Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00482 009512 20311473 na godz. na dobę w sumie
Kodeks postępowania cywilnego. Tom II. Komentarz do art. 367–729 - ebook/pdf
Kodeks postępowania cywilnego. Tom II. Komentarz do art. 367–729 - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 1046
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5984-7 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> cywilne
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

KOMPLEKSOWE OPRACOWANIE MATERII

Kodeks postępowania cywilnego. Tom II. Komentarz do art. 367–729 zawiera szczegółowe omówienie przepisów dotyczących postępowania procesowego, nieprocesowego oraz w razie zaginięcia lub zniszczenia akt, tj.:

NAJBARDZIEJ AKTUALNY STAN PRAWNY

Publikacja uwzględnia tekst jednolity Kodeks po z 2014 r. oraz wszystkie najnowsze zmiany dotyczące m.in.:

ZMIANA SKŁADU AUTORSKIEGO

Zmieniony został skład autorski – Autorami komentarza są przede wszystkim praktycy – sędziowie Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądu Apelacyjnego, sędziowie sądu okręgowego i rejonowego, radcowie prawni, adwokaci, notariusze, a także wykładowcy Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Uniwersytetu Śląskiego.

W składzie autorskim pojawili się: SSN Katarzyna Gonera, SSN Jan Górowski, SSA dr Michał Kłos, SSO dr Andrzej Stempniak, SSR dr Krystian Markiewicz, SNSA dr Arkadiusz Cudak, prof. UŁ dr hab. Józef Jagieła, prof. UŚ dr hab. Andrzej Torbus, prof. UŁ dr hab. Ireneusz Kunicki, dr hab. Monika Michalska-Marciniak, dr Agnieszka Laskowska-Hulisz, dr Robert Kulski oraz dr Monika Rejdak.

SZEROKIE GRONO ODBIORCÓW

Komentarz przeznaczony jest przede wszystkim dla profesjonalistów: sędziów, prokuratorów, adwokatów oraz radców prawnych. Będzie on również użyteczny dla prawników: aplikantów sądowych, adwokackich, radcowskich i prokuratorskich, studentów i absolwentów studiów prawniczych, ale również dla osób prywatnych, borykających się z problemami postępowania cywilnego.

PRAKTYCZNE PODEJŚĆIE DO TEMATU

Gwarancją praktyczności są Autorzy, którzy łącząc swoją wieloletnią praktykę zawodową oraz pracę naukową przedstawiają w sposób zrozumiały wszystkie zagadnienia budzące jakiekolwiek wątpliwości. Ponadto, w kolejnym wydaniu komentarza czytelnik może zapoznać się z najnowszymi poglądami doktryny oraz orzecznictwem.

PRECYZYJNA NAWIGACJA WEWNĘTRZNA

W zaktualizowanym komentarzu, prezentowanym w nowej szacie graficznej, dokonano także istotnych zmian w sposobie prezentowania treści przez Autorów, dzięki czemu komentarz jest bardziej czytelny, a korzystanie z niego stało się łatwiejsze. Komentarz wyróżnia się precyzyjną nawigacją wewnętrzną – spisy treści do artykułów, przejrzysta struktura, tytuły tez, numery tez pozwalające na sprawne korzystanie z wewnętrznych odesłań oraz odszukanie podstawowych haseł w indeksie.

 

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

DUŻE KOMENTARZE BECKA A. Marciniak . K. Piasecki (redaktorzy) Kodeks postępowania cywilnego Tom II Komentarz . Art. 367–729 6. wydanie WYDAWNICTWO C. H. BECK DUŻE KOMENTARZE BECKA Kodeks postępowania cywilnego Tom II DUŻE KOMENTARZE BECKA postępowania cywilnego Kodeks Tom II Komentarz . Art. 367–729 Redaktorzy prof. dr hab. Andrzej Marciniak prof. WSM dr hab. Kazimierz Piasecki Autorzy dr Helena Ciepła, sędzia SN w stanie spoczynku; dr Arkadiusz Cudak, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, sędzia NSA; Bronisław Czech, sędzia SN w stanie spoczynku; Katarzyna Gonera, sędzia SN; prof. UŁ dr hab. Józef Jagieła, Uniwersytet Łódzki; dr Michał Kłos, sędzia SA; dr Robert Kulski, Uniwersytet Łódzki; prof. UŁ dr hab. Ireneusz Kunicki, Uniwersytet Łódzki; prof. dr hab. Andrzej Marciniak, Uniwersytet Łódzki; dr hab. Krystian Markiewicz, Uniwersytet Śląski, sędzia SR; dr hab. Monika Michalska-Marciniak, Uniwersytet Łódzki; prof. WSM dr hab. Kazimierz Piasecki, Wyższa Szkoła Menedżerska, sędzia SN w stanie spoczynku; Janusz Pietrzykowski†, sędzia SN; prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski, Uniwersytet Warszawski, sędzia SN; dr Monika Rejdak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej; dr Andrzej Jan Szereda; Tadeusz Żyznowski, sędzia SN w stanie spoczynku 6. wydanie WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2014 B. Czech, w: A. Marciniak, K. Piasecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Tom II. Komentarz do art. 367–729, Warszawa 2014. Propozycja cytowania: Poszczególne części komentarza opracowali: Helena Ciepła: wprowadzenia i objaśnienia do art. 478–479, 47936–47945 Arkadiusz Cudak: wprowadzenia i objaśnienia do art. 47946–47978 Bronisław Czech: wprowadzenia i objaśnienia do art. 526–5601 Katarzyna Gonera: objaśnienia do art. 459–47716 Józef Jagieła: objaśnienia do art. 5981–59821, 6911–6919 Michał Kłos: objaśnienia do art. 399–4161 Robert Kulski: wprowadzenia i objaśnienia do art. 5051–50537 Ireneusz Kunicki: objaśnienia do art. 47928–47935 Andrzej Marciniak: wprowadzenia i objaśnienia do art. 480–505 Krystian Markiewicz: wprowadzenie i objaśnienia do art. 692–69322 Monika Michalska-Marciniak: wprowadzenie i objaśnienia do art. 394–398, 6941–6948 Kazimierz Piasecki: wprowadzenia i objaśnienia do art. 367–391, 3981–39823, 4241–42412, 716–729 Janusz Pietrzykowski: wprowadzenia i objaśnienia do art. 566–567, 606–610, 611–626, 627–691 Krzysztof Pietrzykowski: wprowadzenia i objaśnienia do art. 566–567, 606–626, 627–691 Monika Rejdak: objaśnienia do art. 506–525 Andrzej Jan Szereda: objaśnienia do art. 6261–62613 Tadeusz Żyznowski: objaśnienia do art. 425–458, 561–5651, 5671–598, 599–605 Wydawca: Wioleta Beczek c(cid:13) Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Białostockie Zakłady Graficzne S.A. ISBN 978-83-255-5983-0 ISBN e-book 978-83-255-5984-7 Spis treści Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kodeks postępowania cywilnego Rozdział 11. (uchylony) Dział VII. Księga pierwsza. Proces Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł VI. Postępowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział V. Środki odwoławcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Apelacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 367–391 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 392–39320 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Zażalenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 394–398 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział Va. Skarga kasacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 3981–39821 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział Vb. Skarga na orzeczenie referendarza sądowego . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 39822–39823 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział VI. Wznowienie postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 399–4161 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 417–424 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział VIII. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 4241–42412 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł VII. Postępowania odrębne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Postępowanie w sprawach małżeńskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 425–435 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Sprawy o rozwód i o separację . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 436–446 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Inne sprawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 447–452 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Postępowanie w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi Art. 453–458 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział III. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 459–476 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne IX XI 3 3 3 3 3 4 9 48 48 48 49 52 65 66 71 128 128 128 130 131 186 186 186 186 189 202 202 203 203 220 220 240 240 245 245 258 258 258 V Spis treści Rozdział 1. Rozdział 2. (oznaczenie i tytuł uchylone) Dział IVc. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji energetyki Dział IVa. Postępowanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji Rozdział 2. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy . . . . . . . . . . . Art. 477–4777 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych . . Art. 4778–47716 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IV. Postępowanie w sprawach o naruszenie posiadania . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 478–479 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 4791–47927 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 47928–47935 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IVb. Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 47936–47945 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 47946–47956 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IVd. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji telekomunikacji i poczty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 47957–47967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IVe. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji transportu kolejowego Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 47968–47978 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział V. Postępowanie nakazowe i upominawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 480–484 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Postępowanie nakazowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 4841–497 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Postępowanie upominawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 4971–505 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział VI. Postępowanie uproszczone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 5051–50514 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział VII. Europejskie postępowania w sprawach transgranicznych . . . . . . . . . Rozdział 1. Europejskie postępowanie nakazowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 50515–50520 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 50521–50527a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział VIII. Postępowania elektroniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Elektroniczne postępowanie upominawcze . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 50528–50537 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Księga druga. Postępowanie nieprocesowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 506–525 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł II. Przepisy dla poszczególnych rodzajów spraw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Sprawy z zakresu prawa osobowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł I. Przepisy ogólne VI 314 314 320 320 346 346 347 353 353 353 353 353 379 379 380 393 393 395 418 418 419 433 433 434 439 441 441 441 442 442 442 465 465 466 476 477 496 496 497 499 512 512 515 526 526 528 531 548 548 549 583 583 Spis treści Oddział 2. Sprawy z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi Oddział 3. Sprawy o przysposobienie Dział II. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli Rozdział 1. Uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 1. Postępowanie o uznanie za zmarłego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 526–534 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Postępowanie o stwierdzenie zgonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 535–538 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 3. Uchylenie postanowień orzekających uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 539–543 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Ubezwłasnowolnienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 544–547 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Doradca tymczasowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 548–551 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 3. Postępowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 552–5601 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Sprawy małżeńskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 561–5675 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Inne sprawy rodzinne oraz sprawy opiekuńcze . . . . . . . . . . . . . Oddział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 568–5781 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 579–584 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 585–589 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 4. Sprawy z zakresu opieki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 590–598 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 5. Sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 5981–59814 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 6. Sprawy dotyczące wykonywania kontaktów z dzieckiem . . . . Art. 59815–59821 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 599–605 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział III. Sprawy z zakresu prawa rzeczowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 606–608 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Stwierdzenie zasiedzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 609–610 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2a. Przepadek rzeczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 1. Przepadek rzeczy na podstawie prawa celnego . . . . . . . . . . . . Art. 6101–6105 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Przepadek pojazdów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 6106–6107 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Zarząd związany ze współwłasnością i użytkowaniem . . . . . . . . Art. 611–616 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Zniesienie współwłasności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 617–625 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Ustanowienie drogi koniecznej i służebności przesyłu . . . . . . . . Art. 626 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Sprawy z zakresu kurateli 583 585 586 586 596 596 599 599 606 608 612 612 623 623 629 629 652 652 653 677 677 678 693 694 705 705 711 711 716 716 740 740 754 754 759 761 763 763 764 764 772 772 772 777 777 780 780 785 785 787 802 802 VII Spis treści Rozdział 6. Postępowanie wieczystoksięgowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 6261–62613 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IV. Sprawy z zakresu prawa spadkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przepisy wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 627–632 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Zabezpieczenie spadku i spis inwentarza . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 633–639 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Przyjęcie lub odrzucenie spadku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 640–645 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Ogłoszenie testamentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 646–654 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Wyjawienie przedmiotów spadkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 655–660 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Przesłuchanie świadków testamentu ustnego . . . . . . . . . . . . . . . Art. 661–663 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Sprawy dotyczące wykonawcy testamentu . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 664–665 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 7. Zarząd spadku nieobjętego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 666–668 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 8. Stwierdzenie nabycia spadku i przedmiotu zapisu windykacyjnego Art. 669–679 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 9. Dział spadku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 680–689 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 10. Inne sprawy spadkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 690–691 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IVa. Sprawy z zakresu przepisów o przedsiębiorstwach państwowych i o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 6911–6919 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział V. Sprawy depozytowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego . . . . . Art. 692–69310 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Zwrot depozytu sądowego składającemu i wydanie depozytu sądowego uprawnionemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 69311–69317 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Postępowanie w sprawach o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 69318–69322 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział VI. Postępowanie rejestrowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 6941–6948 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 807 813 889 890 891 891 892 892 899 899 902 902 906 906 909 909 911 911 912 912 914 914 929 929 940 940 942 942 960 961 962 962 979 979 Księga trzecia. (uchylona) Przepisy wstępne (uchylone) 987 987 994 994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1003 Art. 695–715 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1003 . . . . . . . . . . . 1003 Art. 716–729 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1003 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1013 Księga czwarta. Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt VIII Przedmowa W Tomie II Komentarza do Kodeksu postępowania cywilnego przedstawiono problematykę postępowania rozpoznawczego w części uregulowanej przepisami art. 367–729, głównie pod kątem potrzeb praktyków. Komentarz do wymienionych przepisów dotyczy środków zaskarżenia, postępowań odrębnych, postępowania nieprocesowego oraz postępowania w razie zaginięcia lub zniszczenia akt. Czteroletni okres, jaki upłynął od poprzedniego wydania tego Komentarza, wyznaczony został licznymi i niekiedy dość obszernymi zmianami prawa. Spowodowało to częściową dezaktualizację dotychczasowego wydana i narzuciło potrzebę opracowania wydania nowego, którego aktualna treść wykazuje dość istotne różnice w porównaniu z treścią wydania poprzedniego. W nowym wydaniu uwzględnione zostały zmiany ustawodawcze prawa postępowania cywilnego dokonane w latach 2010–2013, odnoszące się m.in. do uchylenia przepisów o postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych, zażalenia do Sądu Najwyższego, zażalenia do innego składu sądu II instancji, dopuszczalności skargi kasacyjnej, skargi na orzeczenie referendarza sądowego, postępowania nakazowego i upominawczego (zmiany, które weszły w życie 3.5.2012 r., na mocy ustawy z 16.9.2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i niektórych innych ustaw, Dz.U. Nr 233, poz. 1381), właściwości sądu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych (zmiana, która weszła w życie 8.9.2012 r., na mocy ustawy z 13.7.2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2012 r. poz. 908), postępowania w sprawach o zaprzeczenie ojcostwa (zmiana która weszła w życie 4.12.2013 r. (wyrok TK z 26.11.2013 r., P 33/12, Dz.U. z 2013 r. poz. 1439), dopuszczalności zaskarżenia postanowień w sprawie kosztów sporządzenia przez pełnomocnika z urzędu opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej (zmiana, która weszła w życie 3.12.2013 r., wyrok TK z 22.10.2013 r., SK 14/13, Dz.U. z 2013 r. poz. 1428) oraz do elektronicznego postępowania upominawczego, zwłaszcza co do oznaczenia stron procesu przez podanie i ustalenie ich Nr PESEL, NIP lub KRS (zmiany, które weszły w życie 7.7.2013 r. na mocy ustawy z 10.5.2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, Dz.U. z 2013 r. poz. 654). Publikacja uwzględnia tekst jednolity Kodeksu postępowania cywilnego zamieszczony w Dz.U. z 2014 r. pod poz. 101 oraz późniejsze zmiany. W aktualnym, 6. już wydaniu Komentarza, Czytelnik może zapoznać się z nowymi poglądami doktryny, najnowszą literaturą oraz orzecznictwem Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego, poświeconym omawianej w Komentarzu materii. Warto zwrócić uwagę, że w tym wydaniu dokonano istotnych zmian w sposobie prezentacji treści przez Autorów, dzięki czemu Komentarz jest bardziej czytelny i łatwiejszy w korzystaniu. W tym wydaniu komentarza w gronie autorskim pojawili się nowi autorzy: dr Arkadiusz Cudak (sędzia NSA), Katarzyna Gonera (sędzia SN), Jan Górowski (sędzia SN), prof. UŁ dr hab. Józef Jagieła, dr Michał Kłos (sędzia SA), dr Robert Kulski, prof. UŁ dr hab. Ireneusz Kunicki, dr Agnieszka Laskowska-Hulisz, dr hab. Krystian Markiewicz (sędzia SR), dr hab. Monika Michalska-Marciniak, dr Andrzej Stempniak (sędzia SO), dr Andrzej Jan Szereda, dr Monika Rejdak, prof. UŚ dr hab. Andrzej Torbus. Komentarz przeznaczony jest przede wszystkim dla pracowników wymiaru sprawiedliwości i innych praktyków prawa, zwłaszcza adwokatów, radców prawnych, komorników sądowych oraz aplikantów. Może służyć także z powodzeniem przedstawicielom doktryny, doktorantom, stu- dentom wydziałów prawa i administracji oraz wszystkim osobom zmagającym się z problemami postępowania cywilnego. Warszawa, 5 maja 2014 r. prof. dr hab. Andrzej Marciniak prof. WSM dr hab. Kazimierz Piasecki IX Wykaz skrótów 1. Akty prawne AlkoholU . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciw- działaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1356 ze zm.) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 9.3.1968 r. w spra- wie czynności komorników (Dz.U. Nr 10, poz. 52 ze zm.) CzynKomR . . . . . . . . . . . . . dyrektywa 2002/21/WE . . . . . dyrektywa 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 7.3.2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa ramowa) (Dz.Urz. UE L Nr 108, s. 33 ze zm.) dyrektywa 2009/72/WE . . . . . dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z 13.7.2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrz- nego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE (Dz.Urz. UE L Nr 211, s. 55) dyrektywa 2009/73/WE . . . . . dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z 13.7.2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylająca dyrektywę 2003/55/WE (Dz.Urz. UE L Nr 211, s. 94) EgzAdmU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w admi- nistracji (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1015 ze zm.) EKPC . . . . . . . . . . . . . . . . . Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wol- ności z 4.11.1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) EmRentyFUSU . . . . . . . . . . . ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1440 ze zm.) FundEmU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.8.1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 989 ze zm.) GospNierRolU . . . . . . . . . . . ustawa z 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1187 ze zm.) GospNierU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. InstrSądZ . . . . . . . . . . . . . . . Dz.U. z 2014 r. poz. 518) zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z 12.12.2003 r. w spra- wie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz. MS Nr 5, poz. 22 ze zm.) KC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. KCel . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 9.1.1997 r. – Kodeks celny (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 75, KH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . poz. 802 ze zm.) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.6.1934 r. – Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 KK69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 19.4.1969 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 13, poz. 94 poz. 121) ze zm.) ze zm.) XI Wykaz skrótów KKW . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. KM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 18.9.2001 r. – Kodeks morski (t.j. Dz.U. z 2013 r. Konstytucja RP . . . . . . . . . . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. KP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 90, poz. 557 ze zm.) poz. 758 ze zm.) Nr 78, poz. 483 ze sprost. i ze zm.) Nr 21, poz. 94 ze zm.) nego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267) KPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyj- KPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. KPC30 . . . . . . . . . . . . . . . . . KPC32 . . . . . . . . . . . . . . . . . KPC50 . . . . . . . . . . . . . . . . . Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 29.11.1930 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 83, poz. 651) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 29.11.1930 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 1932 r. Nr 112, poz. 934 ze zm.) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 29.11.1930 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 1950 r. Nr 43, poz. 394 ze zm.) KPK . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. KR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 27.6.1950 r. – Kodeks rodzinny (Dz.U. Nr 34, poz. 308 KRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. KrRejSU . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Nr 89, poz. 555 ze zm.) ze zm.) Dz.U. z 2012 r. poz. 788 ze zm.) Dz.U. z 2013 r. poz. 1203 ze zm.) KSCU . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach KSH . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. cywilnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.) z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) KsWieczSysInfR . . . . . . . . . KsięgiWieczInforU . . . . . . . . ustawa z 14.2.2003 r. o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie infor- matycznym (Dz.U. Nr 42, poz. 363) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 21.11.2013 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w sys- temie informatycznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1411) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 17.9.2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumen- tów (Dz.U. Nr 102, poz. 1122 ze zm.) KsWieczZbDokR . . . . . . . . . KW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2013 r. KWU . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. LikwDepU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 18.10.2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów NarkU . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.7.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. NielU . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich OchrInfNU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 22.1.1999 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.) OchrKonkurU . . . . . . . . . . . . ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) poz. 482 ze zm.) Dz.U. z 2013 r. poz. 707 ze zm.) (Dz.U. Nr 208, poz. 1537 ze zm.) z 2012 r. poz. 124 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 382) XII Wykaz skrótów OchrLokU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 21.6.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkanio- wym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 150) OchrZabU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.7.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad OchrZdrPsychU . . . . . . . . . . ustawa z 19.8.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 ze zm.) OdpMajFunkU . . . . . . . . . . . ustawa z 20.1.2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjo- nariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz.U. Nr 34, poz. 173) OrdPU . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) z 2013 r. poz. 262) PodElU . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 18.9.2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz.U. PomocAlimU . . . . . . . . . . . . ustawa z 7.9.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do PomSpołU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 12.3.2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2013 r. alimentów (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1228 ze zm.) poz. 182 ze zm.) PostAdmU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) PPU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.9.1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (t.j. PrAdw . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.5.1982 r. – Prawo o adwokaturze (t.j. Dz.U. Dz.U. z 2013 r. poz. 1384) z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 ze zm.) PrASC . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.9.1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. PrASC55 . . . . . . . . . . . . . . . dekret z 8.6.1955 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 ze zm.) Nr 25, poz. 151 ze zm.) PrawZagrRPU . . . . . . . . . . . ustawa z 5.7.2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicz- nych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 134) PrBank . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1376 ze zm.) poz. 727 ze zm.) ze zm.) poz. 1059 ze zm.) PrCel . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 19.3.2004 r. – Prawo celne (t.j. Dz.U. z 2013 r. PrCzek . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo czekowe (Dz.U. Nr 37, poz. 283 PrEnerg . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012 r. PrGeod . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.5.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 3.7.2002 r. – Prawo lotnicze (t.j. Dz.U. z 2013 r. Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. ProkU . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.6.1985 r. o prokuraturze (t.j. Dz.U. z 2011 r. . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.1.1984 r. – Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, poz. 24 PrPrywM . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 4.2.2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. PrPrywM65 . . . . . . . . . . . . . ustawa z 12.11.1965 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. Nr 46, poz. 290 ze zm.) PrLot PrNot PrPoczt PrPras poz. 1393 ze zm.) poz. 164) Nr 270, poz. 1599 ze zm.) poz. 1529) ze zm.) Nr 80, poz. 432) XIII Wykaz skrótów PrRzecz . . . . . . . . . . . . . . . . dekret z 11.10.1946 r. – Prawo rzeczowe (Dz.U. Nr 57, poz. 319 PrSpółdz . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2013 r. PrTelekom . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 16.7.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. PrUpN . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. ze zm.) poz. 1443) z 2014 r. poz. 243) PrUSP . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych PrWeksl . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo wekslowe (Dz.U. Nr 37, poz. 282 PrzemDomU . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.7.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Dz.U. z 2012 r. poz. 1112 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 427 ze zm.) ze zm.) (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.) cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 94 ze zm.) PWKC . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks PWKPC . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks RadPrU . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.7.1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 297 ze zm.) RegSądR . . . . . . . . . . . . . . . rozporzadzenie Nr 1896/2006 Nr 10, poz. 65 ze zm.) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 23.2.2007 r. – Re- gulamin urzędowania sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 259) rozporządzenie (WE) Nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 12.12.2006 r. ustanawiające postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty (Dz.Urz. UE L Nr 399, s. 1 ze zm.) rozporządzenie Nr 2201/2003 rozporządzenie Nr 805/2004 . rozporządzenie Nr 1/2003/WE rozporządzenie Rady (WE) Nr 1/2003 z 16.12.2002 r. w spra- wie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu (Dz.Urz. UE L z 2003 r. Nr 1, s. 1 ze zm.) rozporządzenie Rady (WE) Nr 2201/2003 z 27.11.2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpo- wiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) Nr 1347/2000 (Dz.Urz. UE L Nr 338, s. 1 ze zm.) rozporządzenie (WE) Nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 21.4.2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych (Dz.Urz. UE L Nr 143, s. 15 ze zm.) rozporządzenie (WE) Nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 11.7.2007 r. ustanawiające europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń (Dz.Urz. UE L Nr 199, s. 1 ze zm.) rozporządzenie Komisji (UE) Nr 936/2012 z 4.10.2012 r. zmieniające załączniki do rozporządzenia (WE) Nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego postępowa- nie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty (Dz.Urz. UE L Nr 283, s. 1) rozporządzenie Nr 861/2007 . rozporządzenie Nr 936/2012 . RPDU . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.1.2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz.U. Nr 6, poz. 69 ze zm.) RPOU . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.7.1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (t.j. RTVU . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.12.1992 r. o radiofonii i telewizji (t.j. Dz.U. Dz.U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.) z 2011 r. Nr 43, poz. 226 ze zm.) XIV Wykaz skrótów SamWojU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 596 ze zm.) SamZałU . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.9.1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa SNU . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.11.2002 r. o Sądzie Najwyższym (t.j. Dz.U. państwowego (Dz.U. Nr 24, poz. 123 ze zm.) z 2013 r. poz. 499) Dz.U. z 2013 r. poz. 1222) SpółdzMieszkU . . . . . . . . . . ustawa z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. SystPieczZastU . . . . . . . . . . . ustawa z 9.6.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 135 ze zm.) SysUbSpołU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. ŚwRodzU . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. Dz.U. z 2013 r. poz. 1442 ze zm.) z 2013 r. poz. 1456) TFUE . . . . . . . . . . . . . . . . . Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z 25.3.1957 r., wersja skonsolidowana (Dz.Urz. UE C z 2012 r. Nr 326, s. 47) TransHandlZapU . . . . . . . . . ustawa z 8.3.2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach TransKolejU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.3.2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz.U. handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 403) UbezpU . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 22.5.2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (t.j. WłLokU . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 24.6.1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2000 r. z 2013 r. poz. 1594 ze zm.) Dz.U. z 2013 r. poz. 950 ze zm.) Nr 80, poz. 903 ze zm.) WspTelekomU . . . . . . . . . . . ustawa z 7.5.2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. Nr 106, poz. 675 ze zm.) ZasiłkiU . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.6.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpie- czenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 159) ZastRejU . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.12.1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze ZNKU . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastawów (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 67, poz. 569 ze zm.) ZspadR . . . . . . . . . . . . . . . . (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 1.10.1991 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy zabezpie- czaniu spadku i sporządzaniu spisu inwentarza (Dz.U. Nr 92, poz. 411) ZwZawU . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.5.1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 167) Wolnego Handlu) 2. Organy i instytucje EFTA . . . . . . . . . . . . . . . . . European Free Trade Association (Europejskie Stowarzyszenie ETPC . . . . . . . . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Praw Człowieka ETS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Sprawiedliwości GUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . Główny Urząd Statystyczny KRS . . . . . . . . . . . . . . . . . . Krajowy Rejestr Sądowy MF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Minister Finansów MI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Minister Infrastruktury MOP . . . . . . . . . . . . . . . . . . Międzynarodowa Organizacja Pracy (ang. International La- bour Organization) MS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Minister Sprawiedliwości MZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Minister Zdrowia NSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny XV Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów NSA(7) PTMSiK . . . . . . . . . . . . . . . Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminalnej PZU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Państwowy Zakład Ubezpieczeń RM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rada Ministrów SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Apelacyjny SN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy SN(7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów SN(7, zasada prawna) . . . . . . Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów (uchwała mająca moc zasady prawnej) SN(PSIAPiUS) . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy w pełnym składzie Izby Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (do roku 1990: Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych) SN(PSIC) . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy w pełnym składzie Izby Cywilnej SN(PSICPiUS) . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy w pełnym składzie Izby Cywilnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Okręgowy SOKiK . . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów SW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Wojewódzki (obecnie Sąd Okręgowy) TK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Konstytucyjny TSUE . . . . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej UE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unia Europejska UKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . Urząd Komunikacji Elektronicznej UNCITRAL . . . . . . . . . . . . . Komisja Narodów Zjednoczonych ds. Międzynarodowego UOKiK . . . . . . . . . . . . . . . . Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów URE . . . . . . . . . . . . . . . . . . Urząd Regulacji Energetyki URTiP . . . . . . . . . . . . . . . . . Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty USC . . . . . . . . . . . . . . . . . . Urząd Stanu Cywilnego UTK . . . . . . . . . . . . . . . . . . Urząd Transportu Kolejowego WE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wspólnoty Europejskie WSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wojewódzki Sąd Administracyjny ZUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakład Ubezpieczeń Społecznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw . . . . . . . . . . . . . . . . . Acta Universitatis Wratislaviensis 3. Czasopisma i publikatory AUL . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acta Universitatis Lodzensis, Folia Iuridica AUWr Biul. Inf. SN . . . . . . . . . . . . Biuletyn Informacyjny Sądu Najwyższego Biul. SN . . . . . . . . . . . . . . . Biuletyn Biura Orzecznictwa Sądu Najwyższego BMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biuletyn Ministerstwa Sprawiedliwości BSN . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biuletyn Sądu Najwyższego CBOSA . . . . . . . . . . . . . . . . Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych DPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Demokratyczny Przegląd Prawniczy Dz.U. Dz.Urz. Dz.Urz. MS . . . . . . . . . . . . . Dziennik Urzędowy Ministra Sprawiedliwości Dz.Urz. UE . . . . . . . . . . . . . Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej EP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Edukacja Prawnicza EPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Europejski Przegląd Sądowy Gl. GP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gazeta Prawna GSiP . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gazeta Sądowa i Penitencjarna GSP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gdańskie Studia Prawnicze GSW . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gazeta Sądowa Warszawska Jur. KPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kwartalnik Prawa Prywatnego . . . . . . . . . . . . . . . . Dziennik Urzędowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Glosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jurysta XVI Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monitor Polski M.P. MoP . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy MoPr . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monitor Prawa Pracy NP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nowe Prawo NPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nowy Przegląd Notarialny ONSAiWSA . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Woje- wódzkich Sądów Administracyjnych OSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSN . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zbiór Orzeczeń Sądu Najwyższego. Orzeczenia Izby Cywilnej (w latach 1933–1952), Orzecznictwo Sądu Najwyższego (w la- tach 1953–1961: Izby Cywilnej i Izby Karnej, w roku 1962: Izby Cywilnej, w latach 1963–1981: Izby Cywilnej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w latach 1982–1989: Izby Cywilnej i Administracyjnej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w latach 1990–1994: Izby Cywilnej oraz Izby Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, od 1995 roku: Izby Cywilnej, od 1.1.2003 r. Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych OSNAPiUS . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSNC . . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna OSNCK . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna i Karna OSNCP . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna oraz Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSNC-ZD . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna – Zbiór OSNKW . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Karna i Wojskowa OSNP . . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych OSNPG . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Wydawnictwo Prokuratury Dodatkowy Generalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palestra OSNwSK . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych OSP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych OTK . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego OTK-A . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – Seria A Pal. PB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prawo Bankowe PES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Problemy Egzekucji Sądowej PiM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prawo i Medycyna PiP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Państwo i Prawo PiZS . . . . . . . . . . . . . . . . . . Praca i Zabezpieczenie Społeczne PiŻ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prawo i Życie PL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Legislacyjny PN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Notarialny POSAG . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Orzecznictwa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku PPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Polski Proces Cywilny PPE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa Egzekucyjnego PPH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa Handlowego PPiA . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa i Administracji PPW . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prawo Papierów Wartościowych Pr. Gosp. Pr. Sp. Prob. Egz. Prok. i Pr. . . . . . . . . . . . . . . Problemy Egzekucji . . . . . . . . . . . . . . Prokuratura i Prawo . . . . . . . . . . . . . . . Prawo Gospodarcze . . . . . . . . . . . . . . . . . Prawo Spółek XVII Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . Rzeczpospolita . . . . . . . . . . . . . . . . . . Radca Prawny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rejent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Studia Cywilistyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Studia Iuridica Prz. Sejm. . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Sejmowy PS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Sądowy PUG . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego PWS . . . . . . . . . . . . . . . . . . Problemy Wymiaru Sprawiedliwości R. Pr. Rej. RiP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rodzina i Prawo RPEiS . . . . . . . . . . . . . . . . . Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Rzeczp. S.C. SI SKN . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy Sł. Prac. SP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Studia Prawnicze SPE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Studia Prawno-Ekonomiczne ST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Samorząd Terytorialny Wok. WPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wojskowy Przegląd Prawniczy Zb. Orz. ZN IBPS . . . . . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Instytutu Badania Prawa Sądowego ZN UJ . . . . . . . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego ZN UŁ . . . . . . . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego ZN UMK . . . . . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika ZN URz . . . . . . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego ZNSA . . . . . . . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego ZP UKSW . . . . . . . . . . . . . . . Zeszyty Prawnicze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyń- . . . . . . . . . . . . . . . . Służba Pracownicza . . . . . . . . . . . . . . . . Zbiór Orzeczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wokanda ZPA MS . . . . . . . . . . . . . . . Zeszyty Problemowo-Analityczne Ministerstwa Sprawiedliwo- skiego ści artykuł cytowany (-a, -e) część inni jednostka gospodarki uspołecznionej litera 4. Inne skróty art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cyt. cz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in. . . . . . . . . . . . . . . . . . . j.g.u. lit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . między innymi m.in. . . . . . . . . . . . . . . . . . . miasto stołeczne m.st. nast. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . następny (-a, -e) Nb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Numer brzegowy niepubl. Nr OC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Odpowiedzialność Cywilna oprac. . . . . . . . . . . . . . . . . . opracowanie/opracował (-a) orz. pkt por. post. poz. pr. zbior. przyp. pt. red. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . orzeczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . porównaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . postanowienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pozycja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pod tytułem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . niepublikowany (-a, -e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Numer . . . . . . . . . . . . . . . . . przypis redakcja . . . . . . . . . . . . . . . praca zbiorowa Prawa Handlowego XVIII rozporządzenie strona spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sprostowanie tom tekst jednolity to jest tak zwany (-a, -e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . uchwała . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . uwaga (-i) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . volumin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wiek rozp. s. sp. z o.o. sprost. t. t.j. tj. tzw. uchw. ust. uw. vol. w. w zw. wyd. wyr. z. zarz. zd. ze zm. zob. . . . . . . . . . . . . . . . . . . w związku . . . . . . . . . . . . . . . . . . wydanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wyrok zeszyt zarządzenie zdanie ze zmianami zobacz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz skrótów XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks postępowania cywilnego. Tom II. Komentarz do art. 367–729
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: