Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00217 005791 19037327 na godz. na dobę w sumie
English for Meetings - ebook/pdf
English for Meetings - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 80
Wydawca: BC Edukacja Sp. z o.o. Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7802-148-3 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

English for Meetings to podręcznik należący do serii Short Course Series. Jest to dostosowana do potrzeb polskiego użytkownika doskonała pomoc dla każdego, kto chce swobodnie komunikować się w języku angielskim w sprawach służbowych.

Short Course Series to seria kursów modułowych, które mogą stanowić integralną część ogólnych kursów językowych lub odrębny podręcznik bazowy na intensywnych kursach specjalistycznych.
Short Course Series to także materiał, którym można się posługiwać przy samodzielnej nauce języka w domu.
Seria przeznaczona jest dla osób uczących się języka angielskiego na poziomie pre-intermediate i/lub intermediate.

English for Meetings to książka, która uczy swobodnie wypowiadać się w języku angielskim podczas wszelkich spotkań służbowych. Kiedy można zabrać głos? Jak to zrobić? Jak zadać dodatkowe pytanie? Na co należy zwrócić uwagę, kiedy osobiście prowadzi się zebranie w języku angielskim? Jak sformułować protokół?

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

h S I l g N E S S E N I S U B English for Meetings SHORT COURSE SERIES d i o CD u A r z nagra n i a obie P w formac i e mp3 h S I l g N E S S E N I S U B English for Meetings Kenneth Thomson Edycja polska: zespół redakcyjny wydawnictwa BC.edu SHORT COURSE SERIES Wydano na licencji Cornelsen Verlag GmbH Co OHG, Berlin. Przy opracowywaniu edycji polskiej wykorzystano tekst, zdjęcia, ilustracje oraz nagrania do podręcznika English for Meetings (autor: Kenneth Thomson). Zdjęcia Rysunki Edycja polska: Adaptacja Redakcja Skład Image Source/Corbis (okładka); Comstock: str. 5, 14, 23, 32, 40, 42, 48, 57; Corbis GmbH str. 13/L. Williams, str. 15/G. Baden-zefa, str. 27, 35/B. Varie, str. 39/M. Thomsen-zefa, str. 44/L. Dale Gordon-zefa/RF; Getty Images, str. 11/BAVARIA; Zefa, str. 34/MTPA Stock Oxford Designers Illustrators Ewa Lemiesz Izabella Jastrzębska-Okoń Maciej Matejewski Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się wykorzystywania niniejszej książki i jej części do innych celów niż prawnie ujęte bez uprzedniej pisemnej zgody wydawcy. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim, bez uprzedniej zgody wydawcy zabrania się powielania, zapisywania, jak też zamieszczania dzieła i jego części w sieci komputerowej, a także w wewnętrznej sieci szkół i innych placówek oświatowych. Wszelka zbieżność polskich nazwisk, adresów, nazw firm, stron internetowych itp. jest przypadkowa. © Cornelsen Verlag GmbH Co OHG, Berlin 2006 Wydawnictwo BC.edu, Warszawa 2008 Wydanie II ISBN 978-83-7802-148-3 Contents pagE TITlE TopIcS USEfUl laNgUagE aNd SkIllS | 3 1 Could we meet next week? Arranging a meeting Confirming a meeting by email Rescheduling a meeting 2 Can we make a start now? Saying hello and making introductions Starting a meeting Stating the objectives Introductions Using first names Apologizing for changing a meeting time Getting emails right General meeting vocabulary Making small talk Writing formal and informal agendas Chairing a meeting 5 14 23 32 3 Can I make a point here? 4 I’m not sure I agree 40 5 It’s a deal 48 6 So, I think we’re finished for today Reporting progress Explaining cause and effect Interrupting and dealing with interruptions Interrupting politely Asking for clarification Giving your opinion Video conferencing Asking for comments and Disagreement and criticism in contributions Expressing strong and tentative opinions Agreeing and disagreeing different cultures Diplomatic language Making positive suggestions Resolving conflicts Responding to offers Buying time Taking a vote Summarizing the results of a meeting Reaching agreement Talking about possibilities Controlling the timing of a meeting Intercultural communication Ending a meeting and thanking participants Confirming decisions and action Talking about plans Formal and informal minutes Mixing business and pleasure points Follow-up emails Saying goodbye pagE appENdIx 54 56 62 67 74 77 Test yourself! Partner files Answer key Transcripts A–Z word list Useful phrases and vocabulary 4 | Wprowadzenie Udział w spotkaniach i zebraniach, na których obowiązuje język obcy, stanowi niejednokrotnie wielkie wyzwanie i może przyprawić o ból głowy. Kiedy można zabrać głos? Jak to zrobić? Jak zadać dodatkowe pytanie? Na co należy zwrócić uwagę, kiedy osobiście prowadzi się takie zebranie? Jak sformułować protokół? English for Meetings przygotowuje do swobodnego wypowiadania się w trakcie spotkań służbowych. Podręcznik zawiera słownictwo i zwroty przydatne w typowych sytuacjach z życia zawodowego – od zwyczajnych rozmów po oficjalne narady. English for Meetings kładzie szczególny nacisk na te wyrażenia i zwroty, których można się szybko nauczyć i które można od razu wykorzystać w praktyce. English for Meetings składa się z sześciu rozdziałów, z których każdy uczy wyrażeń i zwrotów przydatnych w różnych fazach spotkań czy narad. I tak np. rozdział 1 podaje sformułowania niezbędne przy ustalaniu lub przesuwaniu terminu spotkania. W drugim rozdziale pokazano, jak umiejętnie rozpocząć konwersację; kolejne rozdziały uczą, jak wprowadzać w temat zebrania, uczą wyrażania własnego zdania oraz pytania rozmówców o ich opinie; wskazują, jak można wyrazić zgodę lub sprzeciw i jak reagować, gdy ktoś nam przerwie. Rozdział 6 dotyczy podsumowywania i kończenia zebrania oraz pożegnania uczestników. English for Meetings przyda się zarówno uczestnikom, jak i przewodniczącemu zebrania. Można się z niego dowiedzieć m.in. jak formułuje się plan zebrania i protokół, zarówno w przypadku oficjalnych spotkań, jak i nieformalnych okazji. Każdy rozdział rozpoczyna się częścią Welcome – ćwiczeniem wprowadzającym w tematykę rozdziału i zachęcającym do przedstawiania własnych doświadczeń i opinii na omawiany temat. Główna część rozdziału obejmuje ćwiczenia na rozumienie tekstu ze słuchu, pomagające w opanowaniu najważniejszych struktur i zwrotów. Znajdują się tu także ćwiczenia wymagające wypowiedzi ustnej, które umożliwią wprawienie się w różnych rolach i strategiach. Końcowa część każdego rozdziału, AOB (any other business), zawiera dodatkowe teksty o różnorodnej tematyce, powiązanej z tematem danego rozdziału – np. tekst o wideokonferencjach. Uwzględniono też problemy, które mogą pojawić się na skutek różnic kulturowych pomiędzy uczestnikami zebrania. Świetnym sprawdzianem wiedzy jest Test Yourself! – krzyżówka, w której znajduje się przekrój całego słownictwa z podręcznika. English for Meetings zawiera także Answer key, na podstawie którego można samodzielnie sprawdzić poprawność rozwiązań wszystkich ćwiczeń z podręcznika, oraz A–Z word list, gdzie podano angielską wymowę i polskie odpowiedniki trudniejszych wyrazów użytych w podręczniku. Część Useful phrases and vocabulary zawiera posegregowane tematycznie zestawienie wszystkich przydatnych środków językowych – bardzo pomocne w szybkim i skutecznym przygotowaniu się do ważnego spotkania. 1 Could we meet next week? | 5 Work with a partner. Match the different types of meeting (1–6) with the definitions (a–f). 2 brainstorming 3 shareholder 1 progress meeting 4 kick-off 6 board 5 team If you need new ideas, you have this type of meeting. a People who work in the same department have this type of meeting regularly. b This is a meeting of a company’s most senior managers. c d This is a meeting for a company’s investors. e At this type of meeting, you talk about what has been accomplished on a project. f This type of meeting is held at the beginning of a project. Now ask your partner the questions below and make a note of the answers. Then tell the class what you have found out. • • How often do you have meetings in English? Which of the meetings above do you attend? What other types of meetings do you have? Are your meetings with colleagues from your company or with contacts from other companies (customers, suppliers, clients, ...)? 1 2–3 Listen to the two telephone dialogues and complete the table. dialogue 1 dialogue 2 a What will the meeting be about? b When will the meeting take place? c How long will the meeting last? VoCABUlAry ASSISTANT clause klauzula to negotiate negocjować to suit sb odpowiadać/pasować komuś to head up prowadzić, kierować to schedule planować 6 | UNIT 1 Could we meet next week? 2 2–3 Listen again and complete the sentences from the dialogues. call 1 1 Could we _________ a time to meet next week? call 2 8 _________ we could meet and go over the 2 How _________ Monday at 9? details _________? 3 Sorry, I can’t _________ it then. 9 What time ________ you ________ in mind? 4 How _________ sometime after lunch? 10 Would half past five _________ you? 5 Should we _________ for the whole 11 I’m _________ I have another appointment afternoon? then. 6 Let’s leave the length of the meeting 12 Well, I’ll see you _________ Monday _________ for now. _________ 7.30 then. 7 So, I’ll _________ you on Monday at 2. 13 I look _________ to meeting you then. Which sentences (1–13) can be used ... a to arrange a meeting? ____________ b to discuss the length of a meeting? ____________ c to arrange the time of a meeting? ____________ d to say that a suggested time for a meeting is not convenient? ____________ e to confirm the time of a meeting? ____________ 3 Put the words in the right order to find typical sentences for making arrangements. 1 2 let’s / soon / meeting / a / sometime / have / . Let’s have a meeting sometime soon. like / to / you / when / meet / would / ? 3 at / Thursday / how / 11.30 / about / morning / ? 4 would / for / next / be / Tuesday / you / how / ? 5 fine / would / yes, / that / be / . 6 to / forward / you / I / look / then / meeting / .
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

English for Meetings
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: