Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00053 010212 20633803 na godz. na dobę w sumie
Pamięć doskonała. Porady lekarza rodzinnego - ebook/pdf
Pamięć doskonała. Porady lekarza rodzinnego - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 36
Wydawca: Literat Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7774-404-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

 

Najnowsze informacje na temat m.in. czytania globalnego, metod doskonalenia pamięci, budowy i funkcji mózgu oraz rodzajów pamięci, skuteczne metody zapamiętywania (np. dat i numerów, twarzy), wskazówki dietetyczne – co jeść, by lepiej pamiętać.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Nauk a malucha • powtarzanie, rozpoznawanie i czytanie samogłosek Dzięki połączeniu dźwięku samo- głoski z ruchem (np. wypowiadając samogłoskę A, łączymy dłonie nad głową) informację taką przetwarza prawa półkula. Taką funkcję pełni też zabawa ruchowa kolorowymi kartonikami z zapisanymi literami, np. „podaj mi… E”. • czytanie globalne wyrażeń dźwiękonaśladowczych Pokazujemy dziecku obrazek przedstawiający np. kurę, krowę, kota, a na odwrocie kartonika zapis dźwięku, jaki wydaje: KO, KO, KO; MU; MIAU. • powtarzanie, rozpoznawanie i czytanie sylab otwartych Ta czynność wymaga aktywności lewej półkuli, odczytania ciągu dźwięków. Dziecko powtarza i ukła- da sylaby, np. MA MO ME MI MU, uczymy je odczytywać je globalnie. • globalne rozpoznawanie wyrazów Koniecznie trzeba zapoznać dziecko ze znaczeniem wyrazów – to uaktyw- nia działanie prawej półkuli. Naj- pierw są to rzeczowniki konkretne, które dziecko zna, np. imiona, nazwy przedmiotów, których używa. Zdjęcia członków rodziny, obrazki postaci z bajek, przedmiotów opatrujemy etykietką z nazwą. Dziecko powtarza nazwę, wskazuje obrazek, a następ- nie dopasowuje etykietki do ilustra- cji. W kolejnym etapie nauki próbuje już samo czytać słowa. WIEK 5(cid:129)8 Dzieci w tym wieku również wymagają treningu mózgu. Aktywność ‹ zyczna kształtuje rozwój zdolności umysło- wych dziecka. Najlepszym sposobem są zabawy wspomagające koordyna- cję ruchową. Ich efekty to: • poprawa koncentracji • zwiększenie re© eksu • wzrost pewności siebie • zdolność radzenia sobie z trud- nymi zadaniami. Zabawy stymulujące rozwój mózgu dla pięciolatków: • kręcenie się wokół własnej osi • skakanie przez skakankę • balansowanie i chodzenie po równoważni • przewroty, turlanie się • wspinanie się, np. na drabinki • jazda na łyżwach. Ćwiczenia wspierające rozwój umy- słowy dziecka do lat ośmiu: CZYNNOŚĆ EFEKTY pełzanie, cho- dzenie, sięganie, chwytanie, doty- kanie, obracanie, machanie rękami, nogami, pchanie, ciągnięcie obracanie się w kółko, huśtanie się i balansowa- nie, turlanie się, padanie, tańczenie, słuchanie zdolności moto- ryczne, koordyna- cja wzrokowo- -ruchowa, przygo- towanie do pisania umiejętność pisania i czytania, dobra koordynacja ruchowa, zmysł równowagi 25 Pamięć doskonała budowanie z za- bawek piramidy, układanki, rozpo- znawanie i tworze- nie wzorów, gry słowne i powtórze- niowe, słuchanie muzyki logiczne myślenie, dobra pamięć, zdolności matema- tyczne, rozwiązy- wanie problemów, płynne czytanie, literowanie, bogate słownictwo, zdol- ności muzyczne WIEK SZKOLNY Informacje, które przyjmie dziecko, zanim skończy osiem lat, powinny być prawdziwe i wartościowe – najpraw- dopodobniej zostaną już one w pa- mięci na lata. Po ukończeniu osiem lat zdolność dziecka do przyswajania nowego materiału maleje, sprawia mu to więcej trudu. Kiedy dziecko skończy dziesięć lat, cząstki komór- ki nerwowej, które nie wytworzyły połączeń, obumierają. Od tego czasu rośnie jednak zdolność oceny otacza- jącej rzeczywistości. W każdym wieku należy wykorzystać okazję do nauki za pomocą wielu zmysłów i sprawić, by była ona przyjemna, połączona z zabawą, interesująca dla dziecka. Wówczas jest ono w stanie zapamięty- wać i uczyć się szybciej i więcej. Podstawowe zasady: 1. Dzieci uczą się za pomocą wszystkich zmysłów – trzeba za- pewnić im urozmaicone otocze- nie i odpowiednio stymulować. 2. Ćwiczenia ‹ zyczne, nawet bardzo proste, wspomagają zdolności małego dziecka do uczenia się. 3. Nauka powinna być zabawą, 26 zajęciem przyjemnym zarówno dla dziecka, jak i rodzica. 4. Zachęcaj, unikając sformułowań typu: „Nie rób tak”, „Nie wyszło ci to”. Negatywne komentarze zastąp zachętą: „Zrób to tak”, „Spróbuj jeszcze raz”. Kładziemy nacisk na to, co dziecko ma robić, a nie – czego nie ma robić. 5. Nauka stanie się łatwa i przy- jemna, kiedy mózg zapamiętuje dzięki skojarzeniom i powtarzal- nym wzorcom. KSZTAŁTY – odnajdywanie po- szczególnych kształtów w otacza- jącym świecie, np. koła – balon, słońce, okulary, piłka, talerz, zegar; prostokąty – okno, książka, drzwi, łóżko itd. PRZECIWIEŃSTWA – naukę nie- których słów można rozpocząć od stworzenia skojarzeń, np. światło włączamy i wyłączamy, drzwi otwiera się i zamyka, huśtawka unosi się w górę i opada w dół. LICZENIE – nauka liczenia będzie szybka i prosta, jeśli zacznie się od liczenia prawdziwych przedmiotów, np. nakrywanie w kuchni: ile sztuć- ców i talerzy trzeba położyć; zgady- wanki typu: „Masz jedne usta, a ile masz oczu?”. GRUPOWANIE – na co dzień można trenować, np. prosząc dziecko o po- moc w segregacji ubrań do prania na ciemne i jasne partie, można też mu zlecić parowanie skarpetek. M etody doskonalenia pamięci Metody dosko- nalenia pamięci PRZYGOTUJ SIĘ! Zanim przystąpisz do pamięciowego opanowania materiału, nauki lub efektywnego czytania, spraw, aby twój umysł był jak najlepiej do tego przygotowany: • zrelaksuj się i bądź w dobrym nastroju • pomyśl przez chwilę, jakie korzyści będziesz miał ze swojej pracy umysłowej (np. poznam nowe słówka, usprawnię pamięć, poszerzę swoją wiedzę, będę do- brze przygotowany na egzamin) • wprowadź się w stan aktywnego czuwania (gotowości i odpręże- nia), zastosuj odpowiednią mu- zykę czy też ćwiczenia ‹ zyczne lub medytację, by mózg zaczął pracę na poziomie fal alfa • skup swoją uwagę i skoncentruj się – można to osiągnąć, patrząc długo w jeden punkt, powtarza- jąc te same słowa lub wizualizu- jąc swoje cele, czyli to, do czego zmierzam. PODSTAWOWE TECHNIKI ZAPAMIĘTYWANIA Uczenie się i zapamiętywanie jest dla naszego umysłu czynnością zupełnie naturalną i podstawową. Stosując techniki pamięciowe, sprawimy, że bę- dzie ona przyjemną i twórczą zabawą z własną wyobraźnią i umysłem. Techniki mnemoniczne (pamięciowe) polegają na wykorzystaniu poten- cjału prawej półkuli naszego mózgu poprzez stworzenie w wyobraźni obrazów przedmiotów lub symbolu informacji, dzięki czemu są one trwa- le zapamiętywane. Dlaczego warto stosować techniki pamięciowe? • efektywność – zapamiętując przy wykorzystaniu specjalnych metod zapamiętywania, jeste- śmy w stanie przyswoić więcej informacji niż osoby, które uczą się w tradycyjny sposób • skuteczność – to, co raz zacho- wamy w pamięci, w każdej chwili można bez trudu odtworzyć • uniwersalność – każdy może za ich pomocą zapamiętywać treści o różnym stopniu organizacji: od ciągów liczb, liter, łańcuchów pojęć i słówek, do konspektów przemówień, referatów oraz treści czytanych książek • ekonomiczność – wykorzy- stanie technik pamięciowych w codziennym życiu pozwoli zaoszczędzić mnóstwo czasu, jaki musielibyśmy przeznaczyć na za- pamiętywanie i przypominanie, nie stosując żadnej z metod • codzienne korzystanie z technik mnemonicznych znacznie popra- wia pamięć i zwiększa możli- wości umysłowe człowieka, a to z kolei doda nam pewności siebie i wiary we własne możliwości. 27 Pamięć doskonała Regularne i solidne stosowanie metod efektywnego zapamiętywa- nia i treningu umysłu stopniowo pomaga wrócić do stanu pamięci doskonałej, spontanicznego zapa- miętywania dowolnych informacji. Podstawowe zasady: • Kojarzenie elementów, które chcemy zapamiętać, w sposób jak najbardziej nietypowy, nowy, zaskakujący, a nawet szokują- cy. To, co niezwykłe, nierealne i śmieszne zostaje najlepiej zapamiętane. • Możemy kojarzyć te elementy między sobą lub przypisywać je w ten sposób do rzeczy, które dobrze znamy. obraz + ruch + uczucia = pamięć Jak dobrze kojarzyć obrazy? • nowe informacje łączymy z ob- razami, które już znamy i istnieją w naszej pamięci • powiązanie elementów za pomo- cą zastępowania jednego drugim • nienaturalne proporcje • duże, przesadne ilości • karykatura i przejaskrawienie • elementy wyobrażone w działa- niu – towarzyszy im szybki ruch, dramatyczna akcja, ból, zapach (ładny bądź nieprzyjemny, lecz na pewno intensywny) • umiejętność tworzenia skojarzeń trzeba trenować 28 • automatyczne skojarzenia po- zwolą zaoszczędzić w przyszłości wiele czasu i wysiłku. SKUTECZNE TECHNIKI ZAPAMIĘTYWANIA O skutecznych technikach zapa- miętywania, takich jak: • metoda łańcuchowa • metoda zakładkowa • technika słów zastępczych • notatki • mapy myśli (mapy pamięci, skojarzeń) czytaj w książce Pamięć. Zapamiętywanie numerów i dat Czasem zdarza się, że ktoś podaje nam ważny numer telefonu, lecz nie- stety nie mamy na czym go zapisać. Czy możliwe jest zapamiętanie go niemalże natychmiast?
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Pamięć doskonała. Porady lekarza rodzinnego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: