Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00500 007218 19937686 na godz. na dobę w sumie
Jak rozliczać podróże służbowe - ebook/pdf
Jak rozliczać podróże służbowe - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 36
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-3115-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> pracy i ubezpieczeń społecznych
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Rozporządzenie delegacyjne w całości muszą stosować jedynie pracodawcy publiczni. Firmy prywatne mogą je stosować albo wprowadzić własne zasady rozliczania delegacji, pod warunkiem jednak, że:
- pokryją koszty podróży służbowej pracowników i
- nie wprowadzą stawki diety niższej, niż przewidziana w rozporządzeniu delegacyjnym dieta krajowa (30 zł za dobę).
Niezależnie jednak od tych ustaleń, wspólne (dla pracodawców prywatnych i publicznych) są granice delegacji, reguły dotyczące dopuszczalności jej polecania, a także zasady rozliczania czasu pracy w podróży służbowej.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Zakaz dyskryminacji Jak rozliczać podróże orzecznictwo sądów pracy w zatrudnieniu – przydatna strategia, służbowe Wydawca: Agnieszka Gorczyca Redaktor: Szymon Sokolik Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski Skład i łamanie: 6AN Studio ISBN: 978-83-269-3115-4 Wiedza i Praktyka sp. z o.o. 03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a tel.: 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: www.aktualnoscikadrowe.pl NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Go- spodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wysokość kapitału za- kładowego: 200.000 zł Copyright by Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2014 Niniejszy e-book chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cy- towania publikacji z powołaniem się na źródło. Zaproponowane w niniejszym poradniku wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłę- bionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyż- szym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w poradniku wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. Informacje o prenumeracie: tel.: 22 518 29 29; e-mail: cok@wip.pl Spis treści Jak rozliczać podróże służbowe Jak rozliczać podróże służbowe Granice podróży służbowej Strony same wyznaczają granice delegacji Dla zawodów stacjonarnych określa się jeden punkt Pracownikowi mobilnemu wskazuje się obszar Czasowym powierzeniem pracy nie zmienia się miejsca pracy Kierowca na odrębnych zasadach Delegacja to nie oddelegowanie Podróż służbowa a czas pracy Stałe przemieszczanie się – przejazd jest płatny Odpoczynek nocny po delegacji – co najmniej 8 godzin Odpoczynek dobowy – nieprzerwane 11 godzin Wyjazd w delegacje obowiązkiem pracownika Kobieta w ciąży i rodzic małego dziecka mogą odmówić Forma polecenia podróży dowolna, ale najlepiej pisemna Na jednej stronie polecenie delegacji, na drugiej – rozliczenie Należności z tytułu podróży służbowych 30 zł, chyba że zapewniono posiłek Kilka kanapek lub ciastek nie oznacza obiadu Wyjazd w rodzinne strony – diety nie będzie Za granicą wydaje się więcej, nie tylko na jedzenie Można ustalić więcej niż 1 państwo docelowe Godzin podróży w kraju i za granicą nie sumuje się Zaliczka na koszty zagraniczne – wg średniego kursu NBP Ponoszenie kosztów jazd lokalnych – należy się ryczałt Przełożony akceptuje nieplanowany wydatek Pracownik zgubił bilet – potwierdzi koszt inaczej Przechowywanie – w dokumentacji księgowej Zwrot kosztów albo ryczałt Przekroczenie limitu na hotel – tylko wyjątkowo Wydatki noclegowe trzeba udokumentować 1 4 4 5 6 7 8 9 10 12 14 14 16 18 18 20 21 26 26 27 27 28 29 29 30 30 30 31 33 33 35 35 przegladplacowy.wip.pl 3 2014 Jak rozliczać podróże służowe Rozporządzenia delegacyjnego w całości muszą przestrzegać jedynie pra- codawcy publiczni. Firmy prywatne mogą je stosować albo ustalić wła- sne zasady rozliczania delegacji. Musi być jednak spełniony warunek, że pokryją koszty podróży służbowej pracowników i nie wprowadzą stawki diety niższej niż przewidziana w rozporządzeniu delegacyjnym dieta kra- jowa, czyli 30 zł za dobę. Niezależnie jednak od tych ustaleń wspólne dla pracodawców prywatnych i publicznych są granice delegacji, reguły dotyczące dopuszczalności jej polecania, a także zasady rozliczania czasu pracy w podróży służbowej. Granice podróży służbowej W przypadku gdy pracownik wykonuje swoje obowiązki służbowe w in- nym miejscu, niż określone w umowie o pracę, oznacza to, że odbywa po- dróż służbową – czyli przebywa w delegacji (art. 775 Kodeksu pracy). Taki pracownik uzyskuje prawo do dodatkowych świadczeń, które mają zre- kompensować mu wykonywanie obowiązków poza stałym miejscem pracy. Podróż służbowa zatem występuje wówczas, gdy łącznie spełnione są na- stępujące warunki: pracownik wykonuje na polecenie pracodawcy zada- nia służbowe (wszystko jedno czy w harmonogramowych godzinach pra- cy, czy poza tymi godzinami) i jednocześnie, dzieje się to poza miejscem pracy wskazanym w umowie o pracę. Natomiast jazdy lokalne w granicach miejscowości, w której znajduje się miejsce pracy pracownika, to wyjazdy czy wyjścia służbowe, które nie są podróżami służbowymi, a co się z tym wiąże – pracownik z tytułu ich odbywania nie nabywa prawa do diet (patrz: przykład na str. 5). Wyjazd służbowy do miejscowości pobytu stałego lub czasowego pra- cownika może być uznany za delegację – jeśli pracownik mieszka w innej miejscowości niż ta, w której znajduje się jego miejsce pracy. Pracow- nik nie ma jednak prawa do diet w przypadku takiej podróży. Natomiast przysługuje mu zwrot kosztów, chyba że ich nie poniósł, gdyż np. ma bilet miesięczny na dojazd do swojej miejscowości (patrz: przykład na str. 5). Do kierowców stosuje się odrębne zasady dotyczące przebywania w dele- gacji, które omówiono na str. 7. 2014 4 przegladplacowy.wip.pl
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jak rozliczać podróże służbowe
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: