Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00016 002018 22764992 na godz. na dobę w sumie

autor: Grzegorz Łaszczyca

NOWOŚCI dodane od twojej poprzedniej wizyty: +5
2022-07-29
System Prawa Administracyjnego Procesowego. Czynności procesowe w postępowaniu administracyjnym ogólnym. Tom 2. Część 3 - ebook/pdf
System Prawa Administracyjnego Procesowego. Czynności procesowe w postępowaniu administracyjnym ogólnym. Tom 2. Część 3 - ebook/pdf
Grzegorz Łaszczyca, Andrzej Matan
Wolters Kluwer

W tomie II Systemu Prawa Administracyjnego Procesowego, część 3 Czynności procesowe w postępowaniu administracyjnym ogólnym, autorzy szczegółowo omówili następujące kwestie:

  • fakty i czynności administracyjnoprocesowe,
  • przesłanki dopuszczalności postępowania administracyjnego oraz przesłanki dopuszczalności i warunki legalności czynności administracyjnoprocesowych,
  • prawidłowość...

2022-07-27
System Prawa Administracyjnego Procesowego, TOM IV. Postępowania autonomiczne i szczególne. Postępowania niejurysdykcyjne - ebook/pdf
System Prawa Administracyjnego Procesowego, TOM IV. Postępowania autonomiczne i szczególne. Postępowania niejurysdykcyjne - ebook/pdf
Andrzej Matan, Grzegorz Łaszczyca
Wolters Kluwer

W tomie IV Systemu Prawa Administracyjnego Procesowego autorzy omówili:

  • dwa postępowania autonomiczne: podatkowe i konsularne,
  • kilkanaście postępowań jurysdykcyjnych szczególnych (typowych) oraz trzy postępowania szczególne uznane za nietypowe ze względu na sferę administracji publicznej, w jakiej są stosowane (zakładowe i korporacyjne) bądź tryb ich prowadzenia i sposób zakończenia (mieszany)...
System Prawa Administracyjnego Procesowego. Tom 2. Część 4. Dynamika postępowania administracyjnego ogólnego - ebook/pdf
System Prawa Administracyjnego Procesowego. Tom 2. Część 4. Dynamika postępowania administracyjnego ogólnego - ebook/pdf
Czesław Martysz, Grzegorz Łaszczyca
Wolters Kluwer

W części 4 Tomu II  Sytemu Prawa Administracyjnego Procesowego omówiono problematykę przebiegu postępowania administracyjnego:

  • począwszy od jego wszczęcia,
  • poprzez postępowanie dowodowe (wyjaśniające), uwzględniające analizę wszystkich prawnie dopuszczalnych środków dowodowych, łącznie z czynnościami postępowania mediacyjnego oraz czynnościami współdziałania różnych organów w trakcie tej fazy postępowania...

2022-03-04
System Prawa Administracyjnego Procesowego. Tom 3. Część 1. Administracyjne postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające - ebook/pdf
System Prawa Administracyjnego Procesowego. Tom 3. Część 1. Administracyjne postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające - ebook/pdf
Dariusz Ryszard Kijowski, Grzegorz Łaszczyca, Andrzej Matan
Wolters Kluwer

Tom III Systemu Administracyjnego Prawa Procesowego prezentuje dorobek polskiej doktryny w zakresie badań nad prawem regulującym postępowanie organów administracyjnych zmierzających do przymusowego wykonania obowiązków pozostających w zakresie odpowiedzialności administracji publicznej przez osoby uchylające się od dobrowolnego wykonania takich powinności. Dostarcza również informacji o możliwościach uniknięcia ponoszenia ciężarów...
System Prawa Administracyjnego Procesowego. Tom 3. Część 2. Administracyjne postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające - ebook/pdf
System Prawa Administracyjnego Procesowego. Tom 3. Część 2. Administracyjne postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające - ebook/pdf
Dariusz Ryszard Kijowski, Grzegorz Łaszczyca, Andrzej Matan
Wolters Kluwer

Tom III Systemu Administracyjnego Prawa Procesowego prezentuje dorobek polskiej doktryny w zakresie badań nad prawem regulującym postępowanie organów administracyjnych zmierzających do przymusowego wykonania obowiązków pozostających w zakresie odpowiedzialności administracji publicznej przez osoby uchylające się od dobrowolnego wykonania takich powinności. Dostarcza również informacji o możliwościach uniknięcia ponoszenia ciężarów...