Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00410 008177 20999531 na godz. na dobę w sumie
Prawo administracyjne. Ćwiczenia - ebook/pdf
Prawo administracyjne. Ćwiczenia - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 370
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7620-954-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> administracyjne
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).
Prawo administracyjne. Ćwiczenia to podręcznik, który w przystępny i zrozumiały sposób przedstawia podstawowe instytucje prawa administracyjnego. Pomysł na jego układ i zawartość powstał w trakcie zajęć z prawa administracyjnego prowadzonych na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku i w Wyższej Szkole Administracji Publicznej im. S. Staszica w Białymstoku.
W trzecim, zaktualizowanym wydaniu tej książki Czytelnik odnajdzie przykłady zastosowania poszczególnych instytucji prawa administracyjnego w przepisach prawa ustrojowego, materialnego lub procesowego oraz w praktyce.
Dzięki zróżnicowanym poleceniom i różnej skali trudności zadań możliwe jest zrealizowanie procesu dydaktycznego z uwzględnieniem metod interaktywnych, m.in. pracy indywidualnej, pracy w grupach, dyskusji, debaty oksfordzkiej, wywiadu, prezentacji.
Podręcznik jest przeznaczony zarówno dla prowadzących ćwiczenia z przedmiotu prawo ad-ministracyjne, jak i studentów: prawa, administracji, zarządzania oraz tych kierunków, na których wykładane jest prawo administracyjne.
Będzie przydatny także pracownikom administracji publicznej i kandydatom do pracy w administracji, ponieważ zawiera nie tylko syntetyczne ujęcie podstawowych instytucji prawa administracyjnego, ale także kazusy i wybrane orzecznictwo.
W podręczniku w celu ułatwienia nauki wprowadzono dodatkowe pogrubienia podkreślające ważne partie materiału oraz piktogramy ułatwiające odnalezienie istotnych fragmentów nie tylko tuż przed egzaminem.
Stan prawny na dzień 1 września 2011 roku.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Prawo administracyjne åwiczenia Pau la A. Bo row ska | Agniesz ka Brzo stek | Do mi nik J. Ko Êciuk Ar tur K. Mo drze jew ski | Jo an na Ra dwa no wicz -Wan czew ska Piotr Sit niew ski | Agniesz ka Suław ko -Ka ret ko | Pa try cja J. Su waj Ro bert Su waj | Ma∏ go rza ta We nc lik | Mi ro s∏aw Win cen ciak pod redakcjà Patrycji J. Suwaj Wydanie 3 Warszawa 2011 Poszczególne części napisali: Rozdział I – M. Wenclik (1–3), P.J. Suwaj/M. Wenclik (4), A. Suławko-Karetko (5.1.), A. Brzostek (5.2.–5.7.), P. Sitniewski (5.8.), P.J. Suwaj (5.9.), P.J. Suwaj/A. Suławko- -Karetko (6), A. Suławko-Karetko (7), J. Radwanowicz-Wanczewska (8, 9) Rozdział II – A. Brzostek (1, 2, 15–16), A.K. Modrzejewski (3–7, 10), P. Sitniewski (8–9), A. Brzostek/M. Wenclik/P. Sitniewski (11) i R. Suwaj (12–14) Rozdział III – P. Borowska (1–6), P. Sitniewski (7, 8), P.J. Suwaj (9–11), M. Wincenciak (12–17), R. Suwaj (18), J. Radwanowicz-Wanczewska (19) Rozdział IV – P.J. Suwaj (1–5, 7), P. Sitniewski (8), A.K. Modrzejewski (6, 9) Rozdział V – M. Wincenciak/J. Radwanowicz-Wanczewska (1), J. Radwanowicz- -Wanczewska (2), R. Suwaj (3, 4), M. Wenclik (5, 6), A. Brzostek (7), Rozdział VI – P.J. Suwaj (1, 2, 4, 5, 8, 10), M. Wincenciak (3), P. Borowska (6), A. Brzostek/M. Wenclik/P. Sitniewski (8) R. Suwaj (7), A.K. Modrzejewski (9) Rozdział VII – D.J. Kościuk (1–3), M. Wincenciak (4–7), A.K. Modrzejewski (8), P. Sitniewski (9) Redaktor prowadzący: Katarzyna Gierłowska Opracowanie redakcyjne: Katarzyna Gierłowska, Marzena Jurczewska Redakcja techniczna: Agnieszka Szeszko Projekt okładki i stron tytułowych: Agnieszka Tchórznicka © Copyright by LexisNexis Polska Sp. z o.o. 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych – bez pisemnej zgody Autorów i wydawcy. ISBN 978-83-7620-954-8 LexisNexis Polska Sp. z o.o. Ochota Office Park 1, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa tel. 22 572 95 00, faks 22 572 95 68 Infolinia: 22 572 99 99 Redakcja: tel. 22 572 83 26, 22 572 83 28, 22 572 83 11, faks 22 572 83 92 www.LexisNexis.pl, e-mail: biuro@LexisNexis.pl Księgarnia Internetowa: dostępna ze strony www.LexisNexis.pl Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz skrótów aktów prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RozdzIał I. Pojęcie i cechy administracji publicznej i prawa administracyjnego; systematyka prawa  administracyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Administracja w ujęciach podmiotowym i przedmiotowym . . . . . . 2. Charakterystyka struktury administracji publicznej w Polsce . . . . . 3. Współczesna funkcja administracji publicznej . . . . . . . . . . . . . . 4. Pojęcie prawa administracyjnego. Sposoby wyodrębnienia prawa administracyjnego w systemie prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Zasady prawa administracyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1. Pojęcie zasad prawa administracyjnego . . . . . . . . . . . . . . . 5.2. Zasada demokratycznego państwa prawnego . . . . . . . . . . . 5.3. Zasada legalności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.4. Zasada równości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.5. Zasada lex retro non agit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.6. Zasada ochrony praw słusznie nabytych . . . . . . . . . . . . . . 5.7. Zasada sądowej kontroli administracji publicznej . . . . . . . . . 5.8. Zasada jawności administracyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.9. Zasada bezstronności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Stanowienie i stosowanie prawa administracyjnego . . . . . . . . . . 7. Systematyka norm prawa administracyjnego . . . . . . . . . . . . . . 8. Stosunek administracyjnoprawny a stosunek cywilnoprawny . . . . . 9. Rodzaje stosunków administracyjnoprawnych . . . . . . . . . . . . . . RozdzIał II. Źródła i interpretacja prawa administracyjnego . . . . 1. Pojęcie i systematyka źródeł prawa administracyjnego . . . . . . . . . 2. Konstytucja jako źródło prawa administracyjnego . . . . . . . . . . . . 9 11 17 21 21 25 28 31 35 35 37 38 40 42 43 44 45 48 53 55 59 63 66 66 70 6 Spis treści 3. Źródła prawa europejskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Ustawa jako źródło prawa administracyjnego . . . . . . . . . . . . . 5. Umowa międzynarodowa jako źródło prawa administracyjnego . . 5.1. Rodzaje umów międzynarodowych . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2. Przekazanie organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencji organów władzy państwowej w niektórych sprawach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Rozporządzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Wykonawcze akty prawne – mechanizm konkretyzacji normy 74 82 86 86 88 91 prawnej i ustanowienia nowych norm prawnych . . . . . . . . . . . 96 8. Przepisy prawa miejscowego i potrzeba ich wydania . . . . . . . . . 99 9. Uzupełniające źródła prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 9.1. Zwyczaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 9.2. Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 9.3. Doktryna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 10. Ogłaszanie aktów normatywnych, rodzaje dzienników urzędowych 108 11. Przepisy prawa wewnętrznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 11.1. Akty prawa wewnętrznego wymienione w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 11.2. Akty generalne stosowania prawa jako źródła prawa  wewnętrznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 12. Wykładnia prawa administracyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 12.1. Rodzaje wykładni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 12.2. Dyrektywy interpretacyjne stosowane w wykładni prawa . . . 121 13. Luki w prawie administracyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 14. Analogia w prawie administracyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 15. Pojęcia nieostre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 16. Odesłania i normy pozaprawne w prawie administracyjnym . . . . . 135 RozdzIał III. Podstawowe pojęcia i konstrukcje w nauce prawa administracyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 138 1. Pojęcie i definicja organu administracji publicznej . . . . . . . . . . . 2. Aparat administracyjny i organ administrujący. . . . . . . . . . . . . 143 3. Zakres działania a kompetencje organu . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 4. Centralizacja i decentralizacja działań administracji . . . . . . . . . 149 5. Dekoncentracja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 6. Kontrola, nadzór, koordynacja, kierownictwo w administracji . . . . 156 7. Pojęcie samorządu w nauce prawa, cechy samorządu . . . . . . . . . 160 8. Uznanie administracyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 9. Zakład publiczny – pojęcie i rodzaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 10. Stosunek prawny władztwa zakładowego; status użytkowników zakładu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Spis treści 7 11. Funkcje zlecone administracji publicznej . . . . . . . . . . . . . . . . 176 12. Obowiązek publicznoprawny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 13. Ciężary publiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 14. Wywłaszczenie i inne administracyjne ograniczenia własności . . . 184 15. Rzeczy publiczne i zarząd nimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 16. Usługi publiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 17. Planowanie publiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 18. Publiczne prawa podmiotowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 19. Przymus administracyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 RozdzIał IV. Ustrój administracji publicznej . . . . . . . . . . . . . . 205 1. Administracja publiczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 2. Administracja państwowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 3. Administracja rządowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 4. Administracja samorządowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 5. Administracja centralna i terenowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 6. Działy administracji rządowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 7. Administracja zespolona i niezespolona . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 8. Samorząd terytorialny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 8.1. Struktura samorządu terytorialnego . . . . . . . . . . . . . . . . 225 8.2. Zasady powoływania organów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 8.3. Zasady odwoływania organów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 8.4. Rola jednostek pomocniczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 9. Podział administracji zasadniczy i specjalny. Podziały pomocnicze . . 232 RozdzIał V. Prawne formy działania administracji . . . . . . . . . . 235 1. Pojęcie i systematyka prawnych form działania administracji . . . . . 235 2. Akty normatywne administracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 3. Akt administracyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 3.1. Pojęcie aktu administracyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 3.2. Rodzaje aktów administracyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 3.3. Moc obowiązująca aktu administracyjnego . . . . . . . . . . . . . 246 4. Wadliwość istotna i nieistotna aktu administracyjnego – „nieakty” . . 253 5. Porozumienie administracyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 6. Umowy w wykonywaniu administracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 7. Czynności faktyczne. Działania społeczno-organizacyjne i czynności materialno-techniczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 8. Wewnętrzne działania administracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 RozdzIał VI. Pracownicy administracji publicznej . . . . . . . . . . 267 1. Korpusy funkcjonariuszy publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 1.1. Służba cywilna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 8 Spis treści 1.2. Pracownicy urzędów państwowych . . . . . . . . . . . . . . . . 273 1.3. Pracownicy samorządowi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 2. Nabór i selekcja kadr w administracji; nawiązanie stosunku pracy w administracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 3. Ustanie stosunku zatrudnienia w administracji . . . . . . . . . . . . 284 4. Profesjonalizm w administracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 5. Prawa i obowiązki urzędników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 6. Europejskie standardy administrowania. . . . . . . . . . . . . . . . . 296 7. Rola oceny pracowników administracji . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 8. Konflikt interesów w administracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 9. Polecenie służbowe w administracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 10. Odpowiedzialność pracowników administracji . . . . . . . . . . . . 306 Rozdział VII. System kontroli administracji . . . . . . . . . . . . . . . 309 1. Kontrola administracji a kontrola sprawowana przez administrację . 309 2. Rodzaje kontroli i jej zasady. Kryteria, etapy i środki kontroli . . . . . 313 2.1. Rodzaje kontroli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 2.2. Zasady kontroli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 2.3. Kryteria kontroli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 2.4. Etapy kontroli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 2.5. Środki kontroli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 3. Kontrola zewnętrzna i wewnętrzna. Systematyka . . . . . . . . . . . . 320 4. Kontrola administracji sprawowana przez państwowe organy niezawisłe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 5. Sądowa kontrola administracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 6. Zakres kontroli sprawowanej przez sądy powszechne . . . . . . . . . 336 7. Zakres kontroli sprawowanej przez sądy administracyjne . . . . . . . 338 8. Kontrola wewnątrzadministracyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 9. Kontrola społeczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346 9.1. Skargi i wnioski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346 9.2. Skarga konstytucyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 9.3. Działalność obywatelska zorganizowana . . . . . . . . . . . . . . 351 9.4. Skarga na bezczynność organu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 Regulamin debaty oksfordzkiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 Wybrana i wykorzystana literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 Wykaz skrótów – akty prawa miejscowego – Biuletyn Informacji Publicznej – „Gdańskie Studia Prawnicze” – Centralne Biuro Antykorupcyjne – Europejska Organizacja Pracodawców Sektora Publicz- nego (European Centre of Enterprise with Public Partici­ pation and of Enterprises of General Economic Interest) – Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (European Trade Union Confederation) – Europejski Trybunał Sprawiedliwości – jednostka samorządu terytorialnego – system informacji prawnej Wydawnictwa C.H. Beck – system informacji prawnej Wydawnictwa Wolters Klu- wer – serwis prawniczy LexisNexis – „Monitor Podatkowy” – „Monitor Prawniczy” – Naczelny Sąd Administracyjny – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Wydawnictwo Proku- ratury Generalnej – „Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych” – Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego; Zbiór Urzę- dowy, Seria A – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego; Zbiór Urzę- dowy, Seria B – Ośrodek Zamiejscowy – „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” a.p.m. BIP Gd.St.Praw. CBA CEEP ETUC ETS j.s.t. Legalis Lex LexPolonica Mon.Pod. MoP NSA ONSA ONSAWSA OSNAPiUS OSNPG OSPiKA OSS OTK OTK-A OTK-B OZ PiZS 10 PS RIO RM RPEiS Sam.Teryt. SKO SN TPP TSUE UE UKS UNICE WSA Wykaz skrótów – „Przegląd Sejmowy” – regionalna izba obrachunkowa – Rada Ministrów – „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” – „Samorząd Terytorialny” – samorządowe kolegium odwoławcze – Sąd Najwyższy – „Transformacje Prawa Prywatnego” – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej – Unia Europejska – Urząd Kontroli Skarbowej – Zrzeszenie Europejskich Federacji Przedsiębiorców (Union of Industrial and Employers’ Confederations of Europe) – wojewódzki sąd administracyjny Wykaz skrótów aktów prawnych EKSL JAE k.c. k.k. k.p. k.p.a. Konstytucja RP o.p. p.a.s.c. p.b. p.g.g. p.l. p.ł. p.o.ś. p.p.s.a. – Europejska Karta Samorządu Lokalnego, sporządzona w Strasburgu 15 października 1985 r., Dz.U. z 1994 r. Nr 124, poz. 607 ze sprost. – Jednolity Akt Europejski, Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/5 ze zm. – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm. – ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm. – ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm. – ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i zm. – ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. – ustawa z 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego, tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 ze zm. – ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm. – ustawa z 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górni- cze, tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 ze zm. – ustawa z 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696 ze zm. – ustawa z 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie, tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066 ze zm. – ustawa z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowis- ka, tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm. – ustawa z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowa- niu przed sądami administracyjnymi, Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. 12 p.r.d. p.s. p.s.w. p.u.s.a. p.u.s.p. p.w. p.w.p. p.z. Wykaz skrótów aktów prawnych – ustawa z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogo- wym, tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm. – ustawa z 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach, tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm. – ustawa z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyż- szym, Dz.U. Nr 164, poz. 1365 ze zm. – ustawa z 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów admi- nistracyjnych, Dz.U. Nr 153, poz. 1269 ze zm. – ustawa z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów po- wszechnych, Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm. – ustawa z 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm. – ustawa z 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemys- łowej, tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm. – ustawa z 5 lipca 1990 r. – Prawo o zgromadzeniach, Dz.U. Nr 51, poz. 297 ze zm. p.z.p. – ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicz- nych, tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. rozporządzenie nr 882/2004 – rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Euro- pejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontro- li urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt, Dz.Urz. UE 2004 L 165/1 ze zm. TFUE TUE TWE u.b.i.m. u.b.m. u.b.w.w.b.p.m. u.b.ż.ż. u.c. u.c.c.z. u.c.s. – wersja skonsolidowana Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz.Urz. UE 2010 C 83/1. – Traktat o Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/30) – Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2) – ustawa z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, Dz.U. z 2009 r. Nr 62, poz. 504 ze zm. – ustawa z 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie mor- skim, tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 99, poz. 693 ze zm. – ustawa z 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191 – ustawa z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywnoś- ci i żywienia, tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 – ustawa z 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694 ze zm. – ustawa z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 – ustawa z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. Nr 227, poz. 1505 ze zm.) Wykaz skrótów aktów prawnych 13 u.d.a.r. u.d.i.p. u.d.m. u.d.p. u.d.p.p.w. u.d.pasz. u.e.l.d.o. u.g.k. u.g.n. u.i.l. u.NIK u.o. u.o.a.n. u.o.g. u.o.o. u.o.p. u.o.pol. u.o.poż. u.o.w.r.g.p.s.w. u.o.w.s.s. – ustawa z 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437 ze zm. – ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji pub licznej, Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm. – ustawa z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkanio- wych, Dz.U. Nr 71, poz. 734 ze zm. – ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm. – ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku pub licznego i o wolontariacie, tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 – ustawa z 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszporto- wych, Dz.U. Nr 143, poz. 1027 ze zm. – ustawa z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i do- wodach osobistych, tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm. – ustawa z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 – ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoś- ciami, tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm. – ustawa z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich, Dz.U. Nr 219, poz. 1708 ze zm. – ustawa z 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli, tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm. – ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm. – ustawa z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatyw- nych i niektórych innych aktów prawnych, tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 ze zm. – ustawa z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zm. – ustawa z 16 października 1992 r. o orderach i odznacze- niach, Dz.U. Nr 90, poz. 450 ze zm. – ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm. – ustawa z 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim, tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 28, poz. 353 ze zm. – ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożaro- wej, tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 ze zm. – ustawa z 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, powiatów i sejmików województw, tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 ze zm. – ustawa z 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypos- 14 u.o.z. u.o.z.o.z. u.p. u.p.e.a. u.p.n. u.p.o.l. u.p.o.o. u.p.p. u.p.p.p. u.p.s. u.p.sam. u.p.t. u.p.u.p. u.p.z.i.r.p. u.p.z.p. u.r.e. u.r.i.o. u.r.l. u.r.o. Wykaz skrótów aktów prawnych politej Polskiej, tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360 ze zm. – ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm. – ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Dz.U. Nr 162, poz. 1568 ze zm. – ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji, tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 ze zm. – ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyj- nym w administracji, tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm. – ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkoma- nii, Dz.U. Nr 179, poz. 1485 ze zm. – ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm. – ustawa z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiąz- ku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 ze zm. – ustawa z 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach pań- stwowych, tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981 ze zm. – ustawa z 19 grudnia z 2008 r. o partnerstwie publiczno- -prywatnym, Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100 ze zm. – ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm. – ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorzą- dowych, Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm. – ustawa z 6 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, Dz.U. Nr 171, poz. 1800 ze zm. – ustawa z 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych, tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953 ze zm. – ustawa z 20 kwietnia 2000 r. o promocji zatrudnienia i  instytucjach rynku pracy, tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm. – ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro- waniu przestrzennym, Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm. – ustawa z 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym, Dz.U. Nr 116, poz. 975 – ustawa z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm. – ustawa z 15 września 2000 r. o referendum lokalnym, Dz.U. Nr 88, poz. 985 ze zm. – ustawa z 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajo- wym, Dz.U. Nr 57, poz. 507 ze zm. Wykaz skrótów aktów prawnych 15 u.RM u.s.c. u.s.cel. u.s.d.g. u.s.g. u.s.k.o. u.s.o. u.s.p. u.s.w. u.s.z. u.s.zag. u.t.d. u.TK u.u.c.p.g. u.u.m. u.w.a.r.w. u.w.t.p.a. u.z.i.n. u.z.z.z.c.z.l. – ustawa z 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów, tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 ze zm. – ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o służbie cywilnej, Dz.U. Nr 227, poz. 1505 – ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, Dz.U. Nr 168, poz. 1323 – ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospo- darczej, tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm. – ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. – ustawa z 12 października 1994 r. o samorządowych ko- legiach odwoławczych, tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 856 ze zm. – ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty, tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm. – ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm. – ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie wojewódz- twa, tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm. – ustawa z 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej, Dz.U. Nr 223, poz. 2217 ze zm. – ustawa z 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej, Dz.U. Nr 128, poz. 1403 ze zm. – ustawa z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zm. – ustawa z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyj- nym, Dz.U. Nr 102, poz. 643 ze zm. – ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystoś- ci i  porządku w gminach, tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm. – ustawa z 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynaro- dowych, Dz.U. Nr 39, poz. 443 ze zm. – ustawa z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administra- cji rządowej w województwie, Dz.U. Nr 31, poz. 206 ze zm. – ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w  trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm. – ustawa z 17 października 2008 r. o zmianie imienia i naz wiska, Dz.U. Nr 220, poz. 1414 ze zm. – ustawa z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalcza- niu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, Dz.U. Nr 234, poz. 1570 ze zm. Wstęp W nauczaniu i poznawaniu prawa administracyjnego – zarówno dla studentów, jak i praktyków zobowiązanych do przygotowania i podej- mowania rozstrzygnięć determinowanych normami tej gałęzi prawa – niezbędne jest nabycie umiejętności zrozumienia każdego pojęcia (słowa lub zwrotu) użytego przez prawodawcę w akcie prawnym za- wierającym przepisy, na podstawie których wykonywane są zadania publiczne. Oczekuje się, że osoby te będą potrafić rozróżniać, które z  tych zadań są zadaniami z zakresu administracji publicznej, które z obowiązujących w państwie przepisów są przepisami prawa admini- stracyjnego, a które – mimo że są skierowane do organów realizujących takie zadania – należy zaliczyć do innych gałęzi prawa. Prawidłowa ocena i zastosowanie przepisów prawa administracyjnego zależą od dokonania tego w zgodzie z ogólnymi zasadami prawa, przy- jętymi w teorii i orzecznictwie metodami i sposobami jego interpreta- cji. Nie da się tego osiągnąć bez poznania sposobów jego ustanawiania, konstrukcji i części składowych całego systemu prawa administracyjne- go, ich wzajemnych zależności (źródeł), a także rozpoznawania skut- ków ich ustanowienia i zastosowania. Prawo administracyjne jest jedyną z gałęzi prawa, której przepisy pod- legają autorytarnemu zastosowaniu bez włączania w ten proces wła- dzy sądowniczej. Nauczający i nauczani muszą sobie jednak zdawać sprawę z tego, że nie wszystkie sposoby stosowania tego prawa pole- gają na podejmowaniu jednostronnych rozstrzygnięć bądź czynnoś ci wymagających bezwzględnego podporządkowania się przez obywa- 18 Wstęp tela (czy inny podmiot prawa) dyspozycjom organów i innych jedno- stek organizacyjnych lub osób działających z upoważnienia państwa. W  ostatnich dziesięcioleciach dynamicznie wzrasta liczba sytuacji, kiedy zadania administracji publicznej realizowane są z zastosowa- niem takich zachowań, które niemal w niczym nie różnią się od tych, jakie podejmuje osoba prywatna, np.: negocjacje, mediacje, umowy, kontrakty, ugody itp. Podmioty władzy publicznej planują swój roz- wój, zarządzają swoimi kadrami, urządzeniami, majątkiem i świadczą usługi na rzecz społeczności lokalnej lub regionalnej. Temu procesowi towarzyszy proces ustanawiania szczególnych reguł, które muszą być przestrzegane w przypadkach wykorzystywania takich, typowych dla sektora prywatnego, instrumentów i działań przez organy i podmioty sprawujące w państwie władzę publiczną. W niniejszym podręczniku autorzy podjęli próbę ułatwienia każde- mu zainteresowanemu opanowaniem podstawowej wiedzy z zakresu prawa administracyjnego poznania i zrozumienia wszystkich wyżej wskazanych podstawowych pojęć i zasad. Posłużono się oryginalnymi rozwiązaniami praktykowanymi podczas nauczania prawa administra- cyjnego na Uniwersytecie w Białymstoku i – w mającej siedzibę w tym mieście – Wyższej Szkole Administracji Publicznej im. S. Staszica. Syn- tetycznym informacjom o każdej instytucji prawa administracyjnego towarzyszą wskazania przykładów przepisów z obowiązującego pra- wa, których treść wskazuje na ich wykorzystanie przez ustawodawcę, a  także orzeczeń sądów lub Trybunału Konstytucyjnego, w których uzasadnieniach poznający główne arterie i zakamarki prawa admi- nistracyjnego będzie mógł odnaleźć opisy konkretnych sytuacji i  roz- strzygnięć, gdzie dane pojęcie czy zasada odegrały istotną rolę i zostały dokładnie wyjaśnione. Przykłady zastosowania poszczególnych instytucji uzupełnione zostały zestawami poleceń, w których – na podstawie przytoczonej treści prze- pisu prawa oraz krótkiego i barwnego opisu sytuacji faktycznej – pro- ponuje się nauczającym lub wyznacza uczącym się konkretne zadania do wykonania. Są to zadania o różnym stopniu trudności, ale każdemu mającemu orientację w praktyce stosowania prawa administracyjne- Wstęp 19 go łatwo będzie dostrzec, że są to niejako namiastki zadań, z jakimi może się zetknąć urzędnik lub sędzia sądu administracyjnego w swojej codziennej pracy, zaś radca prawny, adwokat, prokurator czy doradca prawny prywatnej firmy muszą liczyć się z tym, że staną się one – wcale niełatwym do rozwiązania – problemem. * * * W podręczniku, przedstawiając poszczególne zagadnienia, wyod- rębniono części: „Charakterystyka instytucji”, „Przykłady” i „Zada- nia”. Każda instytucja prawa administracyjnego opisana jest zwięźle w pierwszej z nich. W kolejnych częściach Czytelnik znajdzie przykłady zastosowania tej instytucji w przepisach prawa ustrojowego, material- nego lub procesowego i w praktyce, a także obejmujące omawianą te- matykę zadania dla studentów. Kazusy zawarte w podręczniku dotyczą w większości mieszkańców Pcimia, główni bohaterowie zaś zostali wymienieni w schemacie na stronie 358. Dr hab. Dariusz R. Kijowski Rozdział I Pojęcie i cechy administracji publicznej i prawa administracyjnego; systematyka prawa administracyjnego 1. Administracja w ujęciach podmiotowym i przedmiotowym Charakterystyka instytucji Pochodzące z języka łacińskiego słowo administro jest równoznaczne z zarządzaniem i kierowaniem, jak również udzielaniem komuś po- mocy. Zbieżne z tym słowem jest również łacińskie słowo ministrare oznaczające działalność służebną nastawioną na zaspokajanie potrzeb społeczności. Dzisiejsze rozumienie tego pojęcia uległo wyraźnemu rozszerzeniu. administracja to przewodnictwo, kierowanie, prowadzenie i zarządzanie, ale także służba. Administracja ma przede wszystkim charakter obsługowy, organiza- torski, wykonawczy, wspomagający podejmowanie decyzji politycz- nych w  szerokim znaczeniu tego słowa (przy dokonywaniu wyborów celu i sposobu ich realizacji). Do działalności administracyjnej można zaliczyć np. budowanie dróg, systemów irygacyjnych, akweduktów, piramid, jak również ściąganie podatków czy dokonywanie spisów lud- ności. 22 I. Pojęcie i cechy administracji publicznej i prawa administracyjnego… Pojęcie „administracja” może być używane w stosunku do czyn- ności (ujęcie przedmiotowe) lub osób je podejmujących (ujęcie podmiotowe), jak również jednocześnie zarówno do podmiotów, jak i ich czynności (ujęcie mieszane). W ujęciu podmiotowym administrację tworzą organy, instytucje, urzędy i ludzie zatrudnieni w poszczególnych korpusach urzędniczych. Na elementy podmiotowej definicji administracji składają się: – aparat administracyjny, – organy administracyjne, – kompetencje administracyjne, – zawisłość podmiotów administracyjnych, – hierarchizacja podmiotów administracyjnych, – bezosobowość administracyjna, – zawodowość administracyjna, – kreowanie podmiotów administracyjnych. Cechy administracji publicznej wskazują na jej ujęcie przedmiotowe: – działanie administracji rządowej w imieniu i na rachunek państwa, a administracji samorządowej w imieniu własnym i na własny ra- chunek; – działanie na podstawie prawa i w granicach prawem przewidzianych; Obywatel może robić wszystko, czego prawo nie zakazuje, a ad- ministracja może robić tylko to, na co jej prawo zezwala. To ograniczenie działań administracji nie dotyczy działalności w sfe- rze cywilnoprawnej. – charakter monopolistyczny – działanie w ramach powierzonych przez prawo kompetencji, jako wyłączny gospodarz we właściwej kategorii spraw; – działanie w ramach struktur administracji, jej organów, instytucji, jednostek – a nie osób fizycznych; – charakter władczy – możliwość zastosowania środków przymusu bezpośredniego, ale wówczas i w takich granicach, w jakich jest to dopuszczalne prawem;
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo administracyjne. Ćwiczenia
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: