Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00088 005341 21532290 na godz. na dobę w sumie
29 aspektów życia. Spojrzenie młodej kobiety - ebook/pdf
29 aspektów życia. Spojrzenie młodej kobiety - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 43
Wydawca: Wydawnictwo Psychoskok Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8119-727-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja >> socjologia
Porównaj ceny (książka, ebook (-24%), audiobook).

29 aspektów życia. Spojrzenie młodej kobiety” to klarowne poglądy na życie, a także pewnego rodzaju wskazówki dla młodzieży, ludzi zagubionych. To nie jest poradnik z gatunku psychologicznych.

Autorka chce nakłonić czytelnika do przemyśleń, do głębszego zastanowienia się, co tak naprawdę jest sensem życia.

W niniejszej książce autorka wyraża prawdziwą siebie, to co ją inspiruje, denerwuje i zachwyca. Są to jasne poglądy na różne etapy i dziedziny życia, a także dotyczące postaw ludzi w dzisiejszych czasach.

W książce poruszane są między innymi takie tematy jak: małżeństwo, problemy młodzieży, związek, niepełnosprawność, aborcja, młodzież w dobie mediów społecznościowych, odpowiedzialność za innych, motyw szczęścia, wybaczenie

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

L a u r a W i s i e w i c z 9 r z a e s n p e i e t k m ó ło w d e y j c k i o a .   i e b t y S p o j Wersja Demonstracyjna W d a w n K c i o t n w i n o P s c h o s k o k 0 0 2 ż y y 2 2 Laur a Wisiewicz „2 9 aspektów ży Spojrz enie młodej k Cop yright © b W y da wnictwo Psy y Laur a Wisiewicz Cop yright © b Wsz elkie pr a w a zastrz eżone. Żadna część niniejsz publikacji nie ow ana, powielana i udostępniana w może b yć reproduk jakiejk olwiek formie bez pisemnej z cia. obiet chosk y” ok Sp gody wy , 2020 . z o .o . 2020 ej da wcy . R edaktor prow K orekta: Skład epub adząca: , mobi i pdf: 8-8 3-8 9-7 7-4 Projekt okładki: Dobry Dusz ISBN: eśk owiak R ek K enata Grz amil Skitek , R K obert Olejnik amil Skitek W da wnictwo Psy chosk ok Sp . z o .o 5, 6 2-5 10 K ul. Spółdzielców 3, pok. 3 2 02 02, k 3) 2 tel. (6 http://www.psychoskok.pl/ http://wydawnictwo.psychoskok.pl/ e-mail: wydawnictwo@psychoskok.pl om. 6 5-9 3-706 . onin 3y 9 7 1 1 2 y 2 4 9 4 Spis treści: Wstęp ................................................................................8 1. Małżeństwo – decyzja i wysiłek na całe życie ...........9 2. Problemy młodzieży – stereotypowe myślenie.......10 3. Wyjdź z więzienia toksycznych relacji – poczuj zew wolności!.................................................................10 4. Związek jest jak kwiat – niepielęgnowany, prędzej czy później uschnie .......................................................11 DRODZY MĘŻCZYŹNI!.......................................................12 5. Aborcja w dwóch kontekstach .................................12 5.1. Aborcja w kontekście prawa do życia...........................12 5.2. Aborcja w kontekście osób niepełnosprawnych ...........13 6. Niepełnosprawność ...................................................14 6.1. Niepełnosprawność fizyczna jako część życia .............14 6.2. Prawa osób niepełnosprawnych...................................15 6.3. Niepełnosprawność – odbiór społeczny .......................15 7. Każdy człowiek bądź sytuacja mają swój określony cel ..................................................................16 8. Młodzież w dobie mediów społecznościowych ......17 DZIEWCZYNO! ...................................................................18 9. Żebyś był w pełni odpowiedzialny, najpierw musisz dojrzeć ...............................................................18 10. Iluzja życia idealnego ..............................................19 11. Udawanie kogoś innego jako modny trik naszych czasów .............................................................19 12. Nie rzucaj słów na wiatr ..........................................20 13. Każde Twoje słowo lub czyn ma ogromny wpływ na Twoje otoczenie!.......................................................21 14. Szczęście ..................................................................22 14.1. Szczęście zawarte w dobrej komunikacji ...................22 14.2. Szczęście tkwi w prostocie .........................................22 15. Nigdy nie poddawaj się zbyt łatwo!........................23 15.1. Dążenie do celu..........................................................23 15.2. Relacje........................................................................24 4 16. Decyzje......................................................................25 17. Wybory na całe życie...............................................26 18. Negatywne sytuacje jako dobry nauczyciel ..........27 19. Wypijmy toast za kobiety, które pomimo gorzkich chwil ................................................................27 w życiu, włożyły wiele serca i miłości..........................27 w wychowanie swoich dzieci!.......................................28 20. Jeżeli chcesz, aby Cię szanowano, najpierw zacznij szanować samego siebie! ................................28 21. Przyjaźń – nie ilość, tylko jakość! ..........................29 22. Nie pozwól, aby ktoś deptał twoje marzenia .........30 23. Realizuj siebie, ale tylko na miarę swoich możliwości......................................................................30 24. „Mamo, nie chcę być lekarzem…” – „Będziesz!” Czyli o niespełnionej ambicji ........................................31 DRODZY RODZICE! ...........................................................32 25. Powiedz, co czujesz! Jeśli nie możesz, wyraź to w inny sposób!...............................................................32 25.1. Miłość. ........................................................................33 Jak wielką sztuką jest kochać?............................................33 25.2. „To nie tak, jak myślisz, to nie miało żadnego znaczenia”. ..........................................................................34 Klasyczne odwracanie kota ogonem ...................................34 25.3. Mowa nienawiści w tym trudnym dla nas czasie ........36 26. Wybaczanie nie jest równoznaczne z zapomnieniem ................................................................36 27. Nie jesteś i nie będziesz doskonały! ......................37 28. Jeżeli mężczyzna chce udowodnić swoją męskość..........................................................................38 poprzez maltretowanie kobiety, która go pokochała,.38 świadczy to o tym, jakim jest kretynem!......................38 KOBIETO!............................................................................39 29. Jedyną osobą, którą możesz zmienić, jesteś Ty 5 sam!.................................................................................39 Podziękowania! ..............................................................41 6 Książkę dedykuję mojemu wspaniałemu przyjacielowi. Dziękuję Ci za niesamowitą cierpliwość do mnie, za to, że wytrzymałeś w przyjaźni ze mną tyle lat. Pokazałeś mi, że warto wierzyć w siebie i nie należy się poddawać bez walki, dawałeś mi nadzieję i siłę na gorsze dni. Dzięki T obie dzisiaj jestem w tym miejscu. Jestem wdzięczna losowi za to, że postawił na mojej dr właśnie Ciebie! odze 7 W s t ę p rz e znają, Osob , pasjonuje otocz W ży eniu niniejsz cie w 2 9 wybr mnie ludzka które mnie ej u chodzę książce dob psy za chcę an ch aspektach. chika cichego prz i zachow wiedzą, obserw edsta wić swoje ania. ator bardz moim ży że W a poglądy nadzieję, że będą dla W as pomocne w codzienn Mam ciu. ży o cia. na ym 8y y 1. M a łż e ńs t w o – d j a i w y s i łe k na c a łe e c ż y y c z i e może Myślę, jestem o że oddanie wielu ocha k jak którą iąz ek małżeński staroświecka, z z wstępują się W as całego sobie dwojga chciałob poniew y osobą, zw Być małżeństwo ży cie. z w niedojrzali, tego inne stwierdzają, poja Z się wspaniałe ch apewne którzy a . Co że mały mieli ylk t słow powody wi patrz a, nie eć się wile. ie to pieniędzy w jest br ak osob kiedy Małżeństwo , wzajem i wysiłek na całe ży niekiedy drugiej wtedy na nie małżeństw później? związku postana do że ym t m, yć b za w może arcia okazuje do się tkwią w , proble świadomości, prz o także dobry miło ez różowe lepsz ch wspólne i k i e zły olorowo cie. aż ludzi b yć Często bardz pojęli ludzie i siłę się to pchnęły ońca a Młodzi na wiają małżeństwo serca. ludzie k na okulary troski , i tr na aktuję całe ży cie jednak młodzi, całe o znacz ich gdy nie rozwieść. nie enie różne często t ylk t ylk , t przy ylk siebie da to o o o e dni. gorsz i ch momentach, . T o dbanie problem T o trw a anie nie o 9y 2. P r obl e y m łod m z i y śl e ż y e ni e – s t e r e ot y pow e m ch człowie i za o potrz co Być encikam W dzisiejsz y nastolatków młody a nie pr acuje, zapewnione r azie cz egółach… że dor się tego na W dużo prez astającemu swojej poniew spinanie e. Najw ecież takim sz właśnie yślą, problem problem, prz ma w w dostatecznie a m swojemu skupili w depresję. najw nocniku, ażniejsz Jeśli zlekcew b yleb yś się nie obudził za późno! ażysz i dostaje mu uw Denerwują i e, czasach , a wsz może stwierdzając, k t ylk nie o e oże m i dziecku ierz okazało miłości, ebuje? kar aż się ażniejsza jest rodzina. wołani często taki że czym się to , się cz ego Otóż proble prz uczy ludzie ma wyłącznie chodzić? taki nastolatek wsparcia dami agi, wyjaz a br ak później się, zrek ludz bo budzą ich kariery mnie czasu, że swojego po sz cz eblach e o pomoc telizują to ać, m Wszystk baga ejmow . chce, diabeł nie od dzieck ie, om z się a dostaje bliskich, którzy pensują bardz z o nie nie bo więc tkwi ręką ma jest o o dziecka, to 10y 3. Wyjdź z więzienia toksycznych relacji – poczuj zew wolności! swoim w energię? cz e Kiedy e jesz relacją. wyższ nie ch, t ej? odpowiesz Czy nia, tą gorz yta jest którzy ży ciu po Możesz zastanów iebie Czy C toksy spotkałeś całą się czną po tkwisz, ży któr ej obniżają adzisz, jak za z czujesz z wszystkie w swojego i por cia T woją osobę, spotkaniu a taką któr z do wysysała czynienia esz osobą sobie mieć i prz eanalizuj toksy sp czną. chają Bez Cię t ch się, Jeśli ludzi w czy tak, czarną również relacja, ta wyrzuć z e otchłań sobie wsz e e. samoocenę. s z t e j j a c k z k y 4. Z w i ą z j k e pr ę d a i t w póź ni e e pi – ni c hni us j e l ę gnow e a ny , będący ch długo uw aża, anie do ludzi r az em uczuć czynienia ompletnie k r az ” , są a, i który który Wielu y są jest „jeśli ać… już okazyw mam mnie że: star pr partner czynnościach, i Władcę, zadanie spełniać wszystkie jego zachcianki. agnienia t yle czy z e czasu, dbanie ste yłem . nie ym Ch leżą że dob z ogromn w potrz a m eb zaoferuje nie yśli, w to o związku nonsensem relacje. to , pomoc wspier wiecznie My sobie do reot powym przyjęcia. obietę, k błędzie. y swoją cem cego znalazł sk wy że daje przy padku które którzy m yślą, muszę y swoje oro się dla się mam k ochającego codzienn onego i ma ch za P ana ona t ym nie w , , W yśleniem, m F k ającego aceci, już obiet zmęcz służącą 11p y y y y y y y yślisz, m cacka że T y obieta k nie musisz ć, a Jeśli z obą potem nie dziw się, że ją str T będzie aciłeś! skakać k oło Ciebie na wet doceniać jej star i ań, się to Koniec Wersji Demonstracyjnej 12 Polecamy również : Dziękujemy za skorzystanie z oferty naszego wydawnictwa i życzymy miło spędzonych chwil przy kolejnych naszych publikacjach. Wydawnictwo Psychoskok
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

29 aspektów życia. Spojrzenie młodej kobiety
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: