Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00293 006061 15941917 na godz. na dobę w sumie
Uwolnij swoje bogactwo - ebook/epub
Uwolnij swoje bogactwo - ebook/epub
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Złote Myśli Język publikacji: polski
ISBN: 9788377018545 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Największą przeszkodą w bogaceniu się nie jest brak pieniędzy, brak znajomości, brak pomysłów, brak talentu, brak wykształcenia, brak sprzyjających okoliczności, tylko…

Większość ludzi nie staje się bogata, ponieważ... nie wie, że może to zrobić. Ty, po lekturze tej książki, będziesz o milę dalej.

'Praca nad inteligencją finansową to często praca nad tym, czego nie widać. Nad naszymi myślami, zachowaniami, nad schematami działania, które stosujemy w swoim życiu. W każdej dziedzinie naszego życia mamy część duchową sukcesu i część praktyczną' - Daniel Wilczek

Z książki 'Uwolnij swoje bogactwo' odkryjesz m.in.:

- Jak usunąć 7 głównych przeszkód na drodze do ruszenia po marzenia i stworzenia z naszej pasji sposobu na życie (Żaden nie dotyczy ilości posiadanych pieniędzy).

- Jak wykorzystywać 4 skuteczne metody zdobywania pieniędzy.

- Pięciostopniowy program bogacenia się. (Działa w każdej branży, dobry na każdą sytuację i KAŻDY sobie z nim poradzi. Wystarczy zacząć… i kontynuować).

- Czego naprawdę potrzebujesz, by zarabiać na giełdzie.

- Jakich 5 głupich błędów musisz unikać, by nie tracić na inwestycjach.

- Jak działa Drabina Wolności – 8-etapowa droga do wolności finansowej.

Uwolnij swoje bogactwo już dziś!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej... © Copyright by Złote Myśli Daniel Wilczek, rok 2014 Autor: Daniel Wilczek Tytuł: Uwolnij swoje bogactwo Wydanie I ISBN: 978–83–7701–854–5 Projekt okładki: Janusz Skierkowski Redakcja: Magdalena Kosek, Sylwia Fortuna Skład: Magda Wasilewska Złote Myśli sp. z o.o. 44–117 Gliwice ul. Toszecka 102 www.ZloteMysli.pl e-mail: kontakt@zlotemysli.pl Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Niniejsza publikacja, ani żadna jej część, nie może być kopiowana, ani w jakikolwiek inny sposób reprodukowana, powielana, ani odczytywana w środkach publicznego przekazu bez pisemnej zgody wydawcy. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Spis treści Przedmowa ................................................................................................9 Podziękowania .........................................................................................13 Wstęp — szczere wyznanie ..................................................................15 Jakie ziarno bogactwa w tobie tkwi ...........................................17 Rozdział I. Czym jest inteligencja finansowa i jak możesz ją wyrobić ...............27 Czym jest inteligencja finansowa? ................................................28 Prawda nie istnieje .......................................................................31 Dlaczego większość ludzi rodzi się biedna i takimi zostaje ......36 Czy pieniądze naprawdę są takie ważne? ...................................40 Prawdziwe bogactwo jest w tobie ...............................................42 System emerytalny Bismarcka ......................................................44 W ZUS-ie nie ma pieniędzy .........................................................44 Rozdział II. Jak zacząć myśleć jak bogaci ludzie ...................................................51 Od czego zacząć pracę nad własną inteligencją finansową? .....52 Inteligencja finansowa ...................................................................63 Wolność umysłu ............................................................................66 Wolność duchowa ..........................................................................68 Wolność fizyczna ...........................................................................68 Wolność finansowa ........................................................................68 Dziesięć drogowskazów myślowych ...............................................71 Zadanie na koniec tej części ........................................................77 Rozdział III. Jak zwiększyć swoje zarobki ................................................................79 Finanse i zarabianie są proste .....................................................81 Musisz znać zasady gry ................................................................88 Cztery metody zarabiania .............................................................90 Rób to, co kochasz, i dobrze się spozycjonuj ...........................108 Dlaczego większość ludzi nie lubi swojej pracy? ......................112 Siedem hamulców podążania za swoją pasją ............................113 Nie liczy się krytyk, tylko ten, kto ma odwagę działać ..........121 Rozdział IV. Jak zarządzać swoimi pieniędzmi ......................................................139 Płać najpierw sobie ....................................................................140 Budżety — pierwszy krok do bogactwa .................................143 Trzy lekarstwa dla domowego budżetu .....................................146 Określ gotówkę milionera na start ..................................149 Buduj dodatkowe źródła przychodów .......................................150 Zainwestuj w największe aktywa — siebie .............................151 Rozdział V. Jak sprawić, aby pieniądze ciężko na ciebie pracowały ..................157 Koło wolności ..............................................................................159 Inwestowanie ...............................................................................160 Aktywa i pasywa .........................................................................161 Trzyetapowa droga ......................................................................166 Rozdział VI. Bez szefa, bez klientów, bez kontrahentów — najlepszy zawód świata ......................................................................169 Czym jest giełda? ........................................................................171 Cykle ............................................................................................176 Giełda rośnie, giełda spada… .................................................178 Koło cyklu giełdowego ...............................................................181 Cztery złote prawdy ...................................................................184 Rozdział VII. Pierwsze kroki na drodze do wolności finansowej ...........................189 Gdy ogon macha psem ..............................................................191 Wolność = samodyscyplina .......................................................191 Jak zacząć drogę do wolności finansowej .................................192 Drabina wolności .........................................................................195 Jak zacząć? ..................................................................................199 Rozdział VIII. Jak zbudować źródła przychodu pasywnego ....................................207 Co to jest przychód pasywny? ...................................................208 Rozdział IX. Jak pracują, żyją i planują bogaci ....................................................215 Sześć dróg finansowych ..............................................................217 Rozdział X. Jak zacząć ...........................................................................................231 Jak zacząć, nie mając nic? .........................................................232 Jak się stać bogatym? ................................................................238 Skuteczne stawianie celów, czyli wprowadzenie do efektywnego planowania .....................................................239 Plan i współczynnik sukcesu......................................................242 Zakończenie ...........................................................................................253 Zaproszenie ............................................................................................255 Rozdział VII. Pierwsze kroki na drodze do wolności finansowej Po pierwsze musimy ustalić, czym tak naprawdę jest wol- ność. Mimo że mamy demokrację i tzw. wolność wyboru, to niestety większość ludzi cieszy się tylko wolnością od pasa w dół. Szkoły skutecznie zabiły w nich zdolność krytycznego myślenia. Bo jak już wiesz, nasze szkoły opierają się na mode- lu pruskim, który stworzył jeden z tamtejszych królów po to, aby wykształcić sobie zdyscyplinowane wojsko. A jak wiado- mo, wojsko — szczególnie to osiemnastowieczne — było jednym z miejsc, w którym ludzie — szczególnie niżsi ran- gą — nawet nie powinni samodzielnie myśleć, ponieważ to szkodziłoby wykonaniu wyższego planu dowództwa. Jednak czasy się zmieniły, a model pozostał ten sam. Wciąż ludziom każe się wkuwać różne rzeczy na pamięć. Nie uczy tego, jak wyciągać wnioski. Nie nagradza się za myślenie, tylko za per- fekcyjne kopiowanie i powtarzanie, co bardzo mocno mści się w prawdziwym życiu. Ponieważ ludzie, którzy poddają się 190 Rozdział VII. Pierwsze kroki na drodze do wolności finansowej takim schematom, zaczynają bezmyślnie wchłaniać wszyst- ko to, co przeczytają, to, co zobaczą, to, co podają im media. Kopiują nieskuteczne schematy. I dają sobą manipulować za pomocą klisz językowych. Gdy ogon macha psem Na pewno zauważyłeś, że nasza wolność słowa ewoluowa- ła w kierunku tego, że większość nie może w żaden sposób komentować działań mniejszości, bo jest to karane. Ale już mniejszość może w każdy możliwy sposób ubliżać tej więk- szości. Pojęcie demokracja to z greckiego demos, czyli lud i kra- teo, czyli rządzę — a więc po prostu rządy ludu. Czyli władza większości. Teraz wpadliśmy w model, gdzie wszelkiej maści mniejszości pod płaszczykiem wolności i tolerancji terrory- zują większość. Tylko kto dba o moje dobre samopoczucie, kiedy wszędzie wmawiane są mi rzeczy, które wpływają na to, że to się źle czuję we własnym kraju i z własnymi poglądami? Bo mniejszość nas mentalnie terroryzuje. Nie chodzi mi tutaj o jakieś bezsensowne walczenie z tym, bo szkoda na to czasu i energii. Chciałbym tylko, abyś zwracał uwagę na pewne rze- czy. Abyś nigdy nie zaczął należeć do grona tych, którzy bezre- fleksyjnie przyjmują to, co im podadzą. Abyś stale był w gronie tych, którzy cieszą się wolnością również od pasa w górę. Wolność = samodyscyplina Z drugiej strony najpiękniejszą definicję wolności, jaką sły- szałem, podał mi mój mentor Fryderyk Karzełek: 191 Uwolnij swoje bogactwo Wolność = realizuję to, co sobie sam postanowiłem Czyli tak naprawdę wolność = samodyscyplina. Bo kiedy do- chodzisz do momentu, gdy mówisz sobie: Dzisiaj poćwiczę i bez względu na to, jak bardzo ci się nie chce i jak bardzo wszystko cię boli, mimo wszystko ćwiczysz, to wtedy jesteś wolnym człowiekiem. Pokonałeś największego wroga, czyli własną słabość. Jak zacząć drogę do wolności finansowej Cała droga do bogactwa nie polega na błyskawicznej rewo- lucji i obracaniu wszystkiego do góry nogami. W ten sposób tylko się wypalisz i zniszczysz swoje życie. Raczej powinna być racjonalną, a jednocześnie dynamiczną i skuteczną ewo- lucją w kierunku twojego celu. Wiedz, że najskuteczniejszą metodą, jaka istnieje, jest proces inteligentnej zmiany. Opisa- łem go w mojej pierwszej książce Finansowy Geniusz. Uwierz, że naprawdę nie warto bawić się w zająca, który bardzo szyb- ko chce dotrzeć do celu i zasypia gdzieś po drodze lub rozbija się o skały, które przeoczy. O wiele lepiej być żółwiem, który cierpliwie, dzień po dniu, idzie w kierunku swojego celu, nie starając się wejść na wyższy poziom, dopóki nie opanuje niż- szego. Proces inteligentnej zmiany to zdroworozsądkowy cykl przechodzenia krok po kroku przez poszczególne etapy drogi do coraz większej samodzielności, a w końcu finansowej wol- 192 Rozdział VII. Pierwsze kroki na drodze do wolności finansowej ności. Nie wchodzisz na wyższy pułap, jeśli nie opanowałeś poprzedniego. W ten sposób bez ryzyka i presji przechodzisz przez każdy etap. Stopniowo uczysz się nowych umiejętności i ostatecznie docierasz do punktu docelowego. I to jest wła- śnie jedna z tych mądrych porad, do których nie udaje mi się stosować. Zawsze byłem żółwio-zającem. Wymyśliłem sobie jakiś cel i chciałem tak szybko do niego dojść, że brakowa- ło mi cierpliwości, aby powoli wchodzić po schodach, przez co uderzałem głową w skały. I to jest ta zajęcza część. Z kolei żółwia część mnie to ta, dzięki której idę dalej w obranym kie- runku, obojętnie ile razy zając się rozbije. Żółwia przestroga Zwróć uwagę na jeszcze jedną rzecz. Bycie żółwiem nie ozna- cza wolnej pracy. Znaczy to tyle, że musisz uświadomić sobie to, iż na pewne sprawy (a zwłaszcza te ważne) potrzeba po prostu czasu. W życiu jest tak, jak mówił zawsze Kłapouchy, że im bardziej się spieszysz, tym później dotrzesz do celu. Jak to mówi Warren Buffett: „Nie będziesz miał dziecka w mie- siąc, mając nawet dziewięć żon”. Nie próbuj na siłę przyspie- szać pewnych rzeczy, ponieważ niecierpliwość i pośpiech z reguły prowadzą do błędnych decyzji i niepotrzebnego rozbijania się o skały. Idealne rozwiązanie Daj sobie czas i idź śmiało od etapu do etapu całej drogi, która powinna odbywać się zgodnie z procesem opartym na dra- 193 Uwolnij swoje bogactwo binie wolności. Stworzyłem ją, obserwując zachowania i problemy finansowe innych ludzi. Jest to sposób dosłownie dla każdego. Nawet jeśli dopiero zaczynasz, a chciałbyś osią- gnąć wysokie zarobki i stać się bogaty, to możesz to zrobić, postępując krok po kroku tak, jak zostanie to niżej opisane. Musisz wiedzieć, że tzw. szybka kasa nie jest lekiem na całe zło. Tak naprawdę jest wyłącznie rozwiązaniem na krótką metę, bo… pieniądze nie rozwiążą twoich problemów. Większość ma zainstalowane, że to pieniądze rozwiążą ich problem. A to nieprawda. Rozwiąże go jedynie edukacja oraz prawidłowe działanie. Czy najpierw zacząć od zdobycia pieniędzy? Ludzie bardzo często pytają, czy aby móc inwestować i dążyć do wolności finansowej, powinni zacząć od zdobycia kapita- łu. Odpowiedź jest prosta. Nie — chyba że chodzi o dotację z urzędu. Najpierw sprawdź, czy biznes bądź inwestycja dzia- ła, czy zaczyna dla ciebie zarabiać. A dopiero później pakuj w niego większą forsę. Wielokrotnie na forexie czy w biznesie „przejechałem się” na myśleniu, że to pieniądze rozwiążą mój problem. Nie rozwiążą. Miałem spółkę, która nie zarabiała i postanowiłem dorzucić sześć tysięcy do kapitału. I wiesz co? Ona dalej nie zarabiała, a moja kasa przepadła. Pieniądze ułatwiają sprawy, kiedy masz już odpowiednie kompetencje, doświadczenie oraz nastawienie, ale jeśli ich nie masz, to i sto milionów nie pomoże. Dlatego aby być na stałe bogatym, musisz zmienić się mentalnie. Musisz ewoluować w obranym przez ciebie kie- 194 Rozdział VII. Pierwsze kroki na drodze do wolności finansowej runku i rozwijać się jako osoba, a nie jedynie zrobić szybką kasę, ponieważ takie pieniądze prawdopodobnie równie szybko stracisz. Nie liczy się kasa, tylko to, kim się stajesz Jim Rohn powiedział kiedyś, że w bogactwie tak naprawdę najważniejsze jest nie to, ile udało nam się zarobić pieniędzy, lecz to, jaką osobą staliśmy się podczas tego procesu. Dlatego chciałbym ci przedstawić prawdopodobnie najskuteczniej- szą metodę działania, jaka istnieje, która jest niezwykle efek- tywna oraz znacznie ogranicza ryzyko. Jest to ośmioetapowa droga do wolności finansowej — i to nie tylko w kontekście materialnym, ale także mentalnym. Drabina wolności 1. 2. Pierwszy etap to etat — otrzymujesz pieniądze za czas i podglądasz, jak się robi biznes. Prowizja — aby ewoluować w kierunku większej za- radności, przedsiębiorczości życiowej, wchodzimy na następny szczebel, czyli pracę prowizyjną. Tutaj idziemy krok naprzód. W wypadku pracy za prowizję nie otrzy- mujemy wypłaty tylko za to, że w określonych porach siedzimy na przykład w biurze. Tutaj dostajemy pienią- dze tylko wtedy, gdy wykonamy naszą pracę skutecznie. Innymi słowy — jest to praca za efekt. Przykładowo, sprzedam coś — to mam prowizję. Nie sprzedam — mam puste konto. Uczymy się bardzo ważnych rzeczy 195 Uwolnij swoje bogactwo 6. inwestowanie zysków inne aktywa — nowe możliwości 5. rozwój biznesu reinwestowanie zysków 4. systemy automatyzacja biznesu 3. własna firma organizacja samozatrudnienia 2. prowizja pieniądze za efekt 1. etat pieniądze za czas 196 Rozdział VII. Pierwsze kroki na drodze do wolności finansowej — samodzielności i efektywności. Obok etatu powoli rozwijasz biznes w cudzym systemie, czyli zaczynasz dodatkowo pracować „na prowizji” — budujesz przy- chód z programu partnerskiego lub MLM-u. To uczy cię otrzymywania pieniędzy za efekt. pie- Własna firma — gdy już przeszliśmy z perspektywy niądze za czas na pieniądze za efekt, to przyszła pora na to, aby postawić kolejny krok w kierunku naszego usa- modzielnienia się — próbujemy swoich sił na rynku, z naszym pomysłem — zakładamy własną firmę. Jest to samozatrudnienie, bo tak własny biznes z reguły wy- gląda na początku. W tym etapie przede wszystkim cho- dzi o to, że przyjmujesz na siebie wielką odpowiedzial- ność. Nie ma szefa, nie ma innej firmy, która wszystko organizuje. Jesteś ty. I to ty o wszystkim decydujesz. Jeśli widzisz, że pomysł działa, to zaczynasz budować systemy wokół firmy — czyli ją automatyzujesz. Pra- cownicy, strony internetowe itd. Innymi słowy, jest to przejście z samozatrudnienia do prawdziwego biznesu. Budujesz systemy, dzięki którym twoja firma wejdzie w fazę faktycznego biznesu, który działa bez konieczno- ści twojego stałego udziału. To da ci przychód pasywny — przychód, na który nie musisz już tak bardzo praco- wać. Który pojawia się co miesiąc bez większego wysiłku z twojej strony. Następnie przychodzi czas na stopniowy rozwój firmy — czyli większą część zysków reinwestujesz w biznes, aby go napędzić. Nie zabijasz kury znoszącej złote jajka, tylko o nią dbasz. 3. 4. 5. 197 Uwolnij swoje bogactwo 6. I wreszcie inwestycja zysków z firmy. Czyli wcho- dzisz w rolę inwestora i kupujesz biznesy, akcje, nieru- chomości, ale to inni za ciebie tym zarządzają. Dzięki tym działaniom zyski z twojej firmy zamieniasz na inne aktywa i stale powiększasz swój majątek. Poszerzasz ho- ryzonty, a tym samym swoje możliwości. Tworzysz kilka źródeł dochodów, a nie opierasz się wyłącznie na jednym. Nie jest to konieczne, ale jest bardzo dobrym sposobem. Warto część zysków z twojego dobrze prosperującego biznesu inwestować także w inne aktywa. Podsumowanie To najprostszy, może nie najszybszy, ale bardzo skuteczny sposób na zmianę mentalności. Ja na przykład od razu wszedłem na poziom piąty, a teraz dopiero nabywam kompetencje w poprzednich dziedzinach. Miałem nawet chwilowe „zboczenie”, aby pójść na pewien rodzaj etatu, ale mój coach mi na to nie pozwolił. Taka droga gwarantuje ci skuteczne i prawie pozbawione ryzyka osiągnięcie twojego finansowego celu — większych zarobków, a w ostateczności wolności finansowej. Ponieważ w tym wypadku spokojnie przechodzisz przez każdy etap i jesteś przygotowany do wejścia na wyższy poziom, dzięki czemu działasz skutecznie. Być może spytasz teraz, czy wła- sna firma, a później biznes i inwestycje są konieczne? Cóż, jeśli masz mniejsze cele — po prostu chciałbyś mieć w mia- rę stabilną sytuację finansową oraz spokojną emeryturę, to wcale nie musisz zakładać firmy. Wystarczy, że ułożysz swo- 198 Rozdział VII. Pierwsze kroki na drodze do wolności finansowej je budżety, opracujesz plan finansowy, będziesz w oparciu o skuteczną strategię inwestował poprzez właściwe fundusze i po prostu trzymał się tej drogi. Jeśli jednak chciałbyś od życia czegoś więcej: aby było wygodne i pełne możliwości, chciałbyś mieć wysokie zarobki, spełnić wielkie marzenia, być w pełni wolnym finansowo oraz bogatym człowiekiem, to jest to najlepsza opcja. Tylko w ten sposób możesz być całkowicie samodzielny. I tylko w ten sposób twoje możli- wości, a tym samym zyski, będą nieograniczone. I taką drogę ci polecam! Czy warto przejść z etatu na rzecz działalności z własne- go pomysłu, bez możliwości większej inwestycji ze środków własnych? Oczywiście, że warto. Ja „ryzykuję” w ten sposób cały czas i choć niekiedy bywa ciężko, to w ogólnym rozrachunku się opłaca. Ale jeśli to twój pierwszy biznes, zalecałbym ostroż- ność i zbudowanie finansowej twierdzy, czyli uzbieranie sześciomiesięcznego zabezpieczenia (twoich wydatków razy sześć miesięcy), a w tym czasie próbę rozkręcenia biznesu po godzinach bez większych pieniędzy. To poszerzy twoją inteligencję finansową, rozwinie wytrwałość i dużo lepiej zrozumiesz swój biznes. W dzisiejszych czasach jest tyle dar- mowych programów, że naprawdę można rozkręcić biznes bez większego kapitału. Oczywiście jeśli się zaangażujesz. Jak zacząć? Jeśli jeszcze nie jesteś przedsiębiorcą i masz pracę, to na po- czątek zalecałbym, abyś pozostał na etacie i po godzinach 199 Uwolnij swoje bogactwo rozkręcał swój własny biznes. I dopiero gdy poczujesz, że ty i twoja firma jesteście gotowi, załóż działalność. Naprawdę nie opłaca się tego robić od razu, bo ZUS na starcie właści- wie zżera ci ogromną ilość kapitału, która może pracować, na początku zwłaszcza w reklamie. Działalność musisz za- łożyć dopiero przed dokonaniem pierwszej sprzedaży. Naj- pierw opracuj swój pomysł, następnie zacznij go promować poprzez darmowe metody, ewentualnie jakieś niedrogie. I dopiero gdy to ci się uda — załóż działalność. Ale na etacie pozostań dalej. Kiedy twój biznes zacznie przynosić ci przy- chody, które w zupełności pokrywają twoje koszty, dopiero wówczas ewentualnie zrezygnuj z etatu. Zmiana na poziomie mentalnym Musisz zawsze pamiętać o procesie inteligentnej zmiany, czyli skutecznej ewolucji, zamiast destrukcyjnej rewolucji. Jeśli ktoś pracuje na etacie, to ma zupełnie inne podejście do kwestii finansowych, ryzyka i pracy. Dlatego jeśli pracujesz na etacie i chciałbyś przejść na swoje, to najpierw koniecz- nie naucz się nowego podejścia, poszerz inteligencję finan- sową duchową, aby było miejsce na praktykę. Najpierw musisz „poczuć” to, czym jest biznes i jak on działa. Musisz wiedzieć, jakimi prawami się rządzi, czego od ciebie będzie wymagał i jaka nagroda czeka cię w zamian. Bo w biznesie nie ma tak, że pracujesz i pod koniec miesiąca na koncie jest pensja. W biznesie nie ma ustalonych ram i z góry narzu- conego planu. Tutaj to ty decydujesz, ile z siebie dasz. Sam układasz plan działania i sam decydujesz, czego się będziesz 200 Rozdział VII. Pierwsze kroki na drodze do wolności finansowej uczył i co jest ci potrzebne. Ponadto w biznesie często jest i tak, że pracujesz nawet kilka miesięcy, a pierwsze zarob- ki ujrzysz na przykład dopiero po pół roku. Za to później wszystko rośnie w tempie geometrycznym. Czyli nie tak jak z pensją, że jest stała i prawie się nie zmienia. Tutaj na początku jest trud i praca bez wynagrodzenia, za to później jest coraz mniej trudu i pracy, a za to zarobki z miesiąca na miesiąc coraz większe. Cztery fazy biznesu Na ogół są cztery fazy biznesu: • • • • E1 — początkowa euforia pomysłem — odbiera zdol- ność myślenia. E2 — zawód. Okazuje się, że rynek nie jest takim entu- zjastą twojego pomysłu, jak ci się wydawało. Tutaj więk- szość ludzi „wysiada”. Bo zaczyna być trudno. E3 — praca mimo trudów, porażek i braku efektów. Cią- gła nauka. Umiejętne wyciąganie wniosków. Modyfika- cje planów i ulepszanie działania. E4 — sukces — cała dotychczasowa praca — po wielu trudach, błędach i poprawkach — ostatecznie prowadzi do pożądanego rezultatu. Oczywiście jeśli rynek potrzebuje twojego biznesu. Bo mu- sisz także pamiętać o przerażających, choć jak najbardziej prawdziwych statystykach mówiących o tym, że dziewięć na dziesięć biznesów upada i to często już w pierwszym roku działalności. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ to jest świat 201 Uwolnij swoje bogactwo biznesu! Zawsze do każdego przedsięwzięcia należy pod- chodzić tak samo, czyli z założeniem, że w dziewięciu przy- padkach na dziesięć może się nie udać. I co jeśli się nie uda? Czy jestem wówczas skończonym idiotą i antytalentem do tego? Oczywiście, że nie. Takie są prawa świata biznesu. Dzięki tym porażkom zdobywasz najcenniejsze na świecie doświadczenie, które pomoże ci być coraz lepszym. Zbieraj porażki Każda porażka jest lekcją na wagę złota. Tylko trzeba umieć to dostrzec, docenić i wykorzystać. Dlatego jeśli chcesz mieć własną firmę, to musisz uodpornić się na wszelkie przejścio- we porażki, nie obrażać siebie samego, gdy coś ci nie wyjdzie i próbować dalej, próbować aż do skutku. Upadasz? OK, więc wstajesz, zastanawiasz się, co i dlaczego poszło nie tak, wyciągasz wnioski i próbujesz ulepszyć swój biznes lub za- łożyć nowy, jeśli twój pierwszy pomysł okazał się z gruntu kiepski. Etat może zapewnić ci dobrą pozycję startową Jeśli masz etat, to bardzo dobrze, bo możesz zakładać biznes bez większego stresu, ponieważ pensja jest twoim zabezpie- czeniem. Możesz normalnie funkcjonować i po godzinach rozkręcać własną firmę. Dlatego właśnie zalecałbym ci po- zostanie na etacie aż do momentu, gdy przekonasz się, że twój biznes wypalił i przynosi ci wystarczające przychody. A zwłaszcza do momentu, gdy ty sam będziesz przekona- 202 Rozdział VII. Pierwsze kroki na drodze do wolności finansowej ny, że biznes jest czymś dla ciebie i chcesz to robić. I przede wszystkim, że będziesz gotowy na to, aby go założyć. Znam przypadek kobiety, która miała dość swojej pracy. Przeczyta- ła jakiś motywujący tekst i od razu rzuciła swój etat i założy- ła firmę. Zbankrutowała i straciła męża. Swoją drogą niezły z niego drań, że ją zostawił w takich warunkach. Biznes to wspaniały nauczyciel W żadnym wypadku nie chcę cię tym zniechęcać do zakła- dania własnej firmy. Chcę jedynie dać ci prawdziwy obraz tego wszystkiego i przygotować na to, abyś mógł wykształ- cić w sobie odpowiednie nastawienie. Bo biznes jest według mnie fantastyczną możliwością. Joe Vitale pisze o tym — a ja się w pełni z nim zgadzam: Biznes to wspaniały nauczyciel. Zmusza do podej- mowania ryzyka, podążania za marzeniami, stawiania czoła obawom, okiełznania swoich emocji i nauczenia się równowagi. Rozpoczęcie działalności biznesowej równa się uczestnictwu w najwspanialszym semina- rium wszech czasów. Odbywa się ono każdego dnia, w każdym miejscu, w przypadku każdego biznesme- na. Biznes to najwyższy mistrz. Obnaża wszystkie lęki i każe je pokonać. Obnaża wszystkie marzenia i każe je osiągać1. 1 Joe Vitale, 7 zaginionych tajemnic sukcesu, Gliwice 2012. 203 Uwolnij swoje bogactwo Biznes może motywować nas do osiągania szczytu swoich możliwości. Biznes daje ci takie możliwości, jakich nigdy nie mógłbyś osiągnąć na etacie, ponieważ w biznesie zyski są nieograniczone. Na etacie, choćbyś piął się po szczeblach kariery, to zawsze twoje zyski zależą od szefa. A w biznesie jesteś ty oraz twoje umiejętności i to od ciebie zależy to, jak ci pójdzie i jakie zyski osiągniesz. Możliwości są ograniczo- ne jedynie twoją wyobraźnią. A poza tym biznes uczy wielu wspaniałych i bardzo przydatnych w życiu cech, dzięki któ- rym stajesz się po prostu lepszym człowiekiem. Jeśli chcesz być naprawdę bogaty, to jak najbardziej będę cię zachęcał do zakładania własnego biznesu. Jednak zawsze będę powtarzał, żebyś pamiętał o tym, aby podchodzić do tego rozsądnie, a nie impulsywnie. Wte- dy ten krok będzie najmądrzejszym posunięciem w twoim życiu. Tu muszę się wyspowiadać: nigdy nie stosowałem się do tej mądrej porady. Zawsze pakowałem się w kłopoty, ale może też dlatego tak bardzo zachęcam do skorzystania z niej. Z drugiej strony ostatnio mój mentor użył mądrego zwro- tu: „Sukces przynosi nam pieniądze, ale to porażki kształtują nasz charakter”. Dlatego nawet jeśli podejdziesz do biznesu rozsądnie, a gdzieś po drodze przydarzy ci się porażka, to nie przejmuj się tym. Ponieważ jest to nasionko twojego przy- szłego sukcesu. Wyciągnij wnioski i idź dalej. Oczywiście, jeśli czujesz, że biznes jest czymś, co ci odpowiada. Wybór należy do ciebie. Wiedz jednak, że w biznesie masz dużo większą szansę na realizowanie siebie i spełnianie własnych marzeń. 204 Rozdział VII. Pierwsze kroki na drodze do wolności finansowej Wskazówki w pigułce 1. 2. 3. 4. 5. realizuję to, co sobie Wolność = samodyscyplina, czyli sam postanowiłem. Proces inteligentnej zmiany to zdroworozsądkowy cykl przechodzenia krok po kroku przez poszczególne etapy drogi do coraz większej samodzielności, a w końcu fi- nansowej wolności. Pieniądze nie rozwiążą twoich problemów. Tak napraw- dę rozwiąże je jedynie edukacja oraz działanie. Pieniądze ułatwiają sprawy, kiedy masz już odpowiednie kompe- tencje, doświadczenie oraz nastawienie, ale jeśli ich nie masz, to i sto milionów nie pomoże. w bogactwie Nie liczy się kasa, tylko to, kim się stajesz — tak naprawdę najważniejsze jest nie to, ile udało nam się zarobić pieniędzy, lecz to, jaką osobą się staliśmy podczas tego procesu. Drabina wolności — finansowej. sześcioetapowa droga do wolności Zaproszenie Wielu ludzi na MMI podchodziło do mnie i pytało o moje wyniki, o to, ile zarabiam, ile mam firm, ile inwestuję. Ale nikt nie wpadł na pomysł, aby zapytać: „Czy możesz mnie tego nauczyć?”. Mogę. Mogę cię nauczyć, jak zostać milionerem w ciągu siedmiu najbliższych lat. Ty też możesz zostać milionerem. W zasadzie to już nim jesteś, bo każdy z nas ma w sobie pomysł na milion. Wystar- czy, że ktoś pokaże ci, jak go odnaleźć, wydobyć i wprowa- dzić w życie. Jeśli chcesz, abym to ja został twoim przewod- nikiem — zapraszam cię na szkolenie: 255 Uwolnij swoje bogactwo Poznaj opinie zadowolonych uczestników: Wszystko zaczyna się od zmiany myśli, postaw i zada- wanych sobie pytań. Dobrze, że jest ktoś taki jak pan i chce wiedzę i jej zastosowanie przekazać krok po kro- ku. Z wyrazami szacunku za wkład w ludzkie życie. Danusia Podobno, kiedy uczeń jest gotowy — nauczyciel się po- jawia. Ja do tej pory nie przypuszczałam, że mogłabym ze szczerym zainteresowaniem słuchać o finansach, a na półce mieć książki o takiej tematyce. Wydawało mi się, że można być albo humanistką, albo umysłem ścisłym, że muszę się zdecydować, o co mi chodzi. Daniel mówi o sferze finansowej w sposób, którego szukałam i wie- rzyłam, że tak też można. Mam na myśli łączenie twar- dej wiedzy (co i jak) z tą miękką, odwołującą się do sfery psychologii (dlaczego postępujemy tak czy tak, dlacze- go nam się chce lub nie). To duża przyjemność, kiedy się słucha kogoś, kto już jest dalej niż ja i ma podobny sposób myślenia. To budzi szacunek i zaufanie. Czekam na kolejne szkolenia, webinary i książki. Aneta Nowak Danielu, wielkie dzięki za twój czas i wiedzę. Świet- nie mi się ciebie słuchało. Mówisz w bardzo ciekawy i serdeczny sposób i czuć, że „kochasz swoich klien- tów”. Notatki zrobione! Czuję, że ziarno zostało za- siane. Nie znam cię, ale czuję, że jesteś człowiekiem, 256 Zaproszenie któremu można zaufać. Że jesteś uczciwy, wyważony oraz wiesz, o czym mówisz i jesteś szczery w tym, co robisz. Albo po prostu robisz dobre wrażenie. W tej konferencji podobał mi się zarówno temat, jak i spo- sób prowadzenia. Pełen profesjonalizm. Mam nadzie- ję, że trochę twojego splendoru spłynie i na mnie. Życzę wszystkiego dobrego! Bogusia Wszystko konkretnie, mówione prostym językiem i trafia do każdego, nawet tego, kto już coś wie czy sły- szał o tym, ale czegoś mu brakowało jakiegoś elemen- tu do swojej układanki. Daniel znajdzie ten brakujący kawałek lub powie, jak je złożyć w całość. Bo niekiedy mamy narzędzia przed nosem i umiemy ich używać, ale nie wiemy, od jakiego zacząć, by zbudować swoje cele. Daniel ci w tym doradzi, bo, co najważniejsze, jest praktykiem, a nie teoretykiem!!! Adam Pozytywna energia. Praktyczna wiedza. Szczerość. Je- stem wdzięczna, za twoją wiedzę oraz chęć dzielenia się nią z innymi. Justyna Bardzo wartościowe spotkanie. Daniel daje dużo mo- tywacji do myślenia i pracy nad sobą. Podaje prak- tyczne przykłady i sporo rad. Michał 257 Uwolnij swoje bogactwo Naprawdę ciekawe i pożyteczne informacje, inspiru- jące do podjęcia działań i zmiany w życiu. Dziękuję i pozdrawiam. Monika Jak zarabiać dużo pieniędzy i być bardzo szczęśliwym? Mam prośbę. Zrób sobie ciepłą kawę i rozsiądź się wygod- nie. Pozwól sobie na chwilę relaksu. Zrób wyjątek w tym za- bieganym świecie i znajdź chwilkę dla najważniejszej osoby na świecie. Dla samego siebie. Wyobraź sobie jakby to było, gdybyś faktycznie dużo zarabiał i był bardzo szczęśliwy. Jak zmieniło się twoje życie? Z kim je spędzasz? Jakie marzenia spełniłeś? Jak wygląda twój dom? Masz ogród? Jaki masz sa- mochód? Gdzie pracujesz? Co czujesz? Uwolnij swoje bogactwo Jeśli dałeś się porwać poprzedniemu akapitowi, to serdecz- nie ci gratuluję. Postawiłeś pierwszy, bardzo ważny krok na drodze do wielkich zarobków i bycia szczęśliwym. Pozwoli- łeś sobie marzyć i po cichu sam ze sobą ustaliłeś, co znaczy dla ciebie szczęście i dużo pieniędzy. Postawiłeś pierwszy krok — ustawiłeś swój wewnętrzny kompas na bogactwo. Teraz ty, twoje marzenia i twój umysł jesteście spójni. Kto ci zabrania być szczęśliwym i bogatym? Gotowy na trochę gorzkiej, ale za to pocieszającej praw- dy? Ty sam. Nikt inni nie odpowiada za twoje życie i poczucie szczęścia, tylko ty sam. To oznacza, że jesteś odpowiedzialny 258 Zaproszenie za to, jak teraz wygląda twoje życie, ale to oznacza również, że tylko ty masz władzę nad tym, co kryje przyszłość. Każ- dy z nas tworzy swoje życie, ale tylko ci bogaci się do tego przyznają. Każda nasza decyzja lub jej brak ma określone konsekwencje. Czy chcesz się nauczyć, jak podejmować te właściwe? Czytaj więc dalej. Pieniądze szczęście dają Te pamiętne słowa wygłosił mój mentor na jednym ze swo- ich szkoleń. Pewnie przyznasz, że to dość kontrowersyjne stwierdzenie. Jednak jak już wiesz z książki, bogactwo to nic innego jak szczęśliwa rodzina, zdrowe ciało, pasja w ży- ciu, praca, którą uwielbiasz, i zamożność, czyli właśnie pie- niądze. Głodną, chorą, niemogącą realizować swoich pasji, źle ubraną i mieszkającą w „klatce” rodzinę trudno nazwać naprawdę szczęśliwą. Wiadomo, że najważniejsze, że mają siebie, że żyją. Ale czy życie nie byłoby dużo piękniejsze, gdybyś mógł zapewnić sobie i swojej rodzinie wspaniałe życie? Pieniądze to tylko sposób myślenia Mamy w sobie wiele negatywnych myśli na temat pienię- dzy. Nieskutecznych schematów, które sprawiają, że tkwimy w miejscu, jakby nas ktoś przybił do podłogi. I najważniejsze jest to, abym nie tyle nauczył cię nowych skutecznych me- tod, co oduczył tych starych, niedziałających. Część z nich na pewno została zachwiana po przeczytaniu tej książki. Są- 259 Uwolnij swoje bogactwo dzisz, że warto nauczyć się w praktyce nowych skutecznych schematów, aby wznieść swoje życie na wyższy poziom? Pieniądze to wartość, jaką dajesz światu Zwróć uwagę na prosty przykład. Użyjemy do tego książki Uwolnij swoje bogactwo, którą właśnie przeczytałeś. Jeśli całą wiedzę zawartą w tej książce przekazałbym jednej osobie, to tylko ona wykorzysta to w swoim życiu i opowie o tym trzem może siedmiu kolejnym. Świat będzie miał małą war- tość. Dlatego spisałem tę wiedzę w formie książki. Teraz wiele tysięcy, a nawet milionów osób może z niej skorzystać. Świat ma dużą wartość i ja swoje w zamian za to otrzymam. Kiedy patrzysz przez pryzmat dawania, pierwsza twoja myśl brzmi: „Jak mogę służyć większej liczbie osób?”. Pieniądze za tym pytaniem podążają same. Pieniądze to energia Przez bardzo długi czas nie rozumiałem tego stwierdzenia. Dumałem, kombinowałem, zastanawiałem się nad wymia- rem duchowym. Nic bardziej mylnego. To czysta fizyka. Jak chcesz odpalić samochód, co musi być w baku? Dokładnie, energia. Jak chcesz ogrzać dom, co musi powstać w kotłow- ni? Dokładnie, energia. Jak chcesz odpalić komputer, co mu- sisz mu dostarczyć? Tak jest, energię. Sprawa jest prosta. Jeśli chcesz mieć pieniądze lub spełnić swoje marzenie, musisz pchnąć w nie swoją energię. A im wyższy jest poziom energii, tym więcej marzeń spełnisz i będziesz miał więcej pieniędzy. 260 Zaproszenie W każdym z nas tkwi tajemnicze „coś” W każdym człowieku, bez względu na to, czy jest to cesarz czy kowboj, książę czy żebrak, filozof czy nie- wolnik, tkwi tajemnicze „coś”, czego człowiek ani nie rozumie, ani nie kontroluje. Może leżeć w uśpieniu tak długo, aż niemal popada w zapomnienie; może być tak mocno stłumione, że człowiek uważa, iż umarło. Lecz pewnej nocy, kiedy człowiek znajduje się sam jeden na pustyni pod rozgwieżdżonym nie- bem, pewnego dnia, kiedy staje z pochyloną głową i oczami pełnymi łez nad świeżym grobem lub też kiedy nadchodzi godzina, gdy chwyta się desperac- ko mokrych burt miotanej przez burze łodzi, nagle z zapomnianych głębin jego jestestwa wychodzi owo tajemnicze „coś”. Jest silniejsze od nawyków, odsuwa na bok rozum i głosem, którego nie da się stłumić, wykrzykuje swoje pytania i modły. Bruce Barton Pozwól mi to wydobyć z ciebie Daj się porwać we wspaniały świat, gdzie wszystko ci wycho- dzi, realizujesz swoje marzenia, zarabiasz dużo pieniędzy i je- steś naprawdę szczęśliwy. Weź udział w inspirującym szko- leniu, które odmieni twoje życie. Poczuj, jak poziom energii wzrasta na najwyższe poziomy i otwiera przed tobą bramy bogactwa. 261 Uwolnij swoje bogactwo Kluczowa zasada bogactwa — miej swojego trenera Pomyśl, o ile zwiększyłbyś swoje szanse na sukces, gdybyś miał przy sobie człowieka, który wie, jak osiągnąć to, czego pragniesz. Który wskazałby ci drogę i narysował mapę tak, abyś w jak najszybszy sposób spełnił swoje marzenia. Z przy- jemnością to dla ciebie uczynię. Będzie inspiracja, będzie motywacja, będzie bardzo dużo praktycznej wiedzy. W każdym razie gwarantuję, że wyjdziesz odmieniony. Zwróć uwagę na pewien powszechny błąd. Mamy tylko 24 godziny. Jeśli chcesz robić wszystko sam, jesteś przegra- ny już na starcie. Kojarzysz takie wydarzenia jak NAC lub MMI? Gdyby przy ich organizacji pracowała jedna osoba, najbliższą edycję moglibyśmy odbyć za 10 lat albo nigdy. Każda firma to zespół ludzi. Lider i motory sukcesu. Zarów- no lider, jak i motor nie mogą bez siebie żyć. Tylko razem są w stanie osiągnąć prawdziwy sukces. Jeśli do tej pory chciałeś wszystko robić sam, koniecznie wykup bilet, bo tracisz setki możliwości każdego dnia. Każdy bogaty człowiek ma swój zespół sukcesu Każdy ma w sobie coś takiego. W tobie też to siedzi! Jednak otoczenie, złe okoliczności, nieprzewidziane wydarzenia, los, przeszkody, inni ludzie, błędne decyzje, konsekwencje minionych wyborów — to wszystko powoduje, że to coś pozostaje zagłuszone. A to małe ziarenko twojego bogactwa tylko czeka, aż ktoś pozwoli mu wypuścić korzenie, zadbać o siebie i pozwolić wzrastać. 262 Zaproszenie Ile jest tajników sukcesu? 10, 100, 1000 ? A może nie ma ich wcale? Może po przyjściu na szkolenie odkryjesz, że tak naprawdę masz już wszystko, czego ci potrzeba, aby sięgnąć po swoje marzenia? Jedno mogę ci zagwarantować. Dawka inspiracji, jaką dostaniesz, ruszyłaby do galopu stado słoni. Tak, słoni. A teraz czas na małe podsumowanie. Czy twoja drabina jest oparta o właściwą ścianę? Czasami tak w życiu bywa, że staramy się odnieść sukces, bo tak chce od nas otoczenie, bo tak wypada, bo z tego byliby zadowoleni rodzice itd. I odnosimy sukcesy. Dostajemy tytuł magistra, robimy doktorat, dostajemy dobrze płatną pracę, za- kładamy biznes, bo to akurat jest modne i jest z tego dobra kasa, żenimy się z osobą, którą wybrała nasza rodzina, a później dalej z nią jesteśmy, mimo że jej nie kochamy, tylko dlatego że nie wypada nic z tym zrobić. Jesteśmy nieszczęśliwi, bo włożyli- śmy wiele wysiłku we wspinanie się po niewłaściwej drabinie. Nasuwa się pytanie: czy tak warto żyć? Zrób jeden test. Odkryje to przed tobą wszystko. Wyobraź sobie, że wygry- wasz 20 milionów. Tak po prostu. I teraz wydaj lub zainwe- stuj w myślach te pieniądze. Co by się w twoim życiu zmie- niło? Pracowałbyś tam, gdzie pracujesz? Żyłbyś z tą osobą, z którą żyjesz? Jeśli nie, to mam złe wieści. Cytując Łukasza Milewskiego: „Czas na zmiany”. Masz tylko jedno życie. Bardzo krótkie życie. Nie dostaniesz drugiej szansy. Czas to jedyny nieodnawialny zasób świata. Nie marnuj go w miej- scach, w których nie chcesz być, i z osobami, z którymi nie 263 Uwolnij swoje bogactwo chcesz żyć. Zadziałaj, by to zmienić i weź udział w niesamo- witym evencie. Uwolnij swoje bogactwo Przekażę ci następujące rzeczy: • • • Jak podnieść swoje zarobki w 92 dni. Jakie błędy popełniasz, otrzymując pensję. Jak zwolnić blokadę, która cię hamuje przed wejściem na szybki tor. Ile będą kosztować twoje marzenia i jak możesz sobie na nie pozwolić. • Poznasz: • • 7 decyzji, które podejmuje każdy bogaty człowiek. Czynności, które musisz wykonać natychmiast, aby za rok zarabiać 20 więcej. Sposoby na odblokowanie swojej wewnętrznej mocy — generowania wysokich dochodów. Sposób działania giełdy. 7 strategii, które pomogą ci osiągnąć finansową niezależ- ność. • • • Opanujesz następujące umiejętności: • Jak chronić pieniądze przed stratą, podatkami, oszustami i inflacją. Jak i gdzie powinieneś inwestować, gdy masz mniej niż 10 000 zł. Jak natychmiast zacząć budować majątek. • • 264 Zaproszenie • Jak osiągnąć finansową wolność w ciągu góra 5 lat. Dodatkowo: • • • Zaplanujesz swój pierwszy milion. Podniesiesz swoją wiarę w siebie. Odkryjesz, że jesteś bogatszy, niż myślisz. Dowiesz się, jakie masz umiejętności, dzięki którym możesz zarabiać. Co musisz wiedzieć o pieniądzach? Fundamenty, które zna każdy bogaty człowiek. Dowiesz się, jak „pływać” w pieniądzach bez poczucia winy. Poznasz 5 pytań, które musisz postawić, zanim uwolnisz swoje bogactwo. Wejdź na ścieżkę stałego wzrostu i otrzymaj potężną • • • dawkę inspiracji, motywacji, wiedzy i zacznij się bogacić. Zapraszam cię na kolejną edycję szkolenia: Na najbliższą edycję możesz zapisać się tutaj: szkolenie-da- niel-wilczek.zlotemysli.pl. Do zobaczenia w gronie szczęśliwych uczestników! Daniel Wilczek — Millionaire Creator Złote Myśli polecają Armia Cesarza Daniel Wilczek Poddawanie się emocjom niweczy nawet naj- lepsze plany. Czy jesteś inwestorem na GPW lub rynku FOREX, czy też po prostu masz zamiar spokojnie realizować swoje zamie- rzenia — prędzej czy później dopadną cię emocje i będą próbowały wymusić na to- bie nieprzemyślane działania. Problem nie leży w tym, co wiesz, lecz znacznie głębiej. To oznacza, że żaden „suchy” podręcznik nie pomoże Ci w opanowaniu emocji. Armia Cesarza to 19 zwojów dawnej wiedzy ludzi, którzy potrafili radzić sobie z emocjami, gdy stawka była bardzo wysoka. To metaforyczna opowieść o szkoleniu młodego dowódcy, któremu powierzono życie kilkuset żołnierzy. Czy wiesz, co ten człowiek musiał przejść, by poradzić sobie z dowodzeniem na polu walki, gdzie sytu- acja zmienia się w ułamku sekundy, a skutkiem każdej decyzji może być śmierć? Jak taka fabularna opowieść może Ci pomóc w udanych inwestycjach na GPW i rynku FOREX oraz w realizacji Twoich planów — bez względu na okoliczności? Napisał ją człowiek, który jest aktywnym inwestorem na GPW i rynku FOREX. Co ciekawe, gdy pisał poszczególne rozdziały, otwierał nowe pozycje, by przeżyć te wszystkie emocje i „na żywo” pokazać Ci, jak sobie z nimi radzić. Widzisz więc, że to nie teoria... Obudź w sobie dowódcę! To Twój czas! Ruszaj... Książkę zamówisz na stronie Złotych Myśli: http://pomnazanie-pieniedzy.zlotemysli.pl Złote Myśli polecają Finansowy geniusz Daniel Wilczek Gdy uniezależnisz napływ pieniędzy od wło- żonej w ich zdobycie pracy, wtedy dopiero za- czniesz się naprawdę bogacić. Finansowy geniusz Daniela Wilczka daje kompletne rozwiązanie podstawowych problemów z budowaniem finansowej niezależności. Są to porady z wielu różnych źródeł i praktyczne do bólu. ) ) ) ) ) Co ciekawego znajdziesz w tej książce? Odkryjesz, „jak przejąć kontrolę nad swoim życiem”. Otrzymasz pomoc w podjęciu ośmiu podstawowych decyzji, które zaczną cię zmieniać w finansowego geniusza. Dowiesz się, jak przejść od marzeń do namacalnych i imponujących efektów. Zainspirujesz się do działań nakierowanych na efekty. Otrzymasz 150 pozycji w jednej. Samo czytanie, nawet najlepszych książek, niczego w twoim życiu nie zmieni — musisz zacząć działać. Dlatego tak bardzo pomoże ci ta skondensowana wiedza, inspirująca i łatwa do zastosowania. Dowiedz się, co zrobić, by twoje życie było wreszcie realizacją twoich celów, a nie innej osoby lub firmy. Książkę zamówisz na stronie Złotych Myśli: http://finansowy-geniusz.zlotemysli.pl Złote Myśli polecają Finansowa twierdza Daniel Wilczek Finansowa twierdza to kolejna już książka Da- niela Wilczka, która przeniesie się cię w świat królów i zamków. To, co o finansach wiedzieli dawni mędrcy, ma zastosowanie dzi- siaj. Dzięki publikacji m.in.: ) ) ) ) ) dowiesz się o czterech życiowych drogach i zdecydujesz, którą chcesz podążać; dowiesz się całej prawdy o pieniądzach; dowiesz się, jak inwestować w wartość; poznasz drogi do bogactwa i zaczniesz wytyczać swój szlak. będziesz lepiej zarządzać swoimi finansami. Jak pisze Daniel Wilczek: „Pamiętasz, że sukces to twoja decyzja? Pamiętaj, że jedyną osobą w 100 odpowiedzialną za twoje szczęście i nieszczęście jest osoba, którą codziennie rano widzisz w lustrze. Daj sobie 5 minut każdego ranka, spójrz jej głęboko w oczy i zapytaj: »Kim jesteś? Czego chcesz? Co jesteś w stanie poświę- cić?«”. Obudź w sobie dowódcę! To twój czas! Ruszaj... Książkę zamówisz na stronie Złotych Myśli: http://finansowa-twierdza.zlotemysli.pl
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Uwolnij swoje bogactwo
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: