Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00032 001072 24504694 na godz. na dobę w sumie
100 pytań o zmiany w przepisach ZUS.                                        Składki, Zasiłki, e-zwolnienia, emerytury, świadczenia rodzinne - ebook/pdf
100 pytań o zmiany w przepisach ZUS. Składki, Zasiłki, e-zwolnienia, emerytury, świadczenia rodzinne - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788374403955 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Publikacja zawiera odpowiedzi na pytania dotyczące zmian dotyczących m.in.: nowego katalogu ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniom społecznym i warunków objęcia tymi ubezpieczeniami, zniesienia niektórych obowiązków płatników związanych z dokumentacją rozliczeniową, zasad oskładkowania przychodów z umowy zlecenia.„100 pytań o zmiany w ZUS” to zebrane i kompleksowo opracowane odpowiedzi na najczęściej zadawane przez płatników pytania, których znajomość jest niezbędna, aby prawidłowo wywiązywać się z obowiązków wobec ZUS.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PRAWO PRACY I ZUS NR 8 INDEKS 403547 ISBN 978-83-7440-519-5 WRZESIEŃ 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5 VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU 100 PYTAŃ O ZMIANY W PRZEPISACH ZUS składki, zasiłki, e-zwolnienia, emerytury, świadczenia rodzinne Jakie składki należy opłacać za zleceniobiorcę wykonującego więcej niż jedną umowę zlecenia po zmianach od 1 stycznia 2016 r. Jakie nowe zasady obowiązują w zakresie ustalania uprawnień do zasiłków oraz obliczania ich wysokości Jakie nowe obowiązki płatników związane są z wprowadzeniem e-zwolnień lekarskich ISBN 978-83-7440-519-5 Partner merytoryczny Rewolucyjne zmiany w Kodeksie pracy na 2016 rok! Publikacja omawia m.in.: • zmiany w zawieraniu terminowych umów o pracę • nowe zasady rozwiązywania umów na czas określony • zmiany w udzielaniu urlopów macierzyńskich i rodzicielskich • nowe reguły dokumentowania zwolnień lekarskich, tzw. e-zwolnień okładka miękka, 500 stron, format B5 Zamów już dziś w promocyjnej cenie 129 zł zamiast 149 zł! www.sklep.infor.pl 801 626 666, 22 212 07 30 bok@infor.pl 100 PYTAŃ O ZMIANY W PRZEPISACH ZUS składki, zasiłki, e-zwolnienia, emerytury, świadczenia rodzinne Jakie składki należy opłacać za zleceniobiorcę wykonującego więcej niż jedną umowę zlecenia po zmianach od 1 stycznia 2016 r. Jakie nowe zasady obowiązują w zakresie ustalania uprawnień do zasiłków oraz obliczania ich wysokości Jakie nowe obowiązki płatników związane są z wprowadzeniem e-zwolnień lekarskich www.infororganizer.pl Najszybsze odpowiedzi Mobilny INFORorganizer to najszybszy dostęp do aktualności dla księgowych. Aplikacja błyskawicznie dostarczy informacje z zakresu prawa i podatków na twoją komórkę. Bezpłatna aplikacja 155x128_io_mobile_cb.indd 1 2015-09-24 16:02:19 100 PYTAŃ O ZMIANY W PRZEPISACH ZUS Grupa INFOR PL Dyrektor Centrum Rynku Firm Marzena Nikiel Redaktorzy merytoryczni Agata Pinzuł Joanna Stolarska Redaktor graficzno-techniczny Monika Rodziewicz Korekta Grażyna Legucka Adres redakcji 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 www.pgp.infor.pl Prezes Zarządu Ryszard Pieńkowski INFOR PL Spółka Akcyjna 01-042 Warszawa ul. Okopowa 58/72 www.infor.pl Biuro Reklamy tel. 22 530 44 44 e-mail: reklama.dgp@infor.pl Biuro Obsługi Klienta 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel.: 22 212 07 30, 801 626 666, e-mail: bok@infor.pl strona: www.sklep.infor.pl Druk COLDRUK Copyright by INFOR PL Spółka Akcyjna. Publika- cja jest chroniona przepisami prawa autorskiego. Wykonywanie kserokopii lub powielanie inną me- todą oraz rozpowszechnianie bez zgody wydaw- cy w całości lub części jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej. Materiałów niezamówionych nie zwracamy, za- chowując sobie prawo do skrótów i zmian tytułu. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść reklam zamieszczonych na łamach. Spis treści I. Zmiany w zakresie oskładkowania przychodów członków rad nadzorczych . . . . . . . . . . . . . . . 7 1. Do jakich ubezpieczeń należy zgłosić członka rady nadzorczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2. Jakie kody ubezpieczeń dla członków rad nadzorczych obowiązują od 1 stycznia 2015 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 3. Jakie składki ZUS należne są za członka rady nadzorczej zatrudnionego równolegle w 2 spółkach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 11 4. Jak oskładkować zaległe wynagrodzenia członka rady nadzorczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Czy członek rady nadzorczej ma prawo do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego . . . . 13 6. Jak ustalić podstawę wymiaru składki zdrowotnej za członka rady nadzorczej po zmianach od 1 stycznia 2015 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 II. Zmiany w zakresie oskładkowania umów zlecenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 7. Jakie składki od 1 stycznia 2016 r. należy obowiązkowo opłacać za zleceniobiorcę wykonującego u płatnika więcej niż 1 umowę zlecenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 8. Jak prawidłowo ustalić tytuł ubezpieczenia zleceniobiorcy po zmianach od 1 stycznia 2016 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 9. Jak po zmianach przepisów oskładkować wynagrodzenie zleceniobiorcy z ustalonym prawem do renty lub emerytury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 10. Jakie składki z tytułu własnej działalności będzie opłacać od 2016 r. przedsiębiorca jednocześnie zatrudniony na podstawie umowy zlecenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 11. Jakie składki będą należne za zleceniobiorcę z 2 umowami zlecenia i pracą na część etatu z wynagrodzeniem niższym niż minimalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 12. Czy płatnik będzie miał możliwość zweryfikować w ZUS dane przekazane przez zleceniobiorcę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 13. W jaki sposób po zmianie przepisów dotyczących oskładkowania zleceń płatnik może wpłynąć na obniżenie kosztów zatrudnienia zleceniobiorców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 14. W jakim terminie można rozwiązać umowę o zamówienie publiczne w związku ze zmianami w oskładkowaniu umów zlecenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 15. Czy zleceniobiorca może podlegać ubezpieczeniom w KRUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 16. Czy kontrakt menedżerski wykonywany w ramach działalności pozarolniczej podlega oskładkowaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 III. Nowa aplikacja Płatnik 10.01.001 – najczęstsze problemy użytkowników . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 17. Od kiedy wszyscy użytkownicy aplikacji Płatnik będą zobowiązani do zainstalowania jej nowej wersji 10.01.001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 18. Dlaczego nie wszyscy użytkownicy mają do dyspozycji te same funkcje nowego Płatnika . . . 31 19. Jakie dane można pobrać z ZUS za pośrednictwem nowego Płatnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 20. Skąd użytkownik dowie się o zakresie danych pobranych z ZUS przez nowego Płatnika . . . . 34 21. Jakie są warunki pobierania danych z ZUS za pomocą nowego Płatnika . . . . . . . . . . . . . . . . 36 22. Jak nanieść w kartotece ubezpieczonego dane dotyczące ubezpieczeń . . . . . . . . . . . . . . . . 36 23. Jak korzystać ze słownika adresowego w nowym Płatniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 24. Jak ustalić prawidłowy schemat podlegania ubezpieczeniom, korzystając z nowego Płatnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 25. Jakie błędy w nowym Płatniku uznawane są za krytyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 IV. Inne zmiany w zakresie ubezpieczeń i składek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 26. Od kiedy płatnik nie ma obowiązku sprawdzania dokumentów rozliczeniowych ZUS za poprzedni rok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 27. Czy płatnik ma obowiązek przekazania rocznej informacji o należnych składkach osobie zgłoszonej tylko do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego . . . . . . . . . . . . . . . 41 28. Jak skorzystać z nowych ułatwień w zakresie zawierania układu ratalnego z ZUS . . . . . . . . 42 WWW.INFOR.PL 3 sPIs TReścI 29. Jakie zmiany od 1 stycznia 2016 r. przewidziano dla zadłużonych pracodawców . . . . . . . . . 44 30. Jaką pomoc płatnik będzie mógł uzyskać w ZUS od doradcy w sprawie układów ratalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 31. Jakie składki od 1 stycznia 2016 r. zobowiązana będzie opłacać osoba prowadząca działalność pozarolniczą, jednocześnie zatrudniona na podstawie umowy o pracę nakładczą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 32. Na jakich warunkach rolnik pobierający świadczenie opiekuńcze może pozostać w KRUS od 1 października 2015 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 33. Czy umowa o praktyki absolwenckie zawarta w 2016 r. z wynagrodzeniem przewyższającym 3700 zł podlega oskładkowaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 34. Jakie korzyści w zakresie refundacji składek wprowadzono dla niepełnosprawnych przedsiębiorców od 1 czerwca i 1 października 2015 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 35. Jakie zmiany zajdą we wskaźnikach składkowych w związku ze zmianą minimalnego wynagrodzenia w 2016 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 36. Od kiedy z podstawy wymiaru składek wyłączone są środki na rehabilitację zawodową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 37. Jak będą wyglądać nowe wnioski o refundację składek niepełnosprawnych przedsiębiorców i rolników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 V. Nowe zasady w zakresie ustalania prawa do zasiłków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 38. Od kiedy możliwe będzie dzielenie się urlopem rodzicielskim z ubezpieczonym-ojcem dziecka, niebędącym pracownikiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 39. W jakich sytuacjach będzie możliwe jednoczesne korzystanie z zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego przez rodziców dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 40. Komu przysługuje zasiłek macierzyński w razie pobytu matki w szpitalu . . . . . . . . . . . . . . . . 57 41. Czy owdowiałemu pracownikowi przysługuje zasiłek macierzyński za okres przed 14 sierpnia 2014 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 42. Na jakich warunkach zasiłek macierzyński przysługuje ojcu w związku z podjęciem zatrudnienia przez matkę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 43. Za jaki okres należny jest ojcu zasiłek macierzyński w przypadku śmierci nieubezpieczonej matki dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 44. Czy pracownik ma prawo do zasiłku macierzyńskiego, w sytuacji gdy nieubezpieczona matka dziecka jest niezdolna do samodzielnej egzystencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 45. Od kiedy przysługuje pracownikowi zasiłek macierzyński, w sytuacji gdy matka dziecka pracuje i porzuciła dziecko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 46. Od kiedy urlop macierzyński przysługuje ojcu, w sytuacji gdy ubezpieczona-matka dziecka jest niezdolna do samodzielnej egzystencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 47. Kiedy ubezpieczonemu-ojcu dziecka przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy . . . . . . . . 65 48. Czy ojciec ma prawo do zasiłku macierzyńskiego, jeśli matka dziecka zmarła przy porodzie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 49. Jak ustalać prawo do świadczeń chorobowych na przełomie roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 50. Jakie dokumenty powinien złożyć pracownik występujący o urlop macierzyński, w sytuacji gdy matka dziecka jest osobą niezdolną do samodzielnej egzystencji . . . . . . . . 68 51. Czy z tytułu opieki nad chorą macochą przysługuje zasiłek opiekuńczy . . . . . . . . . . . . . . . . 69 52. Za jaki okres wypłacić zasiłek macierzyński, jeżeli pracownica przyjęła na wychowanie dziecko w wieku 6 lat i 11 miesięcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 VI. Zmiany w zasadach ustalania podstawy wymiaru zasiłków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 53. Jaki wpływ na łączny wymiar urlopu i wysokość zasiłku macierzyńskiego ma zlikwidowanie dodatkowego urlopu rodzicielskiego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 4 100 PYTAŃ O zmIANY W PRzePIsAch zUs sPIs TReścI 54. Jaka wysokość zasiłku przysługuje ojcu dziecka, którego matka jest niezdolna do samodzielnej egzystencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 55. Jakie będą różnice między zasiłkiem wypłaconym przedsiębiorcy ustalonym na starych i na nowych zasadach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 56. Czy po zmianach przepisów będzie możliwe łączenie wykorzystywania dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy etatowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 57. Czy przedsiębiorcza matka może mieć liczony zasiłek według starych zasad, jeśli urodzi dziecko po 1 listopada 2015 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 58. Jak wyliczyć podstawę wymiaru zasiłku chorobowego dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą po zmianie przepisów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 59. Jak po zmianie przepisów zasiłkowych od 2016 r. będzie kształtował się obowiązek wypłaty wyrównania zasiłku macierzyńskiego do 100 podstawy wymiaru . . . . . . . . . . . . . 80 60. W jakim wymiarze przysługuje zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia z powodu likwidacji firmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 61. Jak wyliczyć podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego po przerwie w ubezpieczeniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 62. Na jakich zasadach zasiłek macierzyński będzie podwyższany do kwoty świadczenia rodzicielskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 63. W jaki sposób zostanie obliczony zasiłek macierzyński dla przedsiębiorczej matki rozpoczynającej działalność gospodarczą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 64. Jak po zmianie przepisów Kodeksu pracy i ustawy zasiłkowej będą kształtować się wysokości zasiłku macierzyńskiego w zależności od rodzaju urlopu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 65. Jakie są nowe zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków dla osób niebędących pracownikami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 66. Czy od 1 listopada 2015 r. zasiłek chorobowy, który rozpoczął się przed zmianą przepisów, zostanie przeliczony według nowych zasad . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 67. Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku dla osoby niebędącej pracownikiem, dla której okres ubezpieczenia chorobowego rozpoczął się po przerwie nieprzekraczającej 30 dni od ustania ubezpieczenia chorobowego z innego tytułu . . . . . . 90 68. Czy zmiana rodzaju zasiłku lub przerwa w pobieraniu zasiłku powoduje przeliczenie podstawy zasiłkowej według nowych zasad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 69. Czy od 2016 r. nadal obowiązuje zasada obniżania zasiłku chorobowego o 25 . . . . . . . . 92 70. Jakie zmiany zajdą w wysokości zasiłków z ubezpieczeń społecznych w związku ze zmianą minimalnego wynagrodzenia w 2016 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 71. Czy podstawę wymiaru zasiłku opiekuńczego dla osoby niebędącej pracownikiem stanowi kwota zadeklarowana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 VII. E-zwolnienia – nowa forma dokumentowania zasiłków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 72. Jakie nowe obowiązki dla lekarzy związane są z wprowadzeniem do użytku od 1 stycznia 2016 r. e-zwolnień lekarskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 73. W jakiej formie będzie otrzymywał e-zwolnienie płatnik, który nie założy profilu informacyjnego płatnika składek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 74. Czy nowe e-zwolnienia będą podlegały kontroli formalnej przez płatników i korekcie przez lekarzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 75. Jak przebiega procedura korekty błędnie wystawionego e-zwolnienia z perspektywy płatnika składek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 76. W jakich sytuacjach e-zwolnienie będzie mogło zostać przekazane płatnikowi w formie wydruku z systemu teleinformatycznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 77. Czy do wystawiania e-ZLA lekarz musi uzyskać od ZUS dodatkowe upoważnienie . . . . . . 101 78. Czy wystawienie e-zwolnienia będzie możliwe w trakcie lekarskiej wizyty domowej . . . . . 102 WWW.INFOR.PL 5 sPIs TReścI VIII. Nowe obowiązki płatników – profil informacyjny płatnika składek w systemie ZUS . . . . . . . 103 79. Którzy płatnicy mają obowiązek założyć profil informacyjny ZUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 80. Jakie korzyści daje płatnikowi założenie profilu informacyjnego w ZUS . . . . . . . . . . . . . . . . 104 81. Jak przebiega procedura założenia profilu informacyjnego płatnika składek . . . . . . . . . . . 105 IX. Zmiany przepisów w zakresie emerytur i rent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 82. Czy okres opieki nad dzieckiem można uwzględnić ojcu dziecka przy ustalaniu kapitału początkowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 83. Czy składać wniosek o przeliczenie emerytury, jeśli ZUS ustalił jej wysokość w kwocie zaliczkowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 84. Kiedy przeliczenie emerytury według wcześniejszych tablic średniego dalszego trwania życia jest korzystne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 85. Czy można obliczyć emeryturę według zreformowanych zasad, gdy świadczeniobiorcy była wypłacana wcześniejsza emerytura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 86. Kiedy można przeliczyć emeryturę według zreformowanych zasad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 87. Czy można na nowych zasadach przeliczyć podstawę wymiaru renty z tytułu niezdolności do pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 88. Czy można przliczyć emeryturę, jeśli nowo obliczony wskaźnik podstawy wymiaru jest niższy od ostatnio obliczonego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 89. Czy okresy studiów wyższych mogą być przyjęte do ustalenia kapitału początkowego bez ograniczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 90. Kiedy okres studiów wyższych może podwyższyć emeryturę. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 91. Czy przeliczenia podstawy wymiaru emerytury można dokonać tylko raz. . . . . . . . . . . . . . . 118 92. Czy osoba opiekująca się przysposobionym chorym dzieckiem nabywa uprawnienia do zasiłku pogrzebowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 93. Jak po zmianach ustalić wysokość zasiłku pogrzebowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 X. Zmiany w świadczeniach rodzinnych i pomocy społecznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 94. Czy bezrobotnemu opiekującemu się niepełnosprawnym członkiem rodziny należny jest specjalny zasiłek opiekuńczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 95. W jakich sytuacjach specjalny zasiłek opiekuńczy nie jest należny osobie sprawującej opiekę nad niepełnosprawnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 96. Czy przekroczenie progu dochodowego całkowicie pozbawia rodzinę prawa do świadczeń rodzinnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 97. Jak prawidłowo ustalić łączną kwotę należnego zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do tego świadczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 98. Czy należy powiadomić organ wypłacający świadczenia rodzinne o nowym dochodzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 99. Komu od 1 stycznia 2016 r. będzie przysługiwać świadczenie rodzicielskie . . . . . . . . . . . . . 126 100. Kiedy można skorzystać z pomocy społecznej po obniżeniu dochodów rodziny . . . . . . . . 127 6 100 PYTAŃ O zmIANY W PRzePIsAch zUs Rozdział 1 – Zmiany w zakresie oskładkowania przychodów członków rad nadzorczych 1. Do jakich ubezpieczeń należy zgłosić członka rady nadzorczej W naszej spółce 1 października 2015 r. została powołana rada nadzorcza. Jej członkowie będą pełnić swoją funkcję za wynagrodzeniem. W jaki sposób i do jakich ubezpieczeń zgłasza się obecnie do ZUS członków rad nadzorczych? Od jakich kwot należy naliczać składki? Członków nowo powołanej rady nadzorczej należy zgłosić do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych oraz do ubezpieczenia zdrowotnego (jeżeli zamieszkuje na terytorium Polski) albo tylko do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych (jeżeli zamieszkuje poza Polską). Obywatelstwo członka rady nie ma w tym przypadku znaczenia. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe członków rad nadzorczych stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Od 1 stycznia 2015 r. obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają członkowie rad nadzorczych wynagradzani z tytułu pełnienia tej funkcji. Wcześniej członkowie rad nadzorczych pod- legali jedynie ubezpieczeniu zdrowotnemu. Członkowie rady nadzorczej będą podlegali ubezpieczeniom, nawet jeśli mają ustalone prawo do eme- rytury lub renty (art. 9 ust. 4 ustawy systemowej). Jeżeli spełniają warunki do objęcia ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów, podlegają ubezpieczeniom również z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej (art. 9 ust. 9 ustawy systemowej). Osoby te są objęte ubezpieczeniami od dnia powołania na członka rady nadzorczej do dnia zaprzestania pełnienia tej funkcji. Nie podlegają natomiast ubezpieczeniu wypadkowemu. Nie są również objęte ubezpieczeniem chorobowym. Członek rady nadzorczej posiadający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego. Ustalając obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego członka rady nadzorczej, należy brać pod uwagę miejsce faktycznego przebywania, a nie miejsce za- meldowania. Warunkiem objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym jest posiadanie miejsca zamieszkania na terytorium Polski. Obywatelstwo nie ma w tym przypadku znaczenia. PRZykłaD Kristen S. jest obywatelką Holandii. Na stałe mieszka w Hadze. Od 1 grudnia 2014 r. pełni funkcję członka rady nadzorczej w spółce akcyjnej z siedzibą w Krakowie. Miesięczne wynagrodzenie z tego tytułu wynosi 4500 zł. Do końca 2014 r. nie podlegała ubezpieczeniu zdrowotnemu, ponieważ nie ma miejsca zamieszkania na te- rytorium Polski. Dodatkowo jest zatrudniona w polskiej firmie jako doradca handlowy na podstawie umowy o pracę i z tego tytułu podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Od 1 stycz- nia 2015 r. Kristen S. podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pełnienia funkcji w radzie nadzorczej. Spółka powinna zgłosić ją do tych ubezpieczeń z kodem 2242 xx na formularzu ZUS ZUA. PRZykłaD Joanna C. jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę w spółce jawnej i z tego tytułu została zgłoszo- na do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Jednocześnie zasiada w radzie nadzor- czej spółki z o.o., za co otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w kwocie 1500 zł. Spółka powinna ją wyre- jestrować z ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZWUA od 1 stycznia 2015 r., a następnie zgłosić do ubezpieczeń: emerytalnego, rentowych i ubezpieczenia zdrowotnego z tą datą, z kodem 2241 xx. WWW.INFOR.PL 7 100 PYTAŃ O zmIANY W PRzePIsAch zUs Począwszy od wynagrodzenia za styczeń, spółka musi również naliczyć składki na ubezpieczenia eme- rytalne i rentowe. PRZykłaD Andrzej K. został powołany na członka rady nadzorczej w spółce akcyjnej z siedzibą w Krakowie od 1 stycz- nia 2015 r. Jednocześnie jest on zatrudniony w biurze rachunkowym, na podstawie umowy zlecenia, i ma ustalone prawo do renty. Z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej nie pobiera żadnego wynagrodzenia. W tym przypadku podlega jedynie ubezpieczeniu zdrowotnemu. Spółka była zobowiązana dokonać zgło- szenia do ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZZA z kodem 2240 01 od 1 stycznia 2015 r. PODSTaWa PRaWNa: ●●● art. 6 ust. 1 pkt 22, art. 9 ust. 4 i 9, art. 12 ust. 2, art. 13 pkt 17 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecz- nych – j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 121; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1269, ●●● art. 66 ust. 1 pkt 35, art. 73 pkt 17, art. 75 ust. 1 pkt 17, art. 81 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowot- nej finansowanych ze środków publicznych – j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 581; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1365, ●●● § 1 i załącznik nr 18 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów – j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1844; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1957. 2. Jakie kody ubezpieczeń dla członków rad nadzorczych obowiązują od 1 stycznia 2015 r. Czy w związku ze zmianami w zakresie oskładkowania przychodów członków rad nadzorczych wpro­ wadzono nowe kody w dokumentach ubezpieczeniowych? Czy pozostał obowiązek posługiwania się kodami z wcześniej obowiązującego zestawu? W związku z objęciem obowiązkiem oskładkowania wynagrodzeń członków rad nadzorczych wpro- wadzone zostały nowe kody tytułów do ubezpieczeń, które obowiązują od 1 stycznia 2015 r. Od tego samego dnia obowiązuje zmiana, zgodnie z którą do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe członków rad nadzorczych nie będą wliczane takie składniki przychodu, jak m.in. zwrot kosztów podróży służbowej, nagrody jubileuszowe czy świadczenia z zfśs. Płatnicy, u których działają rady nadzorcze, mieli obowiązek najpóźniej do 8 stycznia 2015 r. złożyć w ZUS druki ZUS ZWUA oraz ZUS ZUA, aby przerejestrować członków rad nadzorczych. Natomiast obecnie, na do- konanie zgłoszenia w ZUS osób powoływanych do rady nadzorczej w trakcie roku, płatnicy składek mają 7 dni. Od 1 stycznia 2015 r. obowiązują nowe kody przystosowane do zmian w schematach podlegania ubez- pieczeniom członków rad nadzorczych. Nowe kody tytułu do ubezpieczeń dla członków rad nadzorczych obowiązujące od 1 stycznia 2015 r. Kod tytułu do ubezpieczeń 22 40 22 41 22 42 Opis kodu członek rady nadzorczej podlegający z tego tytułu wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu członek rady nadzorczej podlegający z tego tytułu ubezpieczeniom emerytalnemu i rento- wym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu członek rady nadzorczej podlegający z tego tytułu ubezpieczeniom emerytalnemu i rento- wym, niepodlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu Nowe kody zostaną zaktualizowane w programie Płatnik automatycznie. 8 100 PYTAŃ O zmIANY W PRzePIsAch zUs zmIANY W zAkResIe OskłAdkOWANIA PRzYchOdóW człONkóW RAd NAdzORczYch Do ustalania podstawy wymiaru składek członków rad nadzorczych od 1 stycznia 2015 r. mają odpo- wiednie zastosowanie przepisy rozporządzenia składkowego wyłączające z podstawy wymiaru składek te same składniki, które są wyłączone z niej w przypadku pracowników oraz – odpowiednio – osób wyko- nujących pracę na podstawie umów zlecenia lub innych umów o charakterze zlecenia. UWaGa! Przepisy rozporządzenia składkowego, regulujące m.in. zasady stosowania wyłączeń przychodów z podstawy wymiaru składek, należy stosować odpowiednio do przychodów członków rad nadzorczych. PODSTaWa PRaWNa: ●●● § 1–2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 22 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegó- łowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – Dz.U. z 2014 r. poz. 1967, ●●● § 5 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, Dz.U. Nr 161, poz. 1106, ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1967, ●●● § 1 i załącznik nr 18 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów – j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1844; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1957. 3. Jakie składki ZUS należne są za członka rady nadzorczej zatrudnionego równolegle w 2 spółkach Jeden z zatrudnianych przez nas członków rady nadzorczej, mający miejsce zamieszkania w Polsce, został powołany w skład rady nadzorczej w innej spółce z naszej grupy kapitałowej. Pełnienie funkcji w obu radach jest opłacane. Jakim ubezpieczeniom w tej sytuacji podlega członek rady i z jakim ko­ dem należy go zgłosić do ZUS? Członek rady nadzorczej w przedstawionych okolicznościach podlega ubezpieczeniom emerytalne- mu, rentowym i zdrowotnemu w obu spółkach. Jeden i drugi podmiot powinien go zgłosić do ubezpie- czeń na druku ZUS ZUA z kodem 22 41 xx. Członkowie rad nadzorczych podlegają ubezpieczeniom społecznym także wtedy, gdy posiadają inne tytuły do ubezpieczeń i/lub pobierają emeryturę bądź rentę (art. 9 ust. 4 i 9 ustawy systemowej). Oznacza to, że ich wynagrodzenie jest oskładkowane nawet przy pełnieniu funkcji członka rady nadzorczej: ●■ w kilku podmiotach lub ●■ posiadaniu jakiegokolwiek innego tytułu ubezpieczeniowego (np. z racji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia). PRZykłaD Spółka z o.o. (I) powołała członka rady nadzorczej, który mieszka w Polsce i równolegle zasiada nieodpłat- nie w radzie nadzorczej innej spółki (II) oraz jest zatrudniony na umowę o pracę w prywatnej firmie, otrzy- mując za pracę pensję w wysokości 5000 zł brutto miesięcznie. W tej sytuacji zatrudniona osoba podlega: ●■ ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu – w pełnym zakresie z tytułu umowy o pracę, ●■ ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i zdrowotnemu z racji odpłatnego pełnienia funkcji członka rady nadzorczej (I), ●■ ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu nieodpłatnego zasiadania w radzie nadzorczej (II). UWaGa! Wynagrodzenie członka rady nadzorczej jest oskładkowane nawet w przypad­ ku zasiadania przez niego w radach kilku podmiotów. WWW.INFOR.PL 9 100 PYTAŃ O zmIANY W PRzePIsAch zUs W przypadku powołanego w Państwa grupie kapitałowej członka rady nadzorczej oznacza to, że obie spółki, w których radach nadzorczych pełni funkcję, mają obowiązek zgłoszenia go do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego, niezależnie od wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego z tytu- łu członkostwa w radach obydwu spółek (ograniczeniem dla ubezpieczeń emerytalnego i rentowych jest tylko roczny limit 30-krotności). W obowiązującym od 1 stycznia 2015 r. stanie prawnym wynagrodzenie członka rady nadzorczej (za- mieszkałego w Polsce), uzyskiwane z tytułu pełnionej funkcji, podlega składkom: ●■ na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (art. 6 ust. 1 pkt 22 ustawy systemowej) – składki te odpro- wadza się dopóki ich łączna podstawa w okresie od stycznia do grudnia (ze wszystkich tytułów pod- legających oskładkowaniu) nie przekroczy rocznego ograniczenia odpowiadającego 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy (w 2015 r. ograniczenie to wynosi 118 770 zł), ●■ na ubezpieczenie zdrowotne (art. 66 ust. 1 pkt 35 ustawy zdrowotnej), ●■ na Fundusz Pracy – pod ustawowymi warunkami (podstawa wymiaru składek na obowiązkowe ubez- pieczenia emerytalne i rentowe, bez stosowania limitu 30-krotności, wynosi w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę – art. 104 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Wysokość składek ZUS za członków rady nadzorczej i sposób ich finansowania Rodzaj składki na ubezpieczenie emerytalne na ubezpieczenia rentowe na ubezpieczenie zdrowotne na FP sposób finansowania podmiot, w którym działa rada nadzorcza członek rady nadzorczej 9,76 6,50 – 2,45 9,76 1,50 9 – Od wynagrodzenia członków rady nadzorczej nie nalicza się składek na: ●■ ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe, ●■ Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, ●■ Fundusz Emerytur Pomostowych. Jeśli członkowi rady nadzorczej wynagrodzenie zostało przyznane po pewnym czasie od momentu powołania do pełnienia tej funkcji, wówczas obowiązek ubezpieczeń emerytalno-rentowych powstaje do- piero od dnia przyznania wynagrodzenia. Takich wyjaśnień udzielił ZUS na swojej stronie internetowej (www.zus.pl). PODSTaWa PRaWNa: ●●● art. 6 ust. 1 pkt 22, art. 9 ust. 4 i 9 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 121; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1269, ●●● art. 66 ust. 1 pkt 35 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 581; ost. zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1365, ●●● art. 104 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 149; ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1268, ●●● § 1 i załącznik nr 18 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów – j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1844; ost. zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 1957. 10 100 PYTAŃ O zmIANY W PRzePIsAch zUs zmIANY W zAkResIe OskłAdkOWANIA PRzYchOdóW człONkóW RAd NAdzORczYch 4. Jak oskładkować zaległe wynagrodzenia członka rady nadzorczej W naszej spółce działa rada nadzorcza. Od 1 stycznia 2015 r. członkowie rady zostali objęci obo­ wiązkiem ubezpieczeń emerytalnego i rentowych oraz ubezpieczenia zdrowotnego. Czy od zaległych wynagrodzeń członków rady nadzorczej, które wypłaciliśmy im we wrześniu 2015 r. (dotyczących 2014 r.), powinniśmy naliczyć składki emerytalne i rentowe? Nie. W związku z tym, że objęcie obowiązkiem ubezpieczeń emerytalnego i rentowych wynagrodzeń z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej nastąpiło od 1 stycznia 2015 r., to od przychodów na- leżnych za wcześniejszy okres, ale wypłaconych już po zmianie przepisów, nie powinny być naliczane składki na te ubezpieczenia. Od 1 stycznia 2015 r. w wyniku nowelizacji ustawy systemowej członkowie rad nadzorczych zostali objęci obowiązkiem ubezpieczeń emerytalnego i rentowych (ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe ich nie dotyczą), bez względu na miejsce zamieszkania, inny tytuł do ubezpieczeń czy prawo do emerytury lub renty. Natomiast obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego nie uległ zmianie, a więc osoby nieposiada- jące miejsca zamieszkania w Polsce, które pełnią funkcję członka rady nadzorczej, nadal nie są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym. Przychody z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej wypłacone w 2015 r., ale należne za okres wcześniejszy (sprzed wejścia nowelizacji ustawy systemowej), nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Jeżeli zdarzy się, że płatnik wypłaci w 2015 r. wynagrodzenia zaległe za lata poprzednie, wówczas po- winien naliczyć od nich tylko składkę zdrowotną (jeżeli członek rady nadzorczej podlegał temu ubezpie- czeniu) i rozliczyć je w raportach ZUS RZA, z kodem tytułu do ubezpieczeń 30 00 xx, gdyż jest to wypłata po ustaniu poprzedniego tytułu ubezpieczeniowego. PRZykłaD W ABC Spółce z o.o. działa rada nadzorcza składająca się z 3 osób. Z tytułu pełnionej funkcji osoby te otrzymują miesięczne wynagrodzenie w kwocie 2000 zł. Do 31 grudnia 2014 r. członkowie rady byli zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego z kodem 22 40 xx. Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji za grudzień 2014 r. zostało wypłacone 9 stycznia br., natomiast za styczeń 2015 r. – 29 stycznia br. (od nowego roku został zmieniony w firmie termin wypłaty wynagrodzeń). Spółka powinna zmienić schemat podlegania ubezpieczeniom członków rady w następujący sposób: Krok 1. Wyrejestrować ich z ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZWUA z kodem 22 40 xx, poda- jąc jako datę ustania ubezpieczeń 1 stycznia 2015 r. Przykładowo wypełniony druk ZUS ZWUA WWW.INFOR.PL 11
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

100 pytań o zmiany w przepisach ZUS. Składki, Zasiłki, e-zwolnienia, emerytury, świadczenia rodzinne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: