Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00203 003719 20846332 na godz. na dobę w sumie
ABC MAC OS X Lion - książka
ABC MAC OS X Lion - książka
Autor: Liczba stron: 384
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-3311-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> mac os
Porównaj ceny (książka, ebook (-70%), audiobook).

Poznaj fascynujący świat komputerów Apple

Zamierzasz kupić komputer marki Apple? A może już go masz i nie wiesz, jak zacząć z niego korzystać? Przeraża Cię perspektywa poznawania zawiłości obsługi tego urządzenia? Niepotrzebnie! Z Maców codziennie korzystają miliony ludzi, a rzesza wielbicieli tej marki w Polsce stale rośnie. Komputery Apple cieszą się na całym świecie opinią najprostszych w obsłudze, a ich użytkownicy naprawdę nie muszą być adeptami czarnej magii ani zawodowymi informatykami. Po kilku dniach korzystania z Maca zrozumiesz, że to świetna zabawa i spore ułatwienie w codziennej pracy, a jeśli szukasz doskonałego komputera do obróbki zdjęć, filmów i grafiki, Mac okaże się wyborem idealnym!

Przekonasz się o tym, czytając książkę 'ABC MAC OS X Lion'. Autor, wykorzystując swoje doświadczenie wykładowcy na kursach komputerowych, przedstawia w niej tajniki używania komputera Apple. Dowiesz się m.in., jak wybrać zestaw najlepiej dostosowany do Twoich potrzeb i oczekiwań, oraz opanujesz najnowszą polską wersję językową systemu operacyjnego MAC OS X. W książce znajdziesz szeroki opis możliwości świetnego pakietu iLife ...11, a także informacje o sposobach korzystania z poczty elektronicznej, przeglądarki WWW i narzędzi do nagrywania płyt CD czy DVD. Poznasz również wiele innych zagadnień, które przybliżą Ci ten najbardziej zaawansowany komputerowy system operacyjny świata!

Poznaj nowy system MAC OS X Lion, który w dniu premiery kupił milion osób!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Michał Mrowiec Projekt okładki: Maciek Pasek Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie?abcmli Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-3311-1 Copyright © Helion 2012 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność SPIS TRE¥CI 1 2 3 WstÚp ............................................................................13 Wizyta w sklepie ...........................................................19 Wersje komputerów Apple Mac ....................................................20 Elementy podstawowe — widoczne na zewnÈtrz ..................22 Elementy podstawowe — ukryte wewnÈtrz ..........................23 Rozbudowa komputera Mac ....................................................24 Co warto dokupiÊ do Maca? ..........................................................25 Czy warto kupiÊ komputer Mac starszej generacji? .....................27 Oprogramowanie Maca .................................................................27 Co byïo przed OS X Lion? ........................................................28 Pakiet multimedialny iLife i oprogramowanie dodatkowe ....28 Ceny komputerów Apple Mac .......................................................29 Podsumowanie ..............................................................................30 Tuĝ po wïÈczeniu komputera ..........................................31 SkÈd siÚ bierze OS X Lion i pakiet iLife? ......................................31 Pierwsze uruchomienie komputera Mac ......................................32 Uaktualnienie systemu Snow Leopard do Liona ..........................36 Ponowna instalacja systemu Lion ................................................39 Co nowego w OS X Lion? ...............................................................40 Ekran poczÈtkowy w systemie Lion .............................................42 Klawiatura i mysz, czyli pierwsze kroki w Lionie ...........45 Mysz ...............................................................................................46 Gïadzik Multi-Touch .....................................................................47 Co to jest menu podrÚczne? ...........................................................48 ABC MAC OS X Lion Klawiatura .....................................................................................50 Klawisz Esc ..............................................................................52 Klawisz Cmd (Command) .........................................................52 Menu systemowe Mac OS .............................................................53 Uruchamianie programów w Lionie .............................................54 Klawisz Caps Lock ...................................................................55 Klawisz Shift ............................................................................56 Jak uzyskaÊ polskie znaki z klawiatury .................................56 Migracja z peceta, czyli kïopotliwy ukïad klawiatury Apple ......57 Poruszanie siÚ po tekĂcie ..............................................................57 Klawisze kierunkowe ..............................................................58 Pozostaïe klawisze ...................................................................58 Okna i aplikacje w OS X Lion ......................................... 61 Uruchamianie programów z Docka ..............................................62 Uruchamianie programów z katalogu Programy .........................63 Uruchamianie programów z uĝyciem Launchpada ......................64 Praca z oknami systemu Lion .......................................................65 Zamykanie okna lub aplikacji .................................................67 Zmniejszanie okna programu ..................................................67 Dopasowanie wielkoĂci okna do jego zawartoĂci ...................68 Tryb peïnoekranowy ...............................................................68 Zmiana rozmiaru i poïoĝenia okien .........................................68 Przesuwanie zawartoĂci okna .................................................69 WielozadaniowoĂÊ systemu Mac OS .............................................70 Zakoñczenie pracy komputera ......................................................71 CoĂ dziwnego staïo siÚ z programem ............................................73 Organizacja danych w komputerze ................................. 75 Dyski wewnÚtrzne i zewnÚtrzne komputera ...............................76 Zapis dokumentów na dysk komputera i ich odczyt ....................79 Otwieranie zapisanych plików i dokumentów .............................81 Odczytujemy dokument z dysku komputera ..........................82 Szybkie otwieranie dokumentów ............................................83 Otwieranie plików za pomocÈ konkretnej aplikacji ...............84 Obrazy dysków (pliki DMG oraz ISO) .....................................84 Organizacja danych uĝytkownika w systemie Lion .....................86 Katalogi Liona bez tajemnic ..........................................................87 Katalogi specjalne ..........................................................................89 Poruszanie siÚ po zasobach fizycznych dysku .............................91 Finder i Spotlight, czyli eksploracja zasobów komputera ............................ 95 Program Finder ..............................................................................96 Widoki Findera ........................................................................98 Dostosowanie widoków Findera ...........................................101 Preferencje aplikacji Finder ...................................................102 Spotlight, czyli szukamy danych ................................................104 4 5 6 6 Spis treĂci 7 8 9 Operacje na plikach i schowku .....................................107 Kopiujemy dokumenty, czyli pierwsza przygoda ze schowkiem .................................108 Kopiowanie z uĝyciem funkcji menu podrÚcznego ...............108 Kopiowanie z wykorzystaniem metody „przeciÈgnij i upuĂÊ” ............................................................109 Przenosimy dokumenty (bez kopiowania) ..................................111 Nagrywanie pïyt optycznych ......................................................112 Kasowanie zawartoĂci pïyt optycznych .....................................114 Program SimplyBurns .................................................................115 Pobieranie z Internetu i instalacja ........................................115 Nagrywanie pïyty ..................................................................116 Kasowanie zawartoĂci pïyty ..................................................117 Pïyty wielosesyjne .................................................................117 Kosz, czyli usuwanie i odzyskiwanie dokumentów ...................119 Konfiguracja i wspóïuĝytkowanie systemu Lion ............121 Biurko ..........................................................................................122 Ustawienia ogólne widoku ....................................................122 Tïo i wygaszacz ekranu .........................................................123 Opcje Docka .................................................................................125 Data i czas pokazywane w komputerze .....................................126 Okno Preferencje systemowe ......................................................127 Osobiste: JÚzyk i tekst ...........................................................128 Osobiste: Ochrona i prywatnoĂÊ ...........................................130 Osobiste: Ogólne ....................................................................130 SprzÚt: Klawiatura .................................................................131 SprzÚt: Mysz ..........................................................................132 SprzÚt: Gïadzik .......................................................................133 SprzÚt: Monitory ....................................................................133 SprzÚt: OszczÚdzanie energii .................................................134 SprzÚt: Pïyty CD i DVD ..........................................................135 Osobiste: Uniwersalny dostÚp ...............................................136 Wspóïuĝytkowanie komputera Mac ...........................................136 Tworzenie i usuwanie kont ...................................................137 Nadzór rodzicielski ................................................................138 Usïuga iCloud ...............................................................................139 Prace biurowe na Macu ...............................................141 Sïowniki jÚzykowe w Lionie .......................................................142 Microsoft Office 2011 dla Maca ..................................................142 TextEdit w piguïce ......................................................................144 Formatowanie tekstów ..........................................................144 ZarzÈdzanie wersjami dokumentów .....................................150 Wydruk dokumentu (nie tylko tekstowego) ...............................150 7 ABC MAC OS X Lion 10 Mission Control i Dashboard ........................................ 153 Mission Control ...........................................................................153 Dashboard ....................................................................................154 Konfigurujemy widgety .........................................................156 Widgety z Internetu ...............................................................157 Exposé ..........................................................................................158 Konfiguracja Mission Control .....................................................159 Spaces, czyli kilka biurek na jednym komputerze ........ 161 Pierwsza konfiguracja .................................................................161 Uĝywanie funkcji Spaces ............................................................163 Preferencje funkcji Spaces ..........................................................164 ’Èczymy Mac z Internetem .......................................... 167 DostÚp do Internetu ....................................................................167 DostÚp przez odrÚbnÈ sieÊ przewodowÈ (LAN) ............................169 DostÚp przez sieÊ telefonicznÈ ....................................................171 DostÚp przez sieÊ bezprzewodowÈ (Wi-Fi) .................................173 Konfiguracja dostÚpu przez sieÊ przewodowÈ (LAN) 12 i router bezprzewodowy ...........................................................174 DostÚp do Internetu przez telefon komórkowy ..........................176 Samodzielna konfiguracja poïÈczenia z Internetem ..................179 Bezpieczny (i legalny) Internet ...................................................180 Poruszanie siÚ po Internecie ........................................ 183 Safari, czyli nasz pierwszy rajd po Internecie ...........................184 PrzeglÈdanie strony internetowej ...............................................185 Podstawowe przyciski i skróty klawiszowe Safari ....................186 Sprawne poruszanie siÚ po sieci, czyli zakïadki .........................188 Konfiguracja i administrowanie Safari .......................................189 Wyszukiwanie informacji ...........................................................193 Pobieranie plików z witryn WWW .............................................196 ¥ciÈganie plików z serwerów FTP ..............................................199 Aplikacja do obsïugi FTP .............................................................200 Inne przeglÈdarki internetowe ...................................................201 Poczta elektroniczna (e-mail) ...................................... 203 Darmowa poczta w portalu internetowym ................................204 Darmowa poczta w Internecie ....................................................208 Program Mail ...............................................................................209 Konfiguracja programu Mail .................................................209 Odbieranie i czytanie poczty .................................................212 Pisanie i wysyïanie poczty ....................................................214 KsiÈĝka adresowa ..................................................................216 ZaïÈczniki w e-mailach i inne funkcje specjalne ..................217 Archiwizacja poczty w programie Mail ................................219 Import poczty z systemu Windows do Maca .............................220 11 13 14 8 Spis treĂci 15 16 17 18 Ciekawe zastosowania Internetu ..................................223 Grupy dyskusyjne ........................................................................224 Komunikatory, czyli rozmowy przez Internet ...........................225 FaceTime, czyli nowy poziom komunikacji ...............................228 Banki internetowe .......................................................................229 Praca w Internecie? .....................................................................231 Muzyka w Internecie ..................................................................232 Po pracy na wakacje? ..................................................................232 Porównywarki cen ......................................................................233 Serwisy aukcyjne .........................................................................235 Serwisy spoïecznoĂciowe ............................................................237 Wikipedia i inne serwisy encyklopedyczno-sïownikowe ...........238 Fora tematyczne ..........................................................................239 Jak iTunes, iPod oraz inne iUrzÈdzenia w jednym Macu graïy ...................................................241 Import pïyty CD do biblioteki iTunes .........................................242 Wspóïpraca z iPodem (lub innym „iUrzÈdzeniem”) ....................245 Konfiguracja iPoda (a takĝe iPada lub iPhone’a!) .................245 Synchronizacja biblioteki iTunes z urzÈdzeniami Apple ........245 RÚczne dodawanie plików do urzÈdzenia zewnÚtrznego ........247 Aplikacje do iPhone’a lub iPada w iTunes Store ...................247 iPod i gadĝety .........................................................................248 Wideo w iTunes ...........................................................................249 Radio internetowe .......................................................................249 Podcasty .......................................................................................250 Sklep iTunes Store .......................................................................251 Gdzie ta muzyka, czyli tajemnice biblioteki iTunes ...................253 iTunes i odtwarzacze MP3 ..........................................................253 iTunes i usïuga iCloud .................................................................254 iPhoto, czyli domowy album fotograficzny ....................255 NowoĂci iPhoto w pakiecie iLife ’11 ...........................................256 Import zdjÚÊ do repozytorium iPhoto .........................................256 PrzeglÈdanie kolekcji zdjÚÊ .........................................................258 Rozpoznawanie twarzy na zdjÚciach ..........................................261 PrzeglÈdanie zdjÚÊ z pominiÚciem iPhoto ...................................262 Poprawianie zdjÚÊ .......................................................................263 Integracja aplikacji iPhoto z e-mailem i Facebookiem ...............266 Pokaz zdjÚÊ ..................................................................................268 Drukowanie zdjÚÊ ........................................................................268 Funkcje specjalne ........................................................................270 Photo Booth, czyli darmowy aparat fotograficzny .....................270 iMovie, czyli jak zostaÊ filmowcem w piÚÊ minut ..........273 NowoĂci iMovie w pakiecie iLife ’11 ..........................................274 ½ródïa materiaïu wideo ...............................................................274 Podstawy obsïugi iMovie ............................................................275 9 19 20 21 22 ABC MAC OS X Lion Importowanie filmów z kamery zewnÚtrznej ......................276 Przechwytywanie obrazów z kamery iSight ........................278 Importowanie i usuwanie materiaïów wideo .......................280 Modyfikacja materiaïów wideo w bibliotece wydarzeñ ............281 Projekty wideo, czyli z czym do Hollywood ...............................283 Tworzenie projektu ...............................................................284 Efekty wzbogacajÈce materiaï wideo ...................................285 Finalizacja projektu ................................................................287 Zwiastuny ....................................................................................287 iWeb, czyli i Ty moĝesz zostaÊ webmasterem .............. 289 Wïasna strona WWW wymaga… adresu ...................................290 Tworzymy witrynÚ WWW w programie iWeb ..........................290 Wzbogacamy witrynÚ WWW ......................................................292 Struktura serwisu WWW ............................................................292 Ustawienia witryny i stron .........................................................294 Publikuj witrynÚ WWW ..............................................................295 iDVD, czyli domowa wytwórnia pïyt ............................. 297 MoĝliwoĂci programu iDVD ........................................................298 Tworzenie nowego projektu .......................................................299 Preferencje projektu w iDVD ......................................................301 Finalizacja pïyty DVD .................................................................302 GarageBand, czyli graÊ i ĂpiewaÊ kaĝdy moĝe .............. 305 Podstawowe moĝliwoĂci GarageBand ........................................306 NowoĂci GarageBand w pakiecie iLife ’11 .................................306 MoĝliwoĂci GarageBand ..............................................................307 Nauka gry na instrumentach ......................................................308 OS X Lion na powaĝnie(j) ............................................ 311 Aktualizacja systemu ..................................................................312 Praca z zewnÚtrznym monitorem ...............................................313 Dodawanie nowych urzÈdzeñ Bluetooth ....................................314 Finder dla zaawansowanych ......................................................316 Preferencje Findera ................................................................316 Praca z kilkoma oknami Findera ...........................................316 Skróty klawiszowe Findera ...................................................317 Bezpieczne podïÈczanie i odïÈczanie urzÈdzeñ ....................318 Inteligentne katalogi ..............................................................319 Zamienniki Findera .....................................................................321 Skróty klawiszowe systemu Mac OS ..........................................321 Skróty aplikacyjne .................................................................322 Skróty Docka i okien Mac OS ................................................322 Skróty uĝywane podczas logowania siÚ i uruchamiania komputera ..................................................322 Instalacja i usuwanie programów w systemie Mac OS .............324 Instalacja pakietu z pïyty CD lub DVD .................................324 Instalacja programu pobranego z Internetu .........................326 Obraz dysku (DMG) — jak to ugryěÊ? ...................................327 10 Spis treĂci Zrzuty ekranowe .........................................................................327 Time Machine ..............................................................................328 Przygotowanie dysku zewnÚtrznego dla Time Machine ................................................................331 Profil Systemu .............................................................................332 23 Mac OS i system Windows ...........................................333 Systemy plikowe, czyli NarzÚdzie dyskowe w praktyce ............334 Obsïuga dysków w formacie NTFS w systemie Mac OS ............336 System Windows poprzez Boot Camp ........................................338 Przemapowanie ukïadu klawiatury Apple 24 25 w trybie Boot Camp .............................................................341 Parallels Desktop for Mac ...........................................................341 Plikowa maszyna wirtualna ..................................................343 Tryb Parallels Desktop + Boot Camp ....................................345 CrossOver, czyli system Windows w butelce .......................346 Terminal, czyli Unix w Mac OS ....................................349 Terminal, czyli furtka do zaplecza Mac OS ................................350 Uruchamiamy Terminal .........................................................350 Preferencje Terminalu ...........................................................351 Zasady wpisywania tekstu w Terminalu ..............................352 Kilka przydatnych komend Uniksa .......................................353 Przykïadowe wykorzystanie konsoli systemu Unix ...................355 Mac OS — sztuczki i hackowanie systemu ................................355 Programy dodatkowe ....................................................357 iCal ...............................................................................................358 Nalepki .........................................................................................359 Sïownik ........................................................................................361 Odtwarzacz DVD .........................................................................362 QuickTime Player ........................................................................363 Kalkulator ....................................................................................363 Pobieranie obrazów .....................................................................364 Program PodglÈd .........................................................................365 Szachy ..........................................................................................366 Programy administracyjne ..........................................................366 26 Masz Mac… i co dalej? ................................................369 App Store, czyli morze aplikacji dla Maca ..................................370 Gry i inne darmowe programy dla Macintosha ..........................371 Grafika .........................................................................................371 Gdy pojawiÈ siÚ nowe wersje iLife lub Mac OS ..........................372 Czy sÈ jakieĂ pytania? ..................................................................373 „iMagazine”, czyli „Moje Jabïuszko” reloaded ..............................373 Skorowidz ....................................................................375 11 12 ’kCZYMY MAC Z INTERNETEM DostÚp do Internetu W milionach komputerów na caïym Ăwiecie przecho- wywane sÈ nieprzebrane zasoby informacji róĝnego typu: dokumenty, programy, grafiki itp. Niektóre z tych komputerów „publikujÈ” swoje dane i umoĝliwiajÈ zdal- ny dostÚp do swoich zasobów, np. przy uĝyciu prze- glÈdarki internetowej lub programu do transferu pli- ków (tzw. FTP). Aby wygodnie korzystaÊ z zasobów sieci, musimy posiadaÊ tzw. szerokopasmowy dostÚp do Internetu (np. usïugÚ neostrada tp, LAN osiedlowy lub Internet z sieci telewizji kablowej). Komputery Mac sÈ sprzÚtowo przygotowane do podïÈczenia do szerokopasmowego Internetu. Internet znakomicie rozszerza moĝliwoĂci komputera o takie zastosowania jak oglÈdanie serwisów WWW (stron internetowych), korzystanie z poczty elektro- nicznej czy przesyïanie i odbieranie danych. ABC MAC OS X Lion KorzystajÈc z usïug operatora telekomunikacyjnego lub sieci kablowej, otrzy- mujemy po podpisaniu umowy tzw. modem, czyli sprzÚt pozwalajÈcy na podïÈ- czenie komputera do Internetu. Instalacja oprogramowania i doïÈczonego mo- demu jest prosta i zazwyczaj nie wymaga zaawansowanej wiedzy technicznej. Przed instalacjÈ powinny jednak zostaÊ speïnione warunki techniczne (np. do- stÚp do gniazdka telefonicznego lub kablówki) i naleĝy wypytaÊ sprzedawcÚ (konsultanta) o wszystkie szczegóïy. Najlepiej, jeĂli nasze mieszkanie jest podïÈ- czone do sieci osiedlowej LAN — wówczas korzystanie z Internetu wymaga czÚsto tylko podïÈczenia karty sieciowej naszego komputera do gniazdka sie- ciowego. Poniewaĝ u kaĝdego operatora procedura instalacji moĝe wyglÈdaÊ nieco inaczej, przed zakupem warto porozmawiaÊ z konsultantem, który pora- dzi nam, jak dokonaÊ konfiguracji w przypadku posiadania komputera typu Mac. Oferta szerokopasmowego dostÚpu do Internetu o nazwie neostrada tp (w sieci TP SA) zawiera zestaw do samodzielnej instalacji w systemie Windows, natomiast w przypadku Mac OS zazwyczaj podana jest instrukcja rÚcznej kon- figuracji zakupionego modemu lub doïÈczony jest program, który przeprowadzi za nas takÈ konfiguracjÚ (np. w modemach USB). ZaletÈ ïÈczenia siÚ z sieciÈ przez ïÈcza szerokopasmowe jest, oprócz szybkoĂci, nieblokowanie dostÚpu do telefonu innym domownikom. Sïowo „Internet” jest obecnie bardzo popularne, a kryje siÚ pod nim kilka pojÚÊ. Z technicznego punktu widzenia jest to tzw. sieÊ komputerowa. Umawiamy siÚ bowiem, ĝe setki tysiÚcy komputerów, które potrafiÈ siÚ ze sobÈ ïÈczyÊ, nazy- wamy Internetem. Zaraz, zaraz... jak poïÈczyÊ ze sobÈ komputery? Okazuje siÚ, ĝe pomagajÈ w tym zwykïe linie telefoniczne lub osobne okablowanie, tzw. ïÈ- cza staïe. Obecnie coraz wiÚksza liczba operatorów telekomunikacyjnych oraz prywatne sieci osiedlowe i niektóre sieci telewizji kablowej oferujÈ, za wïaĂci- wie niewygórowanÈ cenÚ (nawet od okoïo 40 zï na miesiÈc), tañsze wersje ïÈczy staïych posiadajÈce jednak nieco gorsze parametry niĝ profesjonalne ïÈcza spo- tykane w instytucjach i zakïadach pracy. ’Ècza te okreĂlane sÈ jako szerokopa- smowy dostÚp do Internetu. Z powodu pozycji operatora sieci TP bardzo znana jest usïuga o nazwie neostrada — klienci tej sieci mogÈ zakupiÊ specjalnÈ przy- stawkÚ, która, nie blokujÈc ïÈcza telefonicznego, dostarcza ïÈcze internetowe (wymagane jest podpisanie umowy i uiszczanie dodatkowych opïat miesiÚcz- nych). Typowe modemy do neostrady tp (te najtañsze) wymagajÈ wolnego gniazdka USB do poïÈczenia ich z komputerem; droĝsze modele posiadajÈ wyj- Ăcie (wyjĂcia) Ethernet. Nawet najtañsza oferta szerokopasmowego dostÚpu do Internetu (np. 512 kb/s) zapewnia i tak wielokrotnie szybszy transfer niĝ kla- syczny analogowy modem telefoniczny (56 kb/s). 168 ’Èczymy Mac z Internetem Kilka lat temu do zwykïych zastosowañ internetowych takich jak ĂciÈganie poczty elektronicznej lub oglÈdanie stron w przeglÈdarce wystarczaï komputer z modemem telefonicznym zapewniajÈcym w miarÚ tani, ale bardzo wolny dostÚp do sieci. Obecnie strony internetowe sÈ tak przepeïnione grafikÈ, a w sieci krÈĝy tyle danych (zdjÚcia, programy, aktualizacje systemowe, filmy), ĝe uĝycie modemu telefonicznego jest caïkowicie pozbawione sensu — w praktyce potrzebujesz przynajmniej 10 razy szybszej technologii dostÚpowej. Internet dziaïa przy wykorzystaniu tzw. protokoïu komunikacyjnego o nazwie TCP/IP — jest to jÚzyk, dziÚki któremu komputery „widzÈ siÚ” nawzajem i rozu- miejÈ wymieniane informacje. Na szczÚĂcie zwykïy uĝytkownik komputera nie musi w ogóle wiedzieÊ, co to jest i jak dziaïa, gdyĝ obsïuga TCP/IP jest wbudowa- na w system (zresztÈ sam protokóï bardziej dotyczy urzÈdzeñ i programów niĝ samego uĝytkownika). DziÚki ïÈcznoĂci z Internetem uzyskujemy ïatwy dostÚp do tysiÚcy serwisów in- formacyjnych (tzw. serwerów WWW) czy bankowoĂci elektronicznej (czÚsto ozna- cza to darmowe przelewy i niski koszt obsïugi rachunku). Przez Internet ïatwiej teĝ zdobyÊ pracÚ oraz nawiÈzaÊ kontakty. Pomoĝe nam w tym wszystkim nasz komputer Mac, który okazuje siÚ Ăwiet- nie przystosowany do poïÈczenia z Internetem dziÚki posiadanym przez niego interfejsom sieci przewodowych i bezprzewodowych. DostÚp przez odrÚbnÈ sieÊ przewodowÈ (LAN) W sytuacji gdy moĝesz uzyskaÊ dostÚp do sieci osiedlowej LAN oferujÈcej poïÈcze- nie z Internetem, sprawa jest zazwyczaj bardzo prosta. W wiÚkszoĂci przypad- ków w Twoim mieszkaniu pojawia siÚ nowe gniazdko, do którego przyïÈczasz komputer za pomocÈ kabla sieciowego (wtyczka takiego kabla jest bardzo po- dobna do tej od kabla telefonicznego, jest jednak nieco grubsza, a kabel — znacz- nie sztywniejszy1). 1 Symbol techniczny gniazdka sieciowego LAN to RJ-45, a symbol gniazdka telefonicznego to RJ-11. 169 ABC MAC OS X Lion O tym, ĝe komputer „widzi” Internet, Ăwiadczy dziaïanie aplikacji Safari (opisanej w kolejnym rozdziale) — po wpisaniu w niej jakiegoĂ adresu serwera WWW zo- baczysz na ekranie zawartoĂÊ wywoïanego serwisu. Zwykle na tym koñczy siÚ caïa instalacja, choÊ czasami sieÊ osiedlowa wykrywa podïÈczenie siÚ do niej nieznanego jej komputera i ĝÈda podania pewnych danych znanych wyïÈcznie osobie, która podpisaïa umowÚ (na rysunku 12.1 podajÚ przy- kïad komunikatu z mojej sieci osiedlowej — zamiast strony Onetu widaÊ komuni- kat operatora). Rysunek 12.1. PodïÈczenie komputera do sieci osiedlowej moĝe wymagaÊ wstÚpnej konfiguracji Po wstÚpnej konfiguracji uĝywanie Internetu nie bÚdzie wymagaïo innych czyn- noĂci niĝ wïÈczenie komputera i uĝycie aplikacji sieciowej (przeglÈdarki, programu pocztowego). W praktyce najlepiej jest poprosiÊ o konfiguracjÚ ïÈcza internetowego instalatora montujÈcego lub uaktywniajÈcego gniazdko sieciowe. KorzystajÈc z oferty duĝych dostawców, stosownÈ pomoc najczÚĂciej moĝemy teĝ uzyskaÊ przez telefon na infolinii. Moĝe siÚ zdarzyÊ, ĝe w celu aktywacji ïÈcza dostawca Internetu zaĝÈda od nas tzw. adresu MAC, czyli fizycznego adresu karty sieciowej naszego Maca (zbieĝnoĂÊ nazw jest przypadkowa, MAC w tym przypadku jest skrótem od Media Access Control). Adres karty sieciowej w Macu odczytasz w nastÚpujÈcy sposób: Q Kliknij menu systemowe oznaczone ikonÈ jabïka ( ) i wybierz Preferencje systemowe. 170 ’Èczymy Mac z Internetem Q Wejdě do panelu SieÊ znajdujÈcego siÚ w sekcji Internet i poïÈczenia bezprzewodowe ( ). Q Wskaĝ na liĂcie Ethernet i kliknij przycisk Zaawansowane, a w kolejnym okienku na zakïadce Zaawansowane/SprzÚt odczytaj adres MAC (rysunek 12.2). Rysunek 12.2. Adres MAC karty sieciowej Adres MAC jest uĝywany przez dostawcÚ sieci jako zabezpieczenie przed nieauto- ryzowanym dostÚpem do naszego gniazdka internetowego. Tylko zarejestrowany komputer bÚdzie zatem mógï siÚ podïÈczyÊ do sieci. Co jednak zrobiÊ, gdy mamy w domu kilka komputerów? Technologia stoi tu po naszej stronie i moĝemy wykorzystaÊ np. routery, czyli urzÈdzenia pozwalajÈce podïÈczyÊ kilka komputerów klienckich do tego samego gniazda LAN. Routery bezprzewodowe pozwolÈ nam uwolniÊ siÚ od wszelkich kabli w mieszkaniu — ïÈcze internetowe moĝe znajdowaÊ siÚ w jednym miejscu, a komputer (czy nawet kilka komputerów) w obrÚbie caïego mieszkania. Szer- szy opis tego zagadnienia znajdziesz w dalszej czÚĂci rozdziaïu. DostÚp przez sieÊ telefonicznÈ DostÚp przez sieÊ telefonicznÈ jest moĝliwy w dwóch wariantach. Q DostÚp wdzwaniany (ang. dial-up). PoïÈczenie polega na dzwonieniu pod specjalny numer dostÚpowy operatora (np. w sieci TP SA jest to 0202122) — po zestawieniu poïÈczenia linia telefoniczna jest zablokowana. Aby uĝyÊ tego sposobu, musisz do linii podïÈczyÊ klasyczny analogowy modem telefoniczny. Z powodu niskiej prÚdkoĂci transmisji metoda ta, bardzo niewygodna, odchodzi juĝ do lamusa i jej opis zostanie pominiÚty w niniejszej ksiÈĝce. 171 ABC MAC OS X Lion Q Uĝycie specjalnej przystawki do gniazdka telefonicznego, która wykorzysta ukryte moĝliwoĂci ïÈcza telefonicznego (technologia DSL lub, czÚĂciej, ADSL) do poïÈczenia naszego mieszkania z urzÈdzeniami internetowymi operatora. DziÚki temu bÚdziemy mogli uĝywaÊ Internetu bez utraty ïÈcznoĂci telefonicznej, i to od razu w formie cyfrowej, co oznacza zarówno wyĝszÈ jakoĂÊ, jak i wiÚkszÈ szybkoĂÊ transmisji. Przystawka ïÈczy siÚ z komputerem przez gniazdo USB lub wtyk RJ-45 (klasyczny kabel sieciowy bardzo podobny do telefonicznego, ale nieco bardziej sztywny). NajpopularniejszÈ usïugÈ ADSL2 jest obecnie niewÈtpliwie neostrada tp udostÚpniana przez TelekomunikacjÚ PolskÈ SA, choÊ technologia ta jest oferowana teĝ przez innych operatorów (np. Energis, Netia, Tele2, Dialog), niekiedy z uĝyciem… sieci TP SA! Oferta neostrada tp jest w chwili obecnej sprzedawana na zasadzie produktu do samodzielnego montaĝu. W pudeïku z modemem otrzymamy komplet niezbÚdnych kabli i rozdzielnik, który pozwoli nam rozdzieliÊ sygnaï z gniazdka telefonicznego na telefon (przez specjalny filtr) i komputer. Uĝytkownicy systemu Windows znaj- dujÈ siÚ w doĂÊ komfortowej sytuacji, bowiem mogÈ wykorzystaÊ dostarczony program bÚdÈcy asystentem konfiguracji, natomiast uĝytkownicy Maca i Linuksa zazwyczaj muszÈ konfiguracjÚ przeprowadziÊ rÚcznie na podstawie instrukcji znajdujÈcych siÚ na dostarczonej pïycie. Jednym z elementów waĝniejszych dla nas, wïaĂcicieli Maców, bÚdzie instalacja tzw. sterowników modemu. PowinniĂmy znaleěÊ odpowiedni plik na otrzymanej pïycie (moĝe siÚ on doĂÊ dziwacznie nazywaÊ, np. SpeedTouchUSB.pkg). Po insta- lacji sterownika w preferencjach systemowych w panelu SieÊ powinno nam siÚ pojawiÊ nowe urzÈdzenie (np. SpeedTouch USB — oczywiĂcie wïaĂciwa nazwa zaleĝy od zakupionego zestawu). Przeprowadzamy konfiguracjÚ zgodnie z poda- nÈ instrukcjÈ, rejestrujemy naszÈ usïugÚ w sieci operatora i od tego momentu nie powinniĂmy mieÊ kïopotów z dostÚpem do Internetu. KupujÈc neostradÚ tp lub podobnÈ usïugÚ u innego operatora, koniecznie trzeba siÚ upewniÊ, ĝe zadziaïa ona z Mac OS. Komputery Apple sÈ Ăwietnie przygotowane do pracy w sieci, ale na nic siÚ to nie zda, gdy nasz Mac nie rozpozna modemu z powodu braku jakiegoĂ sterownika! Przed zakupem zestawu neostrada tp zapy- taj sprzedawcy, jak wyglÈda jego konfiguracja w przypadku komputera Mac. Najlepiej kup zestaw zawierajÈcy modem bezprzewodowy (Wi-Fi), ale nawet do zestawu kablowego oferowanego przez TP SA moĝna czÚsto dokupiÊ zewnÚtrzny router Wi-Fi i pozbyÊ siÚ w ten sposób kabla (wymagana jest wyïÈcznie pierwsza konfiguracja modemu ADSL, a potem moĝesz siÚ juĝ ïÈczyÊ tak, jak to opisaïem w kolejnym punkcie) 2 Wariant DSL, tzw. ïÈcze niesymetryczne zakïadajÈce, ĝe uĝytkownik wiÚcej danych pobiera, niĝ wysyïa. 172 ’Èczymy Mac z Internetem DostÚp przez sieÊ bezprzewodowÈ (Wi-Fi) Komputery Apple sÈ standardowo wyposaĝone w karty sieci bezprzewodowej (tzw. Wi-Fi) o nazwie AirPort pozwalajÈce budowaÊ sieci bezprzewodowe (WLAN). Komputer wyposaĝony w kartÚ Wi-Fi potrafi poïÈczyÊ siÚ z Internetem, pod wa- runkiem ĝe w pobliĝu znajduje siÚ punkt dostÚpowy (co ma miejsce np. w centrach miast, kawiarniach itp.). W domu rolÚ punktu dostÚpowego peïni tzw. router sieci bezprzewodowej. Jest to pudeïko, które z jednej strony jest podïÈczone za pomocÈ kabla do gniazda z Internetem (np. LAN osiedlowy, linia telefoniczna, modem ADSL), a z drugiej strony posiada antenkÚ, która emituje sygnaï radiowy zastÚpujÈ- cy okablowanie. Komputer wyposaĝony w Wi-Fi zgïasza obecnoĂÊ wykrytych sieci bezprzewodowych (tzw. SSID) ikonÈ powiadomienia na pasku systemowym ( ). JeĂli w niÈ klikniesz, zobaczysz listÚ sieci — przykïad pokazuje rysunek 12.3. Rysunek 12.3. Mac wykrywa sieci Wi-Fi ’Èczenie siÚ z sieciÈ niezabezpieczonÈ (brak symbolu kïódki) jest proste: klikasz jej nazwÚ i to wszystko. Karta bezprzewodowa AirPort zacznie pobieraÊ z sieci WLAN tzw. adres sieciowy. JeĂli dana sieÊ oferuje wyjĂcie do Internetu, to zacznie dziaïaÊ przeglÈdarka Safari i inne programy wymagajÈce dostÚpu do sieci. Sieci nieza- bezpieczone (otwarte dla innych) czÚsto spotyka siÚ w centrach duĝych miast, w muzeach czy w lokalach rozrywkowych — stanowiÈ one element przyciÈgajÈcy turystów! W przypadku sieci zabezpieczonej (widoczny symbol kïódki) zobaczysz pokazany na rysunku komunikat z proĂbÈ o podanie klucza sieciowego, czyli specjalnego hasïa, bez którego nie uzyskasz do niej dostÚpu. 173 ABC MAC OS X Lion Sieci bezprzewodowe sÈ podatne na podsïuchiwanie przez tzw. hakerów, zatem nie jest zbyt bezpieczne korzystanie z nich np. w celu wejĂcia do banku internetowego lub dokonania pïatnoĂci kartÈ kredytowÈ. Komercyjne (pïatne) sieci Wi-Fi, np. na lotniskach, dziaïajÈ nieco inaczej. PoïÈ- czenie jest teoretycznie niezabezpieczone, ale próba wejĂcia na dowolnÈ stronÚ internetowÈ skieruje nas… na stronÚ operatora, na której moĝna dokonaÊ pïat- noĂci za korzystanie z Internetu przez okreĂlony czas. Metody dokonywania pïatnoĂci mogÈ byÊ roĝne, np. SMS o podwyĝszonej wartoĂci (Premium SMS), po którego wysïaniu otrzymamy hasïo dostÚpu, lub pïatnoĂÊ z uĝyciem karty kredytowej. Konfiguracja dostÚpu przez sieÊ przewodowÈ (LAN) i router bezprzewodowy Komputery Mac zostaïy oczywiĂcie wyposaĝone w kartÚ bezprzewodowÈ Wi-Fi i nawet posiadajÈc dostÚp do ïÈcza staïego przez kabel, mogÈ siÚ od niego uwolniÊ, aby korzystaÊ w obrÚbie mieszkania z Internetu bezprzewodowego. Okazuje siÚ, ĝe kabli moĝna siÚ pozbyÊ doĂÊ ïatwo. Wystarczy tylko kupiÊ tzw. router bezprzewodowy, aby uzyskaÊ konfiguracjÚ przedstawionÈ na ry- sunku 12.4. Rysunek 12.4. Topologia domowej sieci bezprzewodowej 174 ’Èczymy Mac z Internetem Jedynym elementem podïÈczonym do Internetu za pomocÈ kabla jest w tym przy- padku router (prosty w obsïudze i tani router D-Link, Netgear lub innej firmy bez problemu kupisz za okoïo 100 zï). KupujÈc niezaleĝny router do usïugi neostrada tp (poza sieciÈ sprzedaĝy TP SA), musimy siÚ upewniÊ, ĝe jest to router standardu ADSL. W ofercie operatora znajdujÈ siÚ takĝe urzÈdzenia pozwalajÈce na bezprzewodowe ïÈczenie siÚ z sieciÈ (livebox tp), ale poniewaĝ oferta ta stale siÚ zmienia, najlepiej zapytaj o szczegóïy w punkcie sprzedaĝy. Bezpieczna konfiguracja routera wymaga pewnej wiedzy informatycznej, w skrócie jednak sprowadza siÚ ona do wykonania nastÚpujÈcych kroków (rysunek 12.5 po- kazuje przykïady z dwóch routerów): Q Kabel sieciowy podïÈczasz do gniazdka routera oznaczonego jako WAN. Q WïÈczasz komputer z kartÈ Wi-Fi i ewentualnie aktywujesz jÈ przyciskiem na obudowie (nie dotyczy Maców — karta Wi-Fi jest w nich domyĂlnie aktywna). Q PodïÈczasz siÚ do wykrytej sieci bezprzewodowej. Q W przeglÈdarce sieciowej Safari w polu adresu wpisujesz adres 192.168.0.1, 192.168.1.1 itp. (moĝe siÚ on róĝniÊ w zaleĝnoĂci do routera; sprawdě w instrukcji) i naciskasz Return. Q Router wykryje próbÚ poïÈczenia i poprosi o podanie nazwy uĝytkownika i hasïa — na samym poczÈtku jest to zazwyczaj uĝytkownik o nazwie admin z pustym hasïem. Q Przy pierwszym uruchomieniu router zwykle wïÈcza „czarodzieja”, który w kilku krokach konfiguruje dostÚp do Internetu. W przykïadowym routerze DI-624 moĝesz go wywoïaÊ rÚcznie, klikajÈc polecenie Run Wizard. Q Klikasz Next, czytasz uwaĝnie komunikaty i w zasadzie to byïoby wszystko, gdyby nie fakt, ĝe w ten sposób moĝesz pochopnie zdefiniowaÊ sieÊ niezabezpieczonÈ! W takim przypadku, nie doĂÊ ĝe inni bÚdÈ mogli korzystaÊ za darmo z Twojego dostÚpu do Internetu, to jeszcze naraĝasz siÚ na duĝe niebezpieczeñstwo wïamania siÚ niepoĝÈdanych osób do Twojego komputera. Upewnij siÚ zatem, ĝe w jednym z kroków zdefiniowano zasady bezpiecznego dostÚpu (szyfrowanie i hasïo — to ostatnie warto zapisaÊ na kartce). 175 ABC MAC OS X Lion Rysunek 12.5. Konfiguracja routera W kwestii konfiguracji routera bezprzewodowego polecam poprosiÊ o pomoc fachowca i zaĝÈdaÊ od niego skonfigurowania sieci zabezpieczonej hasïem z silnym szyfrowaniem WPA i ewentualnie filtrowaniem adresów MAC. Nie martw siÚ, ĝe nie rozumiesz za bardzo, o co chodzi — dobry informatyk pojmie bez problemu, co naleĝy zrobiÊ, i zajmie mu to maksymalnie piÚÊ minut. ½le przeprowadzona konfiguracja moĝe spowodowaÊ, ĝe ktoĂ za darmo skorzysta z Twojego ïÈcza lub, co gorsza, wykradnie jakieĂ waĝne dane z Twojego komputera. DostÚp do Internetu przez telefon komórkowy CiekawÈ, choÊ nie zawsze zadowalajÈcÈ jakoĂciowo moĝliwoĂciÈ ïÈczenia siÚ z In- ternetem jest wykorzystanie telefonu komórkowego wyposaĝonego w modem GPRS lub UMTS. Dokïadny sposób ïÈczenia siÚ zaleĝy oczywiĂcie zarówno od producenta aparatu, jak i od operatora GSM. Najlepiej, jeĂli korzystamy z dedykowanej usïugi, w której otrzymujemy specjalny modem USB podïÈczany do Maca i za pomocÈ 176 ’Èczymy Mac z Internetem doïÈczonego oprogramowania konfigurujemy bezprzewodowy dostÚp do Internetu dla naszego komputera. Teoretycznie powinniĂmy poïÈczyÊ siÚ z sieciÈ wszÚdzie tam, gdzie jest dostÚpny sygnaï operatora. Przykïadami takich usïug sÈ np. iPlus (Plus GSM), blueconnect (Era) lub Orange Free (Orange). Co ciekawe, zdarzaïy siÚ oferty sprzedaĝy modemów tego typu wraz ze sprzÚtem Apple, np. swego czasu sieÊ Era oferowaïa MacBook z modemem Huawei! Zakup odrÚbnej usïugi nie jest jednak niezbÚdny, aby poïÈczyÊ Mac z Internetem. JeĂli posiadamy telefon komórkowy z GPRS i Bluetooth, to moĝemy wykorzystaÊ go do komunikacji ze Ăwiatem. Uĝycie telefonu z Bluetooth eliminuje kable i jest chyba najprostszym sposobem podïÈczenia Maca do Internetu, choÊ oczywiĂcie jakoĂÊ tego poïÈczenia nie bÚdzie nigdy tak dobra jak ïÈcza szerokopasmowego, nie wspominajÈc o kosztach poïÈczeñ, które mogÈ byÊ doĂÊ wysokie. Aby skonfigurowaÊ poïÈczenie GPRS i uĝyÊ go w Macu do komunikacji z Inter- netem, musimy znaÊ konfiguracjÚ poïÈczenia. Szczegóïy moĝna zazwyczaj ïatwo znaleěÊ na stronach internetowych operatorów — czasami trzeba wpisaÊ numer dostÚpowy (moĝe to byÊ dziwny ciÈg znaków, np. *99***1#), ale w standardowych przypadkach naleĝy wykonaÊ kilka prostych czynnoĂci konfiguracyjnych, które pokaĝÚ dalej na przykïadzie sieci Era (obecnie T-Mobile). Kiedy wïÈczymy moduï Bluetooth w telefonie, nasz Mac powinien go wykryÊ i za- pamiÚtaÊ na liĂcie podobnie jak Magic Mouse lub inne urzÈdzenie obsïugujÈce ten standard. Aby jednak uĝyÊ telefonu do ïÈczenia siÚ z Internetem, musisz powiadomiÊ o tym system. Wejdě do menu Bluetooth (ikona na pasku systemowym z prawej strony ekranu) i wywoïaj polecenie Skonfiguruj urzÈdzenie Bluetooth. Ekrany, które zobaczysz, mogÈ byÊ podobne do tych przedstawionych na rysunku 12.6. W trzecim kroku konfiguracji na rysunku 12.6 naleĝy wpisaÊ dane dostÚpowe operatora — zarówno jako uĝytkownika i hasïo, jak i w polu APN podaïem „erain- ternet” (w sieciach innych niĝ T-Mobile moĝe to wyglÈdaÊ nieco inaczej). Gdy juĝ poïÈczysz komputer i telefon w parÚ przez interfejs Bluetooth — co ozna- cza, ĝe oba urzÈdzenia bÚdÈ siÚ „widziaïy” — na pasku systemowym powinna siÚ pojawiÊ ikonka telefonu i moĝliwoĂÊ zainicjowania transmisji danych do Internetu (rysunek 12.7). Samo ïÈczenie z sieciÈ i rozïÈczanie jest realizowane za pomocÈ tego samego przycisku PoïÈcz (RozïÈcz). Gdy zobaczysz, ĝe status zmieniï siÚ na PoïÈczony, bÚdziesz juĝ mógï zaczÈÊ korzystaÊ z przeglÈdarki Safari i innych aplikacji in- ternetowych. 177 ABC MAC OS X Lion Rysunek 12.6. PodïÈczamy telefon komórkowy do komputera Mac Rysunek 12.7. Korzystamy z poïÈczenia internetowego przez telefon komórkowy ¥wiadomie nie podajÚ zbyt wielu szczegóïów, gdyĝ konfiguracja dostÚpu róĝni siÚ w przypadku kaĝdego z operatorów i jest czasami uzaleĝniona od typu telefonu komórkowego. Najlepiej jest siÚgnÈÊ do opisów na stronach internetowych operatora, zadzwoniÊ do biura obsïugi oraz… przestudiowaÊ cenniki usïug, poniewaĝ korzystanie z transmisji GPRS moĝe byÊ doĂÊ kosztowne. 178 ’Èczymy Mac z Internetem Samodzielna konfiguracja poïÈczenia z Internetem Jak mogliĂmy siÚ przekonaÊ, czytajÈc ten rozdziaï, istnieje wiele róĝnych sposo- bów na poïÈczenie siÚ z Internetem i czasami wymagana jest do tego pewna wie- dza specjalistyczna oraz rozumienie dziwnych terminów takich jak adres MAC, adres IP, serwer DNS… JeĂli nadal masz problem z podïÈczeniem siÚ do sieci, to spróbuj w ostatecznoĂci wywoïaÊ asystenta konfiguracji sieciowej. Q Kliknij menu systemowe oznaczone symbolem jabïka ( ) i wybierz Preferencje systemowe. Q Wejdě do panelu SieÊ znajdujÈcego siÚ w sekcji Internet i poïÈczenia bezprzewodowe i kliknij przycisk Pomóĝ mi, a nastÚpnie przycisk Asystent. Na kolejnych ekranach Twój Mac zada Ci szereg pytañ odnoĂnie do posiadanego sprzÚtu. JeĂli dostaïeĂ od dostawcy internetowego dane konfiguracyjne (np. hasïo do konta), to bÚdziesz w stanie zestawiÊ samodzielnie poïÈczenie, które stanie siÚ domyĂlnym i bÚdzie ïÈczyïo CiÚ z sieciÈ (rysunek 12.8). Rysunek 12.8. Asystent konfiguracji sieci JeĂli ciÈgle nie potrafisz podïÈczyÊ Maca do Internetu, zwróÊ siÚ po pomoc do bar- dziej doĂwiadczonego kolegi lub dostawcy usïug internetowych. 179 ABC MAC OS X Lion Bezpieczny (i legalny) Internet Internet jest bardzo duĝym zagroĝeniem dla naszego Maca. Moĝe siÚ to wydawaÊ nieprawdopodobne, ale zdolny przestÚpca komputerowy (zwany hakerem — sïowo to pochodzi od angielskiego wyrazu hacker) moĝe uzyskaÊ zdalny dostÚp do zaso- bów ěle zabezpieczonego komputera i ukraĂÊ zawarte w nim informacje, np. nu- mery kont bankowych, hasïa i PIN-y do kart. Aby uniknÈÊ takich zagroĝeñ, zastosuj siÚ do porad, które znajdziesz poniĝej, a na wszelki wypadek po prostu unikaj trzymania na dysku komputera istotnych dla Twojego bezpieczeñstwa informacji, np. danych osobowych, numerów kont, haseï dostÚpowych, nie wspominajÈc juĝ o PIN-ach do kart bankowych. JeĂli jednak masz zamiar przechowywaÊ poufne dane na swoim komputerze, spróbuj przynajmniej ukryÊ ich przeznaczenie w plikach o nic nieznaczÈcych nazwach (nazwy plików podobne do hasïa.rtf lub hasïa.txt powinny byÊ zabronione!). Poniewaĝ system Mac OS oparty jest na bezpieczniejszym niĝ Windows systemie (Unix) i oferuje bogatsze mechanizmy bezpieczeñstwa (np. praktycznie kaĝda inge- rencja w jego strukturÚ wymaga bieĝÈcej autoryzacji przez podanie hasïa; nie jest czÚsto spotykane, aby procesy aplikacji mogïy znaczÈco zakïóciÊ dziaïanie tzw. jÈdra systemu), znany jest z odpornoĂci na wirusy i zagroĝenia sieciowe. Tym nie- mniej jeĂli chcesz lepiej zabezpieczyÊ komputer, bez problemu znajdziesz na Mac programy antywirusowe, np. darmowy VirusBarrier Express (moĝesz go wyszukaÊ w programie App Store) lub komercyjny Kaspersky Anti-Virus. SporÈ lukÚ w systemie bezpieczeñstwa komputera stanowi… przeglÈdarka inter- netowa pozwalajÈca uruchamiaÊ kod ĂciÈgany z Internetu (a moĝe to byÊ kod zïo- Ăliwy, np. wyïudzajÈcy dane z komputera) lub po prostu umoĝliwiajÈca zapisywa- nie haseï do stron internetowych. W nastÚpnym rozdziale, przy okazji omawiania przeglÈdarki Safari, napiszÚ wiÚcej o tych zagadnieniach. Internet pozornie gwarantuje duĝÈ anonimowoĂÊ. Wraĝenie to powstaje zwïasz- cza przy okazji korzystania z paneli dyskusyjnych udostÚpnianych w niektórych serwisach WWW, gdzie przedstawiajÈc siÚ jedynie pseudonimem (tzw. nickiem), moĝemy wypisywaÊ dowolne opinie, a czÚsto… bzdury. PrÚdzej czy póěniej uĝytkownik sieci ulega pokusie nielegalnego ĂciÈgania z niej np. muzyki czy filmów. SïuĝÈ do tego celu programy P2P typu eMule czy BitTorrent. Uĝytkownik ma teĝ czasami moĝliwoĂÊ — np. w tzw. hubach osiedlowych direct connect — przeglÈdania katalogu udostÚpnionych filmów i pobierania ich na 180 ’Èczymy Mac z Internetem wïasny dysk. Czy w taki wïaĂnie sposób pobraï do swojego iPoda nielegalne piosenki prezydent Bush, czy teĝ zrobiï kopiÚ z wïasnej pïyty CD, nie dowiemy siÚ chyba nigdy…3 Niestety, na tym bajka siÚ koñczy, gdyĝ tak naprawdÚ smutna prawda o Interne- cie brzmi nastÚpujÈco: kaĝde dziaïanie internauty zostawia Ălad gdzieĂ na kom- puterach, które obsïugujÈ ruch w sieci. Twój komputer lub Twoja sieÊ osiedlowa sÈ jednoznacznie identyfikowane przez tzw. adres IP (np. 213.180.130.220). Kaĝde logowanie do serwisu WWW lub transfer pliku sÈ rejestrowane w tzw. logach (dziennikach) serwerów i w przypadku wystÈpienia takiej koniecznoĂci policja nie ma nigdy problemu z dotarciem do osoby podejrzanej o nielegalne dziaïania. Podobnie jest w przypadku uĝywania nielegalnego oprogramowania. Jest sporo programów, które pomimo wzglÚdnie niskich cen (rzÚdu 50 – 200 zï) i tak znaj- dziesz „za darmo” z odpowiednimi kluczami odblokowujÈcymi — problem w tym, ĝe taka aplikacja podczas dziaïania od czasu do czasu wymienia pewne informa- cje z serwerem producenta, który moĝe zorientowaÊ siÚ, ĝe Twój egzemplarz jest nielegalny, i zablokowaÊ go (jako wïaĂciciel ma do tego prawo). JeĂli pewnego dnia producent lub BSA4 postanowiÈ zorganizowaÊ spektakularny nalot na wïaĂcicieli nielegalnego oprogramowania, to wïaĂnie Twój komputer moĝe okazaÊ siÚ tym pe- chowym, który zostanie zarekwirowany i którego wïaĂciciel zostanie oskarĝony o uĝytkowanie lub czasem nawet rozpowszechnianie nielegalnego oprogramowania. PamiÚtaj: w Internecie Twój komputer nigdy nie jest anonimowy. Kaĝda czynnoĂÊ, którÈ wykonujesz, zostawia Ălad na serwerach obsïugujÈcych ruch sieciowy lub w uĝywanych aplikacjach. Dotarcie do komputera z nielegalnym oprogramowaniem (lub innÈ zawartoĂciÈ chronionÈ prawami autorskimi) jest dla policji obecnie bardzo proste. 3 Autentyczna wpadka prezydenta Busha z 2006 roku, kiedy to pochwaliï siÚ, co ma zapisane w pamiÚci iPoda. 4 Business Software Alliance (BSA; Organizacja Producentów Oprogramowania Biznesowego) jest organizacjÈ, której celem jest promocja bezpiecznego i zgodnego z prawem korzystania z oprogramowania. 181 @, Patrz adres e-mail, 205 A Adium, Patrz komunikatory adres BCC, 216 adres CC, 216 adres e-mail, 205 adres internetowy, 185 adres IP, 181 adres karty sieciowej, 170 ADSL, 24, Patrz takĝe szerokopasmowy dostÚp do Internetu, 168 AirDrop, 103 AirPort, 173, Patrz takĝe sieÊ bezprzewodowa aktualizacja systemu, 312 album fotograficzny, 270 allegro, Patrz serwisy aukcyjne, 235 Alt, 57 Patrz takĝe klawisz, klawisze aplikacja uruchamianie z Docka, 62 z katalogu Programy, 63 z Launchpada, 64 aplikacja zamykanie, 67 SKOROWIDZ aplikacja Adium, 225 App Store, 31 Asystent Boot Camp, 339 CrossOver, 346 FaceTime, 228 FileZilla, 200 Finder, 41, 43, 95, 316 GarageBand, 306 iCal, 358 iDVD, 298 iMovie, 273 iPhoto, 256 iTunes, 241 iWeb, 290 kalkulator, 364 Launchpad, 44 Mail, 41, 209 NarzÚdzie dyskowe, 115 Odtwarzacz DVD, 362 OneNote, 360 Parallels Desktop, 16, 341 Photo Booth, 270 Pobieranie obrazów, 364 PodglÈd, 365 Profil Systemu, 332, 368 SimplyBurns, 112, 115 Sïownik, 361 ABC MAC OS X Lion aplikacja Spotlight, 44, 105 Szachy, 366 TextEdit, 54, 80 Time Machine, 36, 41, 328 Apogee GiO, 306 App Store, 13, 370 Apple gwarancja, 29 rejestracja, 33 ID, 33, 140, 228, 245, 252 Applications, Patrz Programy archiwizacja poczty, 219 Asystent Boot Camp, 367 asystent konfiguracji sieciowej, 179 Asystent Migracji, 367 Automator, 367 automatyczne uzupeïnianie danych i haseï formularzy automatyczny zapis, 59, 150, Patrz takĝe Resume B bajt, 76 bankowoĂÊ elektroniczna, 229 biurko, 42, 122 szybkie pokazywanie, 84 tïo, 123 Blue-ray, 78 Bluetooth, 24, 35, 177, 314 Boot Camp, 16, 338 przemapowanie ukïadu klawiatury, 341 bottle, Patrz CrossOver BSA, Business Software Alliance, 181 C caps lock, 55 CAPTCHA, 226 CD, 77 CD-R, 79 CD-ROM, 79 CD-RW, 79 certyfikat autentycznoĂci serwisu bankowego, 230 376 Chrome, 184 Cmd, 52, 57, 195 Command, 52 Cover Flow, Patrz Finder, PrzeglÈdarka kolumnowa CPU Drop-in DVD, 28 CrossOver, 346 D darmowe programy dla Mac OS, 370, 371 Dashboard, 51, 153, 154, 359 preferencje, 159 data i czas w komputerze, 126 dial-up, 171 DiskTool, 112 DisplayPort, 25 DivX, 77 DMG, 84, Patrz takĝe obraz dysku Dock, 44, 62 opcje, 125 regulator wielkoĂci, 64 dokument kopiowanie, 108 otwieranie, 82 przenoszenie, 111 usuwanie, 119 zapisywanie, 75, 79 zmiana nazwy, 88 Dokumenty (katalog), 80, 83 dostÚp do pliku kluczy, 367 double layer (pïyta DVD), Patrz DVD+R DL drag and drop, Patrz przeciÈgnij i upuĂÊ drajwer drukarki, 151 DRM, 242 drukowanie zdjÚÊ, 269 DSL, 171, Patrz takĝe szerokopasmowy dostÚp do Internetu 168 DV, 274 DVD, 77 DVD+R, 79, 302 DVD+R DL, 303 DVD+RW, 79, 303 Skorowidz DVD-R, 79, 302 DVD-RW, 79, 303 dysk twardy, 23, 76 dysk wirtualny, Patrz DMG dzielenie dysku na partycje, 335 E ebay, Patrz serwisy aukcyjne, 235 Edytor AppleScript, 367 ekran, 22 ekran startowy, 42 Enter, Patrz Return, 59 Esc, 52 Exposé, 51, 153, 158–159, Patrz takĝe Mission Control F FaceTime, 228 FAT32, Patrz system plików, 334 Finder, 41, 95, 316 Ikony (widok), 98 inteligentny katalog, 320 Kolumny (widok), 100 Lista (widok), 98 preferencje, 316 preferencje aplikacji, 102 PrzeglÈdarka kolumnowa (widok), 101 skróty klawiszowe, 317 Firefox, 184, 201 FireWire, 25, 77, 274, 328 Flex Time, 306 fn (klawisz), 58 folder magazynu, 221 format EML, 221 format M4A, 253 format MBOX, 221 formatowanie dysku, 335 forum internetowe, 239 freeware (licencja), 157 funkcja Dashboard, 155 funkcja Exposé, 158 funkcja Mission Control, 71 funkcja Spaces, 162 G GaduGadu, Patrz komunikatory GarageBand, 305 dodatkowe instrumenty, 309 ekran gïówny, 307 Oceñ mojÈ grÚ, 307 Apogee GiO, 306 dostosowanie rytmu, 306 Flex Time, 306 gigabajt, 77 GIMP, Patrz programy graficzne, 372 gïadzik, 47 Gmail, 209, 211 google, 195 GPRS, 176, 177 Grab, 367 Grapher, 367 grupa dyskusyjna, 224 gry dla Mac OS, 371 haker, 180 home, 58 H I iCal, 358–359 iCloud, 35, 139, 254 iDVD, 28, 297 ekran gïówny, 299 informacje o projekcie, 303 preferencje, 301 ikona, 62 ikona AirDrop, 103 ikona dysku systemowego, 122 iLife, 13, 28 iLink, Patrz FireWire iMac, 21 iMagazine, 98, 373 IMAP, 211 iMovie, 273 biblioteka projektów, 276 biblioteka zdarzeñ, 276 efekty dodatkowe, 287 importowanie filmów, 276 377 ABC MAC OS X Lion iMovie 281 interfejs programu, 276 modyfikowanie materiaïu wideo, przechwytywanie obrazów, 278 tworzenie projektu, 285 J jabïko, Patrz menu systemowe jaibreak, 252 jÈdro systemu, 350 jednostka centralna, 22 import poczty, 220 zdjÚÊ, 257, 298 filmów, 276 instalacja aplikacji, 324 systemu Mac OS, 36 urzÈdzenia Bluetooth, 36 Windows, 339, 344 Internet, 167, 169 bezpieczeñstwo, 180 poszukiwanie muzyki, 232 wyszukiwanie informacji, 193 zagadnienia legalnoĂci, 180 IOS, 42, 245, 248 iPad, 15, 27 iPhone, 15, 27, 248, 307 dzwonek GarageBand, 307 iPhoto, 218, 255 drukowanie zdjÚÊ, 269 importowanie zdjÚÊ, 257 informacje dodatkowe, 260 pokaz slajdów, 268 poprawianie zdjÚÊ, 264 rozpoznawanie twarzy, 261 iPod, 15, 27, 241 iSight, 270, 279 iTunes, 27, 52, 241 biblioteka, 253 import pïyty audio, 242 podcasty, 250 radio internetowe, 249 wideo, 249 wspóïpraca z iPodem, 245 iTunes Store rejestracja, 251 iWeb, 28, 289 projekt witryny WWW, 291 przyciski funkcyjne, 293 ustawienia witryny, 294 K kamera iSight, 270 karta graficzna, 24 kasowanie haseï, 192 kasowanie pïyty optycznej, 114 katalog, 87 Applications, 92 bin, 92 dev, 92 Developer, 92 Dokumenty, 80 domowy, 87, 137 etc, 92 Library, 92 NarzÚdzia, 114 Pobrane rzeczy, 85 Programy, 54 sbin, 92 System, 92 tmp, 92 tworzenie, 87 Users, 92 usr, 92 var, 92 Volumes, 92 zmiana nazwy, 88 katalogi inteligentne, 319 katalogi specjalne, 90 kernel, 350 klawiatura, 23, 50, 131 klawisz Alt, 57 Caps Lock, 55 Cmd (Command), 52, 57, 195 Delete, 58 End, 58 Esc, 52 fn, 58 Home, 58 378 page down, 58 page up, 58 Return, 59 Shift, 56 Tab, 58 klawisze funkcyjne, 51 klawisze kierunkowe, 58 klawisze modyfikujÈce, 131 klient FTP, 199 kolorymetr cyfrowy, 367 komendy powïoki bash, 353 komunikatory, 225, 228 konfiguracja aktualizacji, 313 dostÚpu, 174, 178 funkcji Spaces, 162 iPoda, 245 komputera, 33 konta uĝytkownika, 34 Mission Control, 159 modemu ADSL, 172 programu Mail, 209 routera, 175 Safari, 189 systemu, 121 widgetu, 156 konfigurator MIDI Audio, 367 konsola, 368 konsola tekstowa, Patrz Terminal konta uĝytkowników, 137 konto IMAP, 211 POP, 211 kopia bezpieczeñstwa, 329 kopiowanie i wklejanie, 109 kosz, 44, 62, 119 ksiÈĝka adresowa, 216 L LAN, 168, 169 Launchpad, 44 Leopard, Patrz Mac OS Leopard, 41 link, Patrz odsyïacz, 186 Lion, Patrz Mac OS logi systemowe, 92 Skorowidz M M4A, 242, 253 M4V, 287 MAC, Patrz fizyczny adres karty sieciowej Mac mini, 21 Mac OS, 14, 31 katalogi systemowe, 89 Mac OS Extended, Patrz system plików, 334 MacBook, 21 MacBook Pro, 21 Magic Mouse, 47, 177 Mail, 41, 209 maszyna wirtualna, 343 megabajt, 76 menu aplikacji, 43 dynamiczne, 83 podrÚczne, 48 Start, 43 systemowe, 43, 53 menulet, 44 Microsoft Office, 28, 142 miniDV, 274 mini-DVI, 25 mini-USB, 274 Mission Control, 44, 153 MobileMe, 34, 294 modyfikowanie materiaïu wideo, 281 monitor aktywnoĂci, 368 mp3, 77, 232, 242 Multi-Touch, Patrz gïadzik, 47 mysz, 22, 46, 132 N nagrywanie pïyt, 112, 117 Nalepki (aplikacja), 359 narzÚdzia sieciowe, 368 narzÚdzie AirPort, 368 ColorSync, 368 dyskowe, 334 VoiceOver, 368 neostrada tp, 168 NTFS, 336, Patrz System plików, 334 379 ABC MAC OS X Lion O obraz dysku, 84, 327 ochrona danych, 130 odsyïacz, 186 Odtwarzacz DVD (aplikacja), 362 odzyskiwanie pliku, 120 okno, 66 dostosowanie wyglÈdu, 130 przesuwanie zawartoĂci, 69 suwaki, 69 zamykanie, 67 zmiana poïoĝenia, 68 zmiana rozmiaru, 68 Opera, 184 operacja montowania, 84 oprogramowanie, 27 organizacja danych w komputerze, 86 P pakiet iLife, 28, 255 pamiÚÊ RAM, 23 panel Gïadzik, 133 Klawiatura, 131 Konta, 136 Monitory, 133 Mysz, 132 Ochrona i prywatnoĂÊ, 130 Ogólne, 130 OszczÚdzanie energii, 134 Pïyty CD i DVD, 135 Preferencje systemowe, 127 SieÊ, 172 Uniwersalny dostÚp, 136 panel papeterii, 219 papeteria, 218 Parallels Desktop, 16, 341 Parallels Tools, 345 partycja, 331 pasek systemowy, 44 PCMCIA, 176 PDF, 151 Photo Booth, 270 pierwsze uruchomienie komputera Apple, 32 plik, 79 EML, 221 DMG, 84 instalacyjny, 39 PST, 221 PVM, 345 PNG, 328 Pobieranie obrazów (aplikacja), 364 Pobrane rzeczy (stos), 85 poczta elektroniczna, 203 darmowe konta, 208 odbieranie, 212 wysyïanie, 214 zakïadanie konta, 206 zaïÈczniki, 214, 218 podcast, 250 PodglÈd (aplikacja), 355, 365 podrÚcznik systemu Unix, 354 podwójne klikniÚcie, 49 polskie znaki, 56 ponowne uruchamianie komputera, 72 POP, 211 POP3, 207, 209 poprawianie zdjÚÊ, 263 porównywarki cen, 233 portale, 193 portale poszukiwania pracy, 232 praca z zewnÚtrznym monitorem, 313 prawa dostÚpu DRM, 242 preferencje systemowe, 53 procesor, 24 Profil Systemu, 332, 368 Programy (katalog), 54, 325 programy administracyjne, 366 graficzne, 372 uĝytkowe, 357 projekty wideo, 284 protokóï IMAP, 204 protokóï komunikacyjny TCP/IP, 169 protokóï POP, 204 przeciÈgnij i upuĂÊ, 109 przeglÈdarka internetowa, 184 domyĂlna wyszukiwarka, 190 historia odwiedzin, 190 strona domowa, 190 przycisk wysuwania, 318 PVM, 345 380 Skorowidz Q QuickTime Player, 287, 363 R radio internetowe, 249 region pïyty DVD, 362 regulacja děwiÚku, 51 regulacja jasnoĂci, 51 rejestracja konta WWW, 290 Resume, 59, 355 retail box, 28 return, 59 RJ-45, 172 router, 25 router bezprzewodowy, 174 S Safari, 41, 184 formularze i hasïa, 191 przyciski, 186 zakïadki, 189 schowek, 328 Seashore, Patrz programy graficzne, 372 serwer FTP, 199 serwer pocztowy, 204 serwer poczty przychodzÈcej POP3, 207 serwer poczty wychodzÈcej SMTP, 207 serwis Apple, 29 serwisy aukcyjne, 235 serwisy spoïecznoĂciowe, 237 shell, 350 sieÊ, 24 sieÊ bezprzewodowa (Wi-Fi), 173 sieÊ Internet, 169, 184 sieÊ przewodowa (LAN), 169 sieÊ telefoniczna, 171 SimplyBurns, 112, 115 skróty klawiszowe, 321–323 Sïownik (aplikacja), 361 sïowniki jÚzykowe, 142 SMTP, 207, 209 Snow Leopard, 41 Spaces, 41, 153, 161 preferencje, 164 spacja, 58 Spotlight, 44, 105 SSID, 33, 173 stos, 85 strona domowa, Patrz witryna WWW sudo, 353 suwaki, 69 switcher, 17 symbol https, 230 system operacyjny IOS, 248 Mac OS Leopard, 41 Mac OS Snow Leopard, 41 OS X Lion, 42 Windows, 338 system plików, 334 Szachy (aplikacja), 366 szerokopasmowy dostÚp do Internetu, 168 szyfrowanie WPA, 176 ¥ Ăcieĝka dostÚpu, 93 T TCP/IP, 169 Terminal, 350, 368 preferencje aplikacji, 351 skróty i konwencje, 352 TextEdit, 55, 80, 141 formatowanie tekstów, 144 interlinia, 146 korekta jÚzykowa, 149 odsyïacze internetowe w dokumencie, 147 style, 144 wydruk dokumentu, 149 wyrównanie tekstu, 146 Thunderbird, 201 Tiger, Patrz Mac OS Time Capsule, 368 Time Machine, 36, 41, 328 trailers, 274 trial (licencja), 337 381 ABC MAC OS X Lion WiFi, 24, 173 Wikipedia, 238 Windows, 333 wirtualne biurka, Patrz Spaces witryna WWW, 289, 295 WLAN, 33, 173 wskaěnik myszy, 46 WWW, 186 wydruk dokumentu, 149, 150 wygaszacz ekranu, 124 wyjĂcie audio, 25 wyïÈczanie komputera, 72 wymiana plików przez Bluetooth, 368 wymuszanie zamkniÚcia aplikacji, 73 wyszukiwarka danych, 104 wyszukiwarka internetowa, 193 YouTube, 237 Y Z zakïadki do stron WWW, 188 zakoñczenie pracy, 72 zakup komputera, 20 zaïÈcznik w mailu, 214, 217, 219, 266 zarzÈdzanie kontami uĝytkowników, 137 zdjÚcie kluczowe, 258, 262 zrzut ekranu do pliku, 327 zrzut ekranu do schowka, 328 tryb peïnoekranowy aplikacji, 68 Tux Paint, Patrz programy graficzne, 372 tworzenie konta, 138 U ukïad klawiatury, 128, 129 ukïad strony wydruku, 149 uïatwienia dostÚpu, 136
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

ABC MAC OS X Lion
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: