Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00336 009002 20649472 na godz. na dobę w sumie
Informatyka Gospodarcza. Tom II - ebook/pdf
Informatyka Gospodarcza. Tom II - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 690
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-2162-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Informatyka gospodarcza

Czterotomowe dzieło o zastosowaniach gospodarczych informatyki, ale nie tylko w obszarze zarządzania, lecz szerzej – jako narzędzie wsparcia aktywności gospodarczej. Stanowi kompendium podstawowej wiedzy zarówno dla menedżerów rozważających różny zakres stosowania informatyki, jak i dla studentów, którzy na rozmaitych uczelniach, zdobywając zawód i specjalizację, powinni być przygotowywani do świadomego posługiwania się systemami informatycznymi oraz formułowania wobec nich swoich wymagań. Dzieło jest podzielone na cztery tomy.

Tom 2.

W części pierwszej pokazano, jak powinien powstawać system informatyczny, aby stał się użytecznym narzędziem, oraz jak skomplikowany to proces, wymagający zarówno wiedzy o oczekiwaniach, planowaniu i zarządzaniu wykonaniem, jak i starannego wdrożenia, a na koniec oceny stopnia osiągnięcia zamierzonych korzyści. W części drugiej przedstawiono panoramę typowych zastosowań informatyki w przedsiębiorstwie.

„Z książki korzystać mogą zwłaszcza menedżerowie wyższych szczebli przedsiębiorstw wszelkich branż, powinna to być także „lektura obowiązkowa” dla wielu osób zarządzających gospodarką, jako że pozwoli szybko i sprawnie docierać do kompleksowej i użytecznej wiedzy o informatyce. Całość książki ma także charakter podręcznikowy adresowany do studentów kierunków ekonomicznych, zarządzania oraz informatyki.(…).

Książka jest dobrze pomyślana i zawiera nowoczesne, wartościowe wiadomości, które będą wysoce przydatne dla coraz liczniejszej grupy osób związanych zawodowo lub naukowo z informatyką w gospodarce. Dlatego, kończąc tę recenzję, wyrażam satysfakcję, że dzieło takie powstało i wzbogaci rynek, gdzie z pewnością spotka się z bardzo dużym zainteresowaniem Czytelników i z życzliwymi opiniami profesjonalistów”.

RTad_s.jpg
Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz
Doktor Honoris Causa dwunastu uczelni krajowych i zagranicznych,
Członek CK, Rady Nauki, PAN i PAU; Prezes Krakowskiego Oddziału PAN,
Kierownik Katedry Automatyki AGH; Przewodniczący Rady Naukowej IITiS PAN.

 

Zespół autorski tworzą pracownicy czołowych polskich ośrodków naukowych oraz renomowanych firm informatycznych. Redaktorzy naukowi to pracownicy Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

2 INFORMATYKA gospodarcza 2 Janusz Zawiła-Niedêwiecki Katarzyna Rostek Artur Gàsiorkiewicz Redakcja naukowa INFORMATYKA gospodarcza 2 Autorzy Zbigniew Banaszak Emil Bukłaha Marcin Dutkowski Piotr GołoÊ Iwona Grabara Janusz Grabara Arkadiusz Januszewski Marta Juszczyk Andrzej Kamiƒski Piotr Kociƒski Jan Maciej KoÊcielny Edward Michalewski El˝bieta Miłosz Marek Miłosz Piotr Muryjas Olga Nadskakuła Bartosz Nowicki Małgorzata Plechawska Ryszard Rafalski Krzysztof Rutkowski Katarzyna Skroban Michał Syfert Bolesław Szomaƒski Jacek Sztyler Oskar Szumski Zbigniew Szyjewski INFORMATYKA gospodarcza 2 Janusz Zawiła-Niedêwiecki Katarzyna Rostek Artur Gàsiorkiewicz Redakcja naukowa Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2010 Wydawca: Dorota Ostrowska-Furmanek Redakcja merytoryczna: Matylda Pawłowska Redakcja merytoryczna: Joanna Cierko(cid:218)ska Recenzent: prof. zw. dr hab. Ryszard Tadeusiewicz Projekt ok(cid:217)adki i stron tytu(cid:217)owych: GRAFOS Ilustracja na ok(cid:217)adce: © Frank Ramspo(cid:308) /iStockphoto.com Wydzia(cid:217) Zarz(cid:173)dzania Politechnika Warszawska © Wydawnictwo C.H. Beck 2010 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: IDENTIA Michał Majchrzak (cid:561) ISBN 978-83-255-2160-8 (Tomy 1-4 – komplet w oprawie twardej) ISBN 978-83-255-1763-2 (Tom 2 – oprawa twarda) ISBN 978-83-255-2162-2 (Tom 2 – oprawa miękka) (cid:561) Egzmeplarz(cid:561)próbny(cid:561) SPIS TREŚCI Redaktorzy naukowi/Recenzent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Część pierwsza Cykl (cid:268)ycia systemu informatycznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Zarządzanie projektami informatycznymi (Emil Bukłaha) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. Co to jest projekt? Rodzaje projektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Wprowadzenie do zarządzania projektami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3. Cykl (cid:268)ycia projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4. Organizacja zespołu projektowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5. Określenie struktury projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.6. Bud(cid:268)etowanie i controlling projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.7. Informatyczne wsparcie zarządzania projektami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.8. Przegląd metodyk zarządzania projektami informatycznymi . . . . . . . . . . . 2. Analiza potrzeb i wymagań (Katarzyna Skroban) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Defi nicja procesu analizy potrzeb i wymagań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Ustalenie wymagań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. Analizowanie wymagań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4. Negocjowanie wymagań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5. Specyfi kowanie wymagań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6. Testowanie specyfi kacji wymagań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7. Modelowanie systemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.8. Zatwierdzenie wymagań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.9. Rodzaje wymagań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.10. Rola analityka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.11. Metody analizy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.12. Błędy popełniane na etapie analizy wymagań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.13. Narzędzia wspomagające analizowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.14. Co dalej w analizie potrzeb i wymagań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Przygotowanie projektu (Zdzisław Szyjewski) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Wprowadzenie do zarządzania projektem informatycznym . . . . . . . . . . . . 3.2. Zarządzanie zakresem projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3. Elementy planu projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4. Defi nicja zakresu i grafi czna prezentacja struktury prac w projekcie . . . . . 3.5. Plan punktów węzłowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.6. Zarządzanie czasem – technika Gan(cid:308) a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Komputerowe wspomaganie analizy i projektowania systemów informacyjnych zarządzania (Edward Michalewski) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1. System informacyjny zarządzania jako obiekt badań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2. System informacyjny zarządzania a struktura organizacyjna . . . . . . . . . . . . 11 15 18 21 23 30 37 51 59 62 67 70 70 73 74 75 77 78 91 92 94 94 95 96 96 99 102 110 113 115 120 122 127 130 131 5 Spis tre(cid:258)ci 4.3. Jakie podejście mo(cid:268)na zastosować . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4. W poszukiwaniu przydatnych narzędzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Implementacja systemu informatycznego (Katarzyna Skroban, Andrzej Kamiński) 5.1. Defi nicja implementacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2. Implementacja jako proces produkcji oprogramowania . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3. Implementacja jako dostarczanie systemu organizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Testowanie oprogramowania (Katarzyna Skroban) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.1. Defi nicja testowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2. Testowanie jako metoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3. Klasyfi kacja metod testowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.4. Testy akceptacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.5. Etapy testowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.6. Automatyzacja testów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.7. Testowanie jako faza cyklu (cid:268)ycia systemu informatycznego . . . . . . . . . . . . . 7. Wdra(cid:268)anie systemu informatycznego (Piotr Gołoś) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.1. Defi nicja wdra(cid:268)ania systemu informatycznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2. Warunki efektywnego wdro(cid:268)enia systemu informatycznego . . . . . . . . . . . . 7.3. Metodyki wdra(cid:268)ania systemów informatycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.4. Metody oceny efektywności wdro(cid:268)enia systemu informatycznego . . . . . . . 8. Szkolenia we wdra(cid:268)aniu systemu informatycznego (Bartosz Nowicki) . . . . . . . . 8.1. Szkolenia w aspekcie przedsięwzięcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.2. Szkolenia w aspekcie merytorycznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.3. Szkolenia elektroniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Eksploatacja systemu i utrzymanie go w ruchu (Katarzyna Skroban, Bolesław Szomański) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.1. Eksploatacja systemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2. Procesy obsługiwania systemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.3. Doskonalenie i rozwój systemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.4. Modyfi kacja oprogramowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.5. Ludzie eksploatujący system informatyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.6. Systemy zarządzania usługami IT według normy ISO/IEC 20000 . . . . . . . . 10. Ewaluacja i rozwój systemu informatycznego (Olga Nadskakuła) . . . . . . . . . . . . . 10.1. Wprowadzenie do zagadnień związanych z ewaluacją . . . . . . . . . . . . . . . . 10.2. Miejsce ewaluacji w cyklu (cid:268)ycia systemu informatycznego . . . . . . . . . . . . Część druga Informatyka w przedsiębiorstwie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. Modelowanie architektury systemów korporacyjnych (Piotr Kociński) . . . . . . . . 11.1. Korporacja, przedsiębiorstwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.2. Cechy architektury korporacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.3. Budowa architektury korporacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.4. Model biznesowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.5. Architektura rozwiązania informatycznego – podejście tradycyjne . . . . . . 11.6. Architektura rozwiązania informatycznego – podejście procesowe. . . . . . 11.7. Projektowanie architektury rozwiązania informatycznego . . . . . . . . . . . . . 134 136 181 184 186 199 205 208 208 209 217 222 224 226 233 236 236 239 240 247 250 255 265 269 271 274 276 278 278 280 287 289 300 313 317 320 321 322 323 327 331 333 6 Spis tre(cid:258)ci 12. Zarządzanie to(cid:268)samością u(cid:268)ytkownika w środowiskach wieloaplikacyjnych (El(cid:268)bieta Miłosz, Marta Juszczyk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.1. Informacja w środowisku wieloaplikacyjnym przedsiębiorstwa . . . . . . . . 12.2. To(cid:268)samość cyfrowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.3. Systemy zarządzania to(cid:268)samością i dostępem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.4. Implementacja rozwiązań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.5. Kierunki rozwoju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. Systemy informatyczne w zarządzaniu produkcją (Zbigniew Banaszak) . . . . . . . 13.1. Wprowadzenie do zagadnień zarządzania produkcją . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.2. Przepływ produkcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.3. Strategie zarządzania przepływem produkcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.4. Komputerowo zintegrowane zarządzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14. Systemy obsługi zamówień (e-procurement) (Oskar Szumski) . . . . . . . . . . . . . . . 14.1. Wprowadzenie do zagadnień systemów e-procurement . . . . . . . . . . . . . . . 14.2. Zamówienia w świetle gospodarki opartej na wiedzy . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.3. Narzędzia realizacji zamówień z wykorzystaniem drogi elektronicznej . . 14.4. Bariery we wdra(cid:268)aniu i rozwoju systemów e-procurement . . . . . . . . . . . . 15. Systemy informatyczne w obsłudze sprzeda(cid:268)y (Marek Miłosz, Piotr Muryjas, Małgorzata Plechawska) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.1. Wady i zalety systemów POS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.2. Wymagania stawiane systemom obsługi POS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.3. Funkcjonalności systemów obsługi POS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.4. Współpraca z innymi aplikacjami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16. Systemy informatyczne w zarządzaniu logistyką (Janusz Grabara, Iwona Grabara) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.1. Procesy przepływu dóbr materialnych i informacji jako przedmiot badań logistyki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.2. Związki systemowe logistyki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.3. Rola integracji informacji w logistycznych systemach informacyjnych . . . 16.4. Funkcje logistycznego systemu informatycznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.5. Informatyczne wspomaganie systemów logistycznych . . . . . . . . . . . . . . . . 16.6. Integracja informatycznych systemów logistycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.7. Miejsce logistycznego systemu informatycznego w zintegrowanych systemach informatycznych zarządzania przedsiębiorstwem . . . . . . . . . . 17. Systemy informatyczne w zarządzaniu łańcuchem dostaw (Krzysztof Rutkowski) 17.1. Koncepcja łańcucha dostaw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.2. Rodzaje systemów obsługujących zarządzanie łańcuchem dostaw . . . . . . 17.3. Transakcyjne systemy wspierania zarządzania łańcuchem dostaw . . . . . . 17.4. Analityczne systemy wspierania zarządzania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.5. Rozwiązania informatyczne do zarządzania łańcuchem dostaw . . . . . . . . 17.6. Przykład – wdro(cid:268)enie ERP/SCM w Grupie Pfl eiderer . . . . . . . . . . . . . . . . . 18. Systemy zarządzania majątkiem trwałym, utrzymaniem ruchu i remontami (Ryszard Rafalski, Marcin Dutkowski) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.1. System ewidencji środków trwałych w rachunkowości . . . . . . . . . . . . . . . . 18.2. Zarządzanie utrzymaniem ruchu majątku trwałego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 342 345 349 354 358 363 367 368 378 386 401 403 404 405 407 413 416 418 423 427 431 434 438 442 447 449 459 464 473 476 480 483 489 498 504 513 519 521 7 Spis tre(cid:258)ci 18.3. Standardowe systemy informatyczne utrzymania ruchu w przedsiębiorstwach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.4. System informatyczny zarządzania sieciowym majątkiem trwałym . . . . . 19. Systemy kadrowo-płacowe (Jacek Sztyler) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.1. Wprowadzenie do systemów kadrowo-płacowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.2. Zasady wynagradzania pracowników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.3. Prowadzenie dokumentacji kadrowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.4. Automatyzacja procesów kadrowo-płacowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.5. Rozwój systemów kadrowo-płacowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20. Systemy rachunkowości i controllingu (Arkadiusz Januszewski) . . . . . . . . . . . . . . 20.1. Systemy rachunkowości fi nansowej a systemy rachunkowości zarządczej i controllingu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.2. Podstawowa funkcjonalność systemu rachunkowości fi nansowej . . . . . . . 20.3. Integracja systemów dziedzinowych z systemem fi nansowo-księgowym 20.4. Obsługa rachunkowości i controllingu w systemach klasy ERP . . . . . . . . . 20.5. Ogólna architektura systemu controllingu operacyjnego . . . . . . . . . . . . . . 20.6. Funkcjonalność systemów controllingu operacyjnego klasy OLAP . . . . . . 20.7. Systemy controllingu strategicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21. Systemy informatyczne w diagnostyce przemysłowej (Jan Maciej Kościelny, Michał Syfert) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.1. Przyczyny i skutki stanów nienormalnych i awaryjnych w procesach przemysłowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.2. Klasyczne systemy alarmowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.3. Ogólna charakterystyka systemów diagnostycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.4. Stosowane metody detekcji i lokalizacji uszkodzeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.5. Problemy diagnostyki procesów przemysłowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.6. Systemy AMandD i DiaSter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.7. Znaczenie systemów diagnostycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524 526 545 547 547 550 552 557 561 565 568 579 588 593 598 613 625 628 629 631 635 646 648 657 Odpowiedzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 669 8 REDAKTORZY NAUKOWI Janusz Zawi(cid:217)a-Nied(cid:266)wiecki, dr in(cid:268)., id 86111. Uprawiane dyscypliny: nauki o zarz(cid:173)dza- niu, zarz(cid:173)dzanie ryzykiem operacyjnym. Miejsce pracy: Politechnika Warszawska, Wy- dzia(cid:217) Zarz(cid:173)dzania, Zak(cid:217)ad Informatyki Gospodarczej; Urz(cid:173)d Komunikacji Elektronicznej. Wcze(cid:239)niej odpowiedzialne funkcje mened(cid:268)erskie m.in. w firmach: Pol-Mot, Gie(cid:217)da Papierów Warto(cid:239)ciowych, PZU, Talex, MGT. Cz(cid:217)onkostwo: Polskie Towarzystwo Zarz(cid:173)dzania Produkcj(cid:173), Information Security Audit and Control Association. Publikacje: m.in. Zarz(cid:173)dzanie ryzykiem operacyjnym (2008), Ci(cid:173)g(cid:217)o(cid:239)(cid:176) dzia(cid:217)ania organizacji (2008). Nagroda Lider Informatyki 1999 ty- god nika „Computerworld” (jako dyrektor informatyki Gie(cid:217)dy Papierów Warto(cid:239)ciowych). Katarzyna Rostek, dr in(cid:268)., id 128985. Uprawiane dyscypliny: nauki o zarz(cid:173)dzaniu, prze- twarzanie analityczne w hurtowniach danych, systemy wspomagania podejmowania de- cyzji. Miejsce pracy: Politechnika Warszawska, Wydzia(cid:217) Zarz(cid:173)dzania, Zak(cid:217)ad Informatyki Gospodarczej. Cz(cid:217)onkostwo: Polskie Towarzystwo Zarz(cid:173)dzania Produkcj(cid:173), Stowarzysze- nie Polish Sybase User Group. Szereg publikacji z zakresu projektowania baz danych. Nagroda rektora Politechniki Warszawskiej III stopnia za prac(cid:191) doktorsk(cid:173) Modelowanie procesów eksploracji danych w zastosowaniach biznesowych na przyk(cid:217)adzie ubezpiecze(cid:218) (2005). Artur G(cid:173)siorkiewicz, dr in(cid:268)., id 214534. Uprawiane dyscypliny: nauki o zarz(cid:173)dzaniu, gospodarka elektroniczna, informatyka gospodarcza. Miejsce pracy: Politechnika War- szawska, Wydzia(cid:217) Zarz(cid:173)dzania, Zak(cid:217)ad Informatyki Gospodarczej; Urz(cid:173)d Komunikacji Elektronicznej. Publikacje: ponad 20 tytu(cid:217)ów z zakresu informatyki gospodarczej. Nagroda zespo(cid:217)owa Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. RECENZENT Prof. dr hab. in(cid:268). Ryszard Tadeusiewicz. Uprawiane dyscypliny: automatyka i robotyka – sys- temy wizyjne robotów przemys(cid:217)owych; biocybernetyka i in(cid:268)ynieria biomedyczna – kom- puterowe automatyczne rozpoznanie i rozumienie obrazów medycznych; informatyka – sztuczna inteligencja, sieci neuronowe. Miejsce pracy: Akademia Górniczo-Hutnicza, Kierownik Katedry Automatyki; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Infor- matyki. Doktor Honoris Causa dwunastu uczelni krajowych i zagranicznych, cz(cid:217)onek CK, Rady Nauki, PAN i PAU. Prezes Krakowskiego Oddzia(cid:217)u PAN, Przewodnicz(cid:173)cy Rady Naukowej IITiS PAN; Cz(cid:217)onek Akademii In(cid:268)ynierskiej, (cid:739)(cid:719)(cid:698)(cid:721) (cid:647)(cid:723)(cid:726)(cid:726)(cid:710)(cid:711)(cid:726)(cid:714)(cid:723)(cid:711) (cid:615)(cid:714)(cid:690)(cid:697)(cid:698)(cid:720)(cid:710)(cid:710) (cid:623)(cid:726)(cid:728)(cid:698)(cid:726)(cid:728)(cid:693)(cid:698)(cid:721)(cid:721)(cid:745)(cid:736) (cid:643)(cid:690)(cid:729)(cid:714), Participe Pleno Jure Academiae Europensis Scientarum Artium Lit- terarumque, Fellow of World Academy of Art and Science; Euroengineer FEANI, Senior Member of IEEE; professional member of ACM; member of SPIE. Wieloletni rektor AGH. Autor niezliczonych monografii, podr(cid:191)czników i artyku(cid:217)ów. 9 Czę(cid:258)ć pierwsza CYKL ŻYCIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Wszystkie systemy informatyczne, bez względu na  ich stopień skomplikowania, mają okre(cid:258)lony cykl (cid:285)ycia. Zgodnie z  normą ISO/IEC 15288:2008 obejmuje on sze(cid:258)ć podstawowych faz: planowania, projektowania, implementacji, eksploatacji, utrzymania i rozwoju oraz wycofania z eksploatacji. Staranne przygotowanie etapów początkowych podczas tworzenia systemu gwa- rantuje jego pó(cid:283)niejsze poprawne u(cid:285)ytkowanie. W informatyce obowiązuje zasada, zgodnie z którą im więcej czasu i wysiłku po(cid:258)więci się na planowanie i projektowa- nie, tym mniej problemów wystąpi w fazach implementacji i eksploatacji systemu. W  celu uwypuklenia najbardziej newralgicznych elementów cyklu (cid:285)ycia systemu informatycznego zostały one uszczegółowione w kolejnych dziesięciu rozdziałach czę(cid:258)ci I. Mimo (cid:285)e cykl (cid:285)ycia jest jednakowy dla wszystkich rozwiązań informatycznych, to za- kres poszczególnych faz, kolejno(cid:258)ć ich wykonania oraz szczegółowe metodyki re- alizacji ró(cid:285)nią się w zale(cid:285)no(cid:258)ci od typu oraz stopnia zło(cid:285)ono(cid:258)ci produktu końcowe- go. Istnieje wiele ró(cid:285)norodnych podej(cid:258)ć, norm prawnych i modeli, które porządkują i  standaryzują proces postępowania w  poszczególnych fazach cyklu. Nale(cid:285)ałoby tutaj w  szczególno(cid:258)ci wymienić normy ISO 9001:2009 i  ISO/IEC 12207 oraz mo- del CMMI jako modelowe narzędzia rozwoju oprogramowania, a  tak(cid:285)e metodyki PRINCE2, PSP, TSP i RUP zarządzania przedsięwzięciami informatycznymi czy te(cid:285) dokument IEEE830–1998 i normę ISO 9126 wyznaczające standardy jako(cid:258)ci opro- gramowania. Autorzy kolejnych rozdziałów czę(cid:258)ci I doło(cid:285)yli starań, aby przedstawić tę ró(cid:285)norodno(cid:258)ć, wynikające z niej wskazania szczegółowe oraz ich konsekwencje. 11 Czę(cid:258)ć pierwsza j (cid:246) w z o r i j a (cid:70) a (cid:88) a w E l STRATEGIA Analiza i planowanie Projektowanie I(cid:80)ple(cid:80)enta(cid:70)ja i te(cid:86)towanie (cid:58)(cid:71)ra(cid:285)anie i (cid:86)zkolenie Ek(cid:86)ploata(cid:70)ja i (cid:88)trz(cid:92)(cid:80)anie w r(cid:88)(cid:70)(cid:75)(cid:88) WYCOFANIE Cykl (cid:285)ycia systemu informatycznego według ISO/IEC 15288:2008 Źródło: opracowanie własne. Zostało to uwypuklone zwłaszcza w rozdziałach o zarządzaniu projektami informa- tycznymi oraz o komputerowym wspomaganiu projektowania. Rozdział 1 – Zarządzanie projektami informatycznymi – został napisany przez dra  Emila Bukłahę. Celem rozdziału jest ogólne ujęcie pojęć uszczegóławianych w  kolejnych rozdziałach tej czę(cid:258)ci. Autor zaprezentował wiedzę z  zakresu zarzą- dzania projektami informatycznymi w przedsiębiorstwie od etapu ich definiowania i planowania, przez realizację, rozliczenie i zakończenie. Cało(cid:258)ć została uzupełnio- na prezentacją powszechnie wykorzystywanych technik wspomagających i specja- listycznych metodyk projektowych. Rozdział 2 – Analiza potrzeb i wymagań – został napisany przez dr Katarzynę Skro- ban. Zaprezentowała ona metody i  techniki stosowane na  etapie analizy potrzeb i  wymagań u(cid:285)ytkowników po(cid:258)rednich i  bezpo(cid:258)rednich względem planowanego systemu informatycznego. W tre(cid:258)ci rozdziału zostało uwzględnione podej(cid:258)cie struk- turalne i obiektowe w modelowaniu systemów informatycznych. Rozdział 3 – Przygotowanie projektu – został napisany przez prof. Zdzisława Szy- jewskiego. Rozdział prezentuje plan działań podejmowanych w początkowej fazie realizacji projektu, mających na celu zapewnienie sprawnego i efektywnego wy- konania całego przedsięwzięcia. Zostały w  nim przedstawione i  scharakteryzo- wane wszystkie kluczowe elementy projektu oraz zło(cid:285)ono(cid:258)ć procesu zarządzania projektem. Rozdział 4 – Komputerowe wspomaganie projektowania systemów informacyjnych – został napisany przez dra Edwarda Michalewskiego. Celem rozdziału jest zapo- znanie Czytelnika z nowoczesnymi narzędziami usprawniania systemów zarządza- nia opartymi na komputerowym wspomaganiu procesów diagnozy i projektowania 12 Cykl (cid:285)ycia systemu informatycznego tych systemów, a tak(cid:285)e zaprezentowanie znaczenia i mo(cid:285)liwo(cid:258)ci komputerowego wspomagania usprawniania systemów zarządzania. Rozdział 5 – Implementacja projektu systemu informatycznego – został napisany przez dr Katarzynę Skroban i dra Andrzeja Kamińskiego. Autorka koncentruje się na problemie realizacji projektu informatycznego w wybranym (cid:258)rodowisku progra- mistycznym. Prezentuje pojęcia związane z  organizacją procesu implementacji oraz wytwarzaniem kodu (cid:283)ródłowego z  zachowaniem standardów jako(cid:258)ciowych oraz zaleceń niezawodno(cid:258)ciowych. Rozdział 6 – Testowanie oprogramowania – został napisany przez dr Katarzynę Skroban. Przybli(cid:285)a on zagadnienie testowania w  aspekcie zapewniania jako(cid:258)ci systemów informatycznych. Szeroko omawia metodyki testowania oraz prezentuje klasyfikację metod najczę(cid:258)ciej wykorzystywanych w testowaniu oprogramowania. Rozdział 7 – Wdra(cid:285)anie systemu informatycznego – został napisany przez Piotra Gołosia. Autor przedstawił w nim zagadnienie wdra(cid:285)ania systemu informatycznego w  zakresie warunków efektywno(cid:258)ci wdra(cid:285)ania, metod oceny wdra(cid:285)ania oraz me- todyk wdra(cid:285)ania. W  tre(cid:258)ci rozdziału mo(cid:285)na znale(cid:283)ć: definicję wdra(cid:285)ania systemu informatycznego, warunki efektywnego wdro(cid:285)enia systemu informatycznego w or- ganizacji, metodyki wdra(cid:285)ania systemu informatycznego oraz metody oceny efek- tywno(cid:258)ci wdro(cid:285)enia systemu informatycznego. Rozdział 8 – Szkolenia we  wdra(cid:285)aniu systemu informatycznego – został napisany przez dra Bartosza Nowickiego. Rozdział prezentuje dobre praktyki w  zakresie wdra(cid:285)ania systemu informatycznego oraz szkoleń u(cid:285)ytkowników, które przygoto- wują do  efektywnego wykorzystania wdra(cid:285)anego rozwiązania informatycznego. Zawarte w  rozdziale uwagi i  zalecenia autor oparł na  własnych do(cid:258)wiadczeniach zawodowych. Rozdział 9 – Eksploatacja systemu i utrzymanie go w ruchu – został napisany przez dr Katarzynę Skroban i dra Bolesława Szomańskiego. Zawiera najwa(cid:285)niejsze ele- menty warunkujące poprawne funkcjonowanie oraz elastyczny rozwój u(cid:285)ytkowa- nego systemu informatycznego w  całym okresie jego eksploatacji. Cennym ele- mentem rozdziału jest prezentacja systemu zarządzania usługami IT według normy ISO/IEC 20000. Rozdział 10 – Ewaluacja i rozwój systemu – został napisany przez Olgę Nadskakułę. Rozdział przybli(cid:285)a pojęcie ewaluacji ekonomicznej oraz prezentuje metodologiczne podej(cid:258)cie do jej przeprowadzania w całym cyklu (cid:285)ycia systemu informatycznego. Zapraszamy do lektury! 13 1 1 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI Emil Bukłaha KONTEKST KONTEKST Zarządzanie projektami informatycznymi jest czę- (cid:258)cią grupy zagadnień (cid:258)ci(cid:258)le związanych z  prak- tycznym ujęciem informatyki gospodarczej. Em- piryczny charakter powoduje, (cid:285)e  działania w  tym zakresie czę(cid:258)ciej opierają na  zdrowym rozsądku i  do(cid:258)wiadczeniu ni(cid:285) na  teore tycznych modelach zarządzania. Ze  względu na cha rak ter monografii w roz dziale zostaną przedstawione jedynie podsta- wowe definicje, techniki oraz metodyki planowa- nia, realizacji i  kontrolowania prze biegu i  efektów prac ujęte w cyklu (cid:285)ycia projektu. CEL CEL Celem rozdziału jest przedstawienie w syntetyczny sposób wie- dzy z zakresu zarządzania projektami informatycznymi w przed- siębiorstwie od etapu ich definiowania i planowania, przez re- alizację, rozliczenie i zakończenie. Cało(cid:258)ć zostanie uzupełniona 15 PLAN ZAGADNIENIA prezentacją powszechnie wykorzystywanych technik wspoma- gających i specjalistycznych metodyk projektowych. PLAN ZAGADNIENIA 1 Co to jest projekt, rodzaje projektów 2 Wprowadzenie do zarządzania projektami 3 Cykl (cid:285)ycia projektu informatycznego 4 Organizacja zespołu projektowego 5 Okre(cid:258)lenie struktury projektu 6 Bud(cid:285)etowanie i controlling projektu 7 Informatyczne wsparcie zarządzania projektami 8 Przegląd metodyk zarządzania projektami informatycznymi ZNACZENIE ZNACZENIE Angielskie przysłowie mówi: if you fail to  plan you plan to  fail. W  wolnym tłumaczeniu oznacza to, (cid:285)e  je(cid:258)li nie zaplanuje się realizacji projektu (przed jego rozpoczęciem!), to  planuje się własną pora(cid:285)kę. Dlatego znajomo(cid:258)ć i  stosowanie technik za- rządzania projektami są niezwykle istotne dla sukcesu całego przedsięwzięcia. Co więcej, podej(cid:258)cie projektowe w przedsię- wzięciach  m.in. informatycznych pomaga ustrukturalizować i  uporządkować wiedzę na  temat projektu jeszcze na  etapie definiowania i  planowania prac, uzmysławiając przyszłym wy- konawcom potencjalne ryzyko, braki informacyjne, czasowe, kosztowe i  zasobowe. Wiedza ta  ma  ogromny wpływ na  fak- tyczną realizację prac i  osiągnięcie oczekiwanych rezultatów. Dzięki znajomo(cid:258)ci zasad zarządzania projektami mo(cid:285)na rów- nie(cid:285) realizować i konsultować projekty nie tylko w jednym ob- szarze językowym, lecz tak(cid:285)e w (cid:258)rodowisku wielonarodowym, poniewa(cid:285) wiedza ta  jest w  znacznym stopniu zunifikowana i jednakowo interpretowana na całym (cid:258)wiecie. ZAGADNIENIA POPRZEDZAJĄCE ZAGADNIENIA POPRZEDZAJĄCE  Podstawy zarządzania organizacjami  Organizacja działalno(cid:258)ci gospodarczej  Zasady planowania i podziału pracy  Podstawy informatyki gospodarczej PRACE KLASYCZNE  Flasiński M. [2008], Zarządzanie projektami informatyczny- mi, Warszawa.  Mingus N. [2004, 2009], Zarządzanie projektami, Gliwice.  Szyjewski Z. [2004], Metodyki zarządzania projektami infor- matycznymi, Warszawa.  Trocki M., Grucza B., Ogonek K. [2003], Zarządzanie projek- tami, Warszawa. PRACE KLASYCZNE 17 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI 1.1. Co to jest projekt? Rodzaje projektów W światowej literaturze z zakresu zarządzania często spotyka się podział sposo- bu realizacji postawiony ch przed organizacją zadań na procesowe i projektowe. De facto oba typy uzupełniają się wzajemnie. Realizacja procesów oznacza wyko- nywanie w sposób powtarzalny tych samych ciągów czynności mających na celu osiągnięcie zamierzonych rezultatów przy wykorzystaniu niezbędnych do tego zasobów. Przykładem mogą być np. procesy produkcyjne, sprzeda(cid:268)owe, badaw- czo-rozwojowe, informatyczne, kadrowe, księgowe itd. Działania w nich prze- widziane mają zapewnić stały, oczekiwany poziom jakościowy rezultatów tych procesów, inaczej nazywanych równie(cid:268) ich produktami. Zarządzanie procesa- mi stanowi szeroko opisywaną odrębną gałą(cid:266) nauk o organizacji i zarządzaniu, z wieloma koncepcjami teoretycznymi oraz narzędziami i technikami wykorzy- stywanymi w praktyce. Ze względu na charakter publikacji tematyka ta stanowi jedynie tło do wprowadzenia w specyfi kę zarządzania projektami i nie będzie szerzej omawiana. Właściwym zagadnieniem jest realizacja projektów, czyli nie- powtarzalnych, innowacyjnych ciągów działań, mająca doprowadzić do uzyska- nia oczekiwanego rezultatu końcowego, przy uwzględnieniu ram czasowych, bud(cid:268)etu i zakresu przewidzianych prac. Specyfi ka projektów (w szczególności z zakresu IT), zasady ich realizacji oraz miejsce i rola w zarządzaniu organizacją zostaną omówione w tej części ksią(cid:268)ki. Co ciekawe, do dziś nie udało się przyjąć jednolitej defi nicji projektu (w rozumieniu przedsięwzięcia). W literaturze przedmiotu istnieje co najmniej kilkadziesiąt wersji. Poni(cid:268)ej zaprezentowano kilka wybranych. Według nich projekt to:  określona w czasie odpowied(cid:266) na potrzebę, rozwiązanie najczęściej uni- kalnego, niepowtarzalnego problemu, którego realizacja jest uzasadnio- na z fi nansowego punktu widzenia, o zdefi niowanej strukturze czynności, którego produkt końcowy jest wyra(cid:266)nie określony [Heer- kens, 2003],  niepowtarzalne, zło(cid:268)one przedsięwzięcie zawarte w skończonym prze- dziale czasu – z wyró(cid:268)nionym początkiem i końcem – realizowane ze- społowo, w sposób względnie niezale(cid:268)ny od powtarzalnej działalności przedsiębiorstwa, za pomocą specjalnych metod oraz technik [Trocki, Grucza, Ogonek, 2003],  według amerykańskiego Instytutu Zarządzania Projektami (PMI) to określone w czasie (tymczasowe) działanie podejmowane w celu osią- 18 1. Zarządzanie projektami informatycznymi gnięcia konkretnego celu bąd(cid:266) wytworzenia unikalnego produktu lub usługi [Mingus, 2002],  zgodnie z defi nicją Unii Europejskiej to seria czynności zmierzających do osiągnięcia jasno określonych celów w zdefi niowanym czasie i okre- ślonym bud(cid:268)ecie [Podręcznik – Zarządzanie Cyklem Projektu, 2004]. Generalnie projekt to sekwencja przemyślanych, logicznie uporządkowa- nych działań, mających wyra(cid:266)nie określony cel i produkty końcowe oraz przy- dzielone zasoby i środki potrzebne do jego realizacji, a tak(cid:268)e określone ramy czasowe, tj. początek i koniec, o charakterze najczęściej innowacyjnym, niepo- wtarzalnym, wnoszącym niepowtarzalną wartość dodaną do organizacji. Pro- jektem nie będą zatem codziennie wykonywane obowiązki pracownicze lub inne działania rutynowe, np. zarządzanie fi rmą, nadzorowanie pracy działu czy spo- rządzanie codziennych raportów księgowych. Natomiast do grupy projektów zaliczyć mo(cid:268)na na pewno m.in.:  wytworzenie lub zakup nowego systemu informatycznego,  modyfi kację istniejącego systemu informatycznego,  migrację zasobów informatycznych organizacji na nowe serwery. Spoza obszaru IT projektami mogą być np.: organizowanie konferencji, szkoleń i imprez integracyjnych, prowadzenie zło(cid:268)onych prac badawczych, opracowywanie du(cid:268)ych projektów konsultingowych, wprowadzanie nowych produktów na rynek, wdra(cid:268)anie nowych technologii oraz przygotowanie i wdra- (cid:268)anie projektów restrukturyzacyjnych. Istnieje wiele perspektyw podziału projektów według ich charakteru i spe- cyfi ki. Najwa(cid:268)niejsze z nich dotyczą podziału według:  bran(cid:268): informatyczne, przemysłowe, budowlane, energetyczne, banko- we itd.,  specyfi ki: naukowo-badawcze, rozwojowe, inwestycyjne, organizacyjne, społeczne,  stopnia konkretyzacji: koncepcyjne, wdro(cid:268)eniowe, kompleksowe,  pochodzenia: zewnętrzne, wewnętrzne,  znaczenia: strategiczne, taktyczne, operatywne,  innowacyjności: wysoko i nisko innowacyjne,  rozmiarów: b. małe, małe, średnie, du(cid:268)e, b. du(cid:268)e,  powtarzalności: jednorazowe – niepowtarzalne, powtarzalne,  rodzaju rezultatu: „twarde” – obiektowe, „miękkie” – procesowe,  zasięgu: instytucyjne, lokalne, krajowe, międzynarodowe, globalne (na podstawie: [Trocki, 2007]). Projekty informatyczne uwa(cid:268)a się za szczególny typ projektów. Na tle in- nych wyró(cid:268)niają się wysoką zło(cid:268)onością, innowacyjnością i stopniem ryzyka, a tak(cid:268)e wykorzystaniem skomplikowanych technologii wytwórczych do tworze- 19
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Informatyka Gospodarcza. Tom II
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: