Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00110 007467 20995129 na godz. na dobę w sumie
Jak zatrudniać i rozliczać pracowników sezonowych - ebook/pdf
Jak zatrudniać i rozliczać pracowników sezonowych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 17
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-583-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja przedstawia poszczególne formy zatrudnienia, na podstawie których mogą pracować osoby zatrudniane do prac sezonowych. Zostały w niej wskazane plusy i minusy każdej z tych form współpracy. Z publikacji można się m.in. dowiedzieć, jak zatrudniać osoby do prac sezonowych na podstawie umów: o pracę, o pracę tymczasową, cywilnoprawnych, o praktyki absolwenckie i o pomocy przy zbiorach. Ponadto omówione zostały zasady zatrudniania pracowników młodocianych oraz cudzoziemców do prac sezonowych. Publikacja przedstawia również rozliczenia podatkowo-składkowe, jakim podlegają osoby pracujące sezonowo.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Jak zatrudniać i rozliczać pracowników sezonowych Decydując się na zatrudnienie osób do prac sezonowych przedsiębiorcy mają kilka alternatywnych form współpracy, np.: stosunek pracy, umowy cywilno- prawne, praca tymczasowa, praktyki absolwenckie. Mogą również rozważyć współpracę z młodocianymi oraz z cudzoziemcami, którzy z reguły są gotowi podjąć pracę za niższe wynagrodzenie niż pozostali pracownicy. Najbardziej opłacalną formą zatrudnienia dla przedsiębiorców poszukujących pracow- ników do prac sezonowych będą umowy cywilnoprawne, umowy o pomocy przy zbiorach lub umowy o praktyki absolwenckie. Dokonując wyboru formy zatrudnienia osób do prac sezonowych warto przeanalizować poszczególne sposoby współpracy. Wówczas pracodawca może wybrać tę najbardziej dla siebie odpowiednią. Stosunek pracy a praca sezonowa Umowa o pracę to najbardziej tradycyjna forma zatrudnienia. Na jej podstawie pracow- nik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem (art. 22 § 1 Kodek- su pracy). Nawiązywanie stosunku pracy z osobami angażowanymi do prac sezonowych wiąże się z takim samym jak w przypadku każdego pracownika rozbudowanym systemem obo- wiązków pracodawcy oraz gwarancji i przywilejów pracowniczych, określonych przez Kodeks pracy. Jeśli chodzi o umowy o pracę zawierane z pracownikami sezonowymi, pracodawcy mają do wyboru przede wszystkim umowę na okres próbny lub na czas określony. Umowa na okres próbny Umowę o pracę na okres próbny zawiera się maksymalnie na 3 miesiące. Jej głównym celem jest sprawdzenie kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w zakresie wykonywania określonego rodzaju pracy. W pewnych okolicznościach dopuszczalne jest zawarcie więcej niż jednej umowy na okres próbny z tą samą osobą. Jest to możliwe: ■■ gdy pracownik ma być zaangażowany do wykonywania innego rodzaju pracy niż do- tychczas przez niego świadczona, ■■ po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, jeżeli z pracownikiem ma być nawiązana współpraca w celu świadczenia tego samego rodzaju pracy. W tym przypadku dozwolone jest jednokrotne ponowne zawar- cie umowy na okres próbny (art. 25 § 3 pkt 2 Kodeksu pracy). Okres wypowiedzenia umowy o pracę na okres próbny wynosi: ■■ 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni, 3 ■■ 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie, ■■ 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące. Umowa na czas określony Umowy o pracę na czas określony zawiera się do terminu wyznaczonego przez konkretną datę kalendarzową. W stosunku do tego typu umów, jeżeli są zawierane na prace sezo- nowe, nie stosuje się wprowadzonych od 22 lutego 2016 r. limitów dotyczących zarówno czasu trwania takich umów, jak i ich liczby. Przypomnijmy, że obecnie z tym samym pracownikiem można podpisać maksymal- nie 3 umowy na czas określony, a łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy nie może przekraczać 33 miesięcy (art. 251 § 1 Kodeksu pracy). Ograniczenia te nie obejmują jednak pracowników sezonowych, gdyż w ich przypadku nie trzeba stosować limitów dotyczących okresu trwania umów terminowych oraz ich liczby, jeśli ich zawarcie służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy (art. 251 § 4 pkt 2 Kodeksu pracy). Dla uniknięcia konieczności przestrzegania wskazanych wyżej limitów (tzw. limitów 3/33) w przypadku umów na czas określony zawieranych w celu realizacji prac o charakterze sezonowym niezbędne jest wykazanie w treści umowy o pracę tego celu poprzez za- mieszczenie informacji o obiektywnych przyczynach uzasadniających zawarcie umowy nieobjętej przedmiotowymi limitami. UWAGA! Z pracownikiem sezonowym można zawrzeć dowolną liczbę umów o pracę na czas określony. Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony (podobnie jak umowy beztermi- nowej) jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. Okresy wypowiedzenia umowy na czas określony Długość wypowiedzenia Okres zatrudnienia 2 tygodnie 1 miesiąc 3 miesiące pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata. Ustalając okres zatrudnienia, od którego zależy długość wypowiedzenia umowy na czas określony, wliczamy pracownikowi również okres zatrudnienia u poprzedniego pracodaw- cy, w sytuacji gdy: ■■ zmiana podmiotu zatrudniającego nastąpiła na skutek przejęcia zakładu pracy na za- sadach określonych w art. 231 Kodeksu pracy (tj. z zachowaniem ciągłości zatrudnie- nia), a także 4 Jak zatrudniać i rozliczać pracowników sezonowych
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jak zatrudniać i rozliczać pracowników sezonowych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: