Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00274 006076 15941932 na godz. na dobę w sumie

Cyfrotekowe Książki Tygodnia

(Notowanie: 42 tydzień 2019 r.)

41 tydzień << Lista notowań 2019 roku >> 43 tydzień

42 tydzień 2019 r. Pierwsza trójka:

Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie - ebook/pdf14x
Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie - ebook/pdf
Mariusz Hofman, Elżbieta Skrzypek#139
Wolters Kluwer

Przedsiębiorstwo dostosowujące się do wymagań dzisiejszego dynamicznego otoczenia może osiągnąć przewagę konkurencyjną jedynie na drodze ciągłych, systematycznych usprawnień. Takie podejście uzasadnia ideę zarządzania procesami przedsiębiorstwa.

Opisywane w tej książce kompleksowe zarządzanie procesami obejmuje kilka elementów, z których najważniejsze to:

 • wyznaczenie kluczowych czynników sukcesu przedsiębiorstwa oraz zestawu...

Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem - ebook/pdf14x
Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem - ebook/pdf
Krystyna Wojcik#140
Wolters Kluwer

Najnowsze, szóste wydanie klasycznej już publikacji dostarcza kompletnej i aktualnej wiedzy na temat public relations i zagadnień pochodnych.
Główne obszary tematyczne to m.in.:

 • Podstawowe pojęcia, istota, cechy tożsamościowe, funkcje, motywy prowadzenia (w tym marketingowe), wady i zalety różnych sposobów organizowania działalności PR (w tym optymalny typ kwalifikacji), zasady etyczne...
Jednominutowy menedżer buduje wydajne zespoły - ebook/pdf13x
Jednominutowy menedżer buduje wydajne zespoły - ebook/pdf
Ken Blanchard, Donald Carew#150
MT Biznes

Nigdy dotychczas koncepcja pracy zespołowej nie miała tak istotnego znaczenia dla funkcjonowania i sukcesu organizacji. Ken Blanchard, współautor bestsellerów Raving Fans, Jednominutowy Menedżer oraz Gung Ho!, wraz z Donaldem Carewem i Eunice Parisi-Carew opisuje cztery etapy rozwoju, jakie przechodzą wszystkie zespoły w drodze do osiągnięcia wysokiej wydajności – rozpoznanie, niezadowolenie...

42 tydzień 2019 r. Pierwsza dziesiątka:

Marksizm. Krytyka - ebook/pdf10x
Marksizm. Krytyka - ebook/pdf
Ludwig von Mises, Murray Newton Rothbard, Eugen von Bohm-Bawerk#256
Instytut Ludwiga von Misesa

Książka Marksizm. Krytyka zbiera w jednym tomie interpretację i krytykę myśli marksistowskiej z perspektywy ekonomii, filozofii i historii idei. Zasadniczą część książki stanowią trzy eseje nieżyjących już ekonomistów reprezentujących trzy pokolenia austriackiej szkoły ekonomii.

W tekście Karol Marks i koniec jego systemu z 1896 roku Eugen von Böhm-Bawerk analizuje sprzeczności w Marksowskim systemie ekonomicznym...

Rachunek efektywności inwestycji - ebook/pdf9x
Rachunek efektywności inwestycji - ebook/pdf
Waldemr Rogowski#293
Wolters Kluwer

Książka umożliwia zrozumienie zasad prowadzenia rachunku efektywności inwestycji, poznanie zakresu i metodyki oceny efektywności inwestycji, założeń, algorytmów, interpretacji oraz kryteriów decyzyjnych metod oceny opłacalności, a także metod analizy ryzyka inwestycji. Wskazuje zalety i wady metod oceny opłacalności oraz metod analizy ryzyka inwestycji.
Trzecie wydanie zostało wzbogacone o charakterystykę...
Niesprawiedliwa przewaga - ebook/pdf7x
Niesprawiedliwa przewaga - ebook/pdf
Robert Kiyosaki#448
Instytut Praktycznej Edukacji

Jeśli gdzieś ktoś uczy o finansach, to zazwyczaj zajęcia prowadzą doradcy finansowi i bankowcy… czyli ci sami ludzie, którzy spowodowali nasz obecny kryzys finansowy i korzystają na nim. Książka ta mówi o prawdziwej edukacji finansowej: sposobie na realizację życia, jakiego pragniesz dla siebie i swojej rodziny.

Robert Kiyosaki zachęca Cię, byś zmienił tylko to, co możesz zmienić: samego siebie...

Instytucje gospodarki rynkowej - ebook/pdf6x
Instytucje gospodarki rynkowej - ebook/pdf
Marcin Smaga, Tadeusz Włudyka#540
Wolters Kluwer

Publikacja omawia podstawy ekonomii i polityki gospodarczej przy wykorzystaniu metody instytucjonalnej analizy gospodarki. Zawiera zestaw najważniejszych informacji z historii myśli ekonomicznej, ekonomii pozytywnej i normatywnej. Autorzy analizują również aktualna sytuacje gospodarki polskiej i światowej oraz dokonują oceny polskiej transformacji gospodarczej.

W kolejnych rozdziałach książki zaprezentowano fundamentalne pojęcia ekonomiczne...Ekonomika kultury - ebook/epub6x
Ekonomika kultury - ebook/epub
Dorota Ilczuk#578
Wydawnictwo Naukowe PWN
„Przesłanie książki jest jednoznaczne: nie wystarczy wdrożyć optymalnego zestawu wymiernych parametrów (prawo, technologia, finanse, kwalifikacje i in.), aby osiągnąć wysoki poziom rozwoju społecznego i cywilizacyjnego. Wcześniej czy później o swoje prawa upomni się kultura. Jeśli się pominie ów niewymierny i trudny do zbadania „parametr” rozwoju, jakim jest kultura, to system społeczny nie „zaskoczy”...
Mit przedsiębiorczości - ebook/epub5x
Mit przedsiębiorczości - ebook/epub
Michael E. Gerber#681
MT Biznes
Mit przedsiębiorczości to mit, w który wierzy większość ludzi zakładających małe firmy. To tragiczne w skutkach łudzenie się, że jeśli ktoś zna się na pracy technicznej w firmie, może z powodzeniem prowadzić firmę wykonującą tę pracę.Ten fenomenalny bestseller rozwiewa powszechny mit o zakładaniu działalności gospodarczej. Michael E. Gerber jest autorem popularnej serii książek biznesowych E-Myth...
Bankowość - ebook/pdf5x
Bankowość - ebook/pdf
Małgorzata Zaleska#684
C. H. Beck

Publikacja, aczkolwiek ma charakter podręcznikowy, przedstawia indywidualne poglądy jej współautorów, wybitnych znawców problematyki bankowości z wielu ośrodków naukowych w Polsce. Książka dotyczy przede wszystkim stabilności i sieci bezpieczeństwa sektora bankowego, produktów i usług bankowych, zarządzania ryzykiem bankowym oraz zasad konstruowania portfela aktywów banku, a także oceny i kontroli banków...

42 tydzień 2019 r. Pierwsza dwudziestka:

Zarządzanie kompetencjami. Perspektywa firmowa i osobista - ebook/pdf5x
Zarządzanie kompetencjami. Perspektywa firmowa i osobista - ebook/pdf
Grzegorz Filipowicz#775
Wolters Kluwer
Książka zawiera kompleksowe omówienie wszystkich najważniejszych zagadnień związanych z badaniem kompetencji zawodowych oraz sposobami ich rozwijania. Opisano w niej zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej między innymi takie kwestie jak:
- budowanie i wdrażanie systemu zarządzania kompetencjami,
- kompetencyjne opisy stanowisk,
- rekrutacja i selekcja pracowników pod kątem kompetencji...


Scrum. Czyli jak robić dwa razy więcej dwa razy szybciej - ebook/epub4x
Scrum. Czyli jak robić dwa razy więcej dwa razy szybciej - ebook/epub
Jeff Sutherland#869
Wydawnictwo Naukowe PWN
Żyjemy w świecie, w którym nie wszystko funkcjonuje tak jak należy. Dla tych, którzy wierzą, że każdą pracę można wykonać jeszcze lepiej, pionier Scruma – Jeff Sutherland – przygotował błyskotliwą, głęboką i prowokującą do myślenia książkę o procesie zarządzania.W przyszłości historycy – spoglądając wstecz na rozwój człowieka – będą kreślić linię podziału na czas przed Scrumem i po Scrumie...
Podstawy rachunkowości (wyd. VI) - ebook/pdf4x
Podstawy rachunkowości (wyd. VI) - ebook/pdf
Kazimiera Winiarska#916
Wolters Kluwer
'Rachunkowość jest uważana za trudną i skomplikowaną dyscyplinę naukową. Doskonalą pomocą w jej opanowaniu jest ten przystępny i przejrzyście skonstruowany podręcznik, przygotowany przez zespól pracowników naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego pod kierownictwem prof. dr hab. Kazimiery Winiarskiej. Omówiono w nim szczegółowo następujące zagadnienia: * pojęcie i zasady rachunkowości...
Pokonać giełdę - ebook/epub4x
Pokonać giełdę - ebook/epub
Peter Lynch#922
Studio Emka

 

Opracuj swoją strategię inwestowania w akcje lub fundusze rynku akcji według rad jednego z najlepszych na świecie menedżerów funduszy inwestycyjnych.

Średnioroczna stopa zwrotu zarządzanego przez Lyncha funduszu inwestycyjnego Fidelity Magellan nieprzerwanie przez 13 lat wynosiła 27 %! Z takim wynikiem Lynch jako jeden z nielicznych pokonywał systematycznie amerykański indeks szerokiego rynku S&P 500...

Systemy ostrzegania przedsiębiorstw przed ryzykiem upadłości - ebook/pdf4x
Systemy ostrzegania przedsiębiorstw przed ryzykiem upadłości - ebook/pdf
Tomasz Korol#936
Wolters Kluwer
Zagadnienie upadłości przedsiębiorstw jest bardzo ważne z punktu widzenia zarówno teorii ekonomii, jak i praktyki gospodarczej. Obecny ogólnoświatowy kryzys finansowy dowiódł, że nawet najlepsze międzynarodowe koncerny powinny nieustannie monitorować sytuację finansową swoją, jak i firm, z którymi współpracują. Proces globalizacji doprowadził do powstania skomplikowanej sieci zależności w otoczeniu przedsiębiorstw...
Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Nowe wyzwania - ebook/pdf4x
Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Nowe wyzwania - ebook/pdf
Marcin Kautsch#988
Wolters Kluwer
Książka w przystępny sposób przedstawia złożoną rzeczywistość ochrony zdrowia. Podaje sposoby rozwiązywania problemów organizacyjnych ochrony zdrowia, opisuje istotne elementy składające się na organizację ochrony zdrowia oraz wskazuje różnorodne przykłady narzędzi zarządczych.

W publikacji zaprezentowano m.in.:
 • system ochrony zdrowia oraz instytucje funkcjonujące w jego ramach;
 • charakterystykę podmiotów leczniczych...
Business Matters - ebook/pdf4x
Business Matters - ebook/pdf
Elżbieta Jendrych, Halina Wiśniewska#990
Wolters Kluwer

Business Matters covers a variety of business-related topics introducing a wide range of vocabulary as well as providing ample opportunities to practice and master the use of Business English. The list of topics includes:

 • Company and market structure
 • Recruitment process and employee motivation
 • Market research, production and pricing policy
 • Advertising and promotion
 • Sales and distribution
 • International trade and globalization
 • Transport and logistics
 • Business...

Lista płac - sporządzanie i korekta - ebook/pdf4x
Lista płac - sporządzanie i korekta - ebook/pdf
Aldona Salamon#995
INFOR
Publikacja zawiera omówienie zagadnień związanych ze sporządzeniem listy płac dla różnych form zatrudnienia i zasadami korekty dokumentacji płacowej.Czytelnik otrzyma ponadto niezbędne wskazówki dotyczące prawidłowego ewidencjonowania na liście płac zarówno składników wynagrodzenia jak i świadczeń pozapłacowych, a także dowie się m.in. czy do rozliczenia umów cywilnoprawnych niezbędny jest rachunek...
Działalność kontrolna NIK - ebook/pdf4x
Działalność kontrolna NIK - ebook/pdf
Piotr Gryska#1148
C. H. Beck

Najwyższa Izba Kontroli (NIK) jest naczelnym organem kontroli państwowej. Głównym zadaniem NIK jest dostarczanie Sejmowi informacji o stanie państwa. Podstawą tych informacji są oczywiście kontrole przeprowadzane przez NIK.

W celu przybliżenia Państwu sposobów działania, zakresu uprawnień, rodzajów kontroli, przygotowaliśmy publikację w całości poświęconą Najwyższej Izbie Kontroli...

Marketing w turystyce i rekreacji - ebook/epub4x
Marketing w turystyce i rekreacji - ebook/epub
Aleksander Panasiuk#1160
Wydawnictwo Naukowe PWN
Na rynku turystycznym i rekreacyjnym panuje silna konkurencja, powodująca, że firma oraz destynacja turystyczna, aby przetrwać, musi zaproponować turystom ofertę gwarantującą dodatkową wartość. Stworzenie tej wartości jest możliwe tylko przy pełnym zrozumieniu zasad obowiązujących na rynku oraz znajomości narzędzi stosowanych w marketingu, w tym promocji. Autorzy podręcznika przybliżają czytelnikowi te zagadnienia...

42 tydzień 2019 r. Pierwsza pięćdziesiątka:

Szwecja. Przewodnik nieturystyczny - ebook/pdf3x
Szwecja. Przewodnik nieturystyczny - ebook/pdf
Opracowanie zbiorowe#1260
Krytyka Polityczna

Sauna, Ikea, ABBA i państwo opiekuńcze. I jeszcze mroczny Szekspir kina – Ingmar Bergman. Socjal jak w dobrym socjalizmie, zarobki jak... nie wiadomo gdzie. A poza tym lasy i jeziora, zimno, ciemno, wolny seks i drogi alkohol. Słowo „Szwecja” niesie mnóstwo skojarzeń i stereotypów, ale w Polsce wciąż wiemy o tym kraju mało. Skandynawski dobrobyt wydaje nam się tworem z innej planety – pociągającym...Budżetowanie w przedsiębiorstwie - ebook/epub3x
Budżetowanie w przedsiębiorstwie - ebook/epub
Edward Nowak, Bartłomiej Nita#1332
Wolters Kluwer
'Budżetowanie w przedsiębiorstwie jest formą planowania, które obejmuje formułowanie celów i rozpisywanie ich na poszczególne jednostki organizacyjne. Stanowi jednocześnie podstawę osiągania celów wyrażonych w kategoriach finansowych. Efektem procesu budżetowania jest budżet całościowy stanowiący spójny system budżetów cząstkowych. W książce przedstawiono reguły i procedury sporządzania budżetu przedsiębiorstwa...
Marketing na rynku międzynarodowym - ebook/pdf3x
Marketing na rynku międzynarodowym - ebook/pdf
Wojciech Grzegorczyk#1389
Wolters Kluwer
W podręczniku zostały omówione podstawowe zagadnienia związane z działalnością marketingową na rynku międzynarodowym.

Autor wyjaśnia:
 • w jaki sposób prowadzone są badania marketingowe rynków
 • zagranicznych,
 • jakie metody wykorzystuje się przy wyborze rynku, na którym warto rozpocząć działalność,
 • jakimi kryteriami powinny kierować się firmy przy wyborze formy
 • działalności...
Finanse banków - ebook/pdf3x
Finanse banków - ebook/pdf
Mirosława Capiga#1403
Wolters Kluwer

Książka dostarcza wszechstronnej i kompletnej wiedzy niezbędnej do podejmowania decyzji dotyczących wykorzystania przez bank posiadanych zasobów oraz metod osiągnięcia wyznaczonych celów strategicznych i operacyjnych.

Najważniejsze z omówionych kwestii to:

 • charakterystyka uwarunkowań zewnętrznych, czyli szeroko rozumianego otoczenia, w jakim bank funkcjonuje, które determinuje podejmowane decyzje finansowe...Nawiązanie stosunku pracy - ebook/pdf3x
Nawiązanie stosunku pracy - ebook/pdf
Przemysław Ciszek#1424
C. H. Beck

Umowa o pracę to podstawowy dokument towarzyszący zatrudnianiu pracowników. Zapisy niektórych postanowień umowy, jak np. miejsce wykonywania pracy, wynagrodzenie, czas pracy, mogą budzić liczne wątpliwości, gdy pracodawca:

 • wprowadza elastyczny sposób zatrudnienia pracownika,
 • wysyła pracownika do pracy za granicę,
 • wypłaca wynagrodzenie w innej walucie.

W publikacji znajduje się gotowy wzór umowy o pracę wraz z propozycjami jej modyfikacji...

Kultura biznesu. Normy i formy - ebook/epub3x
Kultura biznesu. Normy i formy - ebook/epub
Irena Kamińska-Radomska#1496
Wydawnictwo Naukowe PWN
Kultura biznesu jest szerokim zagadnieniem dotyczącym zachowań ludzkich w sytuacjach służbowych. Jest pojęciem rozleglejszym niż etykieta. Etykieta to jedynie zbiór zasad, właściwych zachowań w życiu zawodowym i społecznym. Jest międzynarodowo uznanym systemem kurtuazji, który służy tworzeniu, utrzymaniu i normowaniu stosunków międzyludzkich w sytuacjach służbowych. Kultura w biznesie obejmuje natomiast i same zasady...
Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce ochrony zdrowia - ebook/pdf3x
Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce ochrony zdrowia - ebook/pdf
Aldona Frączkiewicz-Wronka#1507
Wolters Kluwer
'Niniejsza publikacja wzbogaca dotychczasowy dorobek i wiedzę z problematyki zarządzania publicznego w ochronie zdrowia. Wyróżnia się nie tylko tym, że jest kompleksowym i rzetelnym studium tego obszaru, ale także walorami metodycznymi oraz skutecznym połączeniem dociekań teoretycznych z wynikami własnych badań empirycznych (...). Podjęta w opracowaniu problematyka i sposób jej rozwiązania...

Równowaga praca-życie - ebook/pdf3x
Równowaga praca-życie - ebook/pdf
Małgorzata Rzewuska, Justyna Godlewska, Magdalena Połaska#1623
Wolters Kluwer
Coraz więcej pracowników poświęca czas po pracy na... pracę. W dzisiejszych czasach nadgodziny stały się normą, a pęd pracy coraz częściej staje się powodem frustracji pracowników. Czy rozwój zawodowy i efektywność pracownika może iść w parze z zachowaniem szczęśliwego życia prywatnego?

Prezentowany e-book w sposób praktyczny wskazuje rozwiązania, które pracodawca może wdrożyć...
Marketing usług - ebook/pdf3x
Marketing usług - ebook/pdf
Tomasz Smoleń, Jan W. Wiktor, Anna Czubała#1663
Wolters Kluwer
Jedną z ważniejszych tendencji rozwoju współczesnych gospodarek jest sukcesywny wzrost znaczenia usług. Nic więc dziwnego, że na rynku wydawniczym pojawia się coraz więcej prac poświęconych marketingowi usług bankowych, turystycznych lub ubezpieczeniowych. Niewiele natomiast jest książek takich jak ta - stanowiących kompleksowe omówienie wiedzy z zakresu marketingu i poruszających kwestie ważne dla całej sfery usług...
Karty płatnicze w Polsce - ebook/pdf3x
Karty płatnicze w Polsce - ebook/pdf
Andrzej Bury#1763
CeDeWu

Książka zawiera informacje podstawowe o kartach płatniczych oraz ofertę polskich banków dla klientów indywidualnych i firm. Zostały one uzupełnione o dane statystyczne dotyczące punktów akceptacji kart płatniczych w Polsce i na świecie oraz statystykę bankomatów akceptujących karty poszczególnych banków i organizacji w Polsce. Z uwagi na to, że karty płatnicze, tak jak pieniądz i każda cenna rzecz czasami kuszą przestępców...

Employer branding. Budowanie wizerunku pracodawcy krok po kroku - ebook/pdf3x
Employer branding. Budowanie wizerunku pracodawcy krok po kroku - ebook/pdf
Marek Kozłowski#1767
Wolters Kluwer
Employer branding to stosunkowo nowa, interesująca koncepcja w dziedzinie HR, obejmująca te działania podejmowane przez organizację, które mają na celu budowanie jej wizerunku jako atrakcyjnego pracodawcy, a także wspierają jej strategiczne cele biznesowe. Autor pokazuje, jak wiele firma może zyskać dzięki odpowiedniemu zarządzaniu swoją marką, i udowadnia, że czasem nawet niewielka zmiana...
Zarządzanie personelem pielęgniarskim w podmiotach leczniczych. Zagadnienia wybrane - ebook/pdf3x
Zarządzanie personelem pielęgniarskim w podmiotach leczniczych. Zagadnienia wybrane - ebook/pdf
Tomasz Adam Karkowski, Bożena Pietrzak#1788
Wolters Kluwer
Książka prezentuje aktualne zagadnienia dotyczące funkcjonowania placówek ochrony zdrowia i ich zespołów pielęgniarskich w odniesieniu do współczesnych problemów organizacji ochrony zdrowia. Wielopłaszczyznowe ujęcie tematu bazujące na doświadczeniach zawodowych autorów pozwala na zapoznanie się z konkretnymi przykładami rozwiązań organizacyjnych, wynikami ich zastosowania w praktyce oraz oceną ich skuteczności...

Społeczeństwo zerowych kosztów krańcowych. Internet przedmiotów. Ekonomia współdzielenia. Zmierzch kapitalizmu - ebook/epub3x
Społeczeństwo zerowych kosztów krańcowych. Internet przedmiotów. Ekonomia współdzielenia. Zmierzch kapitalizmu - ebook/epub
Jeremy Rifkin#1796
Studio Emka

W Społeczeństwie zerowych kosztów krańcowych Jeremy Rifkin stawia tezę, że kapitalizm powoli schodzi ze światowej sceny. Rodzący się Internet przedmiotów dał początek nowemu systemowi ekonomicznemu – wspólnocie współpracy – który zmienia nasz sposób życia.

Autor wyjaśnia, jak Internet komunikacyjny, energetyczny i logistyczny łączą się, by stworzyć globalny system, wiążący wszystko i wszystkich poprzez Internet przedmiotów...

Kompendium wiedzy o turystyce - ebook/epub3x
Kompendium wiedzy o turystyce - ebook/epub
Praca zbiorowa#1813
Wydawnictwo Naukowe PWN
Turystyka to fenomen ostatnich dziesięcioleci. Stała się jednym z najbardziej dochodowych biznesów na świecie i cechą charakterystyczną społeczeństw państw wysokorozwiniętych. Turystyka jest dziedziną interdyscyplinarną. Stała się kołem napędowym transportu, budownictwa, gospodarki komunalnej, rozwoju regionalnego. Jej rozwój przyczynia się do zintensyfikowania działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i dóbr...
Podstawy wiedzy o rynku pracy - ebook/pdf3x
Podstawy wiedzy o rynku pracy - ebook/pdf
Eugeniusz Kwiatkowski, Elżbieta Kryńska#1838
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Przedmiotem książki jest analiza rynku pracy z ekonomicznego punktu widzenia. Podjęte są więc w niej podstawowe kwestie związane z istotą, specyfiką i zależnościami występującymi na rynku pracy. Uwaga koncentruje się na podstawowych kategoriach rynku pracy, których poznanie ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia funkcjonowania rynku pracy. W centrum uwagi znajdują się w szczególności problemy dotyczące dwu stron rynku pracy...

Zarządzanie wiedzą - ebook/pdf3x
Zarządzanie wiedzą - ebook/pdf
Dariusz Jemielniak, Andrzej K. Koźmiński#1849
Wolters Kluwer

Podręcznik zawiera omówienie współczesnych koncepcji zarządzania wiedzą i pojęć z nim związanych. Prezentuje przegląd aktualnego stanu nauki w tej dziedzinie. Książka adresowana jest zarówno do studentów, jak i praktyków biznesu. Każdy rozdział składa się z części teoretycznej, przykładu z praktyki biznesowej oraz pytań problemowych i testowych, a także krzyżówki pozwalającej na szybkie sprawdzenie przyswojonej wiedzy...


Statystyka dla menedżerów - ebook/pdf3x
Statystyka dla menedżerów - ebook/pdf
Anna Bielecka#1873
Wolters Kluwer

Statystyka dla menedżerów jest książką przeznaczoną dla studentów i praktyków zarządzania.

Wychodząc od definicji statystyki jako nauki o metodach zbierania, analizy i interpretacji danych liczbowych oraz od przedstawienia podstawowych pojęć, autorka omawia najważniejsze zagadnienia związane z zastosowaniem metod statystycznych w biznesie i ekonomii:

- etapy badań statystycznych, formułowanie celu praktycznego i diagnostycznego...


Polityka pieniężna nowych państw członkowskich Unii Europejskiej - ebook/pdf3x
Polityka pieniężna nowych państw członkowskich Unii Europejskiej - ebook/pdf
Wiesława Przybylska-Kapuścińska#1877
Wolters Kluwer
W 2004 r. do Unii Europejskiej przystąpiły kraje Europy Środkowej i Wschodniej. Niniejsza książka jest monografią o polityce pieniężnej tych państw - pokazuje, w jaki sposób kraje UE-8 dostosowywały tą politykę do nowoczesnych standardów.

Z książki Czytelnik dowie się:

 • w jaki sposób następowały przemiany systemów finansowych państw UE-8,
 • jakie przekształcenia instytucjonalno - prawne wprowadzono w bankowości centralnej...


 • Bloomberg Businessweek Polska - e-wydanie - 02/20112x
  Bloomberg Businessweek Polska - e-wydanie - 02/2011
  2011-10-03#1955
  Point Group Business Unit Sp. z o.o.

  Bloomberg Businessweek, uznany przez Adweek za jedno z najlepiej prosperujących i najbardziej wpływowych czasopism 2011 roku, jest wiarygodnym źródłem istotnych i wyczerpujących informacji i analiz, na których przedsiębiorcy opierają decyzje dotyczące przyszłości swoich firm. Bloomberg Businessweek, prezentując globalną perspektywę, pomaga osobom kierującym firmami odnosić korzyści z podejmowania mądrzejszych...


  Jak wygrać każde negocjacje - ebook/pdf2x
  Jak wygrać każde negocjacje - ebook/pdf
  Robert Mayer#2242
  MT Biznes

  Dobry negocjator to ktoś, kto potrafi rozwiązywać złożone problemy i osiągać twarde rezultaty, nie wytaczając ciężkiej artylerii. Robert Mayer sprawnie i z gracją wprowadzi cię na drogę dobrych negocjacji. Odkryje przed tobą potężne narzędzia negocjatora, korzystając z: najnowszej wiedzy w dziedzinach: psychologii, lingwistyki, adwokatury sądowej, sprzedaży i komunikacji, własnego doświadczenia w potyczkach z ponad dwustoma...

  Przywództwo i oszukiwanie samego siebie - ebook/pdf2x
  Przywództwo i oszukiwanie samego siebie - ebook/pdf
  Opracowanie zbiorowe#2295
  MT Biznes

  Jak nieustannie wykorzystywać wrodzone zdolności? Od czasu pierwszego amerykańskiego wydania w roku 2000 Przywództwo i oszukiwanie samego siebie jest fenomenem, o którym mówią wszyscy. Z roku na rok sprzedaż rośnie, a książka cieszy się niesłabnącą popularnością – została wydana w ponad dwudziestu językach. Poprzez opowieść o człowieku stawiającym czoło wyzwaniom w życiu zawodowym i rodzinnym – którą każdy może odnieść...

  Rozwój teorii organizacji - ebook/pdf2x
  Rozwój teorii organizacji - ebook/pdf
  Dominika Latusek-Jurczak, Andrzej K. Koźmiński#2374
  Wolters Kluwer

  'Jest to książka świetna, a zarazem w swojej warstwie narracyjnej nietypowa dla nauk zarządzaniu, (...) Dostarcza intelektualnych przeżyć, a także zapewnia, według starannie zaplanowanej marszruty, praktyczną wędrówkę po koncepcjach zarządzania organizacjami postrzegania ich rozwoju. Myślę, że m.in. z tego powodu każdy doktorant czy student, aby lepiej rozumieć złożony świat współczesnych organizacji...  Public relations w administracji publicznej - ebook/pdf2x
  Public relations w administracji publicznej - ebook/pdf
  Zdzisław Knecht#2422
  C. H. Beck

  Czytelniku - w tej książce znajdziesz m.in. odpowiedzi na pytania:

  • jak powinny wyglądać relacje między urzędnikiem a interesantem
  • jaka jest opinia interesantów o urzędach w Polsce i za granicą
  • co robią, a co powinni robić dla nas urzędnicy.

  Urzędniku - jeśli chcesz podnieść prestiż swojego zawodu, przeczytaj:

  • jak pracować aby zdobyć zaufanie i uznanie obywateli
  • na czym polegają sukcesy public relations w administracji publicznej
  • jak...

  Giełda dla bardzo początkujących. Jak zacząć inwestować - ebook/pdf2x
  Giełda dla bardzo początkujących. Jak zacząć inwestować - ebook/pdf
  Marcin Szolke#2503
  Self Publishing

  Giełda dla bardzo początkujących. Jak zacząć inwestować
  stanowi wprowadzenie do zagadnienia jakim jest inwestowanie na
  giełdzie papierów wartościowych. Treść została tak napisana żeby była zrozumiała dla osób nie mających w ogóle styczności z tematyka inwestycyjną.

  Pasywne zarządzanie portfelem inwestycyjnym – indeksowe fundusze inwestycyjne i fundusze ETF. Ocena efektywności zarządzania na przykładzie akcyjnych funduszy ETF rynków wschodzących - ebook/pdf2x
  Pasywne zarządzanie portfelem inwestycyjnym – indeksowe fundusze inwestycyjne i fundusze ETF. Ocena efektywności zarządzania na przykładzie akcyjnych funduszy ETF rynków wschodzących - ebook/pdf
  Tomasz Miziołek#2614
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

  Niniejsza monografia jest pierwszym w Polsce całościowym opracowaniem poświęconym problematyce pasywnego zarządzania portfelem inwestycyjnym, rozumianego jako taki sposób konstruowania portfela, który ma na celu jak najdokładniejsze odwzorowywanie stóp zwrotu określonego indeksu rynku finansowego. Pasywne zarządzanie jest realizowane przede wszystkim przez indeksowe fundusze inwestycyjne (index funds) oraz fundusze typu ETF (exchange-traded...

  Wpływ funduszy unijnych na rozwój sektora MSP w Polsce w latach 2007-2013 - ebook/pdf2x
  Wpływ funduszy unijnych na rozwój sektora MSP w Polsce w latach 2007-2013 - ebook/pdf
  Magdalena Hryniewicka#2640
  Difin

  W publikacji omówiono wpływ funduszy unijnych na rozwój przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora MSP w Polsce w latach 2007-2013. Analizy zjawiska dokonano na gruncie rozważań teoretycznych (teorii przedsiębiorstw oraz teorii rozwoju regionalnego) autora i jednocześnie kompleksowej analizy dostępnych źródeł pokazujących wpływ funduszy unijnych na rozwój przedsiębiorstw.

  Wpływ otoczenia finansowego na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw - ebook/pdf2x
  Wpływ otoczenia finansowego na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw - ebook/pdf
  Robert Wolański#2725
  Wolters Kluwer

  Prezentowana rozprawa przedstawia badania poświęcone oddziaływaniu otoczenia finansowego na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw. Wśród elementów tego otoczenia analizą objęto głównie ich trzy rodzaje:

  • obciążenia publicznoprawne, które uszczuplają środki własne przedsiębiorstwa, np. podatki, składki z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczeń zdrowotnych...  Biznes XXI wieku - ebook/epub2x
  Biznes XXI wieku - ebook/epub
  Robert Kiyosaki#2823
  Instytut Praktycznej Edukacji

  Czy niepokoi Cię korupcja w świecie korporacji i międzynarodowych banków? Czy złości Cię to, że rząd robi zbyt wiele złego i za mało dobrego?

  A może jesteś zły na samego siebie, że wcześniej nie zająłeś się własnymi finansami? Cóż, życie nie jest łatwe. Pytanie brzmi: co masz zamiar z tym zrobić?

  Narzekanie na stan gospodarki i zrzucanie winy na innych nie zapewni Ci lepszej przyszłości finansowej – jeśli chcesz być...

  Porozumienie z pacjentem. Relacje i komunikacja - ebook/pdf2x
  Porozumienie z pacjentem. Relacje i komunikacja - ebook/pdf
  Andrzej Markowski, Jan Doroszewski, Marek Kulus#2899
  Wolters Kluwer
  Porozumienie z pacjentem. Relacje i komunikacja jest unikatową publikacją prezentującą komunikację z pacjentem jako zbiór wielu umiejętności: humanistycznych i medycznych, teoretycznych i praktycznych. Główną cechą książki jest interdyscyplinarne podejście do omawianego problemu, uwzględniające aspekty językowe, etyczne, prawne, psychologiczne i społeczne związane z komunikacją...
  Meritum HR - ebook/pdf2x
  Meritum HR - ebook/pdf
  Jarosław Marciniak#2906
  Wolters Kluwer

  Meritum HR to profesjonalny poradnik z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Przedstawia całość zagadnień związanych z podstawowymi czynnościami funkcji personalnej, a także rozbudowane aspekty zarządzania pracą.

  Zawiera:

  • kompleksowe omówienie tematyki HR w jednej publikacji bez konieczności sięgania do innych rozproszonych źródeł i informacji na ten temat,
  • wzory dokumentów (regulaminów...
  Jeśli nadal nie wiesz co przeczytać, zobacz pozostałe rankingi Cyfroteki:

  Cyfrotekowe Książki Miesiąca Cyfrotekowe Książki Dnia