Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00402 007112 19981331 na godz. na dobę w sumie

Nowa dziesiątka Unii Europejskiej - ebook/epub

Nowa dziesiątka Unii Europejskiej - ebook/epub
Nowa dziesiątka Unii Europejskiej - ebook/epub
Dobiesław Jędrzejczyk
Wydawnictwo Akademickie Dialog
Praca zbiorowa pod redakcją Dobiesława Jędrzejczyka Książka, którą oddajemy do rąk Czytelników, jest pierwszym kompendium wiedzy na temat nowej dziesiątki krajów Unii Europejskiej, wśród nich Polski. Budowa spójnej, poszerzonej wspólnoty to jedno z największych współczesnych wyzwań naszego kontynentu. Jesteśmy świadkami najbardziej znaczącego rozszerzenia w historii UE. Pierwszego maja 2004 roku liczba jej członków powiększyła się z 15 do 25; powierzchnia zjednoczonej Europy poszerzyła się o 23%, a liczba ludności wzrosła o 19%. Przyjęcie dziesięciu nowych państw o zróżnicowanych warunkach geograficznych, różnym poziomie rozwoju gospodarczego, odmiennej przeszłości i tradycji kulturowej stworzyło szereg problemów i wzajemnych zobowiązań. Ich rozwiązanie i wypełnienie wymaga poznania specyfiki tych krajów oraz zgłębienia zjawisk i procesów kształtujących ich współczesne oblicze.
Wszystkie kategorie Tylko inne Tylko pozostałe kategorie
Książki podobne do wybranej publikacji
Determinanty rozwoju gospodarczego państw ASEAN - ebook/pdf
Determinanty rozwoju gospodarczego państw ASEAN - ebook/pdf
Katarzyna Anna Nawrot
Wydawnictwo Naukowe Scholar
Analiza transformacji krajów rozwijających się, ze szczególnym uwzględnieniem czynników, które zdeterminowały pozytywny przebieg procesów rozwojowych państw ASEAN.

W książce „Determinanty rozwoju gospodarczego państw ASEAN” dokonano identyfikacji i ewaluacji kluczowych czynników, które zadecydowały o rozwoju gospodarczym państw Azji Południowo-Wschodniej zrzeszonych w ASEAN...

Nowe typy usług w działalności gospodarczej - ebook/pdf
Nowe typy usług w działalności gospodarczej - ebook/pdf
Anna Walaszek-Pyzioł, Tomasz Długosz
Difin

W ostatnich latach zauważyć można bardzo istotny wzrost znaczenia różnego rodzaju usług w życiu gospodarczym krajów wysoko i średnio rozwiniętych – również Polski. Obok usług znanych od dawna (takich jak: przewóz, spedycja, pośrednictwo handlowe itp.) w obrocie pojawiają się coraz to nowe typy czy rodzaje usług. Zapotrzebowanie na te usługi zgłaszają przedsiębiorcy oraz – przede wszystkim – konsumenci (gospodarstwa...Zmiany demograficzne w wyniku emigracji w archidiecezji warmińskiej na koniec 2012 roku - ebook/pdf
Zmiany demograficzne w wyniku emigracji w archidiecezji warmińskiej na koniec 2012 roku - ebook/pdf
ks. Krzysztof Bielawny
Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. Po pierwsze sytuacja demograficzna naszego kraju zaczęła się zmieniać, i to na naszą niekorzyść. Otworzyły się granice innych państw dla naszych obywateli. Polacy za pracą mogą wyjeżdżać m.in. do Niemiec, Anglii, Irlandii, Szwecji i wielu innych krajów. Rosnące bezrobocie spowodowało emigrację zarobkową Polaków za granicę...

Polska polityka zagraniczna wobec integracji europejskiej po 2004 r. - ebook/pdf
Polska polityka zagraniczna wobec integracji europejskiej po 2004 r. - ebook/pdf
Artur Niedźwiecki
Wydawnictwo Biblioteka
Analiza polskiej polityki zagranicznej wobec integracji europejskiej po 2004 r. Celem pracy jest odpowiedź na pytanie, jaką rolę odgrywa obecnie nasz kraj w dalszym rozwoju wspólnoty.

Praca przedstawia uwarunkowania pozycji Rzeczpospolitej w systemie integracji europejskiej. Jaka jest skala wpływu Polski na kształtowanie szeroko pojętych mechanizmów regulacyjnych Unii Europejskiej...

Z głębi Europy - ebook/epub
Z głębi Europy - ebook/epub
Bartłomiej Kurcz
Liberum Verbum

Twórczość Bartłomiej Kurcza sięga do głębokich korzeni Europy-wspólnoty kulturowej, Europy-tradycji, Europy-wartości. To ważne, ponieważ na co dzień Autor, doktor prawa, jest pracownikiem Komisji Europejskiej.
Tomik prezentowany był w wielu miastach Polski oraz w Brukseli.

Systemy polityczne krajów nadbałtyckich - ebook/pdf
Systemy polityczne krajów nadbałtyckich - ebook/pdf
Bogusław Jagusiak
Difin

Książka stanowi całościowe i logiczne kompendium wiedzy dotyczącej mechanizmów modernizacji kształtowania nowego ładu oraz własnej tożsamości w systemach politycznych krajów nadbałtyckich. Publikacja przeznaczona jest dla wszystkich czytelników zainteresowanych procesem instytucjonalnych zmian ustrojowych ich wieloaspektowością, które są niezwykle istotne dla szczegółowego poznania uwarunkowań współcześnie zachodzących...

Polityka pieniężna nowych państw członkowskich Unii Europejskiej - ebook/pdf
Polityka pieniężna nowych państw członkowskich Unii Europejskiej - ebook/pdf
Wiesława Przybylska-Kapuścińska
Wolters Kluwer
W 2004 r. do Unii Europejskiej przystąpiły kraje Europy Środkowej i Wschodniej. Niniejsza książka jest monografią o polityce pieniężnej tych państw - pokazuje, w jaki sposób kraje UE-8 dostosowywały tą politykę do nowoczesnych standardów.

Z książki Czytelnik dowie się:

 • w jaki sposób następowały przemiany systemów finansowych państw UE-8,
 • jakie przekształcenia instytucjonalno - prawne wprowadzono w bankowości centralnej...


 • Wiedza i kapitał ludzki w środowiskach przedsiębiorczości. Podejście terytorialne - ebook/pdf
  Wiedza i kapitał ludzki w środowiskach przedsiębiorczości. Podejście terytorialne - ebook/pdf
  Zbigniew Przygodzki
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

  Ludzie i instytucje wytwarzają specyficzny klimat, warunki życia i działania, które kreują środowiska przedsiębiorczości. Wykorzystując lokalne właściwości terytorium oraz siły globalizacji, środowiska te zyskują zdolność konkurowania w skali międzynarodowej. Terytorialna logika funkcjonowania buduje atmosferę „bycia u siebie”, w miejscu dającym poczucie stabilności i siły...

  Komercjalizacja wiedzy i technologii – determinanty i strategie - ebook/pdf
  Komercjalizacja wiedzy i technologii – determinanty i strategie - ebook/pdf
  Dariusz M. Trzmielak
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Trendy na rynkach międzynarodowych sprawiają, że badania naukowe są w centrum zainteresowań firm, szczególnie w takich branżach, jak: biotechnologia, nanotechnologia, energetyka odnawialna, medycyna, bioinformatyka, inżynieria materiałowa, elektronika, paliwa energetyczne. Rozwój nowych technologii staje się priorytetem strategii Unii Europejskiej, Polski, regionów, ośrodków badawczych i podmiotów gospodarczych...


  Transport - ebook/epub
  Transport - ebook/epub
  Włodzimierz Rydzkowski, Krystyna Wojewódzka-Król
  Wydawnictwo Naukowe PWN

  Aktualna, kompleksowa wiedza ekonomiczna o transporcie w Polsce i Unii Europejskiej


  Nowe wydanie kompendium wiedzy o transporcie dostosowane do nowych wyzwań, takich jak


  globalizacja i regionalizacja, innowacyjność i zrównoważony rozwój, obejmuje najnowsze problemy


  i tendencje w transporcie polskim i Unii Europejskiej.
  Zakres tematyczny:


  • Nowe wyzwania społeczno-gospodarcze oraz środowiskowe wobec transportu


  ...


  Skuteczność i racja stanu. Z teki Ministra Spraw Zagranicznych RP - ebook/epub
  Skuteczność i racja stanu. Z teki Ministra Spraw Zagranicznych RP - ebook/epub
  Bronisław Geremek
  Wydawnictwo Akademickie DIALOG

  Teksty składające się na ten tom pochodzą z lat 1998–2000 i należą do spuścizny ówczesnego ministra spraw zagranicznych RP – Bronisława Geremka. Są wśród nich wystąpienia na forum Sejmu RP, przemówienia i inne teksty okolicznościowe, wywiady udzielane prasie polskiej i zagranicznej.

  Na nurtujące wówczas Polaków pytania o miejsce Polski w Europie i świecie, o polską rację stanu...  Instytucje i drogi rozwoju. Chiny, Wietnam, Korea Południowa i Tajwan - ebook/pdf
  Instytucje i drogi rozwoju. Chiny, Wietnam, Korea Południowa i Tajwan - ebook/pdf
  Tomasz Legiędź
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

  W ostatnim stuleciu gospodarka światowa rozwijała się najdynamiczniej w historii, jednak problemy zróżnicowania rozwoju oraz spory wokół roli rynku i państwa w inicjowaniu wzrostu i rozwoju gospodarczego nie tylko nie słabną, ale nawet narastają. Autor książki proponuje, by w tym nieustannym sporze między zwolennikami rozwiązań rynkowych i interwencjonistycznych zwrócić uwagę na stanowisko prezentowane w nowej ekonomii instytucjonalnej...

  Metody i modele zarządzania w warunkach społeczeństwa wiedzy - ebook/pdf
  Metody i modele zarządzania w warunkach społeczeństwa wiedzy - ebook/pdf
  Zdzisław Cygan
  Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej

  „Oddajemy do rąk Czytelników zbiór materiałów dotyczących metod i modeli zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach społeczeństwa wiedzy.
  W ostatnich latach wiele mówi się o zarządzaniu, o postępie naukowo-technicznym i innowacyjnym, o aspektach ekonomicznych i organizacyjnych działań w warunkach budowy społeczeństwa innowacyjnego przy wykorzystaniu szeroko pojętej wiedzy, w warunkach tzw...

  Historia Polski - ebook/epub
  Historia Polski - ebook/epub
  Jerzy Topolski
  Wydawnictwo Poznańskie
  Historia Polski Jerzego Topolskiego to doskonale napisane kompendium wiedzy dotyczące dziejów naszego państwa od czasów najdawniejszych po wiek XXI. Jest to pierwsza publikacja, która w tak zwięzły a zarazem wyczerpujący sposób przekazuje czytelnikowi wiedzę o przeszłości naszego kraju, narodu, społeczeństwa i kultury. Napisana przez wybitnego historyka książka przeznaczona jest dla szerokiego spectrum czytelników...
  Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej - ebook/epub
  Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej - ebook/epub
  Bohdan Gruchman, Ewa Małuszyńska
  Wydawnictwo Naukowe PWN
  Decyzja Wielkiej Brytanii o rezygnacji z członkostwa w Unii Europejskiej oraz kryzys migracyjny, zdominowały w ostatnim czasie dyskusje, odbywające się w krajach członkowskich wspólnoty oraz jej instytucjach. Dlatego pojawiła się konieczność przygotowania piątego, znacząco zmienionego i uaktualnionego Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej. Nowe wydanie ma na celu aktualizację zagadnień...
  Wpływ opodatkowania przedsiębiorstw na lokalizację bezpośrednich inwestycji zagranicznych w krajach Unii Europejskiej - ebook/pdf
  Wpływ opodatkowania przedsiębiorstw na lokalizację bezpośrednich inwestycji zagranicznych w krajach Unii Europejskiej - ebook/pdf
  Dorota Wawrzyniak
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Dynamiczny wzrost przepływów bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) stanowi cechę charakterystyczną ostatnich dziesięcioleci. Kraje rywalizują między sobą o ich napływ stosując różnego rodzaju zachęty dla kapitału zagranicznego. Jedną z nich stanowi stopa opodatkowania przedsiębiorstw. Niniejsza praca poświęcona jest zależności pomiędzy opodatkowaniem przedsiębiorstw a lokalizacją bezpośrednich inwestycji zagranicznych...


  Pozyskiwanie kapitału na innowacyjne przedsięwzięcia w opiece zdrowotnej - ebook/pdf
  Pozyskiwanie kapitału na innowacyjne przedsięwzięcia w opiece zdrowotnej - ebook/pdf
  Tomasz Adam Karkowski, Lucyna Lewandowska
  Wolters Kluwer
  Książka stanowi kompendium wiedzy na temat źródeł i form finansowania projektów innowacyjnych w sektorze opieki zdrowotnej. Autorzy omawiają samą istotę innowacyjności, jej determinanty i ich wpływ na poziom rozwoju polskiej gospodarki. Prezentują różne formy finansowania przedsięwzięć innowacyjnych, takie jak leasing, franczyza, Private Equity/Venture Capital, Business Angels, środki unijne na Gospodarkę Opartą na Wiedzy oraz...
  Klasa kreatywna w Polsce - ebook/pdf
  Klasa kreatywna w Polsce - ebook/pdf
  Praca zbiorowa
  Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

  Amerykański badacz Richard Florida zaproponował koncepcję klasy kreatywnej, która wyjaśnia źródła zróżnicowania tempa wzrostu gospodarczego pomiędzy regionami. Rozwój regionalny i budowa gospodarki opartej na wiedzy mają wymagać równoczesnego rozwoju trzech „T” – technologii, talentu i tolerancji. Wyjątkowe znaczenie dla tego rozwoju mają pracownicy kreatywni, którzy najchętniej osiedlają się tam...

  Geografia humanistyczna miasta - ebook/epub
  Geografia humanistyczna miasta - ebook/epub
  Dobiesław Jędrzejczyk
  Wydawnictwo Akademickie DIALOG

  Miasto odgrywa ważną rolę w badaniach genezy i rozwoju każdego społeczeństwa. Jest bowiem jednym z filarów cywilizacji, tworząc środowisko ludzkiej egzystencji oraz przestrzeń do realizacji potrzeb i pragnień człowieka. Książka Dobiesława Jędrzejczyka ukazuje zagadnienia miejskie w kontekście powstawania i rozwoju cywilizacji europejskiej. Kładzie nacisk na humanistyczne rozumienie przestrzeni...

  Pamięć zbiorowa społeczeństwa polskiego w okresie transformacji - ebook/pdf
  Pamięć zbiorowa społeczeństwa polskiego w okresie transformacji - ebook/pdf
  Piotr Tadeusz Kwiatkowski
  Wydawnictwo Naukowe Scholar
  Niniejsza książka to drugi tom, który podsumowuje prace przygotowane w ramach projektu badawczego „Współczesne społeczeństwo polskie wobec przeszłości”. Pasjonująca lektura dla socjologów.

  Książka „Pamięć zbiorowa społeczeństwa polskiego w okresie transformacji” prezentuje przemiany postaw Polaków wobec przeszłości obserwowane od końca PRL-u do 2004 r., gdy Polska weszła do Unii Europejskiej...

  Geografia społeczna Polski - ebook/epub
  Geografia społeczna Polski - ebook/epub
  Grzegorz Węcławowicz
  Wydawnictwo Naukowe PWN
  Prezentowana książka, bazując na dorobku metodologicznym i koncepcyjnym światowej geografii społecznej, ma za zadanie przedstawić sytuację w Polsce pierwszych dziesięcioleci 21 wieku. Celem autora jest, na tle uwarunkowań historycznych i historii współczesnej, pokazanie wymiaru przestrzennego podstawowych procesów i zjawisk politycznych, gospodarczych i społecznych kształtujących obraz i strukturę współczesnego społeczeństwa polskiego...
  Finanse publiczne - ebook/epub
  Finanse publiczne - ebook/epub
  Stanisław Owsiak
  Wydawnictwo Naukowe PWN
  Praca ta jest próbą oceny, w jakim stopniu Nowe Zarządzanie Gospodarcze w Unii Europejskiej pomogło zdyscyplinować finanse publiczne w państwach członkowskich. Autorzy w publikacji wskazują słabe strony instytucjonalnych podstaw funkcjonowania Unii Europejskiej, które pogłębiły niekorzystne zjawiska w sferze realnej oraz fiskalnej w okresie kryzysu finansowego. Ocenione zostały strategie konsolidacji fiskalnych państw członkowskich...
  Prawny model opodatkowania nieruchomości podatkiem od towarów i usług - ebook/pdf
  Prawny model opodatkowania nieruchomości podatkiem od towarów i usług - ebook/pdf
  Przemysław Szymczyk
  C. H. Beck

  Książka prezentuje alternatywny dla Unii Europejskiej, i zarazem dla Polski, prawny model opodatkowania nieruchomości podatkiem od towarów i usług. Obecnie panujący system jest nieefektywny (także fiskalnie), a przede wszystkim niezwykle chaotyczny i skomplikowany. Wynika to z nadmiernej ingerencji ustawodawcy w mechanizmy przedmiotowego podatku, zwłaszcza ze stosowania zbyt dużej liczby zwolnień (dotyczących nie tylko nieruchomości) oraz...

  Małopolski przedsiębiorca na rynku Unii Europejskiej. Założenia – doświadczenia - rezultaty - ebook/pdf
  Małopolski przedsiębiorca na rynku Unii Europejskiej. Założenia – doświadczenia - rezultaty - ebook/pdf
  Teresa Sasińska-Klass, Agnieszka Szymańska
  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

  Książka jest drugą publikacją prezentującą rezultaty badań prowadzonych w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ w ramach projektu INTER GET UP, którego celem było wspieranie rozwoju przedsiębiorczości poprzez stymulację procesu tworzenia nowych oraz poprawę efektywności już istniejących małych i średnich firm, a także pogłębienie współpracy regionalnej w ramach UE...  E-konsument w Europie - komparatywna analiza zachowań - książka
  E-konsument w Europie - komparatywna analiza zachowań - książka
  Magdalena Jaciow, Agata Stolecka-Makowska, Robert Wolny
  Onepress

  Kraje Europy rozwijają się w różnym tempie, stopniu i zakresie, w zależności od czynników ekonomicznych, demograficznych, społecznych, kulturowych czy stopnia zaawansowania technologicznego. Innowacyjność gospodarki ma coraz większe znaczenie dla rozwoju danego państwa, ponieważ przekłada się na konkurencyjność podmiotów rynkowych i zwyczaje konsumentów. Jednym z przejawów tej innowacyjności jest wirtualizacja życia społeczno-gospodarczego...  Współczesny kryzys gospodarczy. Przyczyny - przebieg - skutki - ebook/pdf
  Współczesny kryzys gospodarczy. Przyczyny - przebieg - skutki - ebook/pdf
  Jan Bednarczyk, Sławomir Bukowski, Józef Misala
  CeDeWu

  Istotnym skutkiem dążenia różnorodnych podmiotów gospodarczych do osiągania korzyści z rozwoju międzynarodowego podziału pracy jest wzrost stopnia zależności i zarazem współzależności ekonomicznej gospodarek narodowych poszczególnych krajów świata i ich grup. Towarzyszy temu coraz bardziej intensywne przenoszenie się w skali międzynarodowej pozytywnych względnie negatywnych impulsów rozwoju gospodarczego...  Teatr białoruski 1920-1930. Odrodzenie i zagłada - ebook/pdf
  Teatr białoruski 1920-1930. Odrodzenie i zagłada - ebook/pdf
  Andriej Moskwin
  BEL Studio
  Andriej Moskwin napisał ogromnie ważną książkę. Jest to monografia teatru białoruskiego w latach jego narodzin, rozkwitu i likwidacji, istotna dla badaczy historii teatru, nie tylko w Polsce, ale też na Białorusi, gdzie, z różnych znanych nam przyczyn, nie powstała tego typu praca. Co więcej, każe ona spojrzeć na teatr i dramat białoruski owego dziesięciolecia szerzej, w kontekstach: rozwoju kultury...
  Gospodarka i społeczeństwo w dobie globalizacji - ebook/epub
  Gospodarka i społeczeństwo w dobie globalizacji - ebook/epub
  Opracowanie zbiorowe
  Dialog
  Pod redakcją naukową Anny BąkiewiczW grudniu 1999 roku w Instytucie Krajów Rozwijających się na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się druga konferencja na temat: Społeczno-ekonomiczne skutki globalizacji. Jednostka, rodzina, społeczeństwo w Polsce i na świecie. Wzięli w niej udział młodzi adepci nauki, zainteresowani problemami współczesnej gospodarki i społeczeństwa - studenci...
  Polityka wzrostu gospodarczego w Polsce i w Unii Europejskiej. Polityka ekonomiczna a wzrost gospodarczy - ebook/pdf
  Polityka wzrostu gospodarczego w Polsce i w Unii Europejskiej. Polityka ekonomiczna a wzrost gospodarczy - ebook/pdf
  Jan Bednarczyk, Sławomir Bukowski, Wiesława Przybylska-Kapuścińska
  CeDeWu

  Książka jest prezentacją badań przedstawicieli krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych na temat uwarunkowań wzrostu gospodarczego w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej. Stanowi ona kontynuację rozważań na temat mechanizmów i źródeł wzrostu gospodarczego zawartych w publikacji wydawanej w CeDeWu. Na treść tamtej publikacji składają się głównie analizy teoretycznych i empirycznych aspektów szeroko rozumianego wzrostu...

  Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań - ebook/pdf
  Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań - ebook/pdf
  Piotr Machnikowski, Edward Gniewek, Katarzyna Górska
  C. H. Beck

  Tom, który oddajemy do rąk Czytelników zawiera referaty wygłoszone i przygotowane do publikacji przez uczestników III Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów, który odbył się we Wrocławiu w 25–27.9.2008 r.

  Temat konferencji, który stał się też tytułem tego zbioru, brzmiał: „Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań – współczesne problemy prawne”. W konferencji uczestniczyło ponad 300 pracowników i doktorantów instytutów...

  Identity Narratives. Interdisciplinary Perspectives - ebook/pdf
  Identity Narratives. Interdisciplinary Perspectives - ebook/pdf
  red. Marek S. Szczepański, Wioletta Tomala-Kania, Zbigniew Zagała
  Uniwersytet Śląski

  Kim jestem? Kim jesteśmy? I dlaczego? To kilka z wielu pytań, z którymi usiłują się zmierzyć autorzy książki „Narracje tożsamościowe. Perspektywy interdyscyplinarne”. Wypowiadają się z różnych perspektyw, podejmują wielość zróżnicowanych wątków. Dopiero taki wielowymiarowy obraz daje szansę zmierzenia się z postawionymi przed sobą pytaniami (zadaniami), a wśród nich: multikulturalizm...

  Struktura ludności województwa łódzkiego w II Rzeczypospolitej - ebook/pdf
  Struktura ludności województwa łódzkiego w II Rzeczypospolitej - ebook/pdf
  Arkadiusz Rzepkowski
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Publikacja to kompendium wiedzy o strukturze ludności województwa łódzkiego w okresie międzywojennym. Autor, wykorzystując nowoczesne metody analizy i prezentacji danych statystycznych, przedstawił stan badanej populacji według cech demograficzno-społecznych, takich jak: liczba ludności, gęstość zaludnienia, wiek, płeć, stan cywilny, stopień zamożności, skład zawodowy, wykształcenie...
  Słownik pedagogiki specjalnej - ebook/epub
  Słownik pedagogiki specjalnej - ebook/epub
  Małgorzata Kupisiewicz
  Wydawnictwo Naukowe PWN
  Słownik zawiera hasła z zakresu: - diagnozy i stymulacji rozwoju dzieci z różnymi rodzajami i stopniem niepełnosprawności; - patologii i profilaktyki rozwoju; - edukacji, rehabilitacji, resocjalizacji oraz terapii medycznej i psychologiczno-pedagogicznej osób niepełnosprawnych; - społecznego funkcjonowania osób niepełnosprawnych w różnych środowiskach życia; - regulacji prawnych dotyczących tych osób...