Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00131 006104 21333048 na godz. na dobę w sumie

autor: Iwona Sepioło

NOWOŚCI dodane od twojej poprzedniej wizyty: +2
2016-11-03
Przestępstwo niegospodarności z art. 296 KK - ebook/pdf
Przestępstwo niegospodarności z art. 296 KK - ebook/pdf
Iwona Sepioło
C. H. Beck

Prezentowana monografia zawiera rozważania na temat przestępstwa niegospodarności z art. 296 KK. Po uchyleniu przepisu art. 585 KSH (przestępstwo działania na szkodę spółki) przepisy art. 296 KK stały się jedynym karnoprawnym instrumentem ochrony podmiotów gospodarczych przed nadużyciami ze strony menedżerów. Jednocześnie w ostatnich kilku latach ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie istotnych zmian w treści znamion art...

Nullum crimen sine lege - ebook/pdf
Nullum crimen sine lege - ebook/pdf
Iwona Sepioło
C. H. Beck

Zawarte w publikacji rozdziały traktują regułę nullum crimen sine lege jako element procesu interpretacji przepisów wszystkich dziedzin prawa oraz wytyczną w wykładni i stanowieniu prawa karnego materialnego i procesowego.

W publikacji omówiono wszystkie praktyczne aspekty zasady nullum crimen sine lege zarówno w prawie karnym materialny, karnym procesowym, jak i m.in. prawie konstytucyjnym...