Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00152 015204 15025568 na godz. na dobę w sumie

Cyfrotekowe Książki Tygodnia

(Notowanie: 24 tydzień 2019 r.)

23 tydzień << Lista notowań 2019 roku >> 25 tydzień

24 tydzień 2019 r. Pierwsza trójka:

Pasja i dyscyplina strategii - ebook/epub4x
Pasja i dyscyplina strategii - ebook/epub
Krzysztof Obłój#498
MT Biznes Sp. z o.o.

W świecie morderczego tempa, niepewności, globalnej konkurencji, firma stale musi porządkować i doskonalić swoje działanie. Wymaga to dyscypliny, która pomaga osiągać zaplanowane rezultaty i działać skutecznie bo to się liczy na rynku bardziej niż poprawność metodologiczna czy estetyka. Dyscyplina zarządzania to cztery przedstawione w książce etapy:

 • interpretacja otoczenia...

Relacje podmiotów rynkowych w warunkach zmian - ebook/pdf3x
Relacje podmiotów rynkowych w warunkach zmian - ebook/pdf
Katarzyna Bilińska-Reformat#1095
Placet

W polskiej praktyce gospodarczej obserwuje się dynamiczny rozwój rozmaitych więzi (relacji) między podmiotami rynku. W obliczu rosnącej zmienności otoczenia kształtowanie więzi między podmiotami nabiera nowej jakości. Relacje te są znane jedynie a priori, gdyż nie były dotąd rozpoznane. Skłoniło to nas do podjęcia badań, które stworzyłyby empiryczną bazę dla weryfikacji hipotez odnoszących się do charakteru i możliwości...

Zarządzanie w polskich miastach zgodnie z koncepcją smart city - ebook/pdf3x
Zarządzanie w polskich miastach zgodnie z koncepcją smart city - ebook/pdf
Danuta Stawasz, Dorota Sikora-Fernandez#1099
Placet

'Miasta są systemami społeczno-gospodarczymi, charakteryzującymi się wielością elementów oraz relacjami między nimi. Funkcjonowanie istniejącego systemu społeczno-gospodarczego i jego powiązania z systemem przestrzennym czy środowiskowym, uzależnione są od utrzymywania więzi między poszczególnymi elementami składowymi. Oznacza to, iż elementy składowe miasta muszą pozostawać zintegrowane ­− jest to warunek...

24 tydzień 2019 r. Pierwsza dziesiątka:

Systemy informacyjne biznesu - ebook/pdf3x
Systemy informacyjne biznesu - ebook/pdf
Jerzy Kisielnicki, Henryk Sroka#1145
Placet

Tematy poruszane w tej książce są tym bardziej aktualne, że żyjemy w okresie tworzenia społeczeństwa informacyjnego. Przekształcenie dokonuje się za pomocą Informacyjnej Technologii. Dzięki niej można zastosować nowoczesne instrumenty zarządzania, co w konsekwencji pozwala na decentralizację i pluralizm decydowania. Dzięki niej również zostaną zniesione wszelkie bariery i granice państwowe...

Zachowania rynkowe kobiet wybory i determinanty - ebook/pdf2x
Zachowania rynkowe kobiet wybory i determinanty - ebook/pdf
Ewa Kieżel, Sławomir Smyczek#1298
Placet

W polskiej tradycji kobieta zawsze odgrywała szczególną rolę, przy czym za jej główne zadanie uznawano opiekowanie się ogniskiem domowym, wychowywanie dzieci, wykonywanie prac domowych. Jednak ten czas już minął. Procesy feministyczne sprawiły, że zacierają się różnice między aspiracjami współczesnych kobiet a dążeniami mężczyzn, w wyniku czego polskie kobiety coraz odważniej walczą nie tylko o swoje...

Jednominutowy menedżer buduje wydajne zespoły - ebook/epub2x
Jednominutowy menedżer buduje wydajne zespoły - ebook/epub
Ken Blanchard, Donald Carew, Eunice Parisi-Carew#1708
MT Biznes Sp. z o.o.

Nigdy dotychczas koncepcja pracy zespołowej nie miała tak istotnego znaczenia dla funkcjonowania i sukcesu organizacji. Ken Blanchard, współautor bestsellerów Raving Fans, Jednominutowy Menedżer oraz Gung Ho!, wraz z Donaldem Carewem i Eunice Parisi-Carew opisuje cztery etapy rozwoju, jakie przechodzą wszystkie zespoły w drodze do osiągnięcia wysokiej wydajności – rozpoznanie...Obudź w sobie olbrzyma - audiobook2x
Obudź w sobie olbrzyma - audiobook
Anthony Robbins#1794
Studio Emka

Anthony ROBBINS - niezwykłe zjawisko w kręgach amerykańskiej nauki ostatnich lat - uchodzi za człowieka, który osiągnął szczyty możliwości wnikania w ludzkie wnętrze. W ciągu dekady ponad milion ludzi zainwestowało, z powodzeniem, w książki, kasety audio i wideo z materiałami jego autorstwa. Robbins jest pierwszym pośród pionierskich ekspertów od tzw. psychologii zmian w USA. Z wielkim sukcesem kieruje założonymi przez siebie...

Ocena Efektywności Projektów Inwestycyjnych - ebook/pdf2x
Ocena Efektywności Projektów Inwestycyjnych - ebook/pdf
Paweł Pabianiak#1859
e-Bizcom

Tematyka najnowszego wydania naszego e-booka obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z ważnym i interesującym tematem oceny projektów inwestycyjnych. Przedstawiane kwestie są omawiane głównie z punktu widzenia inwestorów zewnętrznych, którzy chcą przeanalizować proponowane inwestycję, jak najlepiej zrozumieć ich istotę i ocenić ich racjonalność i opłacalność...Poradnik dla zarządcy budynku biurowego - ebook/epub2x
Poradnik dla zarządcy budynku biurowego - ebook/epub
Agnieszka Chmarzyńska#1931
Poltext

Publikacja obejmuje najważniejsze zagadnienia występujące w procesie zarządzania biurowcami, w przystępny sposób przedstawia, na czym polega ta działalność w praktyce, poczynając od przejmowania nieruchomości w zarząd i ukształtowania właściwych relacji pomiędzy właścicielem a zarządcą poprzez kwestie prawne i finansowe, tworzenie podstawowych dokumentów, takich jak umowa o zarządzanie...
Coaching, czyli wspieranie rozwoju pracowników99 porad, jak zwiększyć kompetencje zespołu - ebook/pdf2x
Coaching, czyli wspieranie rozwoju pracowników99 porad, jak zwiększyć kompetencje zespołu - ebook/pdf
Jutta Kreyenberg#2062
BC Edukacja Sp. z o.o.

Coaching coraz częściej jest postrzegany jako cudowny sposób na przeróżne współczesne bolączki. Co jednak kryje się pod tym modnym pojęciem – tego dowiemy się z poradnika Jutty Kreyenberg.
Publikacja Jutty Kreyenberg to nieoceniona pomoc dla kadry kierowniczej. W przystępny sposób przekazuje wiedzę na temat coachingu. Zapoznaje nas z nowymi formami zarządzania i współpracy...

24 tydzień 2019 r. Pierwsza dwudziestka:

Wpływ działań kierowniczych na zachowania pracowników - ebook/pdf2x
Wpływ działań kierowniczych na zachowania pracowników - ebook/pdf
Ilona Dukaj#2113
Wydawnictwo e-bookowo

Style kierowania stosowane w przedsiębiorstwach wywierają znaczący wpływ na sposób zachowania pracowników, ich reakcje i motywację do pracy. Role kierownicze stale ulegają modyfikacjom, przystosowując się do warunków ekonomiczno-społecznych, w jakich musi funkcjonować organizacja. Rola menedżerów polega na spajaniu idei i celów organizacji z działaniami pracowników...
Praktyka zarządzania - ebook/epub2x
Praktyka zarządzania - ebook/epub
Peter F. Drucker#2280
MT Biznes Sp. z o.o.

Ta książka zmieniła współczesny świat. Oczywiście, zarządzano i przed Druckerem. Nie brakowało menedżerów odnoszących sukcesy. Ale dopiero Peter F. Drucker odkrył światu znaczenie menedżerów i zarządzania we współczesnej gospodarce rynkowej, ukazał, jakie możliwości postępu kryją się w zarządzaniu. Sama własność prywatna nie wystarczy dziś dla sukcesów w gospodarce...

Bankowość hipoteczna i rynek nieruchomości - ebook/pdf2x
Bankowość hipoteczna i rynek nieruchomości - ebook/pdf
Marcin Sitek#2326
Key Text

Dobry system kredytowy jest podstawowym warunkiem osiągnięcia sukcesu w restrukturyzacji systemu finansowania rynku nieruchomości w Polsce. Wymaga on stabilnych i zasobnych źródeł finansowania. Z tego względu w finansowaniu nieruchomości szczególne znaczenie mają kredyty hipoteczne, spełniające również wymóg długookresowego źródła finansowania.

Książka przedstawia analizę finansowania inwestycji...

Szef, który myśli, bo warto i się opłaca - audiobook2x
Szef, który myśli, bo warto i się opłaca - audiobook
Andrzej Jeznach#2561
Helion

Książka Andrzeja Jeznacha jest dziełem niezwykłym. Dla mnie jest pierwszą tego typu publikacją, jaką udało mi się przeczytać w ciągu blisko trzydziestu lat obecności w biznesie. Jej autor z wielką starannością i wyczuciem materii eksploatuje bogactwo filozofii starożytnej i nowożytnej, agnostycznej i religijnej, od Wschodu do Zachodu, by uzyskać wskazówki, jak skutecznie organizować pracę ludzi dla pożytku świata i ich...


Instrumenty finansowe i ich zastosowania - ebook/pdf2x
Instrumenty finansowe i ich zastosowania - ebook/pdf
Janusz Kudła#2639
Key Text

Niniejsza książka ma na celu przekazanie podstawowych informacji o współczesnych instrumentach finansowych, ich praktycznych zastosowaniach i zróżnicowaniu. Na tej podstawie możliwe będzie wyrobienie sobie poglądu na temat ich przydatności do realizacji takich celów, jak: lokowanie oszczędności, inwestowanie, zarządzanie płynnością i ryzykiem. Sporo miejsca poświęcono również nowoczesnym instrumentom pochodnym...

Jakość w systemie zarządzania przedsiębiorstwem - ebook/pdf2x
Jakość w systemie zarządzania przedsiębiorstwem - ebook/pdf
Marcin Żemigała#2808
Placet
Autor w tym wydaniu wprowadził wiele nowych treści a wiele uzupełnił o nowe, ciekawe wyniki badań szczególnie dotyczących czasu pracy i tzw. toksycznego sukcesu. Ciekawy jest również nowy podrozdział o japońskiej filozofii zarządzania i metodach wypływających z innych kultur lub próbujących adaptować filozofię japońską. Jakość to nadrzędna idea każdego przedsiębiorstwa. Kierujemy się nią w planowaniu działań...
Międzynarodowe stosunki ekonomiczne - ebook/pdf1x
Międzynarodowe stosunki ekonomiczne - ebook/pdf
Adam Oleksiuk#3249
Key Text

W dobie globalizacji i integracji międzynarodowe stosunki gospodarcze stają się niezwykle ważne dla krajów uczestniczących w tych procesach. To, czy poszczególne kraje bądź ugrupowania państw staną się konkurencyjne na arenie światowej, zależy przede wszystkim od stopnia ich zaangażowania w międzynarodowe relacje ekonomiczne na poziomie regionalnym, kontynentalnym, globalnym...

Kapitałowy system emerytalny po zmianch - wybrane zagadnienia prawne - ebook/epub1x
Kapitałowy system emerytalny po zmianch - wybrane zagadnienia prawne - ebook/epub
Daniel K. Nowicki#3635
Komisja Nadzoru Finansowego

Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie mechanizmów rządzących kapitałowym systemem emerytalnym. Jest to zamierzenie tym bardziej uzasadnione, iż wejście w życie w dniu 1 lutego 2014 r. istotnych modyfikacji związanych z funkcjonowaniem otwartych funduszy emerytalnych, w tym także ostateczne dookreślenie zasad wypłat świadczeń emerytalnych ze środków zgromadzonych w OFE...

Rynek książki w Polsce 2014. Wydawnictwa - ebook/pdf1x
Rynek książki w Polsce 2014. Wydawnictwa - ebook/pdf
Łukasz Gołębiewski, Paweł Waszczyk#3881
Biblioteka Analiz

Istotną część publikacji stanowią pogłębione analizy różnych sektorów rynku książki (literatura piękna, książka dziecięca, szkolna, naukowa, literatura religijna, kartografia i przewodniki, albumy). Ponadto zamieszczono prezentacje największych firm wydawniczych w Polsce (m.in. opisy i charakterystyki przedsiębiorstw, informacje o generowanych obrotach, wielkości produkcji wydawniczej...

Czy jesteś wystarczająco bystry, żeby pracować w Google? - ebook/epub1x
Czy jesteś wystarczająco bystry, żeby pracować w Google? - ebook/epub
William Poundstone#3895
Sine Qua Non Przemysław Romański

Zostajesz zmniejszony do rozmiarów pięciogroszówki i wrzucony do blendera. Ostrza pójdą w ruch za 60 sekund. Co robisz? – Jeśli chcesz pracować w Google albo w którejś z pozostałych liczących się korporacji, musisz mieć odpowiedź na to i wiele innych pytań.

Czy jesteś wystarczająco bystry, żeby pracować w Google? prowadzi czytelnika przez zaskakujące rozwiązania dziesiątków najbardziej wymagających...


24 tydzień 2019 r. Pierwsza pięćdziesiątka:

Młoda myśl wschodnia - ebook/epub1x
Młoda myśl wschodnia - ebook/epub
Praca zbiorowa#4234
Kolegium Europy Wschodniej

'Młoda myśl wschodnia' to próba uchwycenia najnowszych tendencji w polskim myśleniu o Wschodzie. Począwszy od 1918 roku, każda epoka niepodległej Polski cechowała się własnym podejściem do tematyki wschodniej; zawarte w tym tomie teksty zostały napisane przez najmłodsze, 'piąte' pokolenie, jak nazywa ich Paweł Kowal, 'wschodniaków'.

Porównanie regulacji MSSF z ustawą o rachunkowości - ebook/pdf1x
Porównanie regulacji MSSF z ustawą o rachunkowości - ebook/pdf
Praca zbiorowa#4527
Wiedza i Praktyka

Porównanie regulacji MSSF z ustawą o rachunkowości to wyjątkowy przewodnik w pigułce porównujący polskie i międzynarodowe regulacje w zakresie rachunkowości. Zawiera nie tylko wykaz wraz z porównaniem regulacji MSR, KSR z ustawą o rachunkowości, ale także komentarz do zmian, które w tym zakresie weszły w życie od 1 stycznia 2013 r.

Marketing - zagadnienia podstawowe - ebook/epub1x
Marketing - zagadnienia podstawowe - ebook/epub
Dariusz Sobotkiewicz, Paweł Waniowski#4593
Placet

Od marketingu we współczesnym świecie nie da się uciec. Działania marketingowe należą do najbardziej spektakularnych i najbardziej widocznych poczynań przedsiębiorstw i różnych organizacji. Na co dzień spotykamy liczne reklamy niemal wszystkiego, co moglibyśmy kiedykolwiek zapragnąć. Robiąc zakupy stajemy się ofiarami zabiegów polegających na odpowiednim rozmieszczeniu produktów na półkach sklepowych...System rynkowy - ebook/pdf1x
System rynkowy - ebook/pdf
Mieczysław Nasiłowski#4613
Key Text

Podręcznik System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii jest szóstym wydaniem, zmienionym i zaktualizowanym. Treść podręcznika odpowiada realizowanemu programowi nauczania ekonomii na wyższych uczelniach ekonomicznych.

Oprócz kursu podstawowego z mikro- i makroekonomii zawiera on rozwinięty wykład z makroekonomii na kursie wyższym. Dużą jego zaletą jest zwięzłość oraz dostosowanie do możliwości percepcyjnych nawet...

Zyskaj na czasie - ebook/epub1x
Zyskaj na czasie - ebook/epub
Rajan Suri#4907
MT Biznes

Jak osiągnąć przewagę konkurencyjną dzięki Koncepcji Szybkiego Wytwarzania
W ciągu dziesięciu lat, jakie minęły od wydania książki Quick Response Manufacturing (QRM – Koncepcja Szybkiego Wytwarzania), przedstawione w niej innowacyjne zasady udowodniły swoją efektywność w wielu działających w różnych branżach małych i dużych przedsiębiorstwach. I choć zasady te nie zmieniły się...

Świadczenia chorobowe i macierzyńskie. 141 praktycznych przykładów dla płatników - ebook/epub1x
Świadczenia chorobowe i macierzyńskie. 141 praktycznych przykładów dla płatników - ebook/epub
Praca zbiorowa#5122
Wiedza i Praktyka

Jednym z obowiązków, jakie spoczywają na pracodawcy, jest obliczanie i wypłacanie osobom zatrudnionym, podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu, świadczeń w razie choroby. Małe firmy, zatrudniające do 20 pracowników wypłacają tylko wynagrodzenie za czas choroby, duże zakłady, zatrudniające ponad 20 pracowników - dodatkowo również zasiłki za czas choroby i macierzyństwa. W książce kompleksowo omawiamy powinności dużych firm przy...

Problemy i metody ich rozwiązywania w firmie produkcyjnej - ebook/pdf1x
Problemy i metody ich rozwiązywania w firmie produkcyjnej - ebook/pdf
Joanna Dziekońska#5182
Wiedza i Praktyka

Kapitał intelektualny stał się najważniejszym zasobem strategicznym każdego przedsiębiorstwa. To dzięki wiedzy i pomysłowości pracowników doskonalone są produkty i usługi, rozwiązywane są codzienne problemy w miejscu pracy. Aby rozwijać w pracownikach kreatywność, a tym samym zwiększyć efektywność ich pracy, oprócz stworzenia sprzyjających warunków należy „wyposażyć” ich w odpowiednie narzędzia...

Marketing. Teoria i przykłady - ebook/pdf1x
Marketing. Teoria i przykłady - ebook/pdf
Paweł Waniowski, Dariusz Sobotkiewicz, M. Daszkiewicz#5189
Placet

Celem tej książki jest przedstawienie wszystkich podstawowych zagadnień z dziedziny marketingu, a tym samym zainspirowanie do ich stosowania w praktyce. Staraliśmy się odnieść kolejne zagadnienia do otaczającej nas rzeczywistości, często posługując się przykładami przedsiębiorstw polskich bądź zagranicznych.

Adresatem książki są wszyscy, którzy pragną nauczyć się lub pogłębić znajomość marketingu...

Strategie i praktyki sprawnego działania - ebook/epub1x
Strategie i praktyki sprawnego działania - ebook/epub
Adam Hamrol#5591
Wydawnictwo Naukowe PWN
Publikacja łączy bogatą wiedzę teoretyczną, praktykę biznesową i nowoczesne trendy w zarządzaniu produkcją.

Książka prezentuje metody zarządzania jakością produkcji od praktycznej, biznesowej strony. Jej celem jest wskazanie właściwych narzędzi, które umożliwiają stworzenie dobrego produktu w najbardziej efektywny sposób. Żeby ten cel osiągnąć należy poznać metody...

Zebrania i konferencje - ebook/pdf1x
Zebrania i konferencje - ebook/pdf
Jochem Kießling-Sonntag#5961
BC Edukacja
Spotkanie biznesowe można uznać za udane, gdy przynosi trwałe korzyści. Aby tak się stało, warto się do niego przygotować. Jochem Kießling-Sonntag podpowiada w swoim poradniku, jak to zrobić.

Umiejętność organizowania efektywnych spotkań stanowi dziś podstawę sukcesu zawodowego. Jeśli potrafimy wykorzystać ich potencjał, szybko osiągniemy zamierzone cele, a przy okazji zdobędziemy sympatię i szacunek współpracowników...

Lean Manufacturing - praktyczne zastosowanie metodologii - case - ebook/pdf1x
Lean Manufacturing - praktyczne zastosowanie metodologii - case - ebook/pdf
Artur Łazicki#6600
Wiedza i Praktyka

W niniejszej publikacji przedstawiono proces wdrażania technik Lean Manufacturing na przykładzie zakładu Thomson Polska. Dzięki temu prześledzisz krok po kroku tę procedurę, co pozwoli na jej realizację w Twojej firmie. W poradniku przeczytasz m.in. o tym, dlaczego Thomson Polska wstąpił na ścieżkę wdrożenia metodologii Lean Manufacturing, jakie były wstępne fazy wdrożenia Lean Manufacturing oraz w jaki sposób następuje określenie...

Haker umysłów - audiobook1x
Haker umysłów - audiobook
Andrzej Batko#6805
Helion

Jak za pomocą NLP, hipnozy i psychologii wywierania wpływu kontrolować umysły innych ludzi lub zbudować w swoim umyśle antymanipulacyjny firewall?

Złam kod ludzkiej podświadomości!

Czy widziałeś hollywoodzką produkcję Klik i robisz, co chcesz? Główny bohater filmu kupuje nowego pilota, który, oprócz telewizora, uruchamia jeszcze inne domowe urządzenia… oraz steruje psem...

Technologie informatyczne w logistyce - ebook/pdf1x
Technologie informatyczne w logistyce - ebook/pdf
Andrzej Szymonik#6856
Placet

Istnienie globalnej konkurencji i produktów światowych oraz permanentne skracanie cyklu życia produktu wymusza ciągłe wdrażanie efektywnych innowacji technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych oraz innowacji w metodach zarządzania.
Utrzymanie się na rynku światowym i dostosowanie do ciągłych zmian ułatwia między innymi logistyka, której przedmiotem badań są prawidłowości i zjawiska występujące podczas przepływu...Money czyli jak pomnożyć swój kapitał - ebook/epub1x
Money czyli jak pomnożyć swój kapitał - ebook/epub
Bodo Schäfer#7047
MT Biznes Sp. z o.o.

Oszczędzanie w praktyce...

Ta książka jest opowieścią o tym, jak postępować z pieniędzmi. Znajdziesz w niej omówienie metod, jakie przedstawiłem w Drodze do finansowej wolności, ale tym razem ukazane są one nie od strony teorii, lecz praktyki. Jest to opowieść o wyzwaniach, z jakimi się spotykamy, kiedy przechodzimy od teorii do praktyki. Znajdziesz tu niemal niewiarygodne rzeczy...

Porozum się albo giń - ebook/epub1x
Porozum się albo giń - ebook/epub
Beata Mońka, Bogusława Matuszewska, Sławomir Turek#7243
Bright Future Sławomir Turek

Komunikacja jest często wykorzystywana do manipulowania, które ma na celu osiąganie różnego rodzaju korzyści. Prawdopodobnie dlatego ludzkość nałożyła na proces porozumiewania się wiele warstw utrudniających poznanie rzeczywistych zasad jego funkcjonowania. Zapragnęliśmy więc sięgnąć do mechanizmów komunikacji niezakłóconych ludzką ingerencją i pokazać ich działanie bez zniekształceń związanych...

Dobro popłaca! - ebook/epub1x
Dobro popłaca! - ebook/epub
Philip Kotler, Nancy R. Lee, David Hessekiel#7332
MT Biznes Sp. z o.o.

Ludzi łączących działalność charytatywną i komercyjną przedstawia się często bądź to jako oportunistów, którzy cynicznie wykorzystują potencjał działalności non profit, bądź jako kierujących się wizją przedsiębiorców społecznych, upatrujących w działalności handlowej zła koniecznego i środka na drodze do tworzenia lepszego świata. Dobro popłaca! to czerpiący garściami z życia przewodnik dla rzesz...

Oferta handlowa - ebook/pdf1x
Oferta handlowa - ebook/pdf
Magdalena Jarzewska#7635
Wiedza i Praktyka

Obecnie najważniejszą rolę w procesie sprzedaży stanowi nie handlowiec, lecz kupujący oraz zaspokajanie jego potrzeb. Odpowiednio skonstruowana oferta pozwoli za zbudowanie z nim długotrwałej relacji. O tym, jak modelować produkty pod kontem odbiorcy, przeczytasz w niniejszym poradniku. Dowiesz się z niego m.in. jak wykorzystać 3 elementy oferty, by przekonać go do zakupu, jak korzystnie prezentować zalety produktu oraz poznasz przykłady...

Encyklopedyczne podstawy marketingu - ebook/pdf1x
Encyklopedyczne podstawy marketingu - ebook/pdf
Tadeusz Wojciechowski#7709
Placet

W licznych dyskusjach ze studentami – zwłaszcza studiów niestacjonarnych – odniosłem wrażenie, że odczuwają oni brak pozycji, której nie muszą studiować “od początku do końca”, w której względnie szybko znaleźć mogą wyjaśnienie konkretnego tematu i informacje o źródłach umożliwiających ewentualne dalsze poszukiwania odpowiedzi na “gnębiące” ich pytanie...

Analiza Finansowa Przedsiębiorstwa - ebook/pdf1x
Analiza Finansowa Przedsiębiorstwa - ebook/pdf
Paweł Pabianiak#7772
e-Bizcom

Tematyka e-książki obejmuje tematykę finansów i analizy finansowej przedsiębiorstwa, a w szczególności:

 • przedstawienie struktury i zawartości sprawozdań finansowych wg ustawy o rachunkowości (wg najnowszych zasad),
 • określenie źródeł informacji do przeprowadzenia efektywnej analizy przedsiębiorstwa prowadzącego pełną rachunkowość,
 • oraz – najważniejsze – przedstawienie uniwersalnych zasad analizy...Sektor usług profesjonalnych - ebook/pdf1x
Sektor usług profesjonalnych - ebook/pdf
Justyna Matysiewicz, Danuta Babińska, Sławomir Smyczek#8037
Placet

Przedmiotem badań opisanych w tej książce była szeroko pojęta działalność zarządzania wiedzą sieciowych jednostek usług profesjonalnych wykorzystywana w procesie internacjonalizacji. Badaniami zostały objęte sieciowe jednostki usług profesjonalnych funkcjonujące w obszarze usług medycznych, doradztwa finansowego i badawczych. Wykorzystano metodę wielorakiego studium przypadku. Podstawowymi źródłami w pracy są bogata literatura...

Marketing w praktyce - ebook/pdf1x
Marketing w praktyce - ebook/pdf
Mirko Düssel#8098
BC Edukacja Sp. z o.o.

Podręcznik, przewodnik i kompendium wiedzy skierowane do osób zajmujących się praktyka marketingową. Mogę z niego korzystać również studenci, którzy chcieliby pogłębić nie tylko wiedze teoretyczną, lecz także praktyczną. Zawiera podstawowe informacje potrzebne do planowania i kontrolowania działań marketingowych.

Przedstawiono je w następujących blokach tematycznych:

 • Podstawy (typ myślenia...

Techniki skutecznej sprzedaży przez telefon i Internet - ebook/epub1x
Techniki skutecznej sprzedaży przez telefon i Internet - ebook/epub
Josiane Chriqui Feigon#8112
MT Biznes Sp. z o.o.

Jesteś telesprzedawcą zawodowcem: działasz na pierwszej linii frontu, w boju o dominację twojej firmy, płynąc na fali zmian jakie niesie Sprzedaż 2.0 i walcząc o uwagę dzisiejszych zapracowanych i wycofanych klientów. Musisz znaleźć głównych graczy, zyskać ich uwagę w trakcie rozmowy telefonicznej i wymiany e-maili oraz sfinalizować transakcje – i to szybko. Treściwy i wszechstronny program inteligentnej i skutecznej...

  Rozliczanie VAT w branżach w 2014 roku - ebook/pdf1x
  Rozliczanie VAT w branżach w 2014 roku - ebook/pdf
  Rafał Kuciński#8159
  Wiedza i Praktyka

  Od 1 stycznia 2014 roku wszyscy przedsiębiorcy muszą rozliczać podatek od towarów i usług według zupełnie nowych zasad. Zmianie uległy reguły określania momentu powstania obowiązku podatkowego, podstawy opodatkowania, wystawiania faktur czy odliczania podatku naliczonego. I chociaż przepisy zostały w wielu przypadkach ujednolicone, to jednak wciąż ich jednolita interpretacja jest trudna lub wręcz niemożliwa...

  Zarządzanie w Jednostkach Samorzątu Terytorialnego - ebook/pdf1x
  Zarządzanie w Jednostkach Samorzątu Terytorialnego - ebook/pdf
  Dorota Sikora-Fernandez, Danuta Stawasz#8218
  Placet

  Głównym przesłaniem tej książki jest uświadomienie czytelnikowi, jak trudne i skomplikowane w praktyce jest zarządzanie sprawami publicznymi. Oznacza to, iż wymaga ono profesjonalizmu; stosowania odpowiednich metod i instrumentów, a także precyzowania standardów i wskaźników pomiaru efektywności oraz mechanizmów kontrolnych służących ewaluacji prowadzonej działalności...

  Inwestycje private equity/venture capital - ebook1x
  Inwestycje private equity/venture capital - ebook
  Katarzyna Sobańska-Helman, Piotr Sieradzan#8254
  Key Text

  Teoretyczne i praktyczne kompendium wiedzy o szczegółach procesu inwestycyjnego i współpracy z funduszami private equity/venture capital.
  • przygotowania przedsiębiorcy (biznesplan, due diligence, wycena spółki)
  • umowa inwestycyjna
  • monitorowanie spółek portfelowych, raportowanie
  • dezinwestycje (IPO, trade sale, FIBO, MBO, buy back, write-off)
  • aspekty podatkowe inwestycji i dezinwestycji
  •...

  Dokumentacja w transporcie drogowym. Jak uniknąć błędów i nie narazić się na kary - ebook/epub1x
  Dokumentacja w transporcie drogowym. Jak uniknąć błędów i nie narazić się na kary - ebook/epub
  Ewa Matejczyk, Michał Petranik, Beata Naróg, Łukasz Wilczkowski, Joanna Wegner#8262
  Wiedza i Praktyka

  Podczas wykonywania przewozów drogowych kierowca pojazdu musi mieć przy sobie komplet dokumentów. Dotyczą one zarówno samego kierowcy, firmy dla której realizuje przewozy, jak i ładunku, który jest przewożony. Brak któregokolwiek z nich skutkuje karą nałożoną podczas kontroli na drodze. Aby jej uniknąć, warto dowiedzieć się w jakie dokumenty trzeba wyposażyć kierowcę przed każdym wyjazdem...

  Style kierowania w małej firmie - ebook/pdf1x
  Style kierowania w małej firmie - ebook/pdf
  Ilona Dukaj#8289
  Wydawnictwo e-bookowo

  Rola małych i średnich przedsiębiorstw stale rośnie. Obecnie ich liczba w znacznym stopniu przekracza ilość przedsiębiorstw państwowych. Jest to związane z prywatyzacją oraz rozwojem gospodarki rynkowej. Coraz większym wyzwaniem dla przedsiębiorców staje się skuteczne kierowanie zasobami ludzkimi na drodze do realizacji strategii firmy. Jest to również związane z przygotowaniem merytorycznym menedżerów do zarządzania...

  Zamawiający. Jakie podmioty są zobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych - ebook/epub1x
  Zamawiający. Jakie podmioty są zobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych - ebook/epub
  Damian Michalak#8336
  Wiedza i Praktyka

  Często mówi się, że zamawiający stoi na uprzywilejowanej pozycji w przetargu publicznym. Jednak to na nim ciąży zadanie przygotowania i przeprowadzenia postępowania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. A jego działania często podlegają kontroli. Dlatego warto się dowiedzieć, z jakimi problemami borykają się inne podmioty. W rozdziale „Zamawiający w pytaniach i odpowiedziach” przedstawiamy odpowiedzi ekspertów na pytania...

  Pieniądz. Dlaczego niszczenie dolara zagraża światowej gospodarce… - ebook/epub1x
  Pieniądz. Dlaczego niszczenie dolara zagraża światowej gospodarce… - ebook/epub
  Steve Forbes, Elizabeth Ames#8701
  MT Biznes

  Pieniądz to dziś jedna z najbardziej opacznie pojmowanych kwestii, a przy okazji jedna z najważniejszych. Odkąd ponad czterdzieści lat temu Stany Zjednoczone odeszły od systemu waluty złotej, władze państw na całym świecie wykazują się coraz większą i coraz bardziej niebezpieczną nieznajomością podstawowych zasad polityki monetarnej, które przez wieki znajdowały się u podstaw gospodarek świętujących największe sukcesy...

  Metoda 5S. Zastosowanie, wdrażanie i narzędzia wspomagające - ebook/pdf1x
  Metoda 5S. Zastosowanie, wdrażanie i narzędzia wspomagające - ebook/pdf
  Praca zbiorowa#8833
  Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.

  Książka zawiera praktyczne informacje dotyczące stosowania i wdrażania Metody 5S. Głównym założeniem praktyk 5S jest doprowadzenie do całkowitego zorganizowania, uporządkowania i normalizacji, a przez to kontroli w zakładach produkcyjnych. Aby w należyty sposób rozwiązać problemy związane z brakiem organizacji na poszczególnych miejscach pracy, niezbędne jest właściwe poznanie i rozszyfrowanie każdego z 5S...


  Jeśli nadal nie wiesz co przeczytać, zobacz pozostałe rankingi Cyfroteki:

  Cyfrotekowe Książki Miesiąca Cyfrotekowe Książki Dnia