Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00164 004295 18658023 na godz. na dobę w sumie

Przedsiębiorczość lekarzy dentystów w kontekście relacji z pacjentami - ebook/pdf

Przedsiębiorczość lekarzy dentystów w kontekście relacji z pacjentami - ebook/pdf
Przedsiębiorczość lekarzy dentystów w kontekście relacji z pacjentami - ebook/pdf
Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Prowadzenie gabinetów stomatologicznych w Polsce jest związane z aktywnością lekarzy-dentystów. To oni stają się przedsiębiorcami, kończąc studia na wydziałach stomatologicznych. Mając przede wszystkim przygotowanie zawodowe (merytoryczne), stają przed złożonymi problemami zarządzania gabinetem oraz dostosowywania własnych działań do oczekiwań pacjentów oraz aktywności placówek konkurencyjnych. Uzasadnia to w pełni postawienie celu, jakim jest określenie profilu postawy przedsiębiorczej dentysty, a także określenie poza­ medycznych czynników wpływających na relacje lekarz dentysta – pacjent.
Wszystkie kategorie Tylko naukowe i akademickie Tylko pozostałe kategorie
Książki podobne do wybranej publikacji
Przedsiębiorczość lekarzy dentystów w kontekście relacji z pacjentami - ebook/pdf
Przedsiębiorczość lekarzy dentystów w kontekście relacji z pacjentami - ebook/pdf
Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Prowadzenie gabinetów stomatologicznych w Polsce jest związane z aktywnością lekarzy-dentystów. To oni stają się przedsiębiorcami, kończąc studia na wydziałach stomatologicznych. Mając przede wszystkim przygotowanie zawodowe (merytoryczne), stają przed złożonymi problemami zarządzania gabinetem oraz dostosowywania własnych działań do oczekiwań pacjentów oraz aktywności placówek konkurencyjnych...
Lekarz dentysta w systemie prawnym. Prawo dla lekarzy dentystów - ebook/epub
Lekarz dentysta w systemie prawnym. Prawo dla lekarzy dentystów - ebook/epub
Emilia Sarnacka
PZWL

Książka 'Lekarz dentysta w systemie prawnym. Prawo dla lekarzy dentystów' stanowi praktyczny przewodnik po regulacjach prawnych dotyczących wykonywania zawodu lekarza dentysty, w tym zasad: uzyskiwania prawa wykonywania zawodu, kształcenia podyplomowego, wykonywania zawodu lekarza dentysty, organów samorządu zawodowego i odpowiedzialności zawodowej.
Autorka w przystępny sposób omawia poszczególne regulacje prawne...
Podręcznik dla asystentek i higienistek stomatologicznych - ebook/epub
Podręcznik dla asystentek i higienistek stomatologicznych - ebook/epub
Agnieszka Mielczarek, Małgorzata Najman, Renata Kowalik
PZWL
Przekazujemy Państwu zupełnie nowe, aktualne i praktyczne wydanie podręcznika dla asystentek i higienistek stomatologicznych, w którym omówione zostały najnowsze metody leczenia stomatologicznego z wykorzystaniem najnowocześniejszych urządzeń. Książka została podzielona na rozdziały, z których każdy dotyczy poszczególnych aspektów pracy asystentki i higienistki stomatologicznej, mając na celu przygotowanie personelu okołostomatologicznego...
Jakość i marketing usług medycznych - ebook/pdf
Jakość i marketing usług medycznych - ebook/pdf
Katarzyna Krot
Wolters Kluwer
Celem książki jest wskazanie kierunków i metod działania placówek opieki zdrowotnej zapewniających doskonalenie jakości usług i w rezultacie zadowolenie pacjentów w zmieniającym się i specyficznym, ze względu na relację personel medyczny - pacjent, systemie ochrony zdrowia.

W publikacji zaprezentowano:
 • sposoby definiowania jakości i metody jej pomiaru
 • zastosowanie marketingu relacji w zakładach opieki zdrowotnej
 • specyfikę relacji...Zarządzanie jakością w podmiotach ochrony zdrowia - ebook/pdf
Zarządzanie jakością w podmiotach ochrony zdrowia - ebook/pdf
Piotr Celej
Wyższa Szkoła Humanitas
Zadaniem niniejszej monografii jest dokonanie przyczynku do analizy wzajemnych relacji między systemem opieki zdrowotnej a znaczeniem jakości usług oraz identyfikacja czynników wpływających na efektywność i skuteczność zarządzania typologii podstawowych metod i technik poprawy jakości w zakresie świadczeń zdrowotnych oraz wypracowanie rozwiązań aplikacyjnych służących optymalizacji funkcjonowania podmiotów leczniczych i zwiększaniu...
Systemy zarządzania jakością w podmiotach leczniczych - ebook/pdf
Systemy zarządzania jakością w podmiotach leczniczych - ebook/pdf
Monika Dobska, Paweł Dobski
Wolters Kluwer
W książce przedstawiono zagadnienia związane z wdrażaniem systemu zarządzania jakością oraz możliwością jego integracji z innymi systemami zarządzania, z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie dotyczących nowelizacji systemów zarządzania jakością zgodnych z normą ISO 9001:2015.

W opracowaniu omówiono m.in.:
 • charakterystykę koncepcji total quality management (TQM),
 • percepcję jakości usług medycznych...
Dokumentacja medyczna w praktyce lekarza dentysty - ebook/epub
Dokumentacja medyczna w praktyce lekarza dentysty - ebook/epub
Maciej Gibiński, Wanda Konty-Gibińska, Joanna Gibińska-Styła
Wydawnictwo Lekarskie PZWL

W książce uwzględniono znaczenie dokumentacji medycznej w postępowaniu diagnostyczno-terapeutycznym. Omówiono zasady prowadzenia dokumentacji w procesie udzielania poszczególnych świadczeń stomatologicznych. Opisano również tematykę uzyskiwania zgody na leczenie, pobierania właściwych oświadczeń pacjenta (jego przedstawiciela ustawowego), a także aspekty przechowywania, udostępniania oraz zasady kontroli dokumentacji medycznej...

Strategia, finanse i koszty szpitala - ebook/pdf
Strategia, finanse i koszty szpitala - ebook/pdf
Jan Stępniewski
Wolters Kluwer
Książka - praca zespołu badawczego UJ - pokazuje jak lepiej i efektywniej zarządzać placówkami opieki zdrowotnej oraz jak wykorzystać dostępne narzędzia zarządzania z korzyścią dla pacjentów.

Omówiono w niej m.in. takie zagadnienia, jak:
 • określenie i wdrażanie w zakładach opieki zdrowotnej strategii oraz analizowanie otoczenia konkurencyjnego
 • system finansowania świadczeń na oddziałach intensywnej terapii
 • rachunek kosztów...


 • Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie - ebook/pdf
  Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie - ebook/pdf
  Mariusz Hofman, Elżbieta Skrzypek
  Wolters Kluwer

  Przedsiębiorstwo dostosowujące się do wymagań dzisiejszego dynamicznego otoczenia może osiągnąć przewagę konkurencyjną jedynie na drodze ciągłych, systematycznych usprawnień. Takie podejście uzasadnia ideę zarządzania procesami przedsiębiorstwa.

  Opisywane w tej książce kompleksowe zarządzanie procesami obejmuje kilka elementów, z których najważniejsze to:

  • wyznaczenie kluczowych czynników sukcesu przedsiębiorstwa oraz zestawu...

  Dokumentacja gabinetu stomatologicznego. Wzory pism, komentarz i orzecznictwo - ebook/pdf
  Dokumentacja gabinetu stomatologicznego. Wzory pism, komentarz i orzecznictwo - ebook/pdf
  Ewa Mazur-Pawłowska
  Wolters Kluwer
  Publikacja w sposób kompleksowy prezentuje uregulowania prawne z zakresu stomatologii i specyfiki jej prowadzenia w postaci działalności gospodarczej.

  W pracy omówiono problematykę dotyczącą m.in.:
  • rejestracji działalności stomatologicznej,
  • obowiązków sanitarnych,
  • obowiązków związanych z przeciwdziałaniem zakażeniom i bezpieczeństwem biologicznym,
  • odpadów medycznych,
  • dokumentacji medycznej i zgody na leczenie...
  Odpowiedzialność karna lekarza w związku z wykonywaniem czynności medycznych - ebook/pdf
  Odpowiedzialność karna lekarza w związku z wykonywaniem czynności medycznych - ebook/pdf
  Renata Kędziora
  Wolters Kluwer
  Książka stanowi gruntowne omówienie problematyki prawno-medycznej dotyczącej odpowiedzialności karnej lekarzy. Zaprezentowane zostały w niej zasady i przesłanki odpowiedzialności za nieudzielenie pomocy, niepowodzenie w leczeniu, dokonanie czynności medycznych bez zgody pacjenta oraz z naruszeniem innych przesłanek dopuszczalności ich przeprowadzania. Autorka porusza tak kontrowersyjne tematy...

  Obsługa logistyczna w handlu elektronicznym. Wartość dla klienta - ebook/pdf
  Obsługa logistyczna w handlu elektronicznym. Wartość dla klienta - ebook/pdf
  Dagmara Skurpel
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

  Wyzwania ostatnich lat – digitalizacja, wirtualizacja, wzrost znaczenia portali społecznościowych, komunikacja w czasie rzeczywistym – powodują, że sposoby kreowania wartości dla klienta przez przedsiębiorców ulegają wyraźnym zmianom, które wyrażają się w nowych działaniach logistyczno­marketingowych i wykorzystaniu nowatorskich narzędzi zarządzania.

  Autorka monografii koncentruje się na problematyce kreowania wartości dla...

  By zdrowym być - ebook/epub
  By zdrowym być - ebook/epub
  Emanuel Czyżo
  Self Publishing

   

  Dlaczego napisałem tę książkę?

  Głównym celem tej książki jest zwrócenie uwagi czytelnika-pacjenta na to, aby sam zaczął interesować się i troszczyć o własne zdrowie i o zdrowie swojej rodziny, bo nikt tego lepiej od nas nie zrobi, ani lekarz, ani aptekarz. Nie mniej ważnym celem jest zwrócenie uwagi lekarzy na to, że ich zadaniem powinna być troska o zdrowie pacjenta, a nie troska o choroby...

  Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw w obszarach zmarginalizowanych - ebook/pdf
  Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw w obszarach zmarginalizowanych - ebook/pdf
  Renata Lisowska
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Głównym celem stawianym sobie przez autorów pracy jest ocena kierunku i siły wpływu kluczowych czynników rozwoju MSP oraz określenie przesłanek zarządzania rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw w obszarach zmarginalizowanych.
  Na podstawie przeprowadzonych studiów literaturowych dokonano identyfikacji cech obszaru zmarginalizowanego, jak również klasyfikacji czynników rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw z uwzględnieniem...
  Medycyna defensywna Nadużycia medyczne w systemie prawnym Stanów Zjednoczonych Ameryki - ebook/epub
  Medycyna defensywna Nadużycia medyczne w systemie prawnym Stanów Zjednoczonych Ameryki - ebook/epub
  Daria Bieńkowska
  Wydawnictwo Naukowe Silva RERUM

  Dr Daria Bieńkowska podjęła bardzo szeroką tematykę nadużyć medycznych w systemie prawnym Stanów Zjednoczonych w kontekście medycyny defensywnej. Decyzję o wyborze tematu rozprawy doktorskiej należy uznać za słuszną zarówno z teoretycznego, jak i praktycznego punktu widzenia. Jak wskazuje we wstępie pracy Autorka, problem nadużyć medycznych (medical malpractice), odnoszący się współcześnie do odpowiedzialności cywilnej lekarza...

  Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz - ebook/pdf
  Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz - ebook/pdf
  Dorota Karkowska
  Wolters Kluwer
  W komentarzu autorka szczegółowo omówiła powszechny katalog praw pacjenta, a także przepisy dotyczące powołania, odwołania oraz kompetencji Rzecznika Praw Pacjenta.

  Najnowsze wydanie komentarza uwzględnia nowelizację obejmującą m.in.:
  art. 2 pkt.6; art. 6 pkt.3; ar.24 -32 (dokumentacja medyczna);
  art. 46, 52-53; (Rzecznik Praw Pacjenta)
  art. 67b-67o. (postępowanie przed komisją ds orzekania o zdarzeniach medycznych)...
  Próchnica wczesnodziecięca - ebook/epub
  Próchnica wczesnodziecięca - ebook/epub
  Joanna Zemlik
  PZWL
  W Polsce choroba próchnicowa u dzieci to niestety wciąż poważny problem społeczny i epidemiologiczny mający konsekwencje zdrowotne w kolejnych etapach życia. Czynników ryzyka próchnicy zębów mlecznych jest wiele. Mogą to być zachowania dietetyczne, czas wprowadzenia i częstość wykonywania zabiegów higienicznych w jamie ustnej dziecka. Nie bez znaczenia są też choroby i przyjmowane w czasie ciąży leki...
  Hormony Ciało ludzkie oczami terapeutki medycyny komplementarnej - ebook/epub
  Hormony Ciało ludzkie oczami terapeutki medycyny komplementarnej - ebook/epub
  Magdalena Nicotra
  Wydawnictwo Purana

  Dopiero jako lekarz zajmujący się medycyną naturalną i etiolog zrozumiałem, jak ważną rolę w regulowaniu procesów zachodzących w organizmie odgrywają hormony, w szczególności hormony płciowe oraz te produkowane przez tarczycę i nadnercza. Przekonałem się także, że terapia z bioidentycznymi hormonami w wielu przypadkach może być prawdziwym błogosławieństwem. Sprawiło to, że przed pięciu laty zacząłem brać udział w kursach...

  Jak skutecznie rozmawiać z pacjentem i jego rodziną. Praktyka lekarza rodzinnego - ebook/epub
  Jak skutecznie rozmawiać z pacjentem i jego rodziną. Praktyka lekarza rodzinnego - ebook/epub
  Ludmiła Marcinowicz, Sławomir Chlabicz
  PZWL
  Celem książki jest przedstawienie praktycznych informacji, które ułatwią lekarzowi rodzinnemu nawiązanie i utrzymanie kontaktu z pacjentem oraz poznanie jego oczekiwań i obaw związanych z chorobą, a studentom medycyny wskażą, na czym polega praca lekarza skoncentrowanego na pacjencie.
   
  W publikacji opisano m.in. modele konsultacji lekarskiej, przebieg wizyty lekarskiej, komunikowanie się z pacjentem w sytuacjach trudnych i gdy występują...
  Zaburzenia nerwicowe w praktyce lekarza POZ - ebook/epub
  Zaburzenia nerwicowe w praktyce lekarza POZ - ebook/epub
  Marek Jarema
  PZWL
  Lekarz POZ jest pierwsza osobą, do której zgłasza się pacjent ze swoimi dolegliwościami. Jego zadaniem jest rozpoznać chorobę i zastosować właściwe leczenie. Czasami konieczne jest określenie czy istniejące objawy mają swoje źródło w psychice pacjenta czy odwrotnie są związane z jego stanem somatycznym. Zespół autorów pod kierunkiem prof. Marka Jaremy (byłego konsultanta krajowego w dziedzinie psychiatrii) podjął się przygotowania...
  Empatia pracowników medycznych - ebook/pdf
  Empatia pracowników medycznych - ebook/pdf
  Ewa Wilczek-Rużyczka
  Wolters Kluwer
  Pozytywny wpływ empatii na wyniki terapii i opieki jest znany od dawna. Szczególnie w zawodach medycznych stawia się pracownikom wysokie wymagania odnośnie do umiejętności interpersonalnych, wśród których jedną z najważniejszych jest empatia pozwalająca zrozumieć perspektywę pacjenta. Wpływa ona na jakość opieki, a tym samym na satysfakcję pacjentów, a także pracowników medycznych z wykonywanej pracy...
  Empatia pracowników medycznych - ebook/pdf
  Empatia pracowników medycznych - ebook/pdf
  Ewa Wilczek-Rużyczka
  Wolters Kluwer
  Pozytywny wpływ empatii na wyniki terapii i opieki jest znany od dawna. Szczególnie w zawodach medycznych stawia się pracownikom wysokie wymagania odnośnie do umiejętności interpersonalnych, wśród których jedną z najważniejszych jest empatia pozwalająca zrozumieć perspektywę pacjenta. Wpływa ona na jakość opieki, a tym samym na satysfakcję pacjentów, a także pracowników medycznych z wykonywanej pracy...
  Depresja w praktyce lekarza POZ - ebook/epub
  Depresja w praktyce lekarza POZ - ebook/epub
  Marek Jarema
  Wydawnictwo Lekarskie PZWL

  Lekarz POZ jest pierwsza osobą, do której zgłasza się pacjent ze swoimi dolegliwościami. Jego zadaniem jest rozpoznać chorobę i zastosować właściwe leczenie. Czasami konieczne jest określenie czy istniejące objawy mają swoje źródło w psychice pacjenta czy odwrotnie – są związane z jego stanem somatycznym.  Zespół autorów pod kierunkiem prof. Marka Jaremy (byłego konsultanta krajowego w dziedzinie psychiatrii)...


  Trudne diagnozy psychiatryczne. Analiza przypadków - ebook/epub
  Trudne diagnozy psychiatryczne. Analiza przypadków - ebook/epub
  Jolanta Rabe-Jabłońska
  Wydawnictwo Lekarskie PZWL

  Choroba Alzheimera czy otępienie czołowo-skroniowe? To jeden z wielu przypadków opisanych w książce, gdzie postawienie właściwej diagnozy było trudne.


  Publikacja jest źródłem praktycznej wiedzy z zakresu diagnozowania i różnicowania zaburzeń psychicznych, a każda z trudnych diagnoz została opisana według podobnego schematu: opis pierwotnej niewłaściwej diagnozy, opis procesu diagnostycznego i ostatecznego rozpoznania...  Kontrola pracowników. Obowiązki i prawa pracodawcy i pracownika - ebook/pdf
  Kontrola pracowników. Obowiązki i prawa pracodawcy i pracownika - ebook/pdf
  Paulina Zawadzka-Filipczyk, Małgorzata Skibińska, Maciej Ambroziewicz
  Wolters Kluwer
  Podstawą czy, też instrumentem wszelkiego rodzaju kontroli jest informacja. W przypadku kontroli pracowników kwestią najbardziej istotną jest określenie, jakie informacje należy uznać za uzasadnione, a jakie stanowią nieuzasadnione naruszenie prywatności czy też godności podwładnych. W tej chwili pracodawcy dysponują bardzo dużym wachlarzem form, środków i narzędzi kontroli. Ważne jest natomiast określenie ram...
  Refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Komentarz - ebook/pdf
  Refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Komentarz - ebook/pdf
  Krzysztof Urban, Jakub Adamski, Ewa Warmińska
  Wolters Kluwer
  W komentarzu przedstawiono system refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

  W publikacji omówiono m.in.:
  • najważniejsze instytucje systemu refundacyjnego t.j. całkowity budżet na refundację, payback, kategorie dostępności refundacyjnych, wskazania refundacyjne, substytucję apteczną, preskrypcję leków off-label;
  • relacje pomiędzy uczestnikami systemu np...

  Proces zarządzania ryzykiem - ebook/pdf
  Proces zarządzania ryzykiem - ebook/pdf
  Michał Borucki
  Wiedza i Praktyka

  Jednym z głównych elementów Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) jest wdrożenie procesu zarządzania ryzykiem utraty informacji, czyli realizacja całkowitego postępowania z zagrożeniami, obejmująca m.in.: identyfikację zagrożeń i podatności, określenie oraz wdrożenie zabezpieczeń, a także monitorowanie ryzyka. Jak wdrożyć ten proces można dowiedzieć się z tego e-booka...

  Transplantologia praktyczna. Wyniki odległe transplantacji narządów. Tom 6 - ebook/epub
  Transplantologia praktyczna. Wyniki odległe transplantacji narządów. Tom 6 - ebook/epub
  Krzysztof Mucha, Leszek Pączek, Bartosz Foroncewicz
  Wydawnictwo Naukowe PWN
  Tom 6. Transplantologii Praktycznej jest poświęcony wynikom odległym przeszczepienia narządów. Na wyniki odległe przeszczepiania narządów wpływa wiele czynników, a na sukces transplantologii składa się nie tylko duża liczba zabiegów, ale również, a nawet przede wszystkim, długie życie pacjenta z zachowaniem jego pełnej sprawności. W cyklu pięciu książek...
  Uzależnienia i substancje psychoaktywne - ebook/epub
  Uzależnienia i substancje psychoaktywne - ebook/epub
  Marek Jarema
  PZWL
  Pierwszą osobą, do której zgłasza się pacjent ze swoimi dolegliwościami, jest lekarz POZ. Jego zadaniem jest rozpoznać chorobę i zastosować właściwe leczenie. Czasami konieczne jest określenie, czy istniejące objawy mają swoje źródło w psychice pacjenta, czy odwrotnie są związane z jego stanem somatycznym. Zespół autorów pod kierunkiem prof. Marka Jaremy (byłego konsultanta krajowego w dziedzinie psychiatrii) podjął się...
  Odpowiedzialność karna lekarza. Zakres i skuteczne ograniczenie odpowiedzialności karnej. - ebook/pdf
  Odpowiedzialność karna lekarza. Zakres i skuteczne ograniczenie odpowiedzialności karnej. - ebook/pdf
  Sławomir Turkowski
  Self Publishing

   

   

  Poradnik stanowi wyczerpujące omówienie zagadnień medyczno-prawnych dotyczących kwestii odpowiedzialności karnej lekarza oraz osób zajmujących się przeprowadzaniem zabiegów kosmetycznych. Publikacja skierowana jest przede wszystkim do prawników, lekarzy, pielęgniarek, kosmetologów jak również wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami odpowiedzialności karnej lekarzy w związku z przeprowadzaniem czynności medycznych...

  Proces zarządzania ryzykiem - ebook/pdf
  Proces zarządzania ryzykiem - ebook/pdf
  Michał Borucki
  Wiedza i Praktyka

  Jednym z głównych elementów Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) jest wdrożenie procesu zarządzania ryzykiem utraty informacji, czyli realizacja całkowitego postępowania z zagrożeniami, obejmująca m.in.: identyfikację zagrożeń i podatności, określenie oraz wdrożenie zabezpieczeń, a także monitorowanie ryzyka. Jak wdrożyć ten proces można dowiedzieć się z tego e-booka

  Odpowiedzialność prawna pracowników medycznych. Przepisy - Przykłady - Orzecznictwo - ebook/pdf
  Odpowiedzialność prawna pracowników medycznych. Przepisy - Przykłady - Orzecznictwo - ebook/pdf
  Agnieszka Fiutak, Tomasz Podleśny, Michał Kozik
  C. H. Beck

  Jak nie trafić na czarną listę złych medyków?

  Znajomość podstawowych zasad, które zrządzą odpowiedzialnością prawną służby zdrowia jest w dzisiejszych czasach niezbędną koniecznością nie tylko dla prawników zajmujących się tymi zagadnieniami oraz dyrektorów podmiotów leczniczych, lecz także dla lekarzy, pielęgniarek oraz innych pracowników medycznych, niezależnie od tego w jakiej formie wykonują swój zawód...

  Procykliczność działalności bankowej - ebook/pdf
  Procykliczność działalności bankowej - ebook/pdf
  Malgorzata Olszak
  C. H. Beck

  Publikacja stanowi efekt wieloletnich badań prowadzonych przez Autorkę  na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

  • Z analizy zawartej w książce wynika, że procykliczność działalności bankowej jest zjawiskiem złożonym i zróżnicowanym. Wyjaśnienia tego zjawiska dostarczać może teoria zawodności mechanizmu rynkowego oraz psychologia poznawcza.
  • Do czynników sprzyjających występowaniu tego zjawiska zaliczono również błędy...