Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00174 005069 21761919 na godz. na dobę w sumie
23 przykłady przeliczania podstawy wymiaru zasiłków - ebook/pdf
23 przykłady przeliczania podstawy wymiaru zasiłków - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 25
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-2063-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> pracy i ubezpieczeń społecznych
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Poradnik przedstawia przypadki przeliczenia czy też ponownego ustalenia podstawy wymiaru zasiłku, gdy: 1) po obliczeniu i wypłacie zasiłku wypłacono składnik wynagrodzenia za okres, z którego wynagrodzenie było uwzględnione w podstawie wymiaru,2) nie wypłacono składnika wynagrodzenia do czasu obliczenia zasiłku,3) zaliczkowo wypłacono składnik wynagrodzenia,4) pracownikowi przysługiwał składnik do określonego terminu 5) doszło do zmiany wymiaru czasu pracy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

23 przykłady przeliczania podstawy wymiaru zasiłków Praktyczny poradnik W publikacji m.in.: 1. W jakich przypadkach należy przeliczać podstawę wymiaru przysługującego pracownikowi zasiłku 2. Jakie zasady obowiązują, gdy pracownik otrzymał premię zaliczkowo 3. O czym należy pamiętać, ustalając podstawę wymiaru zasiłku przysługującego pracownikowi, który otrzymał składniki terminowy, np. z tytułu wykonywania umowy zlecenia 4. W jakich przypadkach zmiana wymiaru czasu pracy wpływa na ustalenie podstawy wymiaru świadczenia 5. W jaki sposób ustala się podstawę wymiaru zasiłku, jeżeli do czasu wypłaty pracownik nie otrzymał składnika wynagrodzenia, który powinien być uwzględniony w podstawie 1US0004 Przeliczanie podstawy wymiaru zasiłków Podstawę wymiaru zasiłków w razie choroby i macierzyństwa oraz wynagrodzenia za czas choroby ustala się, uwzględniając wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Jeżeli okres zatrudnienia jest krótszy, podstawę ustala się na podstawie wynagrodzenia z faktycznego okresu zatrudnienia, za pełne kalendarzowe miesiące. Wlicza się także składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż miesiąc. Przy ustalaniu podstawy wymiaru uwzględnia się składniki przychodu pracownika, które stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe. Nie są wliczane natomiast składniki wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania zasiłku, zgodnie z postanowieniami układów zbiorowych pracy lub przepisami o wynagradzaniu, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego świadczenia. Po wypłacie zasiłku pracodawca wypłaca wynagrodzenie za okres, z którego wylicza się podstawę wymiaru Składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy miesięczne wlicza się do podstawy wymiaru zasiłku w kwotach wypłaconych pracownikowi za miesiące kalendarzowe, z których wynagrodzenie jest przyjmowane do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku. Jeżeli po dokonaniu wypłaty zasiłku pracodawca wypłaci składnik za okres, z którego wynagrodzenie przyjęte było do obliczenia podstawy wymiaru tego zasiłku, jest zobowiązany przeliczyć podstawę wymiaru wypłaconego zasiłku, z uwzględnieniem tej dodatkowej pracownikowi kwoty. 2 Przeliczanie podstawy wymiaru zasiłków Przykład 1 została ustalona Pracownik był niezdolny do pracy z powodu choroby od 11 do 20 października. Podstawa wymiaru przysługującego mu zasiłku chorobowego z okresu od października poprzedniego roku do września bieżącego roku. Zasiłek za ten okres wypłacono 26 października. W listopadzie pracodawca wypłacił wynagrodzenie za godziny nadliczbowe za okres od lipca do września. W związku z tym, że wypłata dotyczyła okresu, z którego zostało przyjęte wynagrodzenie do podstawy wymiaru zasiłku, podstawę trzeba obliczyć ponownie i wypłacić pracownikowi wyrównanie zasiłku. Przy ponownym ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, do wynagrodzenia za lipiec, sierpień i wrzesień bieżącego roku dolicza się odpowiednie kwoty wynagrodzenia za godziny nadliczbowe wypłaconego w listopadzie za te miesiące. Niewypłacenie składników wynagrodzenia Jeżeli pracownikom oprócz składników miesięcznych przysługują również składniki za dłuższe okresy, np. kwartalne lub roczne, do których nie zachowują oni prawa za czas pobierania zasiłków, są one uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłków. Składniki kwartalne za okres W przypadku premii kwartalnych, do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia kalendarzowych poprzedzających powstanie niezdolności do pracy dolicza się 1/12 kwot wypłaconych pracownikowi za cztery kwartały poprzedzające miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Zasadę tę stosuje 12 miesięcy 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

23 przykłady przeliczania podstawy wymiaru zasiłków
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: