Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00019 005148 22591960 na godz. na dobę w sumie
100 sposobów na Google - książka
100 sposobów na Google - książka
Autor: , Liczba stron: 336
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-192-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podstawy komputera >> podstawy internetu
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Internet pozwala Ci skorzystać z niezwykłego bogactwa informacji: musisz tylko umieć je znaleźć. Pomocny może być Google, najpopularniejsza wyszukiwarka Internetu (dostarcza dziennie średnio 150 milionów wyników wyszukiwania). Im więcej o niej wiesz, tym łatwiej dotrzesz do tego, co Cię interesuje. '100 sposobów na Google' to książka, która nie tylko pozwoli Ci korzystać z tego wspaniałego narzędzia szybciej i skuteczniej, ale także wprowadzi Cię w świat zaawansowanych technik posługiwania się tą wyszukiwarką. Nauczysz się nie tylko znajdywać informacje, ale także wykorzystywać potencjał Google'a we własnych programach.

Książka przedstawia: Skrypty przedstawione w tej książce nie dotyczą tylko Google, mają one również za zadanie wykorzystanie ogromnego potencjału Internetu. '100 sposobów na Google' to doskonałe źródło inspiracji dla entuzjastów wyszukiwania.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI 100 sposobów na Google KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH Autorzy: Tara Calishain, Rael Dornfest T³umaczenie: Aleksandra Tomaszewska ISBN: 83-7361-192-4 Tytu³ orygina³u: Google Hacks Format: B5, stron: 336 Internet pozwala Ci skorzystaæ z niezwyk³ego bogactwa informacji: musisz tylko umieæ je znaleĥæ. Pomocny mo¿e byæ Google, najpopularniejsza wyszukiwarka Internetu (dostarcza dziennie ġrednio 150 milionów wyników wyszukiwania). Im wiêcej o niej wiesz, tym ³atwiej dotrzesz do tego, co Ciê interesuje. „100 sposobów na Google” to ksi¹¿ka, która nie tylko pozwoli Ci korzystaæ z tego wspania³ego narzêdzia szybciej i skuteczniej, ale tak¿e wprowadzi Ciê w ġwiat zaawansowanych technik pos³ugiwania siê t¹ wyszukiwark¹. Nauczysz siê nie tylko znajdywaæ informacje, ale tak¿e wykorzystywaæ potencja³ Google a we w³asnych programach. ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK Ksi¹¿ka przedstawia: CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl • Podstawy formu³owania skutecznych zapytañ • Wyszukiwanie z uwzglêdnieniem jêzyka i daty utworzenia strony • Paski narzêdzi Google a dla ró¿nych przegl¹darek • Us³ugi specjalne i serwisy Google: katalog, grupy dyskusyjne, wyszukiwanie grafiki, wiadomoġci, Froogle • Us³ugi firm zewnêtrznych korzystaj¹ce z Google, Google przez e-mail • Korzystanie z dodatkowych us³ug Google za pomoc¹ aplikacji • Pisanie aplikacji z u¿yciem GoogleAPI i wiele przyk³adowych programów w ró¿nych jêzykach programowania • Pozycjonowanie stron WWW w Google • Korzystanie z systemu reklamowego AdWords Posiadaj¹c najwiêkszy zbiór dokumentów sieci WWW na ġwiecie, Google jest odzwierciedleniem sieci WWW . Skrypty przedstawione w tej ksi¹¿ce nie dotycz¹ tylko Google, maj¹ one równie¿ za zadanie wykorzystanie ogromnego potencja³u Internetu. „100 sposobów na Google” to doskona³e ĥród³o inspiracji dla entuzjastów wyszukiwania. Spis treści O Autorach...................................................h...................................................h............... .................. 9 Słowo wstępne ...................................................h...................................................h............ ............ 13 Wstęp..............................................h...................................................h......................... .................... 15 Rozdział 1. Wyszukiwarka Google ...................................................h............................................ 19 1. Konfigurowanie ustawień............................................................................................... 28 2. Narzędzia językowe ......................................................................................................... 29 3. Struktura wyników wyszukiwania ............................................................................... 31 4. Słowniki specjalne: żargon i terminologia specjalistyczna ........................................ 34 5. Limit 10 słów w zapytaniu — jak sobie z nim radzić................................................. 37 6. Kolejność słów ma znaczenie.......................................................................................... 38 7. Sprytne sztuczki — powtarzanie słów.......................................................................... 41 8. Łączenie elementów składni........................................................................................... 44 9. Tajemnice adresów URL wyszukiwarki Google ......................................................... 48 10. Tajemnice formularza wyszukiwania ........................................................................... 49 11. Wyszukiwanie według daty ........................................................................................... 52 12. Korzystanie z kalendarza juliańskiego ......................................................................... 55 13. Korzystanie ze znaków zastępczych ............................................................................. 56 14. Element inurl: a element site: ......................................................................................... 57 15. Sprawdzanie pisowni....................................................................................................... 58 16. Odwołanie do słownika................................................................................................... 60 17. Odwołanie do książki telefonicznej............................................................................... 62 18. Śledzenie wyników giełdowych..................................................................................... 65 19. Interfejs wyszukiwarki Google dla tłumaczy .............................................................. 67 20. Przeszukiwanie archiwów artykułów prasowych...................................................... 71 21. Wyszukiwanie katalogów informacji............................................................................ 73 22. Wyszukiwanie definicji technicznych ........................................................................... 75 Spis treści | 5 23. Odszukiwanie wpisów w dziennikach......................................................................... 77 24. Pasek narzędziowy Google............................................................................................. 79 25. Pasek narzędziowy Google dla przeglądarki Mozilla................................................ 82 26. Pasek narzędzi Quick Search.......................................................................................... 83 27. GAPIS ................................................................................................................................. 87 28. Wyszukiwanie z zakładkami.......................................................................................... 89 Rozdział 2. Specjalne usługi i zbiory Google...................................................h........................... 91 29. Katalog Google.................................................................................................................. 94 30. Grupy dyskusyjne Google............................................................................................... 96 31. Grafika Google ................................................................................................................ 100 32. Wiadomości Google ....................................................................................................... 103 33. Katalogi Google............................................................................................................... 105 34. Froogle.............................................................................................................................. 106 35. Laboratorium Google..................................................................................................... 108 Rozdział 3. Usługi Google dla firm zewnętrznych ...................................................h................. 111 36. XooMLe: wykorzystanie Google API przez stary, dobry XML .............................. 112 37. Dostęp do Google przez pocztę elektroniczną .......................................................... 121 38. Upraszczanie adresów URL Grup dyskusyjnych Google ....................................... 122 39. Co Google myśli o... ....................................................................................................... 124 40. GooglePeople................................................................................................................... 125 Rozdział 4. Aplikacje niedziałające w oparciu o Google API...................................................h 127 41. Nie próbuj tego w domu ............................................................................................... 129 42. Tworzenie własnego formularza wyszukiwania według dat................................. 130 43. Tworzenie adresów URL dla Katalogu Google......................................................... 132 44. Pobieranie listy wyników.............................................................................................. 134 45. Przeczesywanie reklamówek Google.......................................................................... 136 46. Przeczesywanie Grup dyskusyjnych Google............................................................. 139 47. Przeczesywanie Wiadomości Google.......................................................................... 142 48. Przeczesywanie Katalogów Google............................................................................. 145 49. Przeczesywanie Książki telefonicznej Google ........................................................... 148 Rozdział 5. Wprowadzenie do Google API ...................................................h............................. 151 50. Programowanie Google Web API w języku Perl ...................................................... 160 51. Pętla wokół ograniczenia do 10 wyników.................................................................. 162 52. Moduł Perl SOAP::Lite .................................................................................................. 164 53. Stary, dobry XML — alternatywa dla SOAP::Lite .................................................... 167 54. NoXML, kolejna alternatywa dla SOAP::Lite ............................................................ 171 55. Programowanie Google Web API z wykorzystaniem języka PHP........................ 175 6 | Spis treści 56. Programowanie Google Web API z wykorzystaniem języka Java ........................ 176 57. Programowanie Google Web API z wykorzystaniem języka Python ................... 179 58. Programowanie Google Web API z wykorzystaniem C# i .NET ........................... 181 59. Programowanie Google Web API z wykorzystaniem VB.NET.............................. 184 Rozdział 6. Aplikacje Google Web API ...................................................h................................... 187 60. Wyszukiwanie danych w oparciu o aplikacje uruchamiane po stronie klienta .. 188 61. Wsparcie Google dla aplikacji Word........................................................................... 192 62. Permutacje zapytania ..................................................................................................... 193 63. Śledzenie liczby wyników na przestrzeni czasu ....................................................... 196 64. Wizualizacja wyników Google..................................................................................... 200 65. Zwiedzanie sąsiedztwa Google.................................................................................... 205 66. Konkurs popularności Google...................................................................................... 211 67. Tworzenie pola wyników Google................................................................................ 217 68. Uchwycić chwilę ............................................................................................................. 221 69. Naprawdę szczęśliwy traf............................................................................................. 224 70. Zbieranie statystyk książki telefonicznej .................................................................... 227 71. Sprawdzanie bliskości słów kluczowych ................................................................... 231 72. Łączenie usług WWW Google i Amazon ................................................................... 234 73. (Celowe) generowanie losowych wyników ............................................................... 238 74. Ograniczenie zakresu wyników do najwyżej notowanych ..................................... 240 75. Wyszukiwanie znaków specjalnych............................................................................ 245 76. Zagłębianie się w hierarchię witryn ............................................................................ 247 77. Porządkowanie wyników według domeny ............................................................... 250 78. Wyniki Yahoo! Buzz w wyszukiwarce Google ......................................................... 253 79. Pomiar przynależnego zakresu Google ...................................................................... 257 80. Porównywanie wyników Google z wynikami uzyskanymi z innych wyszukiwarek................................................................................................. 259 81. Certyfikacja adresów URL przez SafeSearch ............................................................. 262 82. Zbieranie wyników wyszukiwania Google ............................................................... 265 83. Przeszukiwanie tematów Google................................................................................. 266 84. Wyszukiwanie najobszerniejszej strony ..................................................................... 269 85. Instant Messaging Google............................................................................................. 271 Rozdział 7. Sztuczki i gry Google...................................................h............................................ 275 86. Wyszukiwanie bez wyników (figiel)........................................................................... 275 87. Ograniczanie Google...................................................................................................... 277 88. GooPoetry ........................................................................................................................ 279 89. Tworzenie sztuki Google............................................................................................... 282 90. Google Bounce ................................................................................................................ 285 Spis treści | 7 91. Google Mirror.................................................................................................................. 287 92. Wyszukiwanie przepisów ............................................................................................. 288 Rozdział 8. Google dla webmasterów...................................................h..................................... 293 93. Wprowadzenie do Google dla webmasterów ........................................................... 295 94. Generowanie AdWords dla Google ............................................................................ 299 95. Wnętrze algorytmu PageRank...................................................................................... 300 96. 26 kroków do 15 kB dziennie ....................................................................................... 303 97. Jak być dobrym obywatelem świata wyszukiwarek ................................................ 310 98. Porządki przed odwiedzinami Google ....................................................................... 313 99. Jak najlepiej wykorzystać AdWords............................................................................ 315 100. Usuwanie informacji z indeksu Google...................................................................... 320 Skorowidz ...................................................h...................................................h................ .............. 325 8 | Spis treści R O Z D Z I A Ł P I E R W S Z Y Wyszukiwarka Google Sposoby 1. – 28. Strona powitalna jest prosta, a jednocześnie zawiera wszystkie potrzebne elementy: for- mularz wyszukiwania oraz kilka przycisków. Ten interfejs — ujmujący w swojej prosto- cie — kryje moc wyszukiwarki Google oraz bogactwo dostępnych informacji. Jeśli w peł- ni wykorzystasz składnię oferowaną przez wyszukiwarkę, sieć WWW stanie się dla Ciebie skarbnicą wiedzy. Ale najpierw musisz zrozumieć, czym wyszukiwarka Google nie jest. Czym nie jest wyszukiwarka Google Sieć WWW to nie biblioteka. Idea biblioteki zakłada istnienie centralnego źródła infor- macji, którego dane są na bieżąco uaktualniane przez skrupulatnych bibliotekarzy. Taki sposób myślenia o sieci WWW jest mylący. Poświęćmy chwilę na odrzucenie wszystkich mitów. Wyszukiwarka Google nie jest zbiorem wszystkich dosrtępnych danych sieci WWW. Żadna wyszukiwarka — nawet Google — nie wie wszystkieigo. Sieć WWW zawiera po prostu zbyt wiele informacji, które zbyt szybko isię zmieniają, aby za nimi nadążyć. Istnieją również elementy, o których istnieniu wyszukiwarka wie, ale ich nie indeksuje: filmy, pliki audio, animacje Flash oraz całe mnóstwo wyspecjalizowanych formatów danych. Wszystko w sieci WWW jest wiarygodne. To nieprawda. W Internecie istnieją informacje niepełne i po prostu błędne — niezależnie oid tego, czy znajdują się na witrynach międzynarodowych czy też nie. Odwiedź witriynę Urban Legends Reference Pages (http://www.snopes.com/), aby przekonać się, jakiego rodzaju wymyślone historie oraz inne nieprawdziwe informacjie można znaleźć w sieci WWW. Wyszukiwarka Google | 19 Filtrowanie zawartości stron stanowi wystarczającą rochronę przed niepożądanymi treściami. Opcjonalnie uruchamiane filtrowanie zawartości stroni w wyszukiwarce Google jest bardzo dobre, ale z pewnością nie jest doskonałe. Możesz napotkać niepożądane treści w uzyskanych wynikach wyszukiwania.i Indeks wyszukiwarki Google jest statycznym obrazem rsieci WWW. To po prostu niemożliwe. Indeks, jak zawsze w Internecie, jest dynamicznie zmieniany. Bezustannie penetrujące sieć WWW, rozsyłane przez wyszukiwarki robioty dostarczają informacji o nowych stronach WWW, zauważonych modyfikacjach oraz stironach, które zostały usunięte. Metodologia działania wyszukiwarki Google zmienia się w miarę zwiększania się wiedzy jej twórców i administratorówi. Nie staraj się tkwić przy jednym sposobie przeszukiwania. Pozbawi Cię to możliwiości korzystania z zalet wynikających z ewolucji wyszukiwarki Google. Czym jest wyszukiwarka Google Większość osób korzysta z wyszukiwarek WWW, podając kilka słów kluczowych i cze- kając na zwrócone wyniki. W niektórych przypadkach taki sposób wyszukiwania może przynieść dobre rezultaty, jednak staje się coraz mniej efektywny w miarę rozwijania i rozbudowywania sieci WWW. Wyszukiwarka Google oferuje specjalną składnię, dzięki której potrafi lepiej zrozumieć, o jakie rezultaty Ci chodzi. W tym rozdziale szczegółowo zajmiemy się składnią wyszu- kiwarki Google oraz najlepszymi sposobami jej wykorziystania. Podsumowując: Wewnątrz strony Wyszukiwarka Google obsługuje składnię pozwalającą ograniczyć wyszukiwanie do określonych elementów strony, takich jak tytuł lubi adres URL. Rodzaje stron Wyszukiwarka Google pozwala ograniczyć wyszukiwanie doi określonych rodzajów stron, takich jak witryny domeny edukacyjnej (EDU) lub istrony zaindeksowane w określonym przedziale czasu. Zawartość Za pomocą wyszukiwarki Google możesz wyszukiwać różnego riodzaju typy plików, na przykład dokumenty programu Microsoft Word, arkusze kalkulacyjne programu Excel lub pliki PDF. Możesz nawet odszukać specjalne stroiny WWW, jak XML, SHTML lub RSS. Zbiory specjalne Wyszukiwarka Google posiada kilka różnych właściwości wyszukiwania, ale niektóre z nich są częścią katalogu. Być może wiesz o istnieniu kaitalogu wiadomości i obrazów, ale czy wiesz, że dostępny jest również katalog witryn wyższych uczelni? A co powiesz na specjalne rodzaje wyszukiwania pozwalające ograniiczyć szukanie do podanego tematu, na przykład BSD, Linux, Apple, Microsoft lub rząd Stanów Zjednoczonych? 20 | Wyszukiwarka Google Składnie specjalne nie wykluczają się nawzajem. Wręcz przeciwnie, właśnie na ich połą- czeniu polega prawdziwa magia wyszukiwarki Google: wyszukiwanie określonych ro- dzajów stron w specjalnych zbiorach lub przeszukiwanie określonych elementów różne- go rodzaju stron . Jeśli z lektury tej książki chcesz wyciągnąć jeden główny wniosek, oto on: możliwości wyszukiwania są (prawie) nieograniczone. Zadaniem niniejszej książki jest przedstawie- nie technik, ale jeśli tylko zapoznasz się z nimi, ale nigdy nie będziesz ich stosować, nie będziesz miał żadnej korzyści z jej przeczytania. Eksperymentuj. Baw się. Pamiętaj o tym, co chcesz odszukać, i spróbuj dostosować do swoich potrzeb dostępne zasoby — utwórz zbiór narzędzi pozwalających wykonywać wyszukiwanie, które najbardziej odpowiada Twoim wymaganiom. Podstawy Google Ogólnie rzecz biorąc, istnieją dwa rodzaje wyszukiwarek WWW. Pierwszy z nich to prze- szukiwany katalog tematów. Tego rodzaju wyszukiwarka przeszukuje tylko tytuły i opi- sy witryn, a nie przeszukuje poszczególnych stron wchodzących w skład witryny. Takim typem wyszukiwarki jest wyszukiwarka Yahoo! Drugim rodzajem wyszukiwarki jest wyszukiwarka pełnotekstowa wykorzystująca tzw. roboty (ang. spiders) do indeksowania milionów, a czasem bilionów stron. Strony mogą być przeszukiwane w oparciu o tytuł lub zawartość, co pozwala na znaczne zawężenie zakresu wyszukiwania. Google to wy- szukiwarka pełnotekstowa. Za każdym razem, kiedy wyszukujesz według więcej niż jednego słowa kluczowego, wyszukiwarka stosuje standardową metodę obsługi tego wyszukiwania. Czy wyszuki- warka będzie przeszukiwała pod kątem obu słów czy każdego osobno? Odpowiedzią jest logika boolowska: wyszukiwarki mogą domyślnie wykonywać operację logiczną AND (wyszukiwane będą obydwa słowa) lub OR (wyszukiwane będzie każde ze słów). Oczywiście nawet jeśli wyszukiwarka domyślnie szuka wystąpień obydwu słów (AND), możesz wydać specjalne polecenie wymuszające szukanie każdego ze słów osobno (OR). Wyszukiwarka zastosuje domyślną metodę, jeśli nie zdeifiniujesz sposobu wyszukiwania. Podstawy logiki boolowskiej Domyślną regułą logiczną wyszukiwarki Google jest operacja logiczna AND. Oznacza to, że jeśli wprowadzisz słowa bez dodatkowych operatorów logicznych, wyszukiwarka Google będzie szukała wystąpień wszystkich słów. Jeśli wpiiszesz słowa: pług śnieżny Honda Green Bay Google poszuka wystąpień wszystkich podanych słów. Jeśli chcesz określić, że należy wyszukiwać wystąpienia dowolnego z podanych słów, musisz umieścić operator logicz- ny OR pomiędzy nimi: pług OR śnieżny OR Honda OR Green Bay Wyszukiwarka Google | 21 Jeśli chcesz, aby w wynikach wyszukiwania musiało wystąpić jedno słowo, a pozostałe słowa chcesz pogrupować, możesz umieścić je w nawiasie:i pług (śnieżny OR Honda OR Green Bay ) Tak sformułowane warunki spowodują wyszukiwanie słowa „śnieżny” lub „Honda” w połączeniu ze słowem pług. Operator logiczny OR można zastąpić znakiem |, co jest często spotykanym rozwiązaniem w językach programowaniia. Na przykład: pług (śnieżny | Honda | Green Bay ) Jeśli chcesz wskazać element, który nie powinien wystąpić w wynikach wyszukiwania, użyj znaku – (minus). pług śnieżny –Honda Wyszukiwarka zwróci strony zawierające zarówno słowo „pług”, jak i „śnieżny”, ale niezawierające słowa „Honda”. Proste wyszukiwanie i przycisk Szczęśliwy traf Przycisk Szczęśliwy traf to zupełnie wyjątkowy element strony. Zamiast otrzymać listę wyników, z których możesz wybierać interesujące Cię witryny, zostajesz przeniesiony na stronę, która według wyszukiwarki najbardziej odpowiada określonym warunkom szukania, czyli do pierwszej pozycji na liście wyników. Wpisanie słów gazeta wybor- cza i klinięcie przycisku Szczęśliwy traf powoduje przejście bezpośrednio na stronę Ga- zety Wyborczej pod adresem http://www2.gazeta.pl. Wpisanie słowa prezydent i kliknię- cie przycisku Szczęśliwy traf powoduje przejście na witrynę Prezydent RP pod adresem http://www.prezydent.pl. Wielkość liter Niektóre wyszukiwarki rozróżniają wielkość liter. Oznacza to, że wyszukiwane słowa muszą się zgadzać z podanymi w zapytaniu co do wielkości liter. W wynikach wyszu- kiwania słów LECH WAŁĘSA w takiej wyszukiwarce nie znajdą się strony zawierające słowa „Lech Wałęsa”, „lech wałęsa” ani żadną inną kombinację wielkich i małych liter. Wyszukiwarka Google nie rozróżnia wielkości liter. Wyszukiwanie słów TRZY, Trzy oraz trzy da takie same wyniki. Na co należy zwrócić uwagę Korzystając z wyszukiwarki Google, należy wziąć pod uwagę jeszcze kilka dodatko- wych kwestii. Po pierwsze, Google ma ograniczenie do 10 słów podanych jednocześnie w zapytaniu; obejmuje to również operatory logiczne. Jeśli podasz więcej niż 10 słów, zostaną one pominięte. Istnieje sposób na obejście teigo ograniczenia [Sposób 5.]. 22 | Wyszukiwarka Google Po drugie, Google nie obsługuje wykorzystywania znaków zastępczych w miejscu liter w ciągu zapytania. Na przykład słowo księga* w wyszukiwarce obsługującej możliwość wykorzystywania znaków zastępczych odpowiadałoby słowom „księgarz”, „księgarnia”, „księgarstwo” itd. Wyszukiwarka Google obsługuje znak gwiazdki (*) jako znak zastępczy całego słowa [Sposób 13.]. Wyszukiwanie zwrotu trzy * myszy spowoduje odszu- kanie zwrotów „trzy ślepe myszy”, „trzy czerwone mysziy”, „trzy niebieskie myszy” itd. Podsumowując, podstawowa składnia wyszukiwania wraz z prawidłowym doborem słów kluczowych daje dobre efekty. Jeśli dodać do tego specjalną składnię wyszukiwarki Google, opisaną w kolejnym podpunkcie, to masz do dysipozycji dosyć potężne narzędzie. Składnia specjalna Oprócz podstawowych operatorów AND, OR, łańcuchów zapytań wyszukiwarka Google pozwala korzystać z rozbudowanej składni specjalnej rozszerzającej możliwości wyszu- kiwania. Jako wyszukiwarka pełnotekstowa Google indeksuje zawartość całych stron WWW, a nie tylko ich tytuły i opisy. Dodatkowe polecenia, zwane składnią specjalną, pozwalają użytkownikom Google przeszukiwać określone elementy stron WWW lub wyszukiwać szczególne rodzaje informacji. Może się to okazać przydatne, jeśli ma się do czynienia z 2 miliardami stron WWW i ważna okazuje się każda możliwość zawężenia zakresu po- szukiwań. Określenie, że podane w zapytaniu słowa mogą pojawić się tylko w tytule lub adresie URL zwracanych w wyniku stron WWW, jest doskonałym sposobem zmniejsze- nia liczby zwracanych wyników bez konieczności podaiwania wielu słów kluczowych. Niektóre elementy składni można łączyć z innymi w cmelu uzyskania lepszego efektu. Nie dotyczy to jednak wszystkich. Niektóre melementy składni nie działają wcale. Szczegółowy opis elementów, które mmożna ze sobą łączyć, znajdziesz w podpunkcie „Łączenie elementów składni” m[Sposób 8.]. intitle: intitle: ogranicza przeszukiwanie do tytułów stron WWW. Nieco zmodyfikowany element allintitle: odszukuje strony, których tytuły zawierają wszystkie podane w zapytaniu słowa. Należy jednak unikać elementu allintitle:, ponieważ nie nadaje się on do łączenia z innymi elemientami składni. intitle: lech wałęsa allintitle: źródła finansowania ekonomia inurl: inurl: ogranicza wyszukiwanie do adresów URL stron WWW. Ten eilement składni działa dobrze w przypadku szukania stron pomocy i wiyszukiwania, ponieważ ich konstrukcja jest bardzo regularna. Zmodyfikowany eleiment allinurl: odszukuje wszystkie podane słowa w adresie URL, ale nie nadaje siię do łączenia z innymi elementami składni. Wyszukiwarka Google | 23 inurl:help allinurl:search help intext: intext: powoduje przeszukiwanie tylko treści dokumentu (ignioruje tekst hiperłączy, adresy URL i tytuły). Istnieje modyfikacja eliementu allintext, ale podobnie jak wcześniej przedstawione modyfikacjie nie nadaje się do łączenia z innymi elementami składni. Możliwości wykorzystania tego elementu są ograniczone, ale nadaje się on doskonale do wyszukiwiania słów, które zbyt często występują w adresach URL lub tytułach. intext: yahoo.com intext:html inanchor: inanchor: wyszukuje określony tekst w opisach hiperłączy strony. Opis hiperłącza to tekst umieszczony jako element hiperłącza. Na przykład opis hiperłącza we fragmencie kodu HTML a href= http://www.helion.pl Wydawnictwo Helion /a to „Wydawnictwo Helion”. inanchor: tomasz piechociński site: site: pozwala ograniczyć obszar wyszukiwania do witryny liub domeny. Na przykład Altavista wykorzystuje do tego celu dwa elementy składni (host: i domain:), natomiast wyszukiwarka Google wykorzystuje tylko jeden element. site:loc.gov site:thomas.loc.gov site:edu site:katowice.pl link: link: zwraca listę stron, których łącza wskazują określony iadres URL. Wprowadź zapytanie link:www.google.pl, a zwrócona zostanie lista stron, które zawierają łącza do Google. Nie musisz umieszczać informacji o proitokole, na przykład http://. Wyszukiwarka Google pomija tego typu informację, nawiet jeśli ją podasz. Element składni link: działa równie dobrze dla adresów zagłębionych — na przykład http://www.raelity.org/lang/perl/blosxom — jak i adresów URL głównej witryny, na przykład raelity.org. cache: cache: odszukuje kopię zaindeksowanej przez Google strony, nawet jeśli oryginał strony nie jest już dostępny pod zapamiętanym adresemi URL lub całkowicie zmienił zawartość. Taka możliwość jest przydatna szczególnie wi przypadku stron, które są często modyfikowane. Jeśli wyszukiwarka Google wyświetli wynik, który ma niewiele wspólnego z zapytaniem, jest duża szansa, że znajdziesz to, cziego szukasz, w najnowszej zapisanej w pamięci wyszukiwarki Google wersji stronyi. cache:www.yahoo.com 24 | Wyszukiwarka Google daterange: daterange: ogranicza wyszukiwanie do określonej daty lub przeidziału czasowego, w którym strona została zaindeksowana. Należy zwrócić uwagę, że wyszukiwanie nie ogranicza czasu powstania strony, ale zaindeksoiwania tej strony przez wyszukiwarkę Google. Dlatego strona utworzona 2 lutego, iale zaindeksowana przez Google 11 kwietnia, może być odszukana przez podainie daterange: 11 kwietnia. Pamiętaj również, że wyszukiwarka Google indeksuje strony wielokrotnie. Zmiana daty zaindeksowania zależy od tiego, czy zawartość strony uległa modyfikacji. Na przykład wyszukiwarka zaindeksowała stronę 1 czerwca, a następnie ponownie zaindeksowała daną stronę 13 sierpinia, ale zawartość strony nie uległa zmianie. Data, która będzie widoczna podczais wyszukiwania za pomocą elementu składni daterange:, to nadal 1 czerwca. Należy pamiętać, że daterange: działa poprawnie dla kalendarza juliańskiego [Sposób 12.], a nie gregoriańskiego (używanego na co dzień). W sieci niie ma dostępnych konwerterów przekładających daty z jednego kialendarza na drugi, ale jeśli chcesz poprawnie przeszukiwać sieć, możesz kiorzystać z interfejsu Google FaganFinder (http://www.faganfinder.com/engines/google.shtml). Pozwala on wykonywać wyszukiwanie elementu składni daterange: poprzez rozwijane menu z datami kalendarza gregoriańskiego. Niektóre przykłady omawiają iwyszukiwanie z wykorzystaniem elementu daterange:, dlatego jeszcze wiele razy spotkasz się w tej książce z tym problemem. Lech Wałęsa daterange:2452389-2452389 neurochirurgia daterange: 2452389-2452389 filetype: filetype: wyszukuje rozszerzenia plików. Są to zwykle różne riodzaje plików. Ważne jest, aby o tym pamiętać ze względu na to, że wysziukiwanie filetype:htm i wyszukiwanie filetype:html mogą zwrócić różne wyniki, chociaż wiadomo że są to rozszerzenia tego samego typu plików. Możesz niawet wyszukiwać różnego rodzaju generatory stron, takie jak ASP, PHP, CGI itd. — zakładając, że witryna nie ukrywa ich za przekierowaniami i zaporami sieciowymi proxy. Google indeksuje kilka różnych formatów Microsoftu, jak PowerPoint (PPT), Excel (XLS) i Word (DOC). nauka w domu filetype:pdf wskaźniki rozwoju ekonomicznego filetype:ppt related: related:, jak łatwo się domyśleć, wyszukuje strony, które są piowiązane ze wskazaną stroną. Nie wszystkie strony są powiązane z innymi. Jest to dobry sposób wyszukiwania kategorii stron. Wyszukiwanie stiron related:google.com zwróciłoby różnego rodzaju wyszukiwarki, między innymii byłby to HotBot, Yahoo! i Northern Light. related:www.yahoo.com related:www.cnn.com Wyszukiwarka Google | 25 info: info: zwraca hiperłącza do stron zawierających więcej informiacji na temat podanego adresu URL. Informacje obejmują hiperłącze do pamięci adresu URL, listę stron połączonych z tym adresem URL oraz stron zawiierających ten adres URL. Podane informacje są zależne od tego, czy Google skatalogowało podany adres URL. Jeśli adres URL nie znajduje się w Katalogu Google, to podane informacje będą oczywiście bardziej ograniczone. info:www.helion.pl info:sport.interia.pl/tenis phonebook: phonebook:, jak należałoby się spodziewać, wyszukuje numery teleifonów. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w podpunkciie „Odwołanie do książki telefonicznej” [Sposób 17.]. phonebook:Jan Kowalski phonebook:(501)555-121 Podobnie jak w przypadku innych dziedzin, im częściej używasz specjalnych elementów składni wyszukiwarki Google, tym bardziej staje się ona dla Ciebie naturalna. Ku ucie- sze regularnych użytkowników wyszukiwarki projektancii dodają ciągle nowe elementy. Jeśli jednak interesuje Cię rozwiązanie strukturalne bardziej efektywne niż pojedynczy wiersz zapytania, Zaawansowanie szukanie Google powinino Cię usatysfakcjonować. Zaawansowane szukanie Zaawansowanie szukanie Google wykracza znacznie poza możliwości prostego wyszu- kiwania, udostępniając formularz pozwalający wykonywać wyszukiwanie według dat, filtrować wyniki itd. Domyślne proste wyszukiwanie Google pozwala na wykonywanie niektórych operacji, ale nie wszystkich. Strona Zaawansowane szukanie Google (http://www.google.pl/advanced_ search?hl=pl) pozwala korzystać z większej liczby takich opcji, jak wyszukiwanie według daty i filtrowanie. Jest to szczególnie wygodne dla osób, które nie mają ochoty zapamię- tywać specjalnej składni. Większość omówionych dalej opcji jest intuicyjna, ale rzucimy okiem na te sposoby wy- szukiwania, których wykonanie jest niemożliwe za pomocą jednowierszowego interfejsu. Szukaj Ponieważ wyszukiwarka Google domyślnie wykorzystuje operatory logiczne Boolean AND, czasem trudno jest w sposób logiczny umieścić wszystkie interesujące użytkownika niuanse. Korzystając z pól tekstowych znajdujących się w górnej części strony Zaawan- sowane szukanie, możesz podać słowa, które muszą wystąpić w wynikach wyszukiwania, wskazać listę słów, z której co najmniej jedno musi wystąpić w wynikach, oraz wskazać słowa, które mają zostać pominięte podczas wyszukiwaniia. 26 | Wyszukiwarka Google Język Z rozwijanej listy języków możesz wybrać język, w którym mają być napisane strony zwrócone jako wyniki wyszukiwania. Lista obejmuje bardzo wiele języków, łącznie z tak egzotycznymi jak arabski i turecki. Filtrowanie Zaawansowane szukanie pozwala na korzystanie z opcji filtrowania wyników z wyko- rzystaniem SafeSearch. SafeSearch filtruje tylko dane w wyraźnie seksualnym kontekście (w przeciwieństwie do niektórych systemów potrafiących filtrować pornografię, mate- riały o zabarwieniu rasistowskim, informacje o hazardzie itd.). Należy pamiętać, że me- chaniczne filtrowanie nie jest w 100 doskonałe. Format pliku Opcja pozwalająca określić format pliku umożliwia wskazanie lub wyłączenie z wyszu- kiwania kilku różnych formatów plików Microsoftu, między innymi Excela i Worda. Dostępnych jest również kilka różnych formatów plików Adobe (najczęściej spotykanym jest PDF) oraz format RTF. Jest to dosyć ograniczona opcja, gdyż do wyboru jest tylko sześć formatów plików, które można wyszukiwać. Data Pole Data pozwala określić przedział czasu, w którym wyszukiwane strony zostały zmo- dyfikowane. Może to być dowolny zakres (ustawienie domyślne), ostatnie 3 miesiące, ostatnich 6 miesięcy lub ostatni rok. W tym przypadku wybór jest znacznie bardziej ograniczony, niż gdy używamy elementu składni daterange: [Sposób 11.], który po- trafi zawęzić zakres wyszukiwania do jednego dnia. Pozostała część strony zawiera dodatkowe formularze wyszukiwania dla właściwości wyszukiwarki Google łącznie z możliwością wyszukiwania wiadomości, wyszukiwania wewnątrz danej strony oraz korzystanie z wyszukiwania według tematów. Wyszuki- warka wiadomości oraz tematów działa niezależnie od głównego formularza wyszuki- wania strony Zaawansowane szukanie. Strona Zaawansowane szukanie jest niezwykle przydatna, jeśli musisz skorzystać z zaawan- sowanych opcji wyszukiwania lub potrzebujesz pomocy przy tworzeniu zaawansowa- nego zapytania. Interfejs pozwalający wypełniać puste pola jest szczególnie przydatny dla początkujących użytkowników oraz osób, które chcą utworzyć złożone wyszukiwa- nie. Należy jednak pamiętać, że tego typu interfejs ma również swoje wady. Trudno jest korzystać z łączonej składni lub tworzyć zapytania z zastosowaniem operatora logicznego OR, na przykład za pomocą Zaawansowanego szukania nie ma możliwości wprowadze- nia zapytania (site:edu OR site:org). Wyszukiwarka Google | 27 SPOSÓB 1. Konfigurowanie ustawień Oczywiście istnieje inny sposób modyfikowania wyników wyszukiwania, które są zwra- cane przez Google, i nie obejmuje on modyfikacji formy samego zapytania ani strony Zaawansowanego szukania. Chodzi tu o stronę Ustawienia. S P O S Ó B 1. Konfigurowanie ustawień Modyfikowanie sposobu pracy wyszukiwarki Google. Ustawienia przeglądarki Google oferują elegancki, prosty sposób definiowania preferen- cji użytkownika dotyczących sposobów wyszukiwania. Język Możesz zdefiniować język interfejsu, co będzie miało wpływ na język wyświetlanych wskazówek i wiadomości. Dostępnych jest wiele języków, począwszy od arabskiego po łotewski, łącznie z dodanymi dla żartu językami Bork Bork Bork!, Elmer Fud i Pig Latin. Języka interfejsu nie należy mylić z językiem wyszukiwania. Język wyszukiwania wska- zuje, jakie języki należy brać pod uwagę podczas przeszukiwania katalogu stron Google. Domyślnie zaznaczona jest opcja Szukaj na stronach we wszystkich językach, ale możesz wybrać wyszukiwanie stron tylko w języku chińskim i japońskim lub francuskim, nie- mieckim i hiszpańskim  kombinację języków możesz dobrać samodzielnie. Rysunek 1.1 przedstawia stronę, na której możesz zdefiniować siwoje preferencje językowe. Rysunek 1.1. Strona Narzędzia językowe Filtrowanie Filtrowanie wyszukiwarki Google SafeSearch pozwala pomijać strony zawierające nie- pożądane treści. Domyślnie wybranym ustawieniem jest brak filtrowania stron. Ustawie- nie pośrednie pozwala filtrować obrazki, ale dopuszcza wulgaryzmy. Ścisłe filtrowanie blokuje zarówno obrazki, jak i treść stron. 28 | Wyszukiwarka Google Narzędzia językowe SPOSÓB 2. Pokazywana liczba trafień Domyślnym ustawieniem wyszukiwarki Google jest wyświetlanie 10 wyników wyszuki- wania na stronie. Do kolejnej strony wyników możesz przejść, klikając jedno z hiperłączy „Strona: 1 2 3 4 …” w dolnej części strony lub po prostu iklikając hiperłącze „Następna”. Możesz również określić preferowaną liczbę wyników wyświetlanych na stronie (10, 20, 30, 50, 100) oraz zaznaczyć opcję wyświetlania wyników w niowym oknie. Ustawienia dla badaczy Jeśli przeprowadzasz dogłębne badania, dobrym rozwiązaniem byłoby ustawienie wy- świetlania jak największej liczby wyświetlanych na stronie wyników. Ponieważ wyświe- tlane wyniki są tekstem, to wyświetlenie 100 na stronie nie wydłuża czasu jej ładowania w stosunku do wyświetlania 10 wyników na stronie. Jeśli w komputerze masz zainsta- lowaną większą ilość pamięci, warto zaznaczyć opcję wyświetlania wyników w nowym oknie. Dzięki temu łatwiej będzie zachować orientację w ipodanych wynikach. Jeśli jest to dla Ciebie rozwiązanie do zaakceptowania, warto pozostawić wyłączone fil- trowanie lub przynajmniej ograniczyć zakres filtrowania. Automatyczne filtrowanie jest dalekie od ideału i może się zdarzyć, że odrzucone zostaną rezultaty, które chciałbyś zo- baczyć. Odnosi się to w szczególności do wyszukiwania zwrotów, które mogą zostać wychwycone przez filtr, jak na przykład „rak piersi”. Jeśli nie masz całkowitej pewności, że chcesz wykonywać wyszukiwanie tylko w jednym języku, odradzam zaznaczanie na stronie preferencji wybranego języka. Zamiast tego polecam korzystanie z Narzędzi językowych wyszukiwarki Google. Znając proste wyszukiwanie, wyszukiwanie zaawansowane i sposoby definiowania pre- ferencji, masz już wszystkie narzędzia pozwalające na efektywne wykorzystywanie wy- szukiwarki Google do własnych potrzeb. Jeśli przeglądarka, z której korzystasz, ma wyłączone mcookies, definiowanie preferencji wyszukiwarki Google na nic Ci się nie zdma. Będziesz je musiał definiować na nowo za każdym razem, kiedy będziesz urmuchamiać przeglądarkę. Jeśli nie możesz korzystać z cookies, amle za każdym razem chcesz mieć zdefiniowane takie same ustawienia wyszmukiwarki, może warto stworzyć definiowalny formularz wyszukiwania. S P O S Ó B 2. Narzędzia językowe Nie należy w 100 polegać na tłumaczeniu zawartości stroany wykonywanym przez narzędzia językowe wyszukiwarki Google, jednak jest ono przydaatne podczas wyszukiwania. Na początku istnienia sieci WWW większość dostępnych stron była publikowana w ję- zyku angielskim. Ale z czasem coraz więcej krajów tworzyło połączenia z siecią WWW a dostępne na ich stronach materiały były publikowane w różnych językach — dotyczy to również języków, które nie są bezpośrednio powiązane z określonym krajem (jak na przykład esperanto czy klingon). Wyszukiwarka Google | 29 SPOSÓB 2. Narzędzia językowe Wyszukiwarka Google zawiera narzędzia językowe, które pozwalają wykonywać „w locie” tłumaczenia stron oraz definiować język interfejsu wyszukiwarki. Opcja wyboru języka interfejsu jest znacznie bardziej złożona niż opcja wiykonywania tłumaczenia stron. Dostęp do Narzędzi językowych Narzędzia językowe są dostępne po kliknięciu hiperłącza „Narzędzia językowe” znaj- dującego się na stronie głównej witryny lub po wpisaniu adresu http://www.google.pl/ language_tools?hl=pl. Pierwsze z narzędzi pozwala na wyszukiwanie materiałów w określonym języku pocho- dzących ze wskazanego kraju. Jest to doskonały sposób ograniczenia zakresu wyszuki- wania: wyszukiwanie stron w języku francuskim pochodzących z Japonii zwróci znacz- nie mniej wyników niż wyszukiwanie francuskich stron pochodzących z Francji. Możesz jeszcze bardziej ograniczyć zakres wyszukiwania, nakazując wyszukiwanie kolokwia- lizmu w innym języku. Na przykład możesz poszukać angielskiego słowa „bonce” na francuskich stronach pochodzących z Japonii. Drugie narzędzie pozwala przetłumaczyć podany blok tekstu lub całą stronę WWW z jednego języka na inny. Większość tłumaczeń jest wykonywana z języka angielskiego lub na angielski. Automatyczne tłumaczenie nie jest nawet w części tak dobre jak tłumaczenie wykonane przez tłumacza, dlatego nie należy polegać na nim jako na pełnym, prawidłowym tłu- maczeniu strony, którą aktualnie przeglądasz. Tłumaczenie ma na celu jedynie stworze- nie pewnego wyobrażenia dotyczącego tematyki przeglądaniej strony. Nie musisz przechodzić na stronę narzędzi językowych, aby korzystać z narzędzia tłu- maczenia stron. Po wykonaniu wyszukiwania zauważysz, że przy niektórych wynikach, publikowanych w innych (niż zdefiniowany na stronie Ustawienia) językach, obok tytułu strony wyświetlane jest hiperłącze „Translate this page”. Kliknięcie tego hiperłącza spo- woduje przejście do przetłumaczonej wersji strony umieszczonej wewnątrz ramki wyszu- kiwarki Google. Ramka pozwala wybrać możliwość przeglądania oryginalnej wersji stro- ny, jak również powrót do wyników wyszukiwania orazi przeglądanie wersji do druku. Trzecie narzędzie pozwala wybrać język interfejsu wyszukiwarki Google. Dostępna jest cała gama języków, od arabskiego po łotewski. Niektóre z nich to nieistniejące języki wy- myślone przez programistów wyszukiwarki (jak Bork-Bork-Bork czy Elmer Fudd), ale interfejs w tych językach działa poprawnie. Jeśli wybierzesz jako preferowany na przykład język kmlingon, musisz go znać, aby poradzić sobie z przywróceniem ustawień na własnym, ojczysty język. Jeśli zupełnie nie możesz sobie z tym poradzić, rozwiąmzaniem będzie usunięcie cookie wyszukiwarki Google z przeglądarki i ponownem załadowanie wyszukiwarki. W ten sposób zostaną przywrócone począmtkowe ustawienia. Wyszukiwarka Google oferuje wiele języków interfejsu, chociaż ma dostępnych tylko kilka języków tłumaczenia. Jest to możliwe dzięki programowi Google in Your Langu- 30 | Wyszukiwarka Google Struktura wyników wyszukiwania SPOSÓB 3. age, który zbiera ochotników do tłumaczenia interfejsu Google z całego świata. (Więcej informacji na temat tego programu znajdziesz pod adresem http://www.google.com/intl/en/ language.html.). W dolnej części strony Narzędzia językowe znajduje się lista regionalnych stron wyszuki- warki Google — ponad 30 witryn od Niemiec po Łotwę. Pełne wykorzystanie narzędzi językowych wyszukiwarkil Google Nie powinieneś całkowicie polegać na narzędziu do tłumaczenia stron wyszukiwarki, gdyż jego zadaniem jest jedynie przedstawienie ogólnego zarysu zawartości strony (au- tomatyczne tłumaczenie nie jest zbyt dobre), jednak możesz korzystać z tłumacza do ograniczenia zakresu wyszukiwania. Pierwszym, opisanym wcześniej sposobem jest uży- cie rzadko spotykanych kombinacji krajów i języków do zawężenia zakresu wyszukiwa- nia. Drugi sposób obejmuje użycie tłumacza. Wybierz słowo odpowiadające interesującemu Cię tematowi i użyj tłumacza do przeło- żenia tego słowa na inny język. (Narzędzia tłumaczenia wyszukiwarki Google działają bardzo dobrze w przypadku tłumaczenia pojedynczych słów). Teraz możesz wyszukać to słowo w innym kraju i w języku. Na przykład możesz szukać niemieckiego słowa „Landstrasse” (autostrada) na francuskich stronach w Kanadzie. Oczywiście upewnij się, że używasz słów, które nie istnieją w języku angielskim, gdyż w przeciwnym razie zo- staniesz zasypany wynikami. S P O S Ó B 3. Struktura wyników wyszukiwania Złożone sposoby odczytywania wyników wyszukiwania. Mogłoby się wydawać, że lista wyników wyszukiwania to nic wyjątkowego  jedynie ty- tuł strony, hiperłacze do niej i krótki opis. Nie jest tak jednak w przypadku wyszukiwarki Google. Wyszukiwarka dołącza tak wiele informacji do każdego wyniku wyszukiwania, że każda strona wyników jest nimi wypełniona po brzegi. Wykonując standardowe wy- szukiwanie, znajdziesz adresy sponsorowane, reklamy, hiperłącza do wyników giełdo- wych, rozmiary stron, sugestie dotyczące pisowni wysziukiwanych słów i inne informacje. Znając więcej szczegółów dotyczących wszystkich informacji znajdujących się na stro- nie wyników, będziesz mógł w lepszy sposób z nich skorzystać („O, ta strona, która zawiera wskazanie do mojej strony, jest bardzo duża, może to jest lista adresów do in- nych tego typu stron”) i omijać wąskie gardła („Nie mogę znaleźć interesującego mnie słowa na wskazanej stronie, sprawdzę, czy wyszukiwarka nie ma zapisanej archiwalnej wersji tej strony”). Ponadto jeśli wiesz, jakiego typu informacje wyszukiwarka zwraca na stronie wynikowej, będzie Ci łatwiej zorientować się w informacjach dostępnych przez Google API. Użyjmy słowa „kwiaty”, aby zakłębić się w anatomię strony wynikowej. Rysunek 1.2 przestawia stronę zawierającą wyniki wyszukiwania słowia kwiaty. Wyszukiwarka Google | 31 SPOSÓB 3. Struktura wyników wyszukiwania Rysunek 1.2. Strona wyników wyszukiwania słowa „kwi.aty” W górnej części strony widocznych jest kilka zakładek pozwalających powtórzyć wyszu- kiwanie w innych kategoriach wyszukiwarki. Są to Grupy dyskusyjne [Sposób 30.], Gra- fika [Sposób 31.] oraz Katalog. Poniżej znajdziesz informację o liczbie wyszukanych wy- ników oraz czasie wyszukiwania. Może się zdarzyć, że początkowe wyniki wyszukiwania będą widoczne na kolorowym tle w prawym rogu strony wyników, poniżej informacji o liczbie wyników wyszuki- wania. Są to adresy sponsorowane (innymi słowy są to reklamy). Google wyznaje za- sadę jasnego oddzielania informacji reklamowych, które jednak są umieszczanie, po- dobnie jak pozostałe elementy strony, w formie tekstowej, a nie, jak czyni to większość witryn, w postaci dużych graficznych pasków reklamowycih. Wśród wszystkich wyników widoczna jest lista kategorii. Kategoria, w której znajdują się kwiaty, to World/Polska/Zakupy/Kwiaty. Lista kategorii będzie widoczna tylko wtedy, gdy szukasz bardzo ogólnego tematu i wyszukiwanie dotyczy tylko jednego słowa. Na przykład, jeśli będziesz szukać zwrotu kwiaty doniczkowe, wyszukiwarka Google nie poda informacji o kategorii. Dlaczego widoczne są kategorie? Przecież Google to wyszukiwarka pełnotekstowa, czyż nie? Dzieje się tak, ponieważ wyszukiwarka pobrała informacje z projektu Open Directo- ry Project (http://www.dmoz.org/) i połączyła ją z własnymi informacjami o częstotliwości 32 | Wyszukiwarka Google Struktura wyników wyszukiwania SPOSÓB 3. odwiedzin w celu stworzenia własnego katalogu. Jeśli widoczna jest informacja o kate- goriach, to znaczy, że jest ona pobierana z katalogu. Pierwszy na liście wynik wyszukiwania słowa „kwiaty” (który nie jest adresem sponso- rowanym) jest pokazany na rysunku 1.3. Rysunek 1.3. Pierwszy wynik (niesponsorowany) wyszu.kiwania słowa „kwiaty” Podzielmy uzyskane wyniki na poszczególne elementy. Pierwszy wiersz wyniku wyszukiwania zawiera tytuł strony będący hiperłączem do niej. Kolejny wiersz zawiera skrót informacji o witrynie. Czasem może to być opis, zdanie lub po prostu kilka słów. Wyszukiwarka Google najczęściej wyświetla metaznaczniki, jeśli są zdefiniowane dla znalezionej strony. Bardzo rzadko zdarza się, że dla wyszukanego wy- niku nie można uzyskać żadnych dodatkowych informacji io tym, co dokładnie zawiera. Ostatni wiersz to kilka dodatkowych informacji. Pierwszą z nich jest adres URL znalezio- nej strony, drugą — wielkość strony (wyszukiwarka podaje rozmiar strony tylko wtedy, gdy kopia strony została zapisana w Katalogu). Dostępne jest hiperłącze do kopii strony zapisanej w Katalogu. Ostatnią podaną informacją jest hiiperłącze do podobnych stron. Po co to wszystko Po co zawracać sobie głowę odczytywaniem metadanych dotyczących podanych wyni- ków? Przecież można bezpośrednio przejść pod wskazany adres i sprawdzić, czy zawie- ra on interesujące informacje. Jeśli korzystasz z szybkiego łącza internetowego i dysponujesz wolnym czasem, przeglą- danie opisów nie będzie Cię interesowało. Jeśli jednak Twoje połączenie z siecią WWW nie jest aż tak szybkie i zależy Ci na czasie, warto przejrzeć opis strony, zanim zdecydu- jesz się ją otworzyć. Przejrzyj opis strony. Czy występuje w nim słowo kluczowe, którego szukasz? Na któ- rym miejscu w opisie słowo to występuje? Czy jest ono umieszczone w opisie w takiej formie, że potwierdza to kontekst, który Cię interesuije? Sprawdź rozmiar strony, jeśli taka informacja jest dostępna. Czy strona jest bardzo duża? Być może jest to tylko lista adresów analogicznych stron. A może strona ma tylko 1 lub 2 kB? Czy nie jest zbyt mała, aby zawierać szczegółowe informacje, których szu- kasz? Jeśli szukasz listy adresów analogicznych stron [Sposób 21.], to będą Cię intere- sować strony, których rozmiar nie przekracza 20 kB. Wyszukiwarka Google | 33 SPOSÓB 4. Słowniki specjalne: żargon i terminologia specjalistycazna S P O S Ó B 4. Słowniki specjalne: żargon i terminologia specjalisatyczna1 Dobór słów może mieć znaczący wpływ na zwrócone przez Gooagle wyniki wyszukiwania. Kiedy nastolatek mówi, że coś jest „cool”, jest to żargon — specjalny język określonej grupy społecznej. Kiedy informatyk mówi o „strumieniu danych”, nie jest to żargon, ale terminologia specjalistyczna określonej grupy specjalistów — w tym przypadku ludzi zajmujących się komputerami. Każdy z nas ma określony sposób wysławiania się ukształtowany przez nasze wykształ- cenie, rodzinę i środowisko, w którym żyjemy. Ponadto używamy dodatkowego zesta- wu słów związanych z wykonywanym zawodem. Świadomość istnienia specjalistycznych określeń może ułatwić stworzenie jak najlepsze- go zestawu słów podczas wykonywania wyszukiwania. Dodanie specjalistycznych okre- śleń do tworzonego zapytania — może to być żargon lub terminologia specjalistyczna — może znacznie zmienić zakres zwracanych wyników. Żargon Użycie określeń żargonowych daje dodatkową sposobność podzielenia wyników wy- szukiwania w zależności od regionu geograficznego. W przypadku niektórych żargo- nowych określeń pewne rejony geograficzne mogą się nakładać, ale zasadniczo można na tym sposobie polegać. Na przykład szukamy słowa football, a następnie zwrotu football bloke. Należy zauważyć, że zwrócone wyniki są zupełnie inne. Później możesz wyszukać zwrot football bloke bonce. Zwrócone wyniki wskazują na je- den krąg tematyczny. Nie oznacza to bynajmniej, że wszyscy ludzie w Anglii obowiązkowo używają słowa „bloke”, a każdy człowiek, który pochodzi z południowych stanów USA, używa określe- nia „y’all”. Ale dołożenie dobrze dobranych elementów żargonu (co wymaga przepro- wadzenia pewnej liczby eksperymentów) spowoduje wskazanie pewnej grupy wyników i skieruje Cię w nowym, nieoczekiwanym kierunku. Żargonowe określenia możesz zna- leźć w następujących miejscach: The Probert Encyclopedia — Slang http://www.probertencyclopaedia.com/slang.htm Możesz przeglądać witrynę według pierwszych liter słów lubi wyszukiwać słowa kluczowe. (Zwróć uwagę, że wyszukiwanie słów kluczowych oibejmuje całą encyklopedię — słowa żargonowe są umieszczane w dolneji części wyników). Umieszczone tam słowa kluczowe pochodzą z całego światai. Często mają również odnośniki do siebie nawzajem, w szczególności jeślii chodzi o żargon narkotykowy. Podobnie jak w przypadku większości słowników zawieraijących określenia żargonowe, może on zawierać wulgaryzmy. 1 Funkcja dostępna tylko dla języka angielskiego — przyp. red. 34 | Wyszukiwarka Google Słowniki specjalne: żargon i terminologia specjalistycazna SPOSÓB 4. A Dictionary of Slang http://www.peevish.co.uk/slang/ Witryna ogranicza się do żargonu używanego w Wielkiej Bryitanii, co oznacza, że zawiera słownictwo wykorzystywane w różnych regionaich kraju, powstałe przez połączenie słów pochodzących z języków, którymi mówią mieszkający tam imigranci. Możesz przeglądać zawartość w oparciu o początkowe literiy słów lub korzystać z wyszukiwania. Opisy słów pochodzących spoza Wielkiej iBrytanii zawierają w nawiasach informację o miejscu pochodzenia. Opisy słiów zawierają również informację o zabarwieniu humorystycznym, wulgarnym luib pejoratywnym słowa. Surfing for Slang http:// www.spraakservice.net/slangportal/ Oczywiście każdy region świata ma własne określenia żairgonowe. Witryna zawiera bogatą listę angielskich i skandynawskich zasobów okreśileń żargonowych. Żargon w wyszukiwarce Google Wykonaj wyszukiwanie bez użycia określeń żargonowych. Przejrzyj wyniki i sprawdź, czy nie są one zbyt ograniczone? A może nie są wystarczająco szczegółowe? Może nie dotyczą interesującego Cię rejonu geograficznego? A może nie obejmują interesującej Cię grupy społecznej — na przykład nastolatków? Wprowadzaj po jednym słowie żargonowym. Na przykład przy wyszukiwaniu słowa „football” dodaj słowo „bonce” i sprawdź, jakie otrzymasz wyniki. Jeśli nie zostały wy- starczająco zawężone, dodaj słowo „bloke”. Dodawaj po jednym słowie, aż otrzymasz interesujące Cię wyniki. Korzystanie z określeń żargonowych to pewnego rodzaju sztuka, dlatego będziesz musiał przeprowadzić sporo eksperymenitów. Wykonując wyszukiwanie z wykorzystaniem określeń żargonowych, należy jednak uwa- żać na pewne aspekty: Korzystaj z wielu różnych określeń żargonowych. • Nie używaj słów żargonowych, które są ogólnie uważane za iwulgarne, • chyba że nie ma innego sposobu. Bądź ostrożny, korzystając z żargonu nastolatków, gdyż niieustannie ulega • on zmianom. Korzystaj ze słów żargonowych, prowadząc wyszukiwanie wi grupach dyskusyjnych. • Żargon pojawia się najczęściej w rozmowach. Ogranicz wykorzystanie słów żargonowych podczas wyszukiiwania oficjalnych • źródeł, jak artykuły prasowe. • Nie używaj określeń żargonowych, jeśli możesz się bez tegio obejść. Z własnego doświadczenia wiem, że zmieniają się one zbyt często, iaby można było na nich polegać podczas wyszukiwania. Wyszukiwarka Google | 35 SPOSÓB 4. Słowniki specjalne: żargon i terminologia specjalistycazna Terminologia specjalistyczna — żargon przemysłowy Terminologia specjalistyczna to zestaw słów wykorzystywanych przez określone branże. Przykładem mogą być terminologie medyczne i prawnicze, choć z pewnością istnieje bar- dzo wiele innych dziedzin, w których wykorzystywane ijest specjalistyczne słownictwo. Jeśli chcesz przeprowadzić specjalistyczne i dogłębne wyszukiwanie, zastanów się, jakiego słownictwa specjalistycznego mógłbyś użyć. Na przykład wykonaj wyszukiwanie słowa „heartburn” (zgaga). Teraz znajdź słowa heartburn i GERD (ang. GERD — Gastroesophageal reflux disease — Refluks żołądkowo-przełykowy). I w końcu dołóż zwrot gastric acid (kwas żołądkowy). Zauważysz, że wyniki każdego z nich znaczinie różnią się od siebie. W niektórych dziedzinach odszukanie słownictwa specjalistycznego jest bardzo proste. Ale w innych może stanowić pewien problem. Jako punkt wyjścia możesz wykorzystać witrynę Glossarist pod adresem http://www.glossarist.com. Jest to katalog tematów zawie- rający około 6000 glosariuszy opisujących dziesiątki różnych tematów. W sieci dostęp- nych jest również kilka innych źródeł omawiających termiinologię specjalistyczną. Są to: The On-Line Medical Dictionary http://cancerweb.ncl.ac.uk/omd/ Słownik obejmuje terminologię związaną z biochemią, bioliogią komórkową, chemią, medycyną, biologią molekularną, fizyką, biologią iroślin, radiobiologią, nauką i technologią, biochemią i zawiera ponad 46 tysięcyi haseł. Możesz przeglądać słownik alfabetycznie lub przeszukiwaić go. Możesz wyszukać słowo, które znasz (bruise  siniak) i odszukać inne, które może być częściej używane w terminologii medycznej (contusion). Możesz również przeglądać słownik według tematów. Pamiętaj, że jest to słownik bryityjski i zapis niektórych słów może być nieco inny niż w przypadku terminów używianych w USA (na przykład słowo tumour zapisie amerykańskim ma postać tumor itd.). MedTerms.com http://www.medterms.com/ W MedTerms.com znajduje się znacznie mniej definicji i(około 10 tysięcy), ale zawiera on również szczegółowe artykuły pochodzące z MedicineNet.i Jeśli zaczynasz wyszukiwanie od podstaw i potrzebne Ci są pewne ogólnie informacje i słownictwo, od którego mógłbyś rozpocząć wyszukiwanie, odszukaj initeresujące Cię słowo w MedicineNet, a następnie przejdź do MedTerms i wyszukaj zwroty medyczne, z którymi zapoznasz się w MedicineNet. Law.com’s Legal Dictionary http://dictionary.law.com/lookup2.asp Słownik prawniczy Law.com jest doskonałym narzędziem, igdyż można wyszukiwać w nim zarówno słowa, jak i całe definicje (możesz również przeglądać jego zawartość). Na przykład możesz szukać słowa „inheritance”, co spowoduije wyświetlenie listy wpisów zawierających słowo „inheritance” wewnątrz swojegoi opisu. Jest to bardzo prosty sposób dotarcia do definicji „muniment of title”, jeśli nie znasz tego zwrotu. 36 | Wyszukiwarka Google Limit 10 słów w zapytaniu — jak sobie z nim radzić SPOSÓB 5. Terminologia specjalistyczna w wyszukiwarce Google Podobnie jak w przypadku żargonu, dodawaj słownictwo specjalistyczne powoli — po jednym słowie — i pamiętaj, że możesz spodziewać się zawężenia wyników wyszukiwa- nia. Weźmy na przykład słowo „spudding”, które jest często wykorzystywane w okre- śleniach związanych z wydobywaniem ropy naftowej. Wyszukiwanie samego słowa „spudding” zwraca 2500 wyników. Dodanie słowa „Texas” powoduje zmniejszenie licz- by zwracanych wyników do 525. Dodawaj określenia specjalistyczne bardzo ostrożnie, bo ograniczysz liczbę zwracanych wyników tak bardzo, że nie będziesz mógł znaleźć te- go, czego szukasz. S P O S Ó B 5. Limit 10 słów w zapytaniu — jak sobie z nim radzić Istnieją sprytne sposoby ominięcia ograniczenia 10 słówa w zapytaniu. Jeśli nie jesteś zwolennikiem długich, szczegółowych zapytań, mogłeś nigdy nie zauwa- żyć, że wyszukiwarka Google narzuca ograniczenie 10 słów w zapytaniu — dotyczy to zarówno słów kluczowych, jak i elementów składni — ignorując wszystkie słowa powy- żej tej liczby. Nie wpływa to znacząco na wykorzystanie wyszukiwarki przez większość użytkowników, jednak sieciowi wyjadacze szybko zauważą, że takie ograniczenie zmniej- sza możliwość tworzenia zapytań. Co w takim razie możesz zrobić? Postaw na rzadkie słowa Ograniczając zapytanie do najbardziej niejasnych słów ikluczowych lub elementów zwro- tów, otrzymasz oczekiwane rezultaty bez przekroczenia limitu słów w zapytaniu. Za- łóżmy, że interesuje Cię cytat z Hamleta „The lady doth protest too much, methinks”. Niewiele myśląc, możesz po prostu wkleić cały zwrot w pole zapytania. Ale to już 7 z dopuszczalnych 10 słów, co nie pozostawia wiele miejsca na dodatkowe słowa lub ele- menty składni. Pierwsze, co zrobimy, to odrzucenie kilku pierwszych słów. „The lady” to zwrot zbyt popularny i często używany, aby mógł się przydać w zapytaniu. Pozostaje pięć słów „doth protest too much, methinks”. Ani „doth”, ani „methinks” nie są słowami, które można spotkać w codziennym użyciu, co stanowi dobry odnośnik do dzieł Szekspira. Czyli wystarczyłoby użyć jednego z nich w zapytaniu, co daje nam już tylko cztery sło- wa w zapytaniu, które możemy teraz dalej rozbudowywać: protest too much methinks lub doth protest too much Wyszukiwarka Google | 37 SPOSÓB 6. Kolejność słów ma znaczenie Dowolne z tych zapytań zwróci jako pięć pierwszych wyników wyrażenie lub odnośnik do informacji na temat wyrażenia, które Cię interesowiało. Niestety, ta metoda nie zda się na wiele w przypadku zwrotu „Do as I say no
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

100 sposobów na Google
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: