Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00332 006562 19984861 na godz. na dobę w sumie

Planowanie i kontrola budżetowa w organizacjach - ebook/pdf

Planowanie i kontrola budżetowa w organizacjach - ebook/pdf
Planowanie i kontrola budżetowa w organizacjach - ebook/pdf
Wojciech Czakon
Wolters Kluwer
Książka zawiera uporządkowany wykład podstaw budżetowania. Dwie części, z których jedna poświęcona jest planowaniu, a druga kontroli budżetowej, uzupełnione listami pytań kontrolnych oraz zadaniami pozwalającymi przećwiczyć nabyte umiejętności, zawierają szczegółowe omówienie podstawowych zagadnień, do których należą m.in.: struktura budżetu głównego, skalowanie, techniki budżetowania, budżetowanie przychodów i zapotrzebowania na gotówkę, kontrola zarządcza, rachunek odpowiedzialności, rachunek, analiza i interpretacja odchyleń. Wyjaśniono także specyficzne dla budżetowania zjawiska, takie jak elastyczność planów, rezerwa budżetowa, inercja budżetowa, luzy budżetowe czy efekt silosu. Adresaci: Książka adresowana jest do studentów kierunków ekonomicznych, ale także do administratorów, menedżerów czy dyrektorów finansowych. Okaże się pomocna dla praktyków w doskonaleniu ich kompetencji kierowniczych, zarówno na etapie szkoleń menedżerskich, jak i w codziennej pracy. 'Książka wypełnia istniejącą lukę na rynku wydawniczym, gdyż w odróżnieniu od większości innych prac z tego zakresu nie skupia się wyłącznie na zagadnieniach rachunkowych, charakterystycznych dla rachunkowości zarządczej. Stanowi ona nowe ujecie i konfigurację treści dotyczących budżetowania, widzianych oczami naukowca i jednocześnie doświadczonego eksperta ds. zarządzania. Intencją Autora była ukazanie istoty i złożoności budżetowania działalności w sposób zrozumiały i przystępny dla menedżerów różnych szczebli, praktycznie każdej organizacji'. Prof, dr hab, inż. Stanisław Nowosielski
Wszystkie kategorie Tylko biznes Tylko pozostałe kategorie
Książki podobne do wybranej publikacji
Budżetowanie w przedsiębiorstwie - ebook/epub
Budżetowanie w przedsiębiorstwie - ebook/epub
Edward Nowak, Bartłomiej Nita
Wolters Kluwer
'Budżetowanie w przedsiębiorstwie jest formą planowania, które obejmuje formułowanie celów i rozpisywanie ich na poszczególne jednostki organizacyjne. Stanowi jednocześnie podstawę osiągania celów wyrażonych w kategoriach finansowych. Efektem procesu budżetowania jest budżet całościowy stanowiący spójny system budżetów cząstkowych. W książce przedstawiono reguły i procedury sporządzania budżetu przedsiębiorstwa...
Budżetowanie jako narzędzie rachunkowości zarządczej - książka
Budżetowanie jako narzędzie rachunkowości zarządczej - książka
Edyta Duda-Piechaczek
Onepress

Nie znać kosztów firmy to znaczy spisać ją na straty

 • Kalkulacja kosztów dla potrzeb budżetowania
 • Planowanie i kontrola wykonania budżetu
 • Studium przypadku: budżetowanie w firmie

Co daje dobre budżetowanie?
Prosta księgowość to za mało. Każda kluczowa decyzja w firmie ma złożone skutki finansowe. Organizacja, która nie zna swoich kosztów, wymyka się spod kontroli... aż w końcu zaskakuje ją dzień...

Budżetowanie w Excelu - ebook/epub
Budżetowanie w Excelu - ebook/epub
Malina Cierzniewska-Skweres, Jakub Kudliński
Wiedza i Praktyka
Zarządzanie procesem budżetowania wymaga sprawnego korzystania z narzędzi Excela, co ma duże znaczenie szczególnie podczas tworzenia planów budżetowych, zestawiania wartości planowanych z danymi rzeczywistymi, tworzenia raportów odchyleń. Właśnie na tych trzech zagadnieniach koncentruje się niniejsza publikacja, pokazująca, jak przeprowadzić proces budżetowania w Excelu. Książka prezentuje także...
Budżetowanie w Excelu - ebook/pdf
Budżetowanie w Excelu - ebook/pdf
Malina Cierzniewska-Skweres, Jakub Kudliński
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
 Zarządzanie procesem budżetowania wymaga sprawnego korzystania z narzędzi Excela, co ma duże znaczenie szczególnie podczas tworzenia planów budżetowych, zestawiania wartości planowanych z danymi rzeczywistymi, tworzenia raportów odchyleń. Właśnie na tych trzech zagadnieniach koncentruje się niniejsza publikacja, pokazująca, jak przeprowadzić proces budżetowania w Excelu. Książka prezentuje także...
Budżetowanie w Excelu - ebook/pdf
Budżetowanie w Excelu - ebook/pdf
Malina Cierzniewska-Skweres, Jakub Kudliński
Wiedza i Praktyka

Zarządzanie procesem budżetowania wymaga sprawnego korzystania z narzędzi Excela, co ma duże znaczenie szczególnie podczas tworzenia planów budżetowych, zestawiania wartości planowanych z danymi rzeczywistymi, tworzenia raportów odchyleń. Właśnie na tych trzech zagadnieniach koncentruje się niniejsza publikacja, pokazująca, jak przeprowadzić proces budżetowania w Excelu...

Strategia, finanse i koszty szpitala - ebook/pdf
Strategia, finanse i koszty szpitala - ebook/pdf
Jan Stępniewski
Wolters Kluwer
Książka - praca zespołu badawczego UJ - pokazuje jak lepiej i efektywniej zarządzać placówkami opieki zdrowotnej oraz jak wykorzystać dostępne narzędzia zarządzania z korzyścią dla pacjentów.

Omówiono w niej m.in. takie zagadnienia, jak:
 • określenie i wdrażanie w zakładach opieki zdrowotnej strategii oraz analizowanie otoczenia konkurencyjnego
 • system finansowania świadczeń na oddziałach intensywnej terapii
 • rachunek kosztów...


 • Prawo finansów publicznych. Kompendium akademickie - ebook/pdf
  Prawo finansów publicznych. Kompendium akademickie - ebook/pdf
  Beata Kucia-Guściora, Paweł Smoleń, Marcin Burzec
  Wolters Kluwer

  Podręcznik zawiera nowatorskie pod względem formy i treści ujęcie złożonej tematyki szeroko rozumianych finansów publicznych. To jedyna publikacja na rynku wydawniczym, w której problematyka dotycząca polskich i europejskich finansów prezentowana jest w układzie alfabetycznym.

  Hasłowe przedstawienie materii znacznie ułatwia poszukiwanie konkretnych informacji. Struktura pracy nawiązuje do sekwencji omawiania poszczególnych kwestii...


  Rachunkowość finansowa i podatkowa - ebook/epub
  Rachunkowość finansowa i podatkowa - ebook/epub
  Teresa Cebrowska
  OSDW Azymut

  Ujęcie rachunkowości finansowej i podatkowej w jednym podręczniku sprawia, że zawiera on kompendium wiedzy, w jaką powinien być zaopatrzony współczesny księgowy, poczynając od prawno-ekonomicznego otoczenia firmy, polityki rachunkowości, a kończąc na sprawozdawczości finansowej. Publikacja zawiera też omówienie wielu problemów wykraczających poza standardowe podręczniki akademickie...


  Controlling w przykładach. Poradnik praktyka - książka
  Controlling w przykładach. Poradnik praktyka - książka
  Wojciech Próchnicki
  Onepress

  Osiemnaście studiów przypadku z dziedziny controllingu

  Controlling w przykładach. Poradnik praktyka to książka przeznaczona dla pracowników działów controllingu, finansów i sprzedaży. Każdy z rozdziałów stanowi studium przypadku wybranego zagadnienia wraz z propozycją optymalnych rozwiązań. Wszystkie przykłady czy zagadnienia to wynik codziennej pracy autora (praktyka!) i jego doświadczeń wyniesionych z działów controllingu wielu...


  Badania operacyjne z wykorzytsaniem WinQSB - ebook/pdf
  Badania operacyjne z wykorzytsaniem WinQSB - ebook/pdf
  Dariusz Siudak
  C. H. Beck

  W pracy przedstawiono wybrane zagadnienia badań operacyjnych, dotyczących problemów decyzyjnych w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, ekonomiki i organizacji produkcji. Są to:

  - programowanie liniowe,

  - zagadnienia transportowe,

  - modele gospodarki zapasami,

  - gry decyzyjne i analiza decyzji,

  - łańcuchy Markowa.

  Każde z prezentowanych zagadnień zawiera krótki wykład teoretyczny oraz przynajmniej jeden przykład numeryczny w postaci...

  Prawo Finansowe. Tom I - ebook/pdf
  Prawo Finansowe. Tom I - ebook/pdf
  Marek Waluga, Michał Bitner, Witold Modzelewski
  Wiedza i Praktyka

  Znajdziesz wszystkie zagadnienia związane z budżetem państwa i budżetami samorządowymi – procedurą ich uchwalania, możliwościami zmiany i przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami w tych budżetach, jak również kwestie związane z formami budżetowania brutto i netto oraz dyscypliną i odpowiedzialnością budżetową.
  Poruszono w nim także tematykę związaną z funduszami unijnymi...

  Zarządzanie wartością projektów - ebook/pdf
  Zarządzanie wartością projektów - ebook/pdf
  Monika Łada, Alina Kozarkiewicz
  C. H. Beck

  Książka ta jest kontynuacją publikacji Rachunkowość zarządcza i controlling projektów, wydanej przez Autorki w naszym Wydawnictwie w 2007 roku. Jej celem jest analiza procesu identyfikacji, kreacji i pomiaru wartości projektów z perspektywy rachunkowości zarządczej i controllingu. Zasadnicza jej część prezentuje możliwości aplikacji narzędzi rachunkowości zarządczej do zarządzania projektami zarówno w sferze operacyjnej...

  Marketing Materiały do ćwiczeń - ebook/pdf
  Marketing Materiały do ćwiczeń - ebook/pdf
  Grażyna Rosa
  C. H. Beck

  Teoria w pigułce – praktyka w zadaniach!

  Publikacja stanowi materiały do ćwiczeń z podstaw marketingu, zawierające zbiór najważniejszych zagadnień z tego zakresu. Została podzielona na dwie części. Pierwsza poświęcona jest podstawom teoretycznym, druga zaś wybranym obszarom zastosowania marketingu.

   

  Każdy rozdział składa się:

  • z krótkiej części teoretycznej – teorii w pigułce...

  Rachunkowość budżetowa - ebook/pdf
  Rachunkowość budżetowa - ebook/pdf
  Monika Kaczurak-Kozak, Kazimiera Winiarska
  Wolters Kluwer
  Rachunkowość budżetowa uwzględnia szczególne zasady rachunkowości stosowanej w jednostkach zaliczanych do sfery finansów ublicznych: jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych. Książka powstała głównie z myślą o pracownikach służb księgowych tych jednostek. Ma im pomóc w zrozumieniu specyfiki finansów publicznych, ułatwić księgowanie operacji oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych...

  Prognozowanie w zarządzaniu sprzedażą i finansami przedsiębiorstwa - ebook/pdf
  Prognozowanie w zarządzaniu sprzedażą i finansami przedsiębiorstwa - ebook/pdf
  Iwona Dittmann, Paweł Dittmann
  Wolters Kluwer

  Prognozowanie, polegające na przewidywaniu przyszłych trendów dotyczących sytuacji przedsiębiorstwa i jego otoczenia, jest dziś niezbędnym elementem budowy strategii firm. W książce przedstawiono szczegółowo metody, które zdaniem autorów mogą znaleźć najszersze zastosowanie w dzisiejszej praktyce gospodarczej, dostarczając niezbędnych informacji na potrzeby decyzji w dziedzinie zarządzania sprzedażą i finansami...

  Decyzje finansowe firmy. Metody analizy - ebook/pdf
  Decyzje finansowe firmy. Metody analizy - ebook/pdf
  Jacek Kowalczyk, Aleksander Kusak
  C. H. Beck
  • Dynamiczne prognozowanie płynności
  • Sterowanie ryzykiem operacyjnym i finansowym
  • Skutki zmian kapitałów firmy
  • Ocena zamierzeń inwestycyjnych
  • Przyszła wartość firmy

  Studenci kierunków ekonomii i zarządzania oraz praktycy (menedżerowie różnych szczebli) otrzymują dzięki tej publikacji przypadki zastosowania znanych z teorii modeli do rozwiązań praktycznych - metod wspomagających decyzje finansowe...


  Kreowanie i realizacja strategii marketingowych przedsiębiorstwa. Studia przypadków - ebook/pdf
  Kreowanie i realizacja strategii marketingowych przedsiębiorstwa. Studia przypadków - ebook/pdf
  Wojciech Grzegorczyk
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

  Studium przypadku (case study) to jedna z metod badań jakościowych, bardzo pomocna przy rozwiązywaniu problemów z zakresu zarządzania. To szczegółowy opis zazwyczaj rzeczywistego zjawiska gospodarczego, w celu sformułowania wniosków dotyczących jego przyczyn i rezultatów. Stosuje się ją jako metodę edukacji menedżerskiej, szczególnie w odniesieniu do nauczania marketingu, ponieważ pozwala skonfrontować wiedzę studentów z praktyką...

  Rachunkowość zarządcza. Zadania i testy - ebook/pdf
  Rachunkowość zarządcza. Zadania i testy - ebook/pdf
  Anna Szychta, Justyna Dobroszek, Przemysław Kabalski
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Publikacja jest integralnie związana z „Rachunkowością zarządczą”, wyd. II rozszerzone i zaktualizowane, autorstwa A. A. Jarugi, P. Kabalskiego, A. Szychty, z 2014 r., i stanowi cenną pomoc w poszerzeniu wiedzy i umiejętności przez osoby zainteresowane problematyką rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej/controllingu oraz w kształtowaniu postaw zawodowych i społecznych osób ubiegających się o zatrudnienie w różnych podmiotach...
  Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki - ebook/pdf
  Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki - ebook/pdf
  Stefan Marciniak
  C. H. Beck

  Książka ta przedstawia związki innowacyjności ze zdobywaniem trwałych przewag konkurencyjnych na światowym rynku globalnym. Zawiera diagnozę stanu innowacyjności polskiej gospodarki na tle krajów OECD. Autor koncentruje uwagę zwłaszcza na innowacyjności technologicznej – produktowej i procesowej. Przedstawia pozytywne i negatywne uwarunkowania dynamiki i poziomu innowacyjności zarówno przedsiębiorstw...
  Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem działalności gospodarczej - ebook/pdf
  Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem działalności gospodarczej - ebook/pdf
  Ilona Kwiecień
  C. H. Beck

  Publikacja jest poświęcona problemowi wykorzystania ubezpieczeń w procesie zarządzania ryzykiem przez podmioty gospodarcze – klientów zakładów ubezpieczeń. Autorka w sposób kompleksowy omówiła następujące kwestie:

  • pojęcie i znaczenie ryzyka w działalności gospodarczej,
  • proces zarządzania ryzykiem w podmiotach gospodarczych, jego konstrukcję, etapy oraz stosowane narzędzia i metody...

  VAT w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa. Pytania i odpowiedzi - ebook/pdf
  VAT w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa. Pytania i odpowiedzi - ebook/pdf
  Jerzy Kuchmacz
  Wolters Kluwer
  Jerzy Kuchmacz pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; prowadzi zajęcia dydaktyczne oraz szkolenia z zakresu rachunkowości podatkowej, finansowej i zarządczej.

  W książce, w uporządkowany sposób - poczynając od zagadnień elementarnych, aż po zaawansowane - zaprezentowano wszystkie najistotniejsze problemy funkcjonowania podatku od towarów i usług w systemie rachunkowości podatkowej...  Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne - ebook/pdf
  Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne - ebook/pdf
  Teresa Piecuch
  C. H. Beck

  Monografia stanowi syntetyczną, a jednocześnie szeroką analizę literatury przedmiotu z zakresu przedsiębiorczości. Kierowana jest przede wszystkim do studentów szkół wyższych na kierunkach ekonomicznych i zarządzania jako podręcznik do podstaw przedsiębiorczości. Stanowi też interesującą lekturę dla praktyków – przedsiębiorców oraz menedżerów działających w sektorze MSP.

  Książka prezentuje m...

  Metoda analizy progowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem - ebook/pdf
  Metoda analizy progowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem - ebook/pdf
  Wojciech Wdowiak
  C. H. Beck

  Książka jest poświęcona metodzie analizy progowej, polegającej na wyszukiwaniu progów (barier) ilościowych oraz jakościowych rozwoju i funkcjonowania przedsiębiorstw (w tym mikro, małych, średnich, rodzinnych), identyfikacji specyfiki tych progów i ich likwidowaniu w celu usprawnienia zarządzania przedsiębiorstwem.

  Problematyka została osadzona w rozważaniach metodologicznych zarządzania i innych nauk szczegółowych...

  Content marketing po polsku - ebook/epub
  Content marketing po polsku - ebook/epub
  Wydawnictwo Naukowe PWN
  Pierwsza na rynku publikacja z zakresu content marketingu omawiająca polskie firmy i polskie realia. Książka przybliża, przedstawiając krok po kroku, zagadnienia content marketingu, stosowane strategie oraz sposoby tworzenia treści do internetu i budowania społeczności wokół marki. Jest to praktyczny poradnik dla menedżerów i dyrektorów marketingu, PR menedżerów, social media menedżerów...
  Analiza sprawozdań finansowych. Zrozumieć sprawozdanie polskie, MSSF, US GAAP. Tom 1 - ebook/pdf
  Analiza sprawozdań finansowych. Zrozumieć sprawozdanie polskie, MSSF, US GAAP. Tom 1 - ebook/pdf
  Michał Ambroziak
  C. H. Beck

  Książka jest pierwszym tomem kompleksowej publikacji zawierającej opis zasad i metod analizy sprawozdań finansowych. Publikacja, w ramach której analizie porównawczej poddane zostały trzy główne systemy sprawozdawczości finansowej (system polski, unijny – MSSF oraz amerykański – US GAAP), została podzielona na następujące trzy części:

  • czytanie sprawozdań (tom 1),
  • ocena sprawozdań (tom 2)...  Racjonalizacja kosztów w ochronie zdrowia - ebook/pdf
  Racjonalizacja kosztów w ochronie zdrowia - ebook/pdf
  Ewelina Nojszewska
  Wolters Kluwer

  Książka stanowi cenne źródło wiedzy o kosztach ponoszonych w systemie ochrony zdrowia. Jej walorem jest interdyscyplinarny charakter, zawiera bowiem opinie i analizy dyrektorów i menedżerów szpitali, prawników, ekonomistów, specjalistów od zdrowia publicznego, organizacji i zarządzania, finansów, marketingu, rachunkowości oraz ubezpieczeń.

  Publikacja składa się z trzech części...
  Analiza finansowa przedsiębiorstwa - ebook/epub
  Analiza finansowa przedsiębiorstwa - ebook/epub
  Bożyna Pomykalska, Przemysław Pomykalski
  Wydawnictwo Naukowe PWN

  Nowe wydanie cieszącego się od lat niesłabnącym zainteresowaniem kompleksowego podręcznika z dziedziny analizy finansowej przedsiębiorstwa. Autorzy uwzględnili w nim najnowsze osiągnięcia badawcze w tym zakresie oraz stosowane w praktyce standardy, modele i metody pracy.  Książka zawiera odniesienia do:


  • zarządzania wartością,


  • międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej i ustawy o rachunkowości...


  Finanse jednostek samorządu terytorialnego - ebook/pdf
  Finanse jednostek samorządu terytorialnego - ebook/pdf
  Maria Jastrzębska
  Wolters Kluwer

  Celem publikacji jest przedstawienie złożonej problematyki finansów jednostek samorządu terytorialnego w ujęciu teoretycznym i empirycznym. Poruszona została w niej problematyka m.in.: istoty, funkcji i zadań jednostek samorządu terytorialnego, samodzielności finansowej, gospodarki finansowej, gospodarki budżetowej i budżetu (dochodów, wydatków, wyniku) oraz długu, a także zarządzania...


  Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej dla małych i średnich jednostek - ebook/pdf
  Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej dla małych i średnich jednostek - ebook/pdf
  Wojciech Andrzej Nowak, Mikołaj Turzyński, Lucyna Kopczyńska
  Wolters Kluwer

  Jest to pierwsze w Polsce i jak dotąd jedyne opracowanie na temat Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i średnich Jednostek. Książka może służyć jako kompleksowe źródło wiedzy i przewodnik przy stosowaniu standardu w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i gospodarstwami rolnymi. Kompleksowo omówiono m.in.:

  • treści standardu i czynniki warunkujące skuteczność jego wdrażania i funkcjonowania...

  Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. Studia przypadków - ebook/pdf
  Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. Studia przypadków - ebook/pdf
  Wojciech Grzegorczyk, Kamila Szymańska
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

  W publikacji przedstawiono dwanaście studiów przypadków, opisujących działania wybranych przedsiębiorstw z różnych branż w ramach ich marketingowej strategii internacjonalizacji. Autorzy omówili problemy strategii marketing-mix na rynkach zagranicznych, tj. doboru instrumentów marketingowych, ich wzajemnych relacji i roli orientacji internacjonalizacyjnej w strategii marketingowej. Ze względu na różnorodność przedsiębiorstw poddanych...

  Kontrola zarządcza w oświacie - 2 części - ebook/pdf
  Kontrola zarządcza w oświacie - 2 części - ebook/pdf
  Elżbieta Piotrowska-Albin, Lidia Marciniak
  Wolters Kluwer

  PRAWO NIE MUSI BYĆ TRUDNE

  Publikacja Kontrola zarządcza w oświacie zawiera szerokie omówienie zagadnienia kontroli zarządczej ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za jej wprowadzenie i realizację oraz kwestii zarządzania ryzykiem. W opracowaniu zostały przedstawione również najważniejsze zmiany w zakresie audytu i kontroli finansowej.

  Prawo pracy w praktyce - ebook/pdf
  Prawo pracy w praktyce - ebook/pdf
  Radosław Terlecki, Natalia Szok
  C. H. Beck

  Książka stanowi studium najważniejszych instytucji prawa pracy oraz wybranych zagadnień proceduralnych, jakże ważkich z punktu widzenia rozwiązywania sporów z zakresu indywidualnego prawa pracy. W odróżnieniu od innych publikacji, poniższe opracowanie skupia się przede wszystkim na aspektach praktycznych stosowania prawa, dzięki czemu Czytelnik znajdzie w nim bogaty wybór różnorodnych stanów faktycznych występujących w praktyce...

  Dyrektor szkoły - moderator, facylitator, coach - ebook/pdf
  Dyrektor szkoły - moderator, facylitator, coach - ebook/pdf
  Jarosław Kordziński
  Wolters Kluwer
  W książce Dyrektor szkoły - moderator, facylitator, coach szeroko omówiono zagadnienia kompetencji dyrektora szkoły jako przywódcy, wskazano jak je budować oraz w jaki sposób praktycznie z nich korzystać. Opracowanie zawiera dokładne opisy technik i metod pracy łączących sposób działania moderatora, facylitatora czy coacha w konkretnym kontekście zadań i odpowiedzialności dyrektora szkoły...