Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00466 008096 20231232 na godz. na dobę w sumie

autor: Izabela Albrycht(red.)

NOWOŚCI dodane od twojej poprzedniej wizyty: +2
2014-06-28
The impact of shale gas extraction on the socio-economic development of regions - an American success story and potential opportunities for Poland - ebook/pdf
The impact of shale gas extraction on the socio-economic development of regions - an American success story and potential opportunities for Poland - ebook/pdf
Izabela Albrycht(red.)-8%
Self Publishing

 

The report is an attempt at a comprehensive analysis of economic and social considerations related to unconventional gas exploration and production in Poland and its individual regions. The report encompasses an impact assessment of the conventional gas production sector in Poland on local economic processes. Its findings, juxtaposed with experiences of the North American shale gas revolution, resulted in a list of possible benefits to socio-economic...

Wpływ wydobycia gazu łupkowego na rozwój społeczno-ekonomiczny regionów - amerykańskie success story i potencjalne szanse dla Polski - ebook/pdf
Wpływ wydobycia gazu łupkowego na rozwój społeczno-ekonomiczny regionów - amerykańskie success story i potencjalne szanse dla Polski - ebook/pdf
Izabela Albrycht(red.)-8%
Self Publishing

Raport jest próbą rzetelnej analizy uwarunkowań ekonomicznych i społecznych, związanych z poszukiwaniem i eksploatacją złóż gazu niekonwencjonalnego w Polsce i w jej poszczególnych regionach. Raport zawiera autorską analizę wpływu sektora wydobywczego gazu konwencjonalnego w Polsce na lokalne procesy gospodarcze. Zestawienie jej wyników z doświadczeniami północnoamerykańskiej rewolucji łupkowej...