Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00311 007702 18992885 na godz. na dobę w sumie
Skarb watażki. Powieść z końca XVIII wieku - ebook/pdf
Skarb watażki. Powieść z końca XVIII wieku - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 185
Wydawca: Wydawnictwo Armoryka Język publikacji: polski
ISBN: 978–83–60276–99–0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Trzymająca w napięciu powieść o skarbach, pojedynkach, hajdamakach, zbójcach, rycerzach i pięknych kobietach na tle dziejów chylącej się ku upadkowi Rzeczpospolitej.
Fragment:
— Wykręć nabój z muszkieta! Daj go sam, niech go własną ręką nabiję. Porwisz z własnej ładownicy wyciągnął nabój, opatrzył proch, czy suchy, kilka ziarnek sam starł na paznokciu dla tym pewniejszej próby, wsypał do muszkietu i przybił. Potem zajrzał znowu do własnej ładownicy, wydobył kulę, zawiązaną starannie w płatek czerwonego sukna, rozwinął, ujął kulę w dwa palce i, pokazując ją dragonowi, rzekł:
— Widzisz tę kulę? Umyślnie lana na święconej pszenicy. Na wojnie charakternika nie zabijesz, choćbyś go pod samo piąte żebro ugodził, chyba tylko kulą jak ta, ulaną na święconej pszenicy... Jeśli nie będziesz potrzebował wpakować jej w serce temu hajdamakowi, to ją oddasz — pod największym rygorem. Rozumiesz?
Żołnierz patrzał z głębokim respektem na wachmistrza. Porwisz wpakował kulę do muszkietu, opatrzył kurek, podsypał panewkę, nakręcił sam nowy, ostry krzemień i oddał go dragonowi. — Teraz — rzekł uroczyście i tonem protekcyjnym — teraz, gdyby sam komendant i książę piekielny, Lucyper, przyszedł do ciebie, to jak mu strzelisz w łeb tą kulą, nie wróci pewnie do piekła przed capstrzykiem. Uspokojony o skuteczności swych środków, Porwisz nie zapomniał o innych także rzeczach. Kazał dać Trokimowi świeżej słomy, podał mu chleba, małą flaszkę wódki i kawał mięsa
. — Trzeba z tym rabownikiem jak z jajem — tłumaczył sam przed sobą ten niesłychany w jego oczach zbytek — kiedy rotmistrzowi tak mocno chodzi o tę kanalię... Gotów zachorować i pójść nagle do apelu przed Belzebuba, do obersztabu... A Porwisz potem odpowiadać będzie przed rotmistrzem...Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Władysław Łoziński SKARB WATAŻKI Armoryka Władysław Łoziński SKARB WATAŻKI Powieść z końca XVIII wieku Władysław Łoziński SKARB WATAŻKI Powieść z końca XVIII wieku Powieść z końca XVIII wieku Armoryka SANDOMIERZ 2009 Redaktor: Władysław Kot Projekt okładki: Juliusz Susak Juliusz Kossak (1824-1899) – Obóz hajdamaków, (licencja public domain), źródło: http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Camp_of_haidamakas.PNG Ilustracja na okładce: Copyright © 2009 by Wydawnictwo i Księgarnia Internetowa ARMORYKA Wydawnictwo ARMORYKA ul. Krucza 16 27–600 Sandomierz tel (0–15) 833 21 41 e–mail: wydawnictwo.armoryka@interia.pl http://www.armoryka.strefa.pl/ ISBN 978–83–60276–99–0 I HAJDAMACY WE LWOWIE W ostatnim dziesiątku lat swego istnienia Rzeczpospolita polska przedstawiała widok starego gmachu, którego potężne niegdyś po- sady poczęły drżeć w całej swej głębi, którego mury, od wieków nie naprawiane dłonią opatrznego gospodarza, rysować się i pękać po- częły pod szalonym naciskiem ustawicznej burzy... Chwiały się groźnie pod stopami całego narodu podwaliny, osa- dzone niegdyś silnie mieczem i rozumem lepszych przodków, ze straszliwym łoskotem pękały stare sklepienia, ale ledwie najmniej- sza cząstka słyszała tę wieszczbę upadku, tę przerażającą zapowiedź ruiny. Nieskończona większość nie słyszała i nie widziała zwiastunów katastrofy... Szalona burza namiętności prywatnych i publicznych ogłuszyła wszystkich, bezprzykładna lekkomyślność i swawola zasłoniła spoj- rzenie w przyszłość... Czas to był rozpaczliwego zamętu, czas bezprzykładnego niemal obłędu, którego dzisiejszy badacz ani ogarnąć, ani zrozumieć nie zdoła. Społeczeństwo całe zdawało się padać ofiarą rozkładu. Wszystkie podstawy bytu usuwały się spod stóp jego, wszelkie wa- runki porządku i ładu znikały z publicznego życia. Swawola rozpasała wszystkie warstwy ludności i całemu obliczu społecznemu owych czasów wycisnęła piętno konwulsyj czy obłąka- nia... Zdrowe żywioły, w których tkwił zaród życia, zanadto były osłabione, aby pokonać chorobę całego organizmu. Władzy nie było niemal żadnej, cnoty obywatelskiej zbyt mało, by ją zastąpić mogła. 5 Wojny dopełniły opłakanego zamętu, a jakby na ostateczny domiar grozy i nieszczęścia najokropniejszy, najpotworniejszy bunt rozpa- sanej czerni rzucił na tę scenę odblask niewinnej krwi i łunę pożo- gi... Takich to czasów ustępem był rok 1768, w którym rozpoczyna się opowieść nasza. W roku tym Lwów, jakkolwiek nie był powołany do odgrywania większej i ważniejszej roli, miał na całej fizjonomii swojej wszystkie znamiona opłakanej pory. Miasto było niemal do szczętu zniszczone; handel, który tu nie- gdyś miał swe wielkie ognisko wschodnie, upadł zupełnie, patrycjat, niegdyś tyle świetny i bogaty, który słał wspaniałe dary monar- chom, a złotem i mieczem zarówno dobił się sławy w Rzeczypospo- litej, zmienił się w gromadkę ubogiego mieszczaństwa, upadłego na duchu, niepewnego jutra, które przynieść mu mogło nową klęskę, nową ciężką załogę, nową kontrybucję. Dla Lwowa rok ten był cięższym może niż owe lata, kiedy o mury jego bił nawał Szwedów, pogan lub kozactwa. Wówczas miało się złoto i żelazo do odporu, a jednego tylko wroga u murów, obecnie zaś zewsząd zagrażano ogołoconemu ze środków miastu. Była mu wrogiem własna załoga polska, nieliczna wprawdzie, lecz ciężka, bo nie opłacana ze skarbu państwa, stała niemal wy- łącznie na koszcie miasta; był mu wrogiem pan łowczy koronny Branicki, co tuż u jego boku organizował i ściągał siły przeciw kon- federatom; była mu wrogiem sama konfederacja barska, co zagra- żała mu ustawicznie, a raz nawet pokusiła się o jego zdobycie... Miasto było uciśnione, przytłumione, jakaś duszna i ciężka zawi- sła nad nim atmosfera. Magnackich rodzin polskich mieszkało w nim wprawdzie więcej niż kiedykolwiek, bo zewsząd garnęła się szlachta z rodzinami w mury warownego grodu — ale mimo to życie było posępne, smutne, jakby pełne złowrogiego przeczucia. Sypano wały, co się już do połowy osunęły od starości i zanie- dbania, naprawiano ile możności popękane mury fortyfikacyjne, zbrojono z pośpiechem klasztor karmelicki, który stanowił ponie- kąd czoło ówczesnej warowni lwowskiej. Zdawało się, że te na pół porozwalane baszty, te szczerbate, ku upadkowi chylące się bramy i furty, te mury spróchniałe i popęka- ne, co niegdyś tak dumny stawiły opór nieprzyjaciołom i urągały z zawziętych oblężeń, dziś przed ostatecznym swym upadkiem, 6 przed zupełnym rozsypaniem się w gruzy raz jeszcze zadrżeć mają od huku oblężniczych strzałów, raz jeszcze rozpaczliwy dać mają odpór wrogiemu najazdowi... Przed kim się zbrojono?... Nie było to tajemnicą. Lwów miał tym razem stanąć zaporą nie obcym, ale swoim. Obawiano się niespo- dziewanego napadu konfederatów, którzy od ziemi sanockiej i od Podola podążać mieli pod starą forteczkę, by śmiałym zamachem wydrzeć ją z rąk królewskiego wojska. Ludność, jak zawsze groźnym i przesadnym pogłoskom przy- stępna, straszyła się sama jeszcze gorszymi wróżbami. Szeptano sobie między gminem, że nie tylko okropność domo- wej wojny oprzeć się ma o miasto. Biegały wieści, że w Chocimiu gromadzi się wojsko tureckie, że basza tameczny czeka na czele jan- czarów, aby wpaść w ziemie polskie, że już wypadł falą pożogi, że Kamieniec Podolski zdobyty, że janczarskie straże aż pod Brody już się podsunęły... Do tych wieści mylnych i na trwogę rozsiewanych przybyła nie- bawem inna... Była ona prawdziwą, ale jak każda niemal wieść owe- go czasu, przyleciała na skrzydłach strachu i przerażenia, urosła w większą jeszcze okropność niźli nią była w istocie... Rzeź humańska rzuciła krwawą łunę na całą jedną prowincję Polski... Słyszano o mordach okropnych, o straszliwym barbarzyń- stwie hajdamackiej dziczy, widziano rodziny, uciekające na Brody ku Lwowowi... Każdy taki wygnaniec miał na ustach trwogę śmiertelną i wieść jakąś bajeczną. Mówiono, że bunt hajdamacki coraz bardziej się szerzy, że coraz dalej rozlewa się krwią i zniszczeniem, że łuna po- palonych dworów coraz większe zatacza koło, że dziś, jutro, poju- trze... zaświeci nad wzgórzami Lwowa... Tymczasem w samym garnizonie lwowskim rozpoczął się ruch gorączkowy, który w oczach gminu nadawał prawdopodobieństwa pogłoskom i podniecał powszechną trwogę. Szybkimi marszami podążył pan łowczy Branicki ze swoim kor- pusem na Podole, w ślad za nim jenerał Kreczetników opuścił Żół- kiew. Pan pułkownik Korytowski, komendant Lwowa, ściągał go- rączkowo co tylko się gdzie znalazło regularnego polskiego żołnie- rza. Codziennie niemal kuriery wojskowe pędziły ze Lwowa do Ka- mieńca, z Kamieńca do Lwowa... Z Brodów przywożono proch cały- mi kamieniami, dragonia i działa to wychodziły, to wracały... 7 Taki ruch w garnizonie i taka skrzętność w przygotowaniach wo- jennych podsycały coraz bardziej zatrwożoną imaginację ludności — i były chwile, w których gmin miejski ze zgrozą opowiadał sobie wieści o zbliżającym się buncie chłopskim. Niektórzy opowiadali, że widzieli we wioskach sąsiednich jakieś zagadkowe postacie, przybyłe nie wiadomo skąd, znikające nie wia- domo gdzie, które hasło buntu i rzezi niosąc mieszkańcom siół, gło- siły bliskie przyjście czerni i powszechny mord szlachty i Żydów... Ten i ów, biorąc ciemną pogłoskę za fakt, wróżbę rzuconą w trwodze za jutrzejszą rzeczywistość, rozpowiadał z największym przerażeniem, że hajdamacy idą na Lwów, że wyrżnęli kawalerię narodową pod panem oboźnym Stempkowskim, a samego pana oboźnego powiesili na rynku w Brodach... Wróżono i wróżono, aż wywróżono nareszcie... Hajdamacy przyszli do Lwowa... Przyszli istotnie, ale wcale w innej postaci niż się tego obawiano. Przyszli nie z dzikim okrzykiem szpetnego zwycięstwa, nie wśród bicia dzwonów i ze światłem pożarowej łuny, ale z kajdanami na zbrodniczych rękach, jako jeńcy bez nadziei łaski i przebaczenia, z całym brzemieniem klątwy i srogiego odwetu na pochylonych bar- kach... W sierpniu wspomnianego już roku przybywać poczęli ci wstręt- ni goście do Lwowa. Wybiegała ludność naprzeciw, aby przypatrzeć się dzikim posta- ciom złoczyńców, z których każdy zbryzgany był krwią ofiar bez- bronnych, starców, kobiet i dzieci. Patrzono na nich jak na dzikie, okrutne zwierzęta leśne, pojmane żywcem dłonią odważnego my- śliwca. Pędzono ich też jak dzikie zwierzęta, obchodzono się z nimi go- rzej niż ze zwierzętami. Pod strażą dragonii koronnej lub grodowych kozaków szli ci nie- szczęśni gromadkami po kilkudziesięciu. Przykuci do drągów dłu- gich, ze skrępowanymi ramionami, bosi, obdarci, wynędzniali, wkraczali do Lwowa. Były to odrażające postacie, z twarzami dzikimi, którym zarost dodawał jeszcze więcej wstrętnego wyrazu. Okryte były szmatami odzieży chłopskiej, na niektórych tylko widać było resztki kozackie- go stroju. 8 Każdy z tych ludzi miał na czole straszliwe piętno Kaina, nad każdym wisiała klątwa krwi rozlanej z najdzikszym okrucieństwem; zdawało się, że na łachmanach, co ich ciała osłaniały, odkryłbyś jeszcze krew niezastygłą... A przecież nieszczęsne te ofiary ciemne- go szału budziły litość w sercu... Człowieczeństwo, spodlone i upokorzone w tych ludziach, apelo- wało przecież do duszy i miłosierdzia. Ale nie znano dla nich miło- sierdzia, jak oni sami nie znali go, nie spodziewali się i, zda się, nie chcieli. Szli z dziwnie obojętną twarzą, z ponurą, przerażającą rezy- gnacją, z oczyma, które nie zdradzały tajemnic ciemnej duszy. Dragoni pędzili ich przez miasto pod cekhauz królewski lub miejski, do lochów na Niskim Zamku; oddział lwowskiego garnizo- nu odliczył ich, pokwitował i po rozmaitych kryjówkach, ciemni- cach i kaźniach poumieszczał. Kilka takich transportów hajdamackich przybyło do Lwowa. Więzienia były przepełnione, szczupły garnizon rozerwany był na straży przy nich, a nie wiedziano, co z nimi począć. Komendant lwowski, Korytowski, protestował przeciw tym wstrętnym gościom, pisał do króla, do Branickiego, do Stempkowskiego, do innych, za- klinając, by mu nie nasyłali hajdamackich więźniów, których ani umieścić, ani wyżywić, ani ustrzec nie może. Byli tacy, którzy radzili załatwić się szybko z więźniami — śmier- cią ich bez wyjątku karząc. Mimo jednak całego oburzenia, mimo słusznej zgrozy, jaką wywoływały zbrodnie tych potępieńców, jeżeli nie samo uznanie ludzkości, to wstręt, to obrzydzenie, wzbudzone przez poprzednie tysiączne egzekucje, sprzeciwiały się użyciu tego środka. Czerni hajdamackiej taka była ilość, że wszystkich śmiercią ka- rać było niepodobna. Pozbawiono życia tysiące, pozostały tysiące. Prawu słusznej zemsty, wymaganiom krwawej sprawiedliwości sta- ło się zadość. Krew, przelana w Humańszczyźnie, odpłaconą została strumieniami krwi hajdamckiej. Zabrakło ludzi do spełniania wyroków śmierci... Pochwytani hajdamacy musieli sami sobie być katami. Jeden drugiego musiał pozbawiać życia, ostatniego zabijał żołnierz... Od Sawrania aż do Kamieńca Podolskiego poobwieszane były drzewa trupami oprysz- ków, a około każdego niemal miasteczka na tej drodze sterczały lasy powbijanych na pale kampańczyków. 9 Moszczeński opowiada w pamiętniku swoim, że stracono około 30 000 chłopstwa zbuntowanego. Liczba to niezawodnie przesa- dzona, niemniej przeto straconych liczyć można na tysiące. Sam łowczy Branicki donosi królowi, że siedmiuset hajdamaków jednym wałem powiesił, nie wliczając w to przywódców, których inną, naj- okropniejszą karał śmiercią. Jenerał Kreczetników zdaje raport władzom rosyjskim, że prze- szło dwa tysiące opryszków sam oddał komendantom polskim i że większą część z nich powieszono. Co pan oboźny Stempkowski na własną rękę wywieszał, nie wiadomo... Postanowiono tedy po tak straszliwym odwecie porozsyłać resz- tę jeńców hajdamackich do twierdz rozmaitych, jak do Kamieńca, do Brodów, do Lwowa. Zachodził w głowę pan komendant Kory- towski, otrzymawszy znaczną liczbę takich nieproszonych i niemi- łych gości. Więzienne utrzymanie tylu jeńców, najgorsze choćby ży- wienie ich wymagało znacznych kosztów — a środków na to nie było żadnych. Jak utrzymać, jak żywić hajdamackich więźniów, skoro nie było czym żywić i opłacać samego garnizonu? Garstka wojska Rzeczypo- spolitej autoramentu cudzoziemskiego od dawna nie dostawała żoł- du ze skarbu. Gdyby nie miasto, które kilkadziesiąt tysięcy złotych zaliczyło na utrzymanie garnizonu, żołnierze musieliby się byli chy- ba zmienić w garstkę opryszków, żywiących się gwałtem i łupieżą. Nakazano hajdamaków używać do naprawy twierdzy, do sypa- nia wałów i innych robót publicznych. Zlitował się król Stanisław August i, tknięty niedolą tych ludzi, przysłał z własnej prywatnej szkatuły 200 dukatów Korytowskiemu na utrzymanie więźniów. Równocześnie ogłoszono we właściwych województwach, aby szlachta reklamowała tych pochwytanych hajdamaków, którzy przed buntem byli jej poddanymi, i zabierała ich sobie z Kamieńca i ze Lwowa. Sprzeciwiał się temu pan łowczy koronny Branicki, utrzymując, że złoczyńcy ci, pojmani z bronią w ręku, nie należą już do swych dawnych panów, ale traceni lub więzieni być winni, lecz przeciw dalszemu traceniu przemawiało wszelkie uczucie ludzkości, a więzienie tylu ludzi zbyt było kosztowne, aby wykonać się dało. Pan komendant Korytowski pojął najlepiej szlachetną intencję króla. Mając już jaki taki fundusz na utrzymanie jeńców, jednej czę- ści ich użył do robót fortecznych, drugą na własną rękę zatrudnił. 10 Mając tyle rąk do rozporządzenia, począł budować sobie kamienicę we Lwowie. Stanęła trudem hajdamaków okazała, jak naówczas, budowa we Lwowie, która długi czas uchodziła za gmach pierwszorzędny, a po- siadając duże sale, była głównym miejscem balów, uczt i rozma- itych festynów. Kamienica ta, zbudowana przez jeńców hajdamackich, stoi do- tąd w pierwotnym nienaruszonym kształcie. Jest nią tak zwana ka- mienica Andreolego, z przechodowym dziedzińcem między ryn- kiem a ulicą Teatralną. 11 II HANDLARZ DUSZ Podaliśmy w poprzednim rozdziale kilka szczegółów o jeńcach hajdamackich we Lwowie, bo potrzebne były jako wstęp do dalsze- go opowiadania. Wiemy już, jakim sposobem udało się umieścić i wyżywić tych nieszczęsnych ludzi, których w drodze do Lwowa ści- gał widok straconych współtowarzyszy zbrodni, nad którymi wisia- ła klątwa strasznych czynów, których gnała nienawiść i obrzydzenie powszechne. Jeńcy ci, spod wszelkiego prawa wyjęci, gnani o głodzie i bez mi- łosierdzia jak bydlęta najpodlejsze, nie cieszyli się zapewne z łaski, która uchroniła ich od śmierci na palu lub na szubienicy. Nim się ich los we Lwowie rozstrzygnął w sposób poprzednio opisany — stan ich był zaiste okropny. Umieszczono ich, jak już powiedzieliśmy, po rozmaitych lochach lub próżnych komorach obu arsenałów lwowskich — a na ciasnej, kilkusążniowej przestrzeni nieraz po kilkadziesiąt tych nieszczę- snych ofiar zbrodni mieścić się musiało. Oddano ich pod straż gar- nizonu, a główny nadzór nad wszystkimi powierzono jednemu z ofi- cerów załogi. Oficerem tym był młody człowiek, niedawno dopiero w służbie Rzeczypospolitej zostający. Poznamy z nim bliżej naszego czytelni- ka, oficer ten bowiem odgrywać ma w tej opowieści naszej jedną z ról najgłówniejszych. Miał nazwisko na pozór cudzoziemskie, ale przez wszystkich starych heraldyków polskich znane i do rodzinnych nazwisk szla- checkich zaliczone. Nazywał się Robert Fogelwander. Rodzina Fo- gelwandrów w dawnych wiekach przeniosła się do Polski z Niemiec, 12 gdzie zajmowała niegdyś znakomite stanowisko. Nad tarczą herbo- wą Fogelwandrów osadzona była korona o dziewięciu perłach i na- leżał im się tytuł Rzymskiego Imperium. Nasz Fogelwander był ostatnim swego rodu w Polsce. Był to młody, nadzwyczaj urodziwy mężczyzna. Twarz jego miała w sobie coś niepolskiego, chociaż nie było w nim już ani kropli krwi nie- mieckiej. Nie wyglądał też na Niemca, ale na Włocha raczej. O bla- dośniadej cerze, dużych, czarnych i ognistych oczach, osadzonych głęboko, pełnych jakiegoś, powiedziałbym, tajemniczego wyrazu, o rysach twarzy regularnych, wybitnych, może za ostrych nieco i zdradzających namiętność — młody oficer uderzał pewną niepo- spolitą cechą całej swej fizjonomii i postaci i należał do tych osób, które dość raz widzieć tylko, aby je na zawsze niemal zachować w pamięci. Fogelwander od roku dopiero znajdował się w garnizonie lwow- skim. Mimo młodości swojej liczne przechodził koleje. W dziecię- cym już wieku osierocony, wychował się łaską jednego z dalekich krewnych swej matki. Krewny ten był bardzo majętnym i wychował młodego Fogelwandra jak syna. Należał on niegdyś do najgoręt- szych zwolenników Stanisława Leszczyńskiego, a kiedy król ten, bez korony i tronu, osiadł w Lunevillu, dobrodziej młodego oficera przeniósł się tam także, aby stale zamieszkać w pobliżu tego, które- go do zgonu uważał za swego monarchę. Młody Fogelwander, wychowany w dostatkach, oddawał się pewnej nadziei, że bogaty krewny uczyni go spadkobiercą. Zamiło- wany w stanie wojskowym, wstąpił do francuskiego pułku Royal Suedois, w którym podówczas bardzo wielu służyło Polaków. Boga- ty krewny kupił mu kompanię, a młody nasz kapitan, pełen różo- wych widoków na przyszłość, pędził najprzyjemniejsze życie w Pa- ryżu... Nagle umarł bogaty krewny. Nadzieje nie zawiodły Fogelwan- dra: opiekun jego zapisał mu cały swój majątek w ruchomościach i w dobrach, położonych w Polsce. Fogelwander porzucił swoją ka- pitanię i wyjechał do Polski, aby objąć w posiadanie odziedziczony majątek. Ale tu spotkał go zawód okrutny... Znaleźli się w Polsce bliscy krewni zmarłego, którzy wnieśli pro- test przeciw testamentowi, a na mocy prowizorycznego wyroku za- jęli dobra w posiadanie. Fogelwander zamiast bogatych włości zna- 13 lazł w ojczyźnie powikłany i trudny proces z przemożnymi przeciw- nikami. Począł się pieniać z zawziętością młodego, namiętnego człowie- ka, który się czuje pokrzywdzonym. Otoczył się całym legionem pa- lestrantów i sypał między nich hojnie złoto. Przeciwnicy jego nie ża- łowali także złota, ale umieli go użyć zręczniej i trafniej od niedo- świadczonego młodzieńca, który był niemal cudzoziemcem we wła- snej ojczyźnie i nie przeczuwał nawet, jak wątpliwym, jak niepew- nym i jak niezmiernie długim bywał każdy spór w owych czasach przed trybunałami polskimi. Skończyło się na tym, że Fogelwander na wystawę życia, a bar- dziej jeszcze na koszta palestry stracił wszystko, co jeszcze w gotów- ce odebrał w Lunevillu po zmarłym swym dobroczyńcy. Proces ugrzązł; palestranci, widząc ruinę klienta, opuścili go zupełnie, a dobra sporne pozostały w wygodnym posiadaniu przeciwników. W tak przykrym położeniu nie pozostawało młodemu człowieko- wi nic, jak tylko pomyśleć o dalszym sposobie życia. Zebrawszy szczupłe resztki, jakie mu jeszcze pozostały, postanowił wstąpić do regularnego wojska Rzeczypospolitej. Jak wszędzie podówczas, tak i w Polsce stopnie oficerskie kupowano, z tą tylko różnicą, że mimo tak nielicznego wojska frymark złotych bandoletów w Polsce kwitł bardziej niż kiedykolwiek. Fogelwander kupił sobie chorągiew w jedynym niemal porząd- niejszym pułku ówczesnym polskim, w królewskiej dragonii cudzo- ziemskiego autoramentu, czyli w tak zwanej konnej gwardii koron- nej. Odtąd musiał żyć tylko z tak zwanego traktamentu, czyli żołdu, a żołd ten nie tylko był szczupły, ale wypłacany bywał najnieregu- larniej. Gdy Lwów zagrożony był przez konfederację barską, wysłano tam chorągiew Fogelwandra na załogę. Tym sposobem znalazł się na widowni naszego opowiadania. Zamiłowany w zbytku, do którego się w młodości przyzwyczaił, namiętny, dumny, pełen pańskich nawyknień, Fogelwander znalazł się na swym nowym stanowisku niebawem w bardzo przykrym po- łożeniu. Żołd był szczupły, wszystkie resztki dawnego majątku były strwonione — a młoda dusza pragnęła świetności, zabaw i rozkoszy, na które stan nie pozwalał. Powiedzieliśmy już, że we Lwowie przebywało owego czasu wię- cej szlachty niż kiedykolwiek. Mimo tak opłakanych czasów, mimo 14 dusznej, złowrogiej atmosfery, która gnieść się zdawała jak zmora całe społeczeństwo, urządzano częste zabawy, odbywały się świetne bale. Kartownictwo kwitło — grywano namiętnie, hazardowano całe majątki. Fogelwander jako oficer dobrego domu, jako człowiek wykwint- nego, francuskiego wychowania znajdował wszędzie przystęp łatwy. Udział w zabawach kosztowniejszy był niż na to skromny trakta- ment oficerski pozwalał. Fogelwander znalazł się wkrótce w naj- przykrzejszym położeniu. Próbując szczęścia, rozpaczliwie rzucił się w odmęt szulerki. Na szybkim kole fortuny myślał przelecieć po wierzchu życia. Z począt- ku był szczęśliwy, wygrywał znaczne sumy i znajdował środki do wykwintnego bytu. Krótki był wszakże ten uśmiech szulerskiego losu. Przed lekkomyślnym młodzieńcem otwierała się przepaść głę- boka. Znalazł się w jednym z tych fatalnych położeń, z których nie ma znów wyjścia, chyba za pomocą jakiegoś szalonego, awanturniczego kroku... Do tych wszystkich goryczy przybywała i sama przykrość służby. Komendant Korytowski, uczeń pruskiej szkoły, były oficer gwardii królewskiej w służbie Fryderyka II, był surowym przełożo- nym i wymagał ścisłego wykonywania obowiązków żołnierskich. Fogelwander nauczył się był tymczasem nosić mundur tylko dla pa- rady, położenie więc jego stawało się jeszcze nieznośniejszym. Taki był oficer, któremu powierzył komendant Korytowski straż nad więzionymi we Lwowie hajdamakami. Oddanie tego wstrętne- go nadzoru Fogelwandrowi było dowodem niełaski komendanta, rodzajem kary, która dumnemu oficerowi w wysokim stopniu była dotkliwą. Mimo rozdrażnienia musiał Fogelwander przenieść to upoko- rzenie. Najrozmaitsze wprawdzie awanturnicze plany kłębiły mu się już w myśli, ale żadnego jeszcze stanowczego nie obrał. Do pewne- go czasu musiał pozostać jeszcze w służbie. Szpada i złoty bandolet dawały mu przecież jakie takie stanowisko — zrzuciwszy mundur, zostałby prostym awanturnikiem, bez środków i bez widoków. Było to w kilkanaście dni po przybyciu do Lwowa więźniów haj- damackich. Rotmistrz Fogelwander znajdował się w swoim po- mieszkaniu i przemyśliwał właśnie nad środkami ratunku, który stawał się coraz pilniejszym. Porzucić służbę i rzucić się w świat na igrzysko losu; udać się do Turcji, przyjąć turban i stać się drugim 15 Bonnevalem, wrócić na powrót do Francji i ratować się dawnymi stosunkami, pojechać do Niemiec i szukać pomocy u szlachty tegoż samego co on nazwiska, o której słyszał, że istnieć ma jeszcze; przedać patent oficerski i rzucić go raz jeszcze na zielony stolik, próbując, czy szczęście nie osypie go znowu złotem — takie i tym podobne myśli przebiegały przez głowę młodego oficera. Pogrążony tak w najrozmaitszych myślach, które chaotycznie kłębiły się w głowie i najdziwaczniejsze widoki otwierały lekkomyśl- nej imaginacji, Fogelwander nie uważał nawet, że od kilku minut nie był już sam w pokoju... Przede drzwiami stała dziwna postać... Weszła ona cicho, niepo- strzeżenie, zdawało się, że wśliznęła się przez szczelinę lub wyrosła z ziemi u progu... Był to niski, lecz krępy człowiek około lat pięćdziesięciu. Blada twarz jego wydawała się na pierwszy rzut oka całkiem pospolitą i bez wyrazu. Okryta była rudym, siwiejącym już zarostem i w ry- sach swych nie miała nic takiego, co by uderzać mogło od razu po- wierzchownego obserwatora. Ale przy bliższym wpatrzeniu się w tę fizjonomię odkrywało się coś, co budziło wstręt i nieufność. Na ustach, które wyglądały, jakby mocno były zaciśnięte, drżał uśmiech dziwnie chytry, oczy małe i głęboko osadzone albo maskowały się powiekami, albo strzelały spojrzeniem, które migotało szybko i niepewnie jak błyskawica, a wiecznie ruchliwe, nie dało się uchwycić w żadnym kierunku. Był to jeden z tych dziwnych, a rzadkich wzroków, które mimo woli przejmują nas obawą, niepokojem i nieufnością. Taki wzrok zdaje się nie patrzeć na nic, a widzi wszystko. Nie utkwi nigdy śmia- ło i spokojnie w oku drugiej osoby — pełza po niej jak szybka jasz- czurka lub miga się zdradliwie i błyskawicznie jak ostry sztylet w ręku Włocha... Człowiek ów, który tak niepostrzeżenie zjawił się w pokoju ofice- ra, ubrany był w strój, którego narodowości trudno by było ozna- czyć z pewnością. Na głowie miał zawój żółty jak Turek, na ciele chałat krótki, żydowski, ciemnego koloru, przepasany kozackim rzemieniem; na nogach oko spodziewało się znaleźć wschodnie meszty, a spotykało zamiast nich wysokie buty z jałowiczej skóry. Nieznajomy stał kilka minut, nim go oficer spostrzegł. Gdy Fo- gelwander ujrzał nagle nieznajomego i dziwacznego gościa, cofnął 16 się ze zdziwieniem i stanął na środku pokoju; Człowiek w żółtym turbanie skłonił się niziutko i bardzo pokornie. — Czego tu chcesz? — zapytał szorstko Fogelwander, zbliżając się do nieznajomego. Nieznajomy skłonił się raz jeszcze, spojrzał przenikliwie na ofi- cera i, uśmiechnąwszy się, rzekł łamaną polszczyzną: — Ja bardzo przepraszam wielmożnego pana kapitana; ja chciałbym słówko pomówić w pewnym interesie... — Któż ty jesteś? — Kto ja jestem, to tak od razu trudno powiedzieć — odparł nie- znajomy z uśmiechem. — Żyd jestem, handlarz jestem z Chocimia. Jestem Bunia Szachin, to jest: w Kamieńcu, w Brodach, we Lwowie nazywają mnie Bunia, w Chocimiu Szachin. — Nie potrzebuję niczego... — odparł niechętnie Fogelwander, niekontent, że mu ten dziwny gość przerwał myśli, w których był pogrążony. — Niech wielmożny pan rotmistrz tego nie mówi — począł szyb- ko mówić Szachin, nie zmieszany szorstkim przyjęciem oficera — Szachina każdy potrzebuje, Szachin każdemu usłuży. Ja nie jestem zwykłym natrętem. Wszędzie i szlachta, i panowie oficerowie znają Szachina. Niech pan rotmistrz zapyta! Ja robię interesa i z panem jenerałem Wittem, i z baszą chocimskim, i sam hospodar wołoski zna mnie dobrze. Niech jaśnie pan graf raczy mnie tylko wysłu- chać.... Fogelwander ż roztargnieniem słuchał Szachina, który korzysta- jąc z bierności oficera, szybko i ostrym głosem mówił dalej: — Mam konia na przedaż, że sam sułtan jeździć na nim może... Koń z pustyni arabskiej, pod hetmana. Mam pistolety tureckie przedziwnej roboty całe w srebrze i w słoniowej kości. Mam dywdy- ki, dywany najpyszniejsze, haremowe, bławaty, adamaszki, szale i klejnoty, że się od nich nie oderwą oczy najpiękniejszej i najbogat- szej pani... — Nie kupię nic, daremnie czas tracisz, panie Szachin! — Szachin nigdy czasu daremnie nie traci, a kto z nim łaskaw pomówić, także czasu nie będzie żałował pewnie. Ja nie tylko przedaję, ja chętnie kupię także... — Nie mam nic do przedania... Szachin chwilkę milczał, popatrzył przenikliwie na oficera, a po- tem, podsuwając się naprzód, rzekł nieco cichszym głosem: 17
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Skarb watażki. Powieść z końca XVIII wieku
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: