Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00258 005102 15196686 na godz. na dobę w sumie

wydawca: Infor PL

NOWOŚCI dodane od twojej poprzedniej wizyty: +239
2019-08-20
Serwis Prawno-Pracowniczy - e-wydanie - 16/2019
Serwis Prawno-Pracowniczy - e-wydanie - 16/2019
2019-08-20
Infor PL

Serwis Prawno-Pracowniczy to czasopismo zawierające kompleksowe informacje na temat prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, wynagrodzeń. Dodatkowo poruszamy zagadnienia dotyczące związków zawodowych, spraw socjalnych i bhp. Serwis Prawno-Pracowniczy to nie tylko zbiór ciekawych i praktycznych artykułów zebranych w czasopiśmie.

Co miesiąc Czytelnicy otrzymują dodatki:

„Prawo w jednostkach budżetowych” –...

   Poradnik Gazety Prawnej - e-wydanie - 8/2019
   Poradnik Gazety Prawnej - e-wydanie - 8/2019
   2019-08-20
   Infor PL

   „Poradnik Gazety Prawnej” jako jedyny na rynku całościowo omawia najważniejsze i aktualne tematy dla księgowych, kadrowych i właścicieli firm.

   Wydanie internetowe stanowi 12 numerów w PDF to jest - pełne odzwierciedlenie czasopisma w wersji papierowej, które umożliwia korzystanie z zawartości bieżącego numeru oraz numerów archiwalnych. Atutem wydania internetowego jest szybka wyszukiwarka...

   Biuletyn VAT - e-wydanie - 8/2019
   Biuletyn VAT - e-wydanie - 8/2019
   2019-08-20
   Infor PL

   Biuletyn VAT – to najobszerniejsze źródło wiedzy wskazujące gotowe rozwiązania rzeczywistych problemów podatkowych dla: księgowych, doradców podatkowych, przedsiębiorców, pracowników odpowiedzialnych za rozliczenie VAT i akcyzy. Pomaga rozliczać VAT i akcyzę zarówno w kraju jak i za granicą. Prezentuje różne stanowiska organów podatkowych ze wskazaniem rozwiązań prawidłowych...

    Biuletyn Głównego Księgowego - e-wydanie - 8/2019
    Biuletyn Głównego Księgowego - e-wydanie - 8/2019
    2019-08-20
    Infor PL

    Biuletyn Głównego Księgowego to profesjonalna i niezbędna pomoc dla każdego księgowego.

    Miesięcznik w sposób szczegółowy wyjaśnia problemy związane z organizacją polityki rachunkowości, klasyfikacją, ewidencją różnych zdarzeń gospodarczych uwzględniając przy tym nie tylko przepisy bilansowe ale również przepisy podatkowe i przepisy prawa gospodarczego...

     2019-08-05
     Monitor Księgowego - e-wydanie - 8/2019
     Monitor Księgowego - e-wydanie - 8/2019
     2019-08-05
     Infor PL

     MONITOR księgowego to dwutygodnik przeznaczony dla księgowych i właścicieli firm. Wskazuje rozwiązania konkretnych problemów zgłaszanych przez Czytelników z całej Polski. Kompleksowo prezentuje rozliczenia podatkowe, rachunkowe i ubezpieczeniowe, gospodarcze oraz kadr i płac.

     Najważniejsze korzyści z prenumeraty MONITORA księgowego:

     • Dowiesz się o zmianach prawa i ich wpływie na działalność firmy
     • Oszczędzasz czas...

      Personel i Zarządzanie - e-wydanie - 8/2019
      Personel i Zarządzanie - e-wydanie - 8/2019
      2019-08-05
      Infor PL

      Tytuł adresowany do kadry zarządzającej, specjalistów HR.

      Miesięcznik Personel i Zarządzanie to jedyne profesjonalne czasopismo na rynku, które pomaga zarządzać zespołem poprzez dobór odpowiedniej metody kierowania ludźmi. Czasopismo porusza nie tylko tematy dotyczące HRM, ale również związane z budowaniem odpowiedniej strategii rozwoju dla firmy.

      Na przykładach zaczerpniętych z życia radzi...

      Rachunkowość Budżetowa - e-wydanie - 15-16/2019
      Rachunkowość Budżetowa - e-wydanie - 15-16/2019
      2019-08-05
      Infor PL

      Rachunkowość Budżetowa

      Lider na rynku finansów publicznych. Publikacja pomaga dyrektorom i kierownikom w sprawnym zarządzaniu jednostką oraz głównym księgowym, księgowym, pracownikom pionów finansowo-księgowych oraz kadrowych uniknąć błędów w rozliczaniu finansów jednostki.

      Główne działy tematyczne:Przepisy i nowości prawne; Kalendarium budżetowe; Ewidencja...

       Poradnik Rachunkowości Budżetowej - e-wydanie - 8/2019
       Poradnik Rachunkowości Budżetowej - e-wydanie - 8/2019
       2019-08-05
       Infor PL

       PORADNIK Rachunkowości Budżetowej

       Liderna rynku miesięczników przeznaczonych dla księgowych w jednostkach finansów publicznych. Ukazuje się co miesiącod 8 lat. Publikacja kompleksowo omawia najważniejsze zagadnienia z rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Każdy numer PORADNIKA to96 stronporad gotowych do zastosowania w Twojej jednostce.

       W ramach prenumeraty:

       • 12 numerów czasopisma
       • merytoryczne...

       Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń - e-wydanie - 8/2019
       Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń - e-wydanie - 8/2019
       2019-08-05
       Infor PL

       MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń to dwutygodnik przeznaczony dla księgowych, kadrowych oraz specjalistów ds. płac i rozliczeń. Znajdują się w nim konkretne rozwiązania dotyczące prawa pracy, ZUS i wynagrodzeń. Autorami naszego czasopisma są eksperci z PIP, ZUS, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, radcowie prawni, a także specjaliści z wieloletnim doświadczeniem zawodowym...

       Gazeta Samorządu i Administracji - e-wydanie - 8/2019
       Gazeta Samorządu i Administracji - e-wydanie - 8/2019
       2019-08-05
       Infor PL

       E-wydanie Gazety Samorządu i Administracji jest cyfrową wersją czasopisma.
       Gazeta Samorządu i Administracji to czasopismo na łamach którego śledzimy zmiany w prawie ważne dla jednostek samorządowych.

       2019-07-03
       Kiedy rozliczać VAT od umów długoterminowych - ebook/pdf
       Kiedy rozliczać VAT od umów długoterminowych - ebook/pdf
       Ewa Kowalska
       Infor PL

       Ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT wymaga prawidłowego określenia chwili dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. W przypadku czynności długotrwałych, w wykonaniu których dochodzi do regularnej i powtarzalnej sprzedaży, obowiązek podatkowy jest często ustalany w sposób szczególny. Obowiązek podatkowy nie jest wówczas związany z faktycznym wykonaniem czynności...

       2019-04-16
       Świadczenia dla pracujących rodziców - ebook/pdf
       Świadczenia dla pracujących rodziców - ebook/pdf
       Praca zbiorowa
       Infor PL

       Publikacja opisuje zasady korzystania z urlopów związanych z rodzicielstwem lub adopcją, a także zasady ich rozliczania oraz ustalania wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres tych urlopów. Ponadto Czytelnik może się dowiedzieć, kiedy i jaka umowa ulega przedłużeniu do dnia porodu, a także w jakim czasie rodzice podlegają ochronie przed rozwiązaniem umowy o pracę.
       Obecnie rodzice wychowujący dzieci mogą korzystać...


       PPK Poradnik pracownika - ebook/pdf
       PPK Poradnik pracownika - ebook/pdf
       Praca zbiorowa
       Infor PL

       Pracownicze plany kapitałowe (PPK) to nowy program dobrowolnego oszczędzania na dodatkową emeryturę. Środkami PPK pracowników i zleceniobiorców będą zarządzać m.in. fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne i zakłady ubezpieczeń, natomiast pierwsze umowy o zarządzanie PPK na rzecz osób zatrudnionych będą zawierane od 1 lipca 2019 r.
       Publikacja przystępnie i obiektywnie przedstawia kluczowe zagadnienia dotyczące...


       Potrącenia komornicze i administracyjne z wynagrodzeń - ebook/pdf
       Potrącenia komornicze i administracyjne z wynagrodzeń - ebook/pdf
       Bożena Pęśko
       Infor PL

       Publikacja omawia najważniejsze zagadnienia dotyczące dokonywania potrąceń z wynagrodzeń i wierzytelności przysługujących pracownikom i innym zatrudnionym osobom. Porusza praktyczne kwestie współpracy pracodawcy z komornikiem i administracyjnym organem egzekucyjnym w zakresie sporządzania pism i innych dokumentów niezbędnych przy potrąceniach. Charakteryzuje szczegółowo obowiązki pracodawców dotyczące egzekucji...

       Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych - ebook/pdf
       Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych - ebook/pdf
       Adam Sroga
       Infor PL

       W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółkach akcyjnych zarząd jest organem, który prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. Najczęściej tworzy go kilku członków zarządu, którzy wykonują uprawnienia i obowiązki nałożone przez przepisy prawa, umowę spółki oraz jej statut. Z wykonywaniem tych uprawnień i obowiązków wiąże się również odpowiedzialność...
       Jak przetrwać kontrolę RIO.Praktyczny poradnik - ebook/pdf
       Jak przetrwać kontrolę RIO.Praktyczny poradnik - ebook/pdf
       Adam Błaszko
       Infor PL

       Regionalne izby obrachunkowe są państwowymi organami nadzoru i kontroli gospodarki finansowej. Sprawują nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych oraz przeprowadzają kontrolę gospodarki finansowej i zamówień publicznych:
       ● jednostek samorządu terytorialnego,
       ● związków międzygminnych,
       ● stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów...       E-sprawozdania.102 odpowiedzi na trudne pytania - ebook/pdf
       E-sprawozdania.102 odpowiedzi na trudne pytania - ebook/pdf
       Gyöngyvér Takáts
       Infor PL

       Od 1 października 2018 r obowiązuje nowelizacja ustawy o rachunkowości, która narzuciła elektroniczną formę sprawozdań finansowych oraz wymóg przesyłania ich do Krajowego Rejestru Sądowego i do Krajowej Administracji Skarbowej. Do wysyłania e-sprawozdań są zobowiązane wszystkie podmioty stosujące ustawę o rachunkowości. Nadal mają one wiele wątpliwości z tym związanych...


       Jak rozliczyć dochody z pracy za granicą w zeznaniu rocznym - ebook/pdf
       Jak rozliczyć dochody z pracy za granicą w zeznaniu rocznym - ebook/pdf
       Grzegorz Ziółkowski
       Infor PL

       W 2018 r. duża liczba Polaków pracowała za granicą. Mają oni wątpliwości jak powinni rozliczyć osiągnięte z tego tytułu dochody. W publikacji przedstawiamy odpowiedzi na pytania dotyczące problemów związanych z rozliczeniem dochodów osiągniętych z pracy za granicą.

       Autorskie koszty uzyskania przychodu - problemy praktyczne - ebook/pdf
       Autorskie koszty uzyskania przychodu - problemy praktyczne - ebook/pdf
       Tomasz Krywan
       Infor PL

       Autorskie koszty uzyskania przychodów pozwalają zapłacić zdecydowanie niższy podatek. Okazuje się, że zarówno płatnicy jak i sami podatnicy mają wiele wątpliwości jak je stosować w praktyce. Nie rozwiały ich zmiany jakie w 2018 r. wprowadził w tym zakresie ustawodawca. Wręcz przeciwnie. Wskazanie wprost w przepisach updof rodzajów działalności twórczej uprawniających do stosowania 50% kosztów miało...

       Jak prawidłowo współpracować ze związkami zawodowymi po zmianach przepisów - ebook/pdf
       Jak prawidłowo współpracować ze związkami zawodowymi po zmianach przepisów - ebook/pdf
       Sebastian Kryczka
       Infor PL

       Poradnik przedstawia zmiany jakie obowiązują w zakresie prowadzenia działalności związkowej od 1 stycznia 2019 r. Można się z niego dowiedzieć m.in.:
       - kto może wstępować do związków zawodowych oprócz pracowników
       - jaka ochrona przed zwolnieniem z pracy przysługuje działaczom związkowym zatrudnionym na umowy cywilnoprawne
       - komu przysługuje zwolnienie od pracy na wykonywanie funkcji związkowych
       - jakie uprawnienia...

       Ewidencja czasu pracy - ebook/pdf
       Ewidencja czasu pracy - ebook/pdf
       Beata Tofiluk
       Infor PL

       Poradnik zawiera opis zmian w prowadzeniu ewidencji czasu pracy, jakie obowiązują od 1 stycznia 2019 r. Można się z niego dowiedzieć m.in.
       - co powinna zawierać ewidencja czasu pracy
       - w jakiej formie można prowadzić ewidencję czasu pracy
       - ile czasu trzeba przechowywać ewidencję czasu pracy
       Publikacja zawiera liczne wzory oraz praktyczne przykłady.

       Kasy fiskalne 2019 - ebook/pdf
       Kasy fiskalne 2019 - ebook/pdf
       Praca zbiorowa
       Infor PL

       Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowe rozporządzenie, które określa zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej na lata 2019–2021. Niektóre usługi od czerwca 2019 r. nie będą korzystały już ze zwolnienia.
       Nadal trwają prace nad przepisami, które mają wprowadzić obowiązek wymiany kas na e-kasy. Ustawodawca zmieni także zasady zgłaszania kas do urzędu skarbowego oraz ubiegania się o ulgę...       Odszkodowania za szkody w środkach trwałych - nowe zwolnienie od podatku dochodowego i ewidencja - ebook/pdf
       Odszkodowania za szkody w środkach trwałych - nowe zwolnienie od podatku dochodowego i ewidencja - ebook/pdf
       Paweł Muż, Tomasz Krywan
       Infor PL

       Z początkiem 2019 r. do ustaw o podatku dochodowym dodane zostało nowe zwolnienie od podatku dochodowego. Zwolnienie obejmuje niektóre odszkodowania za szkody w środkach trwałych. W publikacji przedstawiamy skutki podatkowe wprowadzonego rozwiązania i jego prawidłową ewidencję rachunkową

       Kiedy nabywca nie skorzysta z ochrony przy płatności metodą split payment - ebook/pdf
       Kiedy nabywca nie skorzysta z ochrony przy płatności metodą split payment - ebook/pdf
       Łukasz Matusiakiewicz
       Infor PL

       Wprowadzone z dniem 1 lipca 2018 r. przepisy o mechanizmie podzielonej płatności mają chronić przede wszystkim interesy fiskalne, a więc budżet państwa. Z drugiej strony wskazana metoda płatności służy również ochronie nabywcy towaru czy usługi. Można mówić też o systemie zachęt dla podatnika dokonującego zapłaty poprzez split payment. Ten zakres ochrony jest jednak ograniczony...

       Jak rozliczać VAT od dostaw towarów na rzecz zagranicznych kontrahentów - ebook/pdf
       Jak rozliczać VAT od dostaw towarów na rzecz zagranicznych kontrahentów - ebook/pdf
       Marcin Jasiński
       Infor PL

       Polski podatnik, który sprzedaje towar zagranicznym kontrahentom, jest zazwyczaj uprawniony do rozliczenia WDT, gdy towar jest transportowany do UE, lub eksportu, gdy towar jest transportowany poza UE, i może zastosować stawkę 0%. Nie zawsze sytuacja jest tak prosta, szczególnie gdy mamy do czynienia z transakcją łańcuchową. Wtedy jako eksport lub WDT może być rozliczona tylko jedna transakcja w łańcuchu dostaw...
       2019-01-03
       Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2019 r. - ebook/pdf
       Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2019 r. - ebook/pdf
       Praca zbiorowa
       Infor PL

       Od 1 stycznia 2019 r. wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych będzie bezpośrednio chronione przed potrąceniami na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Do kwoty 14,70 zł wzrośnie minimalna stawka godzinowa, jaką należy zapewnić osobom wykonującym pracę na podstawie umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu...
       SAMOCHÓD osobowy w firmie - ebook/pdf
       SAMOCHÓD osobowy w firmie - ebook/pdf
       Praca zbiorowa
       Infor PL

       W publikacji zostały przedstawione wszystkie projektowane na 2019 r. zmiany rozliczania w kosztach wydatków samochodowych. Większość zmian będzie miała zastosowanie wprost od 1 stycznia 2019 r – niezależnie od tego, kiedy samochód został nabyty czy wyleasingowany. Warto wiedzieć, że nie dotyczy to umów leasingowych (najmu i dzierżawy) samochodów osobowych zawartych do końca 2018 r...


       Psychologiczny GPS.Jak zadbać o siebie,stawiać zdrowe granice i tworzyć budujące relacje - ebook/pdf
       Psychologiczny GPS.Jak zadbać o siebie,stawiać zdrowe granice i tworzyć budujące relacje - ebook/pdf
       Marta Pawlikowska-Olszta
       Infor PL

       Zastanawiałeś się, jak to się dzieje, że niektórzy ludzie mają udane związki i są zadowoleni ze swojej pracy, a inni mają wieczne poczucie, że w ich życiu prywatnym i zawodowym wszystko idzie jak po grudzie? To, czy jesteś w pierwszej, czy drugiej grupie nie ma nic wspólnego z tym, że „ten ktoś ma szczęście”, czy też z tym, że „komuś łatwo wszystko przychodzi”...       Pracownicze plany kapitałowe.Nowe obowiązki pracodawców i płatników - ebook/pdf
       Pracownicze plany kapitałowe.Nowe obowiązki pracodawców i płatników - ebook/pdf
       Aneta Olędzka
       Infor PL

       Publikacja przedstawia rewolucyjne zmiany, jakie wprowadza od 1 stycznia 2019 r. ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. Ustawa o PPK nakłada na pracodawców liczne obowiązki, z których podstawowym będzie obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK, zgodnie z określoną w ustawie procedurą.
       Pracodawcy muszą poznać całkowicie nowe zagadnienia objęte nowymi przepisami:
       • zawieranie umowy o zarządzanie PPK pomiędzy...

       PKPiR 2019 - ebook/pdf
       PKPiR 2019 - ebook/pdf
       Praca zbiorowa
       Infor PL

       Komplet informacji o zasadach prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
       W publikacji omówiono:
       • rozliczanie przychodów w pkpir (m.in. rozliczenie otrzymanej zaliczki, rozliczenie dofinansowań, zasady dokonywania korekty przychodów),
       • rozliczanie kosztów w pkpir (m.in. rozliczenie kosztów podróży służbowych, wydatków samochodowych...

       Pokaż więcej...