Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00507 007860 20969015 na godz. na dobę w sumie
Kiedy rozliczać VAT od umów długoterminowych - ebook/pdf
Kiedy rozliczać VAT od umów długoterminowych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 20
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-555-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT wymaga prawidłowego określenia chwili dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. W przypadku czynności długotrwałych, w wykonaniu których dochodzi do regularnej i powtarzalnej sprzedaży, obowiązek podatkowy jest często ustalany w sposób szczególny. Obowiązek podatkowy nie jest wówczas związany z faktycznym wykonaniem czynności, jak ma to miejsce m.in. w przypadku usług o charakterze ciągłym. Kryteria pozwalające na zaliczenie danej czynności do sprzedaży o charakterze ciągłym nie są jednak określone ustawowo. Dlatego na tym tle dochodzi do pewnych sporów przedsiębiorców z organami podatkowymi. W publikacji omówimy zasady powstania obowiązku podatkowego i wystawiania faktur dla:
• dostaw mediów 
• usług najmu, leasingu, ochrony oraz stałej obsługi prawnej i biurowej
• refakturowanych usług przy  najmie 
• usług o charakterze ciągłym, dla których nie przewidziano specjalnego terminu powstania obowiązku podatkowego 
• usług ciągłych, dla których ustalono okresy rozliczeniowe. 
• usług ciągłych, dla których nie ustalono okresów rozliczeniowych
• usług, które nie zawsze mogą być rozliczane z końcem okresów rozliczeniowych
• usług licencyjnych 
•  usług transportowych 
•  dostaw wykonywanych na podstawie umów długoterminowych. 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

III.TEMATNUMERU 1 KiedyrozliczaćVATodumów długoterminowych Zobaczwięcejinforlex.pl Ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT wymaga pra- widłowego określenia chwili dokonania dostawy towarów lub wykonania usłu- gi. W przypadku czynności długotrwałych, w wykonaniu których dochodzi do regularnej i powtarzalnej sprzedaży, obowiązek podatkowy jest często ustala- ny w sposób szczególny. Obowiązek podatkowy nie jest wówczas związany z faktycznym wykonaniem czynności, jak ma to miejsce m.in. w przypadku usług o charakterze ciągłym. Kryteria pozwalające na zaliczenie danej czyn- ności do sprzedaży o charakterze ciągłym nie są jednak określone ustawowo. Dlatego na tym tle dochodzi do pewnych sporów przedsiębiorców z organami podatkowymi. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Jest to generalna zasada wynikająca z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT. Od reguły tej ustawodawca przewidział jednak szereg wyjątków, odnoszących się m.in. do czynności świadczonych na podstawie umów długoterminowych. 1.Obowiązekpodatkowydladostawmediów Jednymi z najbardziej charakterystycznych transakcji długoterminowych są usługi w za- kresie dostawy mediów. I tak, w przypadku: ■■ dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, ■■ dostaw gazu przewodowego, ■■ świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego, ■■ świadczenia usług telekomunikacyjnych, ■■ świadczenia usług wymienionych w poz. 140–153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, czyli m.in. usług związanych z dostawą wody i odprowadzeniem ścieków oraz zbieraniem, przetwarzaniem i usuwaniem odpadów obowiązek podatkowy w VAT powstaje z chwilą wystawienia faktury (art. 19a ust. 5 pkt 4 usta- wy o VAT). Zasady te nie dotyczą usług, do których stosuje się art. 28b ustawy, stanowią- cych import usług. Reguła ta ma zastosowanie tylko wówczas, gdy podatnik wystawi fakturę terminowo. Je- żeli wystawi fakturę z opóźnieniem bądź nie wystawi jej w ogóle, obowiązek podatkowy będzie powiązany z upływem terminu do wystawienia faktury. Gdy nie określono takiego terminu, powstanie obowiązku wyznacza upływ terminu płatności (art. 19a ust. 7 ustawy o VAT). 3 maj 2019 r.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kiedy rozliczać VAT od umów długoterminowych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: