Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00193 002733 20855499 na godz. na dobę w sumie
ABC Komputera. Wydanie III - książka
ABC Komputera. Wydanie III - książka
Autor: Liczba stron: 320
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-530-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podstawy komputera >> podstawy obsługi komputera
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
'ABC Komputera. Wydanie III' to prosty w użyciu podręcznik przeznaczony dla osób, które dotychczas nie miały żadnego kontaktu z komputerem, a teraz pragną szybko nauczyć się jego obsługi; jest uaktualnioną wersją pierwszej edycji książki wydanej w 1999 roku, która spotkała się z życzliwym przyjęciem licznego grona Czytelników.

Książka jest napisana prostym językiem. Jej lekturę ułatwiają ilustracje i indeks pojęć. Podręcznik ten jest owocem osobistych doświadczeń autora zdobytych podczas prowadzenia kursów komputerowych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TRE(cid:140)CI SPIS TRE(cid:140)CI KATALOG KSI¥flEK KATALOG KSI¥flEK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG TW(cid:211)J KOSZYK TW(cid:211)J KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE O NOWO(cid:140)CIACH O NOWO(cid:140)CIACH ZAM(cid:211)W CENNIK ZAM(cid:211)W CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl ABC komputera. Wydanie III Piotr Wr(cid:243)blewski Autor: ISBN: 83-7179-530-9 Format: B5, stron: 320 (cid:132)ABC Komputera. Wydanie III(cid:148) to prosty w u¿yciu podrŒcznik przeznaczony dla os(cid:243)b, kt(cid:243)re dotychczas nie mia‡y ¿adnego kontaktu z komputerem, a teraz pragn„ szybko nauczy(cid:230) siŒ jego obs‡ugi; jest uaktualnion„ wersj„ pierwszej edycji ksi„¿ki wydanej w(cid:160) 1999 roku, kt(cid:243)ra spotka‡a siŒ z ¿yczliwym przyjŒciem licznego grona Czytelnik(cid:243)w. Ksi„¿ka jest napisana prostym jŒzykiem. Jej lekturŒ u‡atwiaj„ ilustracje i indeks pojŒ(cid:230). PodrŒcznik ten jest owocem osobistych do(cid:156)wiadczeæ autora zdobytych podczas prowadzenia kurs(cid:243)w komputerowych. Kupujemy komputer -- porady Obs‡uga komputera od podstaw Opis najnowszego systemu Windows XP Praca z drukark„ Walka z wirusami komputerowymi Gry komputerowe Microsoft Word 2002 (XP) Microsoft Excel 2002 (XP) Obliczanie sp‡aty kredyt(cid:243)w i lokat z odsetek Kompresja dokument(cid:243)w Internet w domu Darmowa poczta elektroniczna Komunikatory internetowe Grupy dyskusyjne Poszukiwanie pracy przez Internet Wstęp ...................................................z..........................................11 Część I Obsługa systemu Windows XP................................................ 13 Rozdział 1. Wizyta w sklepie...................................................z...........................15 Co zatem warto wiedzieć przed wejściem do sklepu komputerowego?.............................16 Elementy podstawowe — widoczne na zewnątrz...................................................r....16 Elementy podstawowe — ukryte wewnątrz ...................................................r............18 Oprogramowanie podstawowe...................................................r.................................18 Dostęp do sieci Internet ...................................................r...........................................19 Podsumowanie ...................................................r...................................................r......19 Rozdział 2. Tuż po włączeniu komputera...................................................z..........21 Samodzielna instalacja systemu ...................................................r.....................................21 Rozdział 3. Klawiatura i myszka ...................................................z......................25 Myszka ...................................................r...................................................r........................25 Co to jest menu podręczne? ...................................................r...........................................26 Klawiatura ...................................................r...................................................r...................27 Esc ...................................................r...................................................r........................27 CapsLock ...................................................r...................................................r..............30 Shift...................................................r...................................................r.......................30 Polskie znaki ...................................................r...................................................r.........30 Poruszanie się po tekście...................................................r................................................31 Klawisze kierunkowe...................................................r...............................................32 Pozostałe klawisze ...................................................r...................................................r32 Lewy Alt kontra prawy Alt ...................................................r............................................33 Rozdział 4. Windows znaczy… okna! ...................................................z...............35 Zmiana rozmiaru i położenia okien...................................................r................................36 Przesuwanie zawartości okna...................................................r.........................................37 Rozdział 5. Zakończenie pracy komputera lub programu .....................................39 Coś dziwnego stało się z programem...................................................r.............................40 Rozdział 6. Zapis i odczyt dokumentów...................................................z...........43 Zasoby komputera ...................................................r...................................................r.......43 Zapisujemy dokument ...................................................r...................................................r.45 Odczytujemy dokument ...................................................r.................................................46 Organizacja systemu plików w komputerze...................................................r...................47 Szybkie otwieranie dokumentów ...................................................r...................................51 2 ABC komputera Rozdział 7. Eksploracja zasobów komputera...................................................z....53 Kopiowanie dokumentów (poznajemy Schowek Windows) ............................................54 Technika „przeciągnij i upuść” ...................................................r......................................56 Usuwanie (i odzyskiwanie) dokumentów ...................................................r......................57 Poruszamy się w oknie programu Eksplorator...................................................r...............59 Nagrywarka CD-R, CD-RW ...................................................r..........................................61 Rozdział 8. Drukowanie dokumentów ...................................................z..............63 Drukowanie na drukarce w pracy...................................................r...................................63 Kupiłeś drukarkę i co dalej?...................................................r...........................................65 Przypadek 1. Kupiłeś nową drukarkę ...................................................r......................65 Przypadek 2. Masz starą drukarkę, bez instrukcji i dyskietek instalacyjnych ............66 Ustawienia drukarek...................................................r...................................................r....67 Rozdział 9. Kopiowanie i wklejanie...................................................z..................69 Program graficzny Paint...................................................r.................................................69 Wielozadaniowość systemu Windows ...................................................r...........................72 Schowek Windows...................................................r...................................................r......73 Kopiowanie i wklejanie w praktyce...................................................r.........................74 Operowanie tekstem...................................................r...................................................r....75 Rozdział 10. Czas na odpoczynek...................................................z......................77 Skąd się biorą gry? ...................................................r...................................................r......77 Jak zainstalować nową grę w komputerze?...................................................r....................78 Gry dostarczane z systemem Windows...................................................r..........................78 Saper ...................................................r...................................................r.....................79 Pasjans...................................................r...................................................r...................80 Praca, gry… i nauka!...................................................r...................................................r...81 Rozdział 11. System Pomocy Windows...................................................z..............85 Pomoc z zakresu obsługi systemu Windows ...................................................r...................85 Systemy pomocy...................................................r...................................................r..........87 System pomocy dla konkretnego programu...................................................r...................88 Rozdział 12. Programy narzędziowe...................................................z...................89 Program Sprawdzanie błędów...................................................r........................................91 Program Defragmentator dysków ...................................................r..................................93 Program Oczyszczanie dysku...................................................r.........................................94 Rozdział 13. Wirusy komputerowe...................................................z.....................97 Skąd się biorą wirusy?...................................................r...................................................r.97 Wirusy w Internecie ...................................................r...................................................r....98 Środki zapobiegawcze...................................................r...................................................r.98 Program MkS_Vir (demo) ...................................................r.............................................99 Program VirusScan firmy McAfee ...................................................r..............................103 Rozdział 14. Muzyka w komputerze (i inne drobiazgi) .........................................107 Program Windows Media Player ...................................................r.................................107 Menu Dokumenty...................................................r...................................................r......110 Program Kalkulator ...................................................r...................................................r...111 Ostatnio używane programy...................................................r.........................................111 Wyszukiwanie dokumentów ...................................................r........................................111 Rozdział 15. Konfiguracja systemu...................................................z..................113 Pasek zadań ...................................................r...................................................r...............113 Panel sterowania...................................................r...................................................r........114 Ustawianie daty i godziny w komputerze...................................................r..............115 Dźwięki systemowe ...................................................r...............................................115 Zmiana tła wypełniającego ekran komputera ...................................................r........117 Spis treści 3 Ustawienie wygaszacza ekranu...................................................r..............................117 Ustawienie rozmiaru pulpitu...................................................r..................................118 Ustawienia klawiatury i polskie znaki w systemie ...................................................r119 Polskie znaki w systemie ...................................................r.......................................120 Myszka dla osób leworęcznych ...................................................r.............................121 „Udziwnianie” systemu Windows ...................................................r.........................122 Użytkownicy systemu Windows...................................................r..................................122 Rozdział 16. Kompresja i archiwizacja danych ...................................................z.125 Obsługa plików ZIP w Windows XP ...................................................r...........................126 Obsługa plików ZIP w starszych wersjach Windows ...................................................r..128 Instalacja programu WinZip ...................................................r..................................128 Współpraca programu WinZip z Eksploratorem Windows......................................130 Odczyt i wykorzystanie archiwów ZIP...................................................r..................132 Część II Microsoft Word XP...................................................s............ 135 Rozdział 17. Uruchamianie programów pakietu Microsoft Office XP ....................137 Rozdział 18. Opcje startowe i menu programu Word ...........................................141 Paski narzędzi i widoki dokumentu ...................................................r.............................141 Sposób na przywrócenie standardowego wyglądu ekranu Worda..................................142 Praca z menu programu Word...................................................r......................................144 Rozdział 19. Zasady pracy z dokumentami ...................................................z......147 Wersje dokumentów Worda...................................................r.........................................147 Kilka porad praktycznych ...................................................r............................................150 Rozdział 20. Formatowanie tekstów...................................................z................153 Pojęcie akapitu i jego wyrównanie względem marginesów............................................154 Rzeczywisty rozmiar dokumentu ...................................................r.................................156 Wyróżnianie elementów tekstu ...................................................r....................................157 Pojedyncze litery...................................................r...................................................r.157 Grupy wyrazów...................................................r...................................................r...158 Błędy, błędy! ...................................................r...................................................r.............158 Word i schowek...................................................r...................................................r.........158 Powiększanie lub zmniejszanie tekstu ...................................................r.........................159 Odstępy pomiędzy akapitami ...................................................r.......................................159 Wypunktowanie i numerowanie...................................................r...................................161 Rozdział 21. Czcionki w systemie Windows ...................................................z.....163 Rozdział 22. Tabelki i układ wielokolumnowy...................................................z...169 Rysowanie tabel ...................................................r...................................................r........169 „Klasyczne” tworzenie tabel ...................................................r........................................170 Tryb wielokolumnowy (gazetowy) ...................................................r..............................173 Automatyczne formatowanie tabeli ...................................................r.............................174 Operacje na komórkach, wierszach i kolumnach...................................................r.........175 Bardzo długie tabele (wielostronicowe)...................................................r..........................177 Tabelki z elementami obliczeń...................................................r.....................................178 Rozdział 23. Równania matematyczne...................................................z.............179 Praca z obiektem Równanie matematyczne ...................................................r.................181 Rozdział 24. Stopki i nagłówki ...................................................z........................183 Tworzenie i edycja dokumentów wielostronicowych...................................................r..185 Przemieszczanie się...................................................r...................................................r...187 Wyszukiwanie tekstu ...................................................r.............................................187 Wyszukiwanie i zamiana tekstu...................................................r.............................188 4 ABC komputera Różne stopki i nagłówki dla odrębnych części dokumentu ............................................189 Stopki i nagłówki dla zaawansowanych...................................................r.......................191 Numeracja stron dla zaawansowanych ...................................................r........................192 Rozdział 25. Zaawansowane formatowanie...................................................z......193 Podwieszony akapit...................................................r...................................................r...193 Automatyczne dzielenie wyrazów ...................................................r...............................194 Wielkie i małe litery...................................................r...................................................r..195 Pola i znaki specjalne cd. ...................................................r.............................................196 Wstawianie daty i godziny...................................................r.....................................196 Wstawianie informacji o dokumencie (i nie tylko)...................................................r197 Rozdział 26. Spis treści, przypisy i odsyłacze...................................................z...199 Numerowanie nagłówków i spis treści...................................................r.........................199 Przygotowanie dokumentu...................................................r.....................................199 Tworzenie spisu treści...................................................r............................................201 Przypisy...................................................r...................................................r.....................203 Odsyłacze ...................................................r...................................................r..................204 Rozdział 27. Pożyteczne drobiazgi ...................................................z...................207 Word zapamiętuje listę ostatnio otwartych dokumentów ...............................................207 Druk w orientacji poziomej...................................................r..........................................207 Sprawdzanie pisowni...................................................r...................................................r.208 Autokorekta...................................................r...................................................r...............209 Ochrona dokumentu ...................................................r...................................................r..210 Asystent pakietu Office...................................................r................................................211 Problemy z Wordem...................................................r...................................................r..211 Rozdział 28. Grafika ...................................................z.......................................213 Dołączanie gotowych plików graficznych ...................................................r...................213 Edytor graficzny programu Word ...................................................r................................215 Operacje na obiektach graficznych programu Word...................................................r....218 Przesłanianie się obiektów...................................................r.....................................218 Grupowanie...................................................r...................................................r.........219 Praca z polami tekstowymi ...................................................r....................................220 Ustalanie ziarnistości obrazu ...................................................r.................................221 Część III Microsoft Excel XP ...................................................s........... 223 Rozdział 29. Opcje startowe i menu programu Excel XP......................................225 Wprowadzanie danych ...................................................r.................................................226 Formatowanie komórek...................................................r................................................228 Kilka zaskakujących ćwiczeń praktycznych...................................................r..........230 Nagłówki i opisy tabel...................................................r..................................................231 Rozdział 30. Automatyczne obliczenia ...................................................z.............233 Wzory matrycowe ...................................................r...................................................r.....235 Operatory matematyczne w Excelu...................................................r..............................236 Funkcje matematyczne w Excelu...................................................r.................................237 Rozdział 31. Ćwiczenia praktyczne...................................................z..................241 Ćwiczenie 1: Lokata bankowa ...................................................r.....................................241 Ćwiczenie 2: Kredyt bankowy ...................................................r.....................................242 Troszkę teorii ...................................................r...................................................r......242 Formatowanie komórek ...................................................r.........................................243 Harmonogram spłat kredytu w Excelu ...................................................r..................245 Edycja komórek Excela...................................................r................................................247 Operacje na wierszach i kolumnach ...................................................r......................248 Spis treści 5 Rozdział 32. Wykresy ...................................................z.....................................249 Rozdział 33. Analiza danych...................................................z............................253 Przykład analizy programowej danych ...................................................r........................253 Formatowanie warunkowe komórek...................................................r............................255 Rozdział 34. Symulowanie bazy danych...................................................z.............257 Rozdział 35. Drukowanie arkuszy ...................................................z....................261 Regulacja marginesów ...................................................r.................................................261 Ustawienia wydruku...................................................r...................................................r..262 Nagłówki i stopki...................................................r...................................................r263 Kondensowanie wydruku...................................................r.......................................263 Część IV Internet ...................................................s............................ 265 Rozdział 36. Podłączenie do sieci Internet...................................................z.......267 Konfiguracja podłączenia do Internetu ...................................................r........................268 Instalacja modemu...................................................r...................................................r.....271 Kłopoty z połączeniem? ...................................................r...............................................273 Rozdział 37. Poruszanie się po sieci Internet...................................................z...275 Internet Explorer ...................................................r...................................................r.......276 Przeglądanie strony internetowej...................................................r...........................277 Opis przycisków programu Internet Explorer...................................................r........278 Wyszukiwanie informacji ...................................................r......................................280 Ściąganie plików z sieci Internet...................................................r..................................283 Netscape — groźna konkurencja firmy Microsoft...................................................r.......285 Sprawne poruszanie się po sieci, czyli zakładki ...................................................r..........287 Protokół transferu plików (ftp)...................................................r.....................................289 Rozdział 38. Poczta elektroniczna (e-mail) ...................................................z......291 Darmowa poczta na portalu internetowym ...................................................r..................292 Darmowa poczta w Internecie...................................................r......................................295 Obsługa programu pocztowego Outlook Express...................................................r........297 Konfigurowanie dostępu...................................................r........................................297 Odbieranie poczty ...................................................r..................................................299 Czytanie poczty...................................................r...................................................r...299 Pisanie i wysyłanie poczty ...................................................r.....................................300 Książka adresowa...................................................r...................................................r302 Rozdział 39. Internet dla zaawansowanych...................................................z......305 Grupy dyskusyjne...................................................r...................................................r......305 Komunikatory...................................................r...................................................r............309 Banki internetowe ...................................................r...................................................r.....311 Praca w Internecie? ...................................................r...................................................r...313 Muzyka w Internecie...................................................r...................................................r.314 Po pracy na wakacje? ...................................................r...................................................r314 Aktualizacja systemu Windows XP ...................................................r.............................315 Skorowidz ...................................................s.......................................... 317 Rozdział 20. Otwórz teraz program Word i wpisz kilka dłuższych zdań — przypomnij sobie przy okazji omówione na samym początku książki zasady używania klawiatury. Po napi- saniu zdań naciśnij 2 – 3 razy klawisz Enter i wpisz kilka kolejnych zdań. Naciśnij kilka razy spację, potem znowu Enter i wpisz jedno zdanie, po którym nie naciskaj klawisza Enter. Wypróbuj także działanie klawisza Tab. Odszukaj teraz na listwie przycisków Worda przycisk Pokaż, Ukryj ( cjalny przełącznik wyświetlania trybu znaków ukrytypch (niedrukowanych). ). Jest to spe- Po kliknięciu przycisku powinieneś na ekranie uzyskać efekt zbliżony do poniższego (oczywiście tekst na Twoim ekranie będzie nieco inny): Pewnie zastanawiasz się teraz, co się stało z tak pieczołowicie wpisanym dokumen- tem i dlaczego zależy nam na upstrzeniu go znakami ukrytymi? Jaki cel ma wyświe- tlenie na ekranie znaków niedrukowanych? 154 Część II Microsoft Word XP Znaki niedrukowane (wprowadzane np. spacją, klawiszem Tab lub Enter) mają swoje funkcje — wstawiają puste miejsce, wstawiają nowy wiersz), ale nie są dru- kowane w jakiś szczególny sposób. Ich wyświetlanie daje pełniejszą kontrolę nad tekstem i pozwala lepiej wytłumaczyć „dziwne” zachowywanie się zawartości do- kumentu w momencie wykonywania niektórych czynności uedycyjnych. Na edycję dokumentów składają się dwie czynności: pisanie i formatowanie, tzn. ustawianie wielkości liter, wyrównywanie tekstu do marginesów itp. W następnych rozdziałach omówimy kolejno najpopularniejsze sposoby formatowania, bazując na przykładzie wyimaginowanego listu do wujka. Fragment tego listu miałeś już okazję zobaczyć na poprzednim rysunku. Pojcie akapitu i jego wyrównanie wzgldem marginesów Wydzielony blok tekstu, zakończony znakiem końca wiersza (klawisz Enter), zwany jest akapitem. Spróbuj pisać tekst bez zwracania uwagi na prawy margines. Zauwa- żysz, że komputer potrafi samodzielnie „poukładać” wyrazy tak, aby tekst zajmował optymalną powierzchnię na stronie. Wpisz teraz w oknie programu Word dłuższy akapit, tzn. taki, który zajmuje na ekra- nie kilka wierszy. Pisz w sposób ciągły, a na koniecp naciśnij klawisz Enter. Kliknij następnie myszką gdzieś w obrębie nowo napisanego akapitu, aby zaczął tam migać kursor tekstowy (pionowa kreska). Wypróbuj następnie poniższe przyciski, ob- serwując, co się dzieje z tekstem: Przycisk i skrót Opis (Ctrl+L) (Ctrl+E) (Ctrl+R) (Ctrl+J) Wyrównanie do lewego marginesu kartki (opcja domyślnna); pochodzi od angielskiego słowa left Wyśrodkowanie względem lewego i prawego marginesu knartki; pochodzi od angielskiego słowa center Wyrównanie do prawego marginesu kartki; pochodzi odn angielskiego słowa right Wyrównanie do lewego i prawego marginesu kartki, tznw. justyfikacja; pochodzi od angielskiego słowa justify Kliknięcie przycisku opcja domyślna Worda. (wyrównanie do lewej) nie powinno nic zmienić, gdyż jest to Ciekawsze efekty daje kliknięcie przycisku i prawego marginesu kartki): (wyśrodkowanie względem lewego Rozdział 20. Formatowanie tekstów 155 Wyrównanie do prawego marginesu kartki za pomocą przycisku czej przy pisaniu dat niż zwykłego tekstu: przydaje się ra- Wyrównanie do lewego i prawego marginesu kartki wygląd: nadaje akapitowi estetyczny Kolejnym parametrem, który wpływa na wygląd akapitu, jest jego wcięcie względem lewego marginesu, które regulujemy przyciskami: Przycisk Opis Przesuwa akapit w lewo Przesuwa akapit w prawo Przykład: Aby uzyskać efekt, taki jak przedstawiono na rysunku, kliknij gdzieś w obrębie aka- pitu zaczynającego się od słów „Chcielibyśmy...” (możesz także przemieścić tam za (zwiększ wcię- pomocą strzałek kursor tekstowy), a następnie kliknij raz przycisk cie w prawo). Wcięcie względem prawego marginesu ustawia się nieco inaczej: 156 Część II Microsoft Word XP Rzeczywisty rozmiar dokumentu Obszar, jaki zajmuje tekst na ekranie, niekoniecznie odpowiada temu, jaki zajmie on podczas wydruku. Duży wpływ na wygląd ma powiększenie, z jakim każemy wyświe- tlać dokument tekstu na ekranie. Otwórz menu Widok i wybierz opcję Powiększenie: Używając przycisków 200 , 100 , 75 i Szerokość strony, dobierz optymalny dla Ciebie widok (taki, który nie męczy Twojego wzroku) i zatwierdź go kliknięciem przycisku OK. To, co zobaczysz na ekranie, jest odpowiednikiem funkcji Zoom w urządzeniach optycznych — regulujesz jedynie swój sposób widzenia, nie zmie- niasz jednak samego dokumentu. Rozdział 20. Formatowanie tekstów 157 Wiesz już, że komputer wcale nie pokazuje na ekranie rzeczywistości. Aby się prze- konać, jak naprawdę będzie wyglądał dokument po wydrukowaniu, kliknij przycisk (podgląd wydruku). Uruchomisz w ten sposób specjalny tryb widoku dokumentu, z którego możesz zrezygnować, klikając przycisk Zamknij lub naciskając klawisz Esc. Tryb podglądu dokumentu udostępnia ciekawe funkcje, które możemy wywołać za pomocą odpowiednich przycisków, wyświetlonych na ekpranie: Oczywiste jest jednak, że oglądanie wielu stron naraz ma sens jedynie w przypadku dużego, wielostronicowego dokumentu, a nie naszych kilku wierszy tekstu — warto jednak na przyszłość pamiętać o tej możliwości. Wyrórnianie elementów tekstu Na pewno widziałeś w profesjonalnych publikacjach specjalne sposoby wyróżniania tekstu, takie jak pogrubianie, pochylanie i podkreślanie. Word pozwala uzyskać te efekty w bardzo prosty sposób, wyłącznie przy użyciu standardowych przycisków ekranowych: Przycisk i skrót klawiszowy Opis (Ctrl+B) (Ctrl+I) (Ctrl+U) Wytłuszczenie tekstu; pochodzi od angielskiego słowa bold Pochylenie tekstu; pochodzi od angielskiego słowa Italic Podkreślenie tekstu; pochodzi od angielskiego słowan Underline Pojedyncze litery Kliknij gdzieś wewnątrz wyrazu (albo przenieś tam kurspor klawiszami kierunkowymi z symbolami (cid:1), (cid:2), (cid:3), (cid:4)) 158 Część II Microsoft Word XP Wciśnij kliknięciem przyciski , lub , aby pogrubić, pochylić lub podkreślić litery. Możesz „wcisnąć” kilka przycisków napraz, np. , co spowoduje pogrubienie i podkreślenie. W dowolnym momencie możesz zwolnić raz wciśnięty przycisk, aby zrezygnować z wyrópżnienia (dopóki wyraz pozostaje zaznaczony). Grupy wyrazów Aby dokonać formatowania grupy wyrazów, musisz ją najpierw zaznaczyć („zaczer- nić”): wstaw kursor tekstowy w miejscu, od którego zamierzasz rozpocząć zaznacza- nie, naciśnij i trzymaj klawisz Shift (lewy lub prawy) i jednocześnie naciskaj jeden z klawiszy strzałkowych, które przesuną obszar zaznaczenia w wybranym kierunku: (cid:1), (cid:2), (cid:3), (cid:4). Po zaznaczeniu tekstu kliknij wybrane przyciski, np. kierunkowy (cid:2), aby zlikwidować „zaczernienie”. W efekcie otrzymasz: oraz , i naciśnij klawisz Błdy, błdy! Podczas edytowania dokumentu można dość łatwo zepsuć pieczołowicie wykonany dokument i to jednym kliknięciem myszki. Na szczęście Word pozwala wycofać się z pochopnie wykonanej czynności: Przycisk i skrót klawiszowy Opis (Ctrl+Z) (Ctrl+Y) Cofnięcie ostatniej czynności Przywrócenie cofniętej czynności Word i schowek Poznałeś już możliwości zastosowania Schowka Windows. Jak każdy dobrze napisany program, także Word umożliwia współpracę ze Schowkiem. Służą temu następujące przyciski i skróty klawiszowe: Rozdział 20. Formatowanie tekstów 159 Przycisk i skrót klawiszowy Opis (Ctrl+C) (Ctrl+X) (Ctrl+V) Kopiowanie Wycinanie Wklejanie Powikszanie lub zmniejszanie tekstu Jedną z wielu możliwości upiększania tekstów, pisanych w Wordzie, jest zmiana wielkości czcionek. Czynność ta jest równie łatwa, jak zastosowanie pogrubienia i in- nych tego typu efektów. Aby zmienić rozmiar czcionki pnależy: 1. Zaznaczyć fragment tekstu (jak w poprzednim przykładzipe), np.: 2. Rozwinąć kliknięciem trójkącika listę z rozmiarami czcpionek . Domyślnie zobaczysz tam rozmiar 10 pkt. Ustaw inny rozmiar czcionki, np. 16. Naciśnij klawisz (cid:2), aby usunąć zaznaczenie i już możesz podziwiać efekt: Odstpy pomidzy akapitami Tworząc dokument w Wordzie, wielokrotnie używałeś klawisza Enter, aby wstawić odstępy pomiędzy poszczególnymi akapitami. Nie zawsze jest to dobra metoda, gdyż klawisz Enter tworzy wiersz o wysokości aktualnie wybranej czcionki, np. 10 pkt. Ale czy można zrobić inny odstęp, np. 5 pkt., zmieniając czcionkę? Odpowiedź jest przewrotna: owszem, możesz tak to zrobić, ale nie jespt to zalecane. Polecanym rozwiązaniem jest używanie polecenia Akapit z menu Format. Możesz także wywołać to polecenie, klikając prawym klawiszem myszki wewnątrz akapitu i wybierając lewym klawiszem polecenie Akapit: 160 Część II Microsoft Word XP Okno Akapit pozwala na dokładne ustawienie wszystkich parametrpów: Łatwo można zauważyć, że ustawienia z tego okienka są zbliżone znaczeniowo do niektórych przycisków, które omówiliśmy wcześniej w tym rozdziale. Wyjątkiem są właśnie Odstępy. Za pomocą tej opcji możesz precyzyjnie, w punktach ustalać wiel- kość odstępu pomiędzy akapitami. Aby zastosować formatowanie akapitu, musisz wcześniej ustawić w nim kursor (naj- prościej zrobisz to klikając myszką akapit) i dopiero wówczas przejść do menu For- mat, Akapit. Przykład dla ustawienia 30 pkt Przed akapitem i 2 pkt Po akapicie: Rozdział 20. Formatowanie tekstów 161 Jak widzisz, pojedyncze wciśnięcie klawisza Enter na końcu pierwszego akapitu spo- wodowało pojawienie się sporego odstępu między akapitami, właśnie dzięki ustawie- niu owych 30 punktów w następnym akapicie. Wypunktowanie i numerowanie Word umożliwia tworzenie list numerowanych i wszelkiego rodzaju list wypunkto- . Word auto- wanych. Jeżeli zechcesz ponumerować listę zdań, to kliknij przycisk matycznie będzie prowadził numerację kolejnych zdań (Enter powoduje zwiększenie licznika o 1). Przykład: Zakończenie numerowania polega na zwolnieniu (przez pkliknięcie) przycisku . Ciekawe efekty daje również wypunktowanie (przycisk ), np.: Jeśli nie podobają Ci się standardowe kropki ( odpowiedniego menu. ), możesz je zmienić, wchodząc do Naciśnij w obrębie akapitu zwierającego kropki prawy klawisz myszki i z menu pod- ręcznego wywołaj lewym klawiszem polecenie Punktory i numeracja: Menu podręczne (prawy klawisz myszki): Menu Format Możesz wówczas do woli wybierać znaki: 162 Część II Microsoft Word XP Zakończenie wypunktowania polega na zwolnieniu (za ppomocą kliknięcia) przycisku . Na zakończenie tego rozdziału proponuję zabawę z okienkiem, które można wywołać przez naciśnięcie przycisku Dostosuj. Spróbuj samodzielnie wybrać takie opcje, aby na ekranie pojawiła się lista wyglądająca tak, jak pprzedstawiona poniżej:
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

ABC Komputera. Wydanie III
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: