Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00488 009091 20312004 na godz. na dobę w sumie

Cyfrotekowe Książki Tygodnia

(Notowanie: 43 tydzień 2020 r.)

42 tydzień << Lista notowań 2020 roku >> 44 tydzień

43 tydzień 2020 r. Pierwsza trójka:

Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem - ebook/pdf12x
Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem - ebook/pdf
Krystyna Wojcik#141
Wolters Kluwer

Najnowsze, szóste wydanie klasycznej już publikacji dostarcza kompletnej i aktualnej wiedzy na temat public relations i zagadnień pochodnych.
Główne obszary tematyczne to m.in.:

 • Podstawowe pojęcia, istota, cechy tożsamościowe, funkcje, motywy prowadzenia (w tym marketingowe), wady i zalety różnych sposobów organizowania działalności PR (w tym optymalny typ kwalifikacji), zasady etyczne...
Business Matters - ebook/pdf7x
Business Matters - ebook/pdf
Elżbieta Jendrych, Halina Wiśniewska#437
Wolters Kluwer

Business Matters covers a variety of business-related topics introducing a wide range of vocabulary as well as providing ample opportunities to practice and master the use of Business English. The list of topics includes:

 • Company and market structure
 • Recruitment process and employee motivation
 • Market research, production and pricing policy
 • Advertising and promotion
 • Sales and distribution
 • International trade and globalization
 • Transport and logistics
 • Business...





Zarządzanie silną marką - ebook/pdf6x
Zarządzanie silną marką - ebook/pdf
Marzanna K. Witek-Hajduk#577
Wolters Kluwer

Znaczenie marki jako składnika wartości niematerialnych i prawnych różnych instytucji - nie tylko przedsiębiorstw, ale także m.in. pośredników handlowych, klubów sportowych, organizacji non profit, szkól wyższych - wciąż rośnie, Marka staje się też ważnym narzędziem konkurowania miast, regionów czy krajów. Skutkuje to wzrostem zainteresowania tematem kształtowania strategii dla danej marki...



43 tydzień 2020 r. Pierwsza dziesiątka:

Bankowość - ebook/pdf6x
Bankowość - ebook/pdf
Małgorzata Zaleska#581
C. H. Beck

Publikacja, aczkolwiek ma charakter podręcznikowy, przedstawia indywidualne poglądy jej współautorów, wybitnych znawców problematyki bankowości z wielu ośrodków naukowych w Polsce. Książka dotyczy przede wszystkim stabilności i sieci bezpieczeństwa sektora bankowego, produktów i usług bankowych, zarządzania ryzykiem bankowym oraz zasad konstruowania portfela aktywów banku, a także oceny i kontroli banków...

Esencjalista - ebook/epub6x
Esencjalista - ebook/epub
Greg Mckeown#586
MT Biznes
W byciu  esencjalistą nie chodzi o to, żeby robić więcej w krótszym czasie, lecz o to, żeby robić tylko właściwe rzeczy.• Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że rozmieniasz się na drobne?• Czy czujesz się przepracowany i jednocześnie mało użyteczny?• Czy często jesteś zajęty, ale nie produktywny?• Czy czujesz się tak, jakby inni ludzie nieustannie kradli twój czas?Jeżeli odpowiedziałeś twierdząco na którekolwiek...
Telepraca - ebook/pdf5x
Telepraca - ebook/pdf
Ewa Drzewiecka#607
C. H. Beck

Art. 128 KP umożliwia pracownikowi wykonywanie pracy nie tylko w zakładzie pracy, lecz również w innym miejscu do tego wyznaczonym. Telepraca to przede wszystkim zmiana organizacji i wykonywania zadań. Wymaga między innymi szczegółowego ustalenia sposobów komunikacji między pracownikiem a pracodawcą oraz zakresu zadań i obowiązków obu stron.

Publikacja ułatwi zrozumienie przepisów dotyczących telepracy...

Zarządzanie marką - ebook/pdf5x
Zarządzanie marką - ebook/pdf
Ryszard Kłeczek, Adam Sagan, Jacek Kall#666
Wolters Kluwer
Wiele firm może szybko skopiować niemal każdą innowację pojawiającą sią na rynku, O ile jednak łatwo jest naśladować cechy produktu, o tyle trudno imitować siłę marki, dlatego może się ona przyczynić do utrzymania trwałej przewagi konkurencyjnej. Poza tym cechy produktów zmieniają się, na przykład za sprawą rozwoju technologicznego, a siła marki może być utrzymywana przez dłuższy czas...



Ewolucja zarządzania strategicznego w trakcie rozwoju przedsiębiorstw - ebook/pdf4x
Ewolucja zarządzania strategicznego w trakcie rozwoju przedsiębiorstw - ebook/pdf
Andrzej Kaleta#810
C. H. Beck

Projekt badawczy będący przedmiotem publikacji bazuje na założeniu, że wraz z rozwojem, a zwłaszcza wzrostem Przedsiębiorstw, ewoluują metody zarządzania strategicznego. Wpływ na to mają zarówno zmieniające się możliwości rozwojowe wynikające z doświadczenia, wiedzy, zasobów, jak też i inne wymagania wobec strategii, coraz bardziej formalne, a także związane z komunikacją i skuteczną realizacją...

Innowacyjne wrogie przejęcie. - ebook/epub4x
Innowacyjne wrogie przejęcie. - ebook/epub
Aleksandra Kuźniar#815
New Media Point Group

Historia konfliktu, jaki zrodził się pomiędzy pewnymi spółkami na rynku windykacyjnym. Praktycznie nie było dnia, żeby media nie przedstawiały jakichś nowych informacji w tej sprawie. Spór był bardzo gorący i w tamtym okresie praktycznie nie schodził z czołówek portali czy gazet.

Zarządzanie kompetencjami. Perspektywa firmowa i osobista - ebook/pdf4x
Zarządzanie kompetencjami. Perspektywa firmowa i osobista - ebook/pdf
Grzegorz Filipowicz#947
Wolters Kluwer
Książka zawiera kompleksowe omówienie wszystkich najważniejszych zagadnień związanych z badaniem kompetencji zawodowych oraz sposobami ich rozwijania. Opisano w niej zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej między innymi takie kwestie jak:
- budowanie i wdrażanie systemu zarządzania kompetencjami,
- kompetencyjne opisy stanowisk,
- rekrutacja i selekcja pracowników pod kątem kompetencji...










43 tydzień 2020 r. Pierwsza dwudziestka:

Umiejętności osobiste - ebook/pdf4x
Umiejętności osobiste - ebook/pdf
Rainer Niermeyer#960
C. H. Beck

W dzisiejszych czasach sukces w biznesie zależy przede wszystkim od tego, czy przedsiębiorstwo potrafi nawiązać dobre relacje z pracownikami, partnerami handlowymi i klientami, dlatego kadra zarządzająca musi oprócz szerokich umiejętności zawodowych dysponować jeszcze czymś - dobrze rozwiniętymi kompetencjami społecznymi (tzw. soft skills). Pojęcie to oznacza „miękkie umiejętności'...




Motywacja - ebook/pdf4x
Motywacja - ebook/pdf
Rainer Niermeyer#1011
C. H. Beck

Motywacja jest jednym z podstawowych czynników wpływających na sukces lub porażkę przedsiębiorstwa. W dobie ostrej rywalizacji na rynku to właśnie poziom zaangażowania poszczególnych pracowników i całej załogi może stać się najważniejszym elementem różnicującym dwóch konkurentów.
Książka przedstawia wiele możliwości wzmocnienia motywacji, nie tylko własnej, lecz i pracowników...




Przedsiębiorczość społeczna. Teoria i praktyka - ebook/pdf4x
Przedsiębiorczość społeczna. Teoria i praktyka - ebook/pdf
Andrzej Nowak, Ryszard Praszkier#1043
Wolters Kluwer

Zwykle zakładamy, że duże zmiany wymagają dużych inwestycji. Są jednak sytuacje, w których systemowe i trwałe zmiany na wielką skalę są wprowadzane przez jednostki początkowo niemające żadnych środków oprócz własnej pasji, kreatywności i przedsiębiorczego sposobu myślenia - można powiedzieć, że w jakiś sposób uzyskują coś z niczego. Jednostki te nazywane są przedsiębiorcami społecznymi...







Strategia, finanse i koszty szpitala - ebook/pdf3x
Strategia, finanse i koszty szpitala - ebook/pdf
Jan Stępniewski#1167
Wolters Kluwer
Książka - praca zespołu badawczego UJ - pokazuje jak lepiej i efektywniej zarządzać placówkami opieki zdrowotnej oraz jak wykorzystać dostępne narzędzia zarządzania z korzyścią dla pacjentów.

Omówiono w niej m.in. takie zagadnienia, jak:
 • określenie i wdrażanie w zakładach opieki zdrowotnej strategii oraz analizowanie otoczenia konkurencyjnego
 • system finansowania świadczeń na oddziałach intensywnej terapii
 • rachunek kosztów...


 • Współczesne państwo dobrobytu - ebook/pdf3x
  Współczesne państwo dobrobytu - ebook/pdf
  Wiktor Rutkowski#1185
  Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

  Książka prezentuje porównawczą analizę rozmiarów, struktury i instytucjonalnych rozwiązań w dziedzinie zabezpieczenia społecznego w wybranych krajach, jest także próbą oceny ich ekonomicznych i społecznych skutków. Autor śledzi kierunki zmian zachodzących w systemach zabezpieczenia społecznego w odpowiedzi na wymienione wyżej wyzwania. Istotą tych zmian wydaje się próba określenia na nowo granicy między zobowiązaniami państwa...

  Pieniądz. Pochodzenie i losy - ebook/epub3x
  Pieniądz. Pochodzenie i losy - ebook/epub
  John Kenneth Galbraith#1212
  Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

  Wiele dyskusji na temat pieniądza zawiera spory ładunek uroczystego kaznodziejstwa i magii. Częściowo jest to rozmyślne. Ci, którzy mówią o pieniądzu, uczą o nim i zarabiają na życie za jego pomocą, zyskują prestiż, poważanie i korzyści pieniężne, krzewiąc - jak lekarz lub znachor - przekonanie, że mają jakieś uprzywilejowane powiązania z wiedzą tajemną, że mają wgląd w sprawy niedostępne dla zwykłego śmiertelnika...

  Mała książeczka, która nadal podbija rynek - ebook/pdf3x
  Mała książeczka, która nadal podbija rynek - ebook/pdf
  Joel Greenblatt#1248
  MT Biznes

  Fundamentalna formuła inwestowania w akcje W 2005 roku Joel Greenblatt opublikował książkę, która została już uznana za pozycję klasyczną w literaturze finansowej. W Małej książeczce, która podbija rynek – bestsellerze z listy „New York Timesa”, o łącznym nakładzie 300 000 egzemplarzy – Greenblatt wytłumaczył, jak inwestorzy mogą przewyższyć rynkowe średnie dzięki prostemu i systematycznemu stosowaniu formuły polegającej...

  Rachunkowość Budżetowa - e-wydanie - 12/20203x
  Rachunkowość Budżetowa - e-wydanie - 12/2020
  2020-06-20#1352
  Infor PL

  Rachunkowość Budżetowa

  Lider na rynku finansów publicznych. Publikacja pomaga dyrektorom i kierownikom w sprawnym zarządzaniu jednostką oraz głównym księgowym, księgowym, pracownikom pionów finansowo-księgowych oraz kadrowych uniknąć błędów w rozliczaniu finansów jednostki.

  Główne działy tematyczne:Przepisy i nowości prawne; Kalendarium budżetowe; Ewidencja...

   Rynek książki w Polsce 2017. Poligrafia i Papier - ebook/pdf3x
   Rynek książki w Polsce 2017. Poligrafia i Papier - ebook/pdf
   Tomasz Graczyk, Piotr Dobrołęcki, Włodzimierz Wisła#1384
   Biblioteka Analiz

   Tom Poligrafia i Papier - tom poświęcony rynkowi drukarń dziełowych oraz rynkowi papierów graficznych przeznaczonych do druku książek.

   Starbucks - ebook/epub3x
   Starbucks - ebook/epub
   Howard Schultz, Joanne Gordon#1389
   Znak
   „W pewne wtorkowe popołudnie w lutym 2008 roku Starbucks zamknął wszystkie swoje lokale w Stanach Zjednoczonych. Informacja wywieszona na 7100 zamkniętych drzwiach głosiła: Potrzebujemy trochę czasu, by ulepszyć nasze espresso. Przygotowanie dobrego espresso wymaga wprawy. Dlatego też postanowiliśmy poświęcić się udoskonaleniu tej sztuki”. Decyzję tę podjął Howard Schultz. Gdy istnienie Starbucksa stanęło pod znakiem zapytania...

   43 tydzień 2020 r. Pierwsza pięćdziesiątka:

   HR Business Partner. Koncepcja i praktyka - ebook/pdf3x
   HR Business Partner. Koncepcja i praktyka - ebook/pdf
   Grzegorz Filipowicz#1476
   Wolters Kluwer
   Koncepcja zmiany roli specjalistów HR w kierunku HR Business Partnerów jest rozwijana od pewnego już czasu. Wydaje się jednak, że dopiero teraz zdobyliśmy odpowiedni zakres wiedzy i doświadczeń pozwalający na przejście przez ten proces w optymalny sposób. Książka ta może być traktowana jako swoisty przewodnik dla tych osób i organizacji, które doszły już do wniosku, że odpowiednio prowadzona polityka personalna jest kluczowym czynnikiem...






   Rekrutacja i selekcja oparta na dowodach. 33 zasady skutecznego naboru pracowników - ebook/pdf3x
   Rekrutacja i selekcja oparta na dowodach. 33 zasady skutecznego naboru pracowników - ebook/pdf
   Piotr Prokopowicz#1523
   Wolters Kluwer
   W publikacji przedstawiono najważniejsze elementy procesu rekrutacji i selekcji z punktu widzenia najnowszych międzynarodowych badań naukowych z tej dziedziny.
   Autor kompleksowo, przystępnie i z humorem omawia m.in. takie tematy jak:
   - psychologia rekrutacji i selekcji,
   - analiza pracy a modelowanie kompetencji,
   - efektywność pracy i jej pomiar,
   - testy psychometryczne,
   - badanie zachowania w selekcji kandydatów...
















   Współczesna gospodarka światowa - ebook/pdf3x
   Współczesna gospodarka światowa - ebook/pdf
   Anna Zielińska-Głębocka#1557
   Wolters Kluwer
   Kompendium wiedzy o najważniejszych przemianach zachodzących w gospodarce Światowej w ostatnich dekadach. W książce omówiono zasady funkcjonowania globalnych rynków finansowych oraz wyzwania stojące przed gospodarką światową. Z publikacji można dowiedzieć się. m.in.: * jak funkcjonują globalne rynki finansowe, * jaka jest struktura współczesnej gospodarki światowej i sytuacja najważniejszych rynków wschodzących...
   Rachunek efektywności inwestycji - ebook/pdf3x
   Rachunek efektywności inwestycji - ebook/pdf
   Waldemr Rogowski#1572
   Wolters Kluwer

   Książka umożliwia zrozumienie zasad prowadzenia rachunku efektywności inwestycji, poznanie zakresu i metodyki oceny efektywności inwestycji, założeń, algorytmów, interpretacji oraz kryteriów decyzyjnych metod oceny opłacalności, a także metod analizy ryzyka inwestycji. Wskazuje zalety i wady metod oceny opłacalności oraz metod analizy ryzyka inwestycji.
   Trzecie wydanie zostało wzbogacone o charakterystykę...




   JazzPRESS Lipiec 2012 - ebook/pdf3x
   JazzPRESS Lipiec 2012 - ebook/pdf
   JazzPRESS#1594
   Self Publishing

   Miesięcznik  JazzPRESS to internetowy magazyn poświęcony muzyce jazzowej,  wydawany od marca 2011 roku i związany z www.RadioJAZZ.FM

   Promuje muzykę jazzowową,  ale też wszystko to, co ważne, ciekawe i inspirujące w muzyce. Stąd też w magazynie można znaleźć teksty poświęcone mainstreamowi, free jazzowi, awangardzie, czy wreszcie eksperymentom, które przekraczają granice gatunków...






   Marketing usług - ebook/pdf3x
   Marketing usług - ebook/pdf
   Tomasz Smoleń, Jan W. Wiktor, Anna Czubała#1617
   Wolters Kluwer
   Jedną z ważniejszych tendencji rozwoju współczesnych gospodarek jest sukcesywny wzrost znaczenia usług. Nic więc dziwnego, że na rynku wydawniczym pojawia się coraz więcej prac poświęconych marketingowi usług bankowych, turystycznych lub ubezpieczeniowych. Niewiele natomiast jest książek takich jak ta - stanowiących kompleksowe omówienie wiedzy z zakresu marketingu i poruszających kwestie ważne dla całej sfery usług...




   Mit przedsiębiorczości - ebook/epub3x
   Mit przedsiębiorczości - ebook/epub
   Michael E. Gerber#1711
   MT Biznes
   Mit przedsiębiorczości to mit, w który wierzy większość ludzi zakładających małe firmy. To tragiczne w skutkach łudzenie się, że jeśli ktoś zna się na pracy technicznej w firmie, może z powodzeniem prowadzić firmę wykonującą tę pracę.Ten fenomenalny bestseller rozwiewa powszechny mit o zakładaniu działalności gospodarczej. Michael E. Gerber jest autorem popularnej serii książek biznesowych E-Myth...
   Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie - ebook/pdf3x
   Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie - ebook/pdf
   Mariusz Hofman, Elżbieta Skrzypek#1727
   Wolters Kluwer

   Przedsiębiorstwo dostosowujące się do wymagań dzisiejszego dynamicznego otoczenia może osiągnąć przewagę konkurencyjną jedynie na drodze ciągłych, systematycznych usprawnień. Takie podejście uzasadnia ideę zarządzania procesami przedsiębiorstwa.

   Opisywane w tej książce kompleksowe zarządzanie procesami obejmuje kilka elementów, z których najważniejsze to:

   • wyznaczenie kluczowych czynników sukcesu przedsiębiorstwa oraz zestawu...





   Zarządzanie personelem pielęgniarskim w podmiotach leczniczych. Zagadnienia wybrane - ebook/pdf3x
   Zarządzanie personelem pielęgniarskim w podmiotach leczniczych. Zagadnienia wybrane - ebook/pdf
   Tomasz Adam Karkowski, Bożena Pietrzak#1818
   Wolters Kluwer
   Książka prezentuje aktualne zagadnienia dotyczące funkcjonowania placówek ochrony zdrowia i ich zespołów pielęgniarskich w odniesieniu do współczesnych problemów organizacji ochrony zdrowia. Wielopłaszczyznowe ujęcie tematu bazujące na doświadczeniach zawodowych autorów pozwala na zapoznanie się z konkretnymi przykładami rozwiązań organizacyjnych, wynikami ich zastosowania w praktyce oraz oceną ich skuteczności...









   Wynagrodzenie za okres niewykonywania pracy – odpowiedzi eksperta na 10 pytań z praktyki - ebook/pdf2x
   Wynagrodzenie za okres niewykonywania pracy – odpowiedzi eksperta na 10 pytań z praktyki - ebook/pdf
   Rafał Krawczyk#1857
   Wiedza i Praktyka

   Z istoty stosunku pracy wynika, że pracownik wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, a pracodawca mu za nią płaci. Pracownik na etacie, w przeciwieństwie do osoby pracującej na umowie cywilnoprawnej, ma jednak prawo do wynagrodzenia również w sytuacjach, w których pracy faktycznie nie wykonuje. Klasycznym przykładem jest urlop wypoczynkowy, inne – to zwolnienia od pracy czy przestoje.

   Mobbing w polskim prawie pracy - ebook/pdf2x
   Mobbing w polskim prawie pracy - ebook/pdf
   Małgorzata Zych#1865
   C. H. Beck
   Po trzech latach obowiązywania przepisów dotyczących mobbingu nadal wiele pytań pozostało bez odpowiedzi. Niniejsze opracowanie stanowi syntetyczną prezentację prawnej regulacji mobbingu na gruncie polskiego prawa pracy, kierując jednocześnie uwagę czytelnika na rozwiązywanie sporów powstałych na tym tle, zwłaszcza poprzez zastosowanie metod ugodowych (pozasądowych).

   Opracowanie przygotowano m...

   Coaching kadry kierowniczej - ebook/epub2x
   Coaching kadry kierowniczej - ebook/epub
   Sabine Dembkowski, Fiona Eldridge, Ian Hunter#1871
   Wydawnictwo Naukowe PWN
   Wobec coraz bogatszej oferty coachingowej specjaliści HR i ich firmy, stojąc, mają coraz większe trudności z dokonaniem właściwego wyboru metod działania. Książka stanowi cenną pomoc dla wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć, czego mają oczekiwać od coacha. Coaching kadry kierowniczej czyli executive coaching to zindywidualizowany proces rozwoju przywództwa, który zwiększa zdolności lidera w zakresie osiągania krótko-...
   Sklep zoologiczny - ebook/epub2x
   Sklep zoologiczny - ebook/epub
   Opracowanie zbiorowe#1874
   Colorful Media

   „Czas na biznes“ to seria mini-poradników dla rozważających założenie własnej działalności w konkretnej branży. Poznaj charakterystykę rynku i konkurencję w sektorze, który najbardziej Cię interesuje. Dowiedz się jakiej kadry potrzebujesz, w co musisz wyposażyć lokal, a co najważniejsze – ile to wszystko kosztuje. W poradniku znajdziesz również rady dotyczące planu marketingowego czy technicznego...

   Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Wydanie 1 - ebook/pdf2x
   Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Wydanie 1 - ebook/pdf
   Witold Borysiak, Małgorzata Manowska, Jacek Sadomski#1886

   Oddajemy do rąk Czytelników pierwsze wydanie komentarza do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego pod redakcją naukową prof. UW dra hab. Jacka Wiercińskiego. W gronie Autorów znaleźli się wybitni prawnicy z bardzo dużym doświadczeniem zawodowym, wśród których większość stanowią sędziowie Sądów Apelacyjnych i Okręgowych orzekający w sprawach rodzinnych, łączący bieżącą praktykę orzeczniczą z pracą kodyfikacyjną...

   Sprawozdanie finansowe krok po kroku - ebook/pdf2x
   Sprawozdanie finansowe krok po kroku - ebook/pdf
   dr Katarzyna Trzpioła#1904
   Wiedza i Praktyka

   Jeśli chcesz poprawnie przygotować sprawozdanie finansowe skorzystaj ze wskazówek ekspertów zawartych w tym e- booku.

   Wzory pism - korespondencja urzędowa w zakresie funkcjonowania jedostek sektra finansów publicznych - ebook/pdf2x
   Wzory pism - korespondencja urzędowa w zakresie funkcjonowania jedostek sektra finansów publicznych - ebook/pdf
   Maria Jasińska, Grzegorz Kurzątkowski#1924
   INFOR
   Korespondencja urzędowa w praktyce jest definiowana jako przyjmowanie, redagowanie i wysyłanie pism. Jest to jeden ze sposobów wymiany informacji zarówno wewnątrz jednostki organizacyjnej, jak i między daną jednostką a jej „otoczeniem”. Korespondencja to również istotny element systemu umożliwiającego szybki obieg informacji, dzięki któremu pracownicy komórek organizacyjnych jednostki mogą...
   Prawo rynku finansowego - ebook/pdf2x
   Prawo rynku finansowego - ebook/pdf
   Eugenia Fojcik-Mastalska, Anna Jurkowska-Zeidler, Magdalena Fedorowicz#1941
   Wolters Kluwer
   Monogra a stanowi podsumowanie toczącej się przez kilka ostatnich lat dyskusji naukowej
   podjętej w ramach Seminariów Prawa Rynku Finansowego. Autorzy prezentowanej pracy są
   uznanymi specjalistami w zakresie prawa rynku nansowego, prawa nansowego, prawa
   cywilnego, ekonomii. Posiadają niezwykle obszerny dorobek naukowy, który jest bardzo
   dobrze znany i często cytowany.
   Książka jest pierwszą na polskim rynku wydawniczym monogra...




















   Alianse marketingowe. Partnerstwa przedsiębiorstw dla zwiększenia konkurencyjności - ebook/pdf2x
   Alianse marketingowe. Partnerstwa przedsiębiorstw dla zwiększenia konkurencyjności - ebook/pdf
   Andrzej Sznajder#1987
   Wolters Kluwer

   Książka jest pierwszą w Polsce publikacją dotyczącą szybko rozwijających się ostatnio aliansów marketingowych przedsiębiorstw i innych organizacji. Przedstawiono tu charakterystykę aliansów marketingowych i sposobów zarządzania nimi w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na rynku. Zaprezentowano również przypadki ich zastosowania w praktyce gospodarczej i rezultaty badań ankietowych prowadzonych przez autorów w dużych polskich...








   Ustawa o rachunkowości z komentarzem do zmian - ebook/pdf2x
   Ustawa o rachunkowości z komentarzem do zmian - ebook/pdf
   Irena Olchowich, Agnieszka Tłaczała, Wanda Wojas, Ewa Sobińska, Katarzyna Kędziora, Justyna Beata Zakrzewska, Gyöngyvér Takáts#2061
   INFOR
   Publikacja przygotowana przez uznanych ekspertów: dr hab. Irenę Olchowicz, dr Agnieszkę Tłaczała, dr Wandę Wojas, Ewę Sobińską, Katarzynę Kędziorę, Justynę Beatę Zakrzewską.

   Praktyczny przewodnik po znowelizowanej ustawie o rachunkowości. Zawiera szczegółowy komentarz do zmian. W sposób przystępny przedstawia skutki zastosowania nowych przepisów.

   Publikacja uwzględnia wszystkie zmiany...



   Bezpieczeństwo systemów informacyjnych - ebook/pdf2x
   Bezpieczeństwo systemów informacyjnych - ebook/pdf
   Franciszek Wołowski, Janusz Zawiła-Niedźwiecki#2166
   edu-Libri

   Przewodnik pokazuje:
   - jak interpretować kwestie bezpieczeństwa systemów informacyjnych od ryzyka począwszy,
   - jakimi standardami (normami) i metodami się posługiwać,
   - do jakich wzorców dobrych praktyk sięgać,
   - jakie ośrodki doskonalące te praktyki obserwować,
   - z jakim środowiskiem specjalistów się konsultować.

   Poradnik jest szczegółowy, w wielu fragmentach ma charakter list kontrolnych...

   Monitor Księgowego - e-wydanie - 5/20202x
   Monitor Księgowego - e-wydanie - 5/2020
   2020-05-05#2192
   Infor PL

   MONITOR księgowego to dwutygodnik przeznaczony dla księgowych i właścicieli firm. Wskazuje rozwiązania konkretnych problemów zgłaszanych przez Czytelników z całej Polski. Kompleksowo prezentuje rozliczenia podatkowe, rachunkowe i ubezpieczeniowe, gospodarcze oraz kadr i płac.

   Najważniejsze korzyści z prenumeraty MONITORA księgowego:

   • Dowiesz się o zmianach prawa i ich wpływie na działalność firmy
   • Oszczędzasz czas...

    Dość. Prawdziwe miary bogactwa, biznesu i życia - ebook/epub2x
    Dość. Prawdziwe miary bogactwa, biznesu i życia - ebook/epub
    John C. Bogle#2240
    Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

    W tej książce, zainspirowanej setkami wykładów wygłaszanych ostatnio do gron profesjonalistów i studentów, Bogle usiłuje - by sparafrazować słowa Kurta Vonneguta - 'zarazić nasze umysły odrobiną człowieczeństwa'. Zastanawia się w niej, co właściwie znaczy 'dość' w odniesieniu do bogactwa, biznesu i życia. Twierdzi, ze świat finansów jest za bardzo obciążony kosztami, a za mało w nim wartości; za dużo spekulacji...

    Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów - ebook/pdf2x
    Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów - ebook/pdf
    INFOR PL SA#2269
    INFOR
    Komplet informacji o zasadach prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

    W opracowaniu:
    - Zasady prowadzenia księgi
    - Rozliczanie przychodów w pkpir (m.in. rozliczenie otrzymanej zaliczki, korekta przychodów, rozliczenie dofinansowań)
    - Rozliczanie kosztów w pkpir (m.in. rozliczenie kosztów podróży służbowych, wydatków samochodowych, odpisów amortyzacyjnych, korekta kosztów...


    Dawaj innym szczęście - ebook/epub2x
    Dawaj innym szczęście - ebook/epub
    Tony Hsieh#2302
    MT Biznes
    Zapłać nowo zatrudnionym pracownikom 2000 dolarów za odejście.Uczyń obsługę klienta odpowiedzialnością całej firmy – nie tylko działu.Skup się na kulturze firmy jako na priorytecie nr 1.Wykorzystaj badania nauki o szczęściu do prowadzenia biznesu.Pomóż pracownikom rozwijać się – zarówno osobiście, jak i zawodowo.Staraj się zmienić świat.Aaa, i zarabiaj pieniądze…Brzmi jak kompletne szaleństwo...
    Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Organizacje, konteksty, procesy zarządzania - ebook/pdf2x
    Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Organizacje, konteksty, procesy zarządzania - ebook/pdf
    Monika Kostera, Beata Glinka#2371
    Wolters Kluwer
    Autorzy podręcznika prezentują w nim wybrane istotne kierunki i tendencje w naukach o organizacji i zarządzaniu, które są powszechnie znane w Europie i Stanach Zjednoczonych, a z którymi polski czytelnik do tej pory miał ograniczony kontakt.

    Głównymi obszarami tematycznymi publikacji są:
    współczesny kontekst organizowania organizacja w relacjach z otoczeniem,
    różnorodność świata organizacji metafory i archetypy...








    Usługi profesjonalne w globalnej gospodarce - ebook/pdf2x
    Usługi profesjonalne w globalnej gospodarce - ebook/pdf
    Justyna Matysiewicz#2405
    Placet

    Dynamiczny rozwój sektora usług profesjonalnych w Polsce stwarza za-potrzebowanie na wnikliwe analizy i oceny zachowań podmiotów rynkowych funkcjonujących w tym sektorze. Złożoność zagadnień dotyczących usług profesjonalnych wynika głównie z ich specyficznych cech, takich jak: wrażliwość na wiedzę, zaangażowanie wysoko wykwalifikowanego personelu w procesie świadczenia, czy też silny in-dywidualizm procesu usługowego...

    Nowe podejście do analizy wskaźnikowej w przedsiębiorstwie - ebook/pdf2x
    Nowe podejście do analizy wskaźnikowej w przedsiębiorstwie - ebook/pdf
    Tomasz Korol#2467
    Wolters Kluwer
    Autor książki przybliża problematykę efektywności metod analizy ekonomicznej przedsiębiorstw w zakresie oceny ich kondycji finansowej w erze globalizacji, powszechnej niepewności i ryzyka oraz szybko zachodzących zmian w otoczeniu firm. Dokonuje oceny powiązań systemowych wskaźników finansowych, a następnie próby implementacji logiki rozmytej w wykorzystywanej w przedsiębiorstwach analizie wskaźnikowej...





    Biznes XXI wieku - ebook/epub2x
    Biznes XXI wieku - ebook/epub
    Robert Kiyosaki#2481
    Instytut Praktycznej Edukacji

    Czy niepokoi Cię korupcja w świecie korporacji i międzynarodowych banków? Czy złości Cię to, że rząd robi zbyt wiele złego i za mało dobrego?

    A może jesteś zły na samego siebie, że wcześniej nie zająłeś się własnymi finansami? Cóż, życie nie jest łatwe. Pytanie brzmi: co masz zamiar z tym zrobić?

    Narzekanie na stan gospodarki i zrzucanie winy na innych nie zapewni Ci lepszej przyszłości finansowej – jeśli chcesz być...

    Pokonać giełdę - ebook/epub2x
    Pokonać giełdę - ebook/epub
    Peter Lynch#2492
    Studio Emka

     

    Opracuj swoją strategię inwestowania w akcje lub fundusze rynku akcji według rad jednego z najlepszych na świecie menedżerów funduszy inwestycyjnych.

    Średnioroczna stopa zwrotu zarządzanego przez Lyncha funduszu inwestycyjnego Fidelity Magellan nieprzerwanie przez 13 lat wynosiła 27 %! Z takim wynikiem Lynch jako jeden z nielicznych pokonywał systematycznie amerykański indeks szerokiego rynku S&P 500...

    Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu - ebook/pdf2x
    Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu - ebook/pdf
    Wojciech Czakon#2493
    Wolters Kluwer

    Metodologia badań to pasjonująca nauka, która pokazuje drogi w krajobrazie niewiedzy, przypuszczeń, domysłów i ludzkiej potrzeby zrozumienia. Warto umieć wybrać drogę właściwą dla badanego problemu, kontekstu, uwarunkowań czy postawy poznawczej. Rygorystyczne stosowanie wybranych metod to kluczowa kompetencja badacza. Nauki o zarządzaniu mają swoją tradycję badawczą i znaczny dorobek...





    Jeśli nadal nie wiesz co przeczytać, zobacz pozostałe rankingi Cyfroteki:

    Cyfrotekowe Książki Miesiąca Cyfrotekowe Książki Dnia