Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00791 013785 15965225 na godz. na dobę w sumie

Ustawa o podatku od towarów i usług. Umsatzsteuergesetz - ebook/pdf

Ustawa o podatku od towarów i usług. Umsatzsteuergesetz - ebook/pdf
Ustawa o podatku od towarów i usług. Umsatzsteuergesetz - ebook/pdf
Opracowanie zbiorowe null
C. H. Beck
Trzecie wydanie niemieckiego tłumaczenia polskiej ustawy o podatku od towarów i usług, ukazujące się w nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na języki europejskie, uwzględnia najnowsze zmiany, które obowiązują od 01.04.2014 r. Die dritte Auflage der deutschen Übersetzung des polnischen Umsatzsteuergesetzes wird im Rahmen der neuen Serie von Übersetzungen polnischer Gesetze in andere europäische Sprachen veröffentlicht. Sie enthält u.a. die neuesten Gesetzesänderungen, die seit dem 01.04.2014 gelten.
Wszystkie kategorie Tylko prawo i podatki Tylko pozostałe kategorie
Książki podobne do wybranej publikacji
Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Familien- und Vormundschaftsgesetzbuch - ebook/pdf
Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Familien- und Vormundschaftsgesetzbuch - ebook/pdf
Ewa Tuora-Schwierskott
C. H. Beck

Trzecie wydanie niemieckiego tłumaczenia polskiego Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ukazujące się w nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na języki europejskie. Tekst ustawy uwzględnia zmiany, które weszły w życie w kwietniu 2016.

Vat 2014 Poradnik księgowego - ebook/pdf
Vat 2014 Poradnik księgowego - ebook/pdf
Janusz Piotrowski
SELF-PUBLISHER
W książce przedstawione zostały najważniejsze zagadnienia w zakresie podatku od towarów i usług (VAT), ze szczególnym uwzględnieniem zmian które obowiązują od 1 stycznia 2014 r. Podczas omawiania poszczególnych zagadnień przywołano ponad dwieście interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz orzeczeń sądów w zakresie VAT. Poruszone w książce tematy zostały omówione na podstawie obowiązujących przepisów ustawy VAT oraz rozporządzeń...
Odsetki w kosztach osób prawnych - ebook/pdf
Odsetki w kosztach osób prawnych - ebook/pdf
INFOR PL SA
INFOR
Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszły w życie – na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodo - wym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1328 i 1478), dalej jako „ustawa zmieniająca” - przepisy wprowadzające istotne zmiany w zasadach podatkowego rozliczania odsetek od, szeroko rozumianych...
Podatki 2014 wraz z komentarzem - ebook/pdf
Podatki 2014 wraz z komentarzem - ebook/pdf
Redakcja Rachunkowość i Podatki
Wiedza i Praktyka

Książka liczy prawie 800 stron. Znajdują się w niej ujednolicone wersje ustaw, m.in. o VAT, PIT, CIT, podatku akcyzowym, zryczałtowanym podatku dochodowym czy Ordynacji podatkowej. Uzupełnieniem są rozporządzenia wykonawcze do tych ustaw. Przed każdą ustawą, w której zaszły zmiany od 1 stycznia 2014 r. znajduje się omówienie nowości, na które trzeba zwrócić uwagę...

Odsetki w kosztach osób prawnych - ebook/pdf
Odsetki w kosztach osób prawnych - ebook/pdf
INFOR PL SA
Infor PL

Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszły w życie – na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodo - wym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1328 i 1478), dalej jako „ustawa zmieniająca” - przepisy wprowadzające istotne zmiany w zasadach podatkowego rozliczania odsetek od...

 • Prawo handlowe. Wydanie 16 - ebook/pdf
  Prawo handlowe. Wydanie 16 - ebook/pdf
  Andrzej Kidyba
  C. H. Beck

  W szesnastym wydaniu uwzględniono zmiany stanu prawnego, jakie miały miejsce od ostatniego wydania, najnowszą literaturę przedmiotu oraz orzecznictwo sądów. Zmiany stanu prawnego wynikały w szczególności z wejścia w życie ustawy z 13.6.2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2013 r. poz. 888), ustawy z 27.9.2013 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz...

  Prawo zamówień publicznych 2014. Komentarz do nowelizacji - ebook/epub
  Prawo zamówień publicznych 2014. Komentarz do nowelizacji - ebook/epub
  Andrzela Gawrońska-Baran, Agata Hryc-Ląd, Małgorzata Skóra
  Wiedza i Praktyka

  'Prawo zamówień publicznych 2014. Komentarz do nowelizacji' to wyjątkowy przewodnik po znowelizowanej ustawie Pzp, dzięki któremu będziesz wiedział dokładnie, jak stosować nowe przepisy i zdobędziesz pewność, że nie popełnisz błędu w procedurze zamówieniowej.

  Stan prawny 16.04.2014r. Uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z 14 marca 2014 r. mające istotne znaczenie ze względu na ułatwienia dla instytucji kultury i instytucji naukowych...
  VAT w jednostkach publicznych po nowelizacji z 2014 roku - ebook/pdf
  VAT w jednostkach publicznych po nowelizacji z 2014 roku - ebook/pdf
  Jakub Kolski
  Wiedza i Praktyka

  Z początkiem 2014 roku weszły w życie rewolucyjne zmiany dotyczące zasad rozliczania podatku od towarów i usług. Nowelizacja ustawy o VAT objęła m.in. sposób kalkulacji podstawy opodatkowania, zasady ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego oraz reguły odliczania. Aktualnie samo wystawienie faktury, poza nielicznymi wyjątkami, nie ma już wpływu na zasady rozliczenia VAT...

  Nowy sposób wyliczania prewspółczynnika w gminach i jednostkach budżetowych - ebook/pdf
  Nowy sposób wyliczania prewspółczynnika w gminach i jednostkach budżetowych - ebook/pdf
  Opracowanie zbiorowe
  Wiedza i Praktyka

  Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują zmiany dotyczące odliczeń częściowych w przypadkach, gdy podatnicy dokonują zakupów towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza (art. 86 ust. 2a-2h ustawy o VAT). Podatnicy stosujący te przepisy określają tzw. prewspółczynnik. Ministerstwo Finansów wydało rozporządzenie w sprawie...

  Zasady podatku VAT w 2014 część II - ebook/pdf
  Zasady podatku VAT w 2014 część II - ebook/pdf
  Janusz Piotrowski
  SELF-PUBLISHER
  Książka przybliża podstawowe zagadnienia związane z rozliczaniem podatku od towarów i usług (VAT).
  Poradnik jest wprowadzeniem w podstawowe definicje i pojęcia, które występują w podatku VAT - co ułatwia posługiwanie się ustawą oraz innymi aktami prawnymi dotyczącymi tego podatku.
  Rozliczanie VAT w branżach w 2014 roku - ebook/pdf
  Rozliczanie VAT w branżach w 2014 roku - ebook/pdf
  Rafał Kuciński
  Wiedza i Praktyka

  Od 1 stycznia 2014 roku wszyscy przedsiębiorcy muszą rozliczać podatek od towarów i usług według zupełnie nowych zasad. Zmianie uległy reguły określania momentu powstania obowiązku podatkowego, podstawy opodatkowania, wystawiania faktur czy odliczania podatku naliczonego. I chociaż przepisy zostały w wielu przypadkach ujednolicone, to jednak wciąż ich jednolita interpretacja jest trudna lub wręcz niemożliwa...

  PODATKI NR 4 - PODATKI 2015 wydanie internetowe - ebook/pdf
  PODATKI NR 4 - PODATKI 2015 wydanie internetowe - ebook/pdf
  Infor PL

  Publikacja zawiera ujednolicone teksty (stan prawny na dzień 1 stycznia 2015 r.):

  - ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)

  - ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)

  - ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (ryczałt ewidencjonowany i karta podatkowa)

  Oraz

  - wybrane rozporządzenia wykonawcze do tych ustaw

  W ujednoliconych tekstach...

  Kodeks księgowego. Ordynacja podatkowa, NIP 2016 - ebook/pdf
  Kodeks księgowego. Ordynacja podatkowa, NIP 2016 - ebook/pdf
  INFOR PL SA
  INFOR
  Publikacja zawiera ujednolicone teksty Ustawy - Ordynacja podatkowa oraz Ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

  Ujednolicone teksty ustaw zawierają wszystkie zmiany w ww. ustawach według stanu prawnego na dzień 20 marca 2015 r.

  Najnowsze zmiany wprowadzone w tekstach ustaw zostały w tekście wyróżnione pogrubioną czcionką, podkreśleniem lub kursywą - dzięki czemu łatwo je odnaleźć...
  Venus im Pelz - ebook/epub
  Venus im Pelz - ebook/epub
  Leopold von Sacher-Masoch
  Ventigo Media

  Der aus österreichisch-ungarischem Adel stammende Leopold von Sacher-Masoch schrieb zunächst Erzählungen aus dem ländlichen Galizien, bevor er 1870 mit dem Roman Venus im Pelz einen Klassiker der erotischen Literatur veröffentlicht. Erzählt wird die sadomasochistische Beziehung zwischen dem jungen Severin und seiner herrischen Geliebten Wanda. Severin trifft als junger Mann in einem Karpatenbad die junge und reiche Witwe Wanda von Dunajew...

  Komentarz do nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów adw. Pawła Sikory - ebook/epub
  Komentarz do nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów adw. Pawła Sikory - ebook/epub
  Paweł Sikora
  Wiedza i Praktyka

  Komentarz omawia m.in. liczne zmiany w ustawie z 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego. Do tej pory przepisy prawa antymonopolowego w sposób restrykcyjny traktowały tych przedsiębiorców, którzy stosowali praktyki monopolistyczne. Nowa regulacja, zabezpieczając porządek prawny, przewiduje wygodne rozwiązania dla tych firm...

  Karuzele podatkowe — mechanizm wyłudzenia - ebook/epub
  Karuzele podatkowe — mechanizm wyłudzenia - ebook/epub
  Andrzej Lebiedowicz
  Ridero

  Jako że wydatki publiczne w naszym kraju są w znakomitej większości finansowane z VAT-u, uszczelnienie systemu podatkowego stało się priorytetem naczelnych organów państwowych. Dochody państwa wynikające z podatku akcyzowego, CIT-u, podatku dochodowego od osób fizycznych nie są tak znaczące jak te wynikające z podatku od towarów i usług. Naczelnym zatem celem państwa jest walka z karuzelami podatkowymi...

  Kodeks księgowego - PDOP 2016 - ebook/pdf
  Kodeks księgowego - PDOP 2016 - ebook/pdf
  Monitor księgowego
  Infor PL

  Publikacja zawiera:
  • ujednolicony tekst ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (stan prawny 20 lutego 2016 r.),
  • wyciąg z ustaw zmieniających ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych przedstawiające tzw. przepisy przejściowe,
  • wykaz aktów prawnych dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych.
  Obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. zmiany w przepisach zostały w tekście wyróżnione...
  Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz. Wydanie 1 - ebook/pdf
  Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz. Wydanie 1 - ebook/pdf
  Krzysztof Dąbkiewicz

  Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz zawiera szczegółową wykładnię przepisów z zakresu proceduralnego prawa wykroczeń. W publikacji omówiono całość rozwiązań prawnych, m.in.: naczelne zasady procesu, właściwość i skład sądu, status stron, zagadnienia dotyczące obrońcy i pełnomocnika oraz przebiegu czynności wyjaśniających, przepisy regulujące przebieg postępowania przed sądem pierwszej instancji oraz...

  Podatki 2015. Zbiór przepisów z omówieniem zmian od 1 stycznia - ebook/pdf
  Podatki 2015. Zbiór przepisów z omówieniem zmian od 1 stycznia - ebook/pdf
  Bogdan Świąder
  Wiedza i Praktyka

  Książka liczy prawie 800 stron. Znajdują się w niej ujednolicone wersje ustaw, m.in. o VAT, PIT, CIT, podatku akcyzowym, zryczałtowanym podatku dochodowym czy Ordynacji podatkowej. Uzupełnieniem są rozporządzenia wykonawcze do tych ustaw. Przed każdą ustawą, w której zaszły zmiany od 1 stycznia 2015 r. znajduje się omówienie nowości, na które trzeba zwrócić uwagę...

  Porównanie regulacji UoR i MSSF - poznaj różnice w polskim i międzynarodowym prawie bilansowym - ebook/pdf
  Porównanie regulacji UoR i MSSF - poznaj różnice w polskim i międzynarodowym prawie bilansowym - ebook/pdf
  Katarzyna Trzpioła
  Wiedza i Praktyka

  'Porównanie regulacji UoR i MSSF – poznaj różnice w polskim i międzynarodowym prawie bilansowym” to informacje w pigułce, które dostarczają niezbędnej wiedzy w zakresie polskich i międzynarodowych przepisów rachunkowych. Wykaz obejmuje standardy, które obowiązują w 2014 r.
  Publikacja porównuje poszczególne MSR/MSSF do ustawy o rachunkowości, opisując każdy z międzynarodowych standardów z odniesieniem do analogicznych regulacji...

  Zmiany w cenach transferowych - ebook/pdf
  Zmiany w cenach transferowych - ebook/pdf
  Ewa Ścierska, Danuta Langer-Babicz
  Infor PL
  1 stycznia 2017 r. wejdzie w życie ustawa z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1932, dalej: ustawa nowelizacyjna), która wnosi istotne zmiany do dotychczas obowiązujących przepisów dotyczących cen transferowych. Odpowiednie przygotowanie się do zmian powinno stać się...
  Ordynacja podatkowa. Stan prawny na dzień 1 marca 2012 roku - ebook/pdf
  Ordynacja podatkowa. Stan prawny na dzień 1 marca 2012 roku - ebook/pdf
  Ewelina Kopońska
  Literat

  Ordynacja podatkowa uwzględniająca zmiany wprowadzone ustawami: 1) z dnia 25 marca 2011 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2011 r., Nr 75, poz. 398), 2) z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. z 2011 r., Nr 232, poz. 1378), 3) z dnia 16 września 2011 roku o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych...

  Ubezpieczenia społeczne 2014. Podręczny zbiór przepisów - ebook/epub
  Ubezpieczenia społeczne 2014. Podręczny zbiór przepisów - ebook/epub
  Praca zbiorowa
  Wiedza i Praktyka

  W publikacji „Ubezpieczenia społeczne 2014. Podręczny zbiór przepisów” uwzględniono ujednolicone wersje przepisów:
  • ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
  • ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego z tytułu choroby i macierzyństwa,
  • ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
  • ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz
  • ustawy...

  Kodeks postępowania administracyjnego. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Postępowanie przed sądami administracyjnymi. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Wydanie 2 - ebook/pdf
  Kodeks postępowania administracyjnego. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Postępowanie przed sądami administracyjnymi. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Wydanie 2 - ebook/pdf
  Opracowanie zbiorowe

  Stan prawny: wrzesień 2014 roku.

  Publikacja zawiera teksty ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo o ustroju sądów administracyjnych, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

  Artykuły tych ustaw zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens – zaznaczono je kolorowym tłem. W książce zamieszczono również skorowidze przedmiotowe ułatwiające...

  Podatek od czynności cywilnoprawnych. Opłata skarbowa - ebook/pdf
  Podatek od czynności cywilnoprawnych. Opłata skarbowa - ebook/pdf
  Jan Zdanowicz
  C. H. Beck

  Komentarz niniejszy adresowany jest przede wszystkim do doradców podatkowych i pracowników organów podatkowych.

  Autor szeroko omawia zmiany z ostatniej nowelizacji ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i opłaty skarbowej, które weszły w życie 1.1.2009 r. oraz te, które zaczną obowiązywać dopiero w czerwcu.

  Komentarz zawiera nie tylko analizę konstrukcji podatku od czynności cywilnoprawnych i opłaty skarbowej...

  Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Wydanie 11 - ebook/pdf
  Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Wydanie 11 - ebook/pdf
  Piotr Przybysz

  Jest to jedenaste wydanie znanego Czytelnikom komentarza do Kodeksu postępowania administracyjnego, w którym w sposób jasny i przystępny wyjaśniono zawiłości procedury administracyjnej. Kodeks ten jest kluczową regulacją prawną, określającą relacje między organami administracji a podmiotami dążącymi do uzyskania decyzji administracyjnej lub domagającymi się innego działania ze strony organów administracji...

  Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo o aktach stanu cywilnego. Wydanie 2 - ebook/pdf
  Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo o aktach stanu cywilnego. Wydanie 2 - ebook/pdf
  Opracowanie zbiorowe

  Publikacja zawiera tekst ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy wraz z przepisami wprowadzającymi oraz tekst ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego.

  Artykuły ustaw zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens – zaznaczono je kolorowym tłem.

  Książka zawiera skorowidze przedmiotowe do ustaw, ułatwiające odnalezienie poszczególnych instytucji i zagadnień.

  Publikacja ta jest skierowana do prawników praktyków...

  Polityka Rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont - stan prawny: 1 maja 2014 r. - ebook/epub
  Polityka Rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont - stan prawny: 1 maja 2014 r. - ebook/epub
  Katarzyna Trzpioła
  Wiedza i Praktyka

  Praktyczny komentarz zawiera omówienie zasad funkcjonowania poszczególnych kont syntetycznych oraz charakterystykę operacji ewidencjonowanych na tych kontach. Opracowanie zawiera przykładową dekretację na każdym z kont uwzględniając przy tym znowelizowane przepisy prawa bilansowego. Komentarz uwzględnia nie tylko postanowienia ustawy o rachunkowości, ale także wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych...

  Polityka rachunkowości w firmie 2016 z komentarzem do planu kont - ebook/epub
  Polityka rachunkowości w firmie 2016 z komentarzem do planu kont - ebook/epub
  Katarzyna Trzpioła
  Wiedza i Praktyka
  Praktyczny komentarz zawiera omówienie zasad funkcjonowania poszczególnych kont syntetycznych oraz charakterystykę operacji ewidencjonowanych na tych kontach. Opracowanie zawiera przykładową dekretację na każdym z kont uwzględniając przy tym znowelizowane przepisy prawa bilansowego. Komentarz uwzględnia nie tylko postanowienia ustawy o rachunkowości, ale także wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych...
  Od jakiej sprzedaży można odliczać VAT na koniec okresu rozliczeniowego - ebook/pdf
  Od jakiej sprzedaży można odliczać VAT na koniec okresu rozliczeniowego - ebook/pdf
  Aneta Szwęch
  INFOR
  Zasady ustalania obowiązku podatkowego na podstawie art. 19a ust. 3 i 4 ustawy o VAT obowiązują już dwa lata. Początkowo zakładano, że przepisy te przede wszystkim ułatwią rozliczenia w zakresie VAT u tych podatników, którzy ze swoimi kontrahentami mieli podpisane umowy o stałej współpracy. Podatnicy świadczący stałe usługi lub dokonujący powtarzających się dostaw oczekiwali, że zamiast monitorować poszczególne daty sprzedaży...
  Przewodnik po zmianach przepisów 2014/2015 - ebook/pdf
  Przewodnik po zmianach przepisów 2014/2015 - ebook/pdf
  Praca zbiorowa
  INFOR PL

  Komplet informacji o zmianach przepisów z zakresu podatków, rachunkowości, prawa pracy, ubezpieczeń oraz prawa gospodarczego znowelizowanych w 2014/2015 r. W jednym miejscu zostały zebrane wszystkie informacje o nowelizacjach przepisów istotnych dla rozliczeń firmy. Zmiany przepisów zostały przedstawione w unikatowej, tabelarycznej formule. Publikacja zawiera:
  - tabelaryczne zestawienie treści przepisu przed i po nowelizacji;
  - wyjaśnienia...


  Odliczanie VAT w 2017 roku – wyjaśnienia praktyczne - ebook/epub
  Odliczanie VAT w 2017 roku – wyjaśnienia praktyczne - ebook/epub
  Justyna Kowalik, Rafał Kuciński, Mariusz Olech, Bogdan Świąder
  Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

  Prawo do obniżenia podatku należnego o kwoty VAT naliczonego w poprzedniej fazie obrotu jest podstawowym przywilejem podatnika VAT. Jest ono realizacją zasady neutralności VAT dla przedsiębiorców, która jest – co trzeba podkreślić – fundamentem systemu VAT. Z drugiej jednak strony podatek od towarów i usług jest najbardziej „dochodową” daniną w całym  systemie podatkowym. Dlatego też organy podatkowe robią...

  Kodeks księgowego - PDOF i PKPiR 2016 - ebook/pdf
  Kodeks księgowego - PDOF i PKPiR 2016 - ebook/pdf
  Monitor księgowego
  Infor PL

  Publikacja zawiera ujednolicony na dzień 1 stycznia 2015 r. tekst ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz rozporządzenie w sprawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów obowiązujące w 2015 r.

  Publikacja zawiera również wyciągi z ustaw zmieniających ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych przedstawiające tzw. przepisy przejściowe.

  Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych...