Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00134 030681 15025160 na godz. na dobę w sumie
Ewidencja VAT w księgach rachunkowych - ebook/pdf
Ewidencja VAT w księgach rachunkowych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788365887795 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Rozrachunki z tytułu VAT występują we wszystkich jednostkach będących podatnikami podatku od towarów i usług. Ewidencja prowadzona na potrzeby podatku od towarów i usług musi pozwalać na oddzielne ustalenie kwoty podatku należnego i kwoty podatku naliczonego oraz finalne ich rozliczenie. W niniejszym opracowaniu prezentujemy, jak ujmować w księgach rachunkowych VAT, by możliwe było ustalenie prawidłowej wysokości zobowiązania z tytułu VAT i sporządzenie deklaracji VAT.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Ewidencja VAT w księgach rachunkowych Ewidencja VAT w księgach rachunkowych 3 Rozrachunki z tytułu VAT występują we wszystkich jednostkach będących po- datnikami podatku od towarów i usług. Ewidencja prowadzona na potrzeby podatku od towarów i usług musi pozwalać na oddzielne ustalenie kwoty podatku należnego i kwoty podatku naliczonego oraz finalne ich rozliczenie. W niniejszym opracowaniu prezentujemy, jak ujmować w księgach rachun- kowych VAT, by możliwe było ustalenie prawidłowej wysokości zobowiązania z tytułu VAT i sporządzenie deklaracji VAT. 1. Organizacja w księgach rachunkowych ewidencji syntetycznej i analitycznej dla podatku VAT W jednostkach, które są czynnymi podatnikami VAT, w celu prawidłowego sporządzenia spra- wozdania finansowego i innych sprawozdań, w tym deklaracji VAT, wskazane jest prowadzenie ewidencji syntetycznej: ■■■ na koncie 220 „Rozrachunki publicznoprawne” (w analityce: Podatek VAT), które jest przezna- czone do ewidencji należności i zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług w kwotach zgodnych ze sporządzonymi deklaracjami VAT, ■■■ na koncie 221 „Podatek naliczony i jego rozliczenie”, które jest przeznaczone do ewidencji kwot podatku naliczonego podlegającego odliczeniu w całości lub części na podstawie m.in. faktur zakupu, ■■■ na koncie 222 „Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego”, które jest prze- znaczone do ewidencji kwot podatku należnego, co do których powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania czynności opodatkowanych VAT. Ewidencja analityczna związana z rozliczeniem podatku VAT powinna uwzględniać indywidu- alne potrzeby jednostki w tym zakresie. Konta te powinny być tak dobrane, aby umożliwiały pra- widłowe sporządzenie deklaracji VAT oraz zapewniały rzetelne i sprawdzalne prowadzenie ksiąg rachunkowych (art. 24 ust. 1 uor). Przykładowo ewidencja analityczna do konta 221 „Podatek naliczony i jego rozliczenie” może wyglądać następująco: Konto syntetyczne Konto analityczne Nazwa konta 221 221-1 221-2 221-3 221-4 Podatek naliczony i jego rozliczenie Podatek naliczony do odliczenia w bieżącym okresie Podatek naliczony do odliczenia w późniejszym okresie Podatek naliczony podlegający częściowemu odliczeniu Podatek naliczony – korekta październik 2017 IFK
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ewidencja VAT w księgach rachunkowych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: