Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00945 013138 21091883 na godz. na dobę w sumie
13 wykładów z logistyki - ebook/pdf
13 wykładów z logistyki - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 472
Wydawca: BEL Studio Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3779-8347-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zarządzanie
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Treści książki zostały zredagowane w układzie 13 odrębnych rozdziałów, jako niezależne od siebie wykłady, których lektura chronologicznie może być zupełnie dowolna. Zbiór tych wykładów w ogólności może być podzielony na trzy podzbiory dotyczące odpowiednio: problematyki tzw. logistyki branżowej, modelowania systemów logistycznych i użytkowania aplikacji informatycznych.
Problemy logistyki branżowej zostały odniesione do pralogistyki wojskowej, klasycznej logistyki rynkowej, wybranych aspektów logistyki morskiej i logistyki sytuacji kryzysowych. Kwestie teoretyczne podstaw logistyki zostały poruszone w rozdziałach dotyczących systemowej interdyscyplinarności i synergii logistyki oraz aktualnych uwarunkowań stymulujących rozwój logistyki w Polsce. Przykładowe modele matematyczno-logiczne dotyczą takich aplikacji jak: modelowanie wojskowego systemu zabezpieczenia logistycznego, systemu logistycznego przedsiębiorstwa, sektora gospodarki morskiej, zarządzania ryzykiem logistycznym czy metod rozwiązania zadania komiwojażera. O nowoczesności współczesnej logistyki w najwyższym stopniu decydują aplikacje i technologie informatyczne, których użytkowe aspekty zostały przedstawione w ostatnich czterech wykładach dotyczących kolejno: koncepcji rozwojowej logistycznych systemów informatycznych, modelowania symulacyjnego procesów logistycznych, komputerowych metod ekstrakcji danych dla potrzeb logistyki oraz bardzo wyraźnie rysującej się na horyzoncie logistyki chmury obliczeniowej.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MODELOWY SYSTEM ZABEZPIECZENIA LOGISTYCZNEGO SIŁ ZBROJNYCH NA SZCZEBLU TAKTYCZNYM 1. Pojęcie i zadania Wojskowego Systemu Logistycznego ..... 49 2. Formalizacja Wojskowego Systemu Logistycznego ............ 50 3. System Kierowania Zabezpieczeniem Logistycznym ......... 57 4. System Zabezpieczenia Materiałowego Sił Zbrojnych ........ 64 5. System Zabezpieczenia Technicznego Sił Zbrojnych ......... 71 6. System Zabezpieczenia Medycznego Sił Zbrojnych ........... 79 7. Konkluzje i problemy do dyskusji ........................................ 84 Lektura dla Bystrzaków ....................................................... 87 1. Pojęcie i zadania Wojskowego Systemu Logistycznego zasilanie związków terminem obejmującym Zabezpieczenie logistyczne sił zbrojnych na szczeblu taktycznym jest szerokim taktycznych w niezbędne materiały zaopatrzeniowe i usługi logistyczne we wszystkich fazach ich funkcjonowania, tj. w okresie pokoju, kryzysu i wojny, a także w działaniach defensywnych i ofensywnych. Strumień kierowanych do wojsk asortymentów zaopatrzeniowych i świadczonych usług logistycznych jest funkcją ich potrzeb operacyjnych i bezpośrednio wynika z rodzaju i skali wykonywanych zadań. Na bazie dotychczasowego doświadczenia własnego i armii obcych oraz prognozowanych potrzeb definiuje się aktualne dla typowych sytuacji operacyjnych normy zużycia, które ujmuje się w pewne tabele należności, stosownie do rangi jednostki wojskowej i posiadanego etatu. Zgodnie z obowiązującym prawem i regulaminami wojskowymi normy zaopatrzenia związków taktycznych muszą być bezwzględnie przestrzegane przez logistyczne organa zabezpieczenia w każdej sytuacji operacyjnej. W tym celu został powołany Wojskowy System Logistyczny (WSL), jako pragmatyczny organ planistyczno-wykonawczy, którego statutowym zadaniem jest pozyskiwanie, gromadzenie i dystrybucja niezbędnych środków finansowych, materiałowych i usługowych gwarantujących pełne zaspokojenie potrzeb logistycznych podległych związków taktycznych. Wojskowy system logistyczny posiada adekwatną do zadań strukturę organizacyjno-funkcjonalną i odpowiedni potencjał operacyjny. Na mocy obowiązujących aktów formalno- prawnych wojskowy system logistyczny przygotowuje statyczne zasoby logistyczne w okresie pokoju do natychmiastowego ich wykorzystania w okresie kryzysu i wojny celem prowadzenia skutecznych działań operacyjnych (bojowych). Zgromadzony potencjał logistyczny podlega ciągłej transformacji do postaci potencjału operacyjnego – bojowego i niebojowego, zapewniając związkom taktycznym odpowiednią gotowość do działań operacyjnych. Proces zabezpieczenia potrzeb logistycznych sił zbrojnych realizuje się w praktyce za pomocą odpowiedniego systemu logistycznego. Wojskowy system logistyczny E. Nowak (2000, s. 26) definiuje jako: „(…) organizacja wojskowa działająca zgodnie z zasadami sztuki wojennej oraz teorii organizacji i zarządzania, złożona z organów kierowania oraz jednostek i urządzeń logistycznych sprzężonych ze sobą relacjami, przeznaczona do organizowania i świadczenia usług (specjalistycznych i gospodarczo-bytowych)”. Inaczej można powiedzieć, że jest to złożony system organizacyjno-funkcjonalny, którego zadaniem jest utrzymanie zbrojnych, gwarantującego realizację zadań szkoleniowych w okresie pokoju i skuteczne prowadzenie działań bojowych w okresie wojny. i realizacji dostaw zaopatrzenia logistycznego pożądanego potencjału sił Wykład 2 W modelowej strukturze głównymi elementami organizacyjno- funkcjonalnymi wojskowego systemu logistycznego na szczeblu taktycznym są: nadrzędny system kierowania zabezpieczeniem logistycznym oraz trzy robocze systemy wykonawcze: system zabezpieczenia materiałowego, technicznego i medycznego. Każdy z powyższych systemów został opisany w jednolitej konwencji holistycznej za pomocą prostych formuł logiczno- matematycznych. zabezpieczenia logistycznego sił zbrojnych na szczeblu taktycznym z jednej strony, porządkuje i kreuje syntetyczny obraz procesów logistycznych, z drugiej może być wykorzystany do budowy efektywnych aplikacji, np. w formie systemów informatycznych. Sformalizowany systemu zapis 2. Formalizacja Wojskowego Systemu Logistycznego W ujęciu holistycznym Wojskowy System Logistyczny (
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

13 wykładów z logistyki
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: