Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00469 016071 20920908 na godz. na dobę w sumie
Reguła 10X - ebook/pdf
Reguła 10X - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Złote Myśli Język publikacji: polski
ISBN: 9788377019764 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Reguła 10X jest Świętym Graalem dla tych, którzy pragną sukcesu. Mówiąc poważnie: jeśli istnieje jakiś kres wszelkich poszukiwań — oto właśnie on! Reguła 10X ustanawia właściwy poziom działań i myślenia, które gwarantują sukces oraz to, że utrzymasz taki poziom zaangażowania zarówno w życiu, jak i w karierze. Reguła 10X wręcz zniweluje wszelkie lęki, zwiększy poziom odwagi i wiary w siebie, wyeliminuje odkładanie na później i niepewność, da Ci poczucie celu, który nada rozpęd Twojemu życiu, marzeniom i planom.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

GRANT CARDONE Reguła 10X. Jedyna różnica między sukcesem a porażką Każdy, kto sugeruje, abym robił czegoś mniej, nie jest moim prawdziwym przyjacielem lub jest bardzo zdezorientowany! — Grant Cardone © Copyright by Złote Myśli Grant Cardone, rok 2016 Autor: Grant Cardone Tytuł: Reguła 10X Tytuł oryginału: The 10X Rule Wydanie I ISBN: 978-83-7701-976-4 Projekt okładki: Janusz Skierkowski Tłumaczenie: Aneta Nowak Redakcja: Teresa Zielińska, M.T. Media Skład: Mateusz Janusz, Hussars.pl Złote Myśli sp. z o.o. 44–100 Gliwice ul. Kościuszki 1c www.ZloteMysli.pl e-mail: kontakt@zlotemysli.pl Drukarnia Elpil sp z o. o. ul. Artyleryjska 11 08-110 Siedlce www.elpil.com.pl Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce infor- macje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzy- stanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Niniejsza publikacja, ani żadna jej część, nie może być kopiowana, ani w jakikolwiek inny sposób reprodukowana, powielana, ani odczytywana w środkach publicznego przekazu bez pisemnej zgody wydawcy. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Spis treści Rozdział 14. ................................................................127 Rozszerzaj, nie ograniczaj Rozdział 15. ................................................................133 Puść ich z dymem Rozdział 16. ................................................................139 Strach to ważny wskaźnik Rozdział 17. ................................................................146 Mit zarządzania czasem Rozdział 18. ................................................................155 Krytyka oznaką sukcesu Rozdział 19. ................................................................161 Satysfakcja klienta to zły cel Rozdział 20. ................................................................173 Wszechobecność Rozdział 21. ................................................................183 Wymówki Rozdział 22. ................................................................188 Odnoszący sukcesy czy nie? Rozdział 23. ................................................................220 Jak zacząć stosować regułę 10X Słowniczek .................................................................242 O autorze ....................................................................254 Wstęp ..................................................................................6 Rozdział 1. ......................................................................10 Czym jest reguła 10X? Rozdział 2. ......................................................................23 Dlaczego reguła 10X jest ważna? Rozdział 3. ......................................................................32 Czym jest sukces? Rozdział 4. ......................................................................37 Sukces jest Twoim obowiązkiem Rozdział 5. ......................................................................45 Sukcesu nie może zabraknąć Rozdział 6. ......................................................................52 Przejmij kontrolę nad wszystkim Rozdział 7. ......................................................................61 Cztery poziomy działania Rozdział 8. ......................................................................77 Przeciętność to przepis na porażkę Rozdział 9. ......................................................................86 Cele 10X Rozdział 10. ...................................................................96 Konkurencja jest dla sierotek Rozdział 11. ................................................................105 Wyrwanie się z klasy średniej Rozdział 12. ................................................................113 Obsesja nie jest chorobą. Jest darem Rozdział 13. ................................................................120 Idź na całość i podejmuj się niemożliwego Reguła 10X Wstęp Prawdopodobnie sięgnąłeś po tę książkę, zastanawiając się, czym dokładnie jest reguła 10X i jak mogłaby Ci pomóc. Reguła 10X jest Świętym Graalem dla tych, którzy pragną sukce- su. Mówiąc poważnie: jeśli istnieje jakiś kres wszelkich poszukiwań — oto właśnie on! Reguła 10X ustanawia właściwy poziom działań i myślenia, które gwarantują sukces oraz to, że utrzymasz taki poziom zaangażowania zarówno w życiu, jak i w karierze. Reguła 10X wręcz zniweluje wszelkie lęki, zwiększy poziom odwagi i wiary w siebie, wy- eliminuje odkładanie na później i niepewność, da Ci poczucie celu, który nada rozpęd Twojemu życiu, marzeniom i planom. Reguła 10X jest stosowana przez wszystkich czołowych ludzi sukcesu we wszystkich obszarach życia, które dzięki temu napraw- dę rozkwitają. Niezależnie od tego, jak definiujesz sukces, ta książ- ka pokaże Ci, jak zapewnić sobie jego osiągnięcie, mając dowolne marzenie i działając w dowolnej sytuacji gospodarczej. Pierwsza rzecz, która musi się wydarzyć, to przestawienie swojego myślenia i działań na poziom 10X. Powiem Ci, w jaki sposób takie podejście ułatwia życie, daje więcej radości i w efekcie więcej czasu. Kawał ży- cia poświęciłem na studiowanie sukcesu i wierzę, że reguła 10X jest tym jednym elementem, który wszyscy ludzie sukcesu znają i które- go używają, aby kreować wymarzone życie. Dzięki regule 10X nauczysz się, jak prawidłowo definiować cele, właściwie oszacować potrzebny wysiłek, mieć odpowiednie podej- 6 Grant Cardone ście i mentalne nastawienie do projektów, a następnie jak konkret- nie określić liczbę potrzebnych działań. Zrozumiesz, dlaczego sukces można niemal zagwarantować, kiedy operujesz w ramach parame- trów reguły 10X, i zobaczysz jedyny powód, dla którego większość ludzi nigdy nie osiąga sukcesu. Odkryjesz popełniane przez ludzi jeszcze na etapie wyznaczania celów błędy, które niszczą szanse na ich realizację. Nauczysz się też prawidłowo określać dokładną ilość wysiłku potrzebnego do osiągnięcia każdego celu dowolnego ka- libru. Na koniec pokażę Ci, jak uczynić z tego wszystkiego nawyk i dyscyplinę, której będziesz przestrzegał, aby działać na poziomie 10X. Zaufaj mi: kiedy już zaczniesz tak postępować, sukces nie tylko będzie murowany, ale będzie sam siebie napędzał, tworząc więcej okazji do triumfowania w sposób wręcz nie do zatrzymania. Reguła 10X koncentruje się na dyscyplinie — nie chodzi tu o wykształcenie, dar, talent czy łut szczęścia. Nie wymaga też po- siadania żadnej szczególnej cechy osobowości, jest osiągalna dla każdego, kto będzie gotowy ją stosować. Reguła 10X nie będzie Cię nic kosztowała, a dzięki niej możesz zyskać wszystko, czego zawsze pragnąłeś. To sposób, w jaki osoby i organizacje powinny podchodzić do wyznaczania i osiągania wszelkich celów. Pokażę Ci, jak uczynić regułę 10X sposobem na życie i jedyną metodą re- alizacji projektów. Dzięki temu wyróżnisz się na tle innych w bran- ży, w której działasz. To spowoduje, że inni będą Cię postrzegać jako kogoś o wręcz nadludzkim i nadzwyczajnym zaangażowaniu w działania i osiąganie sukcesu. Staniesz się dla nich wzorem do naśladowania w kategoriach nie tylko zawodowych osiągnięć, ale też tego, jak żyć pełną piersią. Reguła 10X upraszcza i wyjaśnia fenomen tego, czym jest suk- ces, oraz pokazuje, co należy zrobić, aby go osiągnąć. Najwięk- szym błędem, jaki popełniłem, nie było wyznaczenie wystarczają- 7 Reguła 10X co ambitnych celów zarówno w sferze osobistej, jak i zawodowej. Tej samej ilości energii wymaga wspaniałe małżeństwo, jak i to przeciętne, podobnie jest z wysiłkiem potrzebnym do zarobienia 10 mln, jak i 10 tys. dolarów. Brzmi jak szaleństwo? Wcale nie — sam się przekonasz, kiedy zaczniesz działać na poziomie 10X. Zmienią się wtedy Twoje cele, a podejmowane przez Ciebie dzia- łania będą w końcu pasować do tego, kim w rzeczywistości jesteś i co naprawdę możesz zrobić. Zaczniesz działać, a następnie anga- żować się jeszcze intensywniej, aż osiągniesz to, co zaplanowałeś, niezależnie od warunków i sytuacji, z którymi będziesz miał do czynienia. Właśnie zastosowanie reguły 10X było tym, co najbar- dziej przyczyniło się do wykreowania przeze mnie sukcesu w życiu. Koncepcji wyznaczania celów, osiągania ich oraz podejmo- wania działania nie uczy się w szkołach, na zajęciach z zarządza- nia, szkoleniach z przywództwa ani na weekendowej konferencji w pięknym miejscu. Nie istnieje żaden wzór — a przynajmniej nie udało mi się takiego znaleźć — który pozwoliłby prawidłowo osza- cować wysiłek. Porozmawiaj z dowolnym dyrektorem generalnym lub właścicielem biznesu, a powie Ci, że w dzisiejszych czasach cierpimy na niedostatek odpowiedniej motywacji, etyki pracy oraz kontynuacji działań sprzedażowych. Niezależnie od tego, czy Twoim celem jest poprawienie wa- runków życia na naszej planecie, czy zbudowanie najbardziej do- chodowej firmy na świecie, będziesz musiał myśleć i działać na poziomie 10X, aby to zrealizować. Tu nie chodzi o wykształcenie, talent, koneksje, osobowość, szczęśliwe zbiegi okoliczności, pie- niądze, technologię, działanie we właściwej branży czy nawet bycie w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie. W każdym z przy- padków, kiedy ktoś wykreował ogromny sukces — jako filantrop, przedsiębiorca, polityk, agent zmiany, sportowiec czy producent 8 Grant Cardone filmowy — gwarantuję, że używał reguły 10X podczas wspinaczki na szczyt, w drodze po swoje osiągnięcia. Inny składnik przyczyniający się do sukcesu to umiejętność oceny wysiłku, którego będziesz potrzebować Ty i Twój zespół, aby dotrzeć do celu. Angażując w to odpowiedni wysiłek, zagwarantu- jesz sobie realizację zamierzeń. Każdy wie, jak ważne jest wyzna- czanie celów, jednak większość ludzi tego nie robi, ponieważ nie zdają sobie sprawy, jak wiele działania wymaga dany cel. Wytycze- nie właściwych celów, oszacowanie koniecznego wysiłku i działanie z odpowiednim zaangażowaniem to jedyne rzeczy, które gwaran- tują sukces i które pozwolą Ci się przebić przez biznesowe banały, konkurencję, opór klienta, trudną sytuację gospodarczą, niechęć do ryzyka, a nawet strach przed porażką, wtedy gdy pewnym krokiem będziesz zmierzał w stronę realizacji swoich marzeń. Reguła 10X zapewni Ci sukces niezależnie od Twojego talentu, wykształcenia, sytuacji finansowej, zdolności organizacyjnych, za- rządzania czasem, branży, w której działasz, czy szczęścia. Korzystaj z tej książki tak, jakby Twoje życie i marzenia zależały od niej, a na- uczysz się działać na nowych i wyższych poziomach niż kiedykol- wiek uważałeś za możliwe! 9 Reguła 10X ROZDZIAŁ 1. Czym jest reguła 10X? Reguła 10X gwarantuje, że otrzymasz to, czego chcesz, w ilościach większych niż kiedykolwiek sobie wyobrażałeś. To działa w róż- nych sferach życia: duchowej, fizycznej, mentalnej, emocjonalnej, rodzinnej i finansowej. Reguła 10X wymaga zrozumienia, ile wy- siłku i myśli potrzeba, aby coś dobrze zrobić. Przypuszczalnie jeśli spojrzysz wstecz na swoje życie, zorientujesz się, że zdecydowanie nie doceniłeś tego, co można zrobić lub wymyślić, aby z powodze- niem ukończyć jakieś przedsięwzięcie. Choć ja akurat dobrze sobie radzę w pierwszej części reguły 10X — na etapie oszacowania wysił- ku niezbędnego do osiągnięcia celu, ponoszę klęskę w części drugiej — kiedy mam przestawić mój sposób myślenia i odważyć się marzyć o rzeczach wcześniej niewyobrażalnych. Szczegółowo omówię oba aspekty. W ciągu ostatnich 30 lat większość czasu poświęciłem na zgłę- bianie zagadnienia sukcesu. Odkryłem, że choć istnieje zgodność co do wytyczania celów, dyscypliny, wytrwałości, skupienia, zarządza- nia czasem, angażowania odpowiednich osób oraz nawiązywania sieci kontaktów, nie udało mi się wskazać tej jednej rzeczy, która naprawdę robi różnicę. W trakcie seminariów i wywiadów setki razy pytano mnie: „Jaka jedna cecha/działanie/nastawienie gwarantu- 10 Grant Cardone je, że dana osoba odniesie niezwykły sukces?”. To pytanie skłoniło mnie do przeanalizowania mojego własnego życia pod kątem takiej właśnie rzeczy: „Jaką jedną rzecz zrobiłem, która przyniosła naj- większy efekt?”. Nie jestem posiadaczem jakiegoś wyjątkowego genu, którego nie mają inni. Nie była to kwestia szczęścia. Nie cho- dziło o koneksje z „odpowiednimi” ludźmi ani o ukończenie elitar- nej szkoły. Czemu zatem zawdzięczam mój sukces? Kiedy patrzę wstecz na moje życie, zauważam jedną rzecz, która zawsze towarzyszyła każdemu mojemu sukcesowi. Zawsze angażo- wałem się w daną czynność 10 razy bardziej niż inni. Jeśli chodzi o prezentacje sprzedażowe, rozmowy telefoniczne czy spotkania, zawsze robiłem ich 10 razy więcej niż inni. Kiedy zamierzałem ku- pić nieruchomość, oglądałem 10 razy więcej domów niż chciałem nabyć, a następnie składałem oferty, aby sprawdzić, czy uzyskam pożądaną cenę. Do każdego z moich przedsięwzięć biznesowych podchodziłem z pełnym zaangażowaniem, co zawsze było najistot- niejszym czynnikiem każdego sukcesu, który odnosiłem. Byłem zupełnie zielony, kiedy bez żadnego biznesplanu stworzyłem moją pierwszą firmę. Nie miałem wiedzy ani znajomości, a jedyne pienią- dze, jakimi dysponowałem, pochodziły z bieżącej sprzedaży. Byłem jednak w stanie zbudować stabilny i rentowny biznes dzięki temu, że podejmowałem działania, które niektórzy uznaliby za mało roz- sądne. Zapracowałem na własne nazwisko i w efekcie zmieniłem całą branżę. Postawmy sprawę jasno: nie uważam, żebym wspiął się na wyżyny sukcesu ani wykorzystał mój pełny potencjał. Doskonale wiem, że jest wielu ludzi, którzy odnieśli znacznie większy sukces niż ja — przynajmniej pod względem finansowym. Jednak choć nie jestem Warrenem Buffettem, Steve’em Jobsem ani założycielem firm takich jak Facebook czy Google, zbudowałem od podstaw wiele 11 Reguła 10X przedsiębiorstw i dzięki temu mogłem sobie pozwolić na całkiem przyjemny styl życia. Nie odniosłem spektakularnego sukcesu fi- nansowego, ponieważ złamałem drugą część reguły 10X: 10 razy więcej myślenia. To jedyne, czego mogę żałować: nie udało mi się podejść do życia z właściwym nastawieniem. Wyznaczałem cele 10 razy przekraczające marzenia, które miałem na samym początku. Ale podobnie jak Ty nadal pracuję nad ich realizacją i wciąż mam przed sobą parę lat, aby nanieść poprawki. W książce wspominam czasami o uzyskiwaniu „spektakular- nego sukcesu”. Określenie „spektakularny” z definicji oznacza coś, co wykracza poza to, co ludzie zwykle robią i osiągają. Oczywiście definicja ta zależy od tego, z kim lub z jakim rodzajem sukcesu się porównujesz. Zanim powiesz: „Nie potrzebuję spektakularnych sukcesów” lub „Sukces to nie wszystko” albo „Po prostu chcę być szczęśliwy” czy też co tam jeszcze mruczysz w tej chwili do siebie pod nosem, powinieneś zrozumieć jedno: aby wejść na kolejny po- ziom w swojej dziedzinie, musisz myśleć i działać w sposób skrajnie odmienny niż do tej pory. Nie dotrzesz do kolejnej fazy projektu bez mentalnego nastawienia o większym rozmachu, przyśpieszeniu i dodatkowej mocy. Twoje myśli i działania sprawiają, że jesteś tu, gdzie jesteś. Zatem rozsądnie będzie zacząć je kwestionować! Powiedzmy, że masz pracę, ale żadnych oszczędności, a chcesz zdobyć dodatkowe 1000 dolarów w najbliższym miesiącu. A może masz teraz w banku 20 tys. dolarów i chcesz zaoszczędzić 1 mln dolarów lub może Twoja firma realizuje sprzedaż wartą 1 mln do- larów, a Ty chcesz uzyskać 100 mln. Możliwe, że zależy Ci na zna- lezieniu pracy, zrzuceniu 20 zbędnych kilogramów lub znalezieniu odpowiedniego partnera. Choć te scenariusze dotyczą różnych sfer życia, mają jeden punkt wspólny: osoba, która chce wcielić je w ży- cie, jeszcze nie istnieje. Wszystkie te cele są wartościowe, ale reali- 12
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Reguła 10X
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: