Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00061 007097 15352018 na godz. na dobę w sumie

Odsetki w kosztach osób prawnych - ebook/pdf

Odsetki w kosztach osób prawnych - ebook/pdf
Odsetki w kosztach osób prawnych - ebook/pdf
INFOR PL SA
INFOR
Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszły w życie – na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodo - wym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1328 i 1478), dalej jako „ustawa zmieniająca” - przepisy wprowadzające istotne zmiany w zasadach podatkowego rozliczania odsetek od, szeroko rozumianych, pożyczek. Zmiany te polegają na:• Modyfikacji istniejących przepisów dotyczących tzw. niedostatecznej (cienkiej) kapi - talizacji • Wprowadzeniu, alternatywnej w stosunku do przepisów o tzw. niedostatecznej (cienkiej) kapitalizacji, regulacji określającej metodę ujmowania w kosztach podatkowych odsetek od pożyczek
Wszystkie kategorie Tylko biznes Tylko pozostałe kategorie
Książki podobne do wybranej publikacji
Odsetki w kosztach osób prawnych - ebook/pdf
Odsetki w kosztach osób prawnych - ebook/pdf
INFOR PL SA
Infor PL

Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszły w życie – na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodo - wym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1328 i 1478), dalej jako „ustawa zmieniająca” - przepisy wprowadzające istotne zmiany w zasadach podatkowego rozliczania odsetek od...

 • Odsetki od pożyczek w kosztach - ebook/pdf
  Odsetki od pożyczek w kosztach - ebook/pdf
  Marcin Gawlik
  INFOR
  1 stycznia 2015 r. ustawodawca wprowadził do ustawy o podatku dochodo - wym od osób prawnych istotne zmiany w przepisach dotyczących niedosta - tecznej (cienkiej) kapitalizacji. Zmiany w tym zakresie są tak znaczące i kom - pleksowe, że przedsiębiorcy powinni dokładnie się z nimi zapoznać. W naszym opracowaniu uwypuklamy te elementy zmian, które mają bezpośredni wpływ na to, jak przedsiębiorcy będą ustalać...
  Zmiany w cenach transferowych - ebook/pdf
  Zmiany w cenach transferowych - ebook/pdf
  Ewa Ścierska, Danuta Langer-Babicz
  Infor PL
  1 stycznia 2017 r. wejdzie w życie ustawa z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1932, dalej: ustawa nowelizacyjna), która wnosi istotne zmiany do dotychczas obowiązujących przepisów dotyczących cen transferowych. Odpowiednie przygotowanie się do zmian powinno stać się...
  Prawo handlowe. Wydanie 16 - ebook/pdf
  Prawo handlowe. Wydanie 16 - ebook/pdf
  Andrzej Kidyba
  C. H. Beck

  W szesnastym wydaniu uwzględniono zmiany stanu prawnego, jakie miały miejsce od ostatniego wydania, najnowszą literaturę przedmiotu oraz orzecznictwo sądów. Zmiany stanu prawnego wynikały w szczególności z wejścia w życie ustawy z 13.6.2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2013 r. poz. 888), ustawy z 27.9.2013 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz...

  Odsetki od pożyczek w kosztach - ebook/pdf
  Odsetki od pożyczek w kosztach - ebook/pdf
  Marcin Gawlik
  Infor PL

  1 stycznia 2015 r. ustawodawca wprowadził do ustawy o podatku dochodo - wym od osób prawnych istotne zmiany w przepisach dotyczących niedosta - tecznej (cienkiej) kapitalizacji. Zmiany w tym zakresie są tak znaczące i kom - pleksowe, że przedsiębiorcy powinni dokładnie się z nimi zapoznać. W naszym opracowaniu uwypuklamy te elementy zmian, które mają bezpośredni wpływ na to...


  PDOP 2017 - ebook/pdf
  PDOP 2017 - ebook/pdf
  Praca zbiorowa
  INFOR

  Publikacja zawiera:

  • ujednolicony tekst ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (stan prawny 5 lutego 2017 r.),
  • wyciąg z ustaw zmieniających ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych przedstawiające tzw. przepisy przejściowe,
  • wykaz aktów prawnych dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych.

  Obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. zmiany w przepisach zostały w tekście wyróżnione pogrubioną czcionką...

  PODATKI NR 4 - PODATKI 2015 wydanie internetowe - ebook/pdf
  PODATKI NR 4 - PODATKI 2015 wydanie internetowe - ebook/pdf
  Infor PL

  Publikacja zawiera ujednolicone teksty (stan prawny na dzień 1 stycznia 2015 r.):

  - ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)

  - ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)

  - ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (ryczałt ewidencjonowany i karta podatkowa)

  Oraz

  - wybrane rozporządzenia wykonawcze do tych ustaw

  W ujednoliconych tekstach...

  Podatki 2014 - ebook/epub
  Podatki 2014 - ebook/epub
  Aneta Flisek
  C. H. Beck

  Planowany termin wydania: 27 stycznia 2014 r.

  Jest to seria adresowana do doradców podatkowych, prawników, pracowników administracji, przedsiębiorców, studentów i wszsytkich, dla których znajomość obowiązujących przepisów prawa podatkowego stanowi warunek prawidłowego wykonania zawodu.

  Podatki 2014, opracowanie zawierające teksty podatkowych aktów prawnych. W książce zamieszczono następujące ustawy podatkowe:

  • Ordynację podatkową...
  Podatki 2014 - ebook/pdf
  Podatki 2014 - ebook/pdf
  Aneta Flisek
  C. H. Beck

  Jest to seria adresowana do doradców podatkowych, prawników, pracowników administracji, przedsiębiorców, studentów i wszsytkich, dla których znajomość obowiązujących przepisów prawa podatkowego stanowi warunek prawidłowego wykonania zawodu.

  Podatki 2014, opracowanie zawierające teksty podatkowych aktów prawnych. W książce zamieszczono następujące ustawy podatkowe:

  • Ordynację podatkową...
  Zbiór karny 2015 - ebook/pdf
  Zbiór karny 2015 - ebook/pdf
  Opracowanie zbiorowe
  Wolters Kluwer Polska

  Oddawany do rąk Czytelników zbiór przepisów obejmuje:

  K.K., K.P.K., K.K.W., K.K.S., K.W., K.P.W., U.P.S.N. oraz U.O.P.Z., U.O.K., U.W.T.P.A., U.P.N.

  K.K. - wprowadzono zmiany wynikające z obszernej nowelizacji z 27 września 2013 r.

  K.P.K. - bardzo istotne zmiany wynikają m.in. z nowelizacji z 28 listopada 2014 r. i dotyczą w szczególności wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony...

  Zbiór karny plus 2015 - ebook/pdf
  Zbiór karny plus 2015 - ebook/pdf
  Opracowanie zbiorowe
  Wolters Kluwer Polska

  Oddawany do rąk Czytelników zbiór przepisów obejmuje:

  K.K., K.P.K., K.K.W., K.K.S., K.W., K.P.W., U.P.S.N., U.Ś.K., U.O.P.P.Ś. oraz U.O.P.Z., U.O.K., U.W.T.P.A., U.P.N.

  K.K. - wprowadzono zmiany wynikające z obszernej nowelizacji z 27 września 2013 r.

  K.P.K. - bardzo istotne zmiany wynikają m.in. z nowelizacji z 28 listopada 2014 r. i dotyczą w szczególności wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego...

  Kodeks karny 2017 PLUS - zbiór przepisów - ebook/pdf
  Kodeks karny 2017 PLUS - zbiór przepisów - ebook/pdf
  Opracowanie zbiorowe null
  Wolters Kluwer
  Stan prawny na 05.05.2017 r.

  Zmiany do Zbioru karnego PLUS (wyd. 8)

  KODEKS KARNY
  • od 1 marca 2017 r. - ustawa z 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 244)
  • od 27 kwietnia 2017 r. - ustawa z 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 768)
  • od 13 lipca 2017 r. - ustawa z 23 marca 2017 r...
  Podatki 2014. Wydanie 2 - ebook/pdf
  Podatki 2014. Wydanie 2 - ebook/pdf
  Aneta Flisek
  C. H. Beck

  Stan prawny: 19 maja 2014 r.

  Jest to seria adresowana do doradców podatkowych, prawników, pracowników administracji, przedsiębiorców, studentów i wszsytkich, dla których znajomość obowiązujących przepisów prawa podatkowego stanowi warunek prawidłowego wykonania zawodu.

  Podatki 2014, wyd. 2 objęło zmiany wchodzące w życie w kwietniu 2014 r. Regulacje te związane są przede wszystkim z podatkiem naliczonym w przypadku wydatków związanych...  Kodeks księgowego - PDOF i PKPiR 2016 - ebook/pdf
  Kodeks księgowego - PDOF i PKPiR 2016 - ebook/pdf
  Monitor księgowego
  Infor PL

  Publikacja zawiera ujednolicony na dzień 1 stycznia 2015 r. tekst ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz rozporządzenie w sprawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów obowiązujące w 2015 r.

  Publikacja zawiera również wyciągi z ustaw zmieniających ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych przedstawiające tzw. przepisy przejściowe.

  Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych...

  Kodeks cywilny. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Księgi wieczyste i hipoteka. Kodeks postępowania cywilnego. Prawo prywatne międzynarodowe. Prawo o aktach stanu cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych - ebook/pdf
  Kodeks cywilny. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Księgi wieczyste i hipoteka. Kodeks postępowania cywilnego. Prawo prywatne międzynarodowe. Prawo o aktach stanu cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych - ebook/pdf
  Opracowanie zbiorowe null
  Wolters Kluwer
  Zbiór uwzględnia zmiany opublikowane do dnia 15 lutego 2017 r., w tym m.in.:
  Kodeks cywilny:
  ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. poz. 2255)
  Księgi wieczyste i hipoteka:
  ustawa z 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. poz. 1948 ze zm.)
  ustawa z 2 grudnia 2016 r...


  PDOF i PKPiR 2017 - ebook/pdf
  PDOF i PKPiR 2017 - ebook/pdf
  INFOR PL S.A.
  INFOR

  Od 1 stycznia 2017 r. zaczęły obowiązywać liczne zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dotyczą one m.in.:

  • wyłączenia z kosztów wydatków powyżej 15 000 zł opłaconych w całości gotówką

  • sposobu ustalania przychodu z tytułu objęcia akcji (udziałów) w zamian za wkład niepieniężny,

  • wprowadzenia nowych zwolnień z PIT

  • wprowadzenia nowych zasad korzystania z tzw...

  Prawo administracyjne. Zbiór przepisów. Wydanie 16 - ebook/pdf
  Prawo administracyjne. Zbiór przepisów. Wydanie 16 - ebook/pdf
  Opracowanie zbiorowe
  Wolters Kluwer

  Stan prawny na 12.03.2012 r.  Zbiór uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem:


  KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO:

  • 7 marca 2012 r. - ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 186, poz. 1100)
  • 1 lipca 2013 r. - ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. Nr 167, poz. 1131)

  ORDYNACJA PODATKOWA:

  • 24 października 2011 r...

  PIT, CIT, ryczałt 2018. Podatki część 1 - ebook/pdf
  PIT, CIT, ryczałt 2018. Podatki część 1 - ebook/pdf
  Opracowanie zbiorowe
  Infor

  Od 1 stycznia 2018 r. w podatkach dochodowych zostaną wprowadzone liczne zmiany. Część z nich ma na celu wyeliminowanie mechanizmów optymalizacji podatkowej. Mają temu służyć m.in. wyodrębnienie w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych, a także modyfikacja przepisów dotyczących kontrolowanej spółki zagranicznej oraz wprowadzenie limitów dla kosztów uzyskania przychodów...

  Inne podatki 2017 - ebook/pdf
  Inne podatki 2017 - ebook/pdf
  Praca zbiorowa
  INFOR

  Publikacja zawiera ujednolicone teksty (stan prawny marzec 2017 r.):

  • ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych

  • ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

  • ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn

  • ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

  • ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym

  • ustawy z dnia 30 października 2002 r...

  Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Komentarz. Wydanie 1 - ebook/pdf
  Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Komentarz. Wydanie 1 - ebook/pdf
  Mariusz Pogoński
  Lexis Nexis

  Niniejsza publikacja to kompleksowy komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych napisany przez praktyka prawa podatkowego. Jego ogromną zaletą jest aktualność oraz problemowe ujęcie porusznych tematów. Autor zwraca uwagę nie tylko na aspekty teoretyczne, lecz także na praktyczny wymiar stosowania norm prawnych zawartych w ustawie. W celu przystępnego zobrazowania omawianych kwestii publikację wzbogacono licznymi odwołaniami...

  Kodeks księgowego - PDOP 2016 - ebook/pdf
  Kodeks księgowego - PDOP 2016 - ebook/pdf
  Monitor księgowego
  Infor PL

  Publikacja zawiera:
  • ujednolicony tekst ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (stan prawny 20 lutego 2016 r.),
  • wyciąg z ustaw zmieniających ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych przedstawiające tzw. przepisy przejściowe,
  • wykaz aktów prawnych dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych.
  Obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. zmiany w przepisach zostały w tekście wyróżnione...
  CIT. Komentarz. Podatki i rachunkowość - ebook/pdf
  CIT. Komentarz. Podatki i rachunkowość - ebook/pdf
  Paweł Małecki, Małgorzata Mazurkiewicz
  Wolters Kluwer

  CIT. Podatki i rachunkowość to jedyny na rynku komentarz, który dzięki wyjątkowemu połączeniu omówienia aspektów podatkowych i rachunkowych pomoże księgowym, doradcom podatkowym i biegłym rewidentom uniknąć błędów popełnianych przy rozliczaniu należnego podatku dochodowego od osób prawnych.

  Oprócz podstawowych problemów związanych z podatkiem dochodowym od osób prawnych czytelnik będzie mógł zapoznać się z:

  • opisem poglądów...  Zbiór karny 2014. Wydanie 3 - ebook/pdf
  Zbiór karny 2014. Wydanie 3 - ebook/pdf
  Opracowanie zbiorowe
  Lexis Nexis

  Wykaz najważniejszych zmian:

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  od 26 maja 2014 r. – ustawa z 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 538)

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...


  KŚT 2016 ze stawkami amortyzacji i powiązaniem z KŚT 2010 - ebook/pdf
  KŚT 2016 ze stawkami amortyzacji i powiązaniem z KŚT 2010 - ebook/pdf
  Praca zbiorowa
  INFOR

  Publikacja „KŚT 2016 ze stawkami amortyzacji i powiązaniem z KŚT 2010” zawiera pełny tekst Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT 2016) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z 3 października 2016 r. (Dz.U. poz. 1864) i obowiązującej od 1 stycznia 2017 r. W celu zapewnienia maksymalnej wygody korzystania z niniejszego opracowania 'Schemat Klasyfikacji Środków Trwałych 2016' uzupełniono – dodając dwie oddzielne kolumny –...

  Zbiór cywilny 2014. Wydanie 1 - ebook/pdf
  Zbiór cywilny 2014. Wydanie 1 - ebook/pdf
  Opracowanie zbiorowe
  Lexis Nexis

  Wykaz najważniejszych zmian:

  od 17 sierpnia 2013 r. – ustawa z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 880)

  od 21 listopada 2013 r. – ustawa z 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1289)

  od 1 grudnia 2013 r. – ustawa z 24 maja 2013 r...

  Zbiór cywilny PLUS 2014. Wydanie 1 - ebook/pdf
  Zbiór cywilny PLUS 2014. Wydanie 1 - ebook/pdf
  Opracowanie zbiorowe
  Lexis Nexis

  Oddawany do rąk Czytelników zbiór przepisów obejmuje:

  K.C., K.P.C., K.R.O., P.P.M., K.S.C., A.S.C., K.W.H., K.S.H., P.U.N.

  Stan prawny na 8 stycznia 2014 roku

  Wykaz najważniejszych zmian:

  od 17 sierpnia 2013 r. – ustawa z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 880)

  od 21 listopada 2013 r. – ustawa z 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków...

  Kodeks postępowania administracyjnego. Ordynacja podatkowa. Samorządowe kolegia odwoławcze. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o ustroju sądów administracyjnych Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Koszty i opłaty. Wydanie 19 - ebook/pdf
  Kodeks postępowania administracyjnego. Ordynacja podatkowa. Samorządowe kolegia odwoławcze. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o ustroju sądów administracyjnych Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Koszty i opłaty. Wydanie 19 - ebook/pdf
  Opracowanie zbiorowe
  Wolters Kluwer

  Stan prawny na 17.04.2013 r.

  Zbiór uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem:

  ORDYNACJA PODATKOWA:

  • 1 stycznia 2014 r. - ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustawy (Dz. U. poz. 35)

  POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI:

  • 1 stycznia 2013 r. - ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz...

  Podatki i opłaty lokalne. Teoria i praktyka - ebook/pdf
  Podatki i opłaty lokalne. Teoria i praktyka - ebook/pdf
  Bogumił Pahl
  Wolters Kluwer
  W publikacji przedstawiono najważniejsze problemy powstające na etapie realizacji podatków i opłat lokalnych, uwzględniając najnowsze zmiany w przepisach regulujących tę kategorię danin publicznych, orzecznictwo sądów administracyjnych oraz dorobek doktryny prawa podatkowego.

  W opracowaniu omówiono największą od trzynastu lat nowelizację ustaw o podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym oraz podatku leśnym...

  Podatki i opłaty lokalne. Teoria i praktyka - ebook/pdf
  Podatki i opłaty lokalne. Teoria i praktyka - ebook/pdf
  Bogumił Pahl
  Wolters Kluwer
  W publikacji przedstawiono najważniejsze problemy powstające na etapie realizacji podatków i opłat lokalnych, uwzględniając najnowsze zmiany w przepisach regulujących tę kategorię danin publicznych, orzecznictwo sądów administracyjnych oraz dorobek doktryny prawa podatkowego.

  W opracowaniu omówiono największą od trzynastu lat nowelizację ustaw o podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym oraz podatku leśnym...

  Zbiór cywilny PLUS 2014. Wydanie 2 - ebook/pdf
  Zbiór cywilny PLUS 2014. Wydanie 2 - ebook/pdf
  Opracowanie zbiorowe
  Lexis Nexis

  Wykaz najważniejszych zmian:

  od 22 stycznia 2014 r.ustawa z 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz.U. z 2014 r., poz. 24)

  po upływie 30 dni od ogłoszenia – ustawa z 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (ustawa oczekuje na publikację w Dz...

  Zbiór karny 2014. Wydanie 2 - ebook/pdf
  Zbiór karny 2014. Wydanie 2 - ebook/pdf
  Opracowanie zbiorowe
  Lexis Nexis

  Wykaz najważniejszych zmian:

  od 27 stycznia 2014 r. – ustawa z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 849)

   

  od 2 czerwca 2014 r. oraz od 1 lipca 2015 r. – ustawa z 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 1247)

  Wykaz wszystkich zmian umieszczono na końcu publikacji...

  Prawo nieruchomości. Gospodarka nieruchomościami. Księgi wieczyste i hipoteka. Własność lokali. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców. Zagospodarowanie wspólnot gruntowych - ebook/pdf
  Prawo nieruchomości. Gospodarka nieruchomościami. Księgi wieczyste i hipoteka. Własność lokali. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców. Zagospodarowanie wspólnot gruntowych - ebook/pdf
  Opracowanie zbiorowe
  Wolters Kluwer

  Stan prawny na 22.10.2012 r.

  UWZGLĘDNIA ZMIANY WCHODZĄCE W ŻYCIE Z DNIEM:

  USTAWA O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI:

  • 1 stycznia 2013 r. - ustawa z dnia 12 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 951)

  USTAWA O KSIĘGACH WIECZYSTYCH I HIPOTECE:

  • 19 lipca 2012 r. - wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2012 r. sygn. akt P 15/12 (Dz...

  Koszty podatkowe – wyłączenia i ograniczenia - ebook/pdf
  Koszty podatkowe – wyłączenia i ograniczenia - ebook/pdf
  Katarzyna Czajkowska-Matosiuk
  INFOR

  Koszty uzyskania przychodów to jedna z najważniejszych pozycji w rozliczeniu podatkowym każdego przedsiębiorcy. Z uwagi na ogólną definicję tego pojęcia przewidzianą w przepisach podatkowych, a także liczne ograniczenia określone w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, koszty są też jednym z najczęstszych powodów sporów podatnika z fiskusem...