Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00058 029521 23435864 na godz. na dobę w sumie

autor: Piotr Karlik

NOWOŚCI dodane od twojej poprzedniej wizyty: +6
2022-11-28
Stosowanie tymczasowego aresztowania. Analiza praktyczna - ebook/pdf
Stosowanie tymczasowego aresztowania. Analiza praktyczna - ebook/pdf
Piotr Karlik, Bartosz Pilitowski
Wolters Kluwer

Nadużywanie tymczasowego aresztowania jest stałym problemem polskiego procesu karnego, który w praktyce oznacza, że wystarczy kilka wersów uzasadnienia, aby pozbawić człowieka wolności. Opracowanie jest zbiorem wniosków i rekomendacji wynikających z badania na temat stosowania w Polsce w ostatnich latach tymczasowego aresztowania, które Fundacja Court Watch Polska przeprowadziła w 2019 r...

2022-10-14
Polski proces karny. Wydanie 2 - ebook/pdf
Polski proces karny. Wydanie 2 - ebook/pdf
Anna Gerecka-Żołyńska, Barbara Janusz-Pohl, Piotr Karlik, Stanisław Stachowiak, Paweł Wiliński, Martyna Kusak
Wolters Kluwer

Polski proces karny ukazuje uniwersalne wartości procesu karnego i jego podstawowe założenia konstrukcyjne.

Wydanie 2. zawiera omówienie m.in. zmian wprowadzonych do postępowania karnego w związku z pandemią COVID-19, w tym dotyczących zdalnych posiedzeń aresztowych, ograniczenia dostępu do akt, wydłużenia okresu przedawnienia karalności czynu oraz modyfikacji składów orzekających...

2022-09-28
Prawo karne wykonawcze - ebook/pdf
Prawo karne wykonawcze - ebook/pdf
Anna Gerecka-Żołyńska, Piotr Karlik, Martyna Kusak, Paweł Wiliński
Wolters Kluwer

Podręcznik w sposób usystematyzowany przedstawia najważniejsze zagadnienia prawa karnego wykonawczego w tym m.in. zagadnienia dotyczące postępowania wykonawczego oraz wpływ zobowiązań międzynarodowych na kształt krajowych rozwiązań w zakresie prawa karnego wykonawczego ze szczególnym podkreśleniem zasady humanitaryzmu.


W opracowaniu zaprezentowano m.in.:

• uczestników postępowania wykonawczego wraz z omówieniem ich pozycji w tym...2022-03-04
Polski proces karny - ebook/pdf
Polski proces karny - ebook/pdf
Paweł Wiliński, Piotr Karlik, Martyna Kusak
Wolters Kluwer

Polski proces karny ukazuje w sposób nowatorski uniwersalne wartości procesu karnego i jego najważniejsze założenia konstrukcyjne.

Celem podręcznika jest przekazanie czytelnikowi spójnego, analitycznego, a jednocześnie skoncentrowanego na najważniejszych kwestiach opracowania. Wszystkie omawiane zagadnienia, w tym te najbardziej złożone, autorzy przedsta­wili jasno i zrozumiale, zwłaszcza dla osób...


2021-12-14
Polski proces karny - ebook/pdf
Polski proces karny - ebook/pdf
Paweł Wiliński, Piotr Karlik, Martyna Kusak
Wolters Kluwer

Polski proces karny ukazuje w sposób nowatorski uniwersalne wartości procesu karnego i jego najważniejsze założenia konstrukcyjne.

Celem podręcznika jest przekazanie czytelnikowi spójnego, analitycznego, a jednocześnie skoncentrowanego na najważniejszych kwestiach opracowania. Wszystkie omawiane zagadnienia, w tym te najbardziej złożone, autorzy przedsta­wili jasno i zrozumiale, zwłaszcza dla osób...


2017-09-27
Poręczenie majątkowe w polskim procesie karnym - ebook/pdf
Poręczenie majątkowe w polskim procesie karnym - ebook/pdf
Piotr Karlik
Wolters Kluwer
Piotr Karlik doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu postępowania karnego; uczestnik i organizator krajowych i międzynarodowych konferencji dotyczących problematyki postępowania karnego; koordynator projektów europejskich DG Justice; stypendysta Fundacji Uniwersytetu im...