Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00322 010885 20678822 na godz. na dobę w sumie
Mnemoliterki - ebook/pdf
Mnemoliterki - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 71
Wydawca: Impuls Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7850-167-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> podręczniki
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

 

Mnemoliterki to ćwiczenia do wprowadzania i utrwalania liter podobnych pod względem kształtu – wykorzystujące mnemotechnikę w postaci zakładek obrazowych, ponieważ najbardziej naturalnym sposobem uczenia się dziecka jest uczenie wykorzystujące obraz, emocje oraz ruch, co z kolei „uruchomia” wyobraźnię, pozwalając na ukonkretnienie materiału abstrakcyjnego, jakim są litery.

Zakładki obrazowe [1] (alfabet skojarzeniowy) skonstruowano w taki sposób, aby wybrane litery (duże i małe o podobnym obrazie graficznym oraz litery podobne o odmiennym kierunku i położeniu) zostały pokojarzone z przedmiotami przypominającymi dziecku o cechach charakterystycznych danej litery i jej odmienności od innych. Uzmysłowi to dziecku, że dana litera jest jedyna w swoim rodzaju.

W celu podniesienia efektywności i przyjemność zapamiętywania - „zakładki obrazowe” należy wesprzeć metodą „żywych” opowiadań uwzględniających te rzeczy, które są ważne i mają być zapamiętane. „Ożywienie” liter służy zapisaniu ich w umyśle. Im obraz jest bardziej surrealistyczny tym prawdopodobieństwo zapamiętania wzrasta. Tworzenie takich obrazów stwarza możliwość „ozdabiania” danej litery w taki sposób, aby jej kształt i cechy charakterystyczne zachowały się w pamięci dziecka ze względu na interesującą „prezentację”. Przykładem może być wierszyk „ożywiający” literę a:

Wielkie A to drabina,

po której aligator Al się wspina.

W łapce mały talerzyk trzyma

i łyżeczką pyszne ciasteczko wcina.

Talerzyk z łyżeczką, małe a przypomina.

Gdyby nie ta łyżeczka,

to ciastko nie zjedzone,

na Ala byłoby obrażone.

 

Dziecko korzystając z ćwiczeń, może samo wizualizować litery i rysować ich „kształtopodobne” odpowiedniki na odwrocie kartki, a także bawić się wyobraźnią w wymyślanie zabawnych opowiadań lub wierszyków, których bohaterami będą literki oraz sam ich autor czyli dziecko.

Ćwiczenia do wprowadzania i utrwalania liter podobnych z wykorzystaniem mnemotechnik przeznaczone są dla wszystkich dzieci rozpoczynających przygodę z czytaniem i pisaniem. W szczególności jednak mają pomóc zapamiętać kształty liter podobnych, dzieciom mającym trudności z nabywaniem umiejętności czytania i pisania, dzieciom z grupy ryzyka dysleksji, dzieciom z fragmentarycznymi deficytami rozwojowymi, w szczególności charakteryzującymi się zaburzeniami percepcji wzrokowej.

 

Mnemoliterki mogą być wykorzystane w czasie wspólnych zabaw w domu („pod okiem” osoby dorosłej), w przedszkolu i na zajęciach lekcyjnych w szkole, w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz na zajęciach wyrównawczych i rewalidacyjnych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Copyright © by Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2012 Recenzent: prof. dr hab. Irena Adamek Korekta: Aleksandra Bylica Projekt okładki: Irena Czusz Opracowanie typograficzne: Andrzej Augustyński Ilustracje: Piotr Olszówka Publikacja została dofinansowana przez Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej ISBN 978-83-7850-167-1 ISBN 978-83-7850-077-3 Oficyna Wydawnicza „Impuls” 30-619 Kraków, ul. Turniejowa 59/5 tel./fax: (12) 422 41 80, 422 59 47, 506-624-220 www.impulsoficyna.com.pl, e-mail: impuls@impulsoficyna.com.pl Wydanie I, Kraków 2012 J. Skibska, Mnemoliterki, Kraków 2012ISBN: 978-83-7850-167-1, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Krakow 2012 Wstęp Czytanie i pisanie to formy komunikacji stanowiące bardzo ważny – podstawowy cel eduka- cji, mające wpływ między innymi na to, jak będzie przebiegał dalszy proces kształcenia. Dziecko, poznając znaki graficzne, musi przede wszystkim zapamiętać ich kształt. Dlatego w czasie nauki czytania i pisania wszelkie zaburzenia spostrzegania kształtów ujawniają się w pełni i zaczynają nabierać znaczenia. To na dorosłych spoczywa obowiązek korygowania i kompensowa- nia przyczyn, z których wynikają trudności w rozszyfrowywaniu tego szczególnego kodu graficz- nego, jakim są litery. Spostrzeganie abstrakcyjnych znaków sprawia dzieciom trudność, ponieważ różni się ono od spostrzeżeń dokonywanych w codziennym życiu. W miarę jak dziecko nabywa nowych wia- domości i je zapamiętuje, jego układ nerwowy „zagęszcza się”, co sprzyja powstawaniu licznych i wzajemnie od siebie zależnych połączeń. Abstrakcyjny charakter liter i dźwięków przyczynia się do tego, że odbierane bodźce są izo- lowane i oderwane od wytworzonych powiązań w mózgu dziecka, nie wiążą się z jego doświad- czeniem, są pozbawione treści znaczeniowej i nie wzbudzają w pamięci przedstawienia wzro- kowego. W związku z tym dziecko samo próbuje ukonkretnić abstrakcyjne symbole, nazywając np. O – jajkiem, a cyfrę 2 – łabędziem; tzn. w naturalny sposób wykorzystuje sztuczki pamięciowe, które nazywamy mnemotechnikami. Wspomagają one zapamiętywanie dowolnych informacji, są metodami bazującymi na funkcjonowaniu mózgu, stymulującymi kojarzenie w obu półkulach, pozwalającymi wykorzystywać zasoby naszej pamięci i wydobywać z nich to, co w danej chwili jest nam potrzebne. Mnem literki to ćwiczenia do wprowadzania i utrwalania liter podobnych pod względem kształtu – wykorzystujące mnemotechnikę w postaci zakładek obrazowych, ponieważ najbar- dziej naturalnym sposobem uczenia się dziecka jest uczenie wykorzystujące obraz, emocje oraz ruch, co z kolei uruchamia wyobraźnię, pozwalając na ukonkretnienie materiału abstrakcyjnego, jakim są litery. Zakładki obrazowe1 (alfabet skojarzeniowy) skonstruowano w taki sposób, aby wybrane lite- ry (wielkie i małe o podobnym obrazie graficznym oraz litery podobne o odmiennym kierunku i położeniu) zostały skojarzone z przedmiotami przypominającymi dziecku o cechach charakte- rystycznych danej litery i jej odmienności od innych. Uzmysłowi mu to, że dana litera jest jedyna w swoim rodzaju. W celu podniesienia efektywności i zwiększenia przyjemności zapamiętywania zakładki obrazowe należy wesprzeć metodą „żywych” opowiadań uwzględniających te rzeczy, które są ważne i mają być zapamiętane. „Ożywienie” liter służy zapisaniu ich w umyśle. Im obraz jest bardziej surrealistyczny, tym prawdopodobieństwo zapamiętania wzrasta. Tworzenie takich ob- razów stwarza możliwość „ozdabiania” danej litery w taki sposób, aby jej kształt i cechy charakte- rystyczne zachowały się w pamięci dziecka ze względu na interesującą „prezentację”. Przykładem może być wierszyk „ożywiający” literę a: Wielkie A to drabina, po której aligator Al się wspina. W łapce mały talerzyk trzyma i łyżeczką pyszne ciasteczko wcina. Talerzyk z łyżeczką małe a przypomina. Gdyby nie ta łyżeczka, to ciastko niezjedzone na Ala byłoby obrażone. Dziecko, korzystając z ćwiczeń, może samo wizualizować litery i rysować ich „kształtopodob- ne” odpowiedniki na odwrocie kartki, a także bawić się w wymyślanie zabawnych opowiadań lub wierszyków, których bohaterami będą litery oraz sam ich autor, czyli dziecko. Każda karta pracy w górnym prawym rogu ma dwie ramki – w jednej znajduje się wzór wielkiej i małej – drukowanej i pisanej litery, a w drugiej ich „kształtopodobne” zakładki. W za- 1 Opracowany materiał został zweryfikowany eksperymentalnie. J. Skibska, Mnemoliterki, Kraków 2012ISBN: 978-83-7850-167-1, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Krakow 2012 leżności od tego, czy mamy do czynienia z samogłoską czy spółgłoską, ramki są czerwonego lub niebieskiego koloru. Ćwiczenia do wprowadzania i utrwalania liter podobnych z wykorzystaniem mnemotech- nik są przeznaczone dla wszystkich dzieci rozpoczynających przygodę z czytaniem i pisaniem. W szczególności jednak mają pomóc zapamiętać kształty liter podobnych dzieciom mającym trudności z nabywaniem umiejętności czytania i pisania, z grupy ryzyka dysleksji oraz dzieciom z fragmentarycznymi deficytami rozwojowymi, w szczególności charakteryzującym się zaburze- niami percepcji wzrokowej. Już dziecko czteroletnie uwielbia się bawić w „zapisywanie” wymyślonych przez siebie bajek i historyjek – pisząc pochyłym, „pofalowanym” pismem, naśladuje dorosłych. W ten sposób zapo- czątkowuje nowy etap – naukę pisania. Należy wówczas zwrócić szczególną uwagę na właściwy dobór oraz sposób trzymania narzędzia pisarskiego. Dziecko, wykonując ćwiczenia, powinno pisać ołówkiem, ponieważ umożliwia mu on kontro- lowanie nacisku na narzędzie pisarskie oraz poprawianie ewentualnych błędów. Natomiast po opanowaniu techniki pisania zapewnia łagodne przejście do pisania piórem wiecznym (ze sta- lówką). Należy pamiętać, aby ołówek był zawsze dokładnie zatemperowany i średniej miękkości (z grupy B). Prawidłowy sposób trzymania narzędzia pisarskiego polega na skośnym ułożeniu ołówka (podobnie jak pióra ze stalówką) do kartki papieru; ołówek leży na środkowym palcu, od góry w odległości 2 cm od piszącej końcówki, przytrzymywany jest przez zgięty palec wskazujący oraz kciuk, reszta ołówka spoczywa na dłoni u nasady palca wskazującego. Mnem literki to karty pracy składające się z ćwiczeń służących do nauki pisania: – elementów literopodobnych przygotowujących dziecko do pisania właściwej litery; – wielkiej i małej litery w powiększonej liniaturze; – wielkiej i małej litery w zeszytowej liniaturze; – poznanej litery w łączeniach z innymi literami w powiększonej oraz zeszytowej liniaturze; – poznanej litery w wyrazach. Karty przeznaczone do utrwalania liter składają się z ćwiczeń służących nabywaniu umiejęt- ności czytania i pisania, polegających na: – słuchowej analizie i syntezie wyrazów; – wyszukiwaniu i dobieraniu parami wyrazów z poznaną literą, gdzie w jednym z nich nowa litera jest zastąpiona „kształtopodobnym” odpowiednikiem; – wyszukiwaniu i dobieraniu parami wyrazów oraz uzupełnianiu brakującej litery; – odczytywaniu krótkich tekstów z nową literą oraz uzupełnianiu luk w wyrazach; – odczytywaniu i dobieraniu parami wyrazów drukowanych i pisanych oraz łączeniu ich z obrazkiem lub odczytywaniu i zapisywaniu wyrazów z nowo poznaną literą, grupowaniu ich według określonej zasady. We wzorze liter p i b zamknięto „brzuszki”, aby w przyszłości przy szybkim zapisie tych liter uniknąć zniekształcania ich kształtów – by litera b nie przypominała l lub u, a litera p – r lub n (co jest charakterystyczne dla pisma dziecka np. z dysgrafią). Dla lepszej orientacji dziecka w liniaturze została ona oznaczona dwoma kolorami oraz na początku linii – zielonymi pionowymi kreskami. Na dole każdej strony znajdują się szlaczki do kolorowania służące doskonaleniu sprawności manualnej dziecka. Mnem literki mogą być wykorzystane w czasie wspólnych zabaw w domu (pod okiem osoby dorosłej), w przedszkolu i na zajęciach lekcyjnych w szkole, w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz na zajęciach wyrównawczych i rewalidacyjnych. Mam nadzieję, że przedstawione w Mnem literkach propozycje ćwiczeń ułatwią dzieciom naukę czytania i pisania, a także pozwolą na prostsze i przyjemniejsze podróżowanie po świecie liter oraz skuteczniejsze zapamiętywanie kształtów liter podobnych. Zachęcając do sięgnięcia po Mnem literki, życzę Państwu, aby nauka liter oraz przygoda z czytaniem i pisaniem były dla dzieci – obecnych lub przyszłych uczniów – dobrą zabawą. J anna Skibska J. Skibska, Mnemoliterki, Kraków 2012ISBN: 978-83-7850-167-1, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Krakow 2012 Aa 2 1 2 1 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : o k s i w z a n i ę i m I J. Skibska, Mnemoliterki, Kraków 2012ISBN: 978-83-7850-167-1, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Krakow 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : o k s i w z a n i ę i m I li tto m J. Skibska, Mnemoliterki, Kraków 2012ISBN: 978-83-7850-167-1, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Krakow 2012 Aa 2 1 2 1 3 e w o b a l y s e l e d o M e w o k s o ł g e l e d o M 1. Wytnij głoskowe i sylabowe modele wyrazów oraz wyrazy i przyklej je pod właściwym obrazkiem. głoski sylaby wyraz głoski sylaby wyraz 2. Połącz wyraz z obrazkiem. głoski sylaby wyraz aparat aligator ananas Agatka agrafka Adam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : o k s i w z a n i ę i m I aligator Adam agrafka J. Skibska, Mnemoliterki, Kraków 2012ISBN: 978-83-7850-167-1, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Krakow 2012 3. Al lubi owoce. Pokoloruj tylko te, w których słyszysz a, następnie wytnij wyrazy i przyklej je na właściwe owoce. 4. Przeczytaj teksty i podkreśl wyrazy, w których występuje litera a, następnie wpisz ją tam, gdzie jej brakuje. To l. l jest lig torem. Ten lig tor lubi owoce i m p r t. To Al. Al jest aligatorem. Ten aligator lubi owoce i ma aparat. l o T gil l. tto . to i m o o T t. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : o k s i w z a n i ę i m I a k z s u r g t s e r g a i k w a k s u r t y n a n a b a n o r g o n i w z u b r a s a n a n a o k ł b a j J. Skibska, Mnemoliterki, Kraków 2012ISBN: 978-83-7850-167-1, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Krakow 2012 Oo 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : o k s i w z a n i ę i m I J. Skibska, Mnemoliterki, Kraków 2012ISBN: 978-83-7850-167-1, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Krakow 2012 rtm kn la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : o k s i w z a n i ę i m I d m J. Skibska, Mnemoliterki, Kraków 2012ISBN: 978-83-7850-167-1, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Krakow 2012 Oo 1 1 e w o b a l y s e l e d o M e w o k s o ł g e l e d o M 1. Wytnij głoskowe i sylabowe modele wyrazów oraz wyrazy i przyklej je pod właściwym obrazkiem. głoski sylaby wyraz głoski sylaby wyraz głoski sylaby wyraz 2. Osa Ola kolekcjonuje okulary. Pokoloruj tylko te, na których napisane są wyrazy z o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : o k s i w z a n i ę i m I oko dom osa Ola mak okno Ala dym okulary osa Ola J. Skibska, Mnemoliterki, Kraków 2012ISBN: 978-83-7850-167-1, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Krakow 2012 3. Odczytaj wyrazy i przedstaw je na rysunku. W środkach kwiatków wpisz samogłoskę, która występuje w wyrazach. 4. Przeczytaj teksty i podkreśl wyrazy, w których występuje litera o, następnie wpisz ją tam, gdzie jej brakuje. T sa la. la ma kulary. Ta sa lubi nektar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : o k s i w z a n i ę i m I To To osa Ola. Ola ma okulary. Ta osa lubi nektar. sa Ta la. la ma sa nektar. la . J. Skibska, Mnemoliterki, Kraków 2012ISBN: 978-83-7850-167-1, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Krakow 2012 5. Dobierz wyrazy w pary, a następnie połącz je z obrazkiem. okno oko okno mama mak dom motyl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : o k s i w z a n i ę i m I oko J. Skibska, Mnemoliterki, Kraków 2012ISBN: 978-83-7850-167-1, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Krakow 2012 Uu 2 1 2 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : o k s i w z a n i ę i m I J. Skibska, Mnemoliterki, Kraków 2012ISBN: 978-83-7850-167-1, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Krakow 2012
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Mnemoliterki
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: