Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00484 007668 20952917 na godz. na dobę w sumie
Smacznie Zdrowo Zgodnie z Grupą Krwi A - ebook/pdf
Smacznie Zdrowo Zgodnie z Grupą Krwi A - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 125
Wydawca: Self Publishing Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-935991-6-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

 

Książka przedstawia ogólne zasady diety zgodnej z grupą krwi A, oparte na założeniach przedstawionych przez dr Petera D’Adamo. Jednak głównym jej założeniem jest dostosowanie menu do polskich realiów, a celem – by przygotowane i spożywane potrawy były nie tylko zdrowe i smaczne, ale również subtelnie rozwijały naszą duchowość. Dlatego czytelnik znajdzie tu przepisy jarskie, z produktów naturalnych, nieprzetworzonych, dostępnych w naszym kraju.

Każdy, kto zdecyduje się podjąć wyzwanie i zechce zmienić swój styl życia na lepszy, bardziej zgodny z jego prawdziwą naturą, z pewnością odkryje wiele ciekawych tajemnic swojego ciała i ducha.

Mam nadzieję, że ta pozycja dostarczy Państwo wielu miłych wrażeń smakowych i będzie miłą przygodą, która zachęci do twórczego poszukiwania własnych rozwiązań kulinarnych. Autorka.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Urszula Lemańska Smacznie Zdrowo Zgodnie z Grupą Krwi A Urszula Lemańska Smacznie Zdrowo Zgodnie z Grupą Krwi A Urszula Lemańska Smacznie Zdrowo Zgodnie z Grupą Krwi A Skład: www.mpress-freelancer.pl Copyright© by Urszula Lemańska, Zielona Góra 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Informacje i porady zawarte w niniejszej publikacji są materiałem poglądowym, informacyjnym i nie stanowią porady lekarskiej. Autorka nie ponosi odpowiedzialności za zastosowanie się przez kogokolwiek do podanych treści. e-Book Wydanie I Zielona Góra 2012 ISBN: 978-83-935991-6-5 www.nadchmurami.pl 4 Od autora Każdy, kto zdecyduje się podjąć wyzwanie i zechce zmienić swój styl życia na lepszy, bardziej zgodny z jego prawdziwą naturą, z pewnością odkryje wiele cie- kawych tajemnic swojego ciała i ducha. Wsłuchując się w wewnętrzny głos, indywidualny dla każdego człowieka, odnajdzie swój i tylko swój rytm, który będzie wyznaczni- kiem teraźniejszości i przyszłości. Bowiem to, co robimy teraz, z czasem wyda owoce. Jakie one będą, w znacznej mierze zależy od nas samych. W niniejszej książce przedstawiam ogólne zasady die- ty zgodnej z grupą krwi. Zwracam uwagę na najlepsze produkty dla danej grupy i opisuję je, aby mogli Państwo mieć lepszy obraz tego, co służy zdrowiu. Przepisy, które proponuję są przykładami i nie trzeba ściśle trzymać się proporcji podawanych produktów. Można zastępować niektóre składniki innymi, odpowiednimi dla danej grupy krwi, w czym pomoże tabelka przestawiająca produkty, które są wskazane, neutralne lub niewskazane danej gru- pie. Zdaję sobie sprawę, że niektórzy ludzie nie lubią pew- nych produktów i nie namawiam do konieczności spoży- wania ich, choć są wskazane. Jeśli zdarzy się, że ktoś zje coś, co należy do produktów niewskazanych, również nie należy się martwić. Żadna dieta nie powinna czegokol- wiek nakazywać czy zakazywać. Może ewentualnie pro- ponować. Człowiek jest istotą wolną i nie czuje się dobrze 5 pod presją. Tym bardziej, że twórca teorii grup krwi, Peter D’Adamo prowadził swoje badania na artykułach spożywczych pochodzących z USA i dlatego też jego kon- cepcja nie do końca daje się przełożyć na warunki pol- skie. W Stanach Zjednoczonych używa się innych technik uprawy warzyw i owoców, innych nawozów, nieco inaczej wygląda hodowla zwierząt; również odmienne uwarunko- wania klimatyczne mają duży wpływ na proces rozwoju roślin i zwierząt. Chociażby z tych powodów można po- dejrzewać, że produkty roślinne i zwierzęce, które ba- dał Peter D’Adamo mogą mieć inną strukturę lektyn, niż uprawiane i hodowane w Polsce. Schemat diety zgodnej z grupą krwi jest wyznaczni- kiem produktów, które warto częściej spożywać lub tych, których lepiej unikać. Kto poczuje pozytywną zmianę po spożywaniu wskazanych produktów, z pewnością będzie częściej po nie sięgał. Jednak bardzo ważną sprawą jest urozmaicenie i na to proszę zwrócić szczególną uwagę, ponieważ do prawidłowego funkcjonowania organizmu potrzebna jest pełna gama składników odżywczych, któ- re można dostarczyć tylko poprzez dobrze skompono- waną i urozmaiconą dietę. Niestety dieta według grup krwi w swoich zaleceniach w pewnym stopniu ogranicza różnorodność produktów wskazanych, wykluczając nie- które i stąd moja powyższa uwaga. Proszę pamiętać, że jeśli komuś odpowiada smak np. wskazanych brokułów, niech nie ogranicza się do spożywania wyłącznie tej rośli- ny. Warto próbować i smakować również inne wskazane i neutralne produkty również te, które wydają nam się nieatrakcyjne lub uważamy, że ich nie lubimy. Twórz- my z nich nowe połączenia i kombinacje, tak by dieta nie stała się uboga i monotonna. Wierzę, że każdy znajdzie wiele odpowiednich produktów, które będą smakowały 6 i dawały twórczą inspirację do przygotowywania pysz- nych i zdrowych posiłków. Choć książka ta skierowana jest do wszystkich, nie tylko do wegetarian, wszystkie przepisy w niej zawarte są jarskie. Od lat nie spożywam mięsa, w związku z czym nie czuję się kompetentna w przyrządzaniu takich po- traw. Jednak osoby spożywające mięso z pewnością znaj- dą wiele podpowiedzi i inspiracji na przyrządzanie po- traw mięsnych w książkach o tej tematyce. Zresztą po zapoznaniu się z tabelką produktów każdy, kto zajmuje się gotowaniem sam będzie w stanie wyczarować dania, które będą mu odpowiadały. Poza tym przepisy, które proponuję można modyfikować i dodawać do nich rów- nież mięso. Tworząc różne kombinacje, można stworzyć całkiem nowe i pyszne dania. Najważniejsze jest urozma- icenie i pomysłowość. Na koniec raz jeszcze uczulam, by dieta ta, czy inna nie stała się obsesją, nie była traktowana jako bardzo sztyw- na reguła. Ważne by nie wpadać w skrajności i zachować zdrowy rozsądek. Bowiem nierozsądne podejście do ja- kiejkolwiek diety może doprowadzić do stresu oraz róż- nych zaburzeń, zamiast dać zdrowie. Zaczynając tę dietę należy stopniowo wprowadzać do codziennych posiłków zalecane produkty, powoli eliminując te niewskazane. Proces ten powinien przebiegać powoli, bez narzucania „euforycznego” tempa w nadziei, że „im ściślej zastosuję się do zaleceń, tym szybciej osiągnę dobre efekty”. Tyl- ko rozsądne podejście do sprawy da właściwe rezultaty. Stopniowe zwiększanie produktów wskazanych samoist- nie zacznie eliminować produkty niewskazane. 7 Dieta zgodna z grupą krwi – ciekawy sposób na życie Historia człowieka liczy wiele tysięcy lat, w czasie których podstawą życia było i jest jedzenie. W wielu źródłach można wyczytać różne opinie na temat odżywiania się naszych przodków. Jedni twierdzą, że byli oni myśliwymi i spożywali głównie mięso, prowadząc stosowny do ich potrzeb, ruchliwy tryb życia. Inni na- tomiast uważają, że na początku człowiek żywił się ro- ślinnością dziko rosnącą, był zbieraczem tego, co Bóg stworzył. W czasach obecnych możemy się tylko domy- ślać, jak to było naprawdę i snuć najróżniejsze hipotezy. Pomimo, iż prowadzi się wiele badań, chyba nigdy nie będzie tak do końca wiadomo, bowiem nawet najróżniej- sze wykopaliska dają nam zaledwie szczątkowy, niepełny obraz minionych czasów. Ja jestem skłonna przychylić się do twierdzenia, że pierwsi przedstawiciele gatunku ludzkiego byli zbieraczami. Wszak nasi wspólni rodzice Adam i Ewa, żyjąc w Raju, z pewnością nie polowali na zwierzęta, tylko żyli z nimi w przyjaźni. Zastanawia mnie, czy to nie przypadkiem „grzech” zjedzonego zakazanego owocu rzucił na ludzkość konieczność zdobywania po- żywienia, kierując ku myślistwu. Być może coś w tym jest, jednak jedno jest pewne – człowiek potrzebował i potrzebuje jedzenia, a sposób i warunki jego zdobywa- 8 nia i pozyskiwania przez tysiące lat były różne, często bardzo trudne i niebezpieczne. Niejednokrotnie zmuszały człowieka do takich czy innych zachowań, które w dużym stopniu wpływały na jego tryb życia, nie były również obojętne na rozwój psychofizyczny i duchowy. To właśnie warunki, w jakich przyszło żyć człowiekowi, zmuszały do przystosowywania się do nich, dzięki czemu z biegiem czasu człowiek coraz bardziej uodparniał się na najróż- niejsze niebezpieczeństwa zewnętrzne i wewnętrzne, ta- kie jak np. ataki dzikich zwierząt czy różnych bakterii i wirusów. Odporność ta spowodowała, że z czasem Ziemia zaczę- ła coraz bardziej się zaludniać. Zaczęło brakować żyw- ności w okolicach, które ludzie zamieszkiwali. Zmieniał się również klimat. Między innymi te czynniki zmusiły człowieka do migracji i szukania nowych miejsc zamiesz- kania. Ludzie znowu byli zmuszeni do przystosowania się do nowych warunków, innego pożywienia, a nowa dieta powodowała zmiany w układzie pokarmowym i systemie odpornościowym, aby człowiek mógł żyć i funkcjonować w danym środowisku. Zmiany te znalazły odzwierciedle- nie w tworzeniu się nowych grup krwi, których na prze- strzeni tysięcy lat, w różnych odstępach czasu wytworzy- ły się cztery rodzaje, czyli 0, A, B i AB. Każda z nich ma swoją historię, opartą na warunkach życia, konieczności ich zmian i przystosowania się do nich, by można było przeżyć. Dzięki tej indywidualnej historii można prześle- dzić i dowiedzieć się, co nasi przodkowie jedli i jaki pro- wadzili tryb życia. W połączeniu ze współczesną nauką i medycyną stwo- rzono dietę indywidualnie odpowiadającą każdej grupie krwi. Jest to dość młoda dziedzina i dzieli ludzi tylko na cztery grupy. Uważam, że wiele za nią przemawia, 9
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Smacznie Zdrowo Zgodnie z Grupą Krwi A
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: