Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00212 002792 22447336 na godz. na dobę w sumie

autor: Praca zbiorowa

NOWOŚCI dodane od twojej poprzedniej wizyty: +1214
2022-05-12
Wybrane zagadnienia prawa medycznego wobec wyzwań pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 - ebook/pdf
Wybrane zagadnienia prawa medycznego wobec wyzwań pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 - ebook/pdf
Praca zbiorowa
Wydawnictwo Naukowe Silva RERUM

Oddawana do rąk czytelników publikacja stanowi zbiór opracowań poświęconych wielowątkowym problemom, jakie pojawiły się na tle pandemii COVID-19. W artykułach składających się na monografię zajęto się całym wachlarzem problemów natury prawnej wywołanych wirusem SARS-CoV-2. Zebrane teksty odnoszą się zarówno do problematyki prawa unijnego, jak i konstytucyjnego, administracyjnego...

2022-04-16
6 pytań o transport busami w 2022 r - ebook/pdf
6 pytań o transport busami w 2022 r - ebook/pdf
Praca zbiorowa-22%
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

Firmy te muszą: uzyskać licencję transportową – na transport międzynarodowy, kierowcy-obcokrajowcy muszą dysponować świadectwem kierowcy, firma ma powołać zarządzającego transportem! Przewozy te objęte zostaną też taryfikatorem kar od maja 2022 r.
Należy jednak pamiętać, że zmiany te nie będą dotyczyły transportu krajowego, a także transportów zagranicznych, ale wykonywanych „na potrzeby własne”...

2022-04-06
Żertwa. Antologia słowiańskiego horroru - ebook/epub
Żertwa. Antologia słowiańskiego horroru - ebook/epub
Praca zbiorowa
Wydawnictwo IX

Literacka ofiara dla pradawnych Bogów. Piąta odsłona projektu “Słowiański Horror” trafiła pod skrzydła IX, a wraz z nią wyróżniający się autorzy polskiej literatury grozy sięgający w rodzimą przeszłość, aby przywołać z niej upiory, których słowiańska ziemia nigdy się nie pozbyła. Przewrotne, oryginalne historie pełne zarówno krwawej makabry jak i mocno uderzającej w psychikę wywrotowej...


2022-03-20
Bezpieczeństwo cyfrowych danych medycznych - EDM i teleporady - ebook/pdf
Bezpieczeństwo cyfrowych danych medycznych - EDM i teleporady - ebook/pdf
Praca zbiorowa
Wiedza i Praktyka

Od 2021 roku obowiązkowe stało się prowadzenie dokumentacji medycznej na nowych zasadach. Należy m.in. zapewnić stały dostęp i zabezpieczenia przed wprowadzaniem zmian w dokumentacji medycznej przez osoby nieuprawnione. Poza tym jej prowadzenie i udostępnianie będzie odbywało się w określonych formatach i standardach. Niniejsza publikacja jest poświęcona regułom prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej...

2022-03-08
Składki w 2022 r. - 10 praktycznych wskazówek, jak je opłacać - ebook/epub
Składki w 2022 r. - 10 praktycznych wskazówek, jak je opłacać - ebook/epub
Praca zbiorowa-22%
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

Jak od 1 stycznia 2022 r. prawidłowo naliczać składkę na ubezpieczenie zdrowotne? Jaką podstawę wymiaru należy stosować? Jak rozliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne? Jaka grupa ubezpieczonych może liczyć na niższą stopę procentową składki na ubezpieczenie zdrowotne? Co zmieni się w dokumentach rozliczeniowych ZUS DRA i ZUS RCA? Do kiedy trzeba będzie przekazać dokumenty rozliczenie i opłacić składki na ubezpieczenie zdrowotne...

2022-03-05
Program Ochrony Roślin Rolniczych 2022 - ebook/pdf
Program Ochrony Roślin Rolniczych 2022 - ebook/pdf
Praca zbiorowa
Agro Wydawnictwo

Program Ochrony Roślin Rolniczych na rok 2022 jest najnowszą, jedną z wiodących i cyklicznych publikacji wydawanych przez Agro Wydawnictwo. Posiada zalecenia dotyczące ochrony roślin – substancje czynne oraz dawki. Zawarte informacje dotyczą wszystkich gatunków zbóż (pszenica, pszenżyto, jęczmień, owies, żyto), rzepaku ozimego i jarego, ziemniaka, kukurydzy, buraków cukrowych, roślin strączkowych (groch...

2022-02-25
Ten Człowiek - ebook/epub
Ten Człowiek - ebook/epub
Praca zbiorowa
Oficyna Wydawnicza VOCATIO

TEN CZŁOWIEK - e-book
Powieść


Wydanie pierwsze
Format: ePub/Mobi
Liczba stron wersji papierowej: 248

ISBN: 978-83-7829-334-7
 

Historia życia, działalności i nauczania Jezusa Chrystusa w postaci zharmonizowanej narracji opartej na tekstach czterech ewangelii

Czasami czytając relacje ewangeliczne o życiu i działalności Jezusa Chrystusa, możemy czuć się nieco znużeni tym, iż tak wiele opisów u Mateusza...

Zamknięcie roku 2021 w jednostkach sektora publicznego - ebook/pdf
Zamknięcie roku 2021 w jednostkach sektora publicznego - ebook/pdf
Praca zbiorowa-22%
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

W rozdziałach I–III opisano czynności przygotowawcze niezbędne do zakończenia 2021 roku, w tym inwentaryzację składników aktywów i pasywów jednostki oraz ich ewidencję na dzień bilansowy. W rozdziale IV przedstawiono właściwy sposób przygotowania ksiąg rachunkowych do zamknięcia. W rozdziałach V i VI omówiono sprawozdawczość budżetową i finansową na koniec roku, a w rozdziale VII – terminy sporządzenia sprawozdania z wykonania...

2022-02-24
Szkolenia kierowców - zmiany w 2022 - ebook/pdf
Szkolenia kierowców - zmiany w 2022 - ebook/pdf
Praca zbiorowa-22%
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

Najnowsze zmiany, dotyczące kodu 95, kwalifikacji wstępnej oraz szkoleń okresowych kierowców zawodowych, wchodzą w życie. Oznaczają dla kierowców, właścicieli firm transportowych i zarządzających transportem dużą rewolucję. Szkolenia będą przeprowadzane w inny sposób niż dotychczas, dokumenty będą przekazywane elektronicznie, dla każdego kierowcy będzie zakładany profil, zmienią się zasady dotyczące zwolnień z obowiązku...

Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie. Nowy Testament w Nowym Przekładzie Dynamicznym - ebook/epub
Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie. Nowy Testament w Nowym Przekładzie Dynamicznym - ebook/epub
Praca zbiorowa
Oficyna Wydawnicza VOCATIO

DOBRA WIADOMOŚĆ O RATUNKU W CHRYSTUSIE - E-BOOK

(Nowy Testament we współczesnym języku polskim)
Nowy Przekład Dynamiczny

 

Nowy Testament NPD został wyposażony w aparat studyjny wspierający każdego czytelnika niemającego opieki eklezjalnej w samodzielnym poznawaniu przesłania Bożego Słowa. Zaliczyć do tego należy:

 • 6260 filologicznych, historycznych i teologicznych przypisów dolnych...


2022-02-22
Przypadki kryminalne. Oblicza Dextera – dyskusja nad sprawstwem, winą, karą - ebook/pdf
Przypadki kryminalne. Oblicza Dextera – dyskusja nad sprawstwem, winą, karą - ebook/pdf
Praca zbiorowa-19%
Wydawnictwo Literackie Silva Rerum

Wśród Autorów publikacji są osoby zaangażowane w walkę z przestępczością,
ochronę i pomoc pokrzywdzonym i ich rodzinom. Są to funkcjonariusze służb mundurowych
i wymiaru sprawiedliwości, kuratorzy sądowi, członkowie grup poszukiwawczych,
dziennikarze, biegli z zakresu nauk sądowych, naukowcy i praktycy z zakresu
badania przestępczości. Niektóre teksty mają bardzo naukowy charakter...
2022-02-16
Baza BDO - praktyczny poradnik użytkownika (ewidencja, sprawozdawczość i inne obowiązki) - ebook/pdf
Baza BDO - praktyczny poradnik użytkownika (ewidencja, sprawozdawczość i inne obowiązki) - ebook/pdf
Praca zbiorowa-22%
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

W sierpniu i we wrześniu 2021 roku wprowadzono kilka istotnych zmian w funkcjonowaniu systemu BDO, m.in. z zakresu modułu ewidencjonowania odpadów. rejestr funkcjonuje już od 23 stycznia 2018 r., jednak nadal daleko mu do doskonałości. Od 1 stycznia 2020 roku wpisy do rejestru dokonuje się tylko na wniosek elektroniczny. Wszystkie papierowe wnioski są odrzucane. Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie BDO jest właściwy miejscowo marszałek...

2021-12-14
Atlas Zboża - chwasty, choroby, szkodniki, niedobory - ebook/pdf
Atlas Zboża - chwasty, choroby, szkodniki, niedobory - ebook/pdf
Praca zbiorowa
Agro Wydawnictwo

Atlas Zboża. Identyfikacja agrofagów i niedoborów pokarmowych. Wydanie drugie, poszerzone.

Producenci roślin zbożowych  w naszym kraju borykają się z wieloma problemami. Zmieniający się klimat powoduje, że będziemy obserwować coraz większe natężenie chorób i szkodników. Ponadto ograniczenia legislacyjne związane z Europejskim Zielonym Ładem sprawiają, że ochrona i nawożenie roślin będzie wymagało od producentów większej...

2021-12-08
Przymierze nowoczesnej teologii z filozofią ku obaleniu Religii Chrystusowej - ebook/epub
Przymierze nowoczesnej teologii z filozofią ku obaleniu Religii Chrystusowej - ebook/epub
Praca zbiorowa
Armoryka

Wiek XVIII ze wszystkich poprzedzających był najstraszliwszy dla Kościoła katolickiego. W ciągu niego powstały przeciwko niemu sekty tak zuchwałe, chytre i silne jak nigdy nie było. Pewien rodzaj ˝filozofów˝, już od dawna wszelkich środków nadaremnie próbował ku zaprowadzeniu ogólnej religii ˝czysto ludzkiej˝. Niestrudzonym zabiegom około szerzenia ˝oświaty, religijnej wolnomyślności i powszechnego braterstwa˝ zawsze stawała...

Pelagianizm i semipelagianizm - ebook/epub
Pelagianizm i semipelagianizm - ebook/epub
Praca zbiorowa
Armoryka

Przekonanie o sile i jakości ludzkiej natury było podstawową zasadą nauki Pelagiusza. Teolog ten wierzył, że natura ludzka, jako stworzona przez Boga, jest zdolna przezwyciężyć grzech i osiągnąć świętość. Grzech pierworodny popełniony przez Adama był jedynie 'złym przykładem', jego skutki nie przeszły na potomstwo pierwszych rodziców w postaci zepsutej natury. Podobnie widział pelagianizm rolę Jezusa Chrystusa jako 'dającego...

2021-12-04
Objawienia prywatne - ebook/epub
Objawienia prywatne - ebook/epub
Praca zbiorowa
Armoryka

Ten, który ustanowił ów godny podziwienia porządek, zastrzega sobie tu i ówdzie pewne od niego wyjątki. Toteż nie należy zapominać o tym, że jakkolwiek Pan Bóg ustanowił Kościół widzialnym pośrednikiem między sobą i ludźmi; zastrzegł sobie przecież stosunki bezpośrednie z duszami. A nawet jeśli dobrze rzeczy zbadamy, musimy przyznać, że to widzialne społeczeństwo ludzi między sobą...

2021-11-29
Eksperymenty i badania na zwierzętach - ebook/pdf
Eksperymenty i badania na zwierzętach - ebook/pdf
Praca zbiorowa-30%
Wydawnictwo Literackie Silva Rerum

Czy mamy prawo wykorzystywać zwierzęta w eksperymentach? Czy w jakiejkolwiek
ustawie są wzmianki o tym, że takie badanie jest wymagane, aby
produkt mógł wejść do obiegu na rynek (chyba że to lek lub chemikalia)? Czy
są sprecyzowane metody, jakimi dany środek ma zostać przebadany, aby mógł
się znaleźć w sprzedaży? Co tak naprawdę daje ludzkości jakikolwiek test na
zwierzęciu? Jaka jest świadomość społeczna na temat tego...


2021-11-13
Wypowiedzenie umowy o pracę kierowcy - 13 ważnych porad ekspertów - ebook/pdf
Wypowiedzenie umowy o pracę kierowcy - 13 ważnych porad ekspertów - ebook/pdf
Praca zbiorowa-22%
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

Wypowiadanie kierowcom umów o pracę albo umów zlecenia to temat, który budzi wiele wątpliwości. Jak określić przyczynę wypowiedzenia, gdy jest nią epidemia COVID-19? Czy firma może wypowiedzieć umowę zlecenia w trybie natychmiastowym? Czy pracodawca może cofnąć decyzję o zwolnieniu kierowcy ze świadczenia pracy i udzielić urlopu? To tylko niektóre z problemów, jakie możesz mieć...

2021-10-14
Ziemniak - hodowla, odmiany, przechowywanie, przetwórstwo - ebook/pdf
Ziemniak - hodowla, odmiany, przechowywanie, przetwórstwo - ebook/pdf
Praca zbiorowa
Agro Wydawnictwo

Publikacja Specjalna Ziemniak pod red. dr hab. Katarzyny Rębarz to obszerne uzupełnienie uznanego wśród czytelników Atlasu Ziemniak. Chwasty, choroby, szkodniki i niedobory.

PS Ziemniak skupia się na praktycznych aspektach dotyczących m. in uprawy ziemniaków na wczesny zbiór, doboru odmian, ochrony, zbioru, przechowalnictwa oraz przetwórstwa. Czytelnik znajdzie tutaj również ogromną dawkę wiedzy na temat nawadniania ziemniaka oraz...

2021-10-06
Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego. Tom 4. Dokumenty i pisma procesowe w pragmatyce służbowej - ebook/pdf
Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego. Tom 4. Dokumenty i pisma procesowe w pragmatyce służbowej - ebook/pdf
Praca zbiorowa, Dorota Mocarska
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

SPIS TREŚCI

Wstęp
Rozdział 1. Historia, tradycja i etos służby policyjnej
Rozdział 2. Elementy psychologii w zarządzaniu oraz wybrane aspekty komunikacji społecznej
Rozdział 3. Organizacja i zarządzanie
Rozdział 4. Wybrane zagadnienia z materialnego prawa administracyjnego
Rozdział 5. Wybrane zagadnienia z postępowania administracyjnego
Rozdział 6. Postępowanie w sprawach o wykroczenia
Rozdział 7...

2021-09-26
Pragmatyka służbowa w policji akty prawne. Wydanie III poprawione i uzupełnione - ebook/pdf
Pragmatyka służbowa w policji akty prawne. Wydanie III poprawione i uzupełnione - ebook/pdf
Praca zbiorowa
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

WSTĘP

Wykorzystując wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z prawa policyjnego, w tym dostrzegając trudności, jakie sprawia studentom usystematyzowanie wiedzy z tego obszaru, a także biorąc pod uwagę sugestie funkcjonariusz y Policji wskazujących na potrzebę opracowania niniejszej publikacji, zespół autorski podjął trud przygotowania oddawanej właśnie w ręce Czytelników publikacji Pragmatyka służbowa w Policji...

2021-09-23
Miasto na plus. Eseje o polskich przestrzeniach miejskich - ebook/epub
Miasto na plus. Eseje o polskich przestrzeniach miejskich - ebook/epub
Praca zbiorowa
Wysoki Zamek

Książka, która zachęca do optymistycznego myślenia o mieście. Zbiór 11 tekstów o polskiej przestrzeni miejskiej, zainspirowanych poglądami autora MIASTA SZCZĘŚLIWEGO, Charlesa Montgomery’ego. Różne punkty widzenia, różnorodna tematyka, która od kilku lat przewija się w debacie publicznej, po raz pierwszy zostały ujęte  w ramy książki. MIASTO NA PLUS powstało z potrzeby pokazania...

2021-09-08
Sądecczyzna w historiografii, literaturze i mediach - ebook/pdf
Sądecczyzna w historiografii, literaturze i mediach - ebook/pdf
Praca zbiorowa-20%
Wydawnictwo Edukacyjne
Książka składa się z prac wygłoszonych podczas konferencji naukowej zorganizowanej z okazji 720. rocznicy lokacji miasta Nowego Sącza w czerwcu 2012 roku. Prezentowana tutaj książka to pierwsze tak wieloaspektowe ujęcie dziejów i kultury Sądecczyzny z perspektywy historiograficznej, literaturoznawczej i medialnej. Podobna perspektywa wynika co najmniej z dwóch powodów: Sądecczyzna zarówno historycznie...
2021-09-01
Urlop wypoczynkowy: wymiar i udzielanie 35 przykładów z praktyki - ebook/pdf
Urlop wypoczynkowy: wymiar i udzielanie 35 przykładów z praktyki - ebook/pdf
Praca zbiorowa
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

Nabycie prawa do urlopu wiąże się ściśle z pozostawaniem w stosunku pracy. Decyduje o tym okoliczność, czy pracownik uprzednio był zatrudniony na podstawie umowy o pracę, a jeśli tak, to czy pierwsza praca, jaką wykonywał, przypadała w tym samym roku, w którym został zatrudniony.

2021-08-24
Elektronizacja zamówień publicznych. Poradnik dla zamawiających - ebook/pdf
Elektronizacja zamówień publicznych. Poradnik dla zamawiających - ebook/pdf
Praca zbiorowa-22%
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

O ile większe jednostki zamawiające miały już okazję poznać elektroniczne narzędzia komunikacji, o tyle w przypadku mniejszych podmiotów taki wymóg wprowadzono dopiero od stycznia 2021 r. Nadal jednak istnieje wiele pytań i wątpliwości, które wymagają wyjaśnienia i interpretacji przepisów, np. jak wybrać i jak stosować narzędzia komunikacji elektronicznej, jak prawidłowo oceniać oferty wykonawców składane elektronicznie...

2021-08-20
Granice wyobraźni - ebook/epub
Granice wyobraźni - ebook/epub
Praca zbiorowa-20%
WasPos
Nieprzewidywalne, emocjonujące, dające do myślenia takie właśnie są historie przedstawione na kartach antologii Granice Wyobraźni. Szesnastu autorów zaprasza Cię do świata własnej wyobraźni, gdzie prawda miesza się ze złudzeniem, dobrzy bohaterowie miewają gorsze oblicza, a rozwiązanie zagadki bywa bardzo zaskakujące. Wyrusz na wyprawę pirackim statkiem i poznaj silną kobietę...
2021-07-20
W cieniu Bangor - ebook/epub
W cieniu Bangor - ebook/epub
Praca zbiorowa-40%
Wydawnictwo Dom Horroru

Usiądź wygodnie w fotelu i przypomnij sobie czas, kiedy miałeś sześć, osiem, może dziesięć lat, zapomnij, że jesteś dorosły, rozejrzyj się wokół i zadaj sobie pytanie: „co by było, gdyby?'. Nieważne czy akurat jesz śniadanie, prowadzisz auto, siedzisz przy biurku w pracy czy ogarniasz poranną toaletę w zaciszu pozornie bezpiecznej łazienki. Zastanów się nad magią...

2021-07-07
 Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 1 - ebook/epub
Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 1 - ebook/epub
Praca zbiorowa
Phantom Books
 • Bartłomiej Szwajger – Sakrament
 • Michał Brzozowski – Smuteczkowe promieniowanie tła
 • Tomasz Graczykowski – Dziennik Philipa Derckheta: Budowla
 • Izabela „9kier” Pogiernicka – Kolce – cykl.
  Górny Park
  Strzał w plecy
  Kopuła
  Fasola
  Odcienie Barbie
  Głos
  Vladimir
  Kolce
 • Mateusz Kopacz – Teatr chemiczny
 • Krzysztof Matkowski – Między
 • Paweł Mateja – Mało rymów
 • Marcin Miętus –...
  2021-06-25
  7 problemów z przewozami na potrzeby własne - ebook/pdf
  7 problemów z przewozami na potrzeby własne - ebook/pdf
  Praca zbiorowa-22%
  Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

  Poradnik omawia podstawowe problemy przewozów na potrzeby własne. W publikacji znajdziesz odpowiedzi na następujące pytania: Międzynarodowe przewozy NPW – czy potrzebne zaświadczenie? Czy można wystawić fakturę za transport przy przewozach NPW? Kiedy transport pojazdem do 7,5 t można traktować jak NPW? Przewóz NPW z użyciem naczepy kontrahenta. Czy transport lawetą to przewóz NPW...

  2021-05-03
  70 lat Chińskiej Republiki Ludowej w ujęciu interdyscyplinarnym - ebook/epub
  70 lat Chińskiej Republiki Ludowej w ujęciu interdyscyplinarnym - ebook/epub
  Praca zbiorowa-18%
  Wydawnictwo Akademickie DIALOG

  Siedem dekad po utworzeniu Chińskiej Republiki Ludowej państwo to dysponuje coraz większą swobodą w dążeniu do realizacji własnych celów i działania nie według narzuconych z zewnątrz, ale samodzielnie wytyczonych reguł. Celem niniejszego opracowania jest odpowiedź na pytanie o charakter tych dążeń oraz metody ich realizacji. Czytelnik ma tu sposobność zapoznania się rozmaitymi spojrzeniami na historię i kondycję współczesnych...

  Pokaż więcej...