Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00129 004317 21714917 na godz. na dobę w sumie

autor: Dr Zbigniew Osiak

NOWOŚCI dodane od twojej poprzedniej wizyty: +52
2015-07-10
Historia teorii względności. Tom 3. Od Maxwella do Einsteina  - ebook/pdf
Historia teorii względności. Tom 3. Od Maxwella do Einsteina - ebook/pdf
Dr Zbigniew Osiak
Self Publishing

'Historia Teorii Względności. Od Maxwella do Einsteina' jest trzecim z pięciu tomów pomocniczych materiałów do prowadzonego przeze mnie seminarium dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim.

Zbigniew Osiak

2015-05-20
Energia w Szczególnej Teorii Względności - ebook/pdf
Energia w Szczególnej Teorii Względności - ebook/pdf
Dr Zbigniew Osiak
Self Publishing

Przedstawiono nowe relatywistyczne wyrażenia dla energii kinetycznej, spoczynkowej i całkowitej różniące się od powszechnie stosowanych analogicznych wyrażeń. W szczególności wykazano, że wartość energii spoczynkowej jest o połowę mniejsza od wartości wynikającej z zasady równoważności masy i energii Einsteina. Najpopularniejszy wzór fizyki jest niepoprawny!

Energy in Special Relativity - ebook/pdf
Energy in Special Relativity - ebook/pdf
Dr Zbigniew Osiak
Self Publishing

Presented in this paper the new relativistic formulas for kinetic, rest and total energies differ from the commonly applied analogous expressions. The new relativistic kinetic energy and its relation with the spatial part of the four-momentum are given by the expressions similar to its classical equivalents. In particular, I justified that the rest energy is half of the amount determined by the traditional relation...

2014-07-27
Teoria Względności – Błędne Interpretacje - ebook/pdf
Teoria Względności – Błędne Interpretacje - ebook/pdf
Dr Zbigniew Osiak
Self Publishing

„Teoria Względności – Błędne Interpretacje” zawiera pomocnicze materiały do wykładu wygłoszonego przeze mnie dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim.

2014-07-20
Teoria Względności – Wyniki - ebook/pdf
Teoria Względności – Wyniki - ebook/pdf
Dr Zbigniew Osiak
Self Publishing

„Teoria Względności – Wyniki” jest zapisem wykładu wygłoszonego przeze mnie dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim.

2014-07-16
Fizyka - ebook/pdf
Fizyka - ebook/pdf
Dr Zbigniew Osiak
Self Publishing

Fizyka jest ilustrowaną encyklopedią przeznaczoną dla szerokiego grona Czytelników. Zawiera ponad 1600 haseł sformułowanych w niezwykle przystępny sposób.

2014-07-01
Wykłady z Fizyki – Mechanika - ebook/pdf
Wykłady z Fizyki – Mechanika - ebook/pdf
Dr Zbigniew Osiak
Self Publishing

„Wykłady z Fizyki – Mechanika” są pierwszym tomem pomocniczych materiałów do jednorocznego kursu fizyki prowadzonego przeze mnie na różnych kierunkach inżynierskich. Zainteresowani studiowaniem fizyki znajdą tu podstawowe pojęcia, prawa, jednostki, wzory, wykresy i przykłady.

Teoria Względności – Kulisy - ebook/pdf
Teoria Względności – Kulisy - ebook/pdf
Dr Zbigniew Osiak
Self Publishing

„Teoria Względności – Kulisy” jest zapisem wykładu wygłoszonego przeze mnie dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim.

Teoria Względności – Prekursorzy - ebook/pdf
Teoria Względności – Prekursorzy - ebook/pdf
Dr Zbigniew Osiak
Self Publishing

„Teoria Względności – Prekursorzy” jest zapisem wykładu wygłoszonego przeze mnie dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim.

Teoria Względności – Czarne Dziury - ebook/pdf
Teoria Względności – Czarne Dziury - ebook/pdf
Dr Zbigniew Osiak
Self Publishing

Teoria Względności – Czarne Dziury jest zapisem wykładu wygłoszonego przeze mnie dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim.

Teoria Względności – Kosmologia Relatywistyczna - ebook/pdf
Teoria Względności – Kosmologia Relatywistyczna - ebook/pdf
Dr Zbigniew Osiak
Self Publishing

Teoria Względności – Kosmologia Relatywistyczna jest zapisem wykładu wygłoszonego przeze mnie dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim.

Pamiętniki Prababki - ebook/pdf
Pamiętniki Prababki - ebook/pdf
Dr Zbigniew Osiak
Self Publishing

Pamiętniki te stanowią ponadczasowe studium losu człowieczego, jednocześnie uświadamiając nam nikły wpływ nań „wielkich” wydarzeń dziejowych. Pisane były w latach 1916-1929 przez Teodorę Olszańską z domu Werbską. Nie znalazłem w nich nawet wzmianki o pierwszej wojnie światowej, rewolucji w Rosji czy odzyskaniu niepodległości przez Polskę.

Giganci Teorii Względności - ebook/pdf
Giganci Teorii Względności - ebook/pdf
Dr Zbigniew Osiak
Self Publishing

Prezentowana encyklopedia zawiera 144 portrety prekursorów, twórców i propagatorów teorii względności oraz informacje o wkładzie wniesionym przez nich w powstanie i rozwój tej dziedziny fizyki. Zamieszczono spis wszystkich prac Einsteina dotyczących szczególnej i ogólnej teorii względności oraz jednolitej teorii pola.

Szczególna Teoria Względności - ebook/pdf
Szczególna Teoria Względności - ebook/pdf
Dr Zbigniew Osiak
Self Publishing

Szczególna Teoria Względności przeznaczona jest dla studentów wszystkich uczelni, na których wykładana jest fizyka. Może być przydatna dla nauczycieli fizyki w szkołach średnich. Mam nadzieję, że zostanie wykorzystana również przez zawodowych relatywistów.

Szczególna Teoria Względności jest pierwszą częścią tryptyku, pozostałe dwie to:

• Ogólna Teoria Względności

• Twórcy Teorii Względności

Szczegółowe informacje...

English-Polish and Polish-English Dictionary of Physical Terms - ebook/pdf
English-Polish and Polish-English Dictionary of Physical Terms - ebook/pdf
Dr Zbigniew Osiak
Self Publishing

English-Polish and Polish-English Dictionary of Physical Terms contain more than 1600 entries in alphabetic and thematic layouts.

Silva Rerum 44 - ebook/pdf
Silva Rerum 44 - ebook/pdf
Dr Zbigniew Osiak
Self Publishing

Prezentowany tomik „Silva Rerum 44” zawiera wybrane utwory napisane przeze mnie w ciągu 44 lat. Udostępnione wiersze stanowią szkicowy zapis istotnych dla mnie zdarzeń. Zawodowo zajmuję się badaniem teorii względności z punktu widzenia historyka, krytyka i metodologa fizyki. W fizyce i poezji najbardziej fascynuje mnie akt twórczy.

Zadania problemowe z biofizyki - ebook/pdf
Zadania problemowe z biofizyki - ebook/pdf
Dr Zbigniew Osiak
Self Publishing

Książka ta zawiera ponad 170 zadań z biofizyki. Stanowią one ilustrację i uzupełnienie prowadzonych przeze mnie wykładów z biofizyki dla studentów pierwszego roku fizjoterapii.

Zadania problemowe z fizyki - ebook/pdf
Zadania problemowe z fizyki - ebook/pdf
Dr Zbigniew Osiak
Self Publishing

Książka ta zawiera 360 zadań z fizyki. Stanowią one ilustrację i uzupełnienie prowadzonych przeze mnie wykładów z fizyki dla studentów pierwszego roku różnych kierunków inżynierskich.

Elektryczność - ebook/pdf
Elektryczność - ebook/pdf
Dr Zbigniew Osiak
Self Publishing

Prezentowany podręcznik przeznaczony jest dla studentów wszystkich uczelni, na których wykładana jest fizyka. Może być przydatny dla nauczycieli fizyki w szkołach średnich. Cechą charakterystyczną tej książki jest brak numeracji wzorów. Wymusiło to swoisty sposób realizacji wykładanego materiału.

2014-06-30
Encyklopedia Fizyki - ebook/pdf
Encyklopedia Fizyki - ebook/pdf
Dr Zbigniew Osiak-8%
Self Publishing

Encyklopedia zawiera (około 1600 haseł oraz 500 kolorowych rysunków):

• definicje podstawowych pojęć fizyki

• prawa fizyki

• wzory i wykresy

• jednostki

• poglądowe ilustracje pojęć i praw

• przykłady

• ciekawostki

• notki biograficzne

• informacje dotyczące historii fizyki

• propozycje wykonania doświadczeń

• komentarze

• adresy stron internetowych

• angielskie odpowiedniki polskich nazw

Dla kogo przeznaczona...

Antygrawitacja - ebook/pdf
Antygrawitacja - ebook/pdf
Dr Zbigniew Osiak-8%
Self Publishing

W rozprawie tej opisano zjawisko antygrawitacji w ramach ogólnej teorii względności oraz podano przykłady jego zastosowania takie jak czarne dziury i nowy model wszechświata wyjaśniający problemy współczesnej kosmologii. Zaproponowano stosunkowo prosty eksperyment testujący przedstawione hipotezy.

Zastosowanie teorii grafów do analizy stabilności stanów stacjonarnych w sieciach reakcji enzymatycznych - ebook/pdf
Zastosowanie teorii grafów do analizy stabilności stanów stacjonarnych w sieciach reakcji enzymatycznych - ebook/pdf
Dr Zbigniew Osiak-8%
Self Publishing

Wszystkie rozpatrywane w tej pracy rodzaje grafów można utworzyć na podstawie równań stechiometrycznych. Główną zaletą metod grafowych jest możliwość uzyskania informacji o stabilności stanów stacjonarnych bez wypisywania w jawnej postaci jakichkolwiek równań. Dają one również możliwość konstrukcji układów enzymatycznych o zadanych własnościach.

Ogólna Teoria Względności - ebook/pdf
Ogólna Teoria Względności - ebook/pdf
Dr Zbigniew Osiak-8%
Self Publishing

Ogólna Teoria Względności przeznaczona jest dla studentów wszystkich uczelni, na których wykładana jest fizyka. Może być przydatna dla nauczycieli fizyki w szkołach średnich. Mam nadzieję, że zostanie wykorzystana również przez zawodowych relatywistów.

Ogólna Teoria Względności jest drugą częścią tryptyku, pozostałe dwie to:

• Szczególna Teoria Względności

• Twórcy Teorii Względności

Szczegółowe informacje bibliograficzne...

2014-06-25
Wykłady z Fizyki – Akustyka - ebook/pdf
Wykłady z Fizyki – Akustyka - ebook/pdf
Dr Zbigniew Osiak-8%
Self Publishing

„Wykłady z fizyki – Akustyka” są drugim tomem pomocniczych materiałów do jednorocznego kursu fizyki prowadzonego przeze mnie na różnych kierunkach inżynierskich. Zainteresowani studiowaniem fizyki znajdą tu podstawowe pojęcia, prawa, jednostki, wzory, wykresy i przykłady.

2014-06-24
Wykłady z Fizyki – Elektromagnetyzm - ebook/pdf
Wykłady z Fizyki – Elektromagnetyzm - ebook/pdf
Dr Zbigniew Osiak
Self Publishing

„Wykłady z fizyki – Elektromagnetyzm” są ósmym tomem pomocniczych materiałów do jednorocznego kursu fizyki prowadzonego przeze mnie na różnych kierunkach inżynierskich. Zainteresowani studiowaniem fizyki znajdą tu podstawowe pojęcia, prawa, jednostki, wzory, wykresy i przykłady.

Wykłady z Fizyki – Magnetyzm - ebook/pdf
Wykłady z Fizyki – Magnetyzm - ebook/pdf
Dr Zbigniew Osiak-8%
Self Publishing

„Wykłady z fizyki – Magnetyzm” są siódmym tomem pomocniczych materiałów do jednorocznego kursu fizyki prowadzonego przeze mnie na różnych kierunkach inżynierskich. Zainteresowani studiowaniem fizyki znajdą tu podstawowe pojęcia, prawa, jednostki, wzory, wykresy i przykłady.

Wykłady z Fizyki – Elektryczność - ebook/pdf
Wykłady z Fizyki – Elektryczność - ebook/pdf
Dr Zbigniew Osiak-8%
Self Publishing

„Wykłady z fizyki – Elektryczność” są szóstym tomem pomocniczych materiałów do jednorocznego kursu fizyki prowadzonego przeze mnie na różnych kierunkach inżynierskich. Zainteresowani studiowaniem fizyki znajdą tu podstawowe pojęcia, prawa, jednostki, wzory, wykresy i przykłady.

Wykłady z Fizyki – Termodynamika - ebook/pdf
Wykłady z Fizyki – Termodynamika - ebook/pdf
Dr Zbigniew Osiak-8%
Self Publishing

„Wykłady z fizyki – Termodynamika” są piątym tomem pomocniczych materiałów do jednorocznego kursu fizyki prowadzonego przeze mnie na różnych kierunkach inżynierskich. Zainteresowani studiowaniem fizyki znajdą tu podstawowe pojęcia, prawa, jednostki, wzory, wykresy i przykłady.

Wykłady z Fizyki – Grawitacja - ebook/pdf
Wykłady z Fizyki – Grawitacja - ebook/pdf
Dr Zbigniew Osiak-8%
Self Publishing

„Wykłady z fizyki – Grawitacja” są czwartym tomem pomocniczych materiałów do jednorocznego kursu fizyki prowadzonego przeze mnie na różnych kierunkach inżynierskich. Zainteresowani studiowaniem fizyki znajdą tu podstawowe pojęcia, prawa, jednostki, wzory, wykresy i przykłady.

Wykłady z Fizyki – Hydromechanika - ebook/pdf
Wykłady z Fizyki – Hydromechanika - ebook/pdf
Dr Zbigniew Osiak-8%
Self Publishing

„Wykłady z fizyki – Hydromechanika” są trzecim tomem pomocniczych materiałów do jednorocznego kursu fizyki prowadzonego przeze mnie na różnych kierunkach inżynierskich. Zainteresowani studiowaniem fizyki znajdą tu podstawowe pojęcia, prawa, jednostki, wzory, wykresy i przykłady.

Pokaż więcej...