Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00085 003715 22425739 na godz. na dobę w sumie

autor: Bp Michał Nowodworski

NOWOŚCI dodane od twojej poprzedniej wizyty: +3
2021-12-02
Literaci pogańscy w pierwszych wiekach chrystianizmu - ebook/epub
Literaci pogańscy w pierwszych wiekach chrystianizmu - ebook/epub
Bp Michał Nowodworski
Armoryka

Pojawienie się chrześcijaństwa pogańscy literaci przyjęli z obojętnością lub pogardą. Tym się też tłumaczy, dlaczego w ich pismach, w których drobne owego czasu notowane są fakty, albo żadnej, albo też zaledwie pobieżną znajdujemy wzmiankę o fakcie pierwszorzędnego dla ludzkości znaczenia. Milczenie to chciano objaśnić inaczej, a mianowicie twierdzeniem, że liczba chrześcijan wówczas była nieznaczną i że chrystianizm był...

2021-12-01
Chrystianizm i materializm - ebook/epub
Chrystianizm i materializm - ebook/epub
Bp Michał Nowodworski
Armoryka

Wszystkie wrogie chrystianizmowi doktryny: idealne, realne i realno-idealne, ustąpiły ostatecznie przed materializmem. Materializm stał się za dni naszych potęgą wielką, i ufny w tę swoją potęgę, do otwartego już wystąpił z chrystianizmem boju, do walki na śmierć lub życie. Widział jednak, że walki tej zwycięsko prowadzić nie zdoła w sferze prawdziwej nauki i ścisłej myśli...

2021-11-09
Literaci pogańscy w pierwszych wiekach chrystianizmu - ebook/epub
Literaci pogańscy w pierwszych wiekach chrystianizmu - ebook/epub
Bp Michał Nowodworski-45%
Armoryka
Niechęć literatów pogańskich do chrystianizmu najlepiej się pokazuje z Lucjana Samosateńskiego (pisał pod koniec drugiego wieku). Nie ma wątpliwości, że za jego czasów chrystianizm dobrze był znany; pisma sofistów dowodzą, że znali oni główne zarysy nauki ewangelicznej, w ˝Pseudomantis, a przede wszystkim w liście do Kroniusza o śmierci Peregrina, znajdują się częste napaści na naukę chrześcijańską...