Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00126 003101 18774681 na godz. na dobę w sumie
iPhone 3G. Nieoficjalny podręcznik. Wydanie II - książka
iPhone 3G. Nieoficjalny podręcznik. Wydanie II - książka
Autor: Liczba stron: 360
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2114-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> digital lifestyle >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook (-85%), audiobook).

Poznaj swojego iPhone'a

Jeśli jesteś szczęśliwym posiadaczem niezwykłego narzędzia, jakim jest iPhone, wiesz zapewne, że liczba i rodzaje funkcji, które oferuje ono użytkownikowi, budzą podziw i fascynację każdego, kto choć raz trzymał go w rękach. Ten ultranowoczesny gadżet jest nie tylko telefonem -- jest także iPodem, przeglądarką WWW, budzikiem, stoperem, dyktafonem i aparatem fotograficznym. A wszystko to ukryte zostało w eleganckiej i zachwycającej formie.

Książka 'iPhone 3G. Nieoficjalny podręcznik' jest szczegółowym przewodnikiem po wszystkich funkcjach iPhone'a oraz instrukcją korzystania z nich podczas pracy i dla rozrywki. Dowiesz się stąd między innymi, jak używać kalendarza, konta e-mail, czatów, a także jak posługiwać się mapami przy poszukiwaniu przyjaciół czy firm oraz w jaki sposób wytyczyć trasę dojazdu do konkretnych miejsc. Poznasz również takie narzędzia iPhone'a, które ułatwią Ci komunikację w korporacyjnej sieci.

Niezastąpiona instrukcja obsługi Twojego iPhone'a

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

iPhone 3G. Nieoficjalny podrêcznik. Wydanie II Autor: David Pogue T³umaczenie: Grzegorz Werner ISBN: 978-83-246-2114-9 Tytu³ orygina³u: The Missing Manual: Covers the iPhone 3G,Second Edition Format: 168x237, stron: 370 Poznaj swojego iPhone’a • Jak wykorzystaæ mo¿liwoœci iPhone’a do pracy i dla rozrywki? • Jak zarz¹dzaæ stronami WWW? • Jak korzystaæ z map? Jeœli jesteœ szczêœliwym posiadaczem niezwyk³ego narzêdzia, jakim jest iPhone, wiesz zapewne, ¿e liczba i rodzaje funkcji, które oferuje ono u¿ytkownikowi, budz¹ podziw i fascynacjê ka¿dego, kto choæ raz trzyma³ go w rêkach. Ten ultranowoczesny gad¿et jest nie tylko telefonem — jest tak¿e iPodem, przegl¹dark¹ WWW, budzikiem, stoperem, dyktafonem i aparatem fotograficznym. A wszystko to ukryte zosta³o w eleganckiej i zachwycaj¹cej formie. Ksi¹¿ka „iPhone 3G. Nieoficjalny podrêcznik” jest szczegó³owym przewodnikiem po wszystkich funkcjach iPhone’a oraz instrukcj¹ korzystania z nich podczas pracy i dla rozrywki. Dowiesz siê st¹d miêdzy innymi, jak u¿ywaæ kalendarza, konta e-mail, czatów, a tak¿e jak pos³ugiwaæ siê mapami przy poszukiwaniu przyjació³ czy firm oraz w jaki sposób wytyczyæ trasê dojazdu do konkretnych miejsc. Poznasz równie¿ takie narzêdzia iPhone’a, które u³atwi¹ Ci komunikacjê w korporacyjnej sieci. • Klawiatura, ikony i prze³¹czniki • Rozmowy telefoniczne • Lista kontaktów i ulubionych • Dodatkowe funkcje telefoniczne • Programy do czatowania • Muzyka i wideo • Aparat i zdjêcia • £¹czenie z sieci¹ • Programy do zarz¹dzania aplikacjami WWW • Konfigurowanie konta e-mail • Kupowanie z iPhone’em • Importowanie muzyki z p³yt CD • Synchronizowanie iPhone’a • Mobilem • Korporacyjny iPhone Niezast¹piona instrukcja obs³ugi Twojego iPhone’a Spis treści Nieoficjalna czołówka ........................................................................................9 Wprowadzenie .................................................................................................. 13 Część I iPhone jako telefon ............................................................17 Rozdział 1. Wycieczka z przewodnikiem ......................................................... 19 Przełącznik usypiania ................................................................................ 20 Gniazdo karty SIM .................................................................................... 22 Gniazdo audio ........................................................................................... 22 Ekran ........................................................................................................ 23 Ikony na ekranie ....................................................................................... 24 Przycisk „Początek” ................................................................................... 25 Przełącznik wyciszający, przyciski głośności .............................................. 26 Spód i tył ................................................................................................... 27 W pudełku ................................................................................................ 28 Siedem podstawowych technik sterowania palcami ................................... 29 Klawiatura ................................................................................................ 32 Ładowanie iPhone’a .................................................................................. 39 Wskazówki dotyczące pracy na zasilaniu bateryjnym ................................. 40 Reorganizowanie ekranu początkowego ..................................................... 42 Rozdział 2. Rozmowy telefoniczne ..................................................................45 Wykonywanie połączeń ............................................................................. 45 Odbieranie połączeń .................................................................................. 49 Zabawa z rozmowami telefonicznymi ........................................................ 53 Edytowanie listy kontaktów .......................................................................57 Lista ulubionych ........................................................................................64 Lista ostatnich połączeń ............................................................................66 Klawiatura ekranowa .................................................................................68 Rozmowy za granicą ..................................................................................69 Rozdział 3. Dodatkowe funkcje telefoniczne .................................................. 71 Wiadomości tekstowe (SMS) ......................................................................71 Programy do czatowania ............................................................................76 Połączenie oczekujące ................................................................................76 Przekazywanie połączeń ............................................................................79 Identyfikacja dzwoniącego .........................................................................80 Słuchawki i samochodowe zestawy głośnomówiące Bluetooth ....................80 Część II iPhone jako iPod .............................................................. 85 Rozdział 4. Muzyka i wideo ..............................................................................87 Kraina list ..................................................................................................88 Inne listy ...................................................................................................90 Dostosowywanie krainy list .......................................................................91 Cover Flow ................................................................................................92 Ekran „Teraz odtwarzane” (muzyka) ..........................................................93 Sterowanie odtwarzaniem (muzyka) ..........................................................94 Wielo-muzyczno-zadaniowość ...................................................................96 Sterowanie odtwarzaniem (wideo) ..............................................................97 Powiększanie i zmniejszanie ......................................................................98 Znajome funkcje iPoda ............................................................................100 Rozdział 5. Zdjęcia i aparat .............................................................................103 Otwieranie programu Zdjęcia ..................................................................104 Przerzucanie, obracanie, powiększanie i panoramowanie .........................105 Usuwanie zdjęć .......................................................................................107 Kontrolki do obsługi zdjęć ........................................................................108 Fototapeta ...............................................................................................109 Zdjęcia w wiadomościach e-mail .............................................................110 Portrety kontaktów ..................................................................................112 Aparat .....................................................................................................113 Wysłanie zdjęć do galerii WWW ...............................................................115 Przechwytywanie ekranu .........................................................................116 Geotagging ..............................................................................................117 4 i P H O N E 3 G . N I E O F I C J A L N Y P O D R Ę C Z N I K Część III iPhone online ................................................................ 123 Rozdział 6. Łączenie się z siecią ..................................................................... 125 Historia trzech sieci ................................................................................ 126 Sekwencja połączeń ................................................................................. 127 Lista hotspotów ....................................................................................... 128 Hotspoty komercyjne .............................................................................. 128 Jak wyłączyć sieć 3G? .............................................................................. 129 Tryb samolotowy i wyłączanie Wi-Fi ....................................................... 130 Rozdział 7. Sieć WWW .................................................................................... 133 Jedziemy na Safari ................................................................................... 134 Powiększanie i przewijanie ...................................................................... 136 Pasek adresu ........................................................................................... 138 Zakładki ................................................................................................. 141 Klipy WWW ............................................................................................ 145 Lista historii ............................................................................................ 146 Stukanie łączy ......................................................................................... 147 Zapisywanie grafiki ................................................................................. 148 Przeszukiwanie sieci WWW .................................................................... 149 Audio i wideo w sieci WWW .................................................................... 151 Zarządzanie wieloma stronami ............................................................... 152 RSS. Nieoficjalny podręcznik ................................................................... 153 Bezpieczeństwo w sieci WWW ................................................................. 154 Aplikacje WWW ..................................................................................... 156 Programy do zarządzania aplikacjami WWW ........................................... 160 Rozdział 8. E-mail ............................................................................................161 Konfigurowanie konta ............................................................................. 162 Problem dwóch skrzynek pocztowych ...................................................... 165 Czytanie poczty ....................................................................................... 167 Co można zrobić z wiadomością? ............................................................ 170 Pisanie wiadomości ................................................................................. 177 Jak sobie radzić z nadmiarem poczty? ...................................................... 181 Część IV Aplikacje iPhone’a ........................................................ 185 Rozdział 9. Aplikacje ....................................................................................... 187 Kalendarz ................................................................................................ 187 YouTube ................................................................................................. 196 Giełda ..................................................................................................... 200 Mapy ...................................................................................................... 203 S P I S T R E Ś C I 5 Pogoda ....................................................................................................214 Zegar .......................................................................................................216 Kalkulator ...............................................................................................222 Notatki ...................................................................................................224 Rozdział 10. App Store ....................................................................................227 Witamy w raju aplikacji ...........................................................................228 Dwie drogi do App Store ..........................................................................229 Zakupy w iTunes ....................................................................................234 Organizowanie aplikacji ..........................................................................236 Aktualizowanie aplikacji .........................................................................238 Rozwiązywanie problemów z aplikacjami ................................................239 Rozdział 11. iTunes i iPhone ........................................................................... 243 Okno iTunes ...........................................................................................243 Skąd zdobyć muzykę? ..............................................................................245 Listy odtwarzania ....................................................................................247 Kącik maniaka — formaty plików .............................................................249 Sterowanie kolekcją muzyczną za pomocą iPhone’a .................................250 Część V Nie tylko iPhone ............................................................ 253 Rozdział 12. Synchronizowanie iPhone’a ......................................................255 Synchronizacja automatyczna .................................................................255 Synchronizacja ręczna .............................................................................257 Osiem zakładek do chwały .......................................................................259 Zakładka „Informacje” (kontakty, kalendarze, ustawienia) .......................260 Zakładka „Dzwonki” ...............................................................................267 Zakładka „Muzyka” .................................................................................268 Zakładka „Zdjęcia” (kopiowanie zdjęć z komputera do iPhone’a) ..............269 Zakładka „Podcasty” ................................................................................273 Zakładka „Wideo” ....................................................................................273 Zakładka „Aplikacje” ...............................................................................274 Jeden iPhone, wiele komputerów .............................................................274 Jeden komputer, wiele telefonów .............................................................275 Konflikty .................................................................................................276 Awaryjna synchronizacja jednokierunkowa .............................................278 Tworzenie kopii zapasowej iPhone’a ........................................................279 Rozdział 13. MobileMe ....................................................................................281 MobileMe w iPhonie ...............................................................................285 Zdjęcia MobileMe ...................................................................................287 6 i P H O N E 3 G . N I E O F I C J A L N Y P O D R Ę C Z N I K Rozdział 14. Korporacyjny iPhone .................................................................. 291 Korzyści .................................................................................................. 291 Konfiguracja ............................................................................................ 293 Exchange + MobileMe ............................................................................ 297 Rozwiązywanie problemów ..................................................................... 302 Wirtualne sieci prywatne (VPN) .............................................................. 302 Rozdział 15. Ustawienia ..................................................................................305 Tryb samolotowy .................................................................................... 306 Wi-Fi ...................................................................................................... 306 Operator ................................................................................................. 307 Pobierz nowe dane ................................................................................... 307 Dźwięki .................................................................................................. 309 Jasność .................................................................................................... 310 Tapeta .................................................................................................... 311 Ogólne .................................................................................................... 313 Poczta, kontakty, inne ............................................................................. 320 Telefon ................................................................................................... 323 Safari ...................................................................................................... 324 iPod ........................................................................................................ 325 Zdjęcia .................................................................................................... 327 Preferencje programów z App Store .......................................................... 327 Dodatki ........................................................................................329 Dodatek A Akcesoria ....................................................................................... 331 Przewodnik dla kupujących ..................................................................... 331 Ochrona telefonu .................................................................................... 332 Niech Cię usłyszą .................................................................................... 334 Więcej mocy dla iPhone’a ........................................................................ 336 Na dwa fronty — akcesoria do iPoda ........................................................ 337 Dodatek B Rozwiązywanie problemów i konserwacja .................................339 Pierwsza reguła — zainstaluj aktualizacje ................................................. 339 Resetowanie — sześć stopni desperacji ..................................................... 340 iPhone nie włącza się ............................................................................... 342 iPhone nie pojawia się w programie iTunes .............................................. 342 Problemy z telefonem i internetem .......................................................... 343 Problemy z pocztą e-mail ......................................................................... 344 Problemy, które nie są prawdziwymi problemami .................................... 345 Problemy z iPodem .................................................................................. 346 Gwarancja i naprawa ............................................................................... 347 Co dalej? ................................................................................................. 348 Skorowidz ....................................................................................................... 349 S P I S T R E Ś C I 7 2 ROZDZIAŁ Rozmowy telefoniczne J ak prawdopodobnie wiesz, obecnie iPhone oferują w Polsce sieci Orange i Era. Żeby porozmawiać przez iPhone w Stanach Zjednoczonych, trzeba być abo- nentem sieci AT T Wireless. Zwolennicy operatorów Verizon, Sprint lub T-Mobile mają pecha. AT T (poprzednio Cingular) ma iPhone na wyłączność przynajmniej do 2012 roku. Dlaczego firma Apple wybrała AT T? Z dwóch przyczyn. Po pierwsze, firmie zależało na operatorze GSM (aby jej telefony działały również w Europie). Po drugie, poszło o tradycyjny sposób projektowania telefonów w świecie telefonii komórkowej. To operator, a nie producent telefonu komór- kowego podejmuje wszystkie decyzje i może zablokować każdą funkcję. Właśnie dlatego tradycyjne oprogramowanie do telefonów komórkowych jest tak sztampowe. W przypadku tego telefonu firma Apple chciała jednak sama podejmować decy- zje, więc potrzebowała większej swobody manewru. AT T pozwoliło firmie Apple zrobić wszystko, czego sobie zażyczyła — nawet nie wiedząc, jak będzie wyglądał nowy telefon! AT T nawet zmodyfikowało swój system poczty głosowej tak, aby dostosować go do wizualnej poczty głosowej wymyślonej przez Apple. W rzeczywistości, aby zachować pełną tajemnicę, firma Apple przekazała po- szczególnym zespołom inżynierskim AT T tylko informacje o pojedynczych komponentach iPhone’a, a nawet fałszywy interfejs użytkownika! Wykonywanie połączeń Przypuśćmy, że „schodki” w lewym górnym rogu iPhone’a wskazują, że jesteś w zasięgu sieci komórkowej. Jesteś gotów do rozpoczęcia rozmowy. No cóż, prawie gotów. iPhone oferuje cztery sposoby wybierania numerów, ale wszystkie wymagają, żebyś najpierw otworzył aplikację (program) Telefon. Wykonywanie połączeń 1. Przejdź na ekran początkowy, jeśli jeszcze tam nie jesteś. Naciśnij przy- cisk Początek. 2. Stuknij ikonę Telefon. Zwykle znajduje się ona na dole ekranu początkowego (mała liczba w kółku na ikonie Telefon wskazuje, ile masz połączeń nieode- branych) (rysunek 2.1). Rysunek 2.1. Ikona aplikacji Telefon Wskazówka: A co powiesz na taki skrót? Możesz pominąć oba powyższe etapy, naciskając dwu- krotnie przycisk Początek. Przejdziesz bezpośrednio do ekranu Ulubione (rysunek 2.2); więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie 318. 46 C Z Ę Ś Ć I ♦ i P H O N E J A K O T E L E F O N Wykonywanie połączeń Rysunek 2.2. Lista ulubionych Włączysz program Telefon. Na dole pojawi się nowy pasek ikon reprezentu- jących cztery sposoby wybierania numerów: • Ulubione. To iPhone’owa wersja klawiszy szybkiego wybierania — ta lista zawiera nazwiska 50 osób, do których dzwonisz najczęściej. Stuknij na- zwisko, aby wykonać połączenie (informacje o tworzeniu i edytowaniu listy Ulubione znajdują się na stronie 64). • Ostatnie. Każde połączenie, które niedawno wykonałeś, odebrałeś lub przegapiłeś, pojawia się na tej liście. Połączenia nieodebrane są wyświetlane czerwonymi literami, abyś mógł je łatwiej zauważyć — i oddzwonić. Stuknij nazwisko lub numer, aby wykonać połączenie. Możesz też stuknąć przycisk , aby obejrzeć szczegóły połączenia — kiedy, gdzie, jak długo — i w razie potrzeby dodać numer do swojej listy kontaktów. • Kontakty. W iPhonie 3G ten program ma własną ikonę na ekranie po- czątkowym; nie musisz stukać ikony Telefon, żeby się do niego dostać. Tak czy owak, Kontakty to Twoja główna książka adresowa. Wskazówka: Numer Twojego własnego iPhone’a pojawia się na samej górze listy Kontakty — przynajmniej wtedy, gdy otworzysz ją z poziomu programu Telefon (jeśli stukniesz ikonę Kontakty na ekranie początkowym, numer Twojego telefonu nie zostanie wyświetlony). Jest to znacznie lepsze miejsce niż jakiś ukryty zakamarek w labiryncie menu, jak w większości tele- fonów (rysunek 2.3). R O Z D Z I A Ł 2 . ♦ R O Z M O W Y T E L E F O N I C Z N E 47 Wykonywanie połączeń Rysunek 2.3. Numer iPhone’a na liście Kontakty Jeśli Twój krąg towarzyski liczy więcej osób, niż może się zmieścić na jed- nym ekranie, możesz nawigować po liście kontaktów na jeden z trzech sposobów. Po pierwsze, możesz przerzucać ją w sposób opisany na stronie 30. Po drugie, jeśli chcesz szybko przejść do nazwisk zaczynających się na określoną literę, użyj indeksu A – Z biegnącego wzdłuż prawej krawędzi ekranu. Możesz stuknąć żądaną literę (R, W itd.). Możesz też przeciągnąć palcem w górę lub w dół indeksu. Lista będzie się przewijać w czasie rzeczywistym. Po trzecie, możesz użyć nowego pola Szukaj, które znajduje się na samej górze listy, ponad nazwiskami zaczynającymi się na A (jeśli go nie widzisz, stuknij małą ikonę Stuknij wewnątrz pola Szukaj, aby wyświetlić klawiaturę. W miarę, jak pi- szesz, program Kontakty zawęża listę, ukrywając wszystkie osoby, których imię lub nazwisko nie pasuje do tego, co wpisałeś do tej pory (rysunek 2.4). To naprawdę szybki sposób na znalezienie jednego nazwiska na długiej liście. (Aby przywrócić pełną listę, wyczyść pole Szukaj przez stuknięcie ikony po prawej stronie). Tak czy owak, kiedy zobaczysz żądane nazwisko, stuknij je, aby otworzyć „kartę” z numerami telefonów i innymi informacjami. Stuknij numer, pod który chcesz zadzwonić. Edytowanie listy kontaktów opisano na stronie 57. na górze indeksu A – Z po prawej stronie ekranu). 48 C Z Ę Ś Ć I ♦ i P H O N E J A K O T E L E F O N Odbieranie połączeń Rysunek 2.4. Wyszukiwanie kontaktu Wskazówka: Czy wolisz, żeby książka telefoniczna była sortowana alfabetycznie według imienia czy według nazwiska? I jak mają pojawiać się nazwiska — jako „Potter, Harry” czy jako „Harry Potter”? iPhone pozwala Ci wybrać. Zajrzyj na stronę 321. • Klawiatura. Może jest to klawiatura wirtualna, ale przyciski są znacznie większe niż w zwykłym telefonie komórkowym, więc łatwo w nie trafić nawet osobom o grubych palcach. Możesz wstukać dowolny numer, a na- stępnie kliknąć przycisk Połącz, aby zainicjować rozmowę. Kiedy wybierzesz numer, wszystko jedno, jaką metodą, przyłóż iPhone do ucha, załóż słuchawki, włącz tryb głośnomówiący (strona 54) albo skorzystaj z słuchawki Bluetooth — i zacznij rozmawiać! Odbieranie połączeń Kiedy ktoś do Ciebie zadzwoni, z pewnością to zauważysz; trzy spośród Twoich pięciu zmysłów zostaną zaalarmowane. W zależności od tego, jak skonfigurowałeś telefon, usłyszysz dzwonek, poczujesz wibrację i zobaczysz na ekranie iPhone’a nazwisko oraz zdjęcie dzwoniącego (węch i smak będą musiały poczekać na iPhone 3.0). Uwaga: Informacje o wybieraniu dzwonka i trybu wibracji znajdują się na stronie 309. Natomiast przełącznik wyciszania opisano na stronie 26. R O Z D Z I A Ł 2 . ♦ R O Z M O W Y T E L E F O N I C Z N E 49 Odbieranie połączeń Sposób odbierania połączeń zależy od sytuacji: • Jeśli używasz iPhone’a, stuknij zielony przycisk Odbierz (rysunek 2.5). Kiedy się nagadasz, stuknij przycisk Koniec. Rysunek 2.5. Odbieranie połączeń w odbloko- wanym iPhonie • Jeśli iPhone jest uśpiony albo zablokowany, ekran włącza się i wyświetla komunikat odpowiedz. Jeśli przesuniesz palec w kierunku wskazanym przez strzałkę, jednocześnie odblokujesz telefon i odbierzesz połączenie (rysunek 2.6). • Jeśli masz na uszach słuchawki, muzyka zostanie wyciszona, a potem wstrzymana; usłyszysz dzwonek w głośniku telefonu i w słuchawkach. Odbierz połączenie, ściskając przycisk na przewodzie prawej słuchawki (rysunek 2.7) albo wykonując jedną z opisanych wyżej czynności. Kiedy rozmowa dobiegnie końca, możesz ponownie nacisnąć przycisk albo po prostu zaczekać, aż rozmówca się rozłączy. Tak czy inaczej, odtwarzanie muzyki rozpocznie się dokładnie od tego miejsca, w którym zostało przerwane. Uwaga: Połączenia przychodzące w ten sam sposób wstrzymują odtwarzanie wideo. Jednak w tym przypadku rozłączenie się nie wznawia odtwarzania. Zamiast tego na ekranie pojawia się lista plików wideo. Firma Apple twierdzi, że to usterka. 50 C Z Ę Ś Ć I ♦ i P H O N E J A K O T E L E F O N Odbieranie połączeń Rysunek 2.6. Odbieranie połączeń w zablokowa- nym iPhonie Rysunek 2.7. Odbieranie połączeń za pomocą słuchawek R O Z D Z I A Ł 2 . ♦ R O Z M O W Y T E L E F O N I C Z N E 51 Odbieranie połączeń Wielozadaniowość Przy okazji — nie zapominaj, że iPhone jest może wykonywać wiele zadań jed- nocześnie. Kiedy rozmawiasz przez telefon, możesz uruchomić dowolny inny program — na przykład w celu sprawdzenia kalendarza — bez przerywania połączenia. Jeśli jesteś w zasięgu sieci 3G albo hotspotu Wi-Fi (rozdział 6.), możesz nawet surfować po sieci WWW, sprawdzać pocztę i używać innych internetowych funkcji iPhone’a bez przerywania rozmowy (jeśli masz dostęp tylko do sieci EDGE, nie będziesz mógł skorzystać z internetu, dopóki połączenie nie dobie- gnie końca). Wyciszanie dzwonka Czasem potrzebujesz kilku chwil, zanim odbierzesz połączenie, na przykład po to, aby wyjść z zebrania albo założyć słuchawki. W takim przypadku możesz wyłączyć dzwonek i wibrację przez naciśnięcie jednego z fizycznych przycisków na krawędziach telefonu (przycisku usypiania/budzenia albo dowolnego z przy- cisków głośności). Rozmówca będzie nadal słyszał sygnał dzwonienia, a Ty będziesz mógł odebrać połączenie; dźwięk nie będzie irytował otaczających Cię osób. (Oczywiście, zakładamy, że nie przestawiłeś przełącznika wyciszającego, co opi- sano na stronie 26). Nieodbieranie połączeń A jeśli słuchasz naprawdę dobrej piosenki albo widzisz, że dzwoni do Ciebie ktoś, z kim naprawdę nie masz ochoty rozmawiać? W takim przypadku masz dwie opcje. Po pierwsze, możesz po prostu zignorować połączenie. Jeśli zaczekasz wystarczająco długo (cztery dzwonki), połączenie trafi do poczty głosowej (nawet jeśli wyłączyłeś dzwonek i wibrację w opisany wyżej sposób). Po drugie, możesz natychmiast skierować połączenie do poczty głosowej (bez czekania na cztery dzwonki). Jak to zrobić? W zależności od sytuacji: • Jeśli używasz iPhone’a, stuknij przycisk Odmów wyświetlony na ekranie. • Jeśli iPhone jest uśpiony lub zablokowany, naciśnij dwukrotnie przycisk usypiania/budzenia. • Jeśli nosisz słuchawki, ściśnij przycisk z mikrofonem i przytrzymaj go przez dwie sekundy. Oczywiście, jeśli dzwoniący wie, że masz iPhone, to domyśli się również, że celowo skierowałeś go do poczty głosowej — bo nie usłyszy czterech dzwonków. 52 C Z Ę Ś Ć I ♦ i P H O N E J A K O T E L E F O N Zabawa z rozmowami telefonicznymi Zabawa z rozmowami telefonicznymi Kiedy rozmawiasz, możesz łatwo wykonać sztuczki, takie jak włączenie trybu głośnomówiącego, wstrzymanie połączenia, odebranie drugiego połączenia itd. Każda z tych funkcji wymaga jednego stuknięcia przycisku. Oto sześć opcji, które pojawiają się na ekranie, kiedy prowadzisz rozmowę. Wycisz Stuknij ten przycisk, aby wyciszyć swój mikrofon tak, aby rozmówca Cię nie sły- szał (choć Ty będziesz słyszał go nadal). Teraz masz szansę nakrzyczeć na dzieci, głośno odchrząknąć albo zrobić cokolwiek, czego nie powinien słyszeć rozmów- ca. Stuknij ponownie, aby wyłączyć wyciszenie. Przyciski Czasem podczas rozmowy musisz użyć klawiatury, aby wprowadzić tony dźwię- kowe. W ten sposób obsługuje się na przykład automatyczne sekretarki oraz sys- temy bankowe i rezerwacyjne. Stuknij ten przycisk, aby wyświetlić tradycyjną klawiaturę ekranową iPhone’a (rysunek 2.8). Każda cyfra generuje odpowiedni ton na użytek komputera na drugim końcu linii. Rysunek 2.8. Wyświetlanie przycisków podczas rozmowy R O Z D Z I A Ł 2 . ♦ R O Z M O W Y T E L E F O N I C Z N E 53 Zabawa z rozmowami telefonicznymi Kiedy skończysz, stuknij Ukryj przyciski, aby wrócić do ekranu z funkcjami ob- sługi połączenia, albo Koniec, jeśli konwersacja dobiegła końca. Głośnik Stuknij ten przycisk, aby włączyć wbudowany głośnik iPhone’a. Jest to bardzo przydatna opcja, jeśli chcesz mieć wolne ręce, a nie masz przy sobie słuchawek albo zestawu słuchawkowego Bluetooth (tryb głośnomówiący nie działa, jeśli do iPhone’a podłączone są słuchawki lub zestaw Bluetooth). Kiedy stukniesz ten przycisk, jego kolor zmieni się na niebieski, co sygnalizuje aktywację głośnika. Teraz możesz położyć iPhone na stole i prowadzić rozmowę bez użycia rąk. Stuknij ponownie przycisk Głośnik, aby skierować dźwięk do wbudowanej słuchawki telefonu. Wskazówka: Pamiętaj, że głośnik znajduje się na dolnej krawędzi telefonu. Jeśli słabo słyszysz, choć głośność jest ustawiona na maksimum, skieruj głośnik na siebie albo owiń dłoń wokół telefonu tak, aby dźwięk odbijał się od niej w Twoją stronę. Dodaj (połączenie konferencyjne) iPhone to przede wszystkim oprogramowanie, co jest szczególnie widoczne w je- go zdolności do obsługi wielu połączeń jednocześnie. Prostota i niezawodność tej funkcji powinna zawstydzić innych producentów telefonów. Odbierając drugie połączenie, już nigdy nie powiesz drugiemu rozmówcy: „Jeśli nas rozłączy, to oddzwonię”. Przypuśćmy, że rozmawiasz przez telefon. Możesz teraz zrobić, co następuje: • Wykonać połączenie wychodzące. Stuknij przycisk Dodaj. iPhone wstrzy- ma pierwsze połączenie — nie będziesz słyszeć rozmówcy, ani on Ciebie — i wyświetli ekran programu Telefon z listami numerów. Możesz teraz wy- konać drugie połączenie dokładnie tak, jak wykonałeś pierwsze. Na górze ekranu wyraźnie widać, że pierwsza osoba czeka, aż skończysz rozmawiać z drugą. • Odebrać połączenie przychodzące. Jeśli podczas rozmowy telefonicznej za- dzwoni do Ciebie ktoś inny, zobaczysz numer (i zdjęcie, jeśli je masz) nowe- go rozmówcy (rysunek 2.9). Możesz stuknąć przycisk Ignoruj (który znaczy: „Wyślij do poczty głosowej, teraz jestem zajęty”), Wstrzymaj + odpowiedź (pierwsza rozmowa jest wstrzymywana, a Ty odbierasz drugą) lub Zakończ + odpowiedź (pierwsze połączenie jest przerywane). Kiedy prowadzisz dwie rozmowy jednocześnie, górna część ekranu identyfikuje obu rozmówców (rysunek 2.10). Pojawiają się też dwa nowe przyciski: 54 C Z Ę Ś Ć I ♦ i P H O N E J A K O T E L E F O N Zabawa z rozmowami telefonicznymi Rysunek 2.9. Nowe połączenie przychodzące Rysunek 2.10. Prowadzenie dwóch rozmów jednocześnie R O Z D Z I A Ł 2 . ♦ R O Z M O W Y T E L E F O N I C Z N E 55 Zabawa z rozmowami telefonicznymi • Przełącz pozwala przełączać się tam i z powrotem między dwoma połącze- niami. Na górze ekranu widzisz nazwiska lub numery rozmówców. Jeden jest oznaczony napisem WSTRZYMAJ (oczywiście ten, którego połączenie jest wstrzymane), a drugi — białą ikoną telefonu, dzięki czemu zawsze wiesz, z kim rozmawiasz. Pomyśl tylko, w ilu serialach i filmach komediowych wykorzystano gag: „Nacisnąłem nie ten przycisk połączenia oczekującego i teraz obmawiam kogoś prosto w twarz, zamiast za plecami!”. To się nie może zdarzyć użyt- kownikowi iPhone’a. Aby przełączyć rozmowę, stuknij przycisk Przełącz albo nazwisko lub numer osoby oznaczonej napisem WSTRZYMAJ. • Złącz połączenia pozwala rozmawiać wszystkim trzem osobom jednocześnie. Na górze ekranu pojawia się komunikat Jan Kowalski i Anna Nowak (czy jak brzmią nazwiska Twoich rozmówców), który po chwili zmienia się w napis Konferencja. Jeśli stukniesz przycisk , zobaczysz nazwiska lub numery wszystkich uczestników konferencji (rysunek 2.11). Możesz zakończyć jedno z połączeń, stukając jego przycisk (a następnie Zakończ w celu potwierdzenia), albo porozmawiać prywatnie z wybraną osobą, stukając przycisk Prywatne (stuknij Złącz połączenia, aby wrócić do konferencji). Rysunek 2.11. Lista uczestników konferencji 56 C Z Ę Ś Ć I ♦ i P H O N E J A K O T E L E F O N Edytowanie listy kontaktów Uwaga: Jeśli ktoś do Ciebie zadzwoni, kiedy będziesz rozmawiał z kimś innym, stuknij Wstrzymaj + odpowiedź. Następnie stuknij Złącz połączenia, aby dodać nowego rozmówcę do konferencji. Możesz łączyć więcej niż dwie rozmowy. W dowolnym momencie możesz stuknąć przycisk Dodaj, wybrać trzeci numer i stuknąć przycisk Złącz, aby dodać trzecie połączenie do pierwszych dwóch. A potem czwarte i piąte. W ten sposób w konferencji może uczestniczyć sześć osób. Problem jest nie tyle technologiczny, ile psychologiczny, bo przy takiej liczbie osób trudno prowadzić rozmowę bez przerywania sobie nawzajem. Uwaga: Pamiętaj, że kiedy rozmawiasz z pięcioma osobami jednocześnie, to zużywasz swoje minuty pięć razy szybciej. Z konferencjami lepiej zaczekać do weekendu! Wstrzymaj Kiedy stukniesz ten przycisk, połączenie zostanie wstrzymane. Ani Ty, ani Twój rozmówca nie będziecie słyszeć siebie nawzajem. Stuknij ponownie, aby wzno- wić konwersację. Kontakty Ten przycisk otwiera książkę adresową, abyś mógł wyszukać numer albo wyko- nać inne połączenie. Edytowanie listy kontaktów Pamiętaj, że istnieją cztery sposoby wybierania numeru: Ulubione, Ostatnie, Kontakty i Przyciski. Lista Kontakty to źródło, z którego wypływają wszystkie inne listy. Prawdopo- dobnie dlatego jest dostępna w dwóch miejscach — ma własny przycisk na ekranie początkowym, a także w dolnej części aplikacji Telefon. Kontakty to książka adresowa — główna książka telefoniczna. Oczywiście, każdy telefon komórkowy ma listę kontaktów, ale w iPhonie wspaniałe jest to, że nie musisz wpisywać numerów telefonicznych jeden po drugim. iPhone może po- brać całą książkę telefoniczną z komputera „Mac” lub PC (rozdział 12.) albo z konta MobileMe (rozdział 13.). Wskazówka: Możesz również pobrać listę numerów z karty SIM starszego telefonu GSM (strona 322). Dużo łatwiej jest edytować książkę adresową na komputerze, gdzie masz do dys- pozycji prawdziwą klawiaturę i mysz. iPhone ułatwia też dodawanie informacji kontaktowych o osobach, które do Ciebie dzwonią lub piszą wiadomości e-mail i SMS. R O Z D Z I A Ł 2 . ♦ R O Z M O W Y T E L E F O N I C Z N E 57 Edytowanie listy kontaktów Jeśli jednak jesteś w sytuacji podbramkowej, w drodze, z pistoletem przystawio- nym na skroni, to możesz dodać, zmodyfikować lub usunąć kontakt w następu- jący sposób: 1. Na ekranie Kontakty stuknij przycisk . Pojawi się ekran Nowy kontakt, pełny pustych pól (rysunek 2.12). Rysunek 2.12. Dodawanie nowego kontaktu Uwaga: Wiele komputerowych książek adresowych, w tym program Address Book w systemie Mac OS X, umożliwia organizowanie kontaktów w grupy — podzbiory takie jak Praca lub Klub czy- telniczy. Nie możesz tworzyć ani usuwać grup w iPhonie, ale grupy z komputera są synchronizo- wane z telefonem. Aby je zobaczyć, stuknij przycisk Grupy na górze listy kontaktów. Jeśli używasz grup, pamiętaj, aby stuknąć nazwę grupy (albo przycisk Wszystkie kontakty) przed utworzeniem kontaktu. W ten sposób umieścisz kontakt w istniejącej grupie. 2. Stuknij pole Imię Nazwisko. Klawiatura ekranowa pojawi się automatycznie. Wskazówka: Zwykle lista kontaktów jest posortowana alfabetycznie, według imienia lub nazwiska (strona 321). Nie ma sposobu, żeby posortować ją według nazwy firmy…, a może jest? Owszem, jest. Kiedy tworzysz kontakt, stuknij pole Imię Nazwisko, ale wprowadź tylko nazwę firmy (w polu Firma). Następnie zapisz wpis. Jeśli wrócisz do listy kontaktów, zobaczysz, że nowy wpis widnieje na liście pod nazwą firmy. Teraz ponownie otwórz go do edycji i dodaj nazwisko osoby oraz inne informacje. Wpis pozostanie na liście, nadal identyfikowany (i sortowany) według nazwy firmy. 58 C Z Ę Ś Ć I ♦ i P H O N E J A K O T E L E F O N Edytowanie listy kontaktów 3. Wpisz nazwisko osoby. Zajrzyj na stronę 32, żeby przypomnieć sobie, jak używać klawiatury iPhone’a. Stuknij każde z pól (Imię, Nazwisko, Firma), aby wprowadzić dane (rysunek 2.13). iPhone automatycznie rozpocznie każ- de słowo od wielkiej litery. Rysunek 2.13. Wprowadzanie imienia i nazwiska kontaktu 4. Stuknij przycisk Zachowaj w prawym górnym rogu ekranu. Wrócisz do ekranu Nowy kontakt. Wskazówka: W iPhonie przyciski takie jak Zachowaj, OK lub Gotowe zawsze pojawiają się na niebieskim tle, więc łatwo je zauważyć. 5. Stuknij przycisk Dodaj nowy numer. Pojawi się ekran Telefon. 6. Wpisz numer telefonu wraz z numerem kierunkowym. Pokazano to na ry- sunku 2.14. Jeśli musisz wstawić pauzę — często jest to potrzebne podczas wybierania numerów dostępowych, numerów wewnętrznych albo haseł poczty głosowej — wprowadź symbol #, który wstrzymuje wybieranie na dwie sekundy. Możesz wprowadzić kilka takich symboli, aby utworzyć dłuższą pauzę. 7. Dotknij pola pod numerem telefonu (początkowo oznaczonego napisem Komórka), aby określić rodzaj numeru. Ekran Etykieta daje do wyboru rodzaje takie jak Komórka, Dom, Praca, Główny itd. (rysunek 2.15). R O Z D Z I A Ł 2 . ♦ R O Z M O W Y T E L E F O N I C Z N E 59 Edytowanie listy kontaktów Rysunek 2.14. Wpisywanie numeru telefonu Wskazówka: Jeśli to Ci nie wystarcza — na przykład wprowadzasz numer telefonu na jachcie przyjaciela — stuknij przycisk Dodaj własną etykietę na dole ekranu. Wpisz nową etykietę i stuknij przycisk Zachowaj. 8. Stuknij przycisk Zachowaj. Powtórz etapy 5. i 6., aby dodać więcej nume- rów danej osoby. Jeśli chcesz dodać adres e-mail, adres witryny WWW (URL) itd., odpowiednie przyciski znajdziesz niżej na ekranie Nowy kontakt. 9. Jeśli chcesz, dodaj zdjęcie osoby. Stuknij przycisk Dodaj zdjęcie. Jeśli masz już zdjęcie, stuknij przycisk Wybierz istniejące zdjęcie (rysunek 2.16). Przej- dziesz do swojej kolekcji fotografii, gdzie będziesz mógł poszukać dobrego ujęcia (rozdział 5.). Możesz również stuknąć przycisk Zrób zdjęcie, aby uaktywnić wbudowany aparat iPhone’a. Stuknij zielony przycisk z ikoną aparatu, aby zrobić foto- grafię. Tak czy owak, pojawi się ekran Przenieś i skaluj (rysunek 2.17). Możesz tu wykadrować zdjęcie tak, aby twarz osoby miała odpowiedni roz- miar i była wyśrodkowana. Rozsuń dwa palce, aby powiększyć zdjęcie; prze- ciągnij palec, aby przesunąć obraz. Stuknij przycisk Ustaw zdjęcie, aby prze- nieść je do pamięci książki adresowej. 60 C Z Ę Ś Ć I ♦ i P H O N E J A K O T E L E F O N Edytowanie listy kontaktów Rysunek 2.15. Określanie rodzaju numeru Rysunek 2.16. Dodawanie zdjęcia R O Z D Z I A Ł 2 . ♦ R O Z M O W Y T E L E F O N I C Z N E 61 Edytowanie listy kontaktów Rysunek 2.17. Przenoszenie i skalowanie zdjęcia Od teraz nowe zdjęcie będzie pojawiać się na ekranie, kiedy dana osoba do Ciebie zadzwoni. 10. Wybierz dzwonek. Słowo Domyślne w polu Dzwonek informuje, że kiedy dana osoba zadzwoni, usłyszysz standardowy dźwięk dzwonka. Możesz jednak wybrać inne dzwonki dla poszczególnych osób w swojej książce adresowej. Chodzi o to, abyś po dźwięku dzwonka mógł zorientować się, kto dzwoni. W tym celu stuknij pole Dzwonek. Na następnym ekranie stuknij żądany dźwięk, a następnie przycisk Nowy kontakt (lub Informacje, jeśli modyfiku- jesz istniejący kontakt), aby wrócić do głównego ekranu kontaktu. 11. Jeśli chcesz, dodaj adres e-mail lub WWW (URL). Każdy z nich ma własny przycisk. Informacje te dodajesz tak samo, jak numery telefonów. 12. Dodaj własne pola. Jeśli stukniesz przycisk Dodaj pole na dole ekranu, przejdziesz przez króliczą norę prosto do Krainy Pól, w której możesz dodać dziesięć dodatkowych informacji o kontakcie — Przedrostek (taki jak „Pan” lub „Pani”), Przyrostek, Pseudonim, Stanowisko itd. Kiedy skończysz, stuknij przycisk Zachowaj. Uwaga: Aby późnej usunąć którąkolwiek z tych informacji, dotknij znajdującego się obok niej przycisku , a następnie stuknij czerwony przycisk Usuń, aby potwierdzić operację. 62 C Z Ę Ś Ć I ♦ i P H O N E J A K O T E L E F O N Dodawanie kontaktów w locie Istnieje też inny sposób dodawania kontaktów — metoda znacznie szybsza i bardziej typowa dla telefonów komórkowych. Zacznij od wprowadzenia numeru telefonu: Edytowanie listy kontaktów • Naciśnij przycisk Początek, a następnie stuknij Telefon/Przyciski. Wybierz numer, po czym stuknij przycisk . • Możesz też dodać numer z listy Ostatnie (przechowującej ostatnie połączenia) i zapisać go na liście kontaktów do przyszłego użytku. Stuknij przycisk obok numeru. W obu przypadkach dokończ operację, stukając przycisk Utwórz nowy kontakt (aby wprowadzić nazwisko kontaktu) albo Dodaj do istniejącego (aby dodać nowy numer do istniejącej karty kontaktu). Przejdziesz do ekranu edycji kontaktu, pokazanego na stronie 58. Edycja kontaktu Aby wprowadzić poprawki lub zmiany, stuknij nazwisko osoby na liście kontaktów. Następnie stuknij przycisk Edycja w prawym górnym rogu ekranu Informacje. Wrócisz do ekranów opisanych powyżej i będziesz mógł dokonać dowolnych zmian. Na przykład w celu zmiany numeru stuknij go i wpisz na nowo. Aby , a na- usunąć numer (lub dowolną inną informację), stuknij pobliski przycisk stępnie potwierdź operację przez naciśnięcie przycisku Usuń (rysunek 2.18). Rysunek 2.18. Edycja kontaktu R O Z D Z I A Ł 2 . ♦ R O Z M O W Y T E L E F O N I C Z N E 63 Lista ulubionych Usuwanie kontaktu Prawda jest taka, że prawdopodobnie będziesz znacznie częściej dodawał osoby do książki adresowej, niż je usuwał. Bądź co bądź, cały czas spotykasz nowych ludzi, a ich dane usuwasz tylko wtedy, gdy ludzie ci umierają, przeprowadzają się albo przestają się do Ciebie odzywać. Aby usunąć kontakt, stuknij go na liście kontaktów, a następnie stuknij przycisk Edycja. Przewiń ekran w dół, stuknij przycisk Usuń kontakt, a następnie potwierdź operację, stukając jeszcze raz przycisk Usuń kontakt. Lista ulubionych Może się okazać, że nie będziesz korzystał zbyt często z listy kontaktów. Owszem, jest to główna książka telefoniczna, ale okazuje się niewygodna, kiedy chcesz po prostu zadzwonić do żony, szefa lub prawnika. iPhone nie ma klawiszy szybkiego wybierania, ale ma Ulubione — krótką i poręczną listę osób, do których dzwonisz najczęściej (rysunek 2.19). Rysunek 2.19. Lista ulubionych Wskazówka: Możesz przejść do tej listy z dowolnego ekranu iPhone’a, naciskając dwukrotnie przycisk Początek (konfigurowanie tego przycisku opisano na stronie 318). 64 C Z Ę Ś Ć I ♦ i P H O N E J A K O T E L E F O N Lista ulubionych Możesz dodawać nazwiska do tej listy na dwa sposoby: • Z listy kontaktów. Stuknij nazwisko, aby otworzyć ekran Informacje, na którym znajdziesz przycisk Do ulubionych (pojawia się tylko wtedy, gdy da- na osoba ma zdefiniowany numer telefonu — a nie na przykład tylko adres e-mail). Jeśli dana osoba ma więcej numerów telefonu, zostaniesz poproszony o stuknięcie numeru, który chcesz dodać do ulubionych. Wskazówka: Poszczególne pozycje na liście ulubionych nie reprezentują osób, lecz numery telefonów. Jeśli więc ktoś ma numer domowy i komórkowy, musisz dodać dwie pozycje. Nie- bieskie napisy na liście ulubionych wskazują, czy dana pozycja wybiera numer komórkowy, domowy czy jakiś inny. • Z listy ostatnich połączeń. Stuknij przycisk obok nazwiska lub numeru na liście Ostatnie (strona 66). Jeśli jest to ktoś, kto znajduje się już na Twojej liście kontaktów, pojawi się ekran informacji o połączeniu, gdzie wystarczy stuknąć przycisk Do ulubionych. Jeśli dana osoba jeszcze nie znajduje się na liście kontaktów, będziesz musiał ją tam najpierw umieścić. Stuknij przycisk Utwórz nowy kontakt i postępuj w sposób opisany na stronie 58. Kiedy stukniesz przycisk Zachowaj, wróć do ekranu informacji o połączeniu i stuknij przycisk Do ulubionych. Wskazówka: Aby przypomnieć Ci, że dany numer telefonu znajduje się już na liście ulubionych, w niektórych miejscach — na przykład na ekranie informacji o połączeniu oraz informacji o kontakcie — pojawia się obok niego niebieska gwiazdka. Lista ulubionych mieści 50 numerów. Kiedy dodasz tyle pozycji, przyciski Do ulubionych oraz znikną. Reorganizowanie ulubionych Dotknięcie przycisku Edycja na górze listy ulubionych oferuje inną przydatną funkcję — pozwala przeciągać nazwiska w górę lub w dół, aby najważniejsze osoby znajdowały się na początku listy. Użyj trzech pasków po prawej stronie nazwiska jako uchwytu, aby przeciągnąć je w żądane miejsce na liście (rysu- nek 2.20). Usuwanie ulubionych Aby usunąć kogoś z listy ulubionych — na przykład rano po zażartej politycz- nej dyskusji zakrapianej alkoholem — stuknij przycisk Edycja. Następnie wy- konaj zwykłą iPhone’ową sekwencję usuwania — najpierw stuknij przycisk obok niepożądanego wpisu, a następnie stuknij przycisk Usuń, aby potwier- dzić operację. R O Z D Z I A Ł 2 . ♦ R O Z M O W Y T E L E F O N I C Z N E 65 Lista ostatnich połączeń Rysunek 2.20. Reorganizowanie ulubionych Lista ostatnich połączeń Jak każdy szanujący się telefon komórkowy, iPhone prowadzi listę wszystkich osób, które ostatnio do Ciebie zadzwoniły albo do których zadzwoniłeś Ty. Chodzi oczy- wiście o to, aby ułatwić Ci skontaktowanie się z kimś, z kim niedawno rozmawiałeś. Aby zobaczyć tę listę, stuknij przycisk Ostatnie w aplikacji Telefon. Pojawi się 75 ostatnich połączeń wykonanych lub odebranych za pomocą iPhone’a, wraz z nazwiskiem albo numerem osoby (w zależności od tego, czy nazwisko znajduje się na liście kontaktów) oraz datą połączenia (rysunek 2.21). Oto, co powinieneś wiedzieć o liście ostatnich połączeń: • Połączenia nieodebrane (lub wysłane do poczty głosowej) są wyświetlane w kolorze czerwonym. Jeśli dotkniesz przycisku Nieodebrane na górze ekranu, zobaczysz tylko połączenia nieodebrane. Kolor i oddzielna lista ułatwiają od- dzwonienie do osób, które nie zastały Cię przy telefonie, albo ponowne za- dzwonienie do kogoś, kto nie odebrał Twojego telefonu. • Aby do kogoś zadzwonić — bez względu na to, czy odebrałeś, czy wykonałeś połączenie — stuknij nazwisko lub numer na liście. • Stuknij przycisk obok dowolnej pozycji listy, aby otworzyć ekran infor- macji o połączeniu. Na górze ekranu możesz zobaczyć, czy było to połączenie wychodzące, przychodzące czy nieodebrane (rysunek 2.22). 66 C Z Ę Ś Ć I ♦ i P H O N E J A K O T E L E F O N Lista ostatnich połączeń Rysunek 2.21. Lista ostatnich połączeń Rysunek 2.22. Szczegółowe informacje o połączeniach wychodzących i przychodzących R O Z D Z I A Ł 2 . ♦ R O Z M O W Y T E L E F O N I C Z N E 67 Klawiatura ekranowa Inne informacje wyświetlane na tym ekranie zależą od tego, czy rozmówca znajduje się już na liście kontaktów. Jeśli tak jest, ekran informacji o połączeniu wyświetla całą kartę informacyjną danej osoby. W przypadku połączeń wychodzących niebieska czcionka wska- zuje, który numer wybrałeś. Gwiazdka wskazuje numer, który znajduje się również na liście ulubionych. • Aby oszczędzić Ci przewijania, lista łączy kolejne połączenia do lub od tej samej osoby. Jeśli jakiś ogarnięty obsesją były kochanek dzwonił do Ciebie co 10 minut przez 4 godziny, na liście ostatnich połączeń zobaczysz wpis „Krzysztof Kowalski (24)” (stuknij przycisk , aby zobaczyć dokładne godziny wszystkich połączeń). • Aby wymazać całą listę i uniemożliwić współpracownikowi albo małżonko- wi odkrycie Twoich postępków, stuknij przycisk Wymaż na górze ekranu. Zostaniesz poproszony o potwierdzenie swojej decyzji (nie można usuwać pojedynczych pozycji listy). Klawiatura ekranowa Ostatnim sposobem wykonywania połączeń jest stuknięcie przycisku Przyciski na dole ekranu. Pojawi się standardowa klawiatura ekranowa iPhone’a. Działa ona tak samo, jak klawiatura w zwykłym telefonie, ale „klawisze” są znacznie większe i nie możesz wyczuć ich palcami (rysunek 2.23). Rysunek 2.23. Klawiatura ekranowa 68 C Z Ę Ś Ć I ♦ i P H O N E J A K O T E L E F O N Rozmowy za granicą Aby wykonać połączenie, wystukaj numer — użyj przycisku jeśli się pomylisz — a następnie stuknij zielony przycisk Połącz. Dzięki małej ikonie dzenia numeru na listę kontaktów. Więcej informacji znajdziesz na stronie 63. możesz również użyć klawiatury ekranowej do wprowa- , aby usunąć cyfrę, Rozmowy za granicą iPhone to czteropasmowy telefon GSM, co oznacza, że działa w 200 krajach świata, które mają sieci GSM (m.in. w całej Europie). Znakomicie! Jednakże za rozmowy poza granicami kraju Era i Orange każą sobie słono płacić, od prawie dwóch do kilkunastu złotych za minutę. Gorzej! Jeśli regularnie plasujesz się w trzecim progu podatkowym, musisz po prostu skontaktować się z operatorem i poprosić o uaktywnienie roamingu (można to zrobić zdalnie; jest to środek bezpieczeństwa). To wszystko. Teraz możesz wybierać numery lokalne w odwiedzanych krajach i odbierać połączenia z Polski od osób, które dzwonią pod Twój zwykły numer. Możesz nawet określić, który zagraniczny operator będzie obsługiwał Twoje po- łączenia, ponieważ w danym kraju może być więcej takich, którzy podpisali umowy z Orange lub Erą. Sposób wybierania zagranicznego operatora opisano na stronie 307. Aby uzyskać więcej informacji o połączeniach za granicą, wejdź na stronę Orange lub Ery i wyszukaj słowo „roaming” (strzeż się opłat za transmisję danych — zdarzało się, że po kilkutygodniowych wczasach za granicą abonenci otrzymywali rachunki na kilkanaście tysięcy złotych!). Jeśli jednak wolałbyś uniknąć wysokich opłat za roaming, możesz po prostu wypożyczyć telefon komórkowy w odwiedzanym kraju. Jeśli chodzi o dzwonienie za granicę z Polski, procedura jest prosta — przytrzy- maj przycisk 0 (pojawi się znak +), a następnie wpisz kod kraju, numer kierun- kowy oraz numer telefonu. Takie rozmowy również sporo kosztują. Jeśli często dzwonisz za granicę, możesz radykalnie obniżyć swoje rachunki, korzystając z Jajah.com. Jest to serwis WWW, który przesyła Twoje rozmowy przez internet — za kilka eurocentów za minutę. Nie musisz się nigdzie rejestrować; po prostu przejdź pod adres www.jajah.com na swoim iPhonie. Wpisz swój numer telefonu i numer przyjaciela z zagranicy, a następnie kliknij przycisk CALL. Po chwili Twój telefon zadzwoni i usłyszysz głos przyjaciela. W rzeczywistości żaden z Was nie wykonał połączenia — to serwis Jajah zadzwonił do Was obu, zapewniając Ci duże oszczędności. Miłych konwersacji! Uwaga: Jest też inna możliwość — pobierz z serwisu iPhone App Store program do przesyłania głosu przez internet, taki jak iCall. Kiedy będziesz w zasięgu bezprzewodowego hotspotu Wi-Fi, będziesz mógł rozmawiać za darmo. To jest to. R O Z D Z I A Ł 2 . ♦ R O Z M O W Y T E L E F O N I C Z N E 69
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

iPhone 3G. Nieoficjalny podręcznik. Wydanie II
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: