Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00249 007194 15920852 na godz. na dobę w sumie

Pozyskiwanie inwestorów do gmin. Wydanie 2 - ebook/pdf

Pozyskiwanie inwestorów do gmin. Wydanie 2 - ebook/pdf
Pozyskiwanie inwestorów do gmin. Wydanie 2 - ebook/pdf
Wojciech Jarczewski
Wolters Kluwer
Niniejsza książka to kompleksowy poradnik prowadzenia gminnej polityki proinwestycyjnej. Zawiera opis mechanizmów i instrumentów możliwych do zastosowania w polskich warunkach wraz z praktycznymi przykładami. Każde zagadnienie jest syntetycznie podsumowane, dzięki czemu czytelnik łatwo odnajdzie metody najbardziej pasujące do prowadzonej przez jego gminę polityki rozwoju gospodarczego. Szczególnie przydatne mogą być fragmenty opisujące narzędzia promocji proinwestycyjnej, mechanizmy przygotowywania ofert czy założenia polityki poinwestycyjnej (after care policy). Adresaci: Poradnik skierowany jest do pracowników samorządów gminnych i regionalnych, firm i instytucji zajmujących się wspieraniem władz lokalnych w procesie pozyskiwania inwestorów, ekspertów i naukowców zajmujących się programowaniem polityki rozwoju, a także studentów kierunków geografii, ekonomii, gospodarki przestrzennej i innych.
Wszystkie kategorie Tylko prawo i podatki Tylko pozostałe kategorie
Książki podobne do wybranej publikacji
Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym - ebook/pdf
Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym - ebook/pdf
Aleksandra Nowakowska
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Prezentowany zbiór wypełnia lukę na rynku wydawniczym w zakresie współczesnych metod i narzędzi zarządzania rozwojem. Ze względu na swoją zawartość wpisuje się w nowy paradygmat, określany mianem terytorialnego podejścia do rozwoju. Zaproponowano w nim nowe metody i sposoby stymulowania rozwoju w wymiarze regionalnym i lokalnym, których ucieleśnieniem jest paradygmat terytorialnej polityki rozwoju (ang...


Polityka spójności UE a proces zmniejszenia dysproporcji w rozwoju gospodarczym Polski - ebook/pdf
Polityka spójności UE a proces zmniejszenia dysproporcji w rozwoju gospodarczym Polski - ebook/pdf
Dorota Murzyn
C. H. Beck

Jakie są przyczyny istniejących dysproporcji regionalnych?

Jaką rolę w osiąganiu spójności odgrywają fundusze strukturalne Unii Europejskiej?

Jakie są główne kierunki oddziaływania funduszy strukturalnych na gospodarkę kraju?

Czy można pogodzić szybki rozwój gospodarczy oraz realizację celów polityki spójności?

W okresie programowania 2007-2013 Polska jest największym beneficjentem polityki spójności UE...

Polityka pieniężna nowych państw członkowskich Unii Europejskiej - ebook/pdf
Polityka pieniężna nowych państw członkowskich Unii Europejskiej - ebook/pdf
Wiesława Przybylska-Kapuścińska
Wolters Kluwer
W 2004 r. do Unii Europejskiej przystąpiły kraje Europy Środkowej i Wschodniej. Niniejsza książka jest monografią o polityce pieniężnej tych państw - pokazuje, w jaki sposób kraje UE-8 dostosowywały tą politykę do nowoczesnych standardów.

Z książki Czytelnik dowie się:

 • w jaki sposób następowały przemiany systemów finansowych państw UE-8,
 • jakie przekształcenia instytucjonalno - prawne wprowadzono w bankowości centralnej...


 • Polityka pieniężna Polski. Orientacje i uwarunkowania - ebook/pdf
  Polityka pieniężna Polski. Orientacje i uwarunkowania - ebook/pdf
  Janusz Biernat, Romuald Poliński
  DrukTur
  W książce autorzy przedstawiają dwie zasadnicze orientacje polityki pieniężnej prowadzonej przez Bank Centralny: ekspansywną i restrykcyjną. Analizują i oceniają cele, zasady i instrumenty stosowane w polityce pieniężnej. Precyzują, jakie były efekty określonych orientacji polityki pieniężnej NBP w latach 1998–2008 w zakresie płynności rynku pieniężnego, wzrostu dochodu (produktu krajowego brutto) i zmiany ogólnego poziomu cen...

  Rynek biomasy rolnej jako surowca energetycznego. Ujęcie modelowe i praktyczne - ebook/pdf
  Rynek biomasy rolnej jako surowca energetycznego. Ujęcie modelowe i praktyczne - ebook/pdf
  Natalia Szubska-Włodarczyk
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

  Różnorodność argumentów na rzecz rozwoju energetyki odnawialnej znajduje swoje odzwierciedlenie w wielu obszarach polityki społecznej, gospodarczej, ochrony środowiska, a także w badaniach naukowych. Jednym z celów polityki energetycznej jest maksymalizacja wykorzystania obszarów rolniczych do generowania odnawialnych źródeł energii. W monografii omówiono zastosowanie biomasy rolnej do produkcji energii...

  Regulowana gospodarka rynkowa - ebook/pdf
  Regulowana gospodarka rynkowa - ebook/pdf
  Urszula Kalina-Prasznic
  Wolters Kluwer

  Podręcznik zawiera opis najważniejszych zasad i narzędzi stosowanych przez państwo w ramach polityki ekonomicznej, ze szczególnym uwzględnieniem rynku Polski i Unii Europejskiej.

  Szczegółowo omówiono istotę, cele i funkcje poszczególnych elementów polityki gospodarczej:

  • polityki antyinflacyjnej,
  • polityki prywatyzacyjnej,
  • polityki rolnej,
  • polityki przemysłowej,
  • polityki regionalnej,
  • procesów sanacyjnych...

  Społeczna gospodarka rynkowa - ebook/epub
  Społeczna gospodarka rynkowa - ebook/epub
  Piotr Pysz
  Wydawnictwo Naukowe PWN
  Książka omawia główne problemy współczesnej gospodarki, ogólną charakterystykę ordoliberalnej koncepcji polityki gospodarczej, koncepcję polityki gospodarczej Waltera Euckena i Ludwiga Erharda.

  Zarówno w Konstytucji RP (art. 20), jak i w projekcie Konstytucji dla Europy (art. I-3) zapisano, iż podstawą ustroju gospodarczego jest społeczna gospodarka rynkowa. Pojęcie to oznacza ład gospodarczy...


  Polityka państwa w zakresie finansowania inwestycji mieszkaniowych - ebook/pdf
  Polityka państwa w zakresie finansowania inwestycji mieszkaniowych - ebook/pdf
  Piotr Lis
  C. H. Beck

  Praca ma charakter normatywno-diagnostyczny, prezentując z jednej strony podstawowe koncepcje polityki mieszkaniowej, z drugiej zaś - studium porównawcze prowadzonych polityk mieszkaniowych i ich wpływu na system finansowania inwestycji mieszkaniowych w krajach Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Polski.

  Autor przedstawia również:

  • własne, oryginalne rozwiązania dotyczące mechanizmów finansowania inwestycji mieszkaniowych w...

  Starzenie się społeczeństwa a polityka fiskalna i migracyjna - ebook/pdf
  Starzenie się społeczeństwa a polityka fiskalna i migracyjna - ebook/pdf
  Agnieszka Fihel
  Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

  Autorzy zajmują się zagadnieniami polityki przeciwdziałania starzeniu się społeczeństwa. Pokazują, jaki wpływ na dzietność mają konkretne działania z zakresu polityki fiskalnej, jaki jest ich koszt, jakie są wydatki państwa na poszczegó lne działania w ramach polityki imigracyjnej, ile kosztuje stymulowanie imigracji kompensacyjnej, tzn. uzupełniającej braki na rynku pracy. Pytają o najbardziej efektywną pod względem demograficznym...


  Stopa procentowa jako kanał transmisji polityki pieniężnej Systemu Rezerwy Federalnej - ebook/pdf
  Stopa procentowa jako kanał transmisji polityki pieniężnej Systemu Rezerwy Federalnej - ebook/pdf
  Dominika Brózda-Wilamek
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

  Publikacja dotyczy współczesnych finansów międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem polityki stóp procentowych i mechanizmu transmisji impulsów polityki pieniężnej. Ma charakter unikatowy, stanowi wartościowe, kompleksowe, a zarazem oryginalne opracowanie naukowe podejmujące istotny i aktualny problem oddziaływania stopy procentowej Systemu Rezerwy Federalnej na poziom cen oraz przebieg realnych procesów gospodarczych w Stanach...

  Społeczna gospodarka rynkowa - ebook/epub
  Społeczna gospodarka rynkowa - ebook/epub
  Piotr Pysz
  Wydawnictwo Naukowe PWN

  Zarówno w Konstytucji RP (art. 20), jak i w projekcie Konstytucji dla Europy (art. I-3) zapisano, iż podstawą ustroju gospodarczego jest społeczna gospodarka rynkowa. Pojęcie to oznacza ład gospodarczy, zapewniający jednocześnie efektywność w sensie ekonomicznym oraz sprawiedliwość społeczną. W sytuacji narastających w skali światowej dysproporcji poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego oraz związanych z nimi napięć społecznych...


  Renty strukturalne jako instrument prawny polityki rolnej Unii Europejskiej - ebook/pdf
  Renty strukturalne jako instrument prawny polityki rolnej Unii Europejskiej - ebook/pdf
  Dorota Milanowska
  Lexis Nexis
  Publikacja zawiera kompleksowe omówienie rent strukturalnych jako instrumentu wspierania rozwoju obszarów wiejskich w ramach wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej: ich rodowodu, konstrukcji prawnej, celów i funkcji oraz zasadności i efektów stosowania. Niniejsza książka o charakterze prawnoporównawczym prezentuje przekrój rozwiązań prawnych w materii rent strukturalnych w systemie prawnym Unii Europejskiej (w latach 1972-2011) oraz...
  Przyrodnicze podstawy gospodarowania przestrzenią - ebook/epub
  Przyrodnicze podstawy gospodarowania przestrzenią - ebook/epub
  Andrzej Macias, Sylwia Bródka
  Wydawnictwo Naukowe PWN
  Procesy rozwoju zagospodarowania przestrzennego w kilku ostatnich dekadach mają w Polsce szczególnie dynamiczny przebieg. Gospodarowanie przestrzenią wymaga nie tylko głębokiej wiedzy o strukturze, funkcjonowaniu i przekształceniach zachodzących w systemach krajobrazowych, ale także orientowania się w bardzo szerokim zakresie przepisów prawnych związanych z wykorzystywaniem zasobów i ochroną walorów przestrzeni...  Wykłady z teorii wzrostu gospodarczego - ebook/pdf
  Wykłady z teorii wzrostu gospodarczego - ebook/pdf
  Robert E. Lucas, Agata Kliber, Paweł Kliber
  C. H. Beck

  Książka prezentuje poglądy jednego z najwybitniejszych żyjących teoretyków ekonomii – Roberta E. Lucasa. Głównym zamierzeniem Autora jest przedstawienie modeli wzrostu gospodarczego, które byłyby w stanie opisać szeroką klasę państw (zarówno biednych, jak i bogatych) i wyjaśnić zróżnicowanie bogactwa oraz przejście z naturalnej gospodarki rolniczej do gospodarki nowoczesnej, charakteryzującej się wzrostem...

  Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z komentarzem - ebook/pdf
  Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z komentarzem - ebook/pdf
  Magdalena Sobczak
  Infor Biznes
  Poradnik z zakresu tworzenia, administrowania, dokumentacji ZFŚS oraz opodatkowania i oskładkowania świadczeń z funduszu. Zawiera jednolity tekst Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

  Komentarz do Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych poparty licznymi praktycznymi przykładami, wzorami oraz podstawą prawną. Wszystkie omawiane w książce zagadnienia oparte są na aktualnie obowiązującym stanie prawnym...


  Uwarunkowania rozwoju lokalnego na obszarach przygranicznych - ebook/pdf
  Uwarunkowania rozwoju lokalnego na obszarach przygranicznych - ebook/pdf
  Sławomir Sitek
  Uniwersytet Śląski

  Monografia przeznaczona jest dla specjalistów zajmujących się rozwojem lokalnym  ze szczególnym uwzględnieniem obszarów przygranicznych. Praca ma charakter interdyscyplinarny i korzysta z dorobku wielu nauk tj. geografia, ekonomia czy socjologia. Wypełnia lukę wiedzy w zakresie specyfiki uwarunkowań rozwoju lokalnego polskich obszarów przygranicznych, szczególnie w kontekście przemian granicy...

  Uczeń czarnoksiężnika, czyli społeczna historia marketingu - ebook/pdf
  Uczeń czarnoksiężnika, czyli społeczna historia marketingu - ebook/pdf
  Anna Giza
  Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

  Autorka ukazuje w wielostronnym i wielopłaszczyznowym ujęciu ewolucję marketingu i konsekwencje tej ewolucji dla firm, gospodarki rynkowej oraz ekonomii jako dyscypliny. Porusza kwestię, jakie zmiany w tych obszarach warunkują rozwój praktyk marketingowych. Rzeczowo przedstawia zjawiska i procesy generowane przez marketing, ilustrując je odpowiednimi, obrazowymi przykładami. Poza kontekstem ekonomicznym i społecznym uwzględnia w swej analizie...
  Polityka przestrzenna kształtowania koncentracji osadnictwa Anglii i Niemiec - ebook/pdf
  Polityka przestrzenna kształtowania koncentracji osadnictwa Anglii i Niemiec - ebook/pdf
  Tomasz Zaborowski
  Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
  Przedmiotem monografii jest regionalna polityka przestrzenna omówiona na przykładach południowo-zachodniej Anglii, Dolnej Saksonii oraz regionów miejskich Bristolu i Hanoweru. Studia przypadków zawierają opis systemu planistycznego, szczegółowych celów, koncepcji planistycznych oraz instrumentów wykorzystywanych w polityce przestrzennej kształtowania koncentracji osadnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem stanu na rok 2015...
  Znaczenie przejrzystości w polityce fiskalnej - ebook/pdf
  Znaczenie przejrzystości w polityce fiskalnej - ebook/pdf
  Radosław Piwowarski
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Przejrzystość polityki fiskalnej wymusza racjonalne ekonomicznie zachowania na politykach, przez co umożliwia efektywniejsze funkcjonowanie instytucji sektora finansów publicznych. Sprzyja też podejmowaniu trudnych decyzji gospodarczych. Dlatego potrzebne są prace, których przedmiotem jest poprawa zdrowia finansów publicznych. Konieczne jest zrozumienie racjonalnie i długofalowo prowadzonej polityki fiskalnej nie tylko przez profesjonalistów...
  Reguły polityki pieniężnej w Polsce. Podejście ilościowe - ebook/pdf
  Reguły polityki pieniężnej w Polsce. Podejście ilościowe - ebook/pdf
  Paweł Baranowski
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Publikacja podejmuje problematykę reguł polityki pieniężnej w Polsce, zwłaszcza reguł stopy procentowej ‒ rozszerzeń reguły Taylora. Reguły te stanowią najczęściej spotykany sposób opisu polityki pieniężnej we współczesnych modelach makroekonomicznych, w tym w nowokeynesistowskich modelach dynamicznej stochastycznej równowagi ogólnej (DSGE). Wśród najważniejszych zagadnień przedstawionych w książce znalazły się: omówienie...


  Lokalizacja przedsiębiorstwa w gospodarce globalnej - ebook/epub
  Lokalizacja przedsiębiorstwa w gospodarce globalnej - ebook/epub
  Hanna Godlewska-Majkowska
  Difin

  Autorka przedstawia w książce procesy dotyczące lokalizacji przedsiębiorstw, jej postrzegania w globalnej gospodarce, jak i relacji pomiędzy funkcjonowaniem w złożonej globalnej przestrzeni a ich lokalnym osadzeniem.

  Książka jest przeznaczona zarówno dla studentów, jak i nauczycieli akademickich, a także praktyków zajmujących się zarządzaniem przedsiębiorstwem, zwłaszcza w zakresie planowania rozwoju...

  Rola polityki spójności Unii Europejskiej w usuwaniu regionalnych nierówności gospodarczych. Wnioski dla Polski - ebook/pdf
  Rola polityki spójności Unii Europejskiej w usuwaniu regionalnych nierówności gospodarczych. Wnioski dla Polski - ebook/pdf
  Tomasz Dorożyński
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Opracowanie poświęcone jest roli polityki spójności Unii Europejskiej w niwelowaniu nierówności w gospodarczym rozwoju europejskich regionów oraz możliwościom wykorzystania ich doświadczeń przez polskie regiony. Proces doganiania (catch up) umożliwia mniej rozwiniętym obszarom szybszy awans ekonomiczny i społeczny oraz zmniejszenie dystansu dzielącego je od najlepiej rozwiniętych ośrodków...


  Rola polityki spójności Unii Europejskiej w usuwaniu regionalnych nierówności gospodarczych. Wnioski dla Polski - ebook/pdf
  Rola polityki spójności Unii Europejskiej w usuwaniu regionalnych nierówności gospodarczych. Wnioski dla Polski - ebook/pdf
  Tomasz Dorożyński
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

  Opracowanie poświęcone jest roli polityki spójności Unii Europejskiej w niwelowaniu nierówności w gospodarczym rozwoju europejskich regionów oraz możliwościom wykorzystania ich doświadczeń przez polskie regiony. Proces doganiania (catch up) umożliwia mniej rozwiniętym obszarom szybszy awans ekonomiczny i społeczny oraz zmniejszenie dystansu dzielącego je od najlepiej rozwiniętych ośrodków...

  Reguły polityki pieniężnej w Polsce. Podejście ilościowe - ebook/pdf
  Reguły polityki pieniężnej w Polsce. Podejście ilościowe - ebook/pdf
  Paweł Baranowski
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

  Publikacja podejmuje problematykę reguł polityki pieniężnej w Polsce, zwłaszcza reguł stopy procentowej ‒ rozszerzeń reguły Taylora. Reguły te stanowią najczęściej spotykany sposób opisu polityki pieniężnej we współczesnych modelach makroekonomicznych, w tym w nowokeynesistowskich modelach dynamicznej stochastycznej równowagi ogólnej (DSGE). Wśród najważniejszych zagadnień przedstawionych w książce znalazły się: omówienie...

  Partycypacja społeczna w lokalnej polityce przestrzennej - ebook/pdf
  Partycypacja społeczna w lokalnej polityce przestrzennej - ebook/pdf
  Jakub H. Szlachetko
  Wolters Kluwer
  Książka prezentuje problematykę udziału społeczeństwa w kształtowaniu i prowadzeniu polityki przestrzennej. Omówiono w niej m.in. takie zagadnienia, jak:
  • dostęp partycypujących do informacji publicznej,
  • prawne formy partycypacji społecznej w lokalnej polityce przestrzennej,
  • gwarancje partycypacji społecznej w lokalnej polityce przestrzennej.
  • Publikacja opiera się na wykładni obowiązujących przepisów prawa...


  Partycypacja społeczna w lokalnej polityce przestrzennej - ebook/pdf
  Partycypacja społeczna w lokalnej polityce przestrzennej - ebook/pdf
  Jakub H. Szlachetko
  Wolters Kluwer
  Książka prezentuje problematykę udziału społeczeństwa w kształtowaniu i prowadzeniu polityki przestrzennej. Omówiono w niej m.in. takie zagadnienia, jak:
  • dostęp partycypujących do informacji publicznej,
  • prawne formy partycypacji społecznej w lokalnej polityce przestrzennej,
  • gwarancje partycypacji społecznej w lokalnej polityce przestrzennej.
  • Publikacja opiera się na wykładni obowiązujących przepisów prawa...


  Polityka rachunkowości najczęstsze błędy - ebook/pdf
  Polityka rachunkowości najczęstsze błędy - ebook/pdf
  Izabela Motowilczuk
  Infor PL
  Każda jednostka musi posiadać dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości. Polityka rachunkowości nie powinna być zbiorem czysto teoretycznych reguł, zrozumiałych tylko dla nielicznych pracowników komórek księgowości, ani zadośćuczynieniem wymogom stawianym przez pracowników komórek i instytucji kontroli finansowej. Dla wszystkich pracowników jednostek...
  Polityka rachunkowości – najczęstsze błędy - ebook/pdf
  Polityka rachunkowości – najczęstsze błędy - ebook/pdf
  Izabela Motowilczuk
  Infor

  Każda jednostka musi posiadać dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości.

  Polityka rachunkowości nie powinna być zbiorem czysto teoretycznych reguł , zrozumiałych tylko dla nielicznych pracowników komórek księgowości, ani zadośćuczynieniem wymogom stawianym przez pracowników komórek i instytucji kontroli finansowej. Dla wszystkich pracowników jednostek...

  Polityka rachunkowości – najczęstsze błędy - ebook/pdf
  Polityka rachunkowości – najczęstsze błędy - ebook/pdf
  Izabela Motowilczuk
  INFOR

  Każda jednostka musi posiadać dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości.

  Polityka rachunkowości nie powinna być zbiorem czysto teoretycznych reguł, zrozumiałych tylko dla nielicznych pracowników komórek księgowości, ani zadośćuczynieniem wymogom stawianym przez pracowników komórek i instytucji kontroli finansowej. Dla wszystkich pracowników jednostek...

  Innowacyjność w gospodarce Polski. Modele, bariery, instrumenty wsparcia - ebook/pdf
  Innowacyjność w gospodarce Polski. Modele, bariery, instrumenty wsparcia - ebook/pdf
  Andrzej H. Jasiński
  Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW
  Głównym celem publikacji jest próba odpowiedzi na pytanie: czy i w jakim stopniu poszczególne instrumenty ułatwiają przedsiębiorcom podejmowanie i prowadzenie działalności innowacyjnej? Z przeprowadzonych badań wynika niestety, że istniejące narzędzia polityki publicznej w niewystarczającym stopniu zachęcają i ułatwiają przedsiębiorcom prowadzenie działalności innowacyjnej; słabo motywują ich do podejmowania takich działań...

  Encyklopedia polityki regionalnej i funduszy europejskich - ebook/pdf
  Encyklopedia polityki regionalnej i funduszy europejskich - ebook/pdf
  Marek Świstak, Jan Wiktor Tkaczyński
  C. H. Beck

  „Encyklopedia polityki regionalnej i funduszy europejskich” stanowi kompleksowe opracowanie w dziedzinie najnowszych trendów unijnej polityki regionalnej mających wpływ na kształtowanie się instrumentów tej polityki, czyli funduszy Unii Europejskiej. W encyklopedii przedstawiono informacje dotyczące aktualnych zmian unijnej polityki regionalnej w kontekście okresu programowania na lata 2014–2020...

  Kontrakt wojewódzki - ebook/pdf
  Kontrakt wojewódzki - ebook/pdf
  Renata Cybulska
  C. H. Beck

  Administracja publiczna stale zmienia się i rozwija. Spowodowane jest to wieloma czynnikami, m.in. gospodarczymi, społecznymi, kulturowymi, czy politycznymi. Pojawiają się nowe zagadnienia, problemy, które wymuszają wypracowanie innych od dotychczasowych instrumentów ich realizacji.

  Jednym z takich instrumentów jest kontrakt wojewódzki, który jest nową, dwustronną formą działania administracji publicznej...

  Polityka społeczna - ebook/epub
  Polityka społeczna - ebook/epub
  Jacek Męcina, Grażyna Firlit-Fesnak
  Wydawnictwo Naukowe PWN
  Nowe, rozszerzone i uaktualnione wydanie klasycznego podręcznika akademickiego z zakresu polityki społecznej. Książka, którą przedstawiamy czytelnikom, jest zaktualizowaną wersją pracy zbiorowej pracowników Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskie­go pt. Polityka społeczna, wydanej przez Wydawnictwo Naukowe PWN w 2007 roku. Drugie wydanie podręcznika zawiera istotne zmiany...