Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00129 002424 22602241 na godz. na dobę w sumie

autor: Janusz Barta

NOWOŚCI dodane od twojej poprzedniej wizyty: +9
2017-09-27
Prawo autorskie - ebook/pdf
Prawo autorskie - ebook/pdf
Ryszard Markiewicz, Janusz Barta
Wolters Kluwer
Janusz Barta i Ryszard Markiewicz od wielu lat kierują Katedrą Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (dawniej: Instytut Prawa Własności Intelektualnej UJ). Zajmują się problematyką praw na dobrach niematerialnych, w szczególności prawem autorskim. Opublikowali w Wolters Kluwer m.in. następujące opracowania: Ustawa o ochronie baz danych...


2014-06-29
Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz - ebook/pdf
Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz - ebook/pdf
Janusz Barta, Ryszard Markiewicz
Wolters Kluwer

Piąte wydanie Komentarza zawiera szczegółowe i wyczerpujące omówienie wszystkich zagadnień prawa autorskiego istotnych dla wydawców, twórców, producentów, przedstawicieli organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, a także radców prawnych i sędziów.
Autorzy wiele miejsca poświęcili zagadnieniom:

  • dozwolonego użytku utworów chronionych - wynagrodzeniu z tego tytułu i postaciom dozwolonego użytku publicznego...

2014-06-19
2014-06-16
Prawo autorskie. System Prawa Prywatnego. Tom 13 - ebook/epub
Prawo autorskie. System Prawa Prywatnego. Tom 13 - ebook/epub
Janusz Barta, Jan Błeszyński, Monika Czajkowska-Dąbrowska-5%
C. H. Beck

Przedmiotem analizy Tomu 13. Systemu Prawa Prywatnego są zagadnienia prawa autorskiego. Jest to obecnie jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin prawa, charakteryzująca się jednocześnie dużą dynamiką zmian legislacyjnych. Powoduje to jednocześnie zapotrzebowanie na aktualne i kompleksowe omówienie przedmiotowej problematyki – również w kontekście nowych koncepcji pojawiających się zarówno w literaturze jak i w...

2013-07-19
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - e-wydanie - Zeszyt 2010/107
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - e-wydanie - Zeszyt 2010/107
2010-03-05-14%
Wolters Kluwer Polska

Zeszyt (107) - Prace z prawa własności intelektualnej

Paweł Sarnecki
Charakter prawny Komisji Prawa Autorskiego w świetle Konstytucji RP
str. 5

Łukasz Maśko, Paweł Żerański
'Normalne korzystanie' z programów komputerowych przy świadczeniu usług finansowych i medialnych z użyciem systemów teleinformatycznych na tle europeizacji prawa polskiego
str. 38

Żaneta Pacud
Wyłączenie patentowania metod leczniczych...
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - e-wydanie - Zeszyt 2009/106
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - e-wydanie - Zeszyt 2009/106
2009-11-23-14%
Wolters Kluwer Polska

Zeszyt 106 - Prace z prawa własności intelektualnej


Janusz Barta, Ryszard Markiewicz
Trzystopniowy test z art. 35 pr. aut. i pr. pokr.
str. 5

Krzysztof Gienas
Imperatywny charakter dozwolonego użytku prywatnego?
str. 17

Zbigniew Pinkalski
Wyłączenia spod ochrony prawnoautorskiej - art. 4 pr. aut. i pr. pokr.
str. 36

Joanna Banasiuk, Joanna Sieńczyło-Chlabicz
Porozumienie twórców a powstanie dzieła współautorskiego
str...

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - e-wydanie - Zeszyt 2009/105
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - e-wydanie - Zeszyt 2009/105
2009-09-02-14%
Wolters Kluwer Polska

Zeszyt 105 - Prace z prawa własności intelektualnej


Janusz Barta, Ryszard Markiewicz
Przechowywanie utworów na stronach internetowych
czytaj str. 5

Krzysztof Gienas
Problem implementacji dyrektywy 2006/115/WE w zakresie public lending right
czytaj str. 60

Damian Flisak
Wydłużenie okresu ochrony praw pokrewnych, czyli jak z poważnego tematu uczynić groteskę
czytaj str. 76

Krzysztof Felchner
Nazwa odmiany rośliny chronionej wyłącznym...

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - e-wydanie - Zeszyt 2009/104
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - e-wydanie - Zeszyt 2009/104
2009-05-29-14%
Wolters Kluwer Polska

Zeszyt 104 - Prace z prawa własności intelektualnej

Janusz Barta, Ryszard Markiewicz
Dozwolony użytek: antologie i wypisy
czytaj str. 5

Agnieszka Wachowska
Cytat utworu audiowizualnego w świetle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
czytaj str. 22

Rafał M. Sarbiński
Ustalenie pokrzywdzonego przestępstwem bezumownego rozpowszechniania utworu (art. 116 pr. aut. i pr. pokr.)
czytaj str...Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - e-wydanie - Zeszyt 2009/103
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej - e-wydanie - Zeszyt 2009/103
2009-03-03-14%
Wolters Kluwer Polska

Zeszyt 103 - Prace z prawa własności intelektualnej

Andrzej Matlak
Reemisja kablowa utworów w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego
str. 5

Agnieszka Vetulani
Dzieła osierocone - w poszukiwaniu europejskiego rozwiązania
str. 26

Dariusz Kasprzycki
Własność intelektualna w programach ramowych Unii Europejskiej
str. 70

Katarzyna Jasińska
Relacja ochrony przyznanej na podstawie u...