Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00343 009726 20309087 na godz. na dobę w sumie
Czytanie z dłoni. Podstawy i analiza - ebook/pdf
Czytanie z dłoni. Podstawy i analiza - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 193
Wydawca: Astrum Media Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7277-302-9 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> praktyczna edukacja, samodoskonalenie, motywacja
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Analiza ręki jest określana jako sztuka przepowiadania losu człowieka na podstawie linii dłoni. Można z niej odczytać całą skalę ludzkich mocy i słabości. Kształt naszych dłoni, znajdujące się na nich linie, wzgórza i inne charakterystyczne znaki świadczą o temperamencie, życiu uczuciowym i charakterze każdego z nas, a także są zwierciadłem zdarzeń przeszłych przypadków, które wywarły na nas długotrwały wpływ.

Zawarte w tej książce informacje umożliwią Czytelnikowi rozpoznanie i odczytanie zaklętych w liniach dłoni, w wyglądzie palców i paznokci, odpowiedzi na pytania o energię życiową a także o predyspozycje zawodowe. Wiedza zawarta w tej książce, traktowana z szacunkiem i powściągliwością, pozwoli wnikliwemu Czytelnikowi odkryć prawdę o sobie i uzyskać odpowiedź na pytanie o ogólny kierunek, w którym powinien podążać, aby  swoje życie uczynić szczęśliwszym i bardziej interesującym.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Myrah Lawrance CZYTANIE Z DŁONI Podstawy. Analiza www.wydawnictwo-astrum.pl WROCŁAW Tytuł oryginału Hand analysis Tłumaczenie na podstawie wydania niemieckiego ARISTON VERLAG AG 1968 MARIA GROMALA-RUCKA Opracowanie redakcyjne Krzysztof U(cid:285)ci(cid:275)sKi Opracowanie techniczne El(cid:297)biEta bUrsztynowicz Projekt okładki Gra(cid:297)yna MałKiEwicz Wydanie III na podstawie wydania II (poprawionego) © Copyright for the Polish edition by Lech Tkaczyk, Wydawnictwo ASTRUM, Wrocław 1995 © Copyright by PRENTICE HALL Wszelkie prawa zastrze(cid:298)one (cid:297)adna cz(cid:266)(cid:286)ć tej pracy nie mo(cid:298)e być powielana i rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, wł(cid:261)cznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem na ta(cid:286)my lub przy u(cid:298)yciu innych systemów, bez pisemnej zgody wydawcy Nasz adres Wydawnictwo ASTRUM Sp. z o.o. 50-950 Wrocław 2, skr. poczt. 292 e-mail: astrum@astrum.wroc.pl tel. 071 328-19-92, fax 071 372-18-34 Internetowa Ksi(cid:266)garnia Wysyłkowa http://www.astrum.wroc.pl Napisz do nas lub zadzwo(cid:276)! ISBN 978-83-7277-302-9 ISBN 978-83-7277-303-6 (oprawa twarda) Spis tre(cid:286)ci 7 Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Co r(cid:266)ka zdradza, a co przemilcza 7 Wst(cid:266)p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Uczymy si(cid:266) analizować 11 Rozdział 1. R(cid:266)ka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Kształt 17 • R(cid:266)ka prymitywna albo surowa 18 • R(cid:266)ka kwadratowa albo materialistyczna 19 • R(cid:266)ka łopatkowata albo praktyczna 21 •R(cid:266)ka sto(cid:298)kowata albo twórcza 22 • R(cid:266)ka uduchowiona albo psychiczna 25 • R(cid:266)ka s(cid:266)kata albo uczonego 26 • Wielko(cid:286)ć r(cid:266)ki 28 • Struktura r(cid:261)k 30 • Konsystencja r(cid:261)k 33 • Barwa r(cid:266)ki 35 Rozdział 2. Kciuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Rozdział 3. Palce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Rozdział 4. Topograia dłoni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Rozdział 5. Linie główne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Linia (cid:298)ycia 68 • Linia głowy 75 • Linia serca 80 • Linia losu 86 • Bransoletki albo obr(cid:266)cze 90 • Linie mał(cid:298)e(cid:276)stwa 91 • Linia kariery 96 Rozdział 6. Linie drugorz(cid:266)dne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Linia inansów 102 • Linia Sło(cid:276)ca 104 • Linie dzieci 106 • Linie po- dró(cid:298)y 110 • Linia intuicji 112 • Linia protekcji 113 • Pas Wenus 114 Rozdział 7. Wzgórza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Wzgórze Jowisza 118 • Wzgórze Saturna 118 • Wzgórze Sło(cid:276)ca 119 • Wzgórze Merkurego 119 • Wzgórze Wenus 120 • Wzgórze Ksi(cid:266)(cid:298)y- ca 121 • Wzgórze Marsa 121 • Gdy wzgórza si(cid:266) opieraj(cid:261)... 122 • Zna- ki i linie na wzgórzach 123 Rozdział 8. Linie akcji albo wpływu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Rozdział 9. Paznokcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 6 Spis tre(cid:286)ci Rozdział 10. Specjalne znaki na dłoni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Linie rodzinne 138 • Du(cid:298)a rodzina i cukrzyca 141 • Jak okre(cid:286)la si(cid:266) stan i stanowisko mał(cid:298)onka 142 • Bardzo powa(cid:298)ne choroby 145 • Li- tery na dłoni 147 Rozdział 11. Typowa analiza dłoni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Obserwacje ogólne 150 • Palce i kciuk 151 • Linie 152 Rozdział 12. R(cid:266)ce czynne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 R(cid:266)ka muskularna (cid:286)wiadczy o trwało(cid:286)ci 157 • R(cid:266)ce stworzone do pra- cy precyzyjnej 157 • Elastyczna r(cid:266)ka (cid:286)wiadczy o szybko(cid:286)ci 160 • Ty- powa r(cid:266)ka chirurga 162 Rozdział 13. Sprawd(cid:296) sw(cid:261) wiedz(cid:266) o r(cid:266)ce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Autoquiz z dłoni 166 • Kciuk 168 • Odcinki albo człony (stawy) 169 • Palce s(cid:261) wa(cid:298)ne 170 • Linia (cid:298)ycia 173 • Linia głowy 176 • Linia losu 178 • Linia serca 179 Rozdział 14. Przykłady analizy czterech dłoni . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Analiza I (Fot. 14-1) 183 • Analiza II (Fot. 14-2) 185 • Analiza III (Fot. 14-3) 187 • Analiza IV (Fot. 14-4) 188 Zako(cid:276)czenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 Przedmowa Co r(cid:266)ka zdradza, a co przemilcza „Do(cid:286)wiadczenie jest najlepszym nauczycielem” – to prastare przysłowie jest dzisiaj równie prawdziwe jak dawniej. Dlate- go te(cid:298) wła(cid:286)nie do(cid:286)wiadczenie stawiali(cid:286)my przy analizie dłoni na pierwszym miejscu. Analiza taka jest sum(cid:261) wszystkich praktycznych do(cid:286)wiadcze(cid:276), jakie zdobyli(cid:286)my w ci(cid:261)gu wielu lat badania dłoni, kiedy to wykonali(cid:286)my dokładne i ró(cid:298)norod- ne analizy ponad 200 000 dłoni ludzi ze wszystkich kr(cid:266)gów i warstw społecznych. Czytelnik tej ksi(cid:261)(cid:298)ki mo(cid:298)e korzystać z wiedzy b(cid:266)d(cid:261)cej do- robkiem naszego (cid:298)ycia. Poka(cid:298)emy, (cid:298)e pieczołowite studiowa- nie zebranego przez nas materiału umo(cid:298)liwia opanowanie trud- nej sztuki analizy dłoni. Poznasz, drogi Czytelniku, praktyczne mo(cid:298)liwo(cid:286)ci nauko- wej analizy. Wska(cid:298)emy Ci tak(cid:298)e popełniane przez dyletantów bł(cid:266)dy. Zademonstrujemy, co potrai odkryć i powiedzieć anali- za dłoni. Ale dowiesz si(cid:266) tak(cid:298)e, gdzie jest granica poznania – czego analiza odsłonić nie mo(cid:298)e. Czy posiadasz talent muzyczny, malarski albo predyspo- zycje do innej działalno(cid:286)ci artystycznej czy twórczej? Na to pytanie odpowiedz(cid:261) Twoje własne dłonie. Czy zdajesz sobie spraw(cid:266), (cid:298)e dłonie odzwierciedlaj(cid:261) Two- je predyspozycje i Twój temperament? (cid:297)e Twoje (cid:298)ycie ero- tyczne nie ukryje si(cid:266) przed kim(cid:286), kto potrai czytać „map(cid:266)” Twoich dłoni? Czy wiedziałe(cid:286), (cid:298)e post(cid:266)powanie m(cid:266)(cid:298)a odbija si(cid:266) na dło- niach jego (cid:298)ony? Ma to miejsce przede wszystkim wtedy, gdy kobieta jest bardzo niesamodzielna. 8 Przedmowa (cid:297)e dło(cid:276) zdradza tak(cid:298)e dokładn(cid:261) liczb(cid:266) dzieci w rodzinie? Wprawdzie niekoniecznie liczb(cid:266) dzieci najbli(cid:298)szej rodziny – najcz(cid:266)(cid:286)ciej mówi o wszystkich tych, które w jaki(cid:286) sposób ł(cid:261)- cz(cid:261) si(cid:266) z Twoim (cid:298)yciem. (cid:297)e podró(cid:298)e, zagraniczne b(cid:261)d(cid:296) po kraju, s(cid:261) zaznaczone na Twoich dłoniach? Albo nawet tak(cid:298)e miejsce zamieszkania? Odpowied(cid:296) znowu brzmi: tak. (cid:297)e Twoje dłonie wskazuj(cid:261) na rodzaj zaj(cid:266)cia, do którego wykonywania najbardziej si(cid:266) nadajesz? Ale – r(cid:266)ka nie jest zwiastunem przyszłej choroby. Nie mo(cid:298)e przepowiadać ani niespodziewanej (cid:286)mierci w nie- szcz(cid:266)(cid:286)liwym wypadku, ani samobójstwa. Jedynie gwałtowna gor(cid:261)czka we wczesnym dzieci(cid:276)stwie zawsze pozostawia na dłoni znak. Czy Twoja energia (cid:298)yciowa utrzyma si(cid:266) na podobnym poziomie przez całe (cid:298)ycie? Czy te(cid:298) podasz si(cid:266) rezygnacji ju(cid:298) w młodym wieku, osi(cid:261)dziesz na laurach i b(cid:266)dziesz ju(cid:298) tylko czekać na (cid:286)mierć? Czy b(cid:266)dziesz miał przyjaciół i czy czeka Ci(cid:266) pogodna staro(cid:286)ć? A mo(cid:298)e, skazany na opiek(cid:266) społeczn(cid:261), b(cid:266)dziesz mu- siał wie(cid:286)ć (cid:298)ycie samotne? Twoje dłonie odpowiadaj(cid:261) na wszystkie te pytania. Wni- kliwe przestudiowanie wszystkich informacji zawartych w tej ksi(cid:261)(cid:298)ce umo(cid:298)liwi Ci rozpoznanie i odczytanie tych odpowie- dzi zakl(cid:266)tych w liniach dłoni. Wszystkie istotne dane dotycz(cid:261)ce dłoni s(cid:261) przedstawione na fotograiach, rysunkach linii i odciskach dłoni wzi(cid:266)tych z naszej praktyki. Wprawdzie posiadamy odciski dłoni wielu sławnych osobisto(cid:286)ci, ale wi(cid:266)kszo(cid:286)ci z nich celowo nie uj(cid:266)li- (cid:286)my w tej ksi(cid:261)(cid:298)ce. Zamiast nich wł(cid:261)czyli(cid:286)my fotograie dłoni „pracuj(cid:261)cych”. Na tych przykładach chcemy pokazać, dlacze- go ka(cid:298)da z tych dłoni szczególnie nadaje si(cid:266) do zawodu, który wła(cid:286)nie wykonuje. Przedmowa 9 Oiarowujemy Ci t(cid:266) analiz(cid:266) dłoni. Mamy nadziej(cid:266), (cid:298)e po- mo(cid:298)e Ci ona odkryć prawd(cid:266) o sobie, co mo(cid:298)e uczynić Twoje (cid:298)ycie szcz(cid:266)(cid:286)liwszym i bardziej interesuj(cid:261)cym; tak dla Ciebie, jak i dla ludzi, których kochasz. Wst(cid:266)p Uczymy si(cid:266) analizować Analiza dłoni jest nauk(cid:261). Jednak(cid:298)e nie mo(cid:298)na jej porówny- wać z naukami (cid:286)cisłymi, takimi jak np. matematyka, w której 2+2 zawsze da 4. Albo z chemi(cid:261), która mówi, (cid:298)e dwie cz(cid:266)(cid:286)ci wodoru i jedna cz(cid:266)(cid:286)ć tlenu zawsze ł(cid:261)cz(cid:261) si(cid:266) w wod(cid:266). W nauce (cid:286)cisłej zajmujemy si(cid:266) faktami okre(cid:286)lonymi, ustalonymi i niezmiennymi. Przy analizie dłoni natomiast mamy do czynienia z istot(cid:261) ludzk(cid:261) – z pewn(cid:261) niewiadom(cid:261), gdy(cid:298) nie ma dwóch identycznych osobowo(cid:286)ci. Ale b(cid:261)d(cid:296) co b(cid:261)d(cid:296) okre(cid:286)lone cechy pozwalaj(cid:261) rozpoznać podobie(cid:276)stwa u ludzi nale(cid:298)(cid:261)cych do tego samego typu podstawowego – zarówno pod wzgl(cid:266)dem powierzchowno(cid:286)ci, jak i sposobu bycia. W Słowniku poj(cid:266)ć ilozoicznych Hoffmeistera sztuka czytania z dłoni zdeiniowana jest jako domniemana sztuka przepowiadania losu człowieka z linii dłoni. I w tym jeste(cid:286)my całkowicie zgodni z Johannesem Hoffmeisterem – tak(cid:298)e nie wierzymy, (cid:298)e czyjkolwiek los i przyszło(cid:286)ć mog(cid:261) być przepo- wiedziane bezbł(cid:266)dnie i dokładnie (mimo (cid:298)e ci(cid:261)gle usiłuje si(cid:266) to robić). M(cid:266)(cid:298)czy(cid:296)ni lub kobiety twierdz(cid:261)cy, (cid:298)e to potrai(cid:261), s(cid:261) szarlatanami i oszustami. Twierdzimy jednak, (cid:298)e ogólne tendencje, pot(cid:266)ga istniej(cid:261)- cych predyspozycji, które wpływaj(cid:261) na przyszło(cid:286)ć człowieka, mog(cid:261) zostać odkryte przez analiz(cid:266) dłoni. Innymi słowy: do- kładna analiza dłoni jest w stanie wskazać ogólny kierunek, w którym człowiek powinien pod(cid:261)(cid:298)ać, aby jak najlepiej prze- (cid:298)yć swoje (cid:298)ycie. Przebadanie wielu tysi(cid:266)cy dłoni starych lu- dzi wykazało jednoznacznie, (cid:298)e zwykle post(cid:266)powali oni we- 12 Wst(cid:266)p dług „planu” rozpoznawalnego na ich dłoniach. Dlatego omin(cid:266)ły ich korzy(cid:286)ci, jakie mogliby odnie(cid:286)ć, gdyby posłu- chali „przesłania” zapisanego na swej dłoni. Ekspertowi wszystkie dłonie ukazuj(cid:261) pewne fakty bardzo klarownie. Mó- wi(cid:261) mu o temperamencie, charakterze, (cid:298)yciu uczuciowym, ludzkim cieple. Ujawniaj(cid:261) mu mo(cid:298)liwo(cid:286)ci zawodowe bada- nych. Z dłoni człowieka mo(cid:298)na odczytać cał(cid:261) skal(cid:266) ludzkich mocy i słabo(cid:286)ci. Dłonie s(cid:261) tak(cid:298)e zwierciadłem zdarze(cid:276) prze- szłych – tych przypadków w (cid:298)yciu ka(cid:298)dego człowieka, które wywarły na niego długotrwały wpływ. Na czym opieramy nasz(cid:261) wiedz(cid:266) o analizie dłoni? Na wieloletnich do(cid:286)wiadczeniach. Analiza dłoni, jak ka(cid:298)da inna nauka, jest mo(cid:298)liwa dzi(cid:266)ki obserwacji i systematycznej elimi- nacji, dzi(cid:266)ki przegl(cid:261)dowi tysi(cid:266)cy akcji i reakcji, dzi(cid:266)ki wni- kliwemu studiowaniu przyczyn i skutków. Je(cid:286)li tuzin r(cid:261)k wykazuje te same skłonno(cid:286)ci, mo(cid:298)na to na- zwać przypadkiem. Ale gdy tysi(cid:261)c, dziesi(cid:266)ć tysi(cid:266)cy, ba – sto tysi(cid:266)cy r(cid:261)k z tym samym wzorem podstawowym i tymi samy- mi cechami posiada te same charakterystyczne oznaki, wtedy trudno nie stwierdzić oczywistego i bezpo(cid:286)redniego zwi(cid:261)zku. Wielu ludzi, którzy podj(cid:266)li studia nad analiz(cid:261) dłoni – b(cid:261)d(cid:296) to gwoli rozrywki, b(cid:261)d(cid:296) to w celach zawodowych – popełnia bł(cid:261)d, zajmuj(cid:261)c si(cid:266) nie do(cid:286)ć dokładnie cał(cid:261) t(cid:261) dziedzin(cid:261). Cz(cid:266)sto nie s(cid:261) gotowi do po(cid:286)wi(cid:266)cenia wymaganej ilo(cid:286)ci czasu i podj(cid:266)- cia wysiłków koniecznych do wypracowania podstaw analizy. Obie te rzeczy s(cid:261) jednak nieuniknione, je(cid:286)li nie chce si(cid:266) prze- oczyć kilku najwa(cid:298)niejszych spraw, które nale(cid:298)y wiedzieć, zanim si(cid:266) zrozumie całkowicie t(cid:266) opowie(cid:286)ć o dłoniach. Niestety, zwykle człowiek zainteresowany analiz(cid:261) dłoni próbuje zacz(cid:261)ć zaraz od jej najwy(cid:298)szego stopnia – od linii dło- ni. To jest oczywi(cid:286)cie droga fałszywa. Któ(cid:298) by oczekiwał, (cid:298)e na pierwszej swojej lekcji gry na pianinie zacznie si(cid:266) uczyć grać sonat(cid:266)? Ka(cid:298)dy wie, (cid:298)e najpierw trzeba opanować gamy i wza- jemne relacje nut, a dopiero potem mo(cid:298)na pomy(cid:286)leć o zagraniu Wst(cid:266)p 13 kompozycji bardzo skomplikowanych; instynktownie rozu- miemy, (cid:298)e bez niezb(cid:266)dnej techniki i bez znajomo(cid:286)ci muzycz- nych podstaw nigdy nie zagramy tej sonaty doskonale. To samo odnosi si(cid:266) do analizy dłoni: je(cid:286)li chcemy być spe- cjalist(cid:261) w tej dziedzinie, to musimy pod(cid:261)(cid:298)ać ustalonym kur- sem studiów. Przed analiz(cid:261) linii dłoni wymagane jest gruntow- ne zapoznanie si(cid:266) z trzema nast(cid:266)puj(cid:261)cymi tematami: 1. r(cid:266)ka, 2. kciuk, 3. palce. Szybko uznasz, drogi Czytelniku, (cid:298)e ksi(cid:261)(cid:298)ka ta jest zna- komitym przewodnikiem, pomagaj(cid:261)cym osi(cid:261)gn(cid:261)ć kolejne, nast(cid:266)puj(cid:261)ce po sobie stopnie i wreszcie stać si(cid:266), stopniowo oczywi(cid:286)cie, do(cid:286)wiadczonym ekspertem analizy dłoni. Je(cid:286)li przy tym b(cid:266)dziesz powoli i starannie posuwał si(cid:266) naprzód, obserwował i zapami(cid:266)tywał dokładnie wszystko to, co jest godne uwagi, to w ko(cid:276)cu b(cid:266)dziesz potraił dokonać pełnej i dokładnej analizy dłoni – oboj(cid:266)tne, czy dla zabawy, czy te(cid:298) w celu wykonywania zawodu. Podzielili(cid:286)my t(cid:266) ksi(cid:261)(cid:298)k(cid:266) na czterna(cid:286)cie rozdziałów, któ- rych tytuły s(cid:261) kluczem do rzeczowej struktury analizy dłoni. Rozdział 1. R(cid:266)ka Rozdział 2. Kciuk Rozdział 3. Palce Rozdział 4. Topograia dłoni Rozdział 5. Linie główne Rozdział 6. Linie drugorz(cid:266)dne Rozdział 7. Wzgórza Rozdział 8. Linie akcji albo wpływu Rozdział 9. Paznokcie Rozdział 10. Specjalne znaki na dłoni Rozdział 11. Typowa analiza dłoni Rozdział 12. R(cid:266)ce czynne Rozdział 13. Sprawd(cid:296) sw(cid:261) wiedz(cid:266) o r(cid:266)ce Rozdział 14. Przykłady analizy czterech dłoni 14 Wst(cid:266)p Zawsze nale(cid:298)y powtarzać i przypominać, jak wa(cid:298)ne jest przy analizie dłoni uwzgl(cid:266)dnianie ka(cid:298)dego, nawet najdrob- niejszego szczegółu. Nigdy nie wolno opierać si(cid:266) wył(cid:261)cznie na jakim(cid:286) jed- nym, rzucaj(cid:261)cym si(cid:266) w oczy znaku, aby ostatecznie i nieod- wracalnie zaklasyikować osob(cid:266), na której dłoni si(cid:266) znajduje. Cz(cid:266)sto inne znaki na dłoni zmieniaj(cid:261) całkowicie wynik, który przed momentem zdawał si(cid:266) być charakterystyk(cid:261) przekony- waj(cid:261)c(cid:261). Analiza dłoni byłaby bardzo łatwa, gdyby wszystkie one nale(cid:298)ały do jednego, okre(cid:286)lonego typu. Ale tak nie jest. Dłonie ró(cid:298)ni(cid:261) si(cid:266) pod wieloma wzgl(cid:266)dami – s(cid:261) równie skomplikowa- ne, jak ich wła(cid:286)ciciele; na ka(cid:298)dej i w ka(cid:298)dym z nich natykamy si(cid:266) na jakie(cid:286) osobliwo(cid:286)ci i sprzeczno(cid:286)ci. Dlatego trzeba si(cid:266) nauczyć, w teorii i w praktyce, wszystkie te rozpoznawalne elementy dopasowywać do jednego okre(cid:286)lonego typu. Wła(cid:286)- nie owa ró(cid:298)norodno(cid:286)ć dłoni sprawia, (cid:298)e nauka ich analizy jest tak poci(cid:261)gaj(cid:261)ca i zajmuj(cid:261)ca i w ko(cid:276)cu wynagradza cały ten czas i trud, jaki po(cid:286)wi(cid:266)camy rozwi(cid:261)zywaniu napotykanych trudno(cid:286)ci. Dodajmy jeszcze par(cid:266) ogólnych rad dla tych wszystkich, którzy zamierzaj(cid:261) po(cid:286)wi(cid:266)cić si(cid:266) analizie dłoni zawodowo. To Wam, jako praktykom, pozostanie zadanie u(cid:286)wiada- miania ludzi, z którymi nawi(cid:261)(cid:298)ecie kontakt. B(cid:261)d(cid:296)cie swobod- ni i szczerzy w swej analizie, ale mówcie zawsze tylko to, co widzicie rzeczywi(cid:286)cie. Nigdy nie dopomagajcie sobie sił(cid:261) swej wyobra(cid:296)ni! Wielu ludzi b(cid:266)dzie w Was widziało tylko „wró(cid:298)bit(cid:266)” i „przepowiadacza przyszło(cid:286)ci” i jako tacy b(cid:266)dziecie musieli bronić si(cid:266) przed wszystkimi ewentualnymi pro(cid:286)bami o progno- zy i wró(cid:298)by. Przeci(cid:266)tny człowiek cz(cid:266)sto nie rozumie faktyczne- go celu i rzeczywistej warto(cid:286)ci naukowej analizy dłoni. Fakty zapisane na dłoni – wy(cid:298)łobione linie – mówi(cid:261) same za siebie. Mo(cid:298)na zrezygnować z doszukiwania si(cid:266) czego(cid:286)
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Czytanie z dłoni. Podstawy i analiza
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: