Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00905 005025 21758789 na godz. na dobę w sumie

autor: Kinga Bobińska

NOWOŚCI dodane od twojej poprzedniej wizyty: +2
2017-09-27
Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. Komentarz - ebook/pdf
Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. Komentarz - ebook/pdf
Krzysztof Eichstaedt, Kinga Bobińska, Piotr Gałecki
Wolters Kluwer
Książka stanowi kompleksowe i przejrzyste omówienie wszystkich aspektów prawnych regulacji ochrony zdrowia psychicznego, dotyczących m.in.:
- ochrony praw osoby chorej psychicznie, poszanowania jej godności oraz zapewnienia nale-żytej pomocy,
- przyjęcia do szpitala psychiatrycznego lub do domu pomocy społecznej,
- instytucji przymusu bezpośredniego,
- postępowania przed sądem opiekuńczym w sprawach określonych w ustawie...

2014-06-24
Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. Komentarz - ebook/pdf
Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. Komentarz - ebook/pdf
Piotr Gałecki, Kinga Bobińska, Krzysztof Eichstaedt-8%
Lexis Nexis

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. Komentarz to publikacja kierowana przede wszyst-kim do sędziów, adwokatów, radców prawnych, a także aplikantów tych korporacji zawo-dowych, biegłych specjalizujących się w problematyce spraw związanych z ochroną zdrowia psychicznego, a także lekarzy, w szczególności psychiatrów i psychologów. Komentarz można również polecić pracownikom instytucji zajmujących się sprawami opieki społecznej...