Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00118 005831 21756538 na godz. na dobę w sumie
FRANCUSKI raz a dobrze + nagrania Audio. Intensywny kurs w 30 lekcjach - audio kurs + e-book
FRANCUSKI raz a dobrze + nagrania Audio. Intensywny kurs w 30 lekcjach - audio kurs + e-book
Autor: Długość nagrania: 01:10:00
Wydawca: Wydawnictwo Lingo Sp. J. Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-60287-61-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: audiobooki >> nauka języków obcych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Samouczek Lingo to skuteczny i szybki sposób na opanowanie nowoczesnego języka francuskiego zarówno dla początkujących, jak i dla tych, co już nieraz zaczynali. Aktualna tematyka: turystyka, biznes, internet, poszukiwanie pracy.

Kurs obejmuje poziomy A1 i A2 zgodnie z klasyfikacją Rady Europy. Dialogi i słownictwo nagrane z udziałem rodowitych Francuzów i polskiego lektora. Miejsca w podręczniku odwołujące się do nagrań zostały oznaczone ikonkami z numerem ścieżki.

'Francuski raz a dobrze', to:

 

Do publikacji dołączony jest ebook PDF.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Katarzyna Węzowska FRANCUSKI raz a dobrze Intensywny kurs języka francuskiego w 30 lekcjach Konsultacja językowa: dr Eric Stachurski Projekt okładki serii: Marcin Rojek, 2-arts.com Projekt makiety i opracowanie graficzne: Studio 27, biuro@studio27.pl Zdjęcie na okładce: Theta Redakcja i korekta: Paweł Pokora Lektorzy: Angélique Matynia, Eric Stachurski, Miłogost Reczek © Copyright by Wydawnictwo Lingo sp.j., Warszawa 2009 www.WydawnictwoLingo.pl ISBN: 978-83-60287-28-6 Skład i łamanie: Studio 27 Druk i oprawa: Pozkal Spis treści S ł o w n i c z e k Wstęp Leçon 1 A la cafétéria – W kafeterii Odmiana czasowników être i aller. Czas teraźniejszy Présent. Rodzaj i liczba rzeczownika. Zastosowanie rodzajników nieokreślonych. Leçon 2 14 Qu’est-ce que tu fais dans la vie ? – Co robisz w życiu? Odmiana czasowników regularnych I grupy oraz nieregularnych prendre i faire. Tworzenie rodzaju żeńskiego przymiotników. Zasady stosowania liason. 22 Leçon 3 Qu’est-ce qu’on fait ce soir ? – Co robimy dziś wieczorem? Odmiana czasowników regularnych II grupy oraz nieregularnych partir i sortir. Czas Futur Proche. Przeczenie czasowników. Zastosowanie rodzajników określonych. 6 8 Leçon 5 38 Un peu de Paris ! – Trochę Paryża! Czasowniki nieregularne savoir i connaître. Czasowniki zwrotne. Uwypuklenie – mise en relief. Zaimki osobowe pronoms toniques. Środki transportu. Leçon 6 Sprawdź się! 46 48 Leçon 7 On va prendre un verre ? – Pójdziemy się czegoś napić? Czasowniki nieregularne devoir i venir. Czas Passé Récent. Wyrażenia z czasownikiem avoir. Zaimek okolicznika miejsca y. 56 Leçon 8 Bon Appétit! – Smacznego! Czasowniki nieregularne pouvoir i vouloir. Rzeczowniki niepoliczalne i zastosowanie rodzajników – définis, indéfinis, partitifs. Wyrażenia moi aussi, moi non plus. 30 Leçon 4 On va faire les boutiques ? – Idziemy na zakupy? Czasowniki nieregularne avoir i voir. Zaimki wskazujące ce, cet, cette, ces i celui-ci, celui-là. Zaimki pytające lequel, laquelle. 64 Leçon 9 A l’aéroport – Na lotnisku Czasownik nieregularny mettre. Wyrażenia z czasownikiem mettre. Przynależność i zaimki dzierżawcze. Zaimki pytające quel, quelle, quels, quelles. www.WydawnictwoLingo.pl 3 S p i s t r e ś c i 72 Leçon 10 A la banque – W banku Zaimki nieokreślone tout, toute, tous, toutes w funkcji przymiotników. Nieregularne tworzenie liczby mnogiej rzeczowników. Tworzenie pytań. 112 Leçon 16 Louer une voiture – Wynajem samochodu Czasownik nieregularny conduire. Dopełnienie bliższe COD (complément d’objet direct). Zastosowanie zaimków COD. Zaimki względne qui i que. 80 Leçon 11 Au téléphone – Rozmowa przez telefon Czasownik nieregularny dire. Zastosowanie zaimków przed nazwami państw i miast. Tryb rozkazujący. Leçon 12 Sprawdź się! 88 90 Leçon 13 Au plaisir de te revoir ! – Do miłego zobaczenia! Czas przeszły złożony Passé Composé czasowników odmieniających się z avoir. Dni tygodnia, miesiące, daty. Określenia czasu dernier(ère) i prochain(e). 98 Leçon 14 A l’hôtel – W hotelu Użycie czasowników zwrotnych po czasownikach modalnych: vouloir, pouvoir, devoir. Liczebniki porządkowe. Zastosowanie c’était. Leçon 15 104 Amuse-toi bien ! – Baw się dobrze! Czas przeszły zlożony Passé Composé czasowników odmieniających się z être. Wyrażenia czasowe: il y a, depuis, en, jusqu’à. 120 Leçon 17 C’est pas loin d’ici ! – To niedaleko stąd! Dopełnienie dalsze COI (complément d’objet indirect). Zastosowanie zaimków COI. Zastosowanie zaimków COD i COI razem. Zaimki względne dont i où. Leçon 18 Sprawdź się! 128 130 Leçon 19 Dans un taxi – W taksówce Czasownik nieregularny croire. Czas przyszły prosty Futur Simple. Zastosowanie Futur Simple vs Futur Proche. Zaimek osobowy en. 138 Leçon 20 Réveille-toi ! – Pobudka! Zaimek osobowy y. Tryb rozkazujący czasowników zwrotnych. Wyrażenia częstotliwości i trwania oraz ich miejsce w zdaniu. Leçon 21 146 Et après le travail ? – A po pracy? Użycie zaimków nieokreślonych: tout le monde, personne, quelqu’un, tout, rien, quelque chose. Stopień wyższy przymiotników i przysłówka bien. Opisywanie pogody. 4 S p i s t r e ś c i 154 Leçon 22 Accident de voiture – Wypadek samochodowy Czas przeszły Imparfait. Użycie czasu Imparfait vs Passé Composé. Wyrażenia przyczyny i skutku. 162 Leçon 23 Au théâtre – W teatrze Tworzenie i zastosowanie trybu łączącego Subjonctif Présent. Nieregularne tworzenie rodzaju żeńskiego rzeczowników. Leçon 24 Sprawdź się! 170 172 Leçon 25 Au travail – W pracy Tworzenie i zastosowanie trybu przypuszczającego Conditionnel Présent. Czas zaprzeszły Plus-que-parfait. Korespondencja służbowa. 186 Leçon 27 Famille, je vous aime ! – Rodzina, ach rodzina! Czasowniki niergularne vivre i rire. Zaimki dzierżawcze le mien, le tien. Tworzenie i zastosowanie trybu przypuszczającego czasu przeszłego Conditionnel Passé. Typ III i IV zdań warunkowych. 194 Leçon 28 Attention aux pick-pockets ! – Uwaga na kieszonkowców! Znaczenia zaimka osobowego on. Strona bierna - le Passif. Tworzenie przysłówków. Opisywanie wyglądu zewnętrznego. 202 Leçon 29 On fait la fête ! – Robimy imprezę! Negacja absolutna pas de, plus de. Użycie zaimka en – ciąg dalszy. Zaimki nieokreślone : chaque, chacun, aucun, certain(e)s. Stopień najwyższy przymiotników i przysłówków 180 Leçon 26 Chez le médecin – U lekarza Odmiana czasownika niergularnego (se) sentir. Wyrażenie avoir mal à, au, aux. Zdania warunkowe – typ I i II. Tworzenie rodzaju żenskiego przymiotników – ciąg dalszy. Leçon 30 Sprawdź się! Słowniczek www.WydawnictwoLingo.pl www.WydawnictwoLingo.pl www.WydawnictwoLingo.pl 210 212 5 Wstęp Na ucz się raz a do brze! J eśli chcesz samodzielnie poznać język K siążka dzieli się na trzydzieści lekcji. francuski w stopniu umożliwiającym poro- zumiewanie się w zakresie codziennych zdarzeń i sytuacji, „FRANCUSKI raz a dobrze” jest książką właśnie dla Ciebie! A może już kiedyś uczyłeś się francuskie- go, a teraz wydaje Ci się, że wszystko zapomnia- łeś, albo wstydzisz się mówić w języku obcym w obawie przed popełnieniem błędu? Dzięki na- szej książce przekonasz się, jak wiele zostało Ci jednak w głowie i wreszcie pójdziesz dalej, osią- gając poziom pozwalający na swobodną komu- nikację (zakres materiału odpowiada poziomom A1, A2 i przygotowuje do poziomu B1 zgodnie ze skalą poziomów kompetencji językowej Rady Europy). Proponowany przez nas kurs jest inten- sywny, co znaczy, że ucząc się z nami nie tra- cisz czasu i możesz robić szybkie postępy nie- zależnie od tego, czy po raz pierwszy stykasz się z językiem, czy jest to już Twoje kolejne podej- ście. O tempie i sposobie nauki decydujesz jed- nak samodzielnie, zależnie od własnych potrzeb, możliwości i chęci. Ułatwia to struktura całego kursu, jak i poszczególnych lekcji. 6 Jednostka lekcyjna składa się z dialogu lub czytanki wraz z tłumaczeniem, słownictwa, objaś- nień gramatycznych i językowych („Jak to dzia- ła?”) oraz ćwiczeń wraz z kluczem. Ćwiczenia najlepiej rozwiązywać po zapoznaniu się z dialo- giem, słownictwem i częścią poświęconą grama- tyce. Najpełniej wykorzystasz ćwiczenia wykonu- jąc je zarówno ustnie jak i pisemnie. Po przerobieniu pięciu regularnych jed- nostek lekcyjnych masz szansę samodzielnie sprawdzić swoje postępy. Lekcja powtórkowa („Sprawdź się!”) ćwiczenia na rozumienie ze słuchu, obszerny test wyboru z zagadnień ję- zykowych i gramatycznych przedstawionych w poprzednich lekcjach, a na koniec krzyżówka, żebyś się trochę rozerwał. N ieocenioną pomocą w przyswajaniu pra- widłowej wymowy czy nauce rozumienia ze słuchu są umieszczone na płycie audio CD na- grania, dokonane przez rodowitych Francuzów. Naukę słownictwa z pewnością ułatwi Ci to, że słówka czytane są najpierw przez polskiego, a potem francuskiego lektora, dzięki czemu łatwo W s t ę p można je sobie powtarzać, słuchając choćby w samochodzie. Przy wszystkich fragmentach książki, które zostały nagrane, umieściliśmy sym- bole 02 z numerami odpowiadających im ście- żek – wreszcie nie musisz skakać po płycie w po- szukiwaniu właściwego nagrania. Symbole odsyłają do towarzyszącego książce programu multimedialnego, który posze- rza możliwości kursu o interaktywne sposoby nauki z wykorzystaniem komputera (dotyczy peł- nego pakietu multimedialnego z dołączoną płytą CD-ROM; jeśli kupiłeś wersję z samą płytą audio, CD-ROM możesz zamówić w internecie na stro- nie http://www.WydawnictwoLingo.pl) N ajważniejsze jednak jest to, że korzystając z naszego kursu poznajesz żywy język, czytasz i słuchasz dialogów na aktualne tematy, uczysz odnajdywać się w życiowych sytuacjach. Z życzeniami sukcesów w nauce Zespół autorów i redaktorów Lingo www.WydawnictwoLingo.pl 7 A l a c a f é t é r i a 1. A la cafétéria – Salut, Patricia. Comment vas-tu ? Patricia: – Bonjour Madame. Un café et un thé s’il vous plaît. Martin: Patricia: – Martin ! Ça va très bien, merci, et toi ? Martin: Patricia: – Non, je suis avec une amie. Elle est là-bas. Martin: Patricia: – Bien sûr, avec plaisir ! Anna, je te présente Martin, un ami belge. Martin, c’est Anna, elle est Polonaise. – Ça va, merci ! Tu es seule ? – Tu me présentes ? anna: Martin: anna: Martin: anna: Martin: – Bonjour Martin, enchantée. – Bonjour Anna. Tu es étudiante ici ? – Non, je suis en vacances. Et toi, tu es étudiant ? – Non, je travaille ici. Mais je suis de Bruxelles. – Oh, je vais demain à Bruxelles ! – Tu vas à Bruxelles ? C’est intéressant ! Słownictwo la cafétéria (f) – kafeteria bonjour – dzień dobry madame (f) – pani un café (m) – kawa et – i un thé (m) – herbata s’il vous plaît – poproszę salut (m) – cześć être – być seul(e) – sam(a) avec – z un ami (m) – przyjaciel une amie (f) – przyjaciółka là-bas – tam (przy pokazywaniu) présenter – przedstawiać bien sûr – oczywiście un plaisir (m) – przyjemność belge – belgijski (belgijska) elle est – ona jest Polonais (Polonaise) – Polak (Polka) tu es – ty jesteś enchanté(e) – miło mi poznać un étudiant (m) – student une étudiante (f) – studentka ici – tutaj en vacances – na wakacjach toi – ty moi – ja travailler – pracować Bruxelles – Bruksela aller – iść; jechać intéressant(e) – ciekawy(a)(e), interesujący(a)(e) demain – jutro 01 02 03 8 LEçON 1 Tłumaczenie W kafeterii. P: Dzień dobry pani. Jedną kawę i jedną herbatę poproszę. M: Cześć Patricia, co u ciebie słychać? P: O, Martin! Bardzo dobrze, dziękuję, a u ciebie? M: U mnie w porządku, dziękuję. Jesteś sama? P: Nie, jestem z przyjaciółką. M: Przedstawisz mnie? P: Oczywiście. Z przyjemnością! Aniu, przedstawiam ci Martina, przyjaciela z Belgii (dosł. belgijskiego przyjaciela). Martin, to Anna, jest Polką. A: Dzień dobry Martin, bardzo mi miło. M: Dzień dobry Aniu. Studiujesz tutaj? (dosł. jesteś tutaj studentką?) A: Nie, jestem na wakacjach. A ty? M: Nie, pracuję tutaj. Ale pochodzę (dosł. jestem) z Brukseli. A: O! Jutro jadę do Brukseli. M: Jedziesz jutro do Brukseli? A to ciekawe! Więcej słówek i zwrotów Comment allez-vous ? – Jak się pan(i) miewa? Comment tu t’appelles ? – Jak się nazywasz? Comment vous vous appelez ? – Jak się pan(i) nazywa? Votre nom, s’il vous plaît. – Pańskie (pani) nazwisko proszę. (forma oficjalna, urzędowa) Je m’appelle ... – Nazywam się... Mon nom est ... – Moje nazwisko... Votre adresse, s’il vous plaît. – Pana(i) adres poproszę. (forma oficjalna, urzędowa) Quelle est votre adresse ? – Jaki jest pana(i) adres? Votre nationalité, s’il vous plaît ? – Pana(i) narodowość? Quelle est votre nationalité ? Jaka jest pana(i) narodowość? Tu es de quelle nationalité ? – Jakiej jesteś narodowości? Jak to działa? Czasowniki nieregularne être i aller – czas teraźniejszy Wiele czasowników w języku francuskim odmienia się w sposób nieregularny, jak np. czasownik être (być) lub aller (iść, jechać). www.WydawnictwoLingo.pl 9 A l a c a f é t é r i a être – być lp. je suis [żəsüi] tu es [tüε] il est [ilε] elle est [εlε] on est [õnε] lm. nous sommes [nusom] vous êtes [wuzεt] ils sont [ilsõ] elles sont [εlsõ] Uwaga: W odmianie czasowników w języku francuskim pominięcie zaimka osobowego – je, tu, il itd. – jest, inaczej niż w języku polskim, niedopuszczalne. Np.: Je suis de Bruxelles. (Jestem z Brukseli.) aller – iść, jechać lp. je vais [żəwε] tu vas [tüwa] il va [ilwa] elle va [εlwa] on va [õwa] lm. nous allons [nuzalõ] vous allez [vuzale] ils vont [ilvõ] elles vont [εlvõ] Należy również zapamiętać idiomatyczne znaczenie czasownika aller w zwrocie: Comment ça va ? – Co słychać? Jak leci? (dosł. Jak to idzie?) Ça va bien, merci ! – Dziękuję, dobrze! (dosł. Idzie dobrze, dziękuję!) Uwaga! Formę grzecznościową (pan/pani/państwo) w języku francuskim wyrażamy przy pomocy 2 os. liczby mnogiej vous, np. Comment allez-vous ? Jak się pan(i) miewa? Jak się państwo miewacie? Kłopoty z rzeczownikiem: rodzaj i rodzajnik Rodzajniki nieokreślone (articles indéfinis) Rzeczowniki w języku francuskim występują w dwóch rodzajach – męskim 10 LEçON 1 (masculin) i żeńskim (féminin), w przeciwieństwie do języka polskiego, nie ma rodzaju nijakiego. Rodzaj rzeczownika w liczbie pojedynczej możemy rozpoznać w zdaniu po rodzajniku: un – rodzajnik nieokreślony rodzaju męskiego, une – rodzajnik nieokreślony rodzaju żeńskiego Rodzajniki nieokreślone mogą być tłumaczone za pomocą zaimka nieokreślonego jakiś, pewien np.: On va dans une caféteria ? – Idziemy do (jakiejś) kawiarni? Un monsieur est venu. – Przyszedł jakiś pan. Uwaga: tę formę ma też liczebnik jeden, jedna: Un café, s’il vous plaît. – Jedną kawę poproszę. W liczbie mnogiej (pluriel) do obu rodzajów używamy rodzajnika des: des amis – rodzaj męski liczba mnoga des vacances – rodzaj żeński liczba mnoga Tu as des amis à Paris ? – Masz (jakichś) znajomych w Paryżu? Tworzenie rodzaju żeńskiego rzeczowników Niektóre rzeczowniki podobnie jak w języku polskim mogą występować w rodzaju męskim i żeńskim, np.: un ami – une amie (przyjaciel – przyjaciółka) un étudiant – une étudiante (student – studentka) Oprócz rodzajnika w rodzaju żeńskim zmienia się również końcówka rzeczownika, pojawia się zwykle -e, dzięki któremu wymawiamy ostatnią, nie wymawianą w rodzaju męskim, spółgłoskę: étudiant [etüdiã] – étudiante [etüdiãt] Tworzenie liczby mnogiej rzeczowników Liczbę mnogą tworzymy dodając do rzeczownika -s. Należy pamiętać również o zmianie rodzajnika: un café – des cafés un ami – des amis www.WydawnictwoLingo.pl 11 A l a c a f é t é r i a Wymowa Jedną z ważniejszych zasad wymowy w języku francuskim jest liaison, czyli łączenie ostatniej spółgłoski i pierwszej samogłoski wyrazów należących do jednej grupy rytmicznej, np.: un ami [ęnami], un étudiant [ęnetüdiã], des amies [dezami], vous êtes [wuzεt], nous allons [nuzalõ] Ćwiczenia 1. Wstaw odpowiednią formę czasownika être lub aller: 1. Tu ............... Français ? 2. Comment .................... -vous ? 3. Ça ........... très bien, merci. 4. Vous ............. Polonaise ? 5. Je ............ de Varsovie. 6. Je ............... à Bruxelles avec une amie. 2. Wstaw odpowiedni zaimek osobowy. 1. ................ es Belge ? 2. ................ êtes de Paris ? 3. ................ allez souvent en Suisse ? 4. ................ est étudiante ? 5. ................ vont demain à Bruxelles. 3. Znajdź odpowiedź. 1. Comment tu t’appelles ? 2. Comment allez-vous ? 3. Votre nom, s’il vous plaît. 4. Quelle est votre adresse ? 5. Tu es de quelle nationalité ? a. Dupré, Michel Dupré. b. Je suis polonais. c. Je m’appelle Paul Vabre. d. Ça va, merci. Et vous ? e. 3, Avenue Reille, Paris. 12
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

FRANCUSKI raz a dobrze + nagrania Audio. Intensywny kurs w 30 lekcjach
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: