Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00301 006241 14087045 na godz. na dobę w sumie

wydawca: Grupa Medium

NOWOŚCI dodane od twojej poprzedniej wizyty: +62
2018-11-26
Elektro Info - e-wydanie - 11/2018
Elektro Info - e-wydanie - 11/2018
2018-11-26-23%
Grupa Medium

'W numerze m.in.:
● metody ograniczania zawartości wyższych harmonicznych
● wyłączniki RCD w obwodach zasilania napędowych przemienników częstotliwości
● energooszczędne rozwiązania transformatorów rozdzielczych SN/nn.
SPIS TREŚCI:
● Od redakcji 6
● Piszą dla nas (mgr inż. Andrzej Książkiewicz, dr inż. Krzysztof Antoni Ludwinek, dr inż. Jerzy Szamański) 8
● Po godzinach 10 ● e...
Izolacje - e-wydanie - 11-12/2018
Izolacje - e-wydanie - 11-12/2018
2018-11-26-18%
Grupa Medium

W numerze m.in.:
Podłogi – nowe wymagania cieplne,
Izolacyjność termiczna przegród wg WT 2013,
Nowe rozwiązania płyt warstwowych,
Typowe błędy w konstrukcji balkonów i tarasów,
Warstwy antykondensacyjne w dachach.
W dziale PRAWO, EKONOMIA, RYNEK piszemy o niedocenianych aspektach energochłonności różnych modeli rozwojowych miast wskazując zależności między decyzjami planistycznymi a wydatkami...
2018-10-27
Administrator - e-wydanie - 10/2018
Administrator - e-wydanie - 10/2018
2018-10-27-21%
Grupa Medium

SPIS TREŚCI:

OD REDAKTORA

 • Przegląd subiektywny, nie tylko prasy…; Sabina Augustynowicz – s.4

WYDARZENIA ADMINISTRATORA

 • Kurczący się bank gruntów inwestycyjnych szansą dla starszych nieruchomości – s.8
 • Beton, który czyści powietrze ze spalin – s.8
 • OZE we wrocławskiej spółdzielni – s.8
 • Zielone certyfikaty coraz bardziej popularne – s...

  2018-10-23
  Rynek Instalacyjny - e-wydanie - 10/2018
  Rynek Instalacyjny - e-wydanie - 10/2018
  2018-10-23-23%
  Grupa Medium

  SPIS TREŚCI:

  AKTUALNOŚCI

  • PROCAD EXPO 2018, Waldemar Joniec - s.7
  • buildingSMART - s.8
  • Do Tajlandii z firmą Iglotech - s.8
  • V edycja Nagrody PASCAL - s.8
  • Zagospodarowanie osadów ściekowych - s.9
  • Sztuczna inteligencja w c.o. - s.10
  • Szkolenia w Isover - s.10
  • Nowy dyrektor Zehnder - s.10
  • Laureaci konkursu ECO-MIASTO - s.11
  • Nowości w technice
   - Nowe odpływy liniowe – s.12
   - Pięciowarstwowa rura – s...  2015-12-21
  Wzajemne sytuowanie obiektów budowlanych i sieci elektroenergetycznych - Stan prawny na 31 stycznia 2014 r. - ebook/pdf
  Wzajemne sytuowanie obiektów budowlanych i sieci elektroenergetycznych - Stan prawny na 31 stycznia 2014 r. - ebook/pdf
  Mirosław Giera
  Grupa Medium

  Książka została wydana pod patronatem miesięcznika elektro.info w ramach serii „Vademecum elektro.info”. Zawarto w niej uwarunkowania techniczne, jakie muszą spełniać budynki i inne obiekty budowlane sąsiadujące w strefach sąsiadujących z sieci elektroenergetycznych pod kątem wymagań zgodnych polskim systemem prawnym. Ten jakże ważny temat dotąd w literaturze technicznej pozostawał nieuporządkowany...

  Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznych niskiego napięcia w budynkach - ebook/pdf
  Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznych niskiego napięcia w budynkach - ebook/pdf
  Andrzej Boczkowski
  Grupa Medium

  Książka przedstawia aktualny porządek zawarty w przepisach prawnych i Polskich Normach związany z robotami zakładania sieci elektroinstalacyjnych, które obowiązują w całokształcie procesu budowlanego w budynkach. Autor wyodrębnił 15 tematów stanowiących jej rozdziały. Znajdujemy tu zarówno omówienie pojęcia układów sieci zdefiniowanych w normach technicznych...  Wykonywanie odbiorczych i okresowych sprawdzań instalacji niskiego napięcia oraz wykonywanie innych pomiarów - ebook/pdf
  Wykonywanie odbiorczych i okresowych sprawdzań instalacji niskiego napięcia oraz wykonywanie innych pomiarów - ebook/pdf
  Fryderyk Łasak
  Grupa Medium

  Poprzednie wydanie książki oparte było o stan prawny aktualny wg daty 1 stycznia 2010 r. Od tamtego czasu nastąpiły na tyle znaczące zmiany w przepisach norm technicznych i prawnych, że dla jej dobra należało mieć nowe spojrzenie na dotychczasową merytorykę.
  Najważniejszym powodem weryfikacji stał się fakt obowiązywania od dnia 1 stycznia 1992 r. postanowień wieloarkuszowej Polskiej Normy PN-92/E-05009 (później PN-IEC 60364...  Wentylacja i ogrzewanie w nowych przepisach. Aktualne warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki. - ebook/pdf
  Wentylacja i ogrzewanie w nowych przepisach. Aktualne warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki. - ebook/pdf
  Piotr Jadwiszczak
  Grupa Medium

  Jest to kolejna pozycja wydawnicza z serii 'Biblioteka Rynku Instalacyjnego'. To wydanie specjalne nosi numer 2/2014. Przyczynkiem do jej napisania stało się wejście w życie z początkiem 2014 r. przepisów rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie...
  Wentylacja i klimatyzacja laboratoriów - ebook/pdf
  Wentylacja i klimatyzacja laboratoriów - ebook/pdf
  Krzysztof Kaiser
  Grupa Medium

  'Niniejsza monografia powstała z uwagi na brak literatury omawiającej problemy związane z wentylacją i klimatyzacją laboratoriów różnych rodzajów. Pomimo istnienia pewnych branżowych wytycznych dotyczących wymagań dla laboratoriów oraz pojedynczych opracowań i artykułów zwracających uwagę na problem wentylacji i klimatyzacji w obiektach tego typu, na rynku wydawniczym nie pojawiła się dotychczas monografia...

  Ustalanie przyczyn powstawania pożaru, urządzenia grzejne, ich charakterystyki termiczne i badania elektrotechniczne - poradnik - ebook/pdf
  Ustalanie przyczyn powstawania pożaru, urządzenia grzejne, ich charakterystyki termiczne i badania elektrotechniczne - poradnik - ebook/pdf
  Jacek Jaworski
  Grupa Medium

  'Prezentowana książka to poradnik przeznaczony głównie dla strażaków oraz policjantów zajmujących się dochodzeniami popożarowymi. Autor poruszył istotne kwestie przyczyn powstawania pożarów powodowanych przez elektryczne urządzenia grzejne, które dotychczas znane były wyłącznie wąskiej grupie osób prowadzących dochodzenia popożarowe. Książka została podzielona na osiem rozdziałów...

  Sterowanie urządzeniami przeciwpożarowymi w obiektach budowlanych - Instalacje elektryczne, wentylacyjne i gaśnicze - projektowanie, montaż i eksploatacja - ebook/pdf
  Sterowanie urządzeniami przeciwpożarowymi w obiektach budowlanych - Instalacje elektryczne, wentylacyjne i gaśnicze - projektowanie, montaż i eksploatacja - ebook/pdf
  Grupa Medium

  Pierwsze wydanie tej książki ukazało się w 2013 roku i zostało bardzo dobrze przyjęte przez osoby wywodzące się ze środowisk branż elektrycznej, elektroinstalacyjnej i sanitarnoinstalacyjnej. Zainteresowanie tytułem przyczyniło się do szybkiego wyczerpania jego nakładu. Wobec powyższego wydawnictwo podjęło decyzję o przygotowaniu drugiego wydania. Przede wszystkim zmianie uległ format na bardziej poręczny...

  Projektowanie przegród zewnętrznych w świetle nowych warunków technicznych dotyczących budynków. Wydanie Specjalne miesięcznika IZOLACJE nr 2/2013. - ebook/pdf
  Projektowanie przegród zewnętrznych w świetle nowych warunków technicznych dotyczących budynków. Wydanie Specjalne miesięcznika IZOLACJE nr 2/2013. - ebook/pdf
  Krzysztof Pawłowski
  Grupa Medium

  Przyczynkiem w napisaniu książki stała się publikacja w Dzienniku Ustaw rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Autor uznał bowiem, że przy wprowadzaniu nowych, zaostrzonych wymagań izolacyjności cieplnej niezwykle ważne w procesie projektowym staje się poprawne...

  Ochrona przed wilgocią i korozją biologiczną w budownictwie. Poradnik. - ebook/pdf
  Ochrona przed wilgocią i korozją biologiczną w budownictwie. Poradnik. - ebook/pdf
  Grupa Medium

  Przedmowa:
  Wilgoć i czynniki biologiczne stwarzają poważne zagrożenie dla trwałości obiektów budowlanych, a także dla zdrowia mieszkańców tych obiektów, a tymczasem ochrona budynków przed korozją biologiczną nie zawsze należy do docenianych elementów inżynierii budowlanej, rzadko lub tylko fragmentarycznie uwzględnianych w programach wydziałów budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej wyższych...

  Ochrona odgromowa systemów fotowoltaicznych. Seria: Zeszyty dla elektryków - nr 10 - ebook/pdf
  Ochrona odgromowa systemów fotowoltaicznych. Seria: Zeszyty dla elektryków - nr 10 - ebook/pdf
  Andrzej W. Sowa, Krzysztof Wincencik
  Grupa Medium

  Wstęp:
  Systemy fotowoltaiczne PV (ang. Photovoltaic) przetwarzają bezpośrednio promieniowanie słoneczne na energię elektryczną bez zanieczyszczeń, hałasu i innych zmian w środowisku naturalnym. Fakt ten, w połączeniu ze spadkiem kosztów systemów PV, powoduje szybki rozwój tego rodzaju źródeł zasilania.
  W systemach PV wymagane jest umieszczenie kolektorów fotowoltaicznych w miejscach bezpośredniego...
  Nowoczesne urządzenia i systemy klimatyzacyjne - cz. 1: Agregaty wody ziębniczej jako pośrednie źródło chłodu w systemie klimatyzacyjnym - ebook/pdf
  Nowoczesne urządzenia i systemy klimatyzacyjne - cz. 1: Agregaty wody ziębniczej jako pośrednie źródło chłodu w systemie klimatyzacyjnym - ebook/pdf
  Bartłomiej Adamski
  Grupa Medium

  Sprężarkowe agregaty chłodnicze stanowią źródło chłodu dla systemów klimatyzacyjnych. Są to najbardziej rozpowszechnione urządzenia służące do wytworzenia wody ziębniczej. Autor wyjaśnia zasadę działania tych urządzeń, przytacza ich klasyfikację, podaje budowę przykładowych sprężarkowych agregatów chłodniczych oraz opis techniczny standardowych agregatów chłodniczych...  Izolacyjność akustyczna w budownictwie mieszkaniowym. Praktyczny poradnik - ebook/pdf
  Izolacyjność akustyczna w budownictwie mieszkaniowym. Praktyczny poradnik - ebook/pdf
  Jarosław Gil
  Grupa Medium

  Ze wstępu:
  W polskim budownictwie w ostatnich latach widać wyraźne zmiany w podejściu do zagadnień akustyki. W pierwszym dziesięcioleciu XXI w., od wejścia w życie dyrektyw unijnych, wybudowano wiele ekranów akustycznych oraz stworzono mapy hałasu dużych miast. Gwałtownie wzrosła także świadomość mieszkańców budynków, którzy domagają się komfortu akustycznego w swoim domowym zaciszu...

  Hydroizolacje podziemnych części budynków i budowli. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót. - ebook/pdf
  Hydroizolacje podziemnych części budynków i budowli. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót. - ebook/pdf
  Maciej Rokiel
  Grupa Medium

  Książka okazała się bestsellerem wydawniczym. Nakład jej pierwszego wydania został szybko wyczerpany. W drugim jej wydaniu przede wszystkim zaktualizowano przepisy prawne i normy techniczne.
  Treść książki stanowią dwa rozdziały: „Projektowanie izolacji wodochronnych” oraz „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót”
  W omówieniu „Projektowania izolacji wodochronnych” podano wymagania...

  Alternatywne systemy chłodzenia i klimatyzacji. Przewodnik. - ebook/pdf
  Alternatywne systemy chłodzenia i klimatyzacji. Przewodnik. - ebook/pdf
  Maciej Danielak
  Grupa Medium

  'Autor w zwięzły sposób przedstawił występującą w klimatyzacji problematykę komfortu wewnętrznego warunkowanego energooszczędnością. Na potrzeby tej publikacji zdefiniował pojęcia obecne w systemach klimatyzacyjnych: czym są zyski ciepła, jak dzielą się systemy klimatyzacyjne, scharakteryzował klimat zewnętrzny i komfort w pomieszczeniu zamkniętym. Wyjaśnił zjawiska transportu energii w pomieszczeniu i cechy procesów...

  ABC instalacji grzewczych. Ekspert Budowlany - wydanie specjalne ABC 2/2013 - ebook/pdf
  ABC instalacji grzewczych. Ekspert Budowlany - wydanie specjalne ABC 2/2013 - ebook/pdf
  Grupa Medium

  Książka z serii „Poradnik Eksperta” przeznaczona jest dla indywidualnych inwestorów szukających odpowiedzi na pytania jak efektywnie zamontować w pomieszczeniach instalacje grzewcze. Zawarto w niej tematy stanowiące rozdziały figurujące w spisie treści, które zostały napisane przez ekspertów pracujących na co dzień w firmach produkujących urządzenia i instalacje grzewcze oraz dziennikarzy prasy branżowej...


  ABC akustycznych sufitów ocieplanych. Ekspert Budowlany - wydanie specjalne ABC 1/2014 - ebook/pdf
  ABC akustycznych sufitów ocieplanych. Ekspert Budowlany - wydanie specjalne ABC 1/2014 - ebook/pdf
  Grupa Medium

  Książka z serii „Poradnik Eksperta” przygotowana przy współpracy z firmą Rockfon przeznaczona jest dla indywidualnych inwestorów szukających odpowiedzi na pytania jak zamontować w pomieszczeniach sufity podwieszane mogące poprawić komfort akustyczny. Autorki opracowały dziewiętnaście tematów odwołujących do właściwości użytkowych takich sufitów...
  2015-03-31
  Podstawy projektowania elektroenergetycznych linii napowietrznych - ebook/pdf
  Podstawy projektowania elektroenergetycznych linii napowietrznych - ebook/pdf
  Andrzej Hoły
  Grupa Medium

  Jednym z elementów procesu budowlanego jest opracowanie dokumentacji projektowej zwyczajowo zwanej projektem. Projekt jest dokumentem prezentującym myśl i wolę projektanta, który opierając się na własnej wiedzy technicznej i obowiązujących w czasie projektowania przepisach, proponuje taki kształt przyszłej budowli, by spełniała wymagania określone w specyfikacji przedprojektowej lub w programie funkcjonalno-użytkowym...

  Alternatywne systemy chłodzenia i klimatyzacji – przewodnik - ebook/pdf
  Alternatywne systemy chłodzenia i klimatyzacji – przewodnik - ebook/pdf
  Maciej Danielak
  Grupa Medium

  Autor w zwięzły sposób przedstawił występującą w klimatyzacji problematykę komfortu wewnętrznego warunkowanego energooszczędnością. Na potrzeby tej publikacji zdefiniował pojęcia obecne w systemach klimatyzacyjnych: czym są zyski ciepła, jak dzielą się systemy klimatyzacyjne, scharakteryzował klimat zewnętrzny i komfort w pomieszczeniu zamkniętym. Wyjaśnił zjawiska transportu energii w pomieszczeniu i cechy procesów termodynamicznych...  Ochrona odgromowa systemów fotowoltaicznych - ebook/pdf
  Ochrona odgromowa systemów fotowoltaicznych - ebook/pdf
  Andrzej W. Sowa, mgr inż. Krzysztof Wincencik
  Grupa Medium

  Książka zawiera podstawowy zakres wiedzy wymagany przy projektowaniu urządzeń piorunochronnych. Omówiono w niej takie tematy jak:
  • przedstawienie źródeł zagrożeń i skutków oddziaływań piorunowych z określeniem zagrożeń piorunowych, prądów udarowych w badaniach zagrożeń piorunowych oraz badań elementów urządzenia piorunochronnego;
  • zagadnienia prądów piorunowych obecnych w instalacjach nn...
  Ustalanie przyczyny powstania pożaru - ebook/pdf
  Ustalanie przyczyny powstania pożaru - ebook/pdf
  Jacek Jaworski
  Grupa Medium

  Autor poruszył istotne kwestie przyczyn powstawania pożarów powodowanych przez elektryczne urządzenia grzejne, które dotychczas znane były wyłącznie wąskiej grupie osób prowadzących dochodzenia popożarowe. Książka została podzielona na osiem rozdziałów, w których autor opisuje poszczególne zagadnienia związane z ustalaniem przyczyn pożarów wywołanych przez elektryczne urządzenia grzejne...
  2015-03-23
  Izolacyjność akustyczna w budownictwie mieszkaniowym - ebook/pdf
  Izolacyjność akustyczna w budownictwie mieszkaniowym - ebook/pdf
  Jarosław Gil
  Grupa Medium

  „W polskim budownictwie wymagania akustyczne bywają często marginalizowane zarówno przez architektów, jak i inspektorów budowlanych. Wynika to w dużej mierze z tego, że w Polsce przepisy i normy dotyczące izolacyjności akustycznej nigdy nie były rygorystycznie egzekwowane. Nie było i nie ma również obowiązku wykonywania pomiarów weryfikacyjnych. W konsekwencji niewłaściwej konstrukcji przegród lub kanałów wentylacyjnych...


  Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych - ebook/pdf
  Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych - ebook/pdf
  Praca zbiorowa
  Grupa Medium

  Książkę tworzy zbiór dwunastu publikacji różnych autorów. Dobór tekstów ukazuje skalę problematyki zagadnienia. Czytelnik znajdzie tu interesującą wiedzę adresowaną do projektantów, wykonawców i użytkowników obiektów budowlanych. Są w niej podane informacje interdyscyplinarne. Teksty dotyczą fizyki budowli, zaleceń wykonawczych dla instalatorów i elektroinstalatorów związanych z zachowaniem ochrony przeciwpożarowej...

  Wentylacja i klimatyzacja laboratoriów - ebook/pdf
  Wentylacja i klimatyzacja laboratoriów - ebook/pdf
  Krzysztof Kaiser
  Grupa Medium

  W rozdziale pierwszym omówiono zalecenia ogólne stawiane systemom wentylacyjnym i klimatyzacyjnym pomieszczeń laboratoryjnych. Należy zaznaczyć, że pojęcie laboratorium nie dotyczy wyłącznie pomieszczenia, w którym wykonywane są bezpośrednio badania i eksperymenty. Do strefy laboratorium zalicza się m.in. magazyny odczynników niezbędnych w laboratorium, pomieszczenia socjalne personelu czy pomieszczenia odzieży ochronnej...


  2014-08-28
  Instalacje przeciwpożarowe - ebook/pdf
  Instalacje przeciwpożarowe - ebook/pdf
  Edward Skiepko
  Grupa Medium
  Publikacja z serii „Zeszyty dla Elektryków”, która przybliża możliwości wykorzystania, zasady działania i podstawy projektowania instalacji stosowanych do zabezpieczania przeciwpożarowego budynków.

  „Jednym z nadrzędnych celów, które należy uwzględnić podczas projektowania budynków, są wymagania, jakie powinny one spełnić w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Bezpieczeństwo pożarowe jest zagadnieniem bardzo złożonym...

  Egzamin kwalifikacyjny - ebook/pdf
  Egzamin kwalifikacyjny - ebook/pdf
  Radosław Lenartowicz, Witold Zdunek
  Grupa Medium
  Ten podręcznik w przystępnej formie podaje szereg niezbędnych informacji dotyczących eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

  „Niniejsza książka zawiera podstawową wiedzę techniczną dla pracowników zatrudnionych przy eksploatacji instalacji i urządzeń elektroenergetycznych. Zawarte w opracowaniu wiadomości są zgodne ze szczegółowym zakresem egzaminów kwalifikacyjnych E i D oraz z obowiązującymi...

  2014-08-27
  Dokładność realizacji a potrzeba modernizacji budynków wielkopłytowych - ebook/pdf
  Dokładność realizacji a potrzeba modernizacji budynków wielkopłytowych - ebook/pdf
  Anna Ostańska, Teresa Taczanowska
  Grupa Medium
  Czy warto inwestować w budynki wielkopłytowe – ocieplać, przebudowywać, modernizować instalacje? Co sądzą o nich mieszkańcy i właściciele? Niniejszy poradnik udziela odpowiedzi na te ważne pytania.

  Niniejsza monografia stanowi wkład w publikacje na temat technologii budowania realizowanych w latach 1955–95, tj. wielkiej płyty. Problemy z nią związane narastają coraz gwałtowniej...

  Pokaż więcej...