Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00602 010941 20285458 na godz. na dobę w sumie
Anioły codziennej troski - ebook/pdf
Anioły codziennej troski - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 97
Wydawca: Astrum Media Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7277-237-4 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Codziennie zadajemy sobie egzystencjalne pytania: Skąd się wzięliśmy? Dokąd idziemy? Co po nas zostanie? Chcemy z kimś o tym porozmawiać, dlatego szukamy kontaktu z naszym stwórcą – BOGIEM. Zwracamy się do świata duchowego, przywołując Anioły Codziennej Troski, by zaprotestować, powiedzieć Krzywdzie i Złu – NIE! Chcemy rozmawiać o tym otwarcie, w modlitwie lub dzieląc się z nimi słowem pisanym. Zdarza się, że spierając się z Bogiem i naszymi aniołami, nie przebieramy w słowach, gestach, czego potem bardzo żałujemy. Tak jak z bliskimi, w życiu codziennym.

Prezentowany Państwu tomik to poetycki zapis „rozmów” autora z Bogiem i Aniołami Codziennej Troski, w których poeta wyraża to, co go najbardziej boli, a z czym nie może się pogodzić. I nie zawsze zgadza się ze swoim Mistrzem...

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Lech Tkaczyk Anioły Codziennej Troski Anioły Codziennej Troski Lech Tkaczyk Anioły Codziennej Troski www.astrum.wroc.pl – WROCŁAW– © Copyright by Wydawnictwo ASTRUM Sp. z o.o., Wrocław 2007 Wszelkie prawa zastrze(cid:298)one Redakcja ZUZANNA GWARYS Korekta AGNIESZKA GOLUBIEWSKA Redakcja techniczna El(cid:297)biEta bursztynowicz Rysunki Krzysztof ŁozowsKi Fotoskład El(cid:297)biEta KopiEć Projekt okładki piotr biE(cid:275) Wydanie III (cid:297)adna cz(cid:266)(cid:286)ć tej pracy nie mo(cid:298)e być powielana i rozpowszechniana, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, wł(cid:261)cznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem na ta(cid:286)my lub przy u(cid:298)yciu innych systemów, bez pisemnej zgody wydawcy (art. 116, 117 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4.02.1994 r.) Zamówienia na ksi(cid:261)(cid:298)ki mo(cid:298)na składać na kartach pocztowych lub przez Internetow(cid:261) Ksi(cid:266)garni(cid:266) Wysyłkow(cid:261) Wydawnictwa ASTRUM Sp. z o.o. Nasz adres Wydawnictwo ASTRUM Sp. z o.o. 50-950 Wrocław 2, skr. poczt. 292 e-mail: astrum@astrum.wroc.pl tel. (071) 328-19-92, fax (071) 328-09-87 Internetowa Ksi(cid:266)garnia Wysyłkowa http://www.astrum.wroc.pl Zapraszamy do Klubu Ksi(cid:261)(cid:298)ki Wydawnictwa ASTRUM Sp. z o.o. Napisz do nas lub zadzwo(cid:276)! ISBN 978-83-7277-237-4 SPIS WIERSZY ZATEM (cid:297)E S(cid:260) TO PEWNE (cid:286)mierć poety 7 Anioły Codziennej Troski (Red. Waldemar Rychel) 8 aniołowie... 9 angeli... (Tłum. Anna Chojnowska) 9 anioły trzy w bzy 10 z Aniołem Stró(cid:298)em w zgodzie 14 Tato có(cid:298) i Anioł Stró(cid:298) 15 białe skrzydła snu... 18 dyskusja 19 zalany marzeniami 19 noce moje nieprzespane... 20 wiem jedno 21 jak zrozumieć... 22 co z aniołami... 23 MOJE PODRÓ(cid:297)E NIEBIESKIE… spowiadam si(cid:266)... 25 za horyzontem 26 po gwiazdach 27 podró(cid:298) 28 id(cid:266) codziennie 28 5 i zdarza si(cid:266)... 29 marzenia 29 sny 30 a co z pragnieniem... 31 JESTEM, JA kiedy rodz(cid:261) si(cid:266) poeci 33 to ja budz(cid:266) 34 ostro(cid:298)nie 34 dary łaski 35 moja dezyderata 36 motyl 37 my(cid:286)li niepokorne 38 wchodz(cid:266)... 39 w ciszy 40 podró(cid:298) 2 40 usilnie upominam 41 REFLEKSJA z twarz(cid:261) zachlapan(cid:261)... 43 ograniczono(cid:286)ć 44 w bezsenne noce 44 nie b(cid:266)d(cid:266) wi(cid:266)cej o... 70 na rozstaju 71 Czas odpocz(cid:261)ć aniołom moim 72 PRZYCHODZIMY, ODCHODZIMY... bard 73 miejsce za (cid:298)ycia 75 ORATORIUM O (cid:285)MIERCI PAPIE(cid:297)A JANA PAWŁA II widzisz jak srebrem... 77 I rozpacz – noc 78 II czuwanie – ranek 79 III wizje – pó(cid:296)ne popołudnie 80 IV (cid:286)mierć Papie(cid:298)a Jana Pawła II – wieczór 84 V pogrzeb 86 VI walka dobra ze złem 88 VII nowy Papie(cid:298) Benedykt XVI 89 niecz(cid:266)sto 45 dzie(cid:276) Wszystkich (cid:285)wi(cid:266)tych 46 jest takie miejsce 46 chwile zgubione 47 sumienie 47 jeszcze... nie jestem 48 co po nas 49 MIŁO(cid:285)Ć NADCHODZI... na pokuszenie 51 a gdyby tak... 52 obiecuj(cid:266) 54 miło(cid:286)ć nadchodzi 55 moja miło(cid:286)ć zm(cid:266)czona 55 GORZKOSŁODKIE (cid:286)lady 57 raj 58 spory 58 gdzie jeste(cid:286) 59 nie mów 60 pomi(cid:266)dzy pauz(cid:261)... 61 ZADUMA NAD... z gwiazdk(cid:261)... 63 (cid:286)nie(cid:298)ynki 64 stoj(cid:266) w oknie 64 gotowi do (cid:298)ycze(cid:276) 66 stycze(cid:276) pełen (cid:298)ycze(cid:276) 68 prawie w niebie 69 6 ZATEM (cid:297)E S(cid:260) TO PEWNE… śmierć poety on ci u(cid:286)miech przywróci i wiar(cid:266) diabłom modlić si(cid:266) ka(cid:298)e za kar(cid:266) on u(cid:286)pione anioły obudzi by(cid:286) je wysłał z miło(cid:286)ci(cid:261) do ludzi on blask gwiazdom przywróci gdy zgasn(cid:261) srebrny ksi(cid:266)(cid:298)yc zapali by jasno znów za(cid:286)wiecił nad stawem przy ł(cid:261)ce ksi(cid:261)dz poeta to sprawi by sło(cid:276)ce ogrzewało i Bałtyk i Tatry on przep(cid:266)dzi i burze i wiatry t(cid:266)cz(cid:261) zł(cid:261)czy jak stuł(cid:261) dwa (cid:286)wiaty ksi(cid:261)dz poeta co(cid:286) go wezwał w za(cid:286)wiaty po(cid:286)wi(cid:266)cony wielkiemu poecie ks. Janowi Twardowskiemu Anioły Codziennej Troski anioły stró(cid:298)e praw boskich spadkobiercy codziennej troski z nieba sypi(cid:261) marzenia na ziemi(cid:266) przychodz(cid:261) gdy dzieci nowe si(cid:266) rodz(cid:261) i modl(cid:261) jak pacierz imiona co bosk(cid:261) s(cid:261) przestrog(cid:261) drogowskazem i drog(cid:261) echem przeznaczenia Anioły Codziennej Troski do nieba wasz bilet boski na ziemi(cid:266)… w obie strony dorosło(cid:286)ć… szukam wra(cid:298)e(cid:276) pisać czy si(cid:266) odwa(cid:298)(cid:266) patykiem na piasku 8 aniołowie... zatem (cid:298)e s(cid:261) to pewne widziałem ich tu i tam kr(cid:261)(cid:298)(cid:261)cych w zakamarkach duszy otwartych drzwiach umysłów porzuconych my(cid:286)lach rozproszonych na dnie studni sumienia beznadziej(cid:261) dudni(cid:261)cej w pełnych piersiach matki karmi(cid:261)cej nowo narodzone złudzenia w kluczu (cid:298)urawi szukaj(cid:261)cych powrotów angeli... igitur quod sunt, est verum, videbam eos citro ultroque volitantes in angulis animi, apertis portis mentium, abiectis animis, dispulsos w lipie pszczoły kusz(cid:261)cej w okruchach chleba ze stołu w(cid:266)drówce mrówek za niczym lub po co... zatem (cid:298)e s(cid:261) to pewne in fundo putei conscientiae sine spe sonaturi in plenis pectoribus matris aliturae nuper genitos errores, in ordine gruum quaerentium reditiones, *** tylko dlaczego nikt do tej pory oprócz mnie ich nie widział in tilia apes temptante, in frustris panis de mensa, migratione formicarum pro nihilo aut pro aliquo… igitur quod sunt est verum. *** modo quare ullus non videbat eos Tłum. Anna Chojnowska 9 anioły trzy w bzy ech jak grzech to grzech pić za trzech niech ka(cid:298)dy anioł wie (cid:298)yć mi si(cid:266) chce w bzie dotykać mokrego bzu policzyć (cid:286)witem do stu wczesnym rankiem przez drzwi balkonowe i w te bzy prosto na głow(cid:266) mokr(cid:261) ros(cid:261) boso przez ł(cid:261)k(cid:266) za skrzydło złapać biedronk(cid:266) ech jak grzech to grzech pić za trzech niech ka(cid:298)dy anioł wie (cid:298)yć mi si(cid:266) chce w bzie w niebie znowu zakwitły bzy id(cid:261) drog(cid:261) anioły trzy pierwszy anioł nogi ma krzywe drugi anioł włosy srebrnosiwe trzeci anioł lekko garbaty młodo(cid:286)ć rozdaje na raty 10 id(cid:261) anioły na skrót wieszczyć cud a mnie bierze dziwna cholera młodo(cid:286)ć si(cid:266) we mnie rozpiera jakby nie miała zaj(cid:266)cia młodo(cid:286)ć mnie bierze za zi(cid:266)cia pokusa niewy(cid:298)yta i wielka upragnionej wódy butelka młodo(cid:286)ć pachn(cid:261)ca bzem i ja w tym bzie ju(cid:298) wiem ech jak grzech to grzech pić za trzech niech ka(cid:298)dy anioł wie (cid:298)yć mi si(cid:266) chce w bzie nie zawsze grzech to pech niedługo b(cid:266)dzie nas trzech dla ka(cid:298)dego po jednym aniele dla ka(cid:298)dego po jednym ko(cid:286)ciele dla ka(cid:298)dego gał(cid:261)zka bzu podzielimy (cid:298)ycie na pół zwariowały anioły we mnie 11 i prosz(cid:266) je nadaremnie darujcie młodo(cid:286)ć nie mnie mo(cid:298)e kto inny chce stan(cid:266)ły anioły w bzie ka(cid:298)dy gał(cid:261)zk(cid:266) rwie i ten co nogi ma krzywe i ten co włosy ma siwe i nawet ten garbaty gał(cid:266)zie rwie dla taty pytam ktokolwiek wie dlaczego siedz(cid:266) w bzie ja i anioły trzy gar(cid:286)ciami zrywamy bzy ech jak grzech to grzech pić za trzech niech ka(cid:298)dy anioł wie (cid:298)yć mi si(cid:266) chce w bzie bzy we mnie jak wiosna nowe niebieskie i purpurowe jak bocian i biedronka jak nowe (cid:298)ycie na ł(cid:261)kach w mokro(cid:286)ci pachn(cid:261)cym bzie 12 ze (cid:286)mierci sobie drwi(cid:266) jak moje anioły trzy (cid:286)mierć tak(cid:298)e lubi bzy ech jak grzech to grzech pić za trzech niech ka(cid:298)dy anioł wie (cid:298)yć mi si(cid:266) chce w bzie w pachn(cid:261)cym krzewie bzu powoli licz(cid:266) do stu anioły młodo(cid:286)ć i (cid:286)mierć niebo si(cid:266) przybli(cid:298)yło na (cid:298)ycia ćwierci ćwierć szcz(cid:266)(cid:286)cie jak ptak niebieski osiadło w pachn(cid:261)cym bzie czy mo(cid:298)e kto(cid:286) powiedzieć jak długo młodo(cid:286)ć chce pachn(cid:261)ce krzewy bzu ty tak(cid:298)e jeste(cid:286) tu łzy ronisz kolorowe młodo(cid:286)ć si(cid:266) sypie na głow(cid:266) padaj(cid:261) krople d(cid:298)d(cid:298)u dobrze (cid:298)e jeste(cid:286) tu 13
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Anioły codziennej troski
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: