Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00132 002219 22766320 na godz. na dobę w sumie
ABC Worda 2002/XP PL - książka
ABC Worda 2002/XP PL - książka
Autor: , Liczba stron: 176
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-825-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> word
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Microsoft Word 2002 to najnowsza wersja najpopularniejszego na świecie edytora tekstowego. Microsoft Word wchodzi w skład pakietu programów biurowych Microsoft Office XP. Program ten jest bardzo popularny w Polsce, dlatego też książka ta ma w prosty i przystępny sposób zapoznać Cię z tym narzędziem.

Książka 'ABC Word 2002/XP PL' jest przeznaczona zarówno dla początkujących, jak i bardziej zaawansowanych użytkowników programu. Dzięki niej nauczysz się swobodnie poruszać po programie, edytować tekst i korzystać z innych, bardziej zaawansowanych funkcji.

Pierwsze dwa rozdziały wprowadzą Cię w świat tego fantastycznego edytora tekstu. To właśnie w nich nauczysz się formatować i edytować tekst, wstawiać numerację stron, poruszać się po aplikacji. Nauczysz się też drukować dokumenty i zapisywać je, aby nie stracić efektów pracy.

Następne rozdziały prezentują bardziej zaawansowane zagadnienia. Nauczysz się między innymi samodzielnie dostosowywać program do własnych potrzeb, korzystać z szablonów i stylów. Zapoznasz się również z tabelami, nauczysz się je tworzyć i modyfikować, a także zmieniać ich wygląd. Dowiesz się, w jaki sposób automatycznie utworzyć spis treści i indeks. Przedstawimy Ci również język programowania Visual Basic, za pomocą którego będziesz mógł przyśpieszyć pracę nad dokumentami.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TRE(cid:140)CI SPIS TRE(cid:140)CI ABC Worda 2002/XP PL KATALOG KSI¥flEK KATALOG KSI¥flEK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE Autorzy: Edward C. Willett, Steve Cummings T‡umaczenie: Bogdan Czogalik ISBN: 83-7197-825-1 Format: B5, stron: 168 Microsoft Word 2002 to najnowsza wersja najpopularniejszego na (cid:156)wiecie edytora tekstowego. Microsoft Word wchodzi w sk‡ad pakietu program(cid:243)w biurowych Microsoft Office XP. Program ten jest bardzo popularny w Polsce, dlatego te¿ ksi„¿ka ta ma w(cid:160) prosty i przystŒpny spos(cid:243)b zapozna(cid:230) CiŒ z tym narzŒdziem. Ksi„¿ka (cid:132)ABC Word 2002/XP PL(cid:148) jest przeznaczona zar(cid:243)wno dla pocz„tkuj„cych, jak(cid:160) i(cid:160) bardziej zaawansowanych u¿ytkownik(cid:243)w programu. DziŒki niej nauczysz siŒ swobodnie porusza(cid:230) po programie, edytowa(cid:230) tekst i korzysta(cid:230) z innych, bardziej zaawansowanych funkcji. Pierwsze dwa rozdzia‡y wprowadz„ CiŒ w (cid:156)wiat tego fantastycznego edytora tekstu. To(cid:160) w‡a(cid:156)nie w nich nauczysz siŒ formatowa(cid:230) i edytowa(cid:230) tekst, wstawia(cid:230) numeracjŒ stron, porusza(cid:230) siŒ po aplikacji. Nauczysz siŒ te¿ drukowa(cid:230) dokumenty i zapisywa(cid:230) je, aby nie straci(cid:230) efekt(cid:243)w pracy. NastŒpne rozdzia‡y prezentuj„ bardziej zaawansowane zagadnienia. Nauczysz siŒ miŒdzy innymi samodzielnie dostosowywa(cid:230) program do w‡asnych potrzeb, korzysta(cid:230) z(cid:160) szablon(cid:243)w i styl(cid:243)w. Zapoznasz siŒ r(cid:243)wnie¿ z tabelami, nauczysz siŒ je tworzy(cid:230) i(cid:160) modyfikowa(cid:230), a tak¿e zmienia(cid:230) ich wygl„d. Dowiesz siŒ, w jaki spos(cid:243)b automatycznie utworzy(cid:230) spis tre(cid:156)ci i indeks. Przedstawimy Ci r(cid:243)wnie¿ jŒzyk programowania Visual Basic, za pomoc„ kt(cid:243)rego bŒdziesz m(cid:243)g‡ przy(cid:156)pieszy(cid:230) pracŒ nad dokumentami. ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG TW(cid:211)J KOSZYK TW(cid:211)J KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE O NOWO(cid:140)CIACH O NOWO(cid:140)CIACH ZAM(cid:211)W CENNIK ZAM(cid:211)W CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Wstęp ...................................................z...................................................z............7 Rozdział 1. Podstawy pracy z Wordem 2002 ...................................................z.......9 Uruchamianie programu Word ...................................................e...........................................................9 Obszar roboczy programu ...................................................e...................................................e..............10 Pasek tytułowy ...................................................e...................................................e.........................10 Przycisk Minimalizuj ...................................................e...................................................e...............10 Przycisk Przywróć i Maksymalizuj ...................................................e............................................11 Przyciski Zamknij ...................................................e...................................................e....................11 Pasek menu ...................................................e...................................................e..............................11 Paski narzędzi ...................................................e...................................................e..........................11 Widoki programu ...................................................e...................................................e.....................11 Linijka ...................................................e...................................................e......................................11 Asystent pakietu Office ...................................................e...................................................e...........11 Zakończenie pracy z Wordem 2002...................................................e..................................................12 Otwieranie dokumentów w programie Word...................................................e....................................12 Otwieranie nowego dokumentu ...................................................e..................................................12 Otwieranie istniejącego dokumentu...................................................e............................................13 Wpisywanie tekstu ...................................................e...................................................e.........................14 Zapisywanie dokumentów ...................................................e...................................................e.............14 Drukowanie dokumentów ...................................................e...................................................e..............15 Przygotowanie do drukowania...................................................e....................................................15 Drukowanie...................................................e...................................................e..............................17 Wymiana dokumentów pomiędzy aplikacjami ...................................................e.................................18 Dokumenty utworzone w programie Word 2002 i we wcześniejszych wersjach edytora ............18 Dokumenty utworzone w programie Word 2002 i innych edytorach tekstu .................................19 Rozdział 2. Edycja i formatowanie dokumentów w programie Word .......................21 Edycja dokumentu...................................................e...................................................e..........................21 Zaznaczanie, kopiowanie, wklejanie ...................................................e..........................................21 Wyszukiwanie fragmentów tekstu...................................................e..............................................23 Cofanie ostatnio wykonanych czynności...................................................e....................................23 Formatowanie tekstu ...................................................e...................................................e......................24 Atrybuty czcionki ...................................................e...................................................e....................24 Zmiana rozmiaru czcionki ...................................................e...................................................e.......24 Zmiana kroju czcionki ...................................................e...................................................e.............24 Kolor czcionki...................................................e...................................................e..........................25 Wyróżnienie tekstu ...................................................e...................................................e..................26 Pozycjonowanie i wyrównywanie tekstu...................................................e....................................26 Wstawianie symboli do tekstu ...................................................e....................................................26 Wstawianie znaków podziału ...................................................e.....................................................26 Numerowanie stron...................................................e...................................................e..................27 4 ABC Word 2002/XP PL Praca z grafiką...................................................e...................................................e................................28 Wstawianie obiektów rysunkowych typu autokształt...................................................e.................28 Wstawianie obiektów rysunkowych typu Word Art...................................................e...................29 Wstawianie obiektów typu ClipArt ...................................................e............................................31 Wstawianie obiektów graficznych z innych plików ...................................................e...................31 Rysowanie...................................................e...................................................e................................31 Rozdział 3. Dostosowywanie programu...................................................z..............33 Ustawianie opcji...................................................e...................................................e.............................33 Dostosowywanie ekranu ...................................................e...................................................e................34 Wyświetlanie dokumentu na całym ekranie: widok Pełny ekran ..................................................34 Wskazówki dotyczące dostosowywania ekranu ...................................................e.........................36 Elementy niestandardowe, szablony i dokumenty ...................................................e............................38 Dostosowywanie klawiatury...................................................e...................................................e....39 Modyfikacja wbudowanych poleceń programu Word...................................................e................46 Szablony programu Word ...................................................e...................................................e........47 Rozdział 4. Praca z tekstem ...................................................z.............................53 Tworzenie list punktowanych i numerowanych ...................................................e...............................53 Narzędzia Domyślne formatowanie punktorów oraz Domyślne formatowanie numeracji...........54 Usuwanie punktorów lub numeracji ...................................................e...........................................54 Automatyczne tworzenie list punktowanych i numerowanych ...................................................e..54 Tworzenie wielopoziomowych list numerowanych i punktowanych............................................56 Kiedy nie używać funkcji automatycznego tworzenia list numerowanych i punktowanych ........56 Funkcja automatycznego formatowania początkowych fraz eelementów listy punktowanej lub numerowanej...................................................e...........................................56 Tworzenie pustych list numerowanych lub punktowanych...................................................e........57 Znaki dla automatycznych punktorów...................................................e........................................57 Style list numerowanych i punktowanych ...................................................e..................................58 Tajemnice punktorów ...................................................e...................................................e..............59 Kolumny...................................................e...................................................e.........................................60 Nagłówki i stopki ...................................................e...................................................e...........................61 Numerowanie stron ...................................................e...................................................e........................63 Wstawianie podpisów ...................................................e...................................................e....................64 Problemy z oknem dialogowym Podpis ...................................................e.....................................64 Lepsze podpisy ...................................................e...................................................e........................65 Odsyłacze ...................................................e...................................................e.......................................65 Tworzenie odsyłaczy ...................................................e...................................................e...............66 Tworzenie odsyłaczy wyżej i niżej ...................................................e.............................................67 Co jeszcze należy wiedzieć o odsyłaczach ...................................................e.................................67 Przypisy dolne i przypisy końcowe...................................................e...................................................68 Używanie symboli jako znaczników przypisów...................................................e.........................69 Znajdowanie przypisów ...................................................e...................................................e...........69 Edytowanie i formatowanie przypisów dolnych i przypisów końcowych ....................................69 Więcej na temat formatowania przypisów dolnych i przypisów końcowych ...............................70 Używać albo nie używać funkcji Autopodsumowanie ...................................................e.....................71 Rozdział 5. Edytowanie dokumentów ...................................................z................73 Opcje dotyczące edytowania dokumentu ...................................................e...........................................73 Praca z plikami i oknami...................................................e...................................................e................75 Otwieranie istniejących dokumentów...................................................e.........................................75 Zamykanie i zapisywanie dokumentów — wskazówki...................................................e................75 Praca z oknami dokumentów ...................................................e...................................................e...76 Spis trelci 5 Poruszanie się w dokumencie ...................................................e...........................................................78 Mysz...................................................e...................................................e.........................................78 Widok Plan dokumentu ...................................................e...................................................e...........78 Skróty klawiaturowe ułatwiające poruszanie się w dokumencie...................................................e79 Przeglądanie dokumentu według obiektów ...................................................e................................79 Funkcja Wróć...................................................e...................................................e...........................81 Opcja Przejdź do ...................................................e...................................................e......................81 Zakładki ...................................................e...................................................e...................................81 Sekrety okna dialogowego Znajdź i zamień ...................................................e.......................................85 Okno dialogowe Znajdź i zamień — więcej opcji...................................................e......................86 Wskazówki dotyczące znajdowania i zamieniania tekstu ...................................................e...............86 Zaawansowane możliwości okna dialogowego Znajdź i zamień 1 — pamiętaj o tych funkcjach....87 Zaawansowane możliwości okna dialogowego Znajdź i zamień 2 — znaki specjalne ....................87 Zaawansowane możliwości okna dialogowego Znajdź i zamień 3 — symbole wieloznaczne ........92 Szybkie wstawianie tekstu ...................................................e...................................................e.............95 Sekrety Autotekstu...................................................e...................................................e...................95 Narzędzie Kolekcja...................................................e...................................................e................100 Opcja Potwórz...................................................e...................................................e........................101 Wstawienie bieżącej daty i godziny...................................................e..........................................101 Szybka edycja tekstu ...................................................e...................................................e....................102 Zaznaczanie tekstu za pomocą myszy ...................................................e......................................102 Menu kontekstowe ...................................................e...................................................e.................103 Obszar zaznaczania...................................................e...................................................e................103 Przesuwanie i kopiowanie fragmentu tekstu ...................................................e............................103 Przesuwanie akapitu ...................................................e...................................................e..............103 Wycinanie wyrazów, wierszy, zdań lub akapitów za pomocą skrótów klawiaturowych............103 Zmiana wielkości liter ...................................................e...................................................e...........105 Rozdział 6. Style i szablony ...................................................z............................107 Co to jest styl?...................................................e...................................................e..............................107 Typy stylów ...................................................e...................................................e...........................107 Zapisywanie informacji o stylach ...................................................e.............................................108 Co to jest szablon? ...................................................e...................................................e.......................108 Style wbudowane ...................................................e...................................................e.........................110 Okienko zadań Style i formatowanie...................................................e........................................110 Skróty klawiaturowe dla stylów wbudowanych ...................................................e.......................111 Opcja Powtórz styl oraz Malarz formatów ...................................................e...............................112 Przywracanie stylu domyślnego ...................................................e...............................................112 Przeglądanie używanych stylów ...................................................e...............................................112 Tworzenie stylów ...................................................e...................................................e.........................114 Tworzenie stylu w oknie dialogowym...................................................e......................................114 Tworzenie stylu na podstawie tekstu przykładowego ...................................................e..............116 Modyfikowanie stylów...................................................e...................................................e.................116 Modyfikowanie stylu w oknie dialogowym ...................................................e.............................116 Modyfikowanie stylu na podstawie tekstu przykładowego ...................................................e........117 Kopiowanie, usuwanie i zmienianie nazwy stylu ...................................................e.....................117 Galeria stylów ...................................................e...................................................e..............................118 Praca z szablonem ...................................................e...................................................e........................119 Tworzenie nowego dokumentu z szablonu...................................................e...............................120 Dołączanie szablonu do istniejącego dokumentu ...................................................e.....................120 Tworzenie i modyfikowanie szablonów ...................................................e.........................................120 Tworzenie szablonu od początku...................................................e..............................................120 Tworzenie szablonu na podstawie istniejącego dokumentu ...................................................e.....121 Modyfikowanie szablonów...................................................e...................................................e....121 Modyfikowanie szablonu Normal.dot...................................................e.............................................122 6 ABC Word 2002/XP PL Rozdział 7. Konspekty, tabele, spisy trelci i indeksy ..........................................123 Co to jest konspekt? ...................................................e...................................................e.....................123 Widok Konspekt...................................................e...................................................e...........................124 Tworzenie i modyfikowanie konspektów ...................................................e..........................................125 Modyfikowanie konspektu ...................................................e...................................................e....125 Poziom konspektu a styl akapitu ...................................................e..............................................125 Drukowanie konspektu ...................................................e...................................................e..........127 Tworzenie tabel ...................................................e...................................................e............................127 Wstawianie tabeli...................................................e...................................................e...................127 Rysowanie tabeli...................................................e...................................................e....................127 Tworzenie tabeli w oknie dialogowym...................................................e.....................................128 Wprowadzanie danych...................................................e...................................................e...........129 Edytowanie i formatowanie tabel......................e...................................................e..............................129 Menu Tabela ...................................................e...................................................e..........................130 Automatyczne formatowanie tabel ...................................................e...........................................134 Inne opcje menu Tabela ...................................................e...................................................e.........135 Właściwości tabeli ...................................................e...................................................e.................137 Opcja Sortuj ...................................................e...................................................e.................................139 Pasek narzędzi Tabele i krawędzie ...................................................e.................................................141 Kierunek tekstu ...................................................e...................................................e......................141 Automatyczne obliczanie...................................................e...................................................e.......142 Tworzenie spisu treści...................................................e...................................................e..................142 Tworzenie i formatowanie spisu treści ...................................................e.....................................142 Aktualizacja spisu treści ...................................................e...................................................e........144 Tworzenie spisu ilustracji ...................................................e...............................................................144 Tworzenie wykazu źródeł ...................................................e...................................................e............145 Oznaczanie cytatów ...................................................e...................................................e...............145 Wstawianie wykazu źródeł ...................................................e...................................................e....146 Tworzenie indeksu ...................................................e...................................................e.......................146 Oznaczanie wyrazów i wyrażeń ...................................................e...............................................147 Plik konkordancji ...................................................e...................................................e...................148 Tworzenie indeksu ...................................................e...................................................e.................148 Aktualizacja indeksu...................................................e...................................................e..............149 Rozdział 8. Praca zespołowa nad dokumentami ..................................................151 Praca wielu użytkowników nad jednym dokumentem...................................................e....................151 Pasek narzędzi Recenzja ...................................................e...................................................e........151 Wstawianie komentarzy...................................................e...................................................e.........152 Przeglądanie dokumentu...................................................e...................................................e........154 Wersje dokumentu ...................................................e...................................................e.................157 Przygotowanie dokumentu do recenzowania ...................................................e...........................159 Podpisy cyfrowe ...................................................e...................................................e....................159 Dokument główny i dokumenty podrzędne ...................................................e.......................................160 Tworzenie dokumentu głównego i dokumentów podrzędnych ...................................................e160 Konwertowanie dokumentów na dokumenty podrzędne...................................................e..........160 Zmiana położenia i edycja dokumentów podrzędnych...................................................e.............161 Ochrona dokumentu głównego i dokumentów podrzędnych ...................................................e...162 Skorowidz ...................................................z...................................................z..163 Rozdział 7. Dobra organizacja jest kluczem do sukcesu. Dokument tworzy się po to, aby podzielić się z odbiorcą informacjami. Jeżeli informacje nie zostaną przedstawione w logicz- nym porządku, odbiorca nie będzie mógł ich zrozumieć, a zatem główny cel doku- mentu nie zostanie osiągnięty. Ponadto nieczytelny dokument podważa wiarygodność jego autora. Na szczęście Word jest wyposażony w narzędzia do tworzenia przejrzystych i czytel- nych dokumentów, w których odbiorcy z łatwością odnajdąz to, co ich interesuje. Co to jest konspekt? Konspekt to hierarchiczna struktura dokumentu, którą tworzą jego nagłówki i na- główki podrzędne. Ta książka, podobnie jak większość innych książek poświęconych oprogramowaniu, zaczęła swój żywot jako konspekt. Tworzą go tytuły wszystkich rozdziałów i podrozdziałów. Rozmiar czcionki nagłówka zależy od poziomu kon- spektu. Im wyższy poziom, tym większy rozmiar czcioznki. Konspekt pozwala oglądać relacje między podrozdziałami nadrzędnymi a podroz- działami podrzędnymi. Podrozdziały podrzędne odwołują się do podrozdziałów nad- rzędnych. Word posiada dziewięć stylów wbudowanych (Nagłówek 1, Nagłówek 2, Nagłówek 3 itd.) do tworzenia struktury konspektu. Konspekt przedstawia sposób organizacji do- kumentu i ułatwia modyfikację jego struktury. 124 ABC Word 2002/XP PL Widok Konspekt Word oferuje specjalny widok Konspekt do pracy z konspektami. Typowy konspekt w widoku Konspekt przedstawia rysunek 7.1. Jest to konspekt rozdziału 6. tej książki. Aby włączyć widok Konspekt, z menu Widok wybierz pozycję Konspekt. Rysunek 7.1. Widok Konspekt wyświetla hierarchiczną strukturę dokumentu W widoku Konspekt Word automatycznie tworzy wcięcia nagłówków, aby pokazać istniejące między nimi relacje. Użytkownik może wyświetlić lub ukryć określony po- ziom konspektu. Narzędzia do pracy z konspektem znajdują się na pasku narzędzi Tworzenie konspektu tuż nad oknem dokumentu (rysunek 7.1). Aby wyświetlić okre- ślony poziom konspektu, wybierz odpowiednią opcję z listy rozwijanej Pokazywanie poziomu. Jeżeli wybierzesz opcję Pokaż poziom 1, Word wyświetli tylko pierwszy poziom konspektu. Jeżeli wybierzesz opcję Pokaż poziom 2, Word wyświetli pierwszy i drugi poziom konspektu. Jeżeli wybierzesz opcję Pokaż wszystkie poziomy, Word wyświetli cały konspekt, w tym akapity, które nie korzzystają ze stylu nagłówka. Na prawo od listy rozwijanej Pokazywanie poziomu na pasku narzędzi Tworzenie konspektu jest umieszczona ikona Pokazywanie pierwszego wiersza konspektu. Jeżeli ją klikniesz, Word wyświetli pierwszy wiersz każdegoz akapitu dokumentu. Na prawo od ikony Pokazywanie pierwszego wiersza konspektu jest umieszczona ikona Pokazywanie formatowania konspektu. Służy ona do wyświetlania lub ukrywania forma- towania konspektu. Każdy styl nagłówka ma własne formatowanie, które może utrud- niać pracę nad strukturą dokumentu. Wygląd nagłówków kzonspektu zależy od szablonu. Inne narzędzia paska narzędzi Tworzenie konspektu omówimy w dalszej części tego rozdziału. Rozdział 7. Konspekty, tabele, spisy trelci i indeksy 125 Tworzenie i modyfikowanie konspektów Aby utworzyć konspekt, przypisz odpowiedni styl nagłówka do każdego poziom kon- spektu: styl Nagłówek 1 do pierwszego poziomu, styl Nagłówek 2 do drugiego po- ziomu itd. Możesz najpierw napisać konspekt, a dopiero potem przypisać odpowied- nie style nagłówków. Możesz też przypisywać style nagłzówków na bieżąco. Modyfikowanie konspektu Kolejność nagłówków konspektu można zmienić w bardzo prosty sposób. Jeżeli nie pracujesz w widoku Konspekt, z menu Widok wybierz pozycję Konspekt. Narzędzia na lewej stronie paska narzędzi Tworzenie konspektu służą do modyfikowania struk- tury konspektu. Umieść kursor wewnątrz elementu konspektu, który chcesz zmody- fikować, i kliknij ikonę reprezentującą odpowiednie narzędzie na pasku narzędzi Tworzenie konspektu. Oto narzędzia do modyfikowania struktury konspektu: Podwyższanie poziomu Nagłówek 1. Przekształca element na najwyższy nagłówek. Podwyższanie poziomu konspektu. Podwyższa poziom elementu o jeden poziom w hierarchii konspektu. Poziom konspektu. Lista rozwijana, z której można wybrać jeden z dzizewięciu poziomów konspektu lub tekst podstawowy. Obniżanie poziomu konspektu. Obniża poziom elementu o jeden poziom w hierarchii konspektu. Przekształcanie na tekst podstawowy. Przekształca element na tekst podstawowy. Przenoszenie do góry w konspekcie. Przenosi element w górę. Poziom konspektu nie zmienia się. Przenoszenie w dół w konspekcie. Przenosi element w dół. Poziom konspektu nie zmienia się. Poziom konspektu a styl akapitu Choć poziom 1. odpowiada stylowi Nagłówek 1, poziom 2. odpowiada stylowi Nagłó- wek 2, poziom 3. odpowiada stylowi Nagłówek 3 itd., poziom konspektu można przy- pisać do innych stylów akapitu. Można na przykład poziom 1. przypisać do stylu Standardowy. Daje to kontrolę nad wyglądem konspektu. Jest dziewięć poziomów konspektu. Co dziwne, w widoku Konspekt nie można przy- pisać poziomu konspektu do stylu akapitu. Można to natomiast zrobić w widoku Normalny i widoku Układ wydruku. A zatem po włączeniu jednego z dwóch wymie- nionych widoków, kliknij akapit, do którego chcesz przypisać poziom konspektu, a na- stępnie z menu Format wybierz pozycję Akapit lub kliknij akapit prawym przyci- skiem myszy i z menu kontekstowego wybierz pozycję Akapit. Word otworzy okno dialogowe Akapit (rysunek 7.2). 126 Rysunek 7.2. Okno dialogowe Akapit pozwala przypisać jeden z dziewięciu poziomów konspektu do stylów akapitu ABC Word 2002/XP PL Wybierz poziom konspektu z listy rozwijanej Poziom konspektu. Aby usunąć istnieją- cy poziom konspektu, wybierz opcję Tekst podstawowy. Ponieważ rezultat przypisania poziomów konspektu do akapitów jest niewidoczny w widokach Normalny i Układ wydruku, poziomy konspektu mogą służyć jako na- rzędzie do oznakowywania najważniejszych akapitów drokumentu. Aby sprawdzić rezultat przypisania poziomów konspektu do akapitów, włącz widok Konspekt (rysunek 7.3). Im niższy poziom konspektu jest przypisany do akapitu, tym bardziej jest on oddalony od lewego marginesu dokumentu. Zwróć uwagę, że pozio- my akapitów są niezależne od poziomów nagłówków. Rysunek 7.3. Akapity po przypisaniu do nich poziomów konspektu Rozdział 7. Konspekty, tabele, spisy trelci i indeksy 127 Widok Konspekt nie tylko pozwala utworzyć strukturę dokumentu, ale również uła- twia pracę z długim dokumentem. Jeżeli włączysz widok Konspekt i zwiniesz cały tekst dokumentu z wyjątkiem nagłówków, otrzymasz spis treści dokumentu, miesz- czący się na jednej lub kilku stronach. Aby pracować nad którymś z rozdziałów, umieść kursor w jego nagłówku i kliknij ikonę Rozwijanie konspektu na pasku na- rzędzi Tworzenie konspektu. Po zakończeniu pracy nad rozdziałem umieść kursor w jego nagłówku i kliknij ikonę Zwijanie konspektu. Drukowanie konspektu Konspekt drukuje się tak samo, jak inny dokument. Włącz widok Konspekt, zwiń lub rozwiń elementy konspektu, a następnie z menu Plik wybierz pozycję Drukuj lub kliknij ikonę Drukuj na pasku narzędzi Standardowy. Tworzenie tabel Tabele pozwalają zaprezentować informacje w przejrzysty sposób, dzięki czemu za- równo odbiorcy, jak i twórcy dokumentów chętnie z nich korzystają. Odbiorca, pa- trząc na tabelę, może zobaczyć relacje istniejące między umieszczonymi w niej ele- mentami. Twórca tabeli może wykonywać wiele operacji na danych wprowadzonych do tabeli (dane można m.in. sortować i dodawać). Rozumiejąc wartość tabel, Micro- soft wyposażył program Word w wiele narzędzi do tworzzenia tych obiektów. Wstawianie tabeli Aby szybko wstawić tabelę do dokumentu, kliknij ikonę Tabela — wstawanie ogólne na pasku narzędzi Standardowy. Word wyświetli siatkę, reprezentującą tworzoną tabelę. Za pomocą wskaźnika myszy wskaż liczbę wierszy i kolumn tabeli. Word wstawi do dokumentu tabelę o wskazanej liczbie wierszy i koluzmn. Tabela utworzona w opisany przed chwilą sposób może mieć maksymalnie pięć kolumn i cztery wiersze. Aby utworzyć większą tabelę, kliknij ikonę Tabela — wstawanie ogólne, kiedy pojawi się siatka, umieść wskaźnik myszy nad jej prawą dolną komórką, naciśnij lewy przycisk myszy i przeciągnij wskaźnik w prawo lub w dół. Wygląda na to, że jedynym ograniczeniem jest rrozmiar ekranu. Rysowanie tabeli Aby narysować tabelę, najpierw z menu Tabela wybierz pozycję Rysuj tabelę. Word włączy widok Układ wydruku, jeżeli przed wybraniem pozycji Rysuj tabelę pracowałeś w widoku Normalny (jeżeli pracowałeś w widoku Układ wydruku lub Układ sieci Web, Word nie zmieni widoku), a wskaźnik myszy przyjmie postać ołówka, za pomocą którego możesz narysować wiersze i kolumny tabeli. Nie martw się: Word dba o to, 128 ABC Word 2002/XP PL by wszystkie linie rysowane za pomocą wskaźnika myszy były proste. Możesz utwo- rzyć tabelę o dowolnym rozmiarze i dodać dowolną liczbę pionowych i poziomych linii (rysunek 7.4). Rysunek 7.4. Tabela narysowana za pomocą wskaźnika myszy W opisany przed chwilą sposób możesz tworzyć tabele o różnej liczbie kolumn w róż- nych wierszach lub tabele, w których kolumny i wiersze mają różne szerokości i wy- sokości. Zwróć uwagę, że kiedy z menu Tabela wybierzesz pozycję Rysuj tabelę, Word automatycznie otworzy pasek narzędzi Tabele i krawędzie. Zawiera on m.in. narzędzia do formatowania krawędzi i dodawania cienziowania. Tworzenie tabeli w oknie dialogowym Tabelę można też utworzyć w oknie dialogowym. Z menu Tabela wybierz pozycję Wstaw, a następnie — pozycję Tabela. Word otworzy okno dialogowe Wstaw tabelę (rysunek 7.5). Rysunek 7.5. Okno dialogowe Wstaw tabelę pozwala określić liczbę kolumn oraz wierszy tabeli Rozdział 7. Konspekty, tabele, spisy trelci i indeksy 129 W sekcji Rozmiar tabeli wprowadź liczbę wierszy i liczbę kolumn tabeli. W sekcji Zachowanie autodopasowania wybierz jedną z trzech opcji. Jeżeli wybierzesz opcję Stała szerokość kolumn, Word nie zmieni szerokości komórki, ale jej wysokość, kiedy komórka będzie zbyt wąska, aby pomieścić jej zawartość. Jeżeli wybierzesz opcję Autodopasowanie do zawartości, Word zmieni szerokość komórki, aby dopasować ją do zawartości (informacje na temat funkcji Autodopasowanie znajdziesz w dalszej części tego rozdziału). Jeżeli wybierzesz opcję Autodopasowanie do okna, Word do- pasuje tabelę do strony. Jeżeli zamierzasz utworzyć serię tabel o tych samych rozmiarach, zaznacz pole wyboru Zapamiętaj rozmiary nowych tabel u dołu okna dialogowego Wstaw tabelę i kliknij przycisk OK. Funkcję przycisku Autoformatowanie omówimy w dalszej części rozdziału. Wprowadzanie danych W pewnym sensie każda komórka tabeli jest małym oddzielnym oknem edytora tekstu. Aby wprowadzić tekst do komórki, umieść w niej kursorz i zacznij pisać. Tekst można do komórki wkleić ze schowka. Danych przechowywanych w postaci tabel, na przykład w dokumentach programów Excel lub PowerPoint, nie trzeba ko- piować i wklejać do dokumentu programu Word. Tabelę taką można zaimportować bezpośrednio jako obiekt połączony lub osadzony. Edytowanie i formatowanie tabel Po utworzeniu tabeli i wprowadzeniu danych zawartość poszczególnych komórek można edytować. Tekst tabeli edytuje się tak samo, jak tekst reszty dokumentu. Tekst można zaznaczać, kopiować, wklejać, usuwać itp. Tekst tabeli można również formatować. Robi się to tazk samo, jak w przypadku tekstu reszty dokumentu, z jedną różnicą: każda komórka może mieć własne marginesy, wcięcia, a nawet tabulatory. Kiedy klikniesz wewnątrz komórki, na poziomej linijce dokumentu pojawi się mniej- sza linijka, której rozmiar odpowiada szerokości tej komórki. Mała linijka posiada na- rzędzia Wcięcie pierwszego wiersza (górny trójkątny suwak z lewej strony linijki), Wysunięcie (dolny trójkątny suwak z lewej strony linijki), Wcięcie z lewej (dolny pro- stokątny suwak z lewej strony linijki) oraz Wcięcie z prawej (dolny trójkątny suwak z prawej strony linijki) (rysunek 7.6). Aby w komórce utworzyć tabulator, naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+Tab, a nie klawisz Tab. Jeżeli naciśniesz klawisz Tab, Word przeniesie kursor do następnej komórki. 130 Rysunek 7.6. Każda komórka może mieć własne marginesy, wcięcia, a nawet tabulatory ABC Word 2002/XP PL Atrybuty tekstu (na przykład krój, rozmiar i styl czcionki) umieszczonego w komórce można zmodyfikować za pomocą tych samych narzędzi, które służą do modyfikowa- nia atrybutów reszty tekstu dokumentu. Oprócz tekstu tabeli można modyfikować tabelę jako całość, aby nadać jej standar- dowy wygląd lub poprawić jej czytelność. Menu Tabela Menu Tabela zawiera wiele poleceń, służących do tworzenia, modyfikowania i for- matowania tabel. Poniżej omawiamy polecenia do dodawania lub usuwania komórek, wierszy, kolumn lub całych tabel. Wstaw Jeżeli z menu Tabela wybierzesz pozycję Wstaw, Word wyświetli podmenu z sze- ścioma poleceniami: Tabela. Aby utworzyć tabelę w oknie dialogowym Wstaw tabelę, wybierz pozycję Tabela. Okno dialogowe Wstaw tabelę omówiliśmy w jednym z poprzednich podrozdziałów. Kolumny w lewo. Opcja ta wstawia nową kolumnę do tabeli na lewo od kolumny, w której jest umieszczony kursor. Kolumny do prawej. Opcja ta wstawia nową kolumnę do tabeli na prawo od kolumny, w której jest umieszczony kursor. Rozdział 7. Konspekty, tabele, spisy trelci i indeksy 131 Wiersze powyżej. Opcja ta wstawia nowy wiersz nad wierszem, w któryzm jest umieszczony kursor. Wiersze poniżej. Opcja ta wstawia nowy wiersz pod wierszem, w któryzm jest umieszczony kursor. Komórki. Opcja ta otwiera okno dialogowe Wstawianie komórek, w którym można wybrać jedną z czterech opcji: Przesuń komórki w prawo, Przesuń komórki w dół, Wstaw cały wiersz oraz Wstaw całą kolumnę. Jeżeli wybierzesz opcję Przesuń komórki w prawo, wszystkie komórki w wierszu nowej komórki przesuną się w prawo. Jeżeli wybierzesz opczję Przesuń komórki w dół, wszystkie komórki w kolumnie nowej komórki przesunzą się w dół. Aby przesunąć wiersz w górę lub w dół, umieść w nim kursor i naciśnij kombinację klawiszy Alt+Shift+strzałka w górę lub Alt+Shift+strzałka w dół. Aby przesunąć kilka wierszy w górę lub w dół, zaznacz je i naciśnij odporwiednią kombinację klawiszy. Usuń Jeżeli z menu Tabela wybierzesz pozycję Usuń, Word wyświetli podmenu z czterema opcjami: Tabela, Kolumny, Wiersze oraz Komórki. Można usunąć całą tabelę lub tylko kolumnę albo wiersz, w którym jest umieszczony kursor. Jeżeli wybierzesz opcję Komórki, Word otworzy okno dialogowe Usuń komórki, w którym możesz wybrać jedną z czterech opcji: Przesuń komórki w lewo, Przesuń komórki do góry, Usuń cały wiersz oraz Usuń całą kolumnę. Opcje Wstaw/Komórki i Usu(/Komórki działają trochę inaczej, jeżeli zaznaczysz więcej niż jedną komórkę. Jeżeli w oknie dialogowym Wstawianie komórek wybie- rzesz opcję Przesu( komórki w prawo, Word wstawi tyle komórek, ile komórek zo- stało zaznaczonych, i przesunie istniejące komórki w prawo. Jeżeli w oknie dialogo- wym Wstawianie komórek wybierzesz opcję Przesu( komórki w dół, Word wstawi tyle wierszy, ile wierszy komórek zostało zaznaczonych. W oknie dialogowym Usu( komórki możesz wybrać tylko opcję Przesu( komórki w lewo. Jeżeli wybierzesz opcję Przesu( komórki do góry, polecenie Usu(/Komórki nie da żadnego efektu. Jeżeli zaznaczysz kilka wierszy lub kolumn i naciśniesz klawisz Delete, Word usu- nie ich zawartość, ale wiersze i kolumny pozostaną. Aby usunąć wiersze lub ko- lumny bez korzystania z menu, zaznacz je i naciśnij klawisz Backspace lub kombi- nację klawiszy Ctrl+X. Wybierz Jeżeli z menu Tabela wybierzesz pozycję Wybierz, Word wyświetli podmenu z czte- rema opcjami: Tabela, Kolumna, Wiersz oraz Komórka. Aby zaznaczyć całą tabelę, umieść kursor w jednej z jej komórek i wybierz opcję Tabela. Aby zaznaczyć kolum- nę, umieść kursor w jednej z jej komórek i wybierz opcję Kolumna. Aby zaznaczyć wiersz, umieść kursor w jednej z jego komórek i wybierz opcję Wiersz. Aby zazna- czyć komórkę, umieść w niej kursor i wybierz opcję Komórka. 132 ABC Word 2002/XP PL Części tabeli można również zaznaczać za pomocą myszy. Aby zaznaczyć komórkę, trzykrotnie ją kliknij. Aby zaznaczyć cały wiersz, umieść wskaźnik myszy na lewo od jego lewej krawędzi (wskaźnik myszy przyjmie postać strzałki skierowanej na północny wschód) i kliknij raz. Aby zaznaczyć całą kolumnę, umieść wskaźnik my- szy tuż nad jej górną krawędzią (wskaźnik myszy przyjmie postać czarnej strzałki skierowanej w dół) i kliknij raz. Aby zaznaczyć zakres komórek, kliknij i przeciągnij wskaźnik myszy od jednej komór- ki do następnej. Menu Tabela pozwala również scalić lub podzielić komórkę, a nawet podzielić całą tabelę. Scal komórki Załóżmy, że chcesz utworzyć nagłówek tabeli, obejmujący wszystkie komórki jej pierwszego wiersza, lub podnagłówki, obejmujące dwie lub trzy komórki wewnątrz tabeli. Word pozwala scalać komórki tabeli, czyli połączyć kilka komórek w jedną, obejmującą jedną lub kilka kolumn lub wierszy. Aby scalić komórki, zaznacz je i z menu Tabela wybierz pozycję Scal komórki (rysu- nek 7.7). Rysunek 7.7. Dzięki możliwości scalania komórek wewnątrz tabeli można utworzyć dużą komórkę Podziel komórki Word pozwala podzielić istniejącą komórkę na dwie lub więcej mniejszych. Zaznacz komórki, które chcesz podzielić, i z menu Tabela wybierz pozycję Podziel komórki. W oknie dialogowym Podziel komórki określ, ile wierszy i ile kolumn ma powstać z zaznaczonej komórki lub komórek. Jeżeli zaznaczysz pole wyboru Scal komórki Rozdział 7. Konspekty, tabele, spisy trelci i indeksy 133 przed podziałem, Word scali zaznaczone komórki, a dopiero potem podzieli powstałą w ten sposób komórkę na wskazaną liczbę wierszy i kolumn. Jeżeli wyczyścisz pole wyboru Scal komórki przed podziałem, Word podzieli każdą zaznaczoną komórkę in- dywidualnie na wskazaną liczbę wierszy i kolumn. Opcja Podziel komórki może służyć do modyfikowania liczby wierszy i kolumn całej tabeli. Umieść kursor w dowolnej komórce tabeli, z menu Tabela wybierz pozycję Wybierz, a następnie — pozycję Tabela. Word zaznaczy całą tabelę. Z menu Tabela wybierz pozycję Podziel komórki. W oknie dialogowym Podziel komórki podaj nową liczbę wierszy oraz nową liczbę kolumn, zaznacz pole wyboru Scal komórki przed podziałem, a następnie kliknij przycisk OK. Word utworzy tabelę o wskazanej licz- bie wierszy i kolumn. Do scalania i dzielenia komórek służą również dwa narzędzia dostępne na pasku narzędzi Tabele i krawędzie. Aby usunąć linię, rozdzielającą dwie komórki, a tym samym scalić je, kliknij ikonę Anulowanie podziału komórek i przeciągnij wskaźnik myszy (teraz ma on wygląd gumki) wzdłuż tej linii. Aby podzielić komórkę, kliknij ikonę Tworzenie tabeli (wskaźnik myszy przyjmie postać ołówka) i narysuj linię wewnątrz tej komórki. Podziel tabel Opcja Podziel tabelę pozwala utworzyć dwie tabele z jednej. Umieść kursor w wier- szu, który ma stać się pierwszym wierszem dolnej tabeli, i z menu Tabela wybierz pozycję Podziel tabelę. Word podzieli tabelę na dwie nowe (rysunek 7.8). Rysunek 7.8. Potrzebujesz dwóch tabel? Użyj opcji Podziel tabelę 134 ABC Word 2002/XP PL Kursor, po skorzystaniu z opcji Podziel tabelę, jest umieszczony między dwiema nowymi tabelami. Możesz więc wpisać tekst pomiędzy te tabele. Jeżeli tabela doty- ka górnego marginesu strony, aby wpisać tekst nad tabelą, umieść kursor w pierw- szym wierszu tabeli i z menu Tabela wybierz pozycję Podziel tabelę. Teraz możesz wpisać tekst między górnym marginesem strony a taberlą. Automatyczne formatowanie tabel Menu Tabela zawiera kilka opcji, służących do formatowania tabel. Dzięki funkcji auto- formatowania możesz oszczędzić czas i nadać tabelom jednolity i profesjonalny wygląd. Autoformatowanie tabeli Funkcja autoformatowania modyfikuje różne elementy tabeli (m.in. cieniowanie, ob- ramowanie i kolor). Autoformatowanie możesz zastosować do tabeli, kiedy ją tworzysz (w tym celu kliknij przycisk Autoformatowanie w oknie dialogowym Wstaw tabelę) lub w dowolnym innym momencie (w tym celu umieść kursor wewnątrz tabeli i z menu Tabela wybierz pozycję Autoformatowanie tabeli) (rysunek 7.9). Rysunek 7.9. Okno dialogowe Autoformatowanie tabeli pozwala zastosować do tabeli jeden z wielu predefiniowanych formatów Wybierz nazwę formatu z listy Style tabeli. Word wyświetli próbkę wybranego formatu w okienku Podgląd. W sekcji Zastosuj format specjalny do możesz zaznaczyć jedno lub kilka pól wyboru (Wiersze nagłówkowe, Pierwsza kolumna, Ostatni wiersz oraz Ostatnia kolumna), aby zastosować dodatkowy format do wybranych elemzentów tabeli. Rozdział 7. Konspekty, tabele, spisy trelci i indeksy 135 Jeżeli zmodyfikujesz format tabeli, jej rozmiar nie zmieni się. Aby dopasować roz- miar wierszy i kolumn do zawartości tabeli, wybierzz opcję Autodopasowanie. Po wybraniu opcji kliknij przycisk Zastosuj okna dialogowego Autoformatowanie tabeli. Autodopasowanie Aby określić, w jaki sposób wiersze i kolumny dopasowują się do zawartości tabeli, z menu Tabela wybierz pozycję Autodopasowanie, a następnie — jedną z pięciu opcji: Automatycznie dopasuj do zawartości. Jeżeli wybierzesz tę opcję, tabela dopasuje się do zawartości jej komórek. Automatycznie dopasuj do okna. Jeżeli wybierzesz tę opcję, szerokość tabeli dostosuje się do szerokości strony. Szerokość ustalonych kolumn. Jeżeli wybierzesz tę opcję, kolumny będą miały stałą szerokość, a tekst w komórkach będzie zawijany. Rozłóż wiersze równomiernie. Jeżeli wybierzesz tę opcję, Word wyrówna wysokość zaznaczonych wierszy. Rozłóż kolumny równomiernie. Jeżeli wybierzesz tę opcję, Word wyrówna szerokość zaznaczonych kolumn. Powtarzanie nagłówków wierszy Opcję Powtarzanie nagłówków wierszy zastosuj wtedy, gdy przewidujesz, że tabela będzie zajmować więcej niż jedną stronę. Zaznacz górny wiersz (lub kilka górnych wierszy) tabeli i z menu Tabela wybierz pozycję Powtarzanie nagłówków wierszy. Wskazany wiersz lub wiersze pojawią się jako nagłówek tabeli na każdej stronie, na której będzie się ona znajdować. Inne opcje menu Tabela Menu Tabela zawiera również opcje: Konwertuj, Sortuj, Formuła, Pokaż linie siatki (lub Ukryj linie siatki) oraz Właściwości tabeli. Poniżej omawiamy każdą z tych opcji. Konwertuj Opcja Konwertuj pozwala przekształcić tabelę na tekst lub tekst naz tabelę. Przekształć tabel na tekst Aby przekształcić tabelę na tekst, wykonaj następujązce polecenia: 1. Zaznacz część tabeli, którą chcesz przekształcić na tezkst. 2. Z menu Tabela wybierz pozycję Konwertuj, a następnie — pozycję Przekształć tabelę na tekst. 136 ABC Word 2002/XP PL 3. W oknie dialogowym Konwertuj tabelę na tekst wybierz separatory tekstu: znaczniki akapitu, tabulatory, średniki lub inny znzak. 4. Aby przekonwertować tabele zagnieżdżone (tabela zagnzieżdżona to tabela umieszczona w komórce tabeli), zaznacz pole wyboru Konwertuj zagnieżdżone tabele. Aby nie konwertować tabel zagnieżdżonych, wyczyść pzole wyboru Konwertuj zagnieżdżone tabele. 5. Kliknij przycisk OK. Przekształć tekst na tabel Aby przekształcić tekst na tabelę, wykonaj następujązce polecenia: 1. Zaznacz tekst, który chcesz przekonwertować na tabelęz. 2. Z menu Tabela wybierz pozycję Konwertuj, a następnie — pozycję Przekształć tekst na tabelę. 3. Word wyświetli okno dialogowe Konwertuj tekst na tabelę (rysunek 7.10). Okno to wygląda tak samo, jak okno dialogowe Wstaw tabelę z jedną różnicą: sekcja Separator tekstu pozwala wybrać separator informujący program Word,z w którym miejscu ma utworzyć kolumnę. Zwróć uwagę, żez choć możesz wskazać liczbę kolumn, nie możesz wskazać liczby wizerszy tabeli — jest ona ustawiana automatycznie (całkowita liczba utworzonyczh komórek musi odpowiadać liczbie elementów utworzonych z przekonwezrtowanego tekstu). Rysunek 7.10. Okno dialogowe Konwertuj tekst na tabelę pozwala utworzyć tabelę z zaznaczonego tekstu 4. Kliknij przycisk OK. Pokar linie siatki (Ukryj linie siatki) Opcja Pokaż linie siatki (Ukryj linie siatki) służy do wyświetlania lub ukrywania linii siatki. Linie siatki pozwalają użytkownikowi zorientować się, w której komórce pra- cuje, jeżeli tabela nie posiada krawędzi. Rozdział 7. Konspekty, tabele, spisy trelci i indeksy 137 Linie siatki to nie to samo, co krawędzie tabeli. Aby zobaczyć efekt działania opcji Pokar linie siatki (Ukryj linie siatki), utwórz tabelę bez krawędzi — w tym celu za- znacz tabelę, kliknij strzałkę ikony Krawędzie na pasku narzędzi Tabele i krawę- dzie i kliknij ikonę Brak krawędzi. Opcja Pokar linie siatki (Ukryj linie siatki) odnosi się do wszystkich tabel dokumentu. Włalciwolci tabeli Opcja Właściwości tabeli u dołu menu Tabela otwiera okno dialogowe Właściwości tabeli, w którym można zdefiniować większość atrybutów tabeli. Okno dialogowe Właściwości tabeli posiada cztery karty. Tabela Karta Tabela pozwala zdefiniować trzy główne atrybuty tabeli (ryszunek 7.11): Rozmiar. Ustaw preferowaną szerokość tabeli w centymetrach lzub w procentach szerokości strony. Zwróć uwagę, że szerokość może zmieznić się w zależności od zastosowanej opcji autodopasowania. Wyrównanie. Wybierz jedną z trzech opcji wyrównania: Do lewej, Wyśrodkuj lub Do prawej. Możesz też zdefiniować wcięcie z lewej. Zwróć uwagęz, że pole Wcięcie z lewej jest dostępne tylko wtedy, gdy wybierzesz opcję wyzrównania Do lewej. Zawijanie tekstu. Wybierz opcję Brak, jeżeli tekst ma być umieszczony tylko nad lub pod tabelą. Wybierz opcję Wokoło, jeżeli tekst ma otaczać tabelę. Opcja Wokoło może poprawić wygląd strony, szczególnie w przypadzku małej tabeli. Po wybraniu opcji Wokoło kliknij przycisk Pozycjonowanie, aby określić położenie tekstu i tabeli. Możesz określić położenie wz poziomie i położenie w pionie względem marginesów, kolumn, akapitów i całezj strony oraz odległość od otaczającego tekstu. Okno dialogowe Pozycjonowanie tabeli pozwala również wybrać opcję Przenieś z tekstem oraz Zezwalaj na zachodzenie. Rysunek 7.11. Karta Tabela okna dialogowego Właściwości tabeli służy do określania położenia tabeli względem tekstu 138 Wiersz ABC Word 2002/XP PL Karta Wiersz (rysunek 7.12) pozwala określić wysokość zakresu wierszy (jeżeli za- znaczyłeś kilka wierszy) lub jednego wiersza (jeżeli zaznaczyłeś jeden wiersz). Oto, jak działa karta Wiersz: Rozmiar. Sekcja Rozmiar wyświetla numer wiersza lub zakres wierszy, nad którymi pracujesz. Podaj wysokość dla zaznaczonego wizersza lub wierszy, a z listy rozwijanej Wysokość wiersza wybierz opcję Co najmniej lub Dokładnie. Opcje. Sekcja Opcje oferuje dwie opcje: Zezwalaj na dzielenie wierszy między strony oraz Powtórz jako wiersz nagłówka na początku każdej stron1y. Poprzedni wiersz, Następny wiersz. Aby przejść do poprzedniego lub następnego wiersza względem zaznaczonego wiersza lub zakresu wzierszy, kliknij przycisk Poprzedni wiersz lub Następny wiersz. Rysunek 7.12. Karta Wiersz okna dialogowego Właściwości tabeli pozwala m.in. określić wysokość wiersza Kolumna Karta Kolumna przypomina nieco kartę Wiersz. Można tu określić szerokość kolumny, mierzoną w centymetrach lub procentach szerokości całej tabeli. Zwróć uwagę, że karta Kolumna nie ma sekcji Opcje. Komórka Karta Komórka (rysunek 7.13) pozwala określić preferowaną szerokość zaznaczonej komórki lub komórek. Szerokość komórki można podać w centymetrach lub w procen- tach szerokości całej tabeli. W sekcji Wyrównanie w pionie możesz wybrać sposób wyrównania tekstu w komórce. Do wyboru są trzy opcjez: Góra, Wyśrodkuj lub Dół. Jeżeli klikniesz przycisk Opcje, Word wyświetli okno dialogowe Opcje komórek, w którym możesz określić marginesy komórki lub zaznaczyć pole wyboru Takie same jak całej tabeli. Możesz też zaznaczyć pola wyboru Zawijaj tekst oraz Dopasuj tekst. Rozdział 7. Konspekty, tabele, spisy trelci i indeksy 139 Rysunek 7.13. Karta Komórka okna dialogowego Właściwości tabeli służy do określania rozmiaru i wyrównania komórek tabeli Opcja Sortuj Do wykonywania zaawansowanych operacji na danych tabeli najlepiej nadaje się program Excel. Word pozwala dodawać i sortować zawartość komórek, a także wy- konywać inne proste operacje na danych tabeli. Aby użyć opcji Sortuj, na przykład w celu utworzenia posortowanej listy nazwisk, umieść kursor w tabeli, którą chcesz posortować, a następnie z menu Tabela wybierz pozycję Sortuj. Word zaznaczy całą tabelę. Rysunek 7.14 przedstawia nieposortowa- ną tabelę. Word wyświetli okno dialogowe Sortuj (rysunek 7.15). Rysunek 7.14. Tabela, którą trzeba posortować 140 Rysunek 7.15. Okno dialogowe Sortuj pozwala wybrać opcje sortowania ABC Word 2002/XP PL W sekcji Sortuj według okna dialogowego Sortuj wskaż kolumnę, według której chcesz sortować, typ sortowania (do wyboru są trzy opcje: Tekstowy, Numeryczny oraz Data) oraz porządek sortowania (do wyboru są dwie opcje: Rosnąco oraz Malejąco). W dwóch sekcjach Następnie według podaj drugorzędne i trzeciorzędne kryteria sortowania. W każdej sekcji podaj nazwę innej kolumny tabeli do sortowania. W sekcji Lista określ, czy tabela ma nagłówek (opcja Wiersz nagłówka), czy nie (opcja Bez wiersza nagłówka). Jeżeli wybierzesz opcję Wiersz nagłówka, górny wiersz tabeli nie zostanie uwzględniony podczas sortowania, a kolumny będą miały konkretne nazwy (na przykład „Imię” lub „Nazwisko”) zamiast nazw ogólnych „Kolumna 1”, „Kolum- na 2” itd. Po wybraniu opcji sortowania w oknie dialogowym Sortuj kliknij przycisk OK. Rysu- nek 7.16 przedstawia posortowaną tabelę z rysunku 7.14. Tabela została posortowana w porządku rosnącym według kolumny „Dług (zł)”. Rysunek 7.16. Posortowana tabela jest czytelniejsza Rozdział 7. Konspekty, tabele, spisy trelci i indeksy 141 Uwagi o sortowaniu Aby posortować kolumnę bez sortowania pozostałych kolumn, zaznacz ją, z menu Tabela wy- bierz pozycję Sortuj, a następnie kliknij przycisk Opcje. W oknie dialogowym Opcje sortowa- nia zaznacz pole wyboru Sortuj tylko kolumny, powróć do okna dialogowego Sortuj i wybierz opcje sortowania. Kliknij przycisk OK. Word posortuje tylko zaznaczoną kolumnę. Opcja Sortuj może również służyć do sortowania akapitów. Zaznacz akapity, które chcesz po- sortować, i z menu Tabela wybierz pozycję Sortuj. W oknie dialogowym Sortuj wybierz typ i porządek sortowania i kliknij przycisk OK. Aby uzyskać dostęp do jeszcze większej liczby opcji sortowania, kliknij przycisk Opcje okna dialogowego Sortuj. Okno dialogowe Opcje sortowania pozwala m.in. wybrać język sortowania i określić, czy podczas sortownia zWord ma uwzględnić wielkość liter. Choć Word posiada narzędzia do wykonywania prostych obliczeń na danych umiesz- czonych w komórkach tabeli, Microsoft zaleca, aby obliczenia wykonywać w pro- gramie Excel. Pasek narzdzi Tabele i krawdzie Warto zwrócić uwagę na pasek narzędzi Tabele i krawędzie, umożliwiający szybki dostęp do narzędzi służących do pracy z tabelami. Jak wspomnieliśmy, Word otwiera pasek narzędzi Tabele i krawędzie, kiedy z menu Tabela wybierzesz pozycję Rysuj tabelę (rysunek 7.17). Aby w dowolnej chwili wy- świetlić pasek narzędzi Tabele i krawędzie, z menu Widok wybierz pozycję Paski na- rzędzi, a następnie — pozycję Tabele i krawędzie. Większość narzędzi dostępnych na tym pasku już omówiliśmy — są to (od lewej): Wstawianie tabeli, Scalanie komórek, Dzielenie komórek, Wyrównanie, Rozłożenie wierszy, Rozłożenie kolumn, Styl Auto- formatowania tabeli, Przełączanie ułożenia tekstu, Sortowanie rosnące, Sortowanie malejące oraz Automatyczne obliczanie. Rysunek 7.17. Pasek narzędzi Tabele i krawędzie umożliwia szybki dostęp do narzędzi, służących do pracy z tabelami Kierunek tekstu Do tej pory nie wspomnieliśmy o narzędziu do zmiany kierunku tekstu wewnątrz ko- mórki. Jest ono dostępne na pasku narzędzi Tabele i krawędzie (Przełączanie ułożenia tekstu) oraz w menu kontekstowym, kiedy klikniesz komórkę prawym przyciskiem myszy (Kierunek tekstu). Tekst w komórce można wyświetlić w pionie. Umieść kur- sor w żądanej komórce i kliknij ikonę Przełączanie ułożenia tekstu na pasku narzędzi 142 ABC Word 2002/XP PL Tabele i krawędzie. Word zmieni ułożenie tekstu w komórce. Kliknij ikonę Przełą- czanie ułożenia tekstu jeszcze raz, aby ponownie zmienić ułożenie tekstu w komórce. Aby przywrócić oryginalne ułożenie tekstu w komórce, kliknij ikonę Przełączanie ułożenia tekstu po raz trzeci. Jeżeli skorzystasz z menu kontekstowego do zmiany ułożenia tekstu, Word otworzy okno dialogowe Kierunek tekstu, w którym możesz wybrać jedno z trzech ułożeń tek- stu. Okienko Podgląd pomaga wybrać właściwe ułożenie tekstu. Automatyczne obliczanie Narzędzie Automatyczne obliczanie (pasek narzędzi Tabele i krawędzie) oblicza i wy- świetla sumę wartości znajdujących się w komórkach nad komórką — lub na lewo od komórki — w której jest umieszczony kursor. Tworzenie spisu trelci Word jest wyposażony w narzędzia do automatycznego tworzenia spisu treści doku- mentu. Spis treści jest bardzo podobny do konspektu, ponieważ wyświetla hierar- chiczną strukturę dokumentu, którą tworzą jego nagłówki i nagłówki podrzędne. Spis treści różni się jednak od konspektu tym, że oprócz nagłówków wyświetla również numery stron, na których się znajdują. Tworzenie i formatowanie spisu trelci Aby utworzyć spis treści dokumentu, mógłbyś wydrukować jego konspekt, wydru- kować cały dokument, a następnie sprawdzić, na której stronie znajduje się dany na- główek. Jednak nie musisz tego robić. Word może automatycznie wygenerować spis treści dokumentu. Oto, jak utworzyć i sformatować spzis treści: 1. Zastosuj do dokumentu jednolitą serię stylów akapituz. Najlepiej użyć tych samych stylów, których używa się do tworzenia konspektzu (Nagłówek 1, Nagłówek 2, Nagłówek 3 itd.). Jeżeli nie użyłeś stylów nagłówków, możesz utworzyć spis treści pod warunkiem, że użyjesz innezgo stylu dla każdego poziomu, który ma być uwzględniony w spisie treści: jzeden styl dla tytułu rozdziału, drugi styl dla tytułów podrozdziałów itd. 2. Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić spis ztreści, z menu Wstaw wybierz pozycję Odwołanie, a następnie — pozycję Indeks i spisy. Word otworzy okno dialogowe Indeks i spisy. Wyświetl kartę Spis treści (rysunek 7.18). Spis treści zajmuje miejsce w dokumencie, co wpływa na numerację stron. Innymi słowy, jeżeli na początku d
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

ABC Worda 2002/XP PL
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: