Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00440 009893 20308804 na godz. na dobę w sumie
Hiszpański na poziomie - ebook/pdf
Hiszpański na poziomie - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 274
Wydawca: Wydawnictwo Lingo Sp. J. Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-63165-69-7 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Z Lingo uczysz się na poziomie! Kompletny kurs dla wszystkich, którzy chcą utrwalić i udoskonalić znajomość języka hiszpańskiego:


Potrafisz posługiwać się językiem hiszpańskim tylko w prostych sytuacjach i nie chcesz na tym poprzestać? Twoim celem jest udoskonalenie umiejętności, poszerzenie wiedzy, nabranie językowej pewności siebie i płynności? Kurs Lingo jest właśnie dla Ciebie!

Hiszpański na poziomie jest kontynuacją popularnego kursu Lingo Hiszpański raz a dobrze. Po opanowaniu poziomów A1 i A2, przyszedł czas, by powiedzieć B, a nawet C.  Z nami nie tylko przebrniesz bez trudu przez B1 i B2, lecz wkroczysz także w 'Dominio operativo eficaz' czyli “wydajną znajomość czynną” języka hiszpańskiego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Ewelina Korycińska HISZPAŃSKI na poziomie Kurs dla średnio zaawansowanych i zaawansowanych Konsultacja językowa: María Dolores Rodríguez Román 7 146 160 INTENSYWNY KURS W 30 LEKCJACH WSTĘP 1. Y TÚ, ¿QUÉ QUIERES 8 DE LA VIDA? 10 2. En la universidad 3. CARTA DE PRESENTACIÓN 4. Entrevista de trabajo 5. ¡Cumpleaños Feliz! 6. SPRAWDŹ SIĘ! 54 7. VENGA. TRANQUILA, MUJER. Y CEBOLLA 120 15. Estimado Profesor 16. QUIEN NO OYE UN CONSEJO... 17. ¡CUÁNTO TIEMPO SIN VERTE, MUJER! 18. SPRAWDŹ SIĘ! 156 19. A VER, TE LO CUENTO PASO A PASO 20. ME QUEDÉ CON LA BOCA ABIERTA 21. ¡No puedo más! 22. Reconciliación 23. AHORA YO, ES MI TURNO 24. SPRAWDŹ SIĘ! 206 25. ¿A CUÁNTO ESTÁN LAS CHIRIMOYAS? 26. PUES BIEN. BIEN, BIEN. ¡VENGA! 27. COMO EN CASA EN NINGUNA PARTE 28. Me muero de risa 29. ¡VAMOS A LOS SANFERMINES! 30. SPRAWDŹ SIĘ! 252 SŁOWNICZEK HISZPAŃSKO-POLSKI 257 20 28 38 46 58 68 78 88 98 130 138 170 178 186 196 210 220 228 236 244 Redaktor serii: Marek Jannasz Redakcja i korekta: Paweł Pokora Korekta hiszpańska: Eloy Escuer Martinez 8. En el trabajo 9. Difícil convivencia 10. Cambio de piso 11. Piénsalo dos veces Lektorzy: Eloy Escuer Martinez, Ewelina Korycińska, Mar Herrero Pleite, 12. SPRAWDŹ SIĘ! 108 13. ¡A cocinar! 112 14. CONTIGO PAN Roberto Paredero Sánchez Koncepcja graficzna okładek Lingo: 2-arts, Marcin Rojek Projekt i opracowanie graficzne: Studio 27, biuro@studio27.pl Zdjęcie na okładce: © hornedgrebe – Fotolia.com © Copyright by Wydawnictwo Lingo sp. j., Warszawa 2012 www.jezykinieobce.pl ISBN (wersja eBook): 978-83-63165-69-7 ISBN (wersja audiobook): 978-83-63165-70-3 Skład i łamanie: Klara Perepłyś Druk i oprawa: ReadMe Spis treści LECCIÓN 6 Intensywny kurs w 30 lekcjach 7 Wstęp 8 10 Lección 1 Y tú, ¿qué quieres de la vida? – A ty, czego chcesz od życia? Funkcje komunikacyjne: pytanie i mówienie o planach i intencjach, stopniowanie prawdopodobieństwa. Gramatyka: podmiot nieokreślony, konstrukcja „jak gdyby”, różnica między partykułami qué/quién i cuál. 20 Lección 2 En la universidad – Na uniwersytecie Funkcje komunikacyjne: prośba o informację (I), przedstawianie pragnień i celów. Gramatyka: skróty, spójniki międzyzdaniowe para i porque, spójniki międzyzdaniowe typu siempre que. 28 Lección 3 Carta de presentación – List motywacyjny Funkcje komunikacyjne: list motywacyjny. Gramatyka: przyimek con, użycie zaimków cualquier, cualquiera, cualesquiera. 38 Lección 4 Entrevista de trabajo – Rozmowa kwalifikacyjna Funkcje komunikacyjne: wyrażanie aprobaty i dezaprobaty. Gramatyka: zaimek rzeczowny w funkcji podmiotu, konstrukcja peryfrastyczna acabar de, konstrukcja peryfrastyczna llegar a. 46 Lección 5 ¡Cumpleaños feliz! – Sto lat! Funkcje komunikacyjne: składanie życzeń z okazji urodzin, dziękowanie i odpowiadanie na życzenia, okazywanie szczęścia i radości. Gramatyka: zwroty peryfrastyczne wyrażające nagłość, bezpośredniość zdarzenia: comenzar/empezar a, ponerse a, romper a, echarse a, estar a punto de, czasowniki recordar i acordarse. Lección 6 Sprawdź się! 54 58 Lección 7 Venga. Tranquila, mujer. – No już. Spokojnie, kobieto. Funkcje komunikacyjne: wyrażanie zmartwienia, niepokoju i zdenerwowania, uspokajanie, podtrzymywanie na duchu. Gramatyka: wyrażenie prawdopodobieństwa w bliskiej przeszłości – futuro perfecto, wykrzyknienia, jakość przymiotników i przysłówków. 68 Lección 8 En el trabajo – W pracy Funkcje komunikacyjne: gratulacje dobrze wykonanej pracy, wydawanie nakazów i instrukcji, wypełnianie nakazów. Gramatyka: spójniki międzyzdaniowe wyrażające natychmiastową uprzedniość: en cuanto, no bien, tan pronto como, apenas, nada más, liczba rzeczownika. 78 Lección 9 Difícil convivencia – Trudne wspólne mieszkanie Funkcje komunikacyjne: wyrażanie niechęci, awersji i złości, sugerowanie i proponowanie. Gramatyka: zdania przyczynowe, określenia ilości rzeczownika. www.WydawnictwoLingo.pl 3 S p i s t r e ś c i 88 Lección 10 Cambio de piso – Zmiana mieszkania Funkcje komunikacyjne: określanie warunków, prośba o informację (II), wyrażanie preferencji. Gramatyka: użycie czasowników ser i estar dla określenia jakości i cech miejsc i przedmiotów, konstrukcje wyrażające konsekwencje: así que, o sea que, entonces, przyimek por i para. 98 Lección 11 Piénsalo dos veces – Przemyśl to dwa razy Funkcje komunikacyjne: porównywanie, określanie wartości i znaczenia, prośba o wyrażenie opinii. Gramatyka: zaimki osobowe nieakcentowane, „tam, gdzie” – donde. Lección 12 Sprawdź się! 108 112 Lección 13 ¡A cocinar! – Do gotowania! Funkcje komunikacyjne: pytanie o upodobania kulinarne, wyrażanie upodobań kulinarnych i zdolności do zrobienia czegoś. Gramatyka: budowanie wyrazów złożonych, forma czasownika w zdaniach podrzędnych przydawkowych. 120 Lección 14 Contigo pan y cebolla – Z tobą chleb i cebula Funkcje komunikacyjne: wyrażanie uczuć i oczekiwań, mówienie o rzeczach niezapomnianych. Gramatyka: rodzaj rzeczowników, końcówki zdrobnień i zgrubień. 130 Lección 15 Estimado Profesor – Szanowny Profesorze Funkcje komunikacyjne: łączniki porządkujące wypowiedź, poszerzające informację, kładące nacisk i nadające wagę. Gramatyka: zdania podrzędne celu. 138 Lección 16 Quien no oye un consejo... – Kto nie słucha rady... Funkcje komunikacyjne: wyrażenie zawodu i znudzenia, udzielanie rad. Gramatyka: przyimki wskazujące na równoczesność zdarzeń: cuando, al, de, mientras, konstrukcje peryfrastyczne llevar, seguir Lección 17 146 ¡Cuánto tiempo sin verte, mujer! – Ile czasu cię nie widzę, kobieto! Funkcje komunikacyjne: powitanie, pożegnanie, proponownie, zapraszanie, przyjmowanie i odrzucanie propozycji. Gramatyka: konstrukcja peryfrastyczna haber de, konstrukcja peryfrastyczna deber de, konstrukcja hace/hacía dla określenia czasu. Lección 18 Sprawdź się! 156 Lección 19 160 A ver, te lo cuento paso a paso – No dobrze, opowiem ci to krok po kroku Funkcje komunikacyjne: wyrażanie ulgi, pewności i braku pewności. Gramatyka: złączenia informacji w zdaniu, różnice między użyciem pretérito indefinido i pretérito imperfecto. 170 Lección 20 Me quedé con boca abierta – Stanęłam z otwartą buzią Funkcje komunikacyjne: pytanie o czyjś stan ducha, wyrażanie zaskoczenia, zdziwienia i empatii. Gramatyka: zdania porównawcze wskazujące na intensywność i sposób, przypuszczenia. 4 S p i s t r e ś c i 220 Lección 26 Pues bien. Bien, bien. ¡Venga! – No dobrze. Dobrze, dobrze. Już! Funkcje komunikacyjne: „wypełniacze” konwersacyjne i onomatopeje, wyrażanie prośby o przedstawienie kogoś komuś, przerywanie wypowiedzi, wyrażanie opinii o kimś. Gramatyka: kontrastowanie informacji (II), konstrukcje peryfrastyczne andar, ir, venir. Lección 27 228 Como en casa en ninguna parte – Nie ma jak w domu Funkcje komunikacyjne: wyrażanie znajomości i braku znajomości czegoś, poddawanie informacji w wątpliwość. Gramatyka: zmiana szyku w zdaniu, rodzajniki określone i nieokreślone. 236 Lección 28 Me muero de risa – Umieram ze śmiechu Funkcje komunikacyjne: wyrażanie ironii, braku aprobaty, okazywanie, że coś śmieszy. Gramatyka: użycie rodzajnika lo, czasowniki z przyimkami stałymi. 244 Lección 29 ¡Vamos a los Sanfermines! – Jedziemy na Sanfermines! Funkcje komunikacyjne: zobowiązanie się do czegoś, wyrażanie nadziei, ostrzeganie. Gramatyka: użycie zaimka zwrotnego se, estar czy ser. Lección 30 Sprawdź się! 252 257 178 Lección 21 ¡No puedo más! – Dłużej nie mogę! Funkcje komunikacyjne: prośba o powtórzenie wiadomości, powtarzanie wiadomości, okazanie utraty cierpliwości. Gramatyka: konstrukcja podwojona tarde lo que tarde, konstrukcja peryfrastyczna dar(le) a uno por. 186 Lección 22 Reconcillación – Pojednianie Funkcje komunikacyjne: robienie wyrzutów, przepraszanie. Gramatyka: czasowniki określające zmianę podmiotu: verbos de cambio, bezokolicznik złożony. 196 Lección 23 Ahora yo, es mi turno – Teraz ja, to moja kolej Funkcje komunikacyjne: zachęcanie kogoś do zrobienia czegoś, prośba o informację i wyjaśnienie, propozycja zrobienia czegoś. Gramatyka: mówić o ilości w przybliżeniu, zdania przydawkowe z przyimkiem. Lección 24 Sprawdź się! 206 Lección 25 210 ¿A cuánto están las chirimoyas? – Ile kosztują chirimoyas? Funkcje komunikacyjne: prośba o przedmioty, pytanie o zgodność, wyrażanie zgody, sprzeciwu i zakazu. Gramatyka: kontrastowanie informacji (I), rodzajnik z nazwami państw i miast, procenty. Słowniczek hiszpańsko-polski www.WydawnictwoLingo.pl 5 Intensywny kurs w 30 lekcjach HISZPAŃSKI na poziomie Intensywny kurs w 30 lekcjach ¡Cumpleaños feliz! Me quedé con boca abierta ¡A cocinar! En la universidadEstimado ProfesorAhora yo, es mi turnoDifícil convivenciaCarta de presentaciónContigo pan y cebolla¡No puedo más!Me muero de risaReconcillación S p r a w d ź s i ę ! Wstęp P otrafisz posługiwać się językiem hiszpań- skim w prostych sytuacjach życia co- dziennego? Nie sprawiają Ci problemu nieskom- plikowane zwroty i podstawowe struktury gra- matyczne? Chcesz na tym poprzestać? Jeśli od- powiedź brzmi „nie”, a Twoim celem jest udo- skonalenie umiejętności i poszerzenie wiedzy, zapraszamy do wyruszenia z nami w podróż po zakamarkach jednego z najpopularniejszych ję- zyków świata. Ponadto poznasz dalsze losy mi- łości Ani i Juana... „HISZPAŃSKI na poziomie” jest konty- nuacją samouczka „HISZPAŃSKI raz a dobrze”. Po opanowaniu poziomów A1, A2, przyszedł czas na kolejne etapy zdobywania kompetencji zgodnie z poziomami biegłości językowej przy- jętymi przez Radę Europy. Z nami nie tylko prze- brniesz bez trudu przez stopnie B1 i B2, lecz wkroczysz w Dominio operativo eficaz, czyli „wydajną znajomość czynną”. Podobnie jak pierwsza część, kurs prze- znaczony jest do intensywnego trybu nauki, co oznacza, że każdy z rozdziałów dostarcza solid- nej dawki wiedzy, przy czym jedynie od Ciebie zależy czas, w jakim ją przyswoisz. W skład książki wchodzi trzydzieści lekcji. Każda z nich jest podzielona na siedem części. Pierwsza z nich to dialog, którego celem jest ukazanie komunikacji hiszpańskiej w sposób jak najbardziej realny. Następujący po nim słow- nik zawiera przetłumaczone na język polski słow- nictwo użyte w dialogu, po czym następuje prze- kład całości. Większości lekcji towarzyszą rów- nież powiązane tematycznie dodatkowe słowa. Poza obecnymi w pierwszej części książki obja- śnieniami gramatyczno-językowymi, kurs oferu- je również rozwinięcie wykorzystanych w dialogu funkcji komunikacyjnych. Dzięki temu dowiesz się, na przykład, jak w naturalny sposób wyra- zić niepokój, radość czy zaskoczenie. Po zapo- znaniu się z wymienionymi powyżej częściami z pewnością nie będziesz mieć problemu z wy- konaniem zaproponowanych ćwiczeń, przy czym po opanowaniu kolejnych pięciu lekcji masz szansę na ponowne sprawdzenie stopnia znajo- mości materiału. Ponadto każda jednostka zosta- ła zwieńczona ciekawą informacją związaną z re- jonami hiszpańskojęzycznymi. Podobnie jak w części pierwszej, masz okazję posłuchać każdego z dialogów dzięki 8 W s t ę p nagraniom audio umieszczonym na dołączonym do ksiązki CD MP3, a nagrane w obu językach słownictwo ułatwi Ci zapamiętywanie słówek. Cennym dodatkiem są również przewijają- ce się przez cały kurs rady, dodatkowe informa- cje oraz propozycje strategii uczenia się języka. Podręcznik przystosowany został do standardo- wej wersji hiszpańskiego, niemniej jednak czytel- nik ma szansę wstępnie zapoznać się z odmianą południowoamerykańską. Pośrednim celem kursu Lingo jest również uświadomienie uczącym się bogactwa, jakie język hiszpański ze sobą niesie. P odręcznik, który masz w rękach, powstał dzięki Marii Dolores Rodríguez Román, służącej wytrwale radą, doświadczeniem i in- tuicją, oraz Eduardo Riesco i jego nieocenionej zdolności motywowania do działania, w tym do nauki jednego z najpiękniejszych języków świa- ta – hiszpańskiego. ¡Que lo disfrutés! ¡Mucha suerte en tu aventura con la lengua española! Autorka www.WydawnictwoLingo.pl 9 Y t ú , ¿ q u é q u i e r e s d e l a v i d a ? 1. Y tú, ¿qué quieres 01 de la vida? 02 JUAN: ¿Ania? ANIA: ¿Sí? Suenas como si quisieras decirme algo importante. Venga, dime. JUAN: No, nada. Solo quería preguntarte cómo veías el año que viene. No sé. ¿Qué piensas hacer? ANIA: Pero si ya lo sabes todo, ¿no? Voy a estudiar y estoy buscando trabajo. Ese es mi plan general. JUAN: Yo te pregunto por algo más allá que el plan general. Seguro que tienes más propósitos. ANIA: Claro. Todos los que salen de su país deberían tener más propósitos. JUAN: Supongo que sí. ¿Entonces? ANIA: Tengo otras intenciones, pero las dejo por ahora al margen. Hasta que me estabilice un poco. Y bueno, mi mayor deseo, o sea, perfeccionar el español, lo intento cumplir continuamente. JUAN: Dentro de poco hablarás como si fueras nativa, ya verás. ANIA: ¡Ojalá! Tal vez me apunte a clases de baile. ¿Te lo he dicho? JUAN: No, no sabía nada. ¿Qué baile? ANIA: No lo sé todavía. Estoy pensando en flamenco o salsa. ¿Cuál de los dos te gusta más? JUAN: El flamenco, claro. Es de aquí. ANIA: Pues, yo no estaría tan segura. Proviene de los gitanos, no de los españoles. JUAN: De los gitanos españoles. ANIA: Bueno, de acuerdo. Pero por lo menos debería irme a Andalucía para aprenderlo, ¿no? JUAN: Si quieres... Aunque es muy probable que aquí también encuentres algún buen profesor. ANIA: ¿Crees que sí? Genial. Ya buscaré bien. 10 LECCIÓN 1 JUAN: ¿Qué más tienes pensado? ANIA: No insistas, Juan. Simplemente quiero aprovechar el tiempo en España. JUAN: Sí, hay muchas posibilidades. ANIA: Ahora voy a escribir una carta de presentación. A la tal “García Company”. La oferta suena bien. JUAN: Sí, me suena la empresa. ¡Intenta venderte bien entonces! ANIA: Ya, ya... Luego me revisas la carta, ¿vale? JUAN: Claro. Bueno, pues te dejo. También tengo cosas que hacer. ANIA: Mañana comemos juntos, ¿no? Esta vez te toca a ti cocinar. JUAN: Bueno, vale. Hasta mañana, Ania. ANIA: Adiós. 03 Słownictwo sonar – brzmieć venga – tu: no już! más allá de – dalej niż, poza el propósito – cel la intención – intencja al margen – na marginesie estabilizarse – ustabilizować się perfeccionar – doskonalić, szlifować cumplir (con) algo – spełniać, wypełniać coś (np. obo- wiązki) continuamente – stale, bezu- stannie apuntarse a algo – zapisać się na coś provenir de – pochodzić z el gitano – Cygan de acuerdo – zgoda insistir – nalegać atento – uważny perder algo de vista – stracić coś z zasięgu wzroku la posibilidad – możliwość la carta de presentación – list motywacyjny el/la tal... – tu: niejaki/niejaka... ya ya... – tak, tak... revisar – sprawdzać, przeglądać te toca a ti – twoja kolej Aby lepiej i szybciej zapamiętać nowe słowa i wyrażenia, układaj z nimi zdania! www.WydawnictwoLingo.pl 11 Y t ú , ¿ q u é q u i e r e s d e l a v i d a ? Tłumaczenie (A ty, czego chcesz od życia?) J: Ania? A: Tak? Brzmi, jakbyś chciał powiedzieć mi coś ważnego. No już, mów. J: Nie, nic. Chciałem tylko zapytać, jak się zapatrywałaś na najbliższy rok. No nie wiem. Co chcesz robić? A: Przecież wszystko już wiesz, nie? Będę studiować, szukam pracy. To jest mój ogólny plan. J: Ja cię pytam o coś więcej, niż ogólny plan. Na pewno masz więcej celów. A: Jasne. Wszyscy, którzy wyjeżdżają z kraju, powinni mieć więcej celów. J: Przypuszczam, że tak. No więc? A: Mam inne zamiary, ale na razie zostawiam je na marginesie. Dopóki się trochę nie ustabilizuję. I, moje największe pragnienie, to znaczy, szlifować hiszpański, staram się realizować nieustannie. J: Wkrótce będziesz mówić, jakbyś była nativem, zobaczysz. A: Oby! Możliwe, że zapiszę się na lekcje tańca. Mówiłam ci o tym? J: Nie, nic. Jakiego tańca? A: Nie wiem jeszcze. Myślę o flamenko lub salsie. Które z tych dwóch podoba ci się bardziej? J: Flamenko, jasne. Jest stąd. A: No, nie byłabym taka pewna. Pochodzi od Cyganów, nie od Hiszpanów. J: Od Cyganów hiszpańskich. A: Dobrze, zgoda. Ale przynajmniej powinnam pojechać do Andaluzji, żeby się nauczyć, nie? J: Jeśli chcesz... Choć jest bardzo prawdopodobne, że znajdziesz jakiegoś dobrego profesora również tutaj. A: Myślisz, że tak? Super! Już ja poszukam dobrze. J: Co więcej masz zaplanowane? A: Nie nalegaj, Juan. Po prostu chcę dobrze wykorzystać czas w Hiszpanii. J: Tak, jest wiele możliwości. A: Teraz napiszę list motywacyjny. Do niejakiej „García Company”. Oferta brzmi nieźle. J: Coś mi mówi ta firma. Spróbuj zatem dobrze się sprzedać! A: Tak, tak. Potem sprawdzisz mi list, dobrze? J: Jasne. Ok, zostawiam cię. Ja też mam co robić. A: Jutro jemy razem obiad, nie? Teraz twoja kolej na gotowanie. J: Ok, w porządku. Do jutra, Ania. A: Cześć. Funkcje komunikacyjne n Cómo preguntar por planes e intenciones – Jak pytać o plany i intencje ¿Qué piensas + inf.? – Co myślisz/planujesz (...) ? ¿Qué piensas hacer el fin de semana? – Co myślisz robić w weekend? ¿Cuál es tu propósito/intención/plan/idea (para)...? – Jaki masz cel/intencję/plan/pomysł (na)... ? ¿Cuál es tu propósito para el año que viene? – Jaki masz cel na przyszły rok? ¿Tienes pensado/planeado/previsto + inf.? – Masz zaplanowane/ przewidziane... ? 12 LECCIÓN 1 ¿Tienes pensado asistir a la reunión? – Masz zaplanowane uczestniczyć w zebraniu? ¿Qué tienes pensado/planeado/previsto? – Co masz zaplanowane/przewidziane? ¿Tienes la intención/el propósito/etc. de + inf.? – Masz zamiar/ cel/etc... ? Tienes la intención de ayudarme? – Masz zamiar mi pomóc? n Cómo hablar de planes e intenciones – Jak mówić o planach i intencjach Tener pensado/planeado/previsto + inf. – Mieć zaplanowane/ przewidziane... Tengo pensado apuntarme al curso de inglés. – Mam zaplanowane zapisać się na kurs angielskiego. Tener la intención/el plan/la idea de + inf. – Mieć zamiar/plan/ pomysł... Tengo la intención de dejar el trabajo. – Mam zamiar rzucić pracę. Pienso + inf. – Myślę/Planuję... Pienso ir al cine hoy. – Planuję iść dziś do kina. Mi propósito/intención/plan/idea es + inf. – Moim celem/etc. jest ... n Cómo graduar la probabilidad – Jak stopniować prawdopodobieństwo seguramente + ind. – na pewno a lo mejor/posiblemente/probablemente + ind. – prawdopodobnie es (muy/bastante/etc.) posible/probable que + subj. – jest bardzo/całkiem prawdopodobne, że es imposible/improbable/poco probable que + subj. – jest niemożliwe/nieprawdopodobne/mało możliwe, że www.WydawnictwoLingo.pl 13 Y t ú , ¿ q u é q u i e r e s d e l a v i d a ? puede (ser) que + subj. – możliwe, że quizá(s)/tal vez + ind./subj. Seguramente no te van a admitir. – Na pewno cię nie przyjmą. Es probable que María pase el examen. – Jest prawdopodobne, że Maria zda egzamin. W przypadku quizá(s) i tal vez można stosować zarówno subj. jak i ind. Niemniej jednak osoby z wysokim poziomem języka używają formy subj. hay (muchas/pocas/etc.) posibilidades de que + subj. – Jest (małe/ duże/etc.) prawdopodobieństwo, że... Hay muchas posibilidades de que lo terminemos. – Jest duże prawdopodobieństwo, że to skończymy. Lo más probable/seguro/etc. es que + subj. – Najbardziej prawdopodobne/najpewniejsze/etc. jest... Lo más probable es que se haya retrasado. – Najprawdopo- dobniej się spóźnił. Jak to działa? n Podmiot nieokreślony – sujeto indeterminado Podmiot nieokreślony jest wyrażany w języku hiszpańskim za pomocą następują- cych konstrukcji: alguien + ind./subj. (może wystąpić zarówno przed, jak i po czasowniku): Ayer vino alguien y preguntó por ti. – Wczoraj ktoś przyszedł i pytał o ciebie. ¿Conoces a alguien a quien le guste mi trabajo? – Znasz kogoś, komu się spodoba moja praca? 14 LECCIÓN 1 Czasownik następujący po alguien przyjmuje formę ind., gdy odnosi się do osoby konkretnej. Forma subj. wyraża natomiast kogokolwiek. cualquiera que + subj. quienes quieran que + subj. Cualquiera que pida la ayuda, la recibirá. – Ktokolwiek poprosi o pomoc, otrzyma ją. Quienes quieran que aprueben el examen, serán admitidos. – Ktokolwiek zaliczy egzamin, zostanie przyjęty. Cualquiera que i quienes quieran que są używane w celu podkreślenia obojętności w stosunku do tożsamości podmiotu. Ponadto należy pamiętać, że na terenie Hiszpanii owe konstrukcje należą do języka wyższego. Ponad- to konstrukcja quienes quieran que jest rzadko używana. los que aquellos que + ind./subj. todos los que Jeżeli podmiot wyrażony przez konstrukcję los que, aquellos que i todos los que jest znany i określony lub co najmniej istnieje, czasownik przyjmu- je formę ind. Jeśli natomiast jest nieokreślony lub nie istnieje, przyjmuje for- mę subjuntivo. Los que quieran pueden salir. – Ci, którzy chcą, mogą wyjść. Aquellos que no vinieron, pierden la oportunidad. – Ci, którzy nie przyszli (wiemy, kto nie przyszedł), tracą szansę. Todos los que vengan, recibirán un premio. – Wszyscy, którzy przyjdą, otrzymają nagrodę. www.WydawnictwoLingo.pl 15 Y t ú , ¿ q u é q u i e r e s d e l a v i d a ? n Konstrukcja „jak gdyby” – como si W celu oddania wrażenia podobieństwa między danym faktem, a innym, w języku hiszpańskim jest używana konstrukcja: como si + imperfecto de subj. Te comportas como si estuvieras enfadado conmigo. – Zachowujesz się, jakbyś był na mnie obrażony. Hace un frío como si estuviéramos en invierno. – Jest zimno, jak gdyby była zima. Na terenie Ameryki Południowej częściej niż como si, jest używana konstruk- cja como que. n Różnica między partykułami qué/quién i cuál ƒ W celu zadania pytania o tożsamość osoby w języku hiszpańskim jest używana partykuła quién: ¿Quién es la chica con el pelo rubio? – Kim jest dziewczyna o blond włosach? ƒ W celu zidentyficowania rzeczy używa się natomiast partykułę qué: ¿Qué zapatos vas a ponerte con este vestido? – Jakie buty założysz do tej sukienki? ƒ W przypadku, gdy pytanie ma na celu zidentyfikowanie osoby, przedmiotu, etc. spośród wyraźnie określonej grupy, jest stosowana partykuła cuál, cuáles: ¿Cuál de los dos vestidos prefieres? – Którą z tych dwóch sukienek wolisz? ¿Cuál de las personas se llama María? – Która z tych dwóch osób nazywa się Maria? Należy pamiętać, że po cuál nigdy nie będzie następował rzeczownik. 16 LECCIÓN 1 Ćwiczenia 1. Wstaw brakujące konstrukcje, wyrażające podmiot nieokreślony. Każdą z sześciu, które poznałeś w tym rozdziale, użyj przynajmniej raz. a. Estoy pensando en ............... de mi trabajo anterior. b. ............... se presente al concurso, se llevará algún premio. c. No dudéis en llamarme ............... tenéis alguna pregunta. d. ............... sepan español, pueden presentarse a esta oferta de trabajo. e. Envía la información solo a ............... hicieron el curso de infor- mática. f. ............... pasen por aquí, diles que no estoy disponible hasta el fin de semana. 2. Dokończ zdania. a. Andas como si .................... . b. Me miró como si .................... . c. Se comportaron muy mal conmigo. Como si .................... . d. Siempre sonríe como si .................... . e. Aquel día me sentí como si .................... . f. Apareció cansado como si .................... . www.WydawnictwoLingo.pl 17 Y t ú , ¿ q u é q u i e r e s d e l a v i d a ? 3. Wstaw quién, qué lub cuál w odpowiedniej liczbie. a. Mira a estos hombres. ¿................... de todos te parece el más guapo? b. ¿.................... falda te gusta más: la roja o la negra? c. ¿.................... de las personas del trabajo te parecen las más majas? d. ¿................... quieres que te ayuden a terminar el proyecto? e. ¿Con ................... quieres ir de vacaciones? f. Mira todos los cuadros y dime .................... de todos te parece más bonito. 18
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Hiszpański na poziomie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: