Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00445 007184 15918477 na godz. na dobę w sumie
PIT, CIT, RYCZAŁT 2017 - ebook/pdf
PIT, CIT, RYCZAŁT 2017 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 384
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788374409803 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Od 1 stycznia 2017 r. w podatkach dochodowych wprowadzono liczne zmiany „precyzujące” treść przepisów. Dzięki temu zabiegowi ustawodawcy szereg zdarzeń i czynności - dotychczas niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym - zostało nim objętych. Zmienią się także zasady sporządzania dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi. Ponadto ustawodawca obniżył stawkę CIT do 15%. Z tego udogodnienia będzie jednak mogła skorzystać tylko część podatników. 

 

Publikacja zawiera:

· ujednolicone teksty PIT, CIT i Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym

· wybrane rozporządzenia wykonawcze

· komentarz do zmian w PIT, CIT, ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w formie przewodnika po zmianach.

Przewodnik zawiera porównanie treści przepisów przed i po zmianie oraz komentarze ekspertów objaśniające każdą wprowadzoną zmianę. Dzięki temu łatwo można dowiedzieć się nie tylko na czym polega zmiana, ale też dlaczego została wprowadzona i czemu ma służyć.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ISBN 978-83-7440-980-3PODATKI NR 3 INDEKS 36990X ISBN 978-83-7440-980-3 STYCZEŃ 2017 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5 VAT)UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKUPIT, CIT, RYCZAŁT 2017 Podatek dochodowy od osób fizycznych Zryczałtowany podatek dochodowy Podatek dochodowy od osób prawnychPIT, CIT, RYCZAŁT2017PODATKI CZĘŚĆ 2 PrZewodnik Po Zmianach Ustawy PrZePisy wykonawcZePartner merytoryczny superpremium-190x290.indd 12017-01-05 13:20:50 PIT, CIT, RYCZAŁT2017 Grupa INFOR PL Prezes Zarządu Ryszard PieńkowskiINFOR PL Spółka Akcyjna01-042 Warszawaul. Okopowa 58/72www.infor.plDyrektor Centrum WydawniczegoMarzena NikielRedaktor merytorycznyAnita JackiewiczSekretarz redakcjiAnna SeroczyńskaRedaktor graficzno-technicznyJarosław MillerKorektaDorota MajcherAdres redakcji01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72www.pgp.infor.plBiuro Reklamy Kamilla Alchimowicz e-mail: kamilla.alchimowicz@infor.pl tel. 22 530 40 27 Biuro Opiekunów Klienta01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. 22 761 30 30, 801 626 666 faks: 22 761 30 31 e-mail: bok@infor.plCopyright by INFOR PL Spółka Akcyjna. Publi-kacja jest chroniona przepisami prawa autor-skiego. Wykonywanie kserokopii lub powiela-nie inną metodą oraz rozpowszechnianie bez zgody wydawcy w całości lub części jest za-bronione i podlega odpowiedzialności karnej.Druk: ABEDIKMateriałów niezamówionych nie zwracamy, za-chowując sobie prawo do skrótów i zmian ty-tułu. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść reklam zamieszczonych na łamach.PIT, CIT, RYCZAŁT2017 3www.infor.PlsPis treŚciSpis treściPODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCHUSTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych........................................................5Rozdział.1..Podmiot.i.przedmiot.opodatkowania......................................................................................................5Rozdział.2..Źródła.przychodów....................................................................................................................................13Rozdział.3..Zwolnienia.przedmiotowe.........................................................................................................................22Rozdział.4..Koszty.uzyskania.przychodów.................................................................................................................37Rozdział.4a..Opodatkowanie.stron.umowy.leasingu..................................................................................................55Rozdział.5..Szczególne.zasady.ustalania.dochodu..................................................................................................58Rozdział.5a..Opodatkowanie.przychodów.nieznajdujących.pokrycia.w.ujawnionych.źródłach.lub.pocho-..dzących.ze.źródeł.nieujawnionych..........................................................................................................71Rozdział.6..Podstawa.obliczenia.i.wysokość.podatku.............................................................................................73Rozdział.7..Pobór.podatku.lub.zaliczek.na.podatek.przez.płatników...................................................................90Rozdział.7a..Informacje.o.wypłatach.odsetek..............................................................................................................104Rozdział.8..Zeznania.podatkowe..................................................................................................................................109Rozdział.9..Zmiany.w.przepisach.obowiązujących...................................................................................................112Rozdział.10..Przepisy.przejściowe.i.końcowe..............................................................................................................112PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH – AKTY WYKONAWCZEROZPORZĄDZENIE.MINISTRA.FINANSÓW.z.dnia.26.sierpnia.2003.r..w.sprawie.prowadzenia.podatkowej.księgi.przychodów.i.rozchodów..........................................................................................................................................125ROZPORZĄDZENIE.MINISTRA.FINANSÓW.z.dnia.10.września.2009.r..w.sprawie.sposobu.i.trybu.określa-nia.dochodów.osób.fizycznych.w.drodze.oszacowania.oraz.sposobu.i.trybu.eliminowania.podwójnego.opo-datkowania.osób.fizycznych.w.przypadku.korekty.zysków.podmiotów.powiązanych.............................................138ROZPORZĄDZENIE.MINISTRA.FINANSÓW.z.dnia.7.marca.2000.r..w.sprawie.określenia.maksymalnej..wysokości.wpłat.na.rzecz.Polskiej.Organizacji.Turystycznej,.uznawanej.za.koszt.uzyskania.przychodów........148ROZPORZĄDZENIE.RADY.MINISTRÓW.z.dnia.12.marca.2002.r..w.sprawie.wysokości,.do.jakiej.składka.na.rzecz.związku.pracodawców.jest.zaliczana.w.koszty.uzyskania.przychodu........................................................148ROZPORZĄDZENIE.MINISTRA.FINANSÓW.z.dnia.21.grudnia.2000.r..w.sprawie.zwolnienia.niektórych.płat-ników.z.obowiązku.pobierania.zaliczek.na.podatek.dochodowy.od.osób.fizycznych.............................................148ROZPORZĄDZENIE.MINISTRA.FINANSÓW.z.dnia.23.kwietnia.2015.r..w.sprawie.określenia.krajów.i.terytoriów.stosujących.szkodliwą.konkurencję.podatkową.w.zakresie.podatku.dochodowego.od.osób.fizycznych....................149ROZPORZĄDZENIE.MINISTRA.ROZWOJU.I.FINANSÓW.z.dnia.7.grudnia.2016.r..w.sprawie.norm.szacunko-wych.dochodu.z.działów.specjalnych.produkcji.rolnej...................................................................................................149WYKAZ.OBOWIĄZUJĄCYCH.AKTÓW.PRAWNYCH......................................................................................................151PRZEWODNIK PO ZMIANACH PRZEPISÓW 2016/2017...............................................................................................153RYCZAŁT I KARTA PODATKOWAUSTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne......................................................................................................................................189Rozdział.1..Przepisy.ogólne..........................................................................................................................................189Rozdział.2..Ryczałt.od.przychodów.ewidencjonowanych.......................................................................................190Rozdział.3..Karta.podatkowa.........................................................................................................................................201Rozdział.4..Zryczałtowany.podatek.dochodowy.od.przychodów.osób.duchownych.......................................207Rozdział.5..Przepisy.wspólne........................................................................................................................................208Rozdział.6..Zmiany.w.przepisach.obowiązujących,.przepisy.przejściowe.i.końcowe.......................................209 4Podatki 2017sPis treŚciRYCZAŁT I KARTA PODATKOWA – AKTY WYKONAWCZEROZPORZĄDZENIE.MINISTRA.FINANSÓW.z.dnia.13.listopada.2015.r..w.sprawie.określenia.wzoru.wniosku.o.zastosowanie.opodatkowania..w.formie.karty.podatkowej........................................................................................245ROZPORZĄDZENIE.MINISTRA.FINANSÓW.z.dnia.17.grudnia.2002.r..w.sprawie.prowadzenia.ewidencji.przychodów.i.wykazu.środków.trwałych.oraz.wartości.niematerialnych.i.prawnych...............................................247ROZPORZĄDZENIE.MINISTRA.FINANSÓW.z.dnia.17.grudnia.2002.r..w.sprawie.prowadzenia.ewidencji.za-trudnienia.................................................................................................................................................................................250ROZPORZĄDZENIE.MINISTRA.FINANSÓW.z.dnia.17.grudnia.2002.r..w.sprawie.prowadzenia.kart.przy-chodów.............................................................................................................................................................................251WYKAZ.OBOWIĄZUJĄCYCH.AKTÓW.PRAWNYCH......................................................................................................252PRZEWODNIK PO ZMIANACH PRZEPISÓW 2016/2017...............................................................................................253PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCHUSTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.......................................................256Rozdział.1..Podmiot.i.przedmiot.opodatkowania......................................................................................................256Rozdział.2..Przychody....................................................................................................................................................272Rozdział.3..Koszty.uzyskania.przychodów.................................................................................................................278Rozdział.4..Zwolnienia.przedmiotowe.........................................................................................................................303Rozdział.4a..Opodatkowanie.stron.umowy.leasingu..................................................................................................308Rozdział.5..Podstawa.opodatkowania.i.wysokość.podatku....................................................................................311Rozdział.6..Pobór.podatku.............................................................................................................................................322Rozdział.7..Zmiany.w.przepisach.obowiązujących...................................................................................................329Rozdział.8..Przepisy.przejściowe.i.końcowe..............................................................................................................330PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH – AKTY WYKONAWCZEROZPORZĄDZENIE.MINISTRA.FINANSÓW.z.dnia.10.września.2009.r..w.sprawie.sposobu.i.trybu.określa-nia.dochodów.osób.prawnych.w.drodze.oszacowania.oraz.sposobu.i.trybu.eliminowania.podwójnego.opo-datkowania.osób.prawnych.w.przypadku.korekty.zysków.podmiotów.powiązanych..............................................344ROZPORZĄDZENIE.MINISTRA.FINANSÓW.z.dnia.19.marca.1999.r..w.sprawie.określenia.górnej.granicy.składek.organizacji.spółdzielczych.na.rzecz.związków.rewizyjnych.i.Krajowej.Rady.Spółdzielczej....................354ROZPORZĄDZENIE.MINISTRA.FINANSÓW.z.dnia.23.kwietnia.2015.r..w.sprawie.określenia.krajów.i.tery-toriów.stosujących.szkodliwą.konkurencję.podatkową.w.zakresie.podatku.dochodowego.od.osób.praw-nych...................................................................................................................................................................................355WYKAZ.OBOWIĄZUJĄCYCH.AKTÓW.PRAWNYCH......................................................................................................356PRZEWODNIK PO ZMIANACH PRZEPISÓW 2016/2017...............................................................................................358 Ustawa o PodatkU dochodowym od osÓB fiZycZnych5www.infor.PlUSTAWAz.dnia.26.lipca.1991.r.o podatku dochodowym od osób fizycznych(j.t..Dz.U..z.2016.r.,.poz..2032,.zm.:.Dz.U..z.2015.r.,.poz..1932;.Dz.U..z.2016.r.,.poz..780;.Dz.U..z.2016.r.,.poz..823;.Dz.U..z.2016.r.,.poz..1010;.Dz.U..z.2016.r.,.poz..1206;.Dz.U..z.2016.r.,.poz..1550;.Dz.U..z.2016.r.,.poz..1860;..Dz.U..z.2016.r.,.poz..1926;.Dz.U..z.2016.r.,.poz..1933;.Dz.U..z.2016.r.,.poz..1948;.Dz.U..z.2016.r.,.poz..1961;..Dz.U..z.2016.r.,.poz..2048)1rozdział 1Podmiot i przedmiot opodatkowaniaArt. 1. [Zakres regulacji]2Ustawa.reguluje.opodatkowanie.podatkiem.docho-dowym.dochodów.osób.fizycznych.Art. 2. [Wyłączenie stosowania przepisów usta­wy]1..Przepisów.ustawy.nie.stosuje.się.do:.1)..przychodów.z.działalności.rolniczej,.z.wyjątkiem.przychodów.z.działów.specjalnych.produkcji.rol-nej;.2)..przychodów.z.gospodarki.leśnej.w.rozumieniu.ustawy.o.lasach;3)..przychodów.podlegających.przepisom.o.podatku.od.spadków.i.darowizn;4)..przychodów.wynikających.z.czynności,.które.nie.mogą.być.przedmiotem.prawnie.skutecznej.umo-wy;5)..przychodów.z.tytułu.podziału.wspólnego.ma-jątku.małżonków.w.wyniku.ustania.lub.ograni-czenia.małżeńskiej.wspólności.majątkowej.oraz.przychodów.z.tytułu.wyrównania.dorobków.po.ustaniu.rozdzielności.majątkowej.małżonków.lub.śmierci.jednego.z.nich;6)..przychodów.(dochodów).przedsiębiorcy.żeglu-gowego.opodatkowanych.na.zasadach.wynikają-cych.z.ustawy.z.dnia.24.sierpnia.2006.r..o.podat-ku.tonażowym.(Dz..U..z.2014.r..poz..511,.z.2015.r..poz..211.oraz.z.2016.r..poz..1948),.z.zastrzeże-niem.art..24a.ust..1a;6a) przychodów opodatkowanych na zasadach wy­nikających z ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o ak­tywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych (Dz.U. poz. 1206 i 1948), z za­strzeżeniem art. 24a ust. 1a;7)..świadczeń.na.zaspokojenie.potrzeb.rodziny,.o.których.mowa.w.art..27.Kodeksu.rodzinnego.i.opiekuńczego,.objętych.wspólnością.majątkową.małżeńską.2..Działalnością.rolniczą,.w.rozumieniu.ust..1.pkt.1,.jest.działalność.polegająca.na.wytwarzaniu.produktów.roślinnych.lub.zwierzęcych.w.stanie.nieprzetworzo-nym.(naturalnym).z.własnych.upraw.albo.hodowli.lub.chowu,.w.tym.również.produkcja.materiału.siewnego,.szkółkarskiego,.hodowlanego.oraz.reprodukcyjnego,.produkcja.warzywnicza.gruntowa,.szklarniowa.i.pod.folią,.produkcja.roślin.ozdobnych,.grzybów.uprawnych.i.sadownicza,.hodowla.i.produkcja.materiału.zarodo-wego.zwierząt,.ptactwa.i.owadów.użytkowych,.pro-dukcja.zwierzęca.typu.przemysłowo-fermowego.oraz.hodowla.ryb,.a.także.działalność,.w.której.minimalne.okresy.przetrzymywania.zakupionych.zwierząt.i.roślin,.w.trakcie.których.następuje.ich.biologiczny.wzrost,.wynoszą.co.najmniej:art. 1–21..W.ujednoliconym.przez.redakcję.tekście.uwzględniono.wszystkie.obowiązujące.zmiany..W.treści.ustawy.pogrubioną czcionką.wyróżniono.zmiany.wprowadzone.z.dniem.1.stycznia.2017.r.:.–..ustawą.z.9.października.2015.r..o.zmianie.ustawy.o.podatku.dochodowym.od.osób.fizycznych,.ustawy.o.podatku.docho-dowym.od.osób.prawnych.oraz.niektórych.innych.ustaw.(Dz.U..poz..1932),.–..ustawą.z.13.kwietnia.2016.r..o.zmianie.ustawy.o.podatku.dochodowym.od.osób.fizycznych,.ustawy.o.podatku.dochodo-wym.od.osób.prawnych.oraz.ustawy.o.swobodzie.działalności.gospodarczej.(Dz.U..poz..780),.–..ustawą.z.20.maja.2016.r..o.zmianie.ustawy.o.publicznej.służbie.krwi.oraz.niektórych.innych.ustaw.(Dz.U..poz..823),.–..ustawą.z.23.czerwca.2016.r..o.zmianie.ustawy.o.systemie.oświaty.oraz.niektórych.innych.ustaw.(Dz.U..poz..1010),.–..ustawą.z.6.lipca.2016.r..o.aktywizacji.przemysłu.okrętowego.i.przemysłów.komplementarnych.(Dz.U..poz..1206),.–..ustawą.z.5.września.2016.r..o.zmianie.ustawy.o.podatku.dochodowym.od.osób.fizycznych.oraz.ustawy.o.podatku.docho-dowym.od.osób.prawnych.(Dz.U..poz..1550),.–..ustawą.z.4.listopada.2016.r..o.wsparciu.kobiet.w.ciąży.i.rodzin.„Za.życiem”.(Dz.U..poz..1860),.–..ustawą.z.29.listopada.2016.r..o.zmianie.ustawy.o.podatku.dochodowym.od.osób.fizycznych,.ustawy.o.podatku.docho-dowym.od.osób.prawnych.oraz.ustawy.o.zmianie.ustawy.–.Ordynacja.podatkowa.oraz.niektórych.innych.ustaw.(Dz.U..poz..1926),.–..ustawą.z.4.listopada.2016.r..o.zmianie.niektórych.ustaw.określających.warunki.prowadzenia.działalności.innowacyjnej.(Dz.U..poz..1933),.–..ustawą.z.16.listopada.2016.r..o.zmianie.niektórych.ustaw.w.celu.ułatwienia.sprzedaży.żywności.przez.rolników.(Dz.U..poz..1961),..oraz.rozporządzeniem.Ministra.Rozwoju.i.Finansów.z.7.grudnia.2016.r..w.sprawie.norm.szacunkowych.dochodu.z.działów.specjalnych.produkcji.rolnej.(Dz.U..poz..2058)..Przepisy,.które.wejdą.w.życie.w.trakcie.2017.r..zostały.przytoczone.w.ramkach.z.podaniem.ich.daty.wejścia.w.życie.2..Hasła.w.klamrach.pochodzą.od.redakcji. Ustawa o PodatkU dochodowym od osÓB fiZycZnych6Podatki 20171)..miesiąc.–.w.przypadku.roślin,2)..16.dni.–.w.przypadku.wysokointensywnego.tuczu.specjalizowanego.gęsi.lub.kaczek,3)..6.tygodni.–.w.przypadku.pozostałego.drobiu.rzeź-nego,4)..2.miesiące.–.w.przypadku.pozostałych.zwierząt.–.licząc.od.dnia.nabycia.3..Działami.specjalnymi.produkcji.rolnej.są:.uprawy.w.szklarniach.i.ogrzewanych.tunelach.foliowych,.upra-wy.grzybów.i.ich.grzybni,.uprawy.roślin.„in.vitro”,.fer-mowa.hodowla.i.chów.drobiu.rzeźnego.i.nieśnego,.wy-lęgarnie.drobiu,.hodowla.i.chów.zwierząt.futerkowych.i.laboratoryjnych,.hodowla.dżdżownic,.hodowla.ento-mofagów,.hodowla.jedwabników,.prowadzenie.pasiek.oraz.hodowla.i.chów.innych.zwierząt.poza.gospodar-stwem.rolnym.3a..Nie.stanowią.działów.specjalnych.produkcji.rol-nej.uprawy,.hodowla.i.chów.zwierząt.w.rozmiarach.nie-przekraczających.wielkości.określonych.w.załączniku.nr.2.do.ustawy,.zwanym.„załącznikiem.nr.2”.4..Ilekroć.w.ustawie.jest.mowa.o.gospodarstwie.rolnym,.oznacza.to.gospodarstwo.rolne.w.rozumieniu.przepisów.ustawy.o.podatku.rolnym.5..(uchylony)6..W.przypadku.braku.przeciwnego.dowodu.przyj-muje.się,.że.przychody.pochodzą.z.czynności,.które.mogą.być.przedmiotem.prawnie.skutecznej.umowy.Art. 3. [Nieograniczony obowiązek podatkowy]1..Osoby.fizyczne,.jeżeli.mają.miejsce.zamieszkania.na.terytorium.Rzeczypospolitej.Polskiej,.podlegają.obo-wiązkowi.podatkowemu.od.całości.swoich.dochodów.(przychodów).bez.względu.na.miejsce.położenia.źródeł.przychodów.(nieograniczony.obowiązek.podatkowy).1a..Za.osobę.mającą.miejsce.zamieszkania.na.tery-torium.Rzeczypospolitej.Polskiej.uważa.się.osobę.fi-zyczną,.która:1)..posiada.na.terytorium.Rzeczypospolitej.Polskiej.centrum.interesów.osobistych.lub.gospodar-czych.(ośrodek.interesów.życiowych).lub2)..przebywa.na.terytorium.Rzeczypospolitej.Pol-skiej.dłużej.niż.183.dni.w.roku.podatkowym.2..(uchylony)2a..Osoby.fizyczne,.jeżeli.nie.mają.na.terytorium.Rzeczypospolitej.Polskiej.miejsca.zamieszkania,.pod-legają.obowiązkowi.podatkowemu.tylko.od.dochodów.(przychodów).osiąganych.na.terytorium.Rzeczypospo-litej.Polskiej.(ograniczony.obowiązek.podatkowy).2b. Za dochody (przychody) osiągane na teryto­rium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w ust. 2a, uważa się w szczególności dochody (przychody) z: 1)..pracy.wykonywanej.na.terytorium.Rzeczypospo-litej.Polskiej.na.podstawie.stosunku.służbowego,.stosunku.pracy,.pracy.nakładczej.oraz.spółdziel-czego.stosunku.pracy,.bez.względu.na.miejsce.wypłaty.wynagrodzenia;2)..działalności.wykonywanej.osobiście.na.teryto-rium.Rzeczypospolitej.Polskiej,.bez.względu.na.miejsce.wypłaty.wynagrodzenia;3) działalności gospodarczej prowadzonej na tery­torium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Pol­skiej zagraniczny zakład;4) położonej na terytorium Rzeczypospolitej Pol­skiej nieruchomości lub praw do takiej nieru­chomości, w tym ze zbycia jej w całości albo w części lub zbycia jakichkolwiek praw do takiej nieruchomości;5) papierów wartościowych oraz pochodnych in­strumentów finansowych niebędących papiera­mi wartościowymi, dopuszczonych do publicz­nego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach regulowanego rynku giełdo­wego, w tym uzyskane ze zbycia tych papierów albo instrumentów oraz z realizacji praw z nich wynikających;6) tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną lub tytułów uczest­nictwa w funduszu inwestycyjnym albo instytucji wspólnego inwestowania, w których co najmniej 50 wartości aktywów, bezpośrednio lub po­średnio, stanowią nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości;7) tytułu należności regulowanych, w tym stawia­nych do dyspozycji, wypłacanych lub potrąca­nych, przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobo­wości prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospo­litej Polskiej, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia.2c. Wartość aktywów, o której mowa w ust. 2b pkt 6, ustala się na ostatni dzień miesiąca poprze­dzającego miesiąc zbycia udziałów (akcji) w spół­ce, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną lub tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym albo instytucji wspólnego inwesto­wania.2d. Za dochody (przychody), o których mowa w ust. 2b pkt 7, uważa się przychody wymienione w art. 29 ust. 1, jeżeli nie stanowią dochodów (przy­chodów), o których mowa w ust. 2b pkt 1–6.3..Od.podatku.dochodowego.od.dochodu.uzyska-nego.ze.źródeł.przychodów.położonych.za.grani-cą.wolni.są.członkowie.personelu.przedstawicielstw.dyplomatycznych.i.urzędów.konsularnych.oraz.inne.osoby.korzystające.z.przywilejów.i.immunitetów.dy-plomatycznych.lub.konsularnych.na.podstawie.umów.lub.powszechnie.uznanych.zwyczajów.międzynarodo-wych,.jak.również.członkowie.ich.rodzin.pozostający.z.nimi.we.wspólnocie.domowej,.jeżeli.nie.są.obywate-lami.polskimi.i.nie.mają.stałego.pobytu.na.terytorium.Rzeczypospolitej.Polskiej.Art. 4. (uchylony)Art. 4a. [Stosowanie przepisów]Przepisy.art..3.ust..1,.1a,.2a.i.2b.stosuje.się.z.uwzględnieniem.umów.w.sprawie.unikania.podwój-nego.opodatkowania,.których.stroną.jest.Rzeczpospo-lita.Polska.art. 3–4a Ustawa o PodatkU dochodowym od osÓB fiZycZnych7www.infor.PlArt. 5. [Terytorium RP]Za.terytorium.Rzeczypospolitej.Polskiej.w.rozumieniu.ustawy.uważa.się.również.znajdującą.się.poza.morzem.terytorialnym.wyłączną.strefę.ekonomiczną,.w.której.Rzeczpospolita.Polska.na.podstawie.prawa.wewnętrz-nego.i.zgodnie.z.prawem.międzynarodowym.wykonuje.prawa.odnoszące.się.do.badania.i.eksploatacji.dna.mor-skiego.i.jego.podglebia.oraz.ich.zasobów.naturalnych.Art. 5a. [Definicje]Ilekroć.w.ustawie.jest.mowa.o:1)..inwestycjach.–.oznacza.to.środki.trwałe.w.bu-dowie.w.rozumieniu.ustawy.z.dnia.29.września.1994.r..o.rachunkowości.(Dz.U..z.2016.r..poz..1047),.zwanej.dalej.„ustawą.o.rachunkowości”;2)..składnikach.majątkowych.–.oznacza.to.aktywa.w.rozumieniu.ustawy.o.rachunkowości.pomniej-szone.o.przejęte.długi.funkcjonalnie.związane.z.prowadzoną.działalnością.gospodarczą.zbyw-cy,.o.ile.długi.te.nie.zostały.uwzględnione.w.cenie.nabycia,.o.której.mowa.w.art..22g.ust..3;3)..przedsiębiorstwie.–.oznacza.to.przedsiębiorstwo.w.rozumieniu.przepisów.Kodeksu.cywilnego;4)..zorganizowanej.części.przedsiębiorstwa.–.ozna-cza.to.organizacyjnie.i.finansowo.wyodrębniony.w.istniejącym.przedsiębiorstwie.zespół.skład-ników.materialnych.i.niematerialnych,.w.tym.zo-bowiązania,.przeznaczonych.do.realizacji.okre-ślonych.zadań.gospodarczych,.który.zarazem.mógłby.stanowić.niezależne.przedsiębiorstwo.samodzielnie.realizujące.te.zadania;5)..Ordynacji.podatkowej.–.oznacza.to.ustawę.z.dnia.29.sierpnia.1997.r..–.Ordynacja.podatkowa.(Dz.U..z.2015.r..poz..613,.z.późn..zm.);6)..działalności.gospodarczej.albo.pozarolniczej.działalności.gospodarczej.–.oznacza.to.działal-ność.zarobkową:.a)..wytwórczą,.budowlaną,.handlową,.usługową,.b)..polegającą.na.poszukiwaniu,.rozpoznawaniu.i.wydobywaniu.kopalin.ze.złóż,.c)..polegającą.na.wykorzystywaniu.rzeczy.oraz.wartości.niematerialnych.i.prawnych..–.prowadzoną.we.własnym.imieniu.bez.względu.na.jej.rezultat,.w.sposób.zorganizowany.i.ciągły,.z.której.uzyskane.przychody.nie.są.zaliczane.do.innych.przychodów.ze.źródeł.wymienionych.w.art..10.ust..1.pkt.1,.2.i.4–9;7)..ustawie.o.rehabilitacji.zawodowej.–.rozumie.się.przez.to.ustawę.z.dnia.27.sierpnia.1997.r..o.reha-bilitacji.zawodowej.i.społecznej.oraz.zatrudnia-niu.osób.niepełnosprawnych.(Dz.U..z.2011.r..poz..721,.z.późn..zm.);8)..urzędzie.skarbowym.–.oznacza.to.urząd.skarbo-wy,.przy.pomocy.którego.odpowiednio.właściwy.dla.podatnika.lub.płatnika.naczelnik.urzędu.skar-bowego.wykonuje.swoje.zadania;9)..(uchylony)10)..(uchylony)11)..papierach.wartościowych.–.oznacza.to.papiery.wartościowe,.o.których.mowa.w.art..3.pkt.1.usta-wy.z.dnia.29.lipca.2005.r..o.obrocie.instrumentami.finansowymi.(Dz.U..z.2016.r..poz..1636.i.1948);12)..dyskoncie.–.oznacza.to.różnicę.między.kwotą.uzyskaną.z.wykupu.papieru.wartościowego.przez.emitenta.a.wydatkami.poniesionymi.na.nabycie.papieru.wartościowego.na.rynku.pierwotnym.lub.wtórnym,.a.w.przypadku.nabycia.papieru.warto-ściowego.w.drodze.spadku.lub.darowizny.–.różni-cę.między.kwotą.uzyskaną.z.wykupu.a.wydatkami.poniesionymi.przez.spadkodawcę.lub.darczyńcę.na.nabycie.tego.papieru.wartościowego;13)..pochodnych.instrumentach.finansowych.–.ozna-cza.to.instrumenty.finansowe,.o.których.mowa.w.art..2.ust..1.pkt.2.ustawy.z.dnia.29.lipca.2005.r..o.obrocie.instrumentami.finansowymi,.z.wyłącze-niem.tytułów.uczestnictwa.w.instytucjach.wspól-nego.inwestowania.oraz.instrumentów.rynku.pie-niężnego;14)..funduszach.kapitałowych.–.oznacza.to.fundu-sze.inwestycyjne.oraz.fundusze.zagraniczne,.o.których.mowa.w.przepisach.o.funduszach.in-westycyjnych,.oraz.ubezpieczeniowe.fundusze.kapitałowe.działające.na.podstawie.przepisów.o.działalności.ubezpieczeniowej.i.reasekuracyj-nej,.z.wyjątkiem.funduszy.emerytalnych,.o.któ-rych.mowa.w.przepisach.o.organizacji.i.funkcjo-nowaniu.funduszy.emerytalnych;15)..ustawie.o.zryczałtowanym.podatku.dochodowym.–.oznacza.to.ustawę.z.dnia.20.listopada.1998.r..o.zryczałtowanym.podatku.dochodowym.od.nie-których.przychodów.osiąganych.przez.osoby.fi-zyczne.(Dz.U..poz..930,.z.późn..zm.);16)..ustawie.o.działalności.pożytku.publicznego.–.oznacza.to.ustawę.z.dnia.24.kwietnia.2003.r..o.działalności.pożytku.publicznego.i.o.wolontaria-cie.(Dz.U..z.2016.r..poz..1817.i.1948);17)..ustawie.o.podatku.od.towarów.i.usług.–.ozna-cza.to.ustawę.z.dnia.11.marca.2004.r..o.podat-ku.od.towarów.i.usług.(Dz.U..z.2016.r..poz..710,.z.późn..zm.);18)..ustawie.o.partnerstwie.publiczno-prywatnym.–.oznacza.to.ustawę.z.dnia.19.grudnia.2008.r..o.partnerstwie.publiczno-prywatnym.(Dz.U..z.2015.r..poz..696,.1777.i.1920);19)..(uchylony)19a)..samochodzie.osobowym.–.oznacza.to.pojazd.samochodowy.w.rozumieniu.przepisów.o.ruchu.drogowym.o.dopuszczalnej.masie.całkowitej.nie-przekraczającej.3,5.tony,.konstrukcyjnie.przezna-czony.do.przewozu.nie.więcej.niż.9.osób.łącznie.z.kierowcą,.z.wyjątkiem:.a)..pojazdu.samochodowego.mającego.jeden.rząd.siedzeń,.który.oddzielony.jest.od.części.przeznaczonej.do.przewozu.ładunków.ścianą.lub.trwałą.przegrodą:..–..klasyfikowanego.na.podstawie.przepisów.o.ruchu.drogowym.do.podrodzaju:.wieloza-daniowy,.van.lub..–..z.otwartą.częścią.przeznaczoną.do.przewo-zu.ładunków,.b)..pojazdu.samochodowego,.który.posiada.kabi-nę.kierowcy.z.jednym.rzędem.siedzeń.i.nadwo-zie.przeznaczone.do.przewozu.ładunków.jako.konstrukcyjnie.oddzielne.elementy.pojazdu,art. 5–5a Ustawa o PodatkU dochodowym od osÓB fiZycZnych8Podatki 2017.c)..pojazdu.specjalnego,.jeżeli.z.dokumentów.wydanych.zgodnie.z.przepisami.o.ruchu.dro-gowym.wynika,.że.dany.pojazd.jest.pojazdem.specjalnym,.i.jeżeli.spełnione.są.również.wa-runki.zawarte.w.odrębnych.przepisach,.okre-ślone.dla.następujących.przeznaczeń:..–.agregat.elektryczny/spawalniczy,..–.do.prac.wiertniczych,..–.koparka,.koparko-spycharka,..–.ładowarka,..–..podnośnik.do.prac.konserwacyjno-montażo-wych,..–.żuraw.samochodowy,.d)..pojazdu.samochodowego.określonego.w.prze-pisach.wydanych.na.podstawie.art..86a.ust..16.ustawy.o.podatku.od.towarów.i.usług;20)..małym.podatniku.–.oznacza.to.podatnika,.u.które-go.wartość.przychodu.ze.sprzedaży.(wraz.z.kwotą.należnego.podatku.od.towarów.i.usług).nie.prze-kroczyła.w.poprzednim.roku.podatkowym.wyrażo-nej.w.złotych.kwoty.odpowiadającej.równowarto-ści.1.200.000.euro;.przeliczenia.kwot.wyrażonych.w.euro.dokonuje.się.według.średniego.kursu.euro.ogłaszanego.przez.Narodowy.Bank.Polski.na.pierwszy.dzień.roboczy.października.poprzednie-go.roku.podatkowego,.w.zaokrągleniu.do.1000.zł;21)..certyfikacie.rezydencji.–.oznacza.to.zaświadcze-nie.o.miejscu.zamieszkania.podatnika.dla.celów.podatkowych.wydane.przez.właściwy.organ.ad-ministracji.podatkowej.państwa.miejsca.zamiesz-kania.podatnika;22)..zagranicznym.zakładzie.–.oznacza.to:.a)..stałą.placówkę,.poprzez.którą.podmiot.mają-cy.miejsce.zamieszkania.na.terytorium.jedne-go.państwa.wykonuje.całkowicie.lub.częścio-wo.działalność.na.terytorium.innego.państwa,.a.w.szczególności.oddział,.przedstawiciel-stwo,.biuro,.fabrykę,.warsztat.albo.miejsce.wy-dobywania.bogactw.naturalnych,.b)..plac.budowy,.budowę,.montaż.lub.instalację,.prowadzone.na.terytorium.jednego.państwa.przez.podmiot.mający.miejsce.zamieszkania.na.terytorium.innego.państwa,.c)..osobę,.która.w.imieniu.i.na.rzecz.podmiotu.mającego.miejsce.zamieszkania.na.terytorium.jednego.państwa.działa.na.terytorium.innego.państwa,.jeżeli.osoba.ta.ma.pełnomocnictwo.do.zawierania.w.jego.imieniu.umów.i.pełno-mocnictwo.to.faktycznie.wykonuje..–.chyba.że.umowa.o.unikaniu.podwójnego.opo-datkowania,.której.stroną.jest.Rzeczpospolita.Polska,.stanowi.inaczej;23)..ustawie.o.emeryturach.kapitałowych.–.oznacza.to.ustawę.z.dnia.21.listopada.2008.r..o.emeryturach.kapitałowych.(Dz.U..z.2014.r..poz..1097);24)..PKWiU.–.oznacza.to.Polską.Klasyfikację.Wy-robów.i.Usług.wprowadzoną.rozporządzeniem.Rady.Ministrów.z.dnia.29.października.2008.r..w.sprawie.Polskiej.Klasyfikacji.Wyrobów.i.Usług.(PKWiU).(Dz.U..poz..1293.i.1435.oraz.z.2009.r..poz..256.i.1753)3;25)..oznaczeniu.„ex”.–.oznacza.to,.że.zakres.wymie-nionych.wyrobów.lub.usług.jest.węższy.niż.okre-ślony.w.podanym.grupowaniu.PKWiU;26) spółce niebędącej osobą prawną – oznacza to spółkę inną niż określona w pkt 28;27)..rachunku.zbiorczym.–.oznacza.to.rachunek.zbior-czy.w.rozumieniu.ustawy.z.dnia.29.lipca.2005.r..o.obrocie.instrumentami.finansowymi;28) spółce – oznacza to: a) spółkę posiadającą osobowość prawną, w tym także spółkę zawiązaną na podsta­wie rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statu­tu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz. WE L 294 z 10.11.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz.Urz. UE Pol­skie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 4, str. 251),.b)..spółkę.kapitałową.w.organizacji,.c)..spółkę.komandytowo-akcyjną.mającą.siedzibę.lub.zarząd.na.terytorium.Rzeczypospolitej.Pol-skiej,.d)..spółkę.niemającą.osobowości.prawnej.mają-cą.siedzibę.lub.zarząd.w.innym.państwie,.je-żeli.zgodnie.z.przepisami.prawa.podatkowe-go.tego.innego.państwa.jest.traktowana.jak.osoba.prawna.i.podlega.w.tym.państwie.opo-datkowaniu.od.całości.swoich.dochodów.bez.względu.na.miejsce.ich.osiągania;29)..udziale.(akcji).–.oznacza.to.również.ogół.praw.i.obowiązków.wspólnika.w.spółce,.o.której.mowa.w.pkt.28.lit..c.i.d;30)..kapitale.zakładowym.–.oznacza.to.również.kapitał.podstawowy.spółki,.o.której.mowa.w.pkt.28.lit..c.i.d;31)..udziale.w.zyskach.osób.prawnych.–.oznacza.to.również.udział.w.zyskach.spółek,.o.których.mowa.w.pkt.28.lit..c.i.d;32)..objęciu.udziału.(akcji).–.oznacza.to.również.uzy-skanie.przez.wspólnika.spółki,.o.której.mowa.w.pkt.28.lit..c.i.d,.ogółu.praw.i.obowiązków.wspól-nika.w.tej.spółce;33)..wspólniku.–.oznacza.to.również.akcjonariusza;34)..komercjalizowanej.własności.intelektualnej.–.oznacza.to:.a)..patent,.dodatkowe.prawo.ochronne.na.wynala-zek,.prawo.ochronne.na.wzór.użytkowy,.prawo.z.rejestracji.wzoru.przemysłowego.lub.prawo.z.rejestracji.topografii.układu.scalonego.oraz.prawo.do.uzyskania.powyższych.praw.lub.pra-wo.z.pierwszeństwa.–.określone.w.ustawie.z.dnia.30.czerwca.2000.r..–.Prawo.własności.przemysłowej.(Dz.U..z.2013.r..poz..1410.oraz.z.2015.r..poz..1266,.1505.i.1615),.b)..autorskie.prawa.majątkowe.do.programu.kom-puterowego,.c)..równowartość.udokumentowanej.wiedzy.(in-formacji).nadającej.się.do.wykorzystania.3...Rozporządzenie.utraciło.moc.1.stycznia.2016.r..na.podstawie.§.4.rozporządzenia.Rady.Ministrów.z.4.września.2015.r..w.sprawie.Polskiej.Klasyfikacji.Wyrobów.i.Usług.(PKWiU).(Dz.U..poz..1676),.które.weszło.w.życie.1.stycznia.2016.r.art. 5a Ustawa o PodatkU dochodowym od osÓB fiZycZnych9www.infor.Plw.działalności.przemysłowej,.naukowej.lub.handlowej.(know-how),.d)..prawa.do.korzystania.z.praw.lub.wartości.wy-mienionych.w.lit..a–c.na.podstawie.umowy.li-cencyjnej;35)..podmiocie.komercjalizującym.–.oznacza.to.twór-cę.uprawnionego.do.praw.lub.wartości.wymie-nionych.w.pkt.34.lit..a–c,.a.także.zawarcia.umo-wy.licencyjnej,.o.której.mowa.w.pkt.34.lit..d,.jeżeli.wnosi.do.spółki.kapitałowej.komercjalizowaną.własność.intelektualną;36)..krótkiej.sprzedaży.–.oznacza.to.krótką.sprze-daż.w.rozumieniu.art..2.ust..1.lit..b.rozporzą-dzenia.Parlamentu.Europejskiego.i.Rady.(UE).nr.236/2012.z.dnia.14.marca.2012.r..w.sprawie.krótkiej.sprzedaży.i.wybranych.aspektów.doty-czących.swapów.ryzyka.kredytowego.(Dz.Urz..UE.L.86.z.24.03.2012,.str..1);37)..postępowaniu.restrukturyzacyjnym.–.oznacza.to.postępowanie.restrukturyzacyjne.w.rozumieniu.ustawy.z.dnia.15.maja.2015.r..–.Prawo.restruktury-zacyjne.(Dz.U..z.2016.r..poz..1574,.1579.i.1948);38)..działalności.badawczo-rozwojowej.–.oznacza.to.działalność.twórczą.obejmującą.badania.nauko-we.lub.prace.rozwojowe,.podejmowaną.w.sposób.systematyczny.w.celu.zwiększenia.zasobów.wie-dzy.oraz.wykorzystania.zasobów.wiedzy.do.two-rzenia.nowych.zastosowań;39)..badaniach.naukowych.–.oznacza.to:.a)..badania.podstawowe.–.oryginalne.prace.ba-dawcze,.eksperymentalne.lub.teoretyczne.podejmowane.przede.wszystkim.w.celu.zdo-bywania.nowej.wiedzy.o.podstawach.zjawisk.i.obserwowalnych.faktów.bez.nastawienia.na.bezpośrednie.zastosowanie.komercyjne,.b)..badania.stosowane.–.prace.badawcze.podej-mowane.w.celu.zdobycia.nowej.wiedzy,.zorien-towane.przede.wszystkim.na.zastosowanie.w.praktyce,.c)..badania.przemysłowe.–.badania.mające.na.celu.zdobycie.nowej.wiedzy.oraz.umiejętno-ści.w.celu.opracowywania.nowych.produk-tów,.procesów.i.usług.lub.wprowadzania.zna-czących.ulepszeń.do.istniejących.produktów,.procesów.i.usług;.badania.te.uwzględniają.tworzenie.elementów.składowych.systemów.złożonych,.budowę.prototypów.w.środowisku.laboratoryjnym.lub.w.środowisku.symulującym.istniejące.systemy,.szczególnie.do.oceny.przy-datności.danych.rodzajów.technologii,.a.tak-że.budowę.niezbędnych.w.tych.badaniach.li-nii.pilotażowych,.w.tym.do.uzyskania.dowodu.w.przypadku.technologii.generycznych;40)..pracach.rozwojowych.–.oznacza.to.nabywanie,.łączenie,.kształtowanie.i.wykorzystywanie.do-stępnej.aktualnie.wiedzy.i.umiejętności.z.dziedzi-ny.nauki,.technologii.i.działalności.gospodarczej.oraz.innej.wiedzy.i.umiejętności.do.planowania.produkcji.oraz.tworzenia.i.projektowania.nowych,.zmienionych.lub.ulepszonych.produktów,.proce-sów.i.usług,.z.wyłączeniem.prac.obejmujących.rutynowe.i.okresowe.zmiany.wprowadzane.do.produktów,.linii.produkcyjnych,.procesów.wy-twórczych,.istniejących.usług.oraz.innych.opera-cji.w.toku,.nawet.jeżeli.takie.zmiany.mają.charak-ter.ulepszeń,.w.szczególności:.a)..opracowywanie.prototypów.i.projektów.pilo-tażowych.oraz.demonstracje,.testowanie.i.wa-lidację.nowych.lub.ulepszonych.produktów,.procesów.lub.usług.w.otoczeniu.stanowiącym.model.warunków.rzeczywistego.funkcjonowa-nia,.których.głównym.celem.jest.dalsze.udo-skonalenie.techniczne.produktów,.procesów.lub.usług,.których.ostateczny.kształt.nie.zo-stał.określony,.b)..opracowywanie.prototypów.i.projektów.pilo-tażowych,.które.można.wykorzystać.do.celów.komercyjnych,.w.przypadku.gdy.prototyp.lub.projekt.pilotażowy.stanowi.produkt.końcowy.gotowy.do.wykorzystania.komercyjnego,.a.jego.produkcja.wyłącznie.do.celów.demonstracyj-nych.i.walidacyjnych.jest.zbyt.kosztowna.Obowiązuje od 1 września 2017 r.41)..przepisach.o.systemie.oświaty.–.oznacza.to.przepisy.ustawy.z.dnia.14.grudnia.2016.r..–.Prawo.oświatowe.(Dz.U..poz..…).lub.przepi-sy.ustawy.z.dnia.7.września.1991.r..o.systemie.oświaty.(Dz.U..z.2016.r..poz..1943).4Art. 5b. [Pozarolnicza działalność gospodarcza]1..Za.pozarolniczą.działalność.gospodarczą.nie.uznaje.się.czynności,.jeżeli.łącznie.spełnione.są.nastę-pujące.warunki:1)..odpowiedzialność.wobec.osób.trzecich.za.rezul-tat.tych.czynności.oraz.ich.wykonywanie,.z.wy-łączeniem.odpowiedzialności.za.popełnienie.czynów.niedozwolonych,.ponosi.zlecający.wyko-nanie.tych.czynności;2)..są.one.wykonywane.pod.kierownictwem.oraz.w.miejscu.i.czasie.wyznaczonych.przez.zlecają-cego.te.czynności;3)..wykonujący.te.czynności.nie.ponosi.ryzyka.gospo-darczego.związanego.z.prowadzoną.działalnością.2..Jeżeli.pozarolniczą.działalność.gospodarczą.pro-wadzi.spółka.niebędąca.osobą.prawną,.przychody.wspólnika.z.udziału.w.takiej.spółce,.określone.na.pod-stawie.art..8.ust..1,.uznaje.się.za.przychody.ze.źródła,.o.którym.mowa.w.art..10.ust..1.pkt.3.Art. 5c..(uchylony)Art. 5d. [Spełnienie wymagań dla pojazdów sa­mochodowych]Spełnienie.wymagań.dla.pojazdów.samochodo-wych.określonych.w:4 Art..5a.pkt.41.dodany.przez.art..12.pkt.1.ustawy.z.14.grudnia.2016.r..Przepisy.wprowadzające.ustawę.–.Prawo.oświatowe.(ustawa.w.dniu.oddawania.książki.do.druku.czekała.na.podpis.Prezydenta)..Zmiana.wejdzie.w.życie.1.września.2017.r.art. 5b–5d Ustawa o PodatkU dochodowym od osÓB fiZycZnych10Podatki 20171)..art..5a.pkt.19a.lit..a.i.b.stwierdza.się.na.podstawie.dodatkowego.badania.technicznego.przeprowa-dzonego.przez.okręgową.stację.kontroli.pojaz-dów,.potwierdzonego.zaświadczeniem.wydanym.przez.tę.stację,.oraz.dowodu.rejestracyjnego.pojazdu.zawierającego.odpowiednią.adnotację.o.spełnieniu.tych.wymagań;2)..art..5a.pkt.19a.lit..c.stwierdza.się.na.podstawie.dokumentów.wydanych.zgodnie.z.przepisami.o.ruchu.drogowym.Art. 6. [Opodatkowanie małżonków]1..Małżonkowie.podlegają.odrębnemu.opodatkowa-niu.od.osiąganych.przez.nich.dochodów.2..Małżonkowie.podlegający.obowiązkowi.podatko-wemu,.o.którym.mowa.w.art..3.ust..1,.między.którymi.istnieje.przez.cały.rok.podatkowy.wspólność.mająt-kowa,.pozostający.w.związku.małżeńskim.przez.cały.rok.podatkowy.mogą.być,.z.zastrzeżeniem.ust..8,.na.wspólny.wniosek.wyrażony.w.zeznaniu.podatkowym,.opodatkowani.łącznie.od.sumy.swoich.dochodów.określonych.zgodnie.z.art..9.ust..1.i.1a,.po.uprzed-nim.odliczeniu,.odrębnie.przez.każdego.z.małżonków,.kwot.określonych.w.art..26.i.art..26e;.w.tym.przypadku.podatek.określa.się.na.imię.obojga.małżonków.w.po-dwójnej.wysokości.podatku.obliczonego.od.połowy.łącznych.dochodów.małżonków.2a..Wniosek,.o.którym.mowa.w.ust..2,.może.być.wy-rażony.przez.jednego.z.małżonków..Wyrażenie.wnio-sku.przez.jednego.z.małżonków.traktuje.się.na.równi.ze.złożeniem.przez.niego.oświadczenia.o.upoważnie-niu.go.przez.jego.współmałżonka.do.złożenia.wniosku.o.łączne.opodatkowanie.ich.dochodów..Oświadczenie.to.składa.się.pod.rygorem.odpowiedzialności.karnej.za.fałszywe.zeznania.3..Zasada.wyrażona.w.ust..2.ma.zastosowanie.rów-nież,.jeżeli.jeden.z.małżonków.w.roku.podatkowym.nie.uzyskał.przychodów.ze.źródeł,.z.których.dochód.jest.opodatkowany.zgodnie.z.art..27,.lub.osiągnął.docho-dy.w.wysokości.niepowodującej.obowiązku.uiszczenia.podatku.3a..Zasady.i.sposób.opodatkowania,.o.których.mowa.w.ust..2.i.3,.mają.zastosowanie.również.do:1)..małżonków,.którzy.mają.miejsce.zamieszkania.dla.celów.podatkowych.w.innym.niż.Rzeczpo-spolita.Polska.państwie.członkowskim.Unii.Eu-ropejskiej.lub.w.innym.państwie.należącym.do.Europejskiego.Obszaru.Gospodarczego.albo.w.Konfederacji.Szwajcarskiej,2)..małżonków,.z.których.jeden.podlega.nieogra-niczonemu.obowiązkowi.podatkowemu.w.Rze-czypospolitej.Polskiej.a.drugi.ma.miejsce.za-mieszkania.dla.celów.podatkowych.w.innym.niż.Rzeczpospolita.Polska.państwie.członkowskim.Unii.Europejskiej.lub.w.innym.państwie.należą-cym.do.Europejskiego.Obszaru.Gospodarczego.albo.w.Konfederacji.Szwajcarskiej.–.jeżeli.osiągnęli.podlegające.opodatkowaniu.na.terytorium.Rzeczypospolitej.Polskiej.przychody.w.wysokości.stanowiącej.łącznie.co.najmniej.75 .całkowitego.przychodu.osiągniętego.przez.oboje.małżonków.w.danym.roku.podatkowym.i.udokumen-towali.certyfikatem.rezydencji.miejsce.zamieszkania.dla.celów.podatkowych;.przepisy.ust..8–10.stosuje.się.odpowiednio.4..Od.dochodów.rodzica.lub.opiekuna.prawnego,.podlegającego.obowiązkowi.podatkowemu,.o.któ-rym.mowa.w.art..3.ust..1,.będącego.panną,.kawa-lerem,.wdową,.wdowcem,.rozwódką,.rozwodnikiem.albo.osobą,.w.stosunku.do.której.orzeczono.sepa-rację.w.rozumieniu.odrębnych.przepisów,.lub.osobą.pozostającą.w.związku.małżeńskim,.jeżeli.jej.małżo-nek.został.pozbawiony.praw.rodzicielskich.lub.odby-wa.karę.pozbawienia.wolności,.jeżeli.ten.rodzic.lub.opiekun.w.roku.podatkowym.samotnie.wychowuje.dzieci:1)..małoletnie,2)..bez.względu.na.ich.wiek,.które.zgodnie.z.odręb-nymi.przepisami.otrzymywały.zasiłek.(dodatek).pielęgnacyjny.lub.rentę.socjalną,3) do ukończenia 25 roku życia uczące się w szko­łach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświa­towy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały docho­dów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b, w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek określo­nej w art. 27 ust. 1b pkt 1 oraz stawki podatku, określonej w pierwszym przedziale skali, o któ­rej mowa w art. 27 ust. 1, z wyjątkiem renty ro­dzinnej5–.podatek.może.być.określony,.z.zastrzeżeniem.ust..8,.na.wniosek.wyrażony.w.rocznym.zeznaniu.podatko-wym,.w.podwójnej.wysokości.podatku.obliczonego.od.połowy.dochodów.osoby.samotnie.wychowują-cej.dzieci,.z.uwzględnieniem.art..7,.z.tym.że.do.sumy.tych.dochodów.nie.wlicza.się.dochodów.(przychodów).opodatkowanych.w.sposób.zryczałtowany.na.zasa-dach.określonych.w.tej.ustawie.4a..Zasada.i.sposób.opodatkowania,.o.których.mowa.w.ust..4,.mają.zastosowanie.również.do.osób,.o.których.mowa.w.art..3.ust..2a,.samotnie.wychowują-cych.w.roku.podatkowym.dzieci,.jeżeli.łącznie.spełnia-ją.następujące.warunki:1)..mają.miejsce.zamieszkania.dla.celów.podatko-wych.w.innym.niż.Rzeczpospolita.Polska.pań-stwie.członkowskim.Unii.Europejskiej.lub.w.in-nym.państwie.należącym.do.Europejskiego.Obszaru.Gospodarczego.albo.w.Konfederacji.Szwajcarskiej;5..Na.podstawie.art..4.ust..1.ustawy.z.29.listopada.2016.r..o.zmianie.ustawy.o.podatku.dochodowym.od.osób.fizycznych,.ustawy.o.podatku.dochodowym.od.osób.prawnych.oraz.ustawy.o.zmianie.ustawy.–.Ordynacja.podatkowa.oraz.niektórych.innych.ustaw.(Dz.U..poz..1926).art..6.ust..4.pkt.3.ma.zastosowanie.do.dochodów.uzyskanych.od.1.stycznia.2017.r.art. 6 Ustawa o PodatkU dochodowym od osÓB fiZycZnych11www.infor.Pl2)..osiągnęły.podlegające.opodatkowaniu.na.te-rytorium.Rzeczypospolitej.Polskiej.przychody.w.wysokości.stanowiącej.co.najmniej.75 .cał-kowitego.przychodu.osiągniętego.w.danym.roku.podatkowym;3)..udokumentowały.certyfikatem.rezydencji.miej-sce.zamieszkania.dla.celów.podatkowych..4b..Do.podatników,.o.których.mowa.w.ust..4a,.przepisy.ust..8–10.stosuje.się.odpowiednio.5..(uchylony)6..(uchylony)7..(uchylony)8. Sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2 i 4, nie ma zastosowania w sytuacji, gdy cho­ciażby do jednego z małżonków, osoby samotnie wychowującej dzieci lub do jej dziecka mają zasto­sowanie przepisy art. 30c, ustawy o zryczałtowa­nym podatku dochodowym, ustawy z dnia 24 sierp­nia 2006 r. o podatku tonażowym lub ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.9. Zasada określona w ust. 8 nie dotyczy osób, o których mowa w art. 1 pkt 2 ustawy o zryczałto­wanym podatku dochodowym, niekorzystających jednocześnie z opodatkowania przychodów z poza­rolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej na zasadach określo­nych w art. 30c, w ustawie o zryczałtowanym po­datku dochodowym, w ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym albo w ustawie z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.10..Sposób.opodatkowania,.o.którym.mowa.w.ust..2.i.4,.nie.ma.zastosowania.do.podatników,.którzy.wniosek,.wyrażony.w.zeznaniu.podatkowym,.określony.w.ust..2.i.4,.złożą.po.terminie,.o.którym.mowa.w.art..45.ust..1.11..Za.całkowite.przychody,.o.których.mowa.w.ust..3a.i.4a,.uważa.się.przychody.osiągnięte.ze.źró-deł.określonych.w.art..10.ust..1,.bez.względu.na.miej-sce.położenia.tych.źródeł.przychodów.12..Przepisy.ust..3a.i.4a.stosuje.się.pod.warunkiem.istnienia.podstawy.prawnej.wynikającej.z.umowy.o.unikaniu.podwójnego.opodatkowania.lub.innych.ra-tyfikowanych.umów.międzynarodowych,.których.stro-ną.jest.Rzeczpospolita.Polska,.do.uzyskania.przez.organ.podatkowy.informacji.podatkowych.od.organu.podatkowego.państwa,.w.którym.osoba.fizyczna.ma.miejsce.zamieszkania.dla.celów.podatkowych.13..Na.żądanie.organów.podatkowych.lub.orga-nów.kontroli.skarbowej.podatnicy,.o.których.mowa.w.ust..3a.i.4a,.są.obowiązani.udokumentować.wyso-kość.całkowitych.przychodów.osiągniętych.w.danym.roku.podatkowym,.przedstawiając.zaświadczenie.wydane.przez.właściwy.organ.podatkowy.innego.niż.Rzeczpospolita.Polska.państwa.członkowskiego.Unii.Europejskiej.lub.innego.państwa.należącego.do.Eu-ropejskiego.Obszaru.Gospodarczego.albo.Konfede-racji.Szwajcarskiej,.w.którym.osoby.te.mają.miejsce.zamieszkania.dla.celów.podatkowych.lub.inny.doku-ment.potwierdzający.wysokość.całkowitych.przycho-dów.osiągniętych.w.danym.roku.podatkowym.Obowiązuje od 1 marca 2017 r.13..Na.żądanie.organów.podatkowych.podatnicy,.o.których.mowa.w.ust..3a.i.4a,.są.obowiązani.udo-kumentować.wysokość.całkowitych.przychodów.osiągniętych.w.danym.roku.podatkowym,.przed-stawiając.zaświadczenie.wydane.przez.właściwy.organ.podatkowy.innego.niż.Rzeczpospolita.Pol-ska.państwa.członkowskiego.Unii.Europejskiej.lub.innego.państwa.należącego.do.Europejskiego.Ob-szaru.Gospodarczego.albo.Konfederacji.Szwajcar-skiej,.w.którym.osoby.te.mają.miejsce.zamieszkania.dla.celów.podatkowych.lub.inny.dokument.potwier-dzający.wysokość.całkowitych.przychodów.osią-gniętych.w.danym.roku.podatkowym.6Art. 6a. [Podatnik uprawniony do złożenia wnios ku]1..Wniosek.o.łączne.opodatkowanie.dochodów.mał-żonków,.między.którymi.istniała.w.roku.podatkowym.wspólność.majątkowa,.może.być.także.złożony.przez.podatnika,.który:1)..zawarł.związek.małżeński.przed.rozpoczęciem.roku.podatkowego,.a.jego.małżonek.zmarł.w.trak-cie.roku.podatkowego;2)..pozostawał.w.związku.małżeńskim.przez.cały.rok.podatkowy,.a.jego.małżonek.zmarł.po.upływie.roku.podatkowego.przed.złożeniem.zeznania.po-datkowego.2..Do.podatników,.którzy.złożyli.wniosek,.o.którym.mowa.w.ust..1:1)..stosuje.się.sposób.opodatkowania.określony.w.art..6.ust..2;2)..stosuje.się.przepisy.art..6.ust..3,.3a.i.8–13;3)..nie.stosuje.się.przepisu.art..6.ust..4.Art. 7. [Dochody małoletnich dzieci]1..Dochody.małoletnich.dzieci.własnych.i.przysposo-bionych,.z.wyjątkiem.dochodów.z.ich.pracy,.stypendiów.oraz.dochodów.z.przedmiotów.oddanych.im.do.swobod-nego.użytku,.podlegające.opodatkowaniu.na.terytorium.Rzeczypospolitej.Polskiej,.dolicza.się.do.dochodów.ro-dziców,.chyba.że.rodzicom.nie.przysługuje.prawo.pobie-rania.pożytków.ze.źródeł.przychodów.dzieci.2..Jeżeli.małżonkowie.podlegają.odrębnemu.opo-datkowaniu,.dochody.małoletnich.dzieci.dolicza.się.po.połowie.do.dochodu.każdego.z.małżonków.3..Przepis.ust..2.nie.ma.zastosowania.do.małżon-ków,.w.stosunku.do.których.orzeczono.separację.w.ro-zumieniu.odrębnych.przepisów.Art. 8. [Dochody wspólników]1..Przychody.z.udziału.w.spółce.niebędącej.osobą.prawną,.ze.wspólnej.własności,.wspólnego.przedsię-6..Art..6.ust..13.w.brzmieniu.ustalonym.przez.art..19.pkt.1.ustawy.z.16.listopada.2016.r..–.Przepisy.wprowadzające.ustawę.o.Krajowej.Administracji.Skarbowej.(Dz.U..poz..1948)..Zmiana.wejdzie.w.życie.1.marca.2017.r.art. 6a–8 Ustawa o PodatkU dochodowym od osÓB fiZycZnych12Podatki 2017wzięcia,.wspólnego.posiadania.lub.wspólnego.użyt-kowania.rzeczy.lub.praw.majątkowych.u.każdego.podatnika.określa.się.proporcjonalnie.do.jego.prawa.do.udziału.w.zysku.(udziału).oraz,.z.zastrzeżeniem.ust..1a,.łączy.się.z.pozostałymi.przychodami.ze.źró-deł,.z.których.dochód.podlega.opodatkowaniu.według.skali,.o.której.mowa.w.art..27.ust..1..W.przypadku.bra-ku.przeciwnego.dowodu.przyjmuje.się,.że.prawa.do.udziału.w.zysku.(udziału).są.równe.1a..Przychodów.z.pozarolniczej.działalności.go-spodarczej,.o.których.mowa.w.art..10.ust..1.pkt.3,.lub.działów.specjalnych.produkcji.rolnej,.o.których.mowa.w.art..10.ust..1.pkt.4,.osiąganych.przez.podatników.opodatkowanych.na.zasadach.określonych.w.art..30c,.nie.łączy.się.z.pozostałymi.przychodami.ze.źródeł,.z.których.dochód.podlega.opodatkowaniu.według.ska-li,.o.której.mowa.w.art..27.ust..1.2..Zasady.wyrażone.w.ust..1.stosuje.się.odpowied-nio.do:1)..rozliczania.kosztów.uzyskania.przychodów,.wy-datków.niestanowiących.kosztów.uzyskania.przy-chodów.i.strat;2)..ulg.podatkowych.związanych.z.prowadzoną.działal-nością.w.formie.spółki.niebędącej.osobą.prawną.3..Zasady,.o.których.mowa.w.ust..1.i.2,.mają.również.zastosowanie.do.małżonków,.między.którymi.istnieje.wspólność.majątkowa,.osiągających.ze.źródła.okre-ślonego.w.art..10.ust..1.pkt.6.przychody.ze.wspólnej.własności,.wspólnego.posiadania.lub.wspólnego.użyt-kowania.rzeczy,.chyba.że.złożą.pisemne.oświadcze-nie.o.opodatkowaniu.całości.dochodu.osiągniętego.z.tego.źródła.przez.jednego.z.nich.4..Oświadczenie,.o.którym.mowa.w.ust..3,.należy.złożyć.właściwemu.naczelnikowi.urzędu.skarbowego.najpóźniej.do.20.dnia.miesiąca.następującego.po.mie-siącu,.w.którym.został.otrzymany,.ze.źródła.określone-go.w.art..10.ust..1.pkt.6,.pierwszy.w.roku.podatkowym.przychód.ze.wspólnej.własności,.wspólnego.posiada-nia.lub.wspólnego.użytkowania.rzeczy.5..Wybór.zasady.opodatkowania.całości.dochodu.przez.jednego.z.małżonków,.wyrażony.w.oświadcze-niu,.o.którym.mowa.w.ust..3,.obowiązuje.przy.zapłacie.zaliczek.przez.cały.rok.podatkowy.oraz.przy.składaniu.zeznania.o.wysokości.osiągniętego.dochodu.(ponie-sionej.straty),.chyba.że.w.wyniku.rozwodu.albo.orze-czenia.przez.sąd.separacji.nastąpił.podział.majątku.wspólnego.małżonków.i.przedmiot.umowy.przypadł.temu.z.małżonków,.na.którym.nie.ciążył.obowiązek.za-płaty.zaliczek.i.składania.zeznania.o.wysokości.osią-gniętego.dochodu.(poniesionej.straty).z.tego.tytułu.6..Wybór.zasady.opodatkowania.całości.dochodu.przez.jednego.z.małżonków,.wyrażony.w.oświadcze-niu,.o.którym.mowa.w.ust..3,.dotyczy.również.lat.na-stępnych,.chyba.że.w.terminie.do.20.dnia.miesiąca.na-stępującego.po.miesiącu,.w.którym.został.otrzymany,.ze.źródła.określonego.w.art..10.ust..1.pkt.6,.pierwszy.w.roku.podatkowym.przychód.ze.wspólnej.własności,.wspólnego.posiadania.lub.wspólnego.użytkowania.rzeczy,.małżonkowie.zawiadomią.w.formie.pisemnej.właściwego.naczelnika.urzędu.skarbowego.o.rezygna-cji.z.opodatkowania.całości.dochodu.przez.jednego.z.małżonków.Art. 9. [Przedmiot opodatkowania]1..Opodatkowaniu.podatkiem.dochodowym.podle-gają.wszelkiego.rodzaju.dochody,.z.wyjątkiem.docho-dów.wymienionych.w.art..21,.52,.52a.i.52c.oraz.docho-dów,.od.których.na.podstawie.przepisów.Ordynacji.podatkowej.zaniechano.poboru.podatku.1a..Jeżeli.podatnik.uzyskuje.dochody.z.więcej.niż.jednego.źródła,.przedmiotem.opodatkowania.w.da-nym.roku.podatkowym.jest,.z.zastrzeżeniem.art..25e,.art..29–30c,.art..30e,.art..30f.oraz.art..44.ust..7e.i.7f,.suma.dochodów.z.wszystkich.źródeł.przychodów.2..Dochodem.ze.źródła.przychodów,.jeżeli.przepisy.art..24–25.oraz.art..30f.nie.stanowią.inaczej,.jest.nad-wyżka.sumy.przychodów.z.tego.źródła.nad.kosztami.ich.uzyskania.osiągnięta.w.roku.podatkowym..Jeżeli.koszty.uzyskania.przekraczają.sumę.przychodów,.róż-nica.jest.stratą.ze.źródła.przychodów.3..O.wysokość.straty.ze.źródła.przychodów,.ponie-sionej.w.roku.podatkowym,.można.obniżyć.dochód.uzyskany.z.tego.źródła.w.najbliższych.kolejno.po.so-bie.następujących.pięciu.latach.podatkowych,.z.tym.że.wysokość.obniżenia.w.którymkolwiek.z.tych.lat.nie.może.przekroczyć.50 .kwoty.tej.straty.3a..Przepis.ust..3.nie.ma.zastosowania.do.strat:1)..z.odpłatnego.zbycia.rzeczy.i.praw.majątkowych,.o.których.mowa.w.art..10.ust..1.pkt.8,.oraz2)..ze.źródeł.przychodów,.z.których.dochody.są.wol-ne.od.podatku.dochodowego.4..Przepis.ust..3.ma.zastosowanie.do.straty.z.dzia-łów.specjalnych.produkcji.rolnej,.jeżeli.dochód.z.dzia-łów.specjalnych.produkcji.rolnej.przez.okres.następ-nych.pięciu.kolejnych.lat.podatkowych.ustalany.jest.na.podstawie.ksiąg.5..Przepis.ust..3.stosuje.się.odpowiednio,.gdy.w.okresie,.o.którym.mowa.w.tym.przepisie,.podatnik.jest.opodatkowany.na.zasadach.określonych.w.roz-dziale.2.ustawy.o.zryczałtowanym.podatku.dochodo-wym..W.tym.przypadku.obniża.się.przychód,.o.którym.mowa.w.art..6.ust..1.ustawy.o.zryczałtowanym.podatku.dochodowym.6..Przepis.ust..3.ma.zastosowanie.do.strat.z.odpłat-nego.zbycia.udziałów.(akcji).w.spółce,.papierów.war-tościowych,.w.tym.z.odpłatnego.zbycia.papierów.war-tościowych.na.rynku.regulowanym.w.ramach.krótkiej.sprzedaży.i.odpłatnego.zbycia.pochodnych.instrumen-tów.finansowych.oraz.z.realizacji.praw.z.nich.wynikają-cych,.a.także.z.tytułu.objęcia.udziałów.(akcji).w.spółce.albo.wkładów.w.spółdzielni,.w.zamian.za.wkład.niepie-niężny.w.postaci.innej.niż.przedsiębiorstwo.lub.jego.zorganizowana.część.Art. 9a. [Zasady opodatkowania]1..Dochody.osiągnięte.przez.podatników.ze.źródła,.o.którym.mowa.w.art..10.ust..1.pkt.3,.są.opodatkowa-ne.na.zasadach.określonych.w.art..27,.z.zastrzeżeniem.ust..2.i.3,.chyba.że.podatnicy.złożą.właściwemu.na-czelnikowi.urzędu.skarbowego.pisemny.wniosek.lub.oświadczenie.o.zastosowanie.form.opodatkowania.określonych.w.ustawie.o.zryczałtowanym.podatku.do-chodowym..Wniosek.lub.oświadczenie.o.zastosowanie.form.opodatkowania.określonych.w.ustawie.o.zryczał-towanym.podatku.dochodowym.podatnicy.mogą.zło-art. 9–9a Ustawa o PodatkU dochodowym od osÓB fiZycZnych13www.infor.Plżyć.na.podstawie.przepisów.o.swobodzie.działalności.gospodarczej.2..Podatnicy.mogą.wybrać.sposób.opodatkowania.dochodów.z.pozarolniczej.działalności.gospodarczej.na.zasadach.określonych.w.art..30c..W.tym.przypad-ku.są.obowiązani.do.złożenia.właściwemu.naczelni-kowi.urzędu.skarbowego.do.dnia.20.stycznia.roku.po-datkowego.pisemnego.oświadczenia.o.wyborze.tego.sposobu.opodatkowania..Jeżeli.podatnik.rozpoczyna.prowadzenie.pozarolniczej.działalności.gospodarczej.w.trakcie.roku.podatkowego,.pisemne.oświadczenie.składa.właściwemu.naczelnikowi.urzędu.skarbowego,.nie.później.niż.w.dniu.uzyskania.pierwszego.przycho-du..Oświadczenie.o.wyborze.opodatkowania.docho-dów.z.pozarolniczej.działalności.gospodarczej.na.za-sadach.określonych.w.art..30c.podatnicy.mogą.złożyć.na.podstawie.przepisów.o.swobodzie.działalności.go-spodarczej.3..Jeżeli.podatnik,.który.wybrał.sposób.opodatko-wania,.o.którym.mowa.w.ust..2,.uzyska.z.działalności.gospodarczej.prowadzonej.samodzielnie.lub.z.tytu-łu.prawa.do.udziału.w.zysku.spółki.niebędącej.oso-bą.prawną.przychody.ze.świadczenia.usług.na.rzecz.byłego.lub.obecnego.pracodawcy,.odpowiadających.czynnościom,.które.podatnik.lub.co.najmniej.jeden.ze.wspólników:1)..(uchylony)2)..wykonywał.lub.wykonuje.w.roku.podatkowym–.w.ramach.stosunku.pracy.lub.spółdzielczego.stosun-ku.pracy,.podatnik.ten.traci.w.roku.podatkowym.pra-wo.do.opodatkowania.w.sposób.określony.w.art..30c.i.jest.obowiązany.do.wpłacenia.zaliczek.od.dochodu.osiągniętego.od.początku.roku,.obliczonych.przy.za-stosowaniu.skali.podatkowej,.o.której.mowa.w.art..27.ust..1,.oraz.odsetek.za.zwłokę.od.zaległości.z.tytułu.tych.zaliczek.4..Wybór.sposobu.opodatkowania.dokonany.w.oświadczeniu,.o.którym.mowa.w.ust..2,.dotyczy.rów-nież.lat.następnych,.chyba.że.podatnik,.w.terminie.do.dnia.20.stycznia.roku.podatkowego,.zawiadomi.w.for-mie.pisemnej.właściwego.naczelnika.urzędu.skarbo-wego.o.rezygnacji.z.tego.sposobu.opodatkowania.lub.złoży.w.tym.terminie.pisemny.wniosek.lub.oświadcze-nie.o.zastosowanie.form.opodatkowania.określonych.w.ustawie.o.zryczałtowanym.podatku.dochodowym..Zawiadomienie.o.rezygnacji.ze.sposobu.opodatkowa-nia,.o.którym.mowa.w.ust..2,.podatnik.może.złożyć.na.podstawie.przepisów.o.swobodzie.działalności.gospo-darczej.5..Jeżeli.podatnik:1)..prowadzi.działalność.gospodarczą.samodzielnie.i.jest.wspólnikiem.spółki.niebędącej.osobą.praw-ną,2)..jest.wspólnikiem.spółki.niebędącej.osobą.prawną–.wybór.sposobu.opodatkowania,.o.którym.mowa.w.ust..2,.dotyczy.wszystkich.form.prowadzenia.tej.działalności,.do.których.mają.zastosowanie.przepisy.ustawy.6..Dochody.osiągane.przez.podatników.ze.źródła,.o.którym.mowa.w.art..10.ust..1.pkt.6,.są.opodatkowane.na.zasadach.określonych.w.ustawie,.chyba.że.podatni-cy.złożą.właściwemu.naczelnikowi.urzędu.skarbowe-go.pisemne.oświadczenia.o.wyborze.opodatkowania.w.formie.ryczałtu.od.przychodów.ewidencjonowanych,.na.zasadach.określonych.w.ustawie.o.zryczałtowanym.podatku.dochodowym.7..Podatnicy,.którzy.dochody.ze.źródła,.o.którym.mowa.w.art..10.ust..1.pkt.4,.ustalają.na.podstawie.prowadzonych.ksiąg,.mogą.wybrać.sposób.opodat-kowania.tych.dochodów.na.zasadach.określonych.w.art..30c..W.tym.przypadku.są.obowiązani.do.zło-żenia.właściwemu.naczelnikowi.urzędu.skarbowego.w.terminie,.o.którym.mowa.w.art..43.ust..1,.pisemnego.oświadczenia.o.wyborze.tego.sposobu.opodatkowa-nia,.a.jeżeli.podatnik.rozpoczyna.prowadzenie.działów.specjalnych.produkcji.rolnej.w.trakcie.roku.podatko-wego.–.w.terminie,.o.którym.mowa.w.art..43.ust..3..Przepis.ust..5.stosuje.się.odpowiednio.8..Wybór.sposobu.opodatkowania.dokonany.w.oświadczeniu,.o.którym.mowa.w.ust..7,.dotyczy.rów-nież.lat.następnych,.chyba.że.podatnik,.w.terminie.do.dnia.30.listopada.roku.poprzedzającego.rok.podatko-wy,.zawiadomi.w.formie.pisemnej.właściwego.naczel-nika.urzędu.skarbowego.o.rezygnacji.z.tego.sposobu.opodatkowania.rozdział 2Źródła przychodówArt. 10. [Specyfikacja źródeł przychodów]1..Źródłami.przychodów.są:1)..stosunek.służbowy,.stosunek.pracy,.w.tym.spół-dzielczy.stosunek.pracy,.członkostwo.w.rolniczej.spółdzielni.produkcyjnej.lub.innej.spółdzielni.zaj-mującej.się.produkcją.rolną,.praca.nakładcza,.emerytura.lub.renta;2)..działalność.wykonywana.osobiście;3)..pozarolnicza.działalność.gospodarcza;4)..działy.specjalne.produkcji.rolnej;5)..(uchylony)6)..najem,.podnajem,.dzierżawa,.poddzierżawa.oraz.inne.umowy.o.podobnym.charakterze,.w.tym.rów-nież.dzierżawa,.poddzierżawa.działów.specjal-nych.produkcji.rolnej.oraz.gospodarstwa.rolnego.lub.jego.składników.na.cele.nierolnicze.albo.na.prowadzenie.działów.specjalnych.produkcji.rol-nej,.z.wyjątkiem.składników.majątku.związanych.z.działalnością.gospodarczą;7)..kapitały.pieniężne.i.prawa.majątkowe,.w.tym.od-płatne.zbycie.praw.majątkowych.innych.niż.wy-mienione.w.pkt.8.lit..a–c;8)..odpłatne.zbycie,.z.zastrzeżeniem.ust..2:.a)..nieruchomości.lub.ich.części.oraz.udziału.w.nieruchomości,.b)..spółdzielczego.własnościowego.prawa.do.lo-kalu.mieszkalnego.lub.użytkowego.oraz.pra-wa.do.domu.jednorodzinnego.w.spółdzielni.mieszkaniowej,.c)..prawa.wieczystego.użytkowania.gruntów,.d)..innych.rzeczy,..–.jeżeli.odpłatne.zbycie.nie.następuje.w.wyko-naniu.działalności.gospodarczej.i.zostało.doko-nane.w.przypadku.odpłatnego.zbycia.nierucho-art. 10 Ustawa o PodatkU dochodowym od osÓB fiZycZnych14Podatki 2017mości.i.praw.majątkowych.określonych.w.lit..a–c.–.przed.upływem.pięciu.lat,.licząc.od.końca.roku.kalendarzowego,.w.którym.nastąpiło.nabycie.lub.wybudowanie,.a.innych.rzeczy.–.przed.upływem.pół.roku,.licząc.od.końca.miesiąca,.w.którym.na-stąpiło.nabycie;.w.przypadku.zamiany.okresy.te.odnoszą.się.do.każdej.z.osób.dokonującej.za-miany;8a)..działalność.prowadzona.przez.zagraniczną.spół-kę.kontrolowaną;9)..inne.źródła.2..Przepisów.ust..1.pkt.8.nie.stosuje.się.do.odpłat-nego.zbycia:1)..na.podstawie.umowy.przewłaszczenia.w.celu.za-bezpieczenia.wierzytelności,.w.tym.pożyczki.lub.kredytu.–.do.czasu.ostatecznego.przeniesienia.własności.przedmiotu.umowy;2)..w.formie.wniesienia.wkładu.niepieniężnego.do.spółki.lub.spółdzielni.środków.obrotowych,.środ-ków.trwałych.lub.wartości.niematerialnych.i.praw-nych;3)..składników.majątku,.o.których.mowa.w.art..14.ust..2.pkt.1,.z.zastrzeżeniem.ust..3,.nawet.jeże-li.przed.zbyciem.zostały.wycofane.z.działalności.gospodarczej,.a.między.pierwszym.dniem.miesią-ca.następującego.po.miesiącu,.w.którym.skład-niki.majątku.zostały.wycofane.z.działalności.i.dniem.ich.odpłatnego.zbycia,.nie.upłynęło.6.lat.3..Przepisy.ust..1.pkt.8.mają.zastosowanie.do.od-płatnego.zbycia.wykorzystywanych.na.potrzeby.zwią-zane.z.działalnością.gospodarczą.oraz.przy.prowa-dzeniu.działów.specjalnych.produkcji.rolnej:.budynku.mieszkalnego,.jego.części.lub.udziału.w.takim.budyn-ku,.lokalu.mieszkalnego.stanowiącego.odrębną.nieru-chomość.lub.udziału.w.takim.lokalu,.gruntu.lub.udziału.w.gruncie.albo.prawa.użytkowania.wieczystego.gruntu.lub.udziału.w.takim.prawie,.związanych.z.tym.budyn-kiem.lub.lokalem,.spółdzielczego.własnościowego.prawa.do.lokalu.mieszkalnego.lub.udziału.w.takim.pra-wie.oraz.prawa.do.domu.jednorodzinnego.w.spółdziel-ni.mieszkaniowej.lub.udziału.w.takim.prawie.Art. 11. [Przychody]1..Przychodami,.z.zastrzeżeniem.art..14–15,.art..17.ust..1.pkt.6,.9.i.10.w.zakresie.realizacji.praw.wynikają-cych.z.pochodnych.instrumentów.finansowych,.art..19,.art..25b.i.art..30f,.są.otrzymane.lub.postawione.do.dys-pozycji.podatnika.w.roku.kalendarzowym.pieniądze.i.wartości.pieniężne.oraz.wartość.otrzymanych.świad-czeń.w.naturze.i.innych.nieodpłatnych.świadczeń.2..Wartość.pieniężną.świadczeń.w.naturze,.z.za-strzeżeniem.art..12.ust..2–2c,.określa.się.na.podstawie.cen.rynkowych.stosowanych.w.obrocie.rzeczami.lub.prawami.tego.samego.rodzaju.i.gatunku,.z.uwzględ-nieniem.w.szczególności.ich.stanu.i.stopnia.zużycia.oraz.czasu.i.miejsca.ich.uzyskania.2a..Wartość.pieniężną.innych.nieodpłatnych.świad-czeń.ustala.się:1)..jeżeli.przedmiotem.świadczenia.są.usługi.wcho-dzące.w.zakres.działalności.gospodarczej.doko-nującego.świadczenia.–.według.cen.stosowanych.wobec.innych.odbiorców;2)..jeżeli.przedmiotem.świadczeń.są.usługi.zakupio-ne.–.według.cen.zakupu;3)..jeżeli.przedmiotem.świadczeń.jest.udostępnienie.lokalu.lub.budynku.–.według.równowartości.czyn-szu,.jaki.przysługiwałby.w.razie.zawarcia.umowy.najmu.tego.lokalu.lub.budynku;4)..w.pozostałych.przypadkach.–.na.podstawie.cen.rynkowych.stosowanych.przy.świadczeniu.usług.lub.udostępnianiu.rzeczy.lub.praw.tego.samego.rodzaju.i.gatunku,.z.uwzględnieniem.w.szcze-gólności.ich.stanu.i.stopnia.zużycia.oraz.czasu.i.miejsca.udostępnienia.2b..Jeżeli.świadczenia.są.częściowo.odpłatne,.przy-chodem.podatnika.jest.różnica.pomiędzy.wartością.tych.świadczeń,.ustaloną.według.zasad.określonych.w.ust..2.lub.2a,.a.odpłatnością.ponoszoną.przez.po-datnika.3..(uchylony)4..(uchylony)Art. 11a. [Podatek wyrażony w walutach obcych]1..Przychody.w.walutach.obcych.przelicza.się.na.złote.według.kursu.średniego.walut.obcych.ogłasza-nego.przez.Narodowy.Bank.Polski.z.ostatniego.dnia.roboczego.poprzedzającego.dzień.uzyskania.przy-chodu.2..Koszty.poniesione.w.walutach.obcych.przelicza.się.na.złote.według.kursu.średniego.ogłaszanego.przez.Narodowy.Bank.Polski.z.ostatniego.dnia.robo-czego.poprzedzającego.dzień.poniesienia.kosztu.3..Kwoty.uprawniające.do.odliczenia.od.dochodu,.podstawy.obliczenia.podatku.lub.obniżenia.podatku,.wydatki.oraz.podatek,.wyrażone.w.walutach.obcych.przelicza.się.na.złote.według.kursu.średniego.walut.obcych.ogłaszanego.przez.Narodowy.Bank.Polski.z.ostatniego.dnia.roboczego.poprzedzającego.dzień.poniesienia.wydatku.lub.zapłaty.podatku.Art. 12. [Przychody z wykonywanej pracy]1..Za.przychody.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

PIT, CIT, RYCZAŁT 2017
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: