Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00076 008843 20924265 na godz. na dobę w sumie

Racjonalizacja kosztów w ochronie zdrowia - ebook/pdf

Racjonalizacja kosztów w ochronie zdrowia - ebook/pdf
Racjonalizacja kosztów w ochronie zdrowia - ebook/pdf
Ewelina Nojszewska
Wolters Kluwer
Książka stanowi cenne źródło wiedzy o kosztach ponoszonych w systemie ochrony zdrowia. Jej walorem jest interdyscyplinarny charakter, zawiera bowiem opinie i analizy dyrektorów i menedżerów szpitali, prawników, ekonomistów, specjalistów od zdrowia publicznego, organizacji i zarządzania, finansów, marketingu, rachunkowości oraz ubezpieczeń. Publikacja składa się z trzech części, z których każda z innej perspektywy przedstawia problematykę kosztów w ochronie zdrowia. Część pierwsza poświęcona jest analizie ekonomicznej. Omówiono w niej m.in. metodę pay for performance (P4P), kwestie konsolidacji świadczeniodawców w Polsce, ładu finansowego i ekonomicznego, który stanowi warunek efektywnego funkcjonowania świadczeniodawców, a także problem wydatków gospodarstw domowych na leczenie i współpłacenia w ochronie zdrowia. Cześć druga zawiera analizę menedżerską kosztów ponoszonych przez świadczeniodawców. Przedstawiono w niej m.in. propozycje zmian w organizacji rachunku kosztów ze względu na potrzeby zarządzania szpitalem, rozważania na temat zadłużenia szpitali, zasady racjonalizacji kosztów w szpitalach powiatowych, które zawiązały konsorcjum, oraz w szpitalach prywatnych, a także systemy zarządzania jakością w szpitalach klinicznych. Część trzecia poświęcona jest analizie prawnej. Zaprezentowano w niej m.in. skutki nowej ustawy o działalności leczniczej, zagadnienia realizacji zasady pomocniczości w Polsce, misji publicznej szpitala w konfrontacji z rynkiem świadczeń medycznych, racjonalizacji finansowania ochrony zdrowia z perspektywy pacjentów, a także kwestie systemu kompensacji szkód z tytułu zdarzeń medycznych oraz prawne aspekty dokumentacji medycznej. Adresaci: Publikacja skierowana jest do wszystkich osób zawodowo związanych z działalnością lecznicza oraz kształtujących politykę zdrowotna, a także studentów kierunków przygotowujących do pracy w służbie zdrowia.
Wszystkie kategorie Tylko inne Tylko pozostałe kategorie
Książki podobne do wybranej publikacji
System pomiaru i oceny dokonań szpitala - ebook/pdf
System pomiaru i oceny dokonań szpitala - ebook/pdf
Maria Hass-Symotiuk
Wolters Kluwer
Prezentowana publikacja, przygotowana przez zespół pracowników naukowych Katedry Rachunku Kosztów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego pod kierunkiem prof. Marii Hass-Symotiuk, stanowi kompendium wiedzy o zintegrowanym systemie pomiaru i oceny dokonań szpitali. Ukazane w niej zostały zasadnicze problemy związane z budową tego systemu, a wynikające ze specyfiki działalności szpitali oraz wielorakości...

Strategia, finanse i koszty szpitala - ebook/pdf
Strategia, finanse i koszty szpitala - ebook/pdf
Jan Stępniewski
Wolters Kluwer
Książka - praca zespołu badawczego UJ - pokazuje jak lepiej i efektywniej zarządzać placówkami opieki zdrowotnej oraz jak wykorzystać dostępne narzędzia zarządzania z korzyścią dla pacjentów.

Omówiono w niej m.in. takie zagadnienia, jak:
 • określenie i wdrażanie w zakładach opieki zdrowotnej strategii oraz analizowanie otoczenia konkurencyjnego
 • system finansowania świadczeń na oddziałach intensywnej terapii
 • rachunek kosztów...


 • Model wyceny świadczeń zdrowotnych dla lecznictwa szpitalnego - ebook/pdf
  Model wyceny świadczeń zdrowotnych dla lecznictwa szpitalnego - ebook/pdf
  Magdalena Kludacz-Alessandri
  Wolters Kluwer
  Książka przedstawia propozycję modelu wyceny świadczeń zdrowotnych dla lecznictwa stacjonarnego w Polsce. Obejmuje on zarówno zasady ustalania kosztów świadczeń zdrowotnych na poziomie szpitala, jak i rekomendacje w zakresie sposobu wyceny świadczeń zdrowotnych na poziomie centralnym - przez co może stanowić praktyczne narzędzie do gromadzenia, monitorowania kosztów, w szczególności analizy porównawczej...

  Finanse szpitali w Polsce. Strategie płynności - ebook/pdf
  Finanse szpitali w Polsce. Strategie płynności - ebook/pdf
  Bartłomiej Krzeczewski
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

  Publikacja jest poświęcona problematyce zarządzania płynnością finansową w polskich szpitalach i znaczeniu tego procesu dla uzyskiwanej rentowności. Utrzymywanie płynności finansowej na odpowiednim poziomie stanowi ważny cel w funkcjonowaniu każdej organizacji – w tym również szpitali. W monografii poruszane są kwestie związane ze specyfiką i problemami działalności szpitali w Polsce...

  System ochrony zdrowia w Polsce - ebook/pdf
  System ochrony zdrowia w Polsce - ebook/pdf
  Ewelina Nojszewska
  Wolters Kluwer
  Opracowanie ma na celu: zapoznanie Czytelników ze specyfiką analizy ekonomicznej tego sektora gospodarki, którym jest ochrona zdrowia, uświadomienie potrzeby dokonywania oceny ekonomicznej i przedstawienie najważniejszych jej narzędzi, zwrócenie uwagi na specyfikę mierzenia efektywności w ochronie zdrowia. .. Autorka omówiła najważniejsze wyzwania stojące przed ochroną zdrowia w krajach europejskich i w Polsce...
  Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym - ebook/pdf
  Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym - ebook/pdf
  Agnieszka Grzesiok-Horosz, Krzysztof Skowron, Piotr Horosz
  Wolters Kluwer
  Celem publikacji jest przedstawienie w przystępny sposób podstawowych informacji dotyczących funkcjonowania skomercjalizowanego szpitala w obrocie gospodarczym. Autorzy omawiają następujące zagadnienia szczegółowe: pojęcie komercjalizacji szpitali i jej przebiegu według przepisów ustawy o działalności leczniczej, regulacje dotyczące spółek kapitałowych w kontekście ich wykorzystania w procesie przekształceń szpitali...
  Zagrożenia zdrowia publicznego. Część 3. Naukowe podstawy promocji zdrowia - ebook/pdf
  Zagrożenia zdrowia publicznego. Część 3. Naukowe podstawy promocji zdrowia - ebook/pdf
  Jacek Michalak
  Wolters Kluwer
  Książka stanowi trzecią część opracowania dotyczącego zagrożeń zdrowia publicznego. Dwie pierwsze publikacje dotyczyły uwarunkowań środowiskowych i diagnozy sytuacji. W niniejszym tomie uwzględniono diagnozy zagrożeń zdrowia publicznego, przedstawiono metodykę badań naukowych w promocji zdrowia oraz działań praktycznych rokujących największą skuteczność.

  Szczegółowo omówiono zagadnienia dotyczące mikrobiologicznych...
  Zarządzanie ewolucyjnymi zmianami w szpitalach publicznych. Teoria i praktyka - ebook/pdf
  Zarządzanie ewolucyjnymi zmianami w szpitalach publicznych. Teoria i praktyka - ebook/pdf
  Piotr Lenik
  Wolters Kluwer
  W książce ukazano menedżerską perspektywę zarządzania zmianami w publicznych podmiotach ochrony zdrowia, głównie szpitalach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem wdrażania zmian w szpitalach publicznych oraz zarządzania kapitałem ludzkim w tzw. organizacjach oziębłych. Zaprezentowane w opracowaniu rozwiązania praktyczne stwarzają lepszą perspektywę dla efektywniejszego funkcjonowania tego typu podmiotów...






  Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Nowe wyzwania - ebook/pdf
  Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Nowe wyzwania - ebook/pdf
  Marcin Kautsch
  Wolters Kluwer
  Książka w przystępny sposób przedstawia złożoną rzeczywistość ochrony zdrowia. Podaje sposoby rozwiązywania problemów organizacyjnych ochrony zdrowia, opisuje istotne elementy składające się na organizację ochrony zdrowia oraz wskazuje różnorodne przykłady narzędzi zarządczych.

  W publikacji zaprezentowano m.in.:
  • system ochrony zdrowia oraz instytucje funkcjonujące w jego ramach;
  • charakterystykę podmiotów leczniczych...
  Zarządzanie kosztami jakości. Sposób na poprawę efektywności przedsiębiorstwa - ebook/pdf
  Zarządzanie kosztami jakości. Sposób na poprawę efektywności przedsiębiorstwa - ebook/pdf
  Agnieszka Kister
  Wolters Kluwer

  Jakość i koszty jej uzyskania to czynniki, które w znacznym stopniu decydują o efektywności przedsiębiorstwa, kształtując zarazem jego konkurencyjność. Dlatego też analiza kosztów związanych z jakością dostarcza informacji, które mogą przyczynić się do racjonalizacji działań podejmowanych w zakresie zarządzania.

  Prezentując problematykę zarządzania kosztami jakości, autorka szczegółowo omawia:

  - zarządzanie jakością w...











  Restrukturyzacja samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Współczesne wyzwania, procedury i narzędzia - ebook/pdf
  Restrukturyzacja samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Współczesne wyzwania, procedury i narzędzia - ebook/pdf
  Jacek Klich
  Wolters Kluwer
  Prezentowana publikacja dostarcza użytecznych wskazówek i narzędzi niezbędnych w procesie przekształcania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej.

  W opracowaniu ukazano zakres i dynamikę zmian w sektorach ochrony zdrowia w ujęciu globalnym. Na podstawie wybranych międzynarodowych doświadczeń omówiono narzędzia rekomendowane we wprowadzaniu...




  Prawo i psychologia w ochronie zdrowia - ebook/pdf
  Prawo i psychologia w ochronie zdrowia - ebook/pdf
  Maria Danuta Głowacka, Ewa Mojs
  Wolters Kluwer
  .. Ksiazka porusza zagadnienia dotyczace aktualnych regulacji prawnych w ochronie zdrowia, zarówno w zakresie organizacji podmiotów opieki zdrowotnej, jak i praw pacjenta czy praw lekarza i jego zobowiazan wobec pacjenta. .. Autorzy przyblizyli zagadnienia komunikacji w ochronie zdrowia, od komunikacji zewnetrznej budowania rozpoznawalnej marki na rynku, rzetelnej, godnej zaufania i kompetentnej organizacji...
  Szkice z polityki zdrowotnej Unii Europejskiej - ebook/pdf
  Szkice z polityki zdrowotnej Unii Europejskiej - ebook/pdf
  Włodzimierz Cezary Włodarczyk, Anna Mokrzycka, Iwona Kowalska
  Wolters Kluwer
  W książce zaprezentowano różne aspekty polityki zdrowotnej Unii Europejskiej. Najważniejsze problemy ujęto w trzech grupach tematycznych: ramy polityki społecznej i zdrowotnej, wybrane zagadnienia unijnej polityki zdrowotnej, a także skutki swobody przemieszczania się, nowych regulacji prawnych i perspektyw trendów migracyjnych w UE. Szczegółowo omówiono m.in.: europejski model społeczny oraz zakres unijnej polityki społecznej...
  Prawo o działalności leczniczej w praktyce. Przekształcenia zakładów opieki zdrowotnej - ebook/pdf
  Prawo o działalności leczniczej w praktyce. Przekształcenia zakładów opieki zdrowotnej - ebook/pdf
  Dorota Brzezińska-Grabarczyk, Mirosław Narolski
  Wolters Kluwer
  Niniejsza publikacja została opracowana przez adwokatów i prawników specjalizujących się w zakresie prawa ochrony zdrowia.
  Wejście w życie ustawy o działalności leczniczej to prawdziwa rewolucja w organizacji i funkcjonowaniu służby zdrowia, Niniejsza książka stanowi przewodnik dla kadry zarządzającej podmiotów leczniczych, która stoi przed niełatwym zadaniem przeprowadzenia zmian wymaganych przez przepisy i dostosowania...
  Odpowiedzialność w ochronie zdrowia - ebook/pdf
  Odpowiedzialność w ochronie zdrowia - ebook/pdf
  Emil Kruk, Agnieszka Wołoszyn-Cichocka, Marian Zdyb, Justyna Badziak, Sylwia Banaś- Mazur, Krystyna Bernat, Leszek Bielecki, Daria Bieńkowska, Magdalena Budyn-Kulik, Ewa Chemperek, Małgorzata Cybula-Misiurek, Jakub Ginszt, Grzegorz Gura, Kamila Jaroń, Marcin Kamiński, Sylwia Kiełbasa, Błażej Kmieciak, Ryszard Kozłowski, Kinga Krasuska, Marek Kulik, Robert Latosiewicz, Anna Lichosik, Katarzyna Nazar, Antoni Niedzielski, Anna Niemcunowicz-Janica, Grzegorz Nowicki, Milena Osińska, Józef Bogusław Osoba, Małgorzata Paszkowska, Agnieszka Rabiega-Przyłęcka, Katarzyna Robaczyńska, Piotr Ruczkowski, Kamila Ryczkowska, Edyta Rysiak, Żaklina Skrenty, Michał Stec, Katarzyna Syroka-Marczewska, Aleksandra Szczęsny, Michał Szeremeta, Krzysztof Świtała, Alina Trojanowska, Dominika Tykwińska-Rutkowska, Artur Wdowiak, Piotr Worona, Rafał Zadykowicz, Danuta Zarzycka
  C. H. Beck

  Książka „Odpowiedzialność w ochronie zdrowia” stanowi opracowanie, w którym w sposób wyczerpujący i nowatorski przedstawiono zagadnienia dotyczące problematyki odpowiedzialności w ochronie zdrowia. Ma ona szczególnie doniosłe znaczenie dla funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Zagadnienia te mają przy tym interdyscyplinarny charakter, ponieważ jest to materia, w której przenikają się nie tylko rozwiązania publicznoprawe i...

  Krajowe systemy ochrony zdrowia a Unia Europejska. Przykład Polski - ebook/pdf
  Krajowe systemy ochrony zdrowia a Unia Europejska. Przykład Polski - ebook/pdf
  Rafał Stankiewicz
  Wolters Kluwer
  Publikacja jest pierwszą w polskiej literaturze przedmiotu monografią poświęconą wszystkim zagadnieniom związanym z wpływem prawa unijnego na obszar szeroko rozumianego zdrowia publicznego w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
  W książce autor wskazuje rzeczywisty wymiar wpływu prawa Unii Europejskiej na krajowe systemy ochrony zdrowia, chociażby w zakresie takich zagadnień, jak:
  mobilność pacjentów oraz możliwość...









  Zarządzanie kosztami podmiotów leczniczych. Rola i zadania pielęgniarek - ebook/pdf
  Zarządzanie kosztami podmiotów leczniczych. Rola i zadania pielęgniarek - ebook/pdf
  Monika Raulinajtys-Grzybek
  Wolters Kluwer
  Kalkulacja kosztów i zarządzanie kosztami to jeden z najtrudniejszych, a zarazem najważniejszych problemów polskiej ochrony zdrowia. W publikacji zdefiniowano zadania, jakie współcześnie stawiane są przed pielęgniarkami w tym zakresie, a także ich rolę jako dostawców i odbiorców informacji zarządczej. Na konkretnych przykładach przedstawiono działania, jakie mogą zostać podjęte w oddziale szpitalnym i na bloku operacyjnym w zakresie...




  Działalność lecznicza. Podmioty wykonujące działalność leczniczą - ebook/pdf
  Działalność lecznicza. Podmioty wykonujące działalność leczniczą - ebook/pdf
  Mirosław Narolski, Maciej Łokaj
  Wolters Kluwer
  Seria książek Prawo ochrony zdrowia w pytaniach i odpowiedziach powstała z chęci niesienia pomocy wszystkim, którzy w konkretnych sytuacjach życiowych napotykają trudności w rozumieniu i prawidłowym stosowaniu przepisów dotyczących sfery ochrony zdrowia. Źródłem wiedzy o rozwiązywaniu problemów w tym przypadku jest Serwis Prawo i Zdrowie prowadzony przez wydawnictwo Wolters Kluwer Polska...
  Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce ochrony zdrowia - ebook/pdf
  Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce ochrony zdrowia - ebook/pdf
  Aldona Frączkiewicz-Wronka
  Wolters Kluwer
  'Niniejsza publikacja wzbogaca dotychczasowy dorobek i wiedzę z problematyki zarządzania publicznego w ochronie zdrowia. Wyróżnia się nie tylko tym, że jest kompleksowym i rzetelnym studium tego obszaru, ale także walorami metodycznymi oraz skutecznym połączeniem dociekań teoretycznych z wynikami własnych badań empirycznych (...). Podjęta w opracowaniu problematyka i sposób jej rozwiązania...

  Elektroniczna dokumentacja medyczna. Wdrożenie i prowadzenie w placówce medycznej (wydanie trzecie zaktualizowane) - ebook/pdf
  Elektroniczna dokumentacja medyczna. Wdrożenie i prowadzenie w placówce medycznej (wydanie trzecie zaktualizowane) - ebook/pdf
  Krzysztof Nyczaj, Paweł Piecuch
  Wiedza i Praktyka

  Uaktualnione wydanie praktycznego poradnika krok po kroku wyjaśnia zarządzającym w ochronie zdrowia, jak bezproblemowo wdrożyć w placówce oprogramowanie, które umożliwi prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej po 1 sierpnia 2017 r.

  W jednej książce Czytelnik znajdzie wszelkie niezbędne wytyczne i porady, począwszy od zagadnień prawnych, aż po praktyczne aspekty wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej...

  Elektroniczna dokumentacja medyczna. Wdrożenie i prowadzenie w placówce medycznej (wydanie trzecie zaktualizowane) - ebook/pdf
  Elektroniczna dokumentacja medyczna. Wdrożenie i prowadzenie w placówce medycznej (wydanie trzecie zaktualizowane) - ebook/pdf
  Krzysztof Nyczaj, Paweł Piecuch
  Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
   Uaktualnione wydanie praktycznego poradnika krok po kroku wyjaśnia zarządzającym w ochronie zdrowia, jak bezproblemowo wdrożyć w placówce oprogramowanie, które umożliwi prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej po 1 sierpnia 2017 r. 
  W jednej książce Czytelnik znajdzie wszelkie niezbędne wytyczne i porady, począwszy od zagadnień prawnych, aż po praktyczne aspekty wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej...
  Ustawa o zdrowiu publicznym. Komentarz - ebook/pdf
  Ustawa o zdrowiu publicznym. Komentarz - ebook/pdf
  Hubert Izdebski, Maciej Dercz, Tomasz Rek
  Wolters Kluwer
  W komentarzu autorzy w sposób kompleksowy omówili katalog zadań z zakresu zdrowia publicznego mających na celu poprawę sytuacji zdrowotnej społeczeństwa nałożonych na organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego, które realizują zadania własne polegające na promocji lub ochronie zdrowia. Zadania te obejmują m.in.:
  monitorowanie i ocenę stanu zdrowia społeczeństwa...





  Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz - ebook/pdf
  Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz - ebook/pdf
  Maciej Dercz, Tomasz Rek
  Wolters Kluwer
  W komentarzu omówiono m.in.:
  • zadania i obowiązki podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz podmiotów je tworzących (gmin, powiatów, województw) wynikające nie tylko z omawianej ustawy, ale także z innych przepisów;
  • relacje podmiotów wykonujących działalność leczniczą z innymi uczestnikami systemu ochrony zdrowia: administracją rządową, jednostkami samorządu terytorialnego...






  Zdrowie publiczne - ebook/epub
  Zdrowie publiczne - ebook/epub
  Teresa Bernadetta Kulik, Anna Pacian
  PZWL
  Zdrowie Publiczne jest dziedziną interdyscyplinarną skupiającą zagadnienia zarówno z zakresu medycyny, ekonomii, prawa, zarządzania, jak i socjologii oraz psychologii.

  W podręczniku omówiono zagadnienia z różnych obszarów zdrowia publicznego. Koncentrują się one wokół:

  •        koncepcji zdrowia w medycynie,
  •        polityki zdrowotnej,
  •        współczesnych zagrożeń zdrowia jednostki i rodziny...











  Zarządzanie w służbie zdrowia - ebook/pdf
  Zarządzanie w służbie zdrowia - ebook/pdf
  Marek Durlik
  Placet

  Niniejsze opracowanie jest propozycją dyskusji oraz ma na celu wskazać menedżerom ochrony zdrowia i wyższemu personelowi szpitali w Polsce, jakie są możliwe kierunki doskonalenia procesów leczenia przy jednoczesnej poprawie efektywności funkcjonowania szpitali. Tak się złożyło, że szpitalnictwo przez wiele lat, po wyjściu naszego kraju z gospodarki planowanej centralnie, pozostało niejako “skansenem” starych centralistycznych...



  Elektroniczna dokumentacja medyczna. Wdrożenie i prowadzenie w placówce medycznej (wydanie czwarte zaktualizowane) - ebook/pdf
  Elektroniczna dokumentacja medyczna. Wdrożenie i prowadzenie w placówce medycznej (wydanie czwarte zaktualizowane) - ebook/pdf
  Paweł Piecuch, Krzysztof Nyczaj
  Wiedza i Praktyka

  Uaktualnione wydanie praktycznego poradnika krok po kroku wyjaśnia zarządzającym w ochronie zdrowia, jak bezproblemowo wdrożyć w placówce oprogramowanie, które umożliwi prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej po 1 sierpnia 2017 r. W jednej książce Czytelnik znajdzie wszelkie niezbędne wytyczne i porady, począwszy od zagadnień prawnych, aż po praktyczne aspekty wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej...

  Systemy zarządzania jakością w podmiotach leczniczych - ebook/pdf
  Systemy zarządzania jakością w podmiotach leczniczych - ebook/pdf
  Monika Dobska, Paweł Dobski
  Wolters Kluwer
  W książce przedstawiono zagadnienia związane z wdrażaniem systemu zarządzania jakością oraz możliwością jego integracji z innymi systemami zarządzania, z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie dotyczących nowelizacji systemów zarządzania jakością zgodnych z normą ISO 9001:2015.

  W opracowaniu omówiono m.in.:
  • charakterystykę koncepcji total quality management (TQM),
  • percepcję jakości usług medycznych...




  Prawo ochrony zdrowia w pytaniach i odpowiedziach - prawa pacjenta - ebook/pdf
  Prawo ochrony zdrowia w pytaniach i odpowiedziach - prawa pacjenta - ebook/pdf
  Dorota Karkowska
  Wolters Kluwer
  Książka zawiera analizę wybranych pytań dotyczących problematyki praw pacjenta zadawanych przez użytkowników serwisu 'Prawo i Zdrowie', studentów kierunków medycznych, słuchaczy podyplomowych studiów z zakresu ochrony zdrowia, praktyków oraz przedstawicieli organizacji działających w zakresie ochrony praw pacjenta.
  Większość pytań uzupełniają dodatkowe uwagi, w których omówiono szczególnie ważne kwestie...

  Praktyczne komentarze LEX. Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia. Komentarz - ebook/pdf
  Praktyczne komentarze LEX. Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia. Komentarz - ebook/pdf
  Damian Wąsik
  Wolters Kluwer Polska

  Damian Wąsik - doktor nauk prawnych; asystent w Zakładzie Podstaw Prawa Medycznego Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, radca prawny i pełnomocnik procesowy w wielu medycznych sprawach sądowych; autor i współautor ponad 100 publikacji z zakresu prawa karnego, prawa administracyjnego, prawa wyborczego i prawa medycznego.

  Publikacja stanowi kompleksową wykładnię przepisów ustawy o systemie informacji...

  Zdrowie publiczne. Rozdział 1 - ebook/epub
  Zdrowie publiczne. Rozdział 1 - ebook/epub
  Teresa Bernadetta Kulik
  PZWL
  ROZDZIAŁ 1 Z PUBLIKACJI PT. 'ZDROWIE PUBLICZNE' REDAKCJA NAUKOWA TERESA BERNADETTA KULIK, ANNA PACIAN. Zdrowie Publiczne jest dziedziną interdyscyplinarną skupiającą zagadnienia zarówno z zakresu medycyny, ekonomii, prawa, zarządzania, jak i socjologii oraz psychologii. W podręczniku omówiono zagadnienia z różnych obszarów zdrowia publicznego. Koncentrują się one wokół: koncepcji zdrowia w medycynie...
  Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz - ebook/pdf
  Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz - ebook/pdf
  Dorota Karkowska
  Wolters Kluwer
  W komentarzu autorka szczegółowo omówiła powszechny katalog praw pacjenta, a także przepisy dotyczące powołania, odwołania oraz kompetencji Rzecznika Praw Pacjenta.

  Najnowsze wydanie komentarza uwzględnia nowelizację obejmującą m.in.:
  art. 2 pkt.6; art. 6 pkt.3; ar.24 -32 (dokumentacja medyczna);
  art. 46, 52-53; (Rzecznik Praw Pacjenta)
  art. 67b-67o. (postępowanie przed komisją ds orzekania o zdarzeniach medycznych)...




  Optymalna alokacja zasobów w ochronie zdrowia - ebook/pdf
  Optymalna alokacja zasobów w ochronie zdrowia - ebook/pdf
  Katarzyna Kolasa
  Wolters Kluwer
  .. Rosnace potrzeby zdrowotne spoleczenstwa zwiazane z wydluzaniem sie zycia oraz stosowanie nowoczesnych i kosztownych metod leczenia stanowia dzis problem wobec niewystarczajacych srodków w budzecie ochrony zdrowia. Kogo leczyc w pierwszej kolejnosci? Czyje potrzeby sa wazniejsze, a czyje mniej wazne? Odpowiadajac na te pytania, nalezy znalezc kompromis miedzy dazeniem do dwóch rozbieznych celów: efektywnosci oraz równosci i sprawiedliwosci...
  Refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Komentarz - ebook/pdf
  Refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Komentarz - ebook/pdf
  Krzysztof Urban, Jakub Adamski, Ewa Warmińska
  Wolters Kluwer
  W komentarzu przedstawiono system refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

  W publikacji omówiono m.in.:
  • najważniejsze instytucje systemu refundacyjnego t.j. całkowity budżet na refundację, payback, kategorie dostępności refundacyjnych, wskazania refundacyjne, substytucję apteczną, preskrypcję leków off-label;
  • relacje pomiędzy uczestnikami systemu np...