Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00117 005830 21756537 na godz. na dobę w sumie
ABC Internetu. Wydanie IV - książka
ABC Internetu. Wydanie IV - książka
Autor: Liczba stron: 280
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-031-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podstawy komputera >> podstawy internetu
Porównaj ceny (książka, ebook (-79%), audiobook).
Czas to pieniądz. W sytuacji w której szybko musisz zdobyć informację i materiały, w dodatku nie tracąc czasu na zwiedzanie kolejnych bibliotek, jedynym rozwiązaniem staje się Internet. Proponujemy Ci książkę, po przeczytaniu której bez obaw uruchomisz przeglądarkę stron WWW, program do pogawędek sieciowych, znajdziesz interesujący Cię plik i wiadomości na dowolny temat. Nauczysz się prowadzić korespondencję za pomocą poczty elektronicznej, nawiążesz nowe znajomości na czacie, a nawet, przy odrobinie dobrych chęci, stworzysz własną stronę WWW.

Jest to już czwarte wydanie jednej z najlepiej sprzedających się w Polsce książek o Internecie. Książki, dzięki której wiele osób przestało bać się Internetu i zyskując w jego postaci wspaniałe narzędzie służące pracy i rozrywce.

Dzięki tej książce:

Dzięki 'ABC Internetu' Twoja przygoda z ogólnoświatową siecią będzie udana i pozbawiona przykrych niespodzianek!
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl ABC Internetu. Wydanie IV Autor: Krzysztof Pikoñ ISBN: 83-7361-031-6 Format: B5, stron: 280 Czas to pieni¹dz. W sytuacji w której szybko musisz zdobyæ informacjê i materia³y, w dodatku nie trac¹c czasu na zwiedzanie kolejnych bibliotek, jedynym rozwi¹zaniem staje siê Internet. Proponujemy Ci ksi¹¿kê, po przeczytaniu której bez obaw uruchomisz przegl¹darkê stron WWW, program do pogawêdek sieciowych, znajdziesz interesuj¹cy Ciê plik i wiadomoġci na dowolny temat. Nauczysz siê prowadziæ korespondencjê za pomoc¹ poczty elektronicznej, nawi¹¿esz nowe znajomoġci na czacie, a nawet, przy odrobinie dobrych chêci, stworzysz w³asn¹ stronê WWW. Jest to ju¿ czwarte wydanie jednej z najlepiej sprzedaj¹cych siê w Polsce ksi¹¿ek o Internecie. Ksi¹¿ki, dziêki której wiele osób przesta³o baæ siê Internetu i zyskuj¹c w jego postaci wspania³e narzêdzie s³u¿¹ce pracy i rozrywce. Dziêki tej ksi¹¿ce: • Pod³¹czysz swój komputer do Internetu • Wybierzesz i zainstalujesz potrzebne aplikacje • Nauczysz siê korzystaæ z przegl¹darek WWW • Weĥmiesz udzia³ w dyskusjach prowadzonych w grupach dyskusyjnych • Zaprojektujesz i umieġcisz w sieci w³asn¹ witrynê WWW • Dowiesz siê, jakie darmowe us³ugi dostêpne s¹ w Internecie • Nauczysz siê sprawnie korzystaæ z wyszukiwarek internetowych • Poznasz najwa¿niejsze zagadnienia zwi¹zane z bezpieczeñstwem korzystania z Internetu • Nauczysz siê wysy³aæ SMS-y i korzystaæ z radia w Internecie Dziêki „ABC Internetu” Twoja przygoda z ogólnoġwiatow¹ sieci¹ bêdzie udana i pozbawiona przykrych niespodzianek! Spis treści Od Autora........................................................................................... 7 Rozdział 1. Czym jest Internet .............................................................................. 9 Krótka historia Internetu...................................................s.......................................10 Internet dzisiaj ...................................................s...................................................s..12 Rozdział 2. Dostęp do Internetu .......................................................................... 17 Sprzęt ...................................................s...................................................s..............19 Oprogramowanie ...................................................s.................................................20 Instalacja modemu ...................................................s.........................................20 Połączenia internetowe ...................................................s...................................22 Instalacja komponentów sieciowych ...................................................s................25 Skąd wziąć przeglądarkę? ...................................................s...............................27 Rozdział 3. Usługi sieciowe................................................................................. 29 WWW ...................................................s...................................................s.............29 Adresy ...................................................s...................................................s.......31 Łącza i hipertekst ...................................................s...........................................33 Z czego zbudowane są strony? ...................................................s........................36 Poruszanie się po sieci ...................................................s....................................39 Poczta elektroniczna...................................................s.............................................40 Adresy pocztowe ...................................................s...........................................41 Wysyłanie i odbieranie korespondencji ...................................................s............42 Programy pocztowe ...................................................s.......................................47 Pocztowe serwisy WWW ...................................................s...............................48 Grupy dyskusyjne...................................................s................................................49 FTP...................................................s...................................................s.................50 Telnet ...................................................s...................................................s..............52 Rozdział 4. Internet Explorer............................................................................... 55 Rzut oka na przeglądarkę...................................................s......................................56 Podróże po sieci...................................................s...................................................s58 Ulubione strony ...................................................s...................................................s60 Tajemniczy prawy przycisk myszy...................................................s........................63 Konfigurowanie Internet Explorera...................................................s........................67 Rozdział 5. Netscape.......................................................................................... 73 Rzut oka na przeglądarkę...................................................s......................................74 Podróże po sieci...................................................s...................................................s77 Zakładki...................................................s...................................................s...........79 4 ABC Internetu Tajemniczy prawy przycisk myszy...................................................s........................84 Konfigurowanie Netscape’a...................................................s..................................86 Profile...................................................s...................................................s..............91 Rozdział 6. Outlook Express ............................................................................... 95 Rzut oka na Outlook Express ...................................................s................................95 Konfigurowanie Outlook Expressa ...................................................s........................97 Wysyłanie i odbieranie korespondencji ...................................................s..................98 Książka adresowa ...................................................s................................................99 Rozdział 7. Netscape Mail ................................................................................ 103 Rzut oka na Netscape Maila...................................................s................................ 103 Konfigurowanie Netscape Maila ...................................................s......................... 107 Wysyłanie i odbieranie korespondencji ...................................................s................ 110 Książka adresowa ...................................................s.............................................. 112 Rozdział 8. Jak tworzyć własne strony WWW .................................................... 117 Czym jest HTML ...................................................s.............................................. 117 Potrzebne narzędzia ...................................................s........................................... 119 Struktura strony WWW...................................................s...................................... 120 Struktura pliku HTML ...................................................s....................................... 120 Nagłówek...................................................s...................................................s. 121 Formatowanie całej strony ...................................................s.................................. 122 Kolor tła strony...................................................s............................................ 123 Graficzne tło strony...................................................s...................................... 124 Marginesy ...................................................s...................................................s 124 Kolory tekstu i łączy...................................................s..................................... 125 Tekst w HTML-u ...................................................s.............................................. 126 Pogrubienie ...................................................s................................................. 126 Kursywa ...................................................s...................................................s.. 126 Podkreślenie ...................................................s................................................ 127 Przekreślenie ...................................................s............................................... 127 Indeksy górne i dolne ...................................................s................................... 127 Centrowanie ...................................................s................................................ 127 Zmiana czcionki...................................................s........................................... 127 Nowy akapit ...................................................s................................................ 129 Łamanie wiersza ...................................................s.......................................... 130 Listy wypunktowane ...................................................s.................................... 131 Lista numerowana...................................................s........................................ 132 Listy zagnieżdżone...................................................s....................................... 133 Kolumny ...................................................s...................................................s.. 134 Grafika w HTML-u ...................................................s........................................... 135 Dołączanie grafiki ...................................................s........................................ 136 Ramka wokół grafiki ...................................................s.................................... 136 Wielkość grafiki...................................................s........................................... 136 Wyrównanie, odstępy i oblewanie tekstem ...................................................s..... 137 Tekst alternatywny...................................................s....................................... 137 Poziome linie rozdzielające...................................................s........................... 138 Tabele w HTML-u...................................................s............................................. 139 Tworzenie tabeli ...................................................s.......................................... 140 Formatowanie tabeli ...................................................s..................................... 140 Łącza...................................................s...................................................s............. 142 Łącza tekstowe ...................................................s............................................ 143 Łącza z określonym miejscem strony...................................................s............. 144 Łącza graficzne...................................................s............................................ 144 Spis treści 5 Prosta strona WWW ...................................................s.......................................... 145 Trochę urozmaicenia ...................................................s.......................................... 149 Umieszczenie strony na serwerze ...................................................s........................ 154 Rozdział 9. Grafika w Internecie ....................................................................... 157 Progresywna grafika...................................................s........................................... 159 Przezroczysta grafika ...................................................s......................................... 159 Ruchoma grafika...................................................s................................................ 161 Rozdział 10. Front Page Express......................................................................... 165 Nowa strona...................................................s...................................................s... 166 Tekst ...................................................s...................................................s............. 169 Linie poziome...................................................s...................................................s. 171 Grafika ...................................................s...................................................s.......... 172 Wideo...................................................s...................................................s............ 173 Łącza...................................................s...................................................s............. 174 Tabele ...................................................s...................................................s........... 175 Rozdział 11. Netscape Composer........................................................................ 177 Nowa strona...................................................s...................................................s... 180 Tekst ...................................................s...................................................s............. 181 Linie poziome...................................................s...................................................s. 183 Grafika ...................................................s...................................................s.......... 185 Łącza...................................................s...................................................s............. 187 Tabele ...................................................s...................................................s........... 188 Rozdział 12. Darmowy Internet ........................................................................... 193 Onet ...................................................s...................................................s.............. 194 Polbox ...................................................s...................................................s........... 195 Wirtualna Polska ...................................................s............................................... 196 Interia ...................................................s...................................................s............ 197 Yahoo Geocities ...................................................s................................................ 198 Wprost..................................................s...................................................s............ 199 Wizytówka...................................................s...................................................s..... 200 Rozdział 13. Portale i wyszukiwarki sieciowe ...................................................... 203 Wirtualna Polska ...................................................s............................................... 204 Onet ...................................................s...................................................s.............. 205 Interia ...................................................s...................................................s............ 206 Yahoo! ...................................................s...................................................s.......... 207 WOW...................................................s...................................................s............ 208 AltaVista...................................................s...................................................s........ 209 Google...................................................s...................................................s........... 211 Infoseek...................................................s...................................................s......... 212 Rozdział 14. Telefony komórkowe i poczta elektroniczna .................................... 213 Idea ...................................................s...................................................s............... 214 Plus GSM ...................................................s...................................................s...... 215 Era GSM ...................................................s...................................................s....... 216 Rozdział 15. Wymiana poglądów ......................................................................... 219 Czat..................................................s...................................................s................ 220 Listy dyskusyjne...................................................s................................................ 223 Komunikatory ...................................................s...................................................s 224 Blogi — czyli internetowy ekshibicjonizm ...................................................s............. 227 6 ABC Internetu Rozdział 16. Bezpieczeństwo w sieci .................................................................. 229 Wirusy...................................................s...................................................s........... 229 Poczta elektroniczna...................................................s..................................... 230 Surfowanie ...................................................s.................................................. 232 Dialery...................................................s...................................................s..... 233 Spyware...................................................s...................................................s... 234 Programy antywirusowe ...................................................s............................... 235 Płatności internetowe ...................................................s......................................... 236 Ochrona prywatności ...................................................s......................................... 239 Włamania z zewnątrz ...................................................s......................................... 241 Ochrona najmłodszych i nie tylko...................................................s........................ 242 Rozdział 17. Radio i telewizja internetowa .......................................................... 245 RealAudio...................................................s...................................................s...... 246 Adresy rozgłośni...................................................s................................................ 247 Rozdział 18. Pożyteczne narzędzia ...................................................................... 251 Kopiowanie stron internetowych ...................................................s......................... 251 Efektywne ściąganie plików...................................................s................................ 255 Pop-up killer...................................................s................................................ 257 Usługi „peer to peer”...................................................s.................................... 259 Rozdział 19. Sklepy internetowe ......................................................................... 261 Sklep internetowy www.amazon.com...................................................s.................. 261 Księgarnia internetowa helion.pl ...................................................s......................... 264 Skorowidz....................................................................................... 271 Rozdział 7. Netscape Mail Netscape jest znany przede wszystkim jako przeglądarka stron WWW. Jednak może on również świadczyć usługi innego typu. Stał się uniwersalnym narzędziem do obsługi naj- rozmaitszych zastosowań sieci. Jego możliwości nie odbiegają już w zasadzie od tego, co oferują nam stare, znane na rynku programy e-mailowe. Jeżeli jesteś prywatnym użyt- kownikiem, który chce korzystać z poczty elektronicznej, to Netscape Mail (rysunek 7.1), powinien Ci w zupełności wystarczyć. Co więcej — program pocztowy Netscape’a jest na przykład o wiele odporniejszy na ataki wirusów niż programy konkurencji. Rysunek 7.1. Netscape Mail w całej okazałości Rzut oka na Netscape Maila Aby uruchomić Netscape Maila, najpierw musisz uruchomić Netscape’a. Wystarczy wy- brać z menu głównego opcję Window/Mail Newsgroups (rysunek 7.2). 104 Rysunek 7.2. Przełączanie pomiędzy poszczególnymi składnikami pakietu Netscape następuje za pomocą polecenia Communicator w menu głównym ABC Internetu Drugim sposobem jest kliknięcie znaczka koperty, umieszczonego w lewym dolnym ro- gu okna przeglądarki. Po wykonaniu jednej z tych czynności na ekranie pojawi się okno, w którym należy po- dać hasło dostępu do konta internetowego na danym serwerze (rysunek 7.3). Rysunek 7.3. Okno, w którym wpisujemy hasło dostępu do naszego konta Jeżeli hasło jest poprawne, program sprawdzi, czy na serwerze są jakieś nowe wiado- mości. Netscape Mail jest częścią Netscape’a, dlatego też ich wygląd, sposób organizacji i dzia- łania są bardzo podobne. Niektóre funkcje i opcje menu są wręcz tożsame i mają wpływ na oba programy. Oprócz elementów typowych dla aplikacji windowsowej, uwagę zwra- ca rząd przycisków skrótów do najczęściej używanych poleceń programu. Są to: — Przycisk służący do ściągania z serwera nowo otrzymanej poczty. Naciśnięcie strzałki skierowanej w dół sprawi, że uzyskamy możliwość ściągnięcia poczty z wybranego — wcześniej wskazanego — serwera. — Przycisk służący do komponowania i wysłania nowego listu. Po jego naciśnięciu na ekranie pojawi się okno zawierające narzędzia do tworzenia i adresowania listu. Rozdział 7. ♦ Netscape Mail 105 — Przycisk służący do wysłania odpowiedzi na wskazywany, wcześniej otrzymany list. Jako adresat zostanie automatycznie wpisany nadawca wskazanego listu. — Przycisk służący do wysłania odpowiedzi na wskazany, wcześniej otrzymany list. Odpowiedź zostanie przesłana na adres nadawcy oraz wszystkie adresy odbiorców wskazane w tym liście. — Przycisk służący do przesłania wskazanego listu pod inny adres. — Przycisk umożliwia przeniesienie aktualnie wskazanego listu do innego folderu. — Przycisk służący do otwarcia następnego w kolejności listu, ewentualnie nieczytanego listu czy folderu. Pełna lista opcji pojawia się po krótkim przytrzymaniu tego przycisku. — Przycisk służący do usunięcia wskazanego listu. Ten sam efekt można osiągnąć, naciskając na klawiaturze Del. — Przycisk służący do wydrukowania wskazanego listu. — Przycisk służący do wstrzymania aktualnie realizowanej operacji. Ekran programu Netscape Mail jest podzielony na trzy główne części. W jednej poka- zana jest struktura folderów, w drugiej zawartość wskazanego folderu, natomiast trze- cia służy do podglądania treści wskazanego listu. Pierwsze okno (rysunek 7.4) — dostarcza informacji o strukturze folderów, w których przechowywane są wiadomości. Oczywiście struktura ta może być przez nas dowol- nie zmieniana. Standardowo składa się ona z pięciu folderów: Inbox — listy przycho- dzące, Drafts — folder na kopie robocze, Templates — wzorce szablonów listów, Sent — listy wysłane, Trash — kosz, do którego wrzucane są usuwane listy. Jak już wspomnieliśmy, istnieje możliwość dowolnej zmiany konfiguracji folderów. Aby do- dać nowy folder, należy z menu głównego wybrać opcję File/New Folder i podać nazwę, która ma być mu nadana. Usunięcie folderu jest również bardzo łatwe. Wystarczy wska- zać odpowiedni folder i nacisnąć Del. Rysunek 7.4. Okno struktury folderów 106 ABC Internetu Drugie okno (rysunek 7.5) — pokazuje zawartość wskazanego folderu. W nim znaj- dują się listy. Każdy z listów oprócz adresu (Recipient/Sender — w zależności od te- go, czy jest to skrzynka nadawcza czy odbiorcza) nadawcy jest opatrzony skrótową in- formacją na temat jego treści (Subject), czymś w rodzaju znanej formułki „dotyczy:…” w pismach urzędowych oraz datą wysłania lub otrzymania i wysłania (Date). Jeżeli jakiś list nie został jeszcze przeczytany, wówczas pojawi się przy nim zielony znaczek. Po przeczytaniu listu zielony znaczek znika i w jego miejscu pojawia się szara kropka. Możemy jednak sprawić, by pojawił się ponownie — jeżeli chcemy w taki sposób wy- różnić dany list. Należy kliknąć myszą szarą kropkę umieszczoną w kolumnie opatrzo- nej zielonym znaczkiem. Natychmiast zmieni się liczba nieczytanych listów w danym folderze, a list i folder zostaną dodatkowo wyróżnione przez pogrubienie. Rysunek 7.5. Okno zawartości wskazanego folderu Przy każdym liście możemy również umieścić specjalny czerwony znaczek chorągiewki, który pełni funkcję dodatkowego wyróżnika. Dzięki niemu łatwiej można się orientować w zgromadzonej korespondencji. Umieszczanie i usuwanie znacznika odbywa się po- dobnie, jak to miało miejsce w przypadku znacznika przeczytania listu. Wystarczy klik- nąć szary kwadracik umieszczony przy danym liście w kolumnie oznaczonej czerwoną chorągiewką. Ponadto przy każdym liście mogą się pojawić informacje w dodatkowych kolumnach: Status — status listu (np. New — nowy, Read — przeczytany), Priority — priorytet listu (może być np. Highest — najwyższy, High — wysoki, Normal — zwykły, Low — niski i Lowest — najniższy. Odpowiedni priorytet nadajemy listom przy ich wy- syłaniu). W kolumnie Total pokazana jest całkowita liczba listów reprezentowanych przez dany wpis. Natomiast w kolumnie Unread — liczba listów, które nie zostały przeczytane. Na samym końcu po prawej stronie znajduje się przycisk umożliwiający określenie, które kolumny mają być wyświetlone. Wyświetlone listy mogą być posortowane według adresu, daty, wielkości oraz spraw, jakich dotyczą. Aby zmienić klucz sortowania, wystarczy kliknąć jeden z trzech przy- cisków Recipient (według adresu), Subject (według przedmiotu), Date (według daty), Size (według wielkości) itp. Każdy z listów może być przeniesiony do innego folderu za pomocą przycisku File. Usunięcie natomiast można zrealizować za pomocą przycisku Delete na pasku narzę- dziowym programu lub po prostu za pomocą klawisza Del. Trzeba pamiętać, że usu- nięte listy nie są od razu kasowanie z dysku. Najpierw umieszczane są w koszu — w folderze Trash. Kosz może być opróżniony dopiero na nasze polecenie: File/Empty Trash. Rozwiązanie takie ma wielką zaletę — bierze pod uwagę porywczość i nieprzemyśla- ne działanie człowieka. Polecenie kasowania nie jest bowiem ostateczne i może być anulowane. Bez problemu możemy przenieść wybrany list z powrotem z folderu Trash do dowolnego innego. Rozdział 7. ♦ Netscape Mail 107 Opróżnienie kosza zwalnia miejsce na dysku. Inną metodą oszczędzania miejsca jest kompresowanie folderu. Można to zrobić, wybierając z menu polecenie File/Compact Folders. W trzecim oknie (rysunek 7.6) — pojawi się treść wskazanego listu. Na samej górze znajdzie się nagłówek. Jest to informacja kto, kiedy i komu przesłał dany list. Poniżej umieszczona jest właściwa treść listu. Rysunek 7.6. Okno zawartości wskazanego listu Konfigurowanie Netscape Maila Przed przystąpieniem do pracy program pocztowy Netscape Mail należy odpowiednio skonfigurować. Jest to konieczne nie tylko ze względów estetycznych, ale również ze względu na działanie systemu. Najistotniejsze jest prawidłowe ustawienie adresów serwerów obsługujących pocztę elektroniczną. Jeżeli z menu głównego wybierzemy opcję Edit/Preferences/Mail Newsgroups, wów- czas na ekranie pojawi się okno jak na rysunku 7.7. Rysunek 7.7. Okno preferencji, w którym możemy modyfikować wygląd Maila 108 ABC Internetu Okno udostępnia funkcje pozwalające na modyfikację wyglądu Netscape Maila oraz określenie szczegółów pracy przy tworzeniu, wysyłaniu i odbieraniu listów. Podopcja Message Display pozwala na określenie, w jaki sposób będzie wyświetlana treść listów i jakiego zestawu znaków w sposób domyślny program powinien używać. Jeżeli będziemy używali języka polskiego, pamiętajmy, żeby Character Coding ustawić jako Central European ISO 8859-2 Podopcja Composition pozwala określić szczegóły odpowiadania na listy i ich przeka- zywania na inny adres. Tutaj również określimy podstawowy domyślny standard ko- dowania znaków w trakcie tworzenia nowego listu. W opcji Sent Format możemy określić, czy i w jakich okolicznościach list ma zostać zamieniony na zwykły tekst bez z znaków HTML-a. Jest to przydatne wtedy, gdy serwer odbiorcy akceptuje tylko i wyłącznie korespondencję składającą się z czystego tekstu. Opcja Addressing pozwala zdecydować, z jakiego folderu adresy mają być automatycz- nie zapisywane w książce adresowej. Można też określić limit tak stworzonej bazy danych. Opcja Labels pozwala na określenie kolorystyki poszczególnych znaczników, które będą towarzyszyły listom. Dzięki temu można utrzymać większy porządek w naszej skrzynce. Jeżeli odpiszemy na list naszego kolegi, decydując, by cała treść jego listu została dołą- czona do naszego (jest to tak zwany tekst przytaczany), to wówczas zostanie ona zamiesz- czona na samym początku listu (ale po nagłówku). Zostanie ona zaznaczona znakami na początku każdej linii. Dodatkowo może ona być pogrubiona (Bold), wyróżniona kursywą (Italic) lub pogrubioną kursywą (Bold Italic). Tekst ten może być również trochę większy (Bigger) niż reszta lub trochę mniejszy (Smaller). Wybierając z menu Edit, Mail Newsgroups Account Settings będziemy mieli możliwość zmodyfikowania ustawień konta e-mailowego, które zostały poczynione w trakcie reje- stracji nowego użytkownika (rysunek 7.8). Rysunek 7.8. Okno preferencji, w którym możemy modyfikować parametry naszej skrzynki pocztowej Rozdział 7. ♦ Netscape Mail 109 Podopcja Server Settings umożliwi nam zmodyfikowanie adresu serwera poczty przy- chodzącej (POP3), nazwy użytkownika i folderu, w którym będą przechowywane na- sze listy. Podopcja Addressing odpowiada za zarządzanie folderami — na przykład określa, gdzie mają być składowane kopie wysłanej korespondencji oraz sposób przechowy- wania szablonów listów (Templates) i „brudnopisów” (Draftsz). Czasami zdarza się, że zostajemy zasypywani korespondencją z załącznikami mającymi wiele setek kilobajtów. W efekcie nasz dysk staje się coraz bardziej „zapchany”. Aby uniemożliwić wczytywanie listów o wadze większej niż określona liczba kilobajtów, wystarczy skorzystać z podopcji Disk Space i wpisać żądaną wielkość w kilobajtach. Podopcja Return Recipts pozwala zarządzać potwierdzeniami odbioru. Możemy pod- jąć decyzję, by każdy wysłany przez nas list wymagał automatycznego potwierdzenia odbioru od adresata. Innymi słowy, jeżeli pojawi się on na ekranie adresata, zostanie do nas odesłana automatycznie wiadomość o tym fakcie. Możemy też podjąć decyzję, gdzie mają trafiać potwierdzenia odbioru i jak nasz program ma reagować na żądanie potwierdzenia odbioru listów, które do nas przychodzą. Podopcja Security odpowiada za elektroniczne podpisy, kodowania oraz inne opcje bezpieczeństwa. Listy wysyłane z naszego komputera są przesyłane bezpośrednio do specjalnego serwera, który przekazuje je dalej w taki sposób, by trafiły do adresata. Serwer ten nazywa się serwerem poczty wychodzącej. Jego parametry określamy dzięki podopcji Outgoing Server (SMTP) (rysunek 7.9). Informację, z jakiego serwera możemy korzystać, powin- niśmy uzyskać od administratora sieci — ewentualnie z miejsca, w którym mamy konto pocztowe. Rysunek 7.9. Okno preferencji, w którym możemy modyfikować parametry serwera poczty wychodzącej 110 ABC Internetu Wysyłanie i odbieranie korespondencji Netscape Mail ma wbudowany własny edytor przeznaczony do tworzenia listów. Jeżeli więc chcemy wysłać list elektroniczny, wystarczy, że naciśniemy przycisk New Msg, by na ekranie pojawił się edytor, który umożliwi nam przygotowanie, zaadresowanie i wy- słanie listu (rysunek 7.10). Rysunek 7.10. Okno, w którym tworzymy tekst listu elektronicznego  W polu oznaczonym symbolem To: należy wpisać adres osoby, do której chcemy wysłać dany list. Jeśli dłużej przytrzymamy przycisk oznaczony strzałką skierowaną w dół, możemy wpisać również inne adresy, na przykład ten, na który ma być skierowana kopia wysyłanego listu (Cc:).  W polu Subject wpisujemy krótką informację o temacie listu. Nie jest ona z formalnego punktu widzenia niezbędna do wysłania listu, natomiast ułatwia życie odbiorcy.  W polu w dolnej części okna należy wpisać treść listu.  Na końcu naciskamy przycisk Send, a skomponowany list zostanie wysłany. Jego kopia zostanie automatycznie umieszczona w folderze Sent. Czasami zdarza się, że chcielibyśmy przesłać pocztą elektroniczną nie tylko tekst, ale również grafikę czy na przykład dokument napisany w edytorze MS Word 7.0. Netscape Mail umożliwia bardzo łatwe dołączanie do korespondencji dowolnych pli- ków. Wystarczy nacisnąć przycisk Attach. Rozwijane menu pozwoli nam zdecydować, czy chcemy dołączyć zwykły plik czy też całą stronę (URL). Adres musimy wpisać ręcznie, natomiast we wskazaniu właściwego pliku pomoże nam standardowe okno Windows. Pełna lista plików i stron, które zostały dołączone do naszego listu, jest ujaw- niona w sekcji oznaczonej jako Attachments. Rozdział 7. ♦ Netscape Mail 111 Oczywiście decyzję o dołączeniu jakiegoś elementu do listu można cofnąć. Wystarczy wskazać właściwy element i nacisnąć klawisz Del. Netscape Mailobox 7.0 dysponuje dużymi możliwościami formatowania tekstu. W zasa- dzie jest tu wmontowany mały edytor, który bez problemu poradzi sobie ze skompono- waniem nawet skomplikowanych listów. Można już nie tylko zmieniać czcionki i ich wielkość. Istnieje możliwość automatycznego wyliczania, numerowania, a nawet de- finiowania stylów. List przed wysłaniem można sprawdzić za pomocą korektora orto- graficznego (niestety angielski!). Można go również zapamiętać w folderze Drafts lub Templates, aby wykorzystać go w przyszłości (File, Save As...). Jak na przyzwoity edytor przystało, w treści listu może pojawić się różnego rodzaju grafika, łącza, linie i tabelki. Dzieje się tak, ponieważ Netscape może tworzyć i odczy- tywać listy w języku HTML, a więc każdy list może zawierać wszystkie elementy, ja- kie spotykamy na stronach WWW. Netscape Mail ma ciekawą możliwość przesyłania nie tylko najrozmaitszych plików w najdziwniejszych formatach, ale również — i jest to rzecz zupełnie fantastyczna — ca- łych stron WWW! Wystarczy nacisnąć przycisk File Attach Web Page i wpisać pełny adres żądanej strony. Zostanie ona automatycznie ściągnięta przez Netscape’a i dołą- czona jako plik HTML-owy oraz wszelkie inne pliki jej towarzyszące (grafika itp.) do naszego listu. Otrzymywanie korespondencji jest tak samo przyjemne jak jej wysyłanie. W przypadku Netscape Maila obie czynności są jednakowo proste. Netscape Mail automatycznie dokonuje cyklicznego sprawdzania, czy przyszła do nas jakaś nowa korespondencja. Jeżeli tak jest, to pojawi się na pasku narzędziowym Windowsa mała koperta z zieloną strzałką (rysunek 7.11). Oznacza to, że przyszedł do nas nowy list i możemy go pobrać z serwera. Aby to zrobić, wystarczy nacisnąć przycisk Get Msgs. Rysunek 7.11. Mała koperta na pasku zadań Windowsa oznacza, że oczekuje na nas nowy list Pamiętajmy, że listy przychodzące są umieszczane w folderze Inbox. Jeżeli otrzymali- śmy list, do którego została dołączona jakaś strona WWW, wówczas jej zawartość po- jawi się po tekście listu. Po prostu tak, jakby została dopisana na końcu. Poniżej zamiesz- czamy przykład listu, do którego dołączona została strona Netscape’a (rysunek 7.12). W oknie pojawił się zwykły hipertekst udostępniony w takiej samej formie, jakby to zrobił sam Netscape. Nie tylko znajduje się tu grafika, ale także wszystkie łącza mogą być aktywowane po kliknięciu ich myszą. Włączona wówczas zostaje przeglądarka, która zrealizuje żądane połączenie. 112 Rysunek 7.12. Tak wygląda list odczytany przez Netscape, do którego została dołączona cała strona ABC Internetu Jeżeli więc chciałbyś napisać koledze o fantastycznej stronie, którą znalazłeś na antypo- dach, nie musisz już używać miliona słów, by opisać, co się na niej znajduje.Po prostu dołącz ją do Twojego listu! Adresat od razu ją obejrzy i będzie mógł od niej rozpo- cząć podróż po cyberprzestrzeni, dzięki łączom w niej zawartym. Jeżeli dołączony został do listu plik zawierający dźwięk lub film, wówczas w oknie Netscape Maila pojawi się znaczek symbolizujący dołączony plik. Jego kliknięcie spo- woduje przełączenie do Nestcape’a i odtworzenie dołączonego pliku. Aby odpowiedzieć na list, wystarczy nacisnąć przycisk Reply na pasku głównym progra- mu pocztowego po uprzednim wskazaniu właściwego listu. Pojawi się takie samo okno jak przy tworzeniu nowego listu — z tą wszakże różnicą, że automatycznie zo- stanie wstawiony adres nadawcy listu, na który odpowiadamy. Książka adresowa Książka adresowa jest niesłychanie pożyteczną funkcją Netscape Maila. Dzięki niej omi- nie nas wątpliwa przyjemność wklepywania długich ciągów znaków nie zawsze mają- cych jakiś sens. Może to być irytujące, zwłaszcza gdy często piszemy do tej samej osoby. Książka adresowa, jak wiele elementów w wersji 4.0, została rozbudowana i ulepszona. Dodana została na przykład niezwykle pożyteczna funkcja tworzenia całych list wy- syłkowych. Pełnych operacji na książce adresowej można dokonywać po wybraniu opcji Window/ Address Book. Na ekranie pojawi się wówczas okno jak na rysunku 7.13. Rozdział 7. ♦ Netscape Mail 113 Rysunek 7.13. Książka adresowa w całej okazałości — okno pozwalające na zarządzanie wpisami Książka adresowa jest zorganizowana analogicznie do systemu zakładek. Mamy więc foldery grupujące tematycznie karty z adresami. Standardowymi folderami są Personal Address Book i Collected Adresses. Ten ostatni jest o tyle ciekawy, że jest tworzony automatycznie przez Mailboxa na podstawie adresów, na które wysyłaliśmy lub skąd otrzymywaliśmy korespondencję. Najczęściej używane operacje można wykonać za pomocą zestawu przycisków. Są to: — Przycisk umożliwia dopisanie pozycji do książki adresowej. Na ekranie pojawi się okno, do którego będziemy musieli ręcznie wpisać dane określonej osoby. — Przycisk umożliwia sporządzenie nowej listy wysyłkowej. — Przycisk ujawnia właściwości wskazanej karty adresowej i umożliwia jej modyfikację. — Przycisk służący do komponowania i wysłania nowego listu. Po jego naciśnięciu na ekranie pojawi się okno zawierające narzędzia do stworzenia i zaadresowania listu. — Przycisk służący do usunięcia wskazanej karty adresowej. Ten sam efekt można osiągnąć, naciskając na klawiaturze Del. — Przycisk zsynchronizowania lokalnej książki adresowej z książką standardowego konta, które otrzymuje nieodpłatnie każdy użytkownik Netscape’a. Kolejne wpisy możemy dodawać do książki adresowej, korzystając z przycisku New Card. Możemy również sprawić, by wykorzystane zostały dane na przykład z listu, który odebraliśmy. Wówczas nie wchodząc nawet do modułu książki adresowej, klikamy adres w głównym oknie Netscape Maila — tak jak to widać na rysunku 7.14. Pojawi się menu, z którego teraz wybierzemy Add to Address Book. Na ekranie pojawi się okno dialogowe 114 Rysunek 7.14. Dodawanie wpisu do książki adresowej na podstawie otrzymanej korespondencji ABC Internetu New Card (rysunek 7.15). W poszczególnych rubrykach zostaną automatycznie wpisane dane nadawcy listu, który został przez nas wskazany. Możemy teraz poprawić, uzupeł- nić czy wręcz zupełnie zmienić zawartość rubryk: pseudonim (Nickname), nazwisko (Name), pełny adres e-mailowy (E-mail) itp. Naciśnięcie przycisku OK spowoduje za- pamiętanie wprowadzonych danych. Rysunek 7.15. Dołączanie kolejnego adresu do książki adresowej Od tej pory łatwiej nam będzie wysyłać listy. Tworząc list (przycisk Compose), wystar- czy nacisnąć przycisk Address, a na ekranie pojawi się okno z listą zapamiętanych ad- resów. Wskazanie żądanego spowoduje jego umieszczenie w polu Mail To:. Książki adresowe są zapamiętywane w postaci plików dyskowych o specyficznym for- macie. Nie są to już, jak to miało miejsce w poprzednich wersjach, zwykłe dokumenty HTML-owe. Dlatego też nie istnieje możliwość bezpośredniego wczytywania starych książek adresowych. Niemniej jednak możemy bez problemu wyeksportować książkę adresową na przykład w postaci pliku tekstowego. W tym celu z menu modułu książ- ki adresowej wybieramy Tools, Export, a następnie wskazujemy żądany format. Rozdział 7. ♦ Netscape Mail 115 Istnieje możliwość wczytywania książek adresowych uprzednio zapisanych na dysku. Netscape potrafi również importować książki adresowe innych programów — takich jak np. Outlook (rysunek 7.16). W tym celu wystarczy z menu wybrać Tools, Import. Rysunek 7.16. Okno wyboru formatu importu książki adresowej
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

ABC Internetu. Wydanie IV
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: